Skip to main content

Full text of "Oude Kaapsche Familien Part 3"

See other formats


691.-PAL1NG. De stamvader van dezo fatnilie kwam naar Zuid Afrika van Mauritius toen dat 
eiland verlaten was door de Oost Indische Compagnie in 1708. Zijn vd6rnaam is 
onbekend. Zijn zoon, Abraham Paling, huwde alliier 21 Juli 1726 met Maria Elisabeth 
van Helsdingen. 

(b) 1 Aiina Eliaabeth, gedoopt 22 Mei 1727, gehuwd met Jan Coetsee 

2 Lourens, gedoopt 12 Juli 1729 

3 Rachel, gedoopt 25 Febrnari 1731 

4 Lonrens, gedoopt 6 September 1733 

5 Maria Jacoba, gedoopt 25 Mei 1735 

6 Maria Jacoba, gedoopt 26 Mei 1737 

7 Johannes Marthinus, gedoopt 7 Jnni 1739 

Abraham Paling, gehuwd 26 December 1769 met Elisabeth de Waal, weduwe 
van Stephanus GrovS. 

(6) Elisabeth, gedoopt 16 September 1770, gehuwd met Willem Frederik Ernst Wilmans, hertrouwd 
met Johannes Christoffel Wolhnter 692-PALLAS. De stamvader van deze familie was Diederik Pallas, van Elsas, chirurgijn majoor 
van het garnizoen alhier, gehuwd 15 Mei 1796 met Aletta Margaretha Jallas, weduwe 
van Johan Christoffel Swijnhagen. 
(6) 1 Maria Aletta, gedoopt 19 Maart 1797 

2 Diederik Frederilr, gedoopt 3 Febrnari 1 799 

3 Magdalena Elisabeth, gedoopt 1 Febrnari 1801 

4 Anna Christina, gedoopt 18 Juli 1802 

5 Aletta Margarptha, gedoopt 5 October 1804 

6 Frederioa Elisabeth, gedoopt 19 October 1806 

7 Pieter Hendrik, gedoopt 9 October 1808 

8 Johan Sigfried Nicolaas, gedoopt 16 Mei 1813 693-van PAPENDORP. Pieter van Papendorp, van Utrecht, gehuwd 29 September 1765 met Johanna van 
Graan, weduwe van Hermanus Schilt, hertrouwd 29 Februari 1784 met Anna Dorothea 
Guillaumet, weduwe van Jan Pieter Matthee. 
(I>) Petras Daniel, gehuwd 26 Mei 1805 met Helena Frederica Kannemeijer 

(c) Petras Johannes 
(b) 2 Matthens Johannes, gedoopt 7 Mei 1786, gehuwd 29 Jnni 1806 met Susanna Maria TJijs 694-PARET. Carel Frederik Paret, van Carlsruhe, gehuwd 27 Juni 1779 met Sophia Helena 
Loubser. 

(6) 1 Carolina Sophia, gedoopt 12 Mei 1782 
2 Carel ErnBt, gedoopt 23 Augustas 1784 
S Sophia Frederics, gedoopt 9 November 1788 695.-PAS. Willem Pas, van Amsterdam, adsistent in dienst der Oost Indische Compagnie, 
gehuwd 4 Augustus 1720 met Geertruij Wiederhold, hertrouwd 10 Juni 1725 met 
Emma Martha van der Bijl, weduwe van Willem van Taak. 

(b) 1 Maria, gedoopt 4 Mei 1721 

2 Hester, gedoopt 12 Mei 1726 

3 Willem, gedoopt 28 Mei 1728 Ghristiaan Pas, van Coppenhagen, gehuwd 9 Mei 1734 met Maria Radijn. 

(5) 1 Christiaan, gedoopt 17 Juli 1735 

2 Anna Maria, gedoopt 11 Augustus 1737 

8 Jurgen Johannes, gedoopt 30 Augustas 1739, burger te Stellenbosob, gehuwd 25 Juli 1762 met 
Sophia Margaretha Otto, wed awe van Leendert Oelofse 
(c) 1 Christiaan Lambettus, gedoopt 15 Mei 1763, burger te Stellenbosob, gehuwd 21 Augustus 
1791 met Elisabeth Margaretha Maree 
(d) 1 Jurgen Johannes, gedoopt C April 1795 

2 Maria Elisabeth, gedoopt 9 Juli 1797 

3 Christiaan Lambertus, gedoopt 18 Juli 1802 

(c) 2 Maria Johanna, gedoopt 1 April 1764, gehuwd mot Hermanns Johannes van Brakel 

3 Geertruij Dorothea, gedoopt 4 Januari 1767 

4 Sophia Margaretha, gedoopt 13 December 17*57, gehuwd met Eoolof Davel 

5 Christina Magdalena, gedoopt 20 Mei 1770, gehuwd met Jurgen Wessels, hertrouwd met 

Hans Jacob Swart 

6 Elisabeth Susanna, gedoopt 20 October 1771 

7 Jurgen Johannes, eredoopt 2 Juni 1776, bnrger to Stellenbosch, gehuwd 26 Januari 1800 

met Catbarina Elisabeth Thtiijn 
(d) 1 Sophia Margaretha Elisabeth, gedoopt 1 November 1801 

2 Jurgen Johannes, gedoopt 11 September 1803 

3 Margaretha Maria, gedoopt 16 Februari 1806 

4 Jurgen Johannes, gedoopt 28 Januari 1810 

5 Cornells Fhilippus Johannes, gedoopt 10 November 1811 

(c) 8 Geertruij Dorothea, gedoopt 12 December 1779, gehuwd met Gideon Fredf rik van Graan 
(b) 4 Anna Maria, gedoopt 10 Februari 1743 696.-PASMAN. Roelof Pasraan, van Meurs, gehuwd 12 November 1684 met Sophia van der 
Merwe. 

(b) 1 Margaretba, gedoopt 19 Augustas 1689 

2 Catharina, gedoopt 17 Augustus 1691, gehuwd met Philip Morkel 

8 Sibella, gedoopt 9 Augustas 1693, gehuwd met Johannes Albercas Loubser, liertroawd met Jacob 
Cloete 

4 Roelof, gedoopt omtrent 1694 

5 Boeloffina, gedoopt 27 September 1695 "Wemmer Pasman, van Meurs, gehuwd met Cornelia Campenaar. 

(i) 1 Frederik, gedoopt 8 Jnli 1691 

2 Margaretba, gedoopt 1 Juli 1693, gehnwd met Barend Burger 

3 Gerrit, gedoopt 27 September 1695 697.-PATINGER. Joseph Patinger, van Beeford in Elsas, gehnwd 22 April 1759 met Margaretha de 
Goede. 

(J) 1 Maria Margaretha, gedoopt 1 Jnni 1760, gehnwd 18 Augustus 1776 met Johan Christiaan 

Wilman, van Nieuw Gaderleben 
2 Jaoobus Petrup, gedoopt 25 Juli 1762, burger te Graaff-Beinet, gehnwd 7 September 1788 met 

Catharina Hattingh 
8 Susanna Adriana, gedoopt 14 October 1764, gehnwd met Johan Coenraad Werner 

4 Adriana, gedoopt 21 December 1766, gehnwd 15 Maart 1789 met Nicolaas Volraad 

5 Elisabeth, gedoopt 12 Februari 1769, gehuwd met Hendrik Franke, van Rotterdam 

6 Magdalena Jo/ianna, gedoopt 7 April 177l» gehnwd met Ghristoffel Francois Botha 

7 Geertruij, gedoopt 26 Maart 1775 

8 Joseph Johannes, gedoopt 9 Augustus 1778, burger te Graaff-Beinet, gehuwd 18 November 1798 

met Sara Geertruida Hegter 698.-PELTZER. Abraham Peltzer (o£ Pelser), vau Hamburg, gehuwd 26 Jtmi 1718 met Elisabeth 
van den Berg. 

(b) 1 JaoomiDa, gedoopt 20 Augustas 1710, gehuwd mat Jan Groijling 

2 Abraham, gedoopt 20 Jnli 1721, gehuwd met Engela Catharina Zaaiman 
(c) 1 Abraham Liebreoht, gedoopt 10 September 1741 

2 Elisabeth Catharina, gedoopt 9 Juni 1743, gehuwd met Dirk Coetaee, hertronwd (1) met 

Willem Streeso, (2) 13 December 1789 met Johau Izaak Fonte, van Magdeburg 

3 Anna If aria Jaooba, gedoopt 13 Juni 1745, gehuwd 11 Mei 1760 met Johannes David 

Grootsohel, van Copenhagen 

4 Carel Johannes, gedoopt 22 September 1754, burger te Stellenbosoh, gehuwd 15 Febrnari 

1778 met Maria Wagenaar, hnrtrouwd (1) 18 October 1795 met Anna Cornelia Botha, 
weduwe van Cornelis van Tonderen, (2) 29 Maart 1801 met Johanna Bezuidenhout, 
wednwe van Johannes Melohior Breitenbach 
(<?) Abraham Jnoobns, gedoopt 25 Febrnari 1781, burger te Graaff-Reinet, gehuwd 26 

Febrnari 1797 met Jaooba Johanna Ooathuijzen 

(e) 1 Care! Johannes, gedoopt 17 November 1798 

2 Maria Anna Catharina, gedoopt 9 Maart 1800 

3 Abraham Marthinus, gedoopt 4 November 1804 

4 Johannes Jacobus, gedoopt 15 Febrnari 1807 

5 Aletta Johanna Carolina, gedoopt 4 Maart 1810 

(r) 5 Petrns Cornelis, gedoopt 3 Juli 1757, burger te Swellendam, gehuwd 8 September 1782 
met Martha Maria Boshof, hertronwd 12 December 1802 met Elsie van der Merwe 
(d) 1 Martha Maria, gedoopt 11 Mei 1783 

2 Engela Catharina, gedoopt 5 September 1784, gehuwd met Daniel Struijwig 

3 Petrns Cornelis, gedoopt 23 Maart 1788, gehuwd met Catharina Frederica Swane- 

poel 
(e) 1 Jaooba Johanna Magdal«ma, gedoopt 24 April 1808 
2 Martha Maria, gedoopt 23 April 1810 
(d) 4 Helena Magdalena, gedoopt 31 October 1790, gehuwd met Hendrik Swanepoel 

5 Abraham Libreoht, gedoopt 20 Maart 1793 

6 Martha Maria, gedoopt 2 Febrnari 1794 

7 Elisabeth Maria Margaretha, gedoopt 3 December 1797 

8 Willem Hendrik, gedoopt 27 Juni 1798 

9 Anna Maria Jacoba, gedoopt 25 Novembpr 1801 

10 Maohteld Maria, gedoopt 8 Febrnari 1807 

11 Barbara Jacomina, gedoopt 8 Febrnari 1807 

12 Elsie Johanna Jacoba, gedoopt 25 April 1808 

13 Izaak, gedoopt 23 April 1810 

(e) 8 Willem Jacobus, gedoopt 2 December 1759, burger te Stellenbosch, gehuwd 2 April 1784 
met Johanna Steenkamp PELTZEB,.— Yervolg. 

(d) 1 Engela Catharina Magdalena, gedoopt 5 Oofcober 1787 

2 Levina Catharina, gedoopt 8 November 1789, gehuwd met Johannes Stephanas 

Kruger 

3 Willem Jacobus, godoopt 30 September 1732, gehuwd met Anna Catharina 

Jaoobina van Aswegen 
(e) 1 Martha Jaooba Maria, gedoopt 24 Janaari 1319 
2 Casper Jan Hendrik, gedoopt 26 December 1822 
Id) 4 Casper Jan Hendrik, gedoopt 20 Juli 1794 

5 Abraham Johannes, gedoopt 15 October 1797, gehuwd met Hendrina Maria Jaooba 
van Aswegen 
(e) 1 Janaetje Catharina Levina, gedoopt 4 October 1819 
2 Martha Maria, gedoopt 13 Januari 1822 
(d) 6 Johanna Wilhelmina, gedoopt 22 September 1799 

7 Elisabe'h Catharina Johanna, gedoopt 2 November 1805 

8 Hilletje Maria, gedoopt 27 December 1807 

(c) 7 Barbara Jaoomina, gedoopt 25 Juli 1762, gehuwd met Johannes Hercules Viljoen 
(i) 3 Maria, gedoopt 17 Januari 1723, gehuwd 26 Augustus 1742 met Jacobus EijkhofiE 699.-PENTSEL. Christiaan Frederik Pentsel, van Plauen, gehirwd 20 Juli 1783 met Johanna 
Christina Hartog. 

(b) Maiia Hendrii.a, gedoopt 25 Manrt 1787 700.-PENTZ. Michiel Pentz, van Lubeck, adsistent in dienst der Oost Indisclio Compagnie, 
gehuwd 21 October 1731 met Johanna Barbara Oberholster. 

(6) 1 Miohiel, gedoopt 3 Jannari 1734 

2 Johanna Maria, gedoopt 16 September 1736 

3 Johannes, gedoopt 25 December 1738 

4 Anna Elisabeth, gedoopt 19 Febraari 1741 

5 Maria Sophia, gedoopt 3 November 1743 

6 Helena Judith, gedoopt 6 Maart 1746, gehuwd met JohanneB Guilliam van Helsdingen. 

7 Gregorius, gedoopt 21 Mei 1747, gehuwd 2 Juni 1771 met Anna Catharina Greeff 
(c) 1 Johan Anthonie, gedoopt 18 Juli 1773 

2 Jacomina, gedoopt 19 Maart 1775 

3 Johanna Barbara, gedoopt 23 Februari 1777, gehuwd met Georg Hendrik Wolhuter 

4 Gregorins, gedoopt 15 Maart 1778 

5 Jacomina Christina, gedoopt 10 October 1779, gehuwd met Abraham Jacobus Wild 

6 Anna Catharina, gedoopt 28 October 1781 

(b) 8 Michiel, gedoopt 19 Mei 1748, luitenant der Kaapsche bnrgerij, gehuwd 28 Jannari 1776 met 
Johanna Maria Jnrgens, hertrouwd 19 October 1801 met Geertruida Johanna Herholdt, 
weduwe van Barend Hendrik Taute 
(c) 1 Anna Elisnbeth, gedoopt 6 April 1777 

2 Miohiel, gedoopt 17 Jannari 1779 

3 Pe rus Johannes, gedoopt 24 September 1780, gehuwd 22 Juni 1800 met Maria Christina 

Vos 
(d) 1 Elisab°th Johanna, gedoopt 19 Juli 1801 

2 Miohiel, gedoopt 12 December 1802 

3 Johanna Maria, gedoopt 27 November 1803 

4 Johanna Francina, gedoopt 22 September 1805 

5 Johan Hendrik, gedoopt 19 April 1807 

6 Fetrus Johannes, gedoopt 8 Jannari 1809 

7 Geertruida Johanna, gedoopt 16 December 1810 

8 Magdalena Johanna Barendina, gedoopt 14 Augustus 1814 
(c) 4 Johanna Barbara, pedoopt 22 April 1782 

5 Michiel Frederik, gedoopt 19 Juni 1785, gehuwd 21 April 1805 met Johanna Dorothea 
Mooke 
(d) 1 Sophia Bebecca, gedoopt 23 Maart 1806 

2 Michiel, gedoopt 20 December 1807 

3 Johanna Maria, gedoopt 6 Augustus 1809 

('<■) 6 Johannes Jacobus, gedoopt 24 December 1786, gehuwd met Margaretha Johanna Kriel 

(d) Helena Johanna, gedocpt 9 Jannari 1820 
(c) 7 Nicolaas Gerhardus, gedoopt 1 Maart 1789, gehuwd 5 Juli 1818 met Barbara Wilhelmina 
Steijn 
(d) Nioolaas "Wilhelm, gedoopt 24 September 1820 
(c) 8 Johanna Maria, gedoopt 4 Juli 1790, gehuwd met Miohiel Christiaan Yos 

9 Johan Frederik, gedoopt 24 Juli 1791, gehuwd 80 Augustas 1812 met Anna Maria 
Bossouw 
(d) Johanna Francina, gedoopt 81 Juli 1814 
(c) 10 Johannes Jacobus, gedoopt 14 April 1793 
U CorneliB Adrianns, gedoopt 7 September 1794 

12 Adriaan, gedoopt 3 Jannari 1796 

13 Helena Johanna, gedoopt 19 Februari 1797 

14 Johanna Christina, gedoopt 30 Maart 1800 
(6) 9 Guilliam, gedoopt 22 Juni 1749 

10 Johanna Margaretha, gedoopt 18 October 1750 701.-PEO. 

Johan Harmen Peo, van Manchhausen, gehuwd 20 Januari 1771 met Johanna 
Magdalena Scholtz. 

(6) 1 Jobaa Frederik, gedoopt 13 Juni 1773, gehuwd 15 Februari 1795 met Carolina Alida Metzler 
(c) 1 Helena Hendrina Christina, gedoopt 23 November 1797 
2 Johanna Magdalena, gedoopt 19 Jannari 1806 
(&) 2 Hendrik Lodewijk, gedoopt 4 Februari 1776, burger te Swellendam, gehnwd 4 October 1801 
met Anna Christina Jarling 
3 Christina Elisabeth, gedoopt 7 Maarfc 1781, gehuwd met Matthija Johannes Loureaa 702.-PEPLER. Jan Hendrik Pepler (of Peppeler), van Hessen-Cassel, die naar Zuid Afrika kwam 
in het jaar 1759 in dienst van de Oost Indische Compagnie, werd bnrger te 
Stellenbosch, en huwde 4 Maart 1770 met Elisabeth du Buisson. 

(b) 1 Maria Clandina, gedoopt 3 Mei 1772, gebuwd met Zirke Bnijs 

2 Hendrik Lndowious, gedoopt 26 September 1773, burger te Stellenbosch, gehuwd 14 September 
1794 met Elisabeth Catharina de Villiers 
(c) 1 Elisabeth Anna, gedoopt 20 December 1795 

2 Hendrik Lodewijk, gedoopt 17 December 1797 

3 Catharina LouiB&, gedoopt 27 October 1799 

4 Pieter Abraham, gedoopt 18 October 1801 

5 Rachel Susanna, gedoopt 11 September 1803 

6 Maria Elisabeth, gedoopt 26 Mei 1805 

7 Albertus Jacob, gedoopt 15 Mei 1808 

8 Abraham Johannes, gedoopt 29 April 1810 

9 Jacobus Petrns, gedoopt 10 Ootober 1813 

(b) 3 Elisabeth Catharina, gedoopt 12 Ootober 1776, gehuwd met Johannes Christiaan da Preez 

4 Susanna Johanna, gedoopt 11 Juni 1780, gehuwd met Boelof van der Merwe 

5 Anna Margaretha, gedoopt 18 Januari 1784 703.-PEROT. Jacob Joseph Perot (of Peroo) van Goritz, gehuwd 7 Juli 1776 met Heste: 
Neethling. 

(6) 1 Maria Josephs, gedoopt 4 Mei 1777, gehuwd met Pieter Jacobus van Coeverden 

2 Franoina Elisabeth, gedoopt 16 Januari 1780, gehuwd met Alexander Bertienus Daneel 704.-PERRIJN. Rijnhard Perrijn, lnitenant ter zee in dienst der staten-generaal der Vereenigde 
Nederlanden, gehuwd 22 Januari 1798 met Maria Sophia Petronella van der Riet. 
(b) Frederik Johannes, gedoopt 4 Maart 1798 705.-PERSOON. Christiaan Daniel Persoon, van Usedom in Pruisch Pommorn, gehuwd 21 
Augustus 1757 met Elisabeth Wilhelmina Groenewald. 

(b) 1 Johanna Margaretha, gedoopt 12 November 1753, gehuwd met Christiaan Andreas Storm 

2 Maria Catbarina, gedoopt 19 Ootober 1760, gehuwd met Jacob van Beenen 

3 Christiaan Hendrik, gedoopt 9 Januari 1763 706-PESCH. 

Hendrik Pesoh, van Bergen op Zoom, gehuwd met Johanna Apollonia Kuijlets. 

(&} 1 Gerhardus Jacobus, gedoopt 5 Augustus 1770 
2 Maria Elisabeth, gedoopt 1 1 Januari 1778 707-PFEIL. Daniel Pfeil, van Karlskrona, gehuwd met Anna Maria Six, van Chandelier. 

(i) 1 Johanna Constantia, gedoopt 11 November 1717, gehuwd 23 Augustus 1739 met den eerwaarden 
heer Jan Philip Smith, van Hanau 
2 Ulrioh, gedoopt 24 Deoember 1719 
8 Sophia, gedoopt 25 Juni 1721 
4 Ulrica Helena, gedoopt 24 Januari 1723, gehuwd 17 Februari 1743 met den eerwaarden heer 

Gerrit Piekenbroek, van Leeuwaarden 
6 Engela Christina, gedoopt 16 September 1725, gehuwd met Garel Albreoht Haupt 

6 Wilhelmina Bergetta, gedoopt 9 April 1730 

7 Daniel Egbert, gedoopt 7 September 1732 

8 Hendrik Leonard, gedoopt 29 Mei 1735 

9 Anna Maria, gedoopt 28 Juli 1737 
10 Jan Philip, gedoopt 18 Ootober 1739 Johan Pieter Pfeil (of Feijl), van Oberndorf, gehuwd 17 Augustus 1766 met 
Johanna Sophia Greijling. 
(b) Coenraad Leopoldus, gedoopt 5 April 1767 

Justus Hendrik Pfeil, van Amsterdam, lnitenant ter zee, gehuwd 22 September 
1805 met Alida Johanna Anna Kuchler. 10 
708-PICARD. Louis Picard, van Amsterdam, die naar Zuid Afrika kwam in dienst der Oost 
Indische Compagnie, hnwde alhier met Johanna Gatharina Mark. 

(b) 1 Christina Louisa, gedoopt 12 Daoember 1745, gehnwd 2lrjuni 1761 met Frans Andreas 

Heijdeveld, van Keulen 
2 Frans Pieter, gedoopt 12 November 17*7 
S Helena Alida, gedoopt 11 Mei 1752, gehnwd 17 Jannari 1773 met Anthonie Ohristoffel 

Kaltenbaoh, van Toorn in Pruijssen, hertronwd 25 November 1787 met Abraham Ventura 
4 Johannes Pieter, gedoopt 4 Mei 1755 709.-PIEK. Jan Gasper Piek, van Aurich, gehnwd met Margaretha Hartog. 

(5) 1 Jan Casper, gedoopt 23 April 1719 

2 Anna Maria, gedoopt 8 November 1720, gehnwd met Ijsbrand van Koppen 

3 Paulas, gedoopt 4 April 1723 

4 Johanna Christina, gedoopt 25 Maart 1725, gehuwd met Miohiel Otto 

5 Elisabeth, gedoopt 27 April 1727, gehnwd met Adam Reijneke 

6 Adam Hermanus, gedoopt 80 Jannari 1729 

7 Maria Hester, gedoopt omtrent 1731, gehnwd 11 Jannari 1756 met Johan Adam Straup, van 

Kirnijner in de Palts 

8 Sophia Wilhelmina, gedoopt 19 Febrnari 1735 

9 Catharina Margaretha, gedoopt 11 Angnstns 1737 

10 Andries Ohristoffel, gedoopt 31 April 1740, bnrger te Stelleobosoh, gehnwd 2 Mei 1773 met Elsie 
van Eensbnrg, hertronwd 25 November 1781 met Sara Nel 
(c) 1 Jacobus Johannes, gedoopt omtrent 1774, burger te Graaff-Beinet, gehnwd 5 April 1795 
met Maria Elisabeth Strijdom, hertronwd 6 November 1803 met Sara Elisabeth van 
Rensburg 

2 Margaretha Maria, gedoopt 24 Maart 1776, gehuwd met Johannes Marthinus Oost- 

huijzen 

3 Andries Ohristoffel, gedoopt 4 Jannari 1784, barger te Graaff-Reinet, gehuwd 25 Maart 

1804 met Carolina Frederica Geere 

4 Pieter Willem Adriaan, gedoopt 18 Febrnari 1787 

5 Anna Catharina, gedoopt 5 April 1789, gehnwd met Georg Diederik Geere 

6 Aletta Susanna, gedoopt 20 Mei 1792 

7 Cornelia Elisabeth Jaeoba, gedoopt 3 Mei 1795 
(b) 11 Johannes Floris, gedoopt 8 Juli 1742 

12 Anna Christina, gedoopt 9 Jannari 1746, gehuwd met Philip Heger 11 

710.-PIENAAR (of PINARD). De stamvader van deze familie was Jacques Finard, Fransche vluchteling, die in 
het jaar 1688 naar Znid Afrika kwam als kolonist met zijne vrouw Esther Fouche, 
en hertrouwde alhier met Martha le Febre. 

(i) 1 Pieter, gedoopt 14 Mei 1690, gehuwd met Johanna Terrier 
(c) 1 Jaoob, gedoopt 14 April 1715 

2 Hester, gedoopt 20 Februari 1718, gehuwd met Hendrik van der Merwe 

8 Pieter, gedoopt omtrent 1720 

4 Susanna, gedoopt omtreut 1724, gehuwd met Jaoobas van Belen 

6 Maria Elisabeth, gedoopt 10 Augustas 1727, gehuwd met Jan Eoij, hertrouwd met Mar* 

thinuB ran Staden 
6 Daniel, gedoopt 20 Juli 1732, gehnwd 8 Maarfc 1761 met Johanna Isabella Marx 
(d) 1 Martha Dorothea, gedoopt 14 Maart 1762, gehnwd met Nioolaas Claasen 

2 Petrus, gedoopt 2 September 1764, burger te Swellendam, gehuwd 2 December 
1792 met Sara Salomina Claasen, hertrouwd 30 December 1798 met Susanna 
Jaooba Cronje 
(e) 1 Daniel, gedoopt 29 April 1795, gedoopt 6 Juli 1817 met Susanna Helena 
Buuwer 
(/) 1 Salomina Cornelia, gedoopt 6 September 1818 

2 Daniellina Petronella Magdalena Johanna, gedoopt 20 Mei 1820 
(e) 2 Susanna Jaooba, gedoopt 26 Jannari 1800, gehuwd met Abraham Mar- 
thinus Cronje 

3 Johanna Isabella, gedoopt 1 9 Augustus 1801 

4 Maria Magdalena, gedoopt 30 October 1803 

5 Petrus, gedoopt 13 April 1806 

6 Stephanus, gedoopt 29 December 1807 

7 Heater Helena, gedoopt 17 Mei 1812 

8 Martha Dorothea Elisabeth, gedoopt 6 Juni 1817 

(d) 3 Johanna, gedoopt 22 Februari 1767, gehuwd met Gerrit Uwes 

4 Hester Maria, gedoopt 16 September 1770, gehnwd met Jaoobus Ernst Kotxe 

5 Daniel, gedoopt 31 Ootober 1773 

6 Johannes Theodoras, gedoopt 14 September 1777, burger te Swellendam, gehuwd 

2 November 1800 met Maria Elisabeth Stander 
(e) 1 Catharine Margaretha, gedoopt 17 Ootober 1802 

2 Johanna Isabella, gedoopt 30 Ootober 1803 

3 Johannes Theodoras, gedoopt 13 April 1806 

4 Daniel Jaoobus, gedoopt 13 April 1808 

5 Hendrik, gedoopt 12 November 1809 

6 Gerrit Uwes, gedoopt 17 Mei 1813 

7 Maria Magdalena, gedoopt 26 Mei 1815 

(d) 7 Daniel, gedoopt 9 October 1785, burger te Swellendam, gehuwd 4 Maart 1804 met 
Magdalena Stander, hertrouwd in Mei 1809 met Elsie Petronella Potgieter 12 PIEN A AH.— Vervofff. 

(0) 1 Daniel, gedoopt 9 Juni 1805 

2 Magdalena, jong gestorren 

3 Elsie Daniellina Frederioa Petronella, gedoopt 7 Maart 1811 

(b) 2 Jacques, gedoopt omtrenfc 1692, gehuwd 21 Januari 1714 met Louisa Cordier, wed awe van 
Daniel Jaooba 
(e) 1 Hester, gedoopt 28 Ootober 1714, gehuwd met Jaoob Erasmus 
2 Martha, gedoopt omtrent 1716, gehnwd met Lourens Erasmus 

S Jaoob, gedoopt 4 December 1718, burger te Drakenstein, gehuwd 24 Mei 1739 met 
Catharina Swart, hertrouwd 19 Juli 1744 met Hester van der Merwe 
(«Z) 1 Johanna Catharina, gedoopt 2 Juli 1740, gehuwd met Louis Kotze 

2 Jaoobus, gedoopt 9 April 1746 

3 Hester, gedoopt 25 Februari 1748, gehuwd met Louis Jourdan 

4 Petrus, gedoopt 29 Maart 1750, burger te Stellenbosoh, gehuwd 24 Februari 1771 

met Jaooba Margaretha Theron 
(e) 1 Hester Josina, gedoopt 1 8 April 1772, gehuwd met Willem Louw 

2 Maria Johanna, gedoopt 12 December 1773, gehuwd met Floris Steenkamp 

3 Johannes Jaoobus, gedoopt 16 December 1775, burger te Stellenbosoh, 

gehuwd 24 Augustus 1794 met Elisabeth Cornelia Bok, hertrouwd met 
Sophia Johanna Loubser 
(/) 1 Christiaan Miohiel, gedoopt 18 Ootober 1804 
2 Petrus Arnoldus, gedoopt 26 November 1815 
(e) 4 Catharina Cornelia, gedoopt 27 September 1778 

5 Petrus Arnoldus, gedoopt 10 Ootober 1779 

6 Helena Margaretha, gedoopt 14 Ootober 1781 

7 Arnoldus, gedoopt omtrent 1783, gehuwd met Anna Elisabeth Yisagie 

(/) Elisabeth Jaoomina, gedoopt 27 Deoember 1807 
(0) 8 Jaoobus Abel, gedoopt 5 November 1792 
(d) 5 Abel, gedoopt 2 April 1752 

6 Daniel, gedoopt 81 Maart 1754, burger te Stellenbosoh, gehuwd 5 Juni 1774 met 
Hilletje Maria Steenkamp 
(e) Hester Maria, gedoopt 27 Augustus 1775, gehuwd met Hercules Christiaan 
Kruger, hertrouwd met Cornelia van Niekerk 
(d) 7 Abel Jaoobus, gedoopt 23 November 1756, burger te Stellenbosoh, gehuwd 14 
Maart 1790 met Martha Jaoomina van Zijl 
(e) 1 Jacobus Johannes, gedoopt 13 Maart 1791, gehuwd met Anna Sophia van 
Heerden 
(/) Hendrik Johannes, gedoopt 2 Ootober 1820 
(0) 2 Adriaan Jaoobus, gedoopt 16 November 1794, gehuwd met Johanna Maria 
Visagie 
(/) Elisabeth Maria, gedoopt 7 October 1822 
(0) 3 Abel Albertus, gedoopt 27 November 1796, gehuwd met Magdalena Jaooba 
Maria Kotze 
(/) 1 Christiaan Albertus, gedoopt 4 Ootober 1819 13 PIENAAR.— Vervolg. 

(/) 2 Jacobus Johannes, gedoopt 5 November 1821 
3 Adriaan Jacobus, gedoopt 7 October 1822 
(e) 4i Daniel Petrns, gedoopt 20 October 1799, gehawd met Catharina Glandina 
van den Heever 
{/) Hester Wilhelmina, gedoopt 14 April 1823 
(e) 5 Jacob Bijnoldas, gedoopt 25 December 1801 

6 Petrns Johannes, gedoopt 27 December 1807 

7 Aqdries, gedoopt 2 October 1809 

(0) 4 Petrns, gedoopt 21 September 1721, burger te Swellendam, gehuwd in 1749 met Catharina 
Botha, weduwe van Marthinns van Staden 
(d) 1 Petrns, gedoopt 25 October 1750, bnrger te Swellendam, gehuwd 22 September 
1771 met Catharina Dorothea Campher 

2 Jaoobns, gedoopt 22 Ootober 1752 

3 Johannes, gedoopt 25 September 1754, gehuwd met Johan Jacob Meijer 

4 Susanna Maria, gedoopt 1 Augustus 1756, gehuwd 6 Februari 1780 met Johan 

Frederik Hartong, van Orefeld 

5 Hester, gedoopt 29 September 1758, gehuwd met Frederik Botha 

(c) 5 Johannes, gedoopt 18 October 1722, burger te DrakeDstein, gehnwd 4 Januari 1750 met 
Anna Sophia Burger, weduwe van Willem van Eensburg 
(d) 1 Anna Sophia, gedoopt 22 November 1751, gehuwd met Jan Louis da Plessis 
2 Louisa, gedoopt 2 Juli 1752, gehnwd met Coenraad Grobbelaar 
8 Martha, gedoopt 7 Juli 1754, gehuwd met David van Heerden, hertrouwd met 

Andries Petrns Burger 
4 Jacobus Johannes, gedoopt 4 Juli 1756, burger te Stellenbosoh, gehnwd 25 Mei 
1777 met Hester van der Merwe, hertrouwd 29 April 1792 met Margaretha 
Elisabeth du Toit 
(e) 1 Johannes Jaoobns, gedoopt 23 Augustas 1778 

2 Hendrik Petrns, gedoopt 25 Deoember 1779 

3 Anna Sophia, gedoopt 25 Deoember 1783, gehawd met David Carel 

Theron 

4 Hester Johanna, gedoopt 10 April 1785, gehuwd met Jan Frederik Mailer, 

van Ostende 

5 Elsie Aletta, gedoopt 26 Angnstns 1787, gehuwd met Theodoras Heger 

6 Martha Sophia, gedoopt 24 Deoember 1791 

(d) 5 Johanna, gedoopt 8 Januari 1758, gehuwd met Hendrik van der Merwe, hertrouwd 
met Johannes Jaoobns Moller 
6 Petrns, gedoopt 29 Maart 1761, burger te Stellenbosoh, gehuwd 21 Mei 1780 met 
Hester Sophia van Heerden, hertrouwd 8 November 1789 met Aletta Elisabeth 
Coenradie 
(e) 1 Johannes Petrns, gedoopt 30 Jnni 1781 , burger te Graaff-Reinet, gehawd 2 
November 1800 met Helena Jaooba Burger 
(/) 1 Hester Aletta, gedoopt 30 Ootober 1801 
2 Helena Jaooba, gedoopt 10 November 1805 14 PIENAAR— Ferw^. 

(f ) 3 Petrus Johannes, gedoopt 30 Maart 1807 

4 Sohalk Jacobus, gedoopt 29 Januari 1809 

5 Martha Johanna, gedoopt 4 November 1810 

(e) 2 Hendrik Jacobna, gedoopt 18 Mei 1783, burger te Graaff-Eeinet, gehawd 21 
Febraari 1802 met Johanna Catharina van der Merwe 
(/) 1 Petrus Johannes, gedoopt 4 November 1804 

2 Hester Sophia, gedoopt 26 December 1806 

3 Hendrik Jacobus, gedoopt 3 Juli 1809 
(e) 8 Petrus Andries, gedoopt 30 Juli 1786 

4 Petrus Jaoobns, gedoopt 7 Augustus 1791, gehuwd met Magdalena Elisabeth 
van der Merwe 
(/) Petrus Johannes, gedoopt 19 Augustus 1810 
(e) 5 Catharina Maria, gedoopt 20 October 1792 

6 Barend Jaoobns, gedoopt 19 Mei 1793 

7 Anna Sophia Johanna, gedoopt 24 Mei 1795 

8 Aletta Catharina, gedoopt 24 September 1797 

9 Martha Louisa, gedoopt 24 September 1797 

10 Geertruij Jacoba, gedoopt 6 Januari 1799 

11 Martha Susanna, gedoopt 26 Ootober 1800 

12 Petrus Andries, gedoopt 12 Mei 1805 

13 Willem Johannes, gedoopt 23 November 1806 

14 Johanna Maria, gedoopt 5 Febraari 1809 

15 Sohalk Willem, gedoopt 8 Ootober 1810 

(d) 7 Barend, gedoopt 5 September 1762, burger te Stellenbosoh, gehuwd 7 November 
1784 met Hester Sophia van der Merwe, hertrouwd (1) 3 Mei 1789 met Anna 
Sophia van Heerden, (2) 20 November 1796 met Elsie Jaooba van der Merwe 
(e) 1 Petrus, gedoopt 17 September 1786 

2 Anna Sophia, gedoopt 11 September 1791, gehuwd met Christoffel Hendrik 

Olivier 

3 Elsie, gedoopt 20 Ootober 1793 

4 Johannes, gedoopt 7 Januari 1798 

5 Hendrik, gedoopt 8 September 1799 

(d) 8 Sohalk Willem, gedoopt 10 December 1763, burger te Stellenbosoh, gehuwd 18 
April 1790 met Anna Maria van der Merwe 
(e) 1 Petrus, gedoopt 7 Ootober 1792 

2 Anna Sophia, gedoopt 8 Juni 1794 

3 Johannes Hendrik, gedoopt 25 December 1795 

4 ElBie, gedoopt 1 Ootober 1797 

5 Anna Sophia, gedoopt 8 September 1799 

(c) 6 Francina, gedoopt 4 Maart 1725, gehuwd met Carel van der Merwe 

7 Lonis, gedoopt 23 November 1727, burger te Drakenstein, gehuwd 2 December 1753 met 
Maria le Bonx 
(d) 1 Francina, gedoopt 13 October 1754, gehuwd met Izaak van der Merwe 15 PIENAAR.— Vervolg. 

(d) 2 Jaoobns, gedoopt 27 Februari 1757, barger te Stellenbosoh, gehawd 30 November 
1794 met Hester Geertrnij Joubert 
(0) 1 Jaoobus Francois, gedoopt 24 Augustus 1796 

2 Fieter Johannes, gedoopt 11 Februari 1798 

3 Maria Margaretha, gedoopt 8 Deoember 1799 

4 Daniel Louis, gedoopt 20 September 1801 

5 Daniel Paul, gedoopt 22 September 1805 

6 Stephanos Francois Adriaan, gedoopt 9 September 1810 
(d) 3 Maria Louisa, gedoopt 19 November 1758 

4 Petrus, gedoopt 12 April 1761, burger te Drakenstein, gehuwd 5 September 1784 
met Martha Magdalena da Toit 
(e) 1 Johanna Francina, gedoopt 19 November 1786, gehuwd met Paul Johannes 
Jonrdan 

2 Louis Jaoobus, gedoopt 13 April 1788, gehuwd 6 Mei 1812 met Aletta 

Geertruida Mostert 

3 Pieter Francois, gedoopt 5 December 1790, gehuwd 9 Jannari 1814 met 

Helena Johanna Basson 
(/) 1 Elisabeth Maria Christina, gedoopt 19 Mei 1816 

2 Pieter Jaoobus Johannes, gedoopt 20 Juni 1819 

3 Matthijs Michiel, gedoopt 7 Jnli 1822 

4 Louis Jaoobus, gedoopt 27 Juni 1824 

5 Helena Elisabeth Francina, gedoopt 5 October 1828 

(e) 4 Johannes Gideon, gedoopt 6 Mei 1792, gehuwd met Hendrina Eelena van 
Jaarsveld 
(/) 1 Alida Franoina, gedoopt 18 October 1818. 

2 Martha Aletta Petronella, gedoopt 80 September 1821 
8 Hendrina Helena, gedoopt 29 Februari 1824 

4 Johanna Panlina, gedoopt 23 Augustus 1826 

5 Pieter Jurgen, gedoopt 28 October 1829 

(0) 5 Maria Susanna, gedoopt 29 Juni 1794, gehuwd met Pieter Paul van Jaars- 
veld 

6 Martha Magdalena, gedoopt 7 Februari 1796 

7 Andries Francois, gedoopt 25 October 1797 

8 Franoina Elisabeth, gedoopt 20 October 1799 

9 Anna Claudina, gedoopt 21 Maart 1802 

10 Martha Magdalena, gedoopt 16 October 1803 

11 Daniel Johannes Benjamin, gedoopt 1 Juli 1812 
(d) 5 Martha Elisabeth, gedoopt 20 Mei 1764 

(c) 8 Johanna, gedoopt 6 November 1729, gehuwd met Johannes da Toit 
(b) 3 Martha, gedoopt 23 Augustus 1699 

4 Esther, gedoopt 80 October 1706, gehuwd met Jaoobus van der Merwe 

5 Maria Magdalena, gehuwd met Anthonie Nortje 

6 Abel, burger te Drakenstein, gehawd 11 Juli 1734 met Anna Scheepers 16 PIENAAE.— Fervolg. 

(e) Abigael Geerfcraida, gedoopfc 2 Juli 1735, gehuwd met Lourens Erasmus 
(*) 7 Jan, burger te Drakenstein, gehnwd 27 Maart 1740 met Catharina Botha 
(o) 1 Abel, gedoopt 17 December 1741 

2 Catharina, gedoopt 11 Augnstus 1743, gehnwd met Jacobus da Bnis 

8 Johannes, gedoopt 13 Juni 1745 

4 Martha, gedoopt 17 Maart 1748 

5 Hester, gedoopt 29 November 1750 

6 Maria, gedoopt 21 Jannari 1753, gehnwd met Johannes da Buis 

7 Jaooba, gedoopt IB Juni 1756 

8 Jaoobns, gedoopt 9 November 1757 

9 Willem Frederik, gedoopt 7 December 1760 
10 Anna Abigael, gedoopt 3 Jnni 1764 

(jb) 8 Salomon, burger te Drakenstein, gehnwd 1 September 1743 met Sara Oosthuijzen 

(c) 1 Salomon, gedoopt 3 Ootober 1744, burger te Swellendam, gehnwd 6 October 1765 met 
Johanna Catharina Bonwer 
(d) 1 Salomon, gedoopt 4 Ootober 1767, burger te Swellendam, gehnwd 22 April 1792 
met Sara Salomina Vermaak 
(e) 1 Jaooba Salomina, gedoopt 2 Februari 1794 

2 Johanna Cornelia, gedoopt 15 November 1795 

3 Sara Snsanna, gedoopt 25 Februari 1798 

4 Hester Martha Maria, gedoopt 24 Juli 1799 

5 Anna Maria Johanna, gedoopt 25 April 1802 

6 Helena Hermina, gedoopt 16 Februari 1804 

7 Salomon, gedoopt 9 Februari 1807 

(d) 2 Johannes Lodewijk, gedoopt 17 Februari 1771, burger te Swellendam, gehawd 22 
November 1795 met Johanna Barendina Maritz 
(e) 1 Martha Maria, gedoopt 26 Januari 1800 

2 Johanna Salomina, gedoopt 3 April 1803 

3 Salomon Johannes, gedoopt 29 April 1808 

4 Martha Maria, gedoopt 23 Augustus 1811 

5 Stephanus Lodewijk, gedoopt 27 September 1817 

(d) 3 Abel, gedoopt 31 Jannari 1773, burger te Swellendam, gehuwd 18 November 1796 
met Susanna Sophia Vermaak 
(e) 1 Jaooba, gedoopt 25 Februari 1798 

2 Johanna Catharina, gedoopt 13 Februari 1801 

3 Salomon, gedoopt 15 April 1804 

4 Susanna Sophia, gedoopt 14 Sop t ember 1808 

5 Hester Helena, gedoopt 31 Maart 1813 
(d) 4 Jeremias Jesaias, gedoopt 21 April 1776 

5 Cornelia Johanna, gedoopt 15 Februari 1778, gehuwd met Cornells Jacobus Vermaak 

6 Sara Salomina, gedoopt 4 Februari 1781, gehuwd met Jacobus Ignatius Maritz 

7 Johanna Catharina, gedoopt 30 September 1785, gehuwd met Cornelia Johannes 

Claasen 17 PIENAAR,.— Yervolg. 

(c) 2 Martha Maria, gedoopt 13 November 174G, gehnwd met Johannes Stephanas Maritz 

3 Johanna Dorothea, gedoopt 23 Febrnari 1749, gehawd met Cornells Classen 

4 Hester, gedoopt 21 Maart 1751 

5 Sara Helena, gedoopt 19 Angustus 1/513, gehawd met Herman Adolph Sauerman 

6 Jacoba, gedoopt 6 Jnni 1756, gehawd met Geriib Vermaak 

7 Dorothea, gedoopt 29 October 1768, gehuwd met Jacobus Stephanns Vermaak 

8 Jacob, gedoopt 8 Februari 1761, barger te Swellendam, gehnwd 30 Mei 1781 met Sara 

Marijna Strijdom 
id) 1 Salomon, gedoopt 8 Mei 1786, gehnwd 2 Maart 1806 met Magdalena Oosthuijzen 
(e) 1 Jacob Johannes, gedoopt 25 October 1806 
2 Alberta Magdalena, gedoopt 16 Jannari 1809 
8 Sara Johanna, gedoopt 20 Jannari 1811 

4 Salomon Nicolaas Johan, gedoopt 6 October 1816 

5 Petras Gerbardns Jacobus, gedoopt 3 October 1819 

6 Hester Salomina Maria, gedoopt 28 November 1822 
(d) 2 Hendrik Johannes, gedoopt 14 September 1788 

3 Sara Jacoba, gedoopt 22 April 1792 

4 Hester Salomina, gedoopt 10 Mei 1795, gehnwd met Hendrik Oosthuijzen 

5 Jacob Johannes, gedoopt 13 Maart 1799, gehnwd met Anna Catharina Johanna van 

Rensbnrg 
(«) Anna Johanna, gedoopt 23 October 1822 
(d) 6 Hendrik Petrns, gedoopt 7 Jnni 1802 
(c) 9 Salomina Abigael, gedoopt 13 December 1762, gehuwd met Jeremias Cornelia Bonwer 18 

711.-PIETERSE. Barend Pieterse, van Wesel, gehuwd met Johanna Nel. 

(6) 1 Johanna, gedoopt 13 October 1715 

2 Hermanus, gedoopt 19 September 1717, burger te Stellenbosch, gehuwd 27 October 1748 met 
Maria Elisabeth Swart 
(c) 1 Fetrus Johannes, gedoopt 1 November 1750, burger te Stellenbosch, gehuwd 14 Mei 1775 
met Magdalena Catharina Maree 
(d) 1 Maria Magdalena, gedoopt 7 Juli 1776, gehuwd met Johan Georg Christiaan Smal 

2 Elisabeth Johanna, gedoopt 8 Maart 1778, gehuwd mot Johannes Hendricus Smal 

3 Helena Catharina, gedoopt 23 April 1780, gehuwd met Christoffel Hendrik Paulsen, 

hertrouwd met Eranciscus Wilhelm Boedolf 

4 Susanna Christina, gedoopt 20 October 1782, gehuwd met Christiaan Hendricus 

Paulsen 

5 Anna Margaretha, gedoopt 3 October 1784, gehuwd met Bartholomew Kneeder, 

hertrouwd met Hendrik Wessels 

6 Petrus Hermanus Josias, gedoopt 14 Januari 1787 

7 Susanna Anna, gedoopt 29 Maart 1789 

8 Hendrik Oostwald Johannes, gedoopt 8 April 1792 

c) 2 Bernhardus Jacobus, gedoopt 1 October 1752, burger te Stellenbosch, gehuwd met 
Elisabeth Maria Swart, hertrouwd (1) 2 Mei 1775 met Margaretha Brits, (2) 22 Maart 
1801 met Barbara Aletta Lourens, weduwe van Frederik Simpler 
(d) 1 Maria Elisabeth, gedoopt 15 Januari 1775, gehuwd met Lucas Johannes Groene- 
wald 
2 Hermanus Bernhardus, gedoopt 24 November 1776, burger te Stellenbosch, gehuwd 
10 November 1799 met Susanna Maria Groeuewald 
(?) 1 Susanna Elisabeth, gedoopt 10 Januari 1801, gehuwd met Coenraad Jacobus 
Groenewald 

2 Bernhardus Hermanus, gedoopt 19 September 1802 

3 Coenraad Lucas, gedoopt 23 December 1804 

4 Margaretha Maria, gedoopt 14 Juni 1807 

5 Hermanus Bernhardus, gedoopt 1 October 1809 

6 Johannes Jacobus, gedoopt 6 October 1811 

7 Catharina Marthina, gedoopt 7 November 1813 

8 Christoffel Petrus, gedoopt 7 Januari 1816 

9 Petrus Weasel, gedoopt 4 Januari 1818 

10 Jacobus Hendricus, gedoopt 28 Mei 1820 

11 Wesscl Hendrik, gedoopt 7 Juli 1822 

00 3 Margaretha Johanna, gedoopt 18 April 1779, gehuwd met Christoffel Petrua 
Groenewald 10 PIETEltSE.— 1 'errolff. 

(d) 4 Beruhardus Ilermanus, gedoopt 12 Mei 1782, gehuwd met Maria Catharina 
Groenewald 

(e) 1 Bcrnhardus Hermanus, gedoopt 6 Juli 1806 

2 Maria Catharina, gedoopt 3 April 1808 

3 Christoffel Petrus, gedoopt 12 Juli 1810 

4 Hermanns Jacobus, gedoopt 19 April 1812 

5 Johannes Lucas, gedoopt 21 October 1813 

6 Johannes Hubertus, gedoopt 4 December 1814 

7 Jacobus Hendricus, gedoopt 23 Maart 1817 

8 Margaretha Johanna, gedoopt 15 Augustus 1819 

9 Petrus Johannes, gedoopt 6 Mei 1821 

10 Hendrik Nioolaas, gedoopt 21 Maart 1824 

11 Hans Jurgen, gedoopt 9 September 1827 

(d) 5 Petrus Johannes, gedoopt 28 November 1784, gehuwd met Elis-abeth Magdalena 
Groenewald 

(f) 1 Beruhardus Jacobus, gedoopt 22 Januari 1809 

2 Coenraad Johannes, gedoopt 16 Juni 1811 

3 Petrus Lucas Johannes, gedoopt 9 Mei 1813 

4 Maria Anna Christina, gedoopt 2 Juli 1815 

5 Ilermanus Hendrik, gedoopt 21 September 1817 

6 Margaretha Johanna, gedoopt 12 September 1819 

7 Hendrik Christoffel, gedoopt 25 Maart 1821 

8 Elisabeth Magdalena, gedoopt 27 April 1823 

9 Lucas Johannes, gedoopt 30 Januari 1825 
(d) 6 Jacobus Hendricus, gedoopt 18 Maart 1787 

7 Anna Marthina, gedoopt 19 November 1789, gehuwd met Hendrik Groenewald 

8 Elisabeth Susanna, gedoopt 19 Februari 1792, gehuwd met Coenraad Jacobus 

Groenewald 

9 Johannes Lucas, gedoopt 19 October 1794 
(b) 3 Leonora, gedoopt 10 September 1719 

4 Elisabeth, gedoopt 24 Augustus 1721, gehuwd met Jacobus Swart 

5 Maria, gedoopt 26 December 1723 

6 Johannes, gedoopt 23 December 1725, burger te Stelleubosch, gehuwd 23 Augustus 1746 met 

Margaretha Coetsee 

7 Catharina Wilhelmina, gedoopt 28 November 1728, gehuwd met Christoffel Groenewald Assuerus Pieterse, van Warburg, gehnwd met Johanna Christina Beelcerse. 

(i) 1 Hermanus, gedoopt 13 December 1771 

2 Magdalena Maria, gedoopt 15 December 1771 

3 Elisabeth, gedoopt 21 Maart 1773 20 TIET ERSE.— Verv ,/<j. 

(A) 4 Carolina Petronella, gedoopt 2L Mai 1775, gehuvrd mat Johau Aim Neethliag 

5 Johan Christoffel, gedoopt 10 November 1776 

6 Emanuel Andries, gedoopt 24 Januari 1779, burger te Graaff-Reinet, gehuwd 2 Juni 1803 met 

Sara Catharina Geel 
(c) 1 Jacoba Johanna, gedoopt 13 Mei 1804 

2 Emanuel Andries, gedoopt 4 November 1804 

3 Emanuel Andries, gedoopt 4 Mei 1806 

4 Johanna Christina, gedoopt 4 Ootober 1807 

5 Elisabeth, gedoopt 9 April 1809 

6 Magdalena Carolina, gedoopt 30 December 1810 Roelof Pieterse, van Amsterdam, gezaghebber van den hoeker Snelheid, gehuwd 
13 December 1772 met Rachel Susanna Geere. 

(b) 1 Anna Catharina, gedoopt 16 Januari 1774, gehuwd 10 October 1802 met Bartholomew Kreener, 
van Weenen 
2 Roelof Johannes, geioopt 25 October 1778 Klaas Pieterse, van Schenkenschanz, Untenant ter zee, gehuwd 25 Mei 1794 met 
Maria Dorothea Baartman. 
(A) Hcndrik Marthinus Elaas, gedoopt 26 September 1802 Jan Lodewijk Pieterse, van Magdeburg, gehuwd 11 Mei 1794 met Alida Johanna 
Bosch, hertrouwd 24 September 18 10 met Carolina Petronella Wolhuter, weduwe van 
Lodewijk Wilhelm Smit. 

(S) 1 Maria Cornelia Magdalena, gedoopt 14 Mei 1795 

2 Charles Nicolaas, gedoopt 8 Januari 1797 

3 Jan Lodewijk, gedoopt 16 December 1798 21 PIETEBSE.— Vervolg. 

Jacobus Francois Pieterse, namen van ouders onbekend, gehuwd met Maria 
Angela van der Cruijer. 

(J) Jacobus Predericus Gerhardus, gedoopt 19 Juli 1789, gehuwd 14 Mei 1810 met Wilhelm a 
Catharina Zastron 
(c) 1 Angelique Maria, gedoopt 29 September 1811 

2 Carol Maurits, gedoopt 29 November 1812 

3 "Wilhelmina Hendrina, gedoopt 17 April 1814 Simon Pieterse, namen van ouders onbekend, gehuwd met Elisabeth Beijers. 

(6) 1 Willem, gedoopt 4 Mei 1788 

2 Martha Qeertruida, gedoopt 4 Mei 1788, gehuwd met Willem Jan de Bruijn, hertrouwd met 

Pieter Odendaal 

3 Simon, gedoopt 4 Mei 1788 

4 Adam, gedoopt 4 Mei 1788 

6 Philip, gedoopt 2 November 1788 

6 Jacoba Johanna, gedoopt 30 Januari 1791 Christiaan Frederik Pieterse, namen van ouders onbekend, burger te Swellendam, 
gehuwd 19 December 1802 met Anna Margaretha Keijser. 

(6) 1 Jan Diederik Bernhard, gedoopt 25 Maart 1804 

2 Anna Margaretha Wilhelmina, gedoopt 1 Juni 1807 

3 David Arnoldus, gedoopt 1 Juni 1807 

4 Christiaan Frederik, gedoopt 30 October 1809 

5 Jacobus Nicolaas, gedoopt 30 Januari 1812 22 712.-PIETERSEN. Barend Pietersen, van Amsterdam, gehuwd 19 Mei 1737 met Susanna Roelofse, 
hertrouwd 2o Januari 17f)6 met Cornelia Maria Smuts. 

(&) 1 Barend Pieter, gedoopt 6 December 1739 

2 Barend Paulus, gedoopt 30 Juli 1741, gehuwd 27 Maart 1763 met Anna Maria Frick 
(c) 1 Cornelia Maria, gedoopt 6 Mei 1764 

2 Susanna, gedoopt 20 April 1766 

3 Cornelia Maria, gedoopt 23 October 1768 

4 Barend, gedoopt 13 Februari 1774, gehuwd 30 Maart 1800 met Anna Elisabeth van der 

Merwe 
(d) 1 Anna Magdalena, gedoopt 23 Augustus 1801 

2 Susanna Maria, gedoopt 10 Augustus 1803 

3 Maria Elisabeth, gedoopt 21 Juli 1805 

4 Jan Melchior, gedoopt 29 November 1807 

5 Martha Carolina, gedoopt 22 Juli 1810 

(r) 5 Jan Melchior, gedoopt 15 Juni 1777, burger te Stellonbosch, gehuwd met Martha Maria 
du Toit 
(d) 1 Martha Elisabeth, godoopt 15 Juli 1801 
2 Anna Maria, gedoopt 25 December 1806 
(c) 6 Anna Maria, gedoopt 16 Mei 1779, gehuwd met David Jacobus van der Merwe 
(S) 3 Martha Margaretha, gedoopt 1 Maart 1744 

4 Barend Pieter, gedoopt 2 April 1747 

5 Johannes, gedoopt 27 April 1749, gehuwd 30 September 1781 met Maria Buitendag 
(<j) Barend Carel Johannes, gedoopt 15 Augustus 1784 

(b) 6 Magdalena, gedoopt 3 September 1752, gehuwd 24 Januari 1768 met Johannes Demaar 

7 Johanna Maria, gedoopt 11 September 1757, gehuwd met Johan Eeeder 

8 Catharina Petronella, gedoopt 19 Juli 1761 

9 Tobias, gedoopt 29 Januari 1764 

10 Hermanus, gedoopt 3 Maart 1765 

11 Cornelia Maria, gedoopt 9 Maart 1766 Hermanus Pietersen, gehuwd met Elsie Gerrits. 

(b) Hermanus, gedoopt 24 Mei 1739, burger te Swellendam, gehuwd 24 Maart 1765 met Johanna van 
Belen 
(c) 1 Jacobus, gedoopt 3 October 1766 

2 Hermanus Johannes, gedoopt 22 Mei 17G8, burger te Swellendam, gehuwd 5 October 1794 
met Johanna Catharina Landman 
(rf) 1 Johanna "Wilhelmina, gedoopt 15 Februari 1796 
2 Hermanus Johannes, gedoopt 6 April 1798 
(c) 3 Petrus Johannes, gedoopt 2 Februari 1772 J& PIETEESEN.— Vervolg. 

Jan Pietersen, van Lnbeck, gehuwd met Elsie Speldenbergh. 

b) 1 Jan Christoffel, gedoopt 16 Augustus 1750 

2 Christoffel Andries, gedoopt 25 December 1757, gehuwd 7 December 1783 mot Sophia Pollers 
(c) Maria Helena, gedoopt 30 Mei 1784 
(6) 3 Hester, gedoopt 7 September 1760, gehuwd met Johannes Abraham Botha 

4 Marthinus, gedoopt 4 April 1763 

5 Anna Maria, gehuwd met Johan Marten Els Barthold Pietersen, van Banders, burger te Swellendam, gehuwd 29 Maart 1761 
met Anna Christina Minnie. 

(b) 1 Maria Magdaleua, gedoopt 25 Maart 1761, gehuwd mot Adam Johannes Reijneke 

2 Johannes Diederik, gedoopt 26 October 1766, burger te Swcllendam, gehuwd 3 December 1797 
met Anna Maria Bezuidenhout 
(e) 1 Anna Wilhelmina Christina, gedoopt 21 April 1799 

2 Johannes Theuuis, gedoopt 22 Mei 1803 

3 Alberta Carolina, gedoopt 2 November 1805 

4 Petrontlla Wilhelmina, gedoopt 18 December 1806 

5 Coenraad Prederik, gedoopt 8 October 1810 
(b) 3 Pieter, gedoopt 11 December 1768 

4 Jacobus David, gedoopt 24 Maart 1771, burgor te Stellenbosch, gehuwd 12 Februari 1792 met 
Elisabeth Magdalena van Bensburg 
(c) 1 David Johannes, gedoopt 14 April 1793 

2 Petrus Jacobus, gedoopt 8 Maart 1795 

3 Johannes Lodcwijk, gedoopt 3 December 1797 

4 Nicolaas Theodoras, gedoopt 14 April 1799 

5 Perdinandus Albertus, gedoopt 18 November 1801 

6 Prederik, gedoopt 15 Maart 1804 

7 Hendrina Maria, gedoopt 15 Maart 1804 

8 Hendrik Josephus, gedoopt 21 September 1806 

9 Anna Christina, gedoopt 20 November 1808 

(ft) 5 Ferdinandus Albertus, gedoopt 25 April 1773, burger te Swellendam, gehuwd 4 Maart 1798 met 
Johanna Helena Josina Meijer 
(c) 1 Lucas Johannes Barthold, gedoopt 1 September 1799 

2 Anna Christina Magdalena, gedoopt 4 November 1804 

3 Ferdinandus Petrus, gedoopt 4 November 1804 

4 Johan Daniel, gedoopt 29 Mei 1808 

(ft) 6 Prederik, gedoopt 25 April 1773, gehuwd 17 Juli 1796 met Johanna Elisabeth Smit 
(c) 1 Barthold Wilhelm, gedoopt 4 November 1798 
2 Maria Catharina, gedoopt 1 September 1799 24 PIETEBSEN.— Ferwty. 

(c) 3 Anna Christina, gedoopt 16 October 1803 

4 Elisabeth Franoina, gedoopt 16 October 1803 

5 Froderik Jacobus, gedoopt 13 Maart 1808 

6 Jacobus Johannes, gedoopt 24 Februari 1813 

7 Maria Magdalena, gedoopt 13 November 1814 

(b) 7 Christina, gedoopt 23 April 1775, gehuwd met Michiel Hillegert van Eensburg Pieter Egidius Pietersen, van Hoesum, gehuwd 12 Augustus 1798 met Gatharina 
Dorothea de Bruijn. 
(J) Aletta Margaretha Henedicta, gedoopt 3 November 1799 Hans Pietersen, vau Copenhagen, gehuwd 18 November 1810 met Elisabeth 
Barbara Pietersen. 
(ft) Erike Elisabeth, gedoopt 6 October 1811 Johannes Pietersen, van Hamburg, gehuwd 18 Maart 1810 met Sara Johanna 
Erasmus, weduwe van Gerhardus Thielen, hertrouwd 6 Augustus 1820 met Magdalena 
Maria Goosen. 

(V) 1 Johannes Fetrus, gedoopt 23 December 1810 

2 Jacobus Christiaan, gedoopt 24 Juli 1814 

3 Elsie Maria, gedoopt 5 October 1817 

4 Johanna Petronella, gedoopt 22 Augustus 1819 

5 Cornells Lourens, gedoopt 22 Juli 1821 

6 Gideon Jacobus, gedoopt 26 October 1823 

7 Elsie Magdalena Elisabeth, gedoopt 28 Mei 1826 

8 Anna Elisabeth.Hendrina, gedoopt 6 September 1829 Hermanus Pietersen, namen van ouders onbekend, gehuwd 5 April 1807 met 
Anna Catharina Slier. 

(b) 1 "Willem Hermanus, gedoopt 12 Maart 1809 
2 Johan Christiaan, gedoopt 23 April 1810 ChristofEel Francois Pietersen, namen van ouders onbekend, gehuwd met Eachel 
Johanna Pieterse. 
(b) Hermanus Johannes, gedoopt 29 November 1807 PIETERSON. De stamvader van dezo f ami lie was Pieter Piufersou, goboreu in 1773 te Karls- 
krona in Zwedeu, gehuwd in 1803 met Magdalena 13ossert. 

(b) Joliau Daniel, geboren 3 April 1809, gehuwd in Fobruari 1843 mot Julia Anloinetta Rosa 

(c) 1 Pieter Kosa, geboren 13 Deoe nber 1843, gehuwd 17 Augustus 1869 met Gocrtruida 
Isabella l^aure 

2 Johan Carl, geboren 6 Pebruari 1846 

3 Margaretha Magdalena, geboren 1 Juli 1848, gehuwd 30 September 1873 met Abraham 

Paure 

4 Christiaan Prederik, geboren 24 Augustus 1850, gehuwd 16 October 1874 met Wilhelmiua 

C. P. van der Morwe 

5 Julia Louisa, geboren 23 Juli 1852 

6 Maria, geboren 20 Mei 1856 

7 Martha, geboren 20 Mei 1856 

8 Lucretia Mary Ada, geboren 7 Juli 1858 

9 George Urading, geboren 7 December 1860 Johannes Pieterson (of Peterzon), van Christiaanstad, gehuwd 3 Augustus 180G 
met Anna Sophia du Plessis. 713-PISANI- Louis Almoro Pisani, van Venetien, gehuwd 9 Augustus 1789 met Dina Johanna 
Craft'ord. 

(b) 1 Catharina Carolina Elisabeth, gcdoopt 31 October 1790, gehuwd met Johannes Petrus lloux 

2 Alwisa Almoro, gcdoopt 11 Maart 1792 

3 Johannes Lourentius, gedoopt 30 Maart 1793 

4 Dina Johanna Elisabeth Cornelia, gedoopt 6 November 1796, gehuwd mot Adriaan Jacobus 

Jercmias Olivier 714.-PITON. Johan David Piton, van Mannheijm, gehuwd 21 December 1783 met Maria 
Bugela Haupt. 

(b) 1 Carel Albrecht, gedoopt 24 October 1784 

2 Johannes Cornells, gedoopt 27 April 1788 

3 Engela Theodora Susanna, gedoopt 25 Maart 1790 

4 Carel Hendrik David, gedoopt 25 Januari 1795 

5 Engela Susanna, gedoopt 17 Januari 1802 

6 Carel Albrecht, gedoopt 20 Januari 1803 26 715.-PITZER. Carel Frederik Pitzer, van Tangerniiinde, die naur Zuid Afrika kwiini iu Let jaar 
1743 in dienst van de Oosfc Indisclio Compagnie, word burger to Stellenbosch, en 
huwde met Maria de Wege. 

(b) 1 Carel Frederik, gedoopt 28 Januari 1759 

2 Sebastiaan Gideon Frederik, gedoopt 23 Maurt 17G0 

3 Carel Frederik, gedoopt 29 November 1761, burger to Swellendam, gehuwd 18 Juli 1784 met 

Alida Maria van Vollenhoven, hertrouwd 26 Fobruari 1804 met Petronella Alctta van Jaars- 
veld, weduwe van Hendrik Bekker 
(c) 1 Martha Susanna, gedoopt 1 Juni 1785, gehuwd met Johannes Christoffel Steiju 

2 Jacobus Hendricus, gedoopt 2 October 1788, gehuwd in October 1809 met Maria Cornelia 
Fourie 
(d) 1 Carol Jacobus Daniel Francois, gedoopt 1 December 1811 

2 Johannes Frederik, geboren 9 Juli 1813 

3 Hendrik Anthonie, geboren 26 Januari 1815 

4 Cornelia Margaretha Susanna, geboren 23 November 1816 

5 Stephanus Marthinus, geboren 13 September 1820 

6 Alida Maria, geboren 18 December 1822 

7 Johannes Christoffel, geboren 6 November 1826 

(c) 3 Alida Maria, gedoopt 12 October 1791, gehuwd met Marthinus Bekker 

4 Hcrmina Johanna, gedoopt 5 Fobruari 1794, gehuwd met Daniel Petrus Boshof 

5 Carolina Frederica, gedoopt 13 April 1796, gehuwd met Hermanus Jacobus Eriel 

6 Carel Frederik, gedoopt 12 April 1807 

7 Johannes Hendrik, gedoopt 8 April 1808 

8 Marthinus Christoffel, gedoopt 15 November 1811 

(4) 4 Itosi Catharina, gedoopt 14 Augustus 1763, gehuwd 21 December 1783 met Julian Adam Ulrioh, 
van Ubcrhogstcttiu, hertrouwd (1) met Johannes Siioegans, (2) 27 November 1796 met 
Christiaau Freislin, van Tramcn 

5 Dorothea Johanna, gedoopt 17 November 1765, gehuwd 1 October 1786 met Anthonie Schoon- 

huij/en, van Rotterdam 

6 Martha Maria, gehuwd 27 September 1772 met Casper Bekker, van Amsterdam, hertrouwd 31 

December 178(5 mot Johannes Ronimel, van Chrisburg 716.-PLANTEFEBER. Ifcaak Abraham Plantefeber, Tan Gapinge in het eiland Walcheren, gehuwd 12 
Januari 1795 met Maria Caiharina Lombard. 

(4) 1 Maria Christophelina, gedoopt 25 October 1795, gehnwd met Albertus Jesse van der "Westhuijzcn 

2 Petronella Sibella, gedoopt 26 Maart 1797, gehuwd met Carsten Hendrik Keeder 

3 Margaretha Catharina, gedoopt 12 Augustus 1798 

•A Sophia Johanna, gedoopt 28 November 1802, gehuwd met' Hendrik Steijn 27 717.~du PLESSIS. De stamvader van deze familie was Jean Prieur du Plessis, chirurgijn, van 
Poitiers, Fransche vluchteling, die naar Zuid Afrika kwam van Middelburg in het 
schip Oosterland, en arriveerde ; n de Tafelbaai op 26 April 1688. Hij werd vergezeld 
door zijne vrouw, Madeleine Menanteau, en na h&ren dood liertrouwde hij met Maria 
Brusset. 

(6) 1 Carel Prieur, gcdoopt op 't schip Oosferland 29 April 1688, gehuwd 12 Juni 1712 mot Cecilia 
van Marseveen 
(c) 1 Pieter, burgor te Drakenstein, gohuwd 8 October 1735 met Elsio Oosthuijzon, hertrouwd 
2 December 1742 met Catharina Olivier, weduwe van Johannes Arnoldus Basson 
(f?) 1 Cliarl Johannes, gedoopt 3 Maart 1737, gohuwd 2 September 1761 met Elisabeth du 
Preoz 
(e) 1 Petrus Johannes, gedoopt 16 Januari 1763 

2 Elsie, gedoopt 23 September 1764, gehuwd met Jacobus Theodoras Potgicter 

3 Jacobus Lodewicus, gedoopt 22 Pebruari 1767, burger te Swellendam, 

gehuwd 4 November 1792 met Anna Elisabeth Eoelofse 
(/) 1 Elisabeth Anna, gedoopt 12 November 1794 

2 Amerentia Hester, gedoopt 15 Mei 1796 

3 Elsie Catharina, gedoopt 18 Pebruari 1798 

4 Isabella Jacoba, gedoopt 26 September 1802 

5 Cornelis Johannes, gedoopt 25 November 1804 

6 Jacobus Lodewicus, gedoopt 1 October 1809 
(e) 4 Chart Petrus, gedoopt 6 October 1770 

5 Maria Susanna, gedoopt 28 Maart 1773, gehuwd met Nicolaas Jacob Doman 

6 Johannes Philippus, gedoopt 16 December 1775, burger to Stellenbosch, 

gehuwd 12 Mei 1799 met Eachel Elisabeth Joosto 
(/) Anna Elisabeth, gedoopt 22 December 1799 
(d) 2 Johanna Elisabeth, gedoopt 15 Maart 1739 

3 Elsie Potronella, gedoopt 27 November 1740, gohuwd met Jan du Preez 
(r) 2 Chart, gedoopt 8 Maart 1716 

3 Magdalena, gedoopt 24 October 1717 

4 Johannes, gedoopt 18 Pcbruari 1720, gehuwd 26 April 1744 mot Anna Claudina Roux, 

hertrouwd (1) met Anna Hondrina Engola Olivier, (2) 2 April 1768 met Geertruij du 
Preoz 
(d) 1 Elisabeth, gedoopt 7 Februari 1745, gehuwd met Izaak van der Vijver 

2 Chart Petrus, gedoopt 1 Mei 1746 

3 Anna Cecilia, gedoopt 25 Juni 1747 

4 Paulus, gedoopt 15 September 1748, gehuwd met Maria du Preez 28 du PLESSIS.— Terrain. (e) 1 Anna Clnudina, gedoopt 7 Augustus 1768, gehuwd met Johannes Steplianus 
Vorster 

2 Soetjo Elisabeth Johanna, gedoopt 30 September 1770, gehuwd mot 

Christiajin Hondrik Smit 

3 Franeina Cecilia, gedoopt 6 September 3772, gehuwd mot Francois Gijsbert 

Olivier 

4 Geertruij Margaretha, gedoopt 19 Maart 1775, gehuwd met Johannes 

Diederik Putter 

5 Maria Magdalena, gedoopt 5 Mei 1777, gehuwd mot Pieter Andrios "Woijde- 

man 

6 Paulus Jacobus, gedoopt 2 Januari 1780 

7 Francois Philippus, gedoopt 30 Maart 1783, burger to GraaftVRoinet, gehuwd 

19 April 1801 met Cornells Geertruij du Plessis 
(/) 1 Anna Cornelia, gedoopt 11 Mei 1806 
2 Pieter, gedoopt 2 December 1810 
(e) 8 Johannes Potrus, gedoopt 6 Maart 1785, burger te Graaff-Ucinet, gehuwd 23 
October 1803 met Martha Pctronella Venter 
(/) 1 Paulus Jacobus, gedoopt 4 November 1804 

2 Martha Gerbrecht, gedoopt 8 Februari 1807 

3 Maria Magdalena Johanna, gedoopt 3 September 1809 

(e) 9 Andries Gerhardus Stephanus, gedoopt 15 October 1786, gehuwd met Anna 
Cecilia Mijburgh 
(/) 1 Anna Cecilia, gedoopt 11 Mei 1806 

2 Paul Jacobus, gedoopt 5 Juni 1808 

3 Maria Magdalena, gedoopt 24 Maart 1811 

(it) 5 Johannes Potrus, gedoopt 18 October 1750, burger to Stollonbosoh, gehuwd 19 
December 1773 mot Susanna Johanna do Wet 
(t>) 1 Johannes Petrus, gedoopt 2 April 1775 

2 Pieter, gedoopt 12 October 1776 

3 Paulus Jacobus, gedoopt 19 Soptcmber 1779, burger te Slollenbosch, gehuwd 

8 April 1798 met Elisabeth Maria du Toit 
(/) 1 Sara Johanna, gedoopt 7 April 1799 

2 Susanna Pctronella, gedoopt 21 September 1800 

3 Johannes Petrus, gedoopt 9 October 1803 

4 Hester Carolina, gedoopt 19 April 1807 

5 Francois Daniel, gedoopt 29 April 1810 

(p) 4 Anna Helena, gedoopt 15 Juli 1781, gehuwd met Carol Francois Marais 
f> Susanna Johanna, gedoopt 28 October 1783, gehuwd met Jacob van dor 
Merwe 

6 Daniel Johannes, gedoopt 8 Januari 1786 

7 Hondrik Christoffel, gedoopt 3 November 1788, gehuwd in Juli 1808 met 

Johanna van dor Yijver 
(/) 1 Johannes Petrus, gedoopt 30 Moi 1809 29 du PLESSIS.— Vervolg. (/) 2 Johanna Susanna, gedoopt 8 Ootober 1810 
(e) 8 David Jacobus, gedoopt 25 December 1789 
9 Philippus Arnoldus, gedoopt 21 Augustus 1791 

10 Magdalena Elisabeth, gedoopt 9 Februari 1794 

11 Hester Cecilia, gedoopt 7 Juni 1795 

12 Elisabeth Adriana Claudina, gedoopt 20 Augustus 1797 
(d) 6 Anna Francina, gedoopt 2 Juli 1752, gehuwd met Jacobus Joosten 

7 Rachel, gedoopt 6 Juli 1754, gehuwd met Johannes Francois du Freez 

8 Sarel, gedoopt 4 September 1757 

9 Daniel, gedoopt 29 September 1758, burger te Stollenbosoh, gehuwd 24 October 

1790 met Maria Margaretha Smit 
(e) 1 Anna Hendrina Engola, gedoopt 7 September 1794 

2 Jacomina Geertruij, gedoopt 11 September 1796 

3 Maria Margaretha, gedoopt 9 September 1798 

(rf)10 Helena, gedoopt 4 Mei 1760, gehuwd met Adriaan de Klerk, hertrouwd met 
Lambert Mi j burgh 
] I Philippus, gedoopt 4 April 1762, burger te Stellenbosch, gehuwd 5 December 1790 
met Maria Magdalena Mijburgh, weduwe van Petrus Johannes van Heerden 
(c) 1 Elisabeth Hendrika, gedoopt 1 Januari 1792 

2 Philippus Johannes, gedoopt 16 Maart 1794 

3 Maria Magdalena, gedoopt 16 Augustus 1795 

(d) 12 Andriea, gedoopt 8 Juli 1764, burger te Stellenbosch, gehuwd 8 Januari 1786 met 
Anna Maria Boos 
(e) 1 Johannes Andries, gedoopt 11 Maart 1787 

2 Gijsbert Jacobus, gedoopt 22 Februari 1789 

3 Andries Stephanus, gedoopt 18 Februari 1791 

4 Anna Hendrina Engela, gedoopt 20 Januari 1793 

5 Paulus Johannes, gedoopt 15 Juni 1794 

6 Wilhelmina Cecilia, gedoopt 16 April 1797 

7 Philippus Andries, geboren 23 April 1798 

(d) 13 Cecilia, gedoopt 1 Februari 1767, gehuwd met Gerrit van der Lindo 

14 Francois Jacobus, gedoopt 5 Februari 1769, burger te Stellenbosch, gehuwd 26 Mei 

1793 met Anna Hendrina Olivier, weduwe van Pieter de Bruijn 

15 Geortrnij Johanna, gedoopt 13 Mei 1770, gehuwd met Jacobus Schalk van der 

Morwe, hertrouwd met Johannes Arnoldus de Lange 

16 Charl Petrus, gedoopt 13 October 1771, burger te Stellenbosch, gehuwd 6 Mei 

1798 met Elsie Aletta van Kensburg, hertrouwd 18 October 1801 met Gesina 
Maria du Toit 
(e) 1 Johannes Petrus, gedoopt 17 November 1799 

2 Pieter Georg, gedoopt 20 Februari 1814 

3 Gerrit Jacobus, gedoopt 5 April 1818 

4 Johanna Jacoba, gedoopt 21 November 1819 

5 Stephanus Paulus, gedoopt 3 December 1820 30 du PLESSIS.— Vervohj. 

(e) 6 Jacobus "Wilhelmus, gedoopt 23 Maart 1822 
7 Thomas Arnoldus, gedoopt 8 April 1821 
(i?) 17 Jacobus Wijnand, gedoopt 3 Juli 1773, burger to Stollenbosch, gohuwd 4 
November 1798 met Bartholomina Jacoba van Rcnsburg 

18 Izaak Hercules, gedoopt 3 Juli 1773 

19 Pieter, gedoopt 12 November 1775 

20 Wijnand Louw, gedoopt 12 April 1778, burger te Stellenbosoh, gehuwd 17 October 

1782 met Martha Louisa van Eensburg 

21 Izaak Hercules, gedoopt 1 Juli 1780 

22 Soetje Maria, gedoopt 11 Augustus 1782, gehuwd met Francois Gijsbert Olivier 

23 Martha Aletta Hcndrina Engela, gedoopt 24 October 1784, gehuwd met Gerrit 

Hendrik Mcijor 

24 Thomas Arnoldus, gedoopt 16 November 1788 
(c) 5 Elisabeth, gedoopt 31 Moi 1722 

6 Charl, gedoopt 4 Juni 1724, gohuwd 6 Februari 1746 met Anna du Toit 

(d) 1 Martha Magdalena, gedoopt 4 Februari 1748, gehuwd met Jacobus le Itoux 

2 Elisabeth, gddoopt 4 October 1750, gehuwd met Christoffel Viljoen 

3 Charl Jacobus, gedoopt 24 Mei 1753, gehuwd 27 September 1772 met Louisa Maria 

du Toit, hertrouwd 10 Februari 1782 met Elsie Carolina van der Morwo 
(e) 1 Charl Petrus, gedoopt 25 December 1773 

2 Johanna Elisabeth, gedoopt 7 April 1776 

3 Pieter Joliannes, gedoopt 6 April 1783 

4 Jacobus Stephanus, gedoopt 6 December 1789 

5 "NYillem Daniel, gedoopt 1 Januari 1797 

(rf) 4 Andries Stephanus, gedoopt 18 Juli 1756, burger to Swellendam, gehuwd 30 
Januari 1774 met Elisabeth du Toit 
(e) 1 Anna Elisabeth, gedoopt 22 Januari 1775 

2 Charl Francois, gedoopt 12 Mei 1776, burger te Stellenbosch, gehuwd 9 
September 1798 met Jacomina Aletta van Eedcn 
(/) 1 Andries Stephanus, gedoopt 1 September 1799 

2 Joseph Albertus, gedoopt 7 September 1800 

3 Frans Jacobus, gedoopt 17 Januari 1804 
(e) 3 Andries, gedoopt 5 April 1778 

4 Elisabeth, gedoopt 13 Juni 1779, gehuwd met Jacobus van den Berg 

5 Petrus Francois, gedoopt 11 November 1781 

6 Willem, gedoopt 5 Juli 1783, burger te Swellendam, gehuwd 22 Maart 1801 

met Elisabeth Helena Appel 
(/) 1 Elisabeth Helena, gedoopt 24 April 1802, gehuwd met Adriaan 
Bernardus Ekstecn 

2 Andries Stephanus, gedoopt 24 Juni 1804 

3 Anna Elisabeth, gedoopt 5 October 1806 

4 Johanna Wilhelmina, gedoopt 2 October 1808 

5 Aletta Adriana, gedoopt 22 Juli 1810 31 du PLESSIS.— Vervolg. 

(/) 6 Mattheus Johannes, gedoopt 19 Jauuari 1812 

7 Willeiu Jacobus, gedoopt 1-4 Juui 1813 

8 Sard Francois, gedoopt 31 Mei 1818 

9 Jacoba Francina, gedoopt 23 April 1821 
(d) 5 Pieter Francois, gedoopt 5 November 1758 

6 Anna, gedoopt 21 April 1764, gehuwd met Carel Fetrus du Plessis 
(e) 7 Philippus, gedoopt 19 Januari 1727, burger te Drakenstein, gehuwd 1 April 1752 met 
Elisabeth du Toit, weduwe van Charl Marais 
(d) 1 Francois, gedoopt 25 Februari 1753, burger te Stellenbosch, gehuAvd 2 December 
1781 met Anna Cecilia du Plessis 
(e) 1 Anna Cecilia, gedoopt 10 November 1782, gehuwd met Jacobus Albcrtus do 
Wet 

2 Philippus Jacobus, gedoopt 13 November 1785 

3 Hendrik Francois, gedoopt 7 Maart 1790 

4 Elisabeth Margaretha, gedoopt 29 April 1792, gehuwd met Andries Jacobus 

Kruger 

5 Cecilia Geertruij, gedoopt 26 November 1797 

6 Maria Jacoba, gedoopt 14 April 1799 

7 Anna Magdalena, gedoopt 25 November 1801 
(d) 2 Philippus Petrus, gedoopt 3 Augustus 1755 

3 Thomas Arnoldus, gedoopt 9 October 1757 

4 Jacobus, gedoopt 3 Augustus 1760, gehuwd met Elisabeth Johanna Hugo 
(e) 1 Jacobus, gedoopt 31 Augustus 1794, gehuwd met Martha Smil 

2 Elisabeth Johanna, gedoopt 31 Augustus 1794 

3 Anna Margaretha, gedoopt 28 Mei 1797, gehuwd met Gabriel Stephanus 

Maree 

4 Philippus Petrus, gedoopt 22 September 1799, gehuwd mot Catharina 

Marais 
(d) 5 Jan Abraham, gedoopt 3 Juli 1763, gehuwd met Helena Elisabeth van der 
Merwo 
(e) 1 Pieter Sohalk, gedoopt 16 April 1780, burger to Stellenbosch, gohuwd 9 
April 1797 met Maria Sophia van der Merwe 
(/) Willem Hendrik, gedoopt 12 Augustus 1798 
(e) 2 Jan Abraham, gedoopt 26 Augustus 1781 

3 Helena Elisabeth, gedoopt 6 October 1782, gehuwd met Petrus Jacobus du 

Plessis 

4 Johannes David, gedoopt 18 Juli 1784 

5 Philippus Jacobus, gedoopt 2 April 1786 

6 Charl Wijnand, gedoopt 26 Augustus 1787, gehuwd met Martha Elisabeth 

Betief , weduwe van David Carel Hauptfleisch 
(/) 1 Helena Elisabeth, gedoopt 26 Mei 1811 

2 Martha Elisabeth Jacoba, gedoopt 6 September 1812 
(e) 7 Susanna Maria, gedoopt 5 Juli 1789 32 du PLESSIS.— Vervolg. 

(e) 8 Daniel Johannes, gedoopt 24 December 1791 
9 Thomas Arnoldus, gedoopt 5 October 1793 

10 Elsie Cecilia, gedoopt 8 Juni 1795 

11 Elisabeth Maria, gedoopt 20 Augustus 1797 

12 Jan Abraham, gedoopt 17 November 1799, gehuwd met Anna van Wijk 
(/) Elsie Cecilia, gedoopt 27 November 3825 

(d) 6 Cecilia Geertruij, gedoopt 5 Januari 1766, gehuwd met Jan du Toit 

7 Margaretha Elisabeth, gedoopt 4 Augustus 1771, gehuwd mot Johannes Jacobus 
van Heerden 
(c) 8 Jacob, gedoopt 2 Juli 1730 

9 Daniel, gedoopt 25 Mei 1732, gehuwd 15 Pebruari 1756 met Helena Aletta Olivier 
(d) 1 Carolus Johannes, gedoopt 6 Pebruari 1757, burger te Swollendam, gehuwd 21 
December 1783 met Johanna van der "Wat 
(e) Daniel Petras, gedoopt 18 Miiart 1787, gehuwd met Anna Maria van "VVijk 
(/) 1 Cornelis Johannes Hendrik, gedoopt 20 November 1814 

2 Adriaan Lodewious, gedoopt 18 Pebruari 1816 

3 Elisabeth Hermina Josephina, gedoopt 8 Juni 1817 

4 Johanna Margaretha, gedoopt 20 Juni 1819 

5 Anna Maria, gedoopt 29 April 1821 

(d) 2 Helena Elisabeth, gedoopt 26 Juni 1758, gehuwd met Johannes Gerhardus 
Terblans 
3 Pieter, gedoopt 16 November 1760, burger te Swellondam, gehuwd 2 April 1786 
met Susanna Maria Fourie 
(e) 1 Daniel, gedoopt 9 Pebruari 1787 

2 Sibella, gedoopt 12 Mei 1788, gehuwd met Jan Adriaan Coetsee 

3 Pieter, gedoopt 11 November 1789 

4 Carolus Johannes, gedoopt 4 Maart 1792 

5 Helena Aletta, gedoopt 25 Pebruari 1794, gehuwd met Matthijs Stephanus 

Boeiens 

6 Andries, gedoopt 4 Januari 1795 

7 Martha Susanna, gedoopt 17 November 1798 

8 Susanna Maria Johanna, gedoopt 9 November 1803 

9 Jan Adriaan, gedoopt 4 Mei 1806 
10 Louis, gedoopt 4 Maart 1811 

(d) 4> Daniel, gedoopt 22 Mei 1763, burger te Graaff-Reinot, gehuwd 23 Mei 1790 met 
Elsie Catharina van dcr Schijff 
(e) 1 Susanna Johanna Hermina, gedoopt 10 Juli 1791, gehuwd met Andreas 
Marthinus Kock, hertrouwd met Johannes Hcrmanus Redelinghuijs 
2 Daniel, gedoopt 13 Januari 1793, gehuwd met Anna Sophia Oosthuijzen 
(/) 1 Anna Sophia, gedoopt 7 April 1816 

2 Elsie Catharina, gedoopt 24 April 1818 

3 Susanna Johanna Hermina, gedoopt 29 Maart 1820 

4 Daniel, gedoopt 11 November 1821 33 du PLESSIS.— V&rvolg. (e) 3 Helena Aletta, gedoopt 8 September 179-4 

4 Elsie Catharina, gedoopt 3 Maart 1799 

5 Cecilia Prederica, gedoopt 9 April 1801 

6 Hermanus Barond, gedoopt 12 Juni 1803 

(d) 5 Andries, gedoopt 22 Decouibor 1765, burger te Swellcndani, gehuwd 5 September 
1797 met Jacomiiia Marais 
(e) 1 Catharina Jacomiiia, gedoopt 22 Pebruari 1801 

2 Magdalena Aletta, gedoopt 26 December 1802 

3 Daniel Engelbertus, gedoopt 26 Decembor 1803 

4 Andries Petrus, gedoopt 29 Jauuari 1810 

5 Abigael Susanna, gedoopt 25 April 1813 

6 Cornelia Cecilia, gedoopt 15 Maart 1818 

(d) 6 Cecilia, gedoopt 28 Juni 1767, gehuwd met Johannes van Kensburg 

7 Jaoobus, gedoopt 3 September 1769, gehuwd 7 Pebruari 1796 met Hester Isabella 
van Wijk 
(e) 1 Daniel Johannes, gedoopt 8 October 1797, gehuwd 1 Januari 1820 met 
Susanna Elisabeth Mullcr 
(/) Prancina Johanna, gedoopt 11 Pcbruari 1821 
(c) 2 Jacobus Andries, gedoopt 17 Pebruari 1799, gehuwd 7 Pebruari 1819 met 
Anna Margaretha Brits 
(/) 1 Jacobus Andries, gedoopt 2 Jauuari 1820 
2 Hans Jacob, gedoopt 24 Maart 1822 
(e) 3 Carolus Petrus, gedoopt 25 December 1800 

4 Elisabeth Hermina Catharina, gedoopt 6 Maart 1803 

5 Adriaan Lodcwicus, gedoopt 10 Pebruari 1805 

6 Helena Aletta Prancina, gedoopt 7 December 1806 

7 Wijnand Predorik, gedoopt 28 September 1808 

8 Boelof Lodewicus, gedoopt 4 Novomber 1810 

9 Helena Aletta, gedoopt 4 October 1812 

10 Hester Isabella, gedoopt 4 Juli 1813 

11 Cecilia Susanna, gtdoopt 7 Mei 1815 

12 Clara Maria, gedoopt 7 December 1817 

13 Sara Johanna, gedoopt 26 December 1819 

14 Daniel Johannes, gedoopt 6 October 1822 

(d) 8 Anna, gedoopt 22 September 1771, gehuwd met Louis Nel 

9 Philip, gedoopt 2 October 1773, burger te Swellendam, gehuwd 27 November 1796 
met Prancina Jacoba Steijn 
(e) 1 Susanna Elisabeth, gedoopt 31 December 1801, gehuwd met Johannes 
Jurgen Crause 

2 Helena Aletta, gedoopt 5 Augustus 1810 

3 Maria Carolina, gedoopt 4 Juli 1813 

(d) 10 Wijnand, gedoopt 31 December 1775, burger te Stcllenbosch, gehuwd 10 Pebruari 
1799 met Alida le Eoux 84 (lu PLESSIS.— Vervolff. 

(d) 11 Martha Susanna, gedoopt IS April 1778, gehuwd met Pctrus Joscphus Holtshauscn 
12 Jan Gijsbort, gedoopt 11 April 1781, burger tc Swcllcndam, gehuwd 7 Juli 1799 
met Susanna Elisabeth Steijn 
(e) 1 Susanna Johanna, gedoopt 3 Augustus 1800 

2 Daniel Jacobus, gedoopt 2 Mei 1802 

3 Helena Aletta, gedoopt 11 October 1804 

4 Martha Susanna, gedoopt 5 Juni 1807 

5 Francina Jaooba, gedoopt 18 Januari 1810 

6 Jan Gijsbert, gedoopt 23 Juni 1811 

(f) 10 Jacobus, gedoopt 31 October 1734, gehuwd 7 November 1756 met Anna Boeieus 

(d) 1 Carel Petrus, gedoopt 4 September 1757, burger te Stelleubosoh, gehuwd 3 
Februari 1782 met Anna du Plessis, hertrouwd 19 Januari 1794 met Sara 
Petrouella Cellier, weduwe van Daniel Bossouw 
(e) 1 Jacobus Petrus, gedoopt 2 Maart 1783 

2 Anna Cornelia, gedoopt 2 Januari 1785, gehuwd met Jacobus Petrus le 

Roux 

3 Cliarl Jacobus, gedoopt 30 September 1786, gehuwd met Hermina Catharhi a 

Klcijnhaus 
(/) 1 Anna Caroliua, gedoopt 7 November 1813 

2 Hester Magdalena, gedoopt 1 December 1816 

3 Charl Petrus, gedoopt 14 Februari 1819 

4 Evert Philip, gedoopt 10 Juni 1821 

5 Sara Petronella, gedoopt 20 Juli 1823 

6 Jacobus Petrus, gedoopt 10 Augustus 1825 

(e) 4 Martha Elisabeth, gedoopt 11 April 1789, gehuwd met Theodorus Ernst 
Kleijnhaus 
5 Jacobus Petrus, gedoopt 7 Augustus 1791, gehuwd mot Margaretha Johanna 
Klcijnhaus 
(/) 1 Cliarl Petrus, gedoopt 8 Maart 1818 

2 Hester Magdalena, gedoopt 5 November 1820 

3 Evert Philip, gedoopt 6 October 1822 
(e) 6 Hester Maria, gedoopt 15 November 1795 

7 Sura, Petronella, gedoopt 29 October 1797 

8 Magdalena Jaooba, gedoopt 6 Juli 1800 

9 Maria Cecilia, gedoopt 22 Augustus 1802 
10 Sarel Petrus, gedoopt 20 October 1805 

d) 2 Maria Magdalena, gedoopt 1 October 1758 

3 Anna Cecilia, geboren 26 Juni 1761, gehuwd met Francois du Plessis 

4 Jacobus, gedoopt 22 Januari 1764, burger to Graaff-Eeinet, gehuwd 11 Maart 1787 

mot Hester Anna Potgieter 
(e) 1 Hester Anna, gedoopt 14 September 1788, gehuwd met Hendrik Jeremias 
do Bruijn 
2 Anna, gedoopt 11 October 1789, gehuwd met Cornelis Johannes Vermaak du PLESMS.— Vrml/i. 

(e) 3 Jacobus Johannes, gedoopt 31 Maart ] 791, gehuwd met Martha Jacoba 
litidemeijer 
(/) 1 Jacobus, godoopt 29 Maart 1823 

2 Cornells, gedoopt 16 Januari 1825 

3 Theodoras Daniel, gedoopt 10 September 1826 
(e) 4 Theodoras Daniel, gedoopt 21 October 1792 

5 Aletta Maria, gedoopt 14 September 1796 
(d) 5 Maria Elisabeth, godoopt 10 November 1765 

6 Cecilia Jaooba, gedoopt 23 Augustus 1767, gehuwd met .loliatines Roos 
(c) 11 Anna Magdalena, gedoopt 7 October 1736, geliuwd met Jacobus Louw 
(6) 2 Jean Louis, gedoopt 25 Pebruari 1691, geliuwd met Magdalena Rousseau 
(c) 1 Anna, gehuwd met Pieter Thoron 

2 Jan, gedoopt 7 April 1715 

3 Petrus, gedoopt 21 Maart 1717, burger to Drakenstein, gehuwd 29 November 1739 met 

Breoliie Boeiens 
(d) 1 Magdalena Geertruida, gedoopt 28 Augustus 1740, gehuwd met Johannes de 
Villiers, hertrouwd (1) met Theodoras Kriel, en (2 met Booij Booijsen 

2 Petrus, gedoopt 8 April 1742 

3 Anna Aletta, gedoopt 1 September 1743, gehuwd mot Jacob de Villiers 

4 Maria Elisabeth, gedoopt 26 October 1745 

5 Jan Gabriel, gedoopt 1 Januari 1747, gehuwd 15 October 1769 met Rachel 

Blignaut 
(e) 1 Raohel Magdalena, gedoopt 26 Juli 1770 

2 Pieter Stephanus, godoopt in Februari 1772, gehuwd 26 Mei 1799 met Elisa- 

beth Maria Malherbe, weduwe van Jan Stephanus le Roux, hertrouwd met 
Elisabeth de Villiers 

3 Rachel Elisabeth, gedoopt 9 Mei 1773, gehuwd mot Daniel Malan 

4 Jan Gabriel, gedoopt 11 December 1774, burger te Stellenbosch, gehuwd 9 

Juni 1799 met Elsie Susanna du Preez, weduwe van Willem Lodewijk 
van Heerden 
(/) 1 Jan Gabriel, gedoopt 24 Mei 1802 

2 Pieter Daniel, gedoopt 30 September 1810 
(e) 5 Brechie Jaooba, gedoopt 8 December 1776, gehuwd met Jan Rossouw 

6 Anna Maria, gohuwd met Daniel Rossouw 

7 Daniel Thomas, gedoopt 29 September 1780, gehuwd 21 Augustus 1803 met 

Maria Charlotta du Plcssis, weduwe van Johannes Marthinus 
Board 
(/) 1 Daniel Gabriel, gedoopt 16 December 1801 

2 Charl Petrus, gedoopt 25 Januari 1807 

3 Pieter Stephanus, gedoopt 13 Augustus 1809 

4 Maria Susanna, gedoopt 16 Mei 1812 

(e) 8 Maria Johanna, gedoopt 13 April 1783, gehuwd met Jacobus Johannes 
Matthijsen :Jti dii V LESS l$.— ren-olg. (e) 9 (ierrit, gehuwd mot Rachel Catharina de Villiers, weduwe van Picter Roelof 
Louw 
10 Barond Gerhard, gedoopt 26 December 1790 
(d) 6 Daniel, gedoopt 26 Januari 1749, gehuwd 3 Maart 1771 mot Maria Susanna du 
Toit 
(e) Alida Magdalena, gedoopt 9 Februari 1772 
(d) 7 Maria Elisabeth, gedoopt 8 November 1750 

8 Barend Louis, gedoopt 8 April 1753, burger te Stellenbosoh, gehuwd 27 Maart 
1774 met Elisabeth Blignaut 
(e) 1 Pietcr Jacobus, gedoopt 25 December 1774 

2 Barend Johannes, gedoopt 28 Juli 1776, gehuwd met Catharina Hendrina de 
Waal, weduwe van Pieter Louw 
(/) 1 Dirk Jacobus, gedoopt 24 April 1811 

2 Elisabeth Jacoba, gedoopt 24 October 1813 
(«) 3 Johannes Petrus, gedoopt 4 October 1778, gehuwd 6 September 1823 mot 
Susanna Sophia do Villiers, weduwe van Christoffel Albcrtijn 
(/) 1 Barend, gehuwd met Hendrika Mol 

2 Jan Hendrik, gehuwd met Harriet Barker 

3 Martha, gehuwd met Pieter Mol 

(e) 4 Daniel Jacobus, gedoopt 29 April 1781, gehuwd 16 Februari 1806 met 
Susanna Marin de Villiers 
(/) 1 Jacob Daniel, godoopt 29 April 1810 

2 Johannes Daniel, gedoopt 6 September 1812 

3 Johannes Erasmus, gedoopt 5 November 1814 

4 Charl Izaak, godoopt 10 Januari 1819 

5 Margaretha Susanna Elisabeth, gedoopt 2 December 1821 
(e) 5 Rachel Jacoba, godoopt 20 Juli 1783 

6 Izaak Jacob, gedoopt 22 Moi 1785, gehuwd met Anna Blignaut, hertrouwd 

met Anna Serfontoin 

7 Jan Jeromias, gedoopt 2 September 1787 

8 Carol Samuel, godoopt 12 Juli 1789, gehuwd mot Hester Eloonora de Villiers 
(/) 1 Barend 

2 Jan 

3 Charl 

4 Izaak 

5 Martha 

6 Elisabeth 

7 Ilcster 

8 Helena 

(e) 9 Pietcr Benjamin, gedoopt 23 October 1791 
10 Jacobus Philippus, gedoopt 9 Maart 1794 
(d) 9 Carel Jacobus, gedoopt 23 Maart 1755, burger te Drakenstcin, gehuwd 16 November 
1777 met Rachel Rous 37 du PLESSIS.— Vervolg. (e) 1 Johannes Petrus, gehuwd 4 October 1778, gehuwd 5 April 1801 met Sara 
Margaretha de Yilliers 
(/) 1 Sarel Jacob, geboren 7 Februari 1802, gehuwd 4 Juni 1833 met 
Susanna Johanna van Heerden 
(<?) 1 Johannes Petrus, geboren 11 Maart 1836, L. "W. V. voor 
Cradock, gehuwd 14 September 1856 met Johanna Elisabeth 
Botha, geboren 9 Pebruari 1838 
(h) 1 Charl Jacob, geboren 7 December 1858, gehuwd met 
Hester Janse van Rensburg 

2 Amerentia Adriana, geboren 12 Juri 1860 

3 Susanna Johanna, geboren 8 Juli 1863, gehuwd met 

Petrus Schalk Marais 

4 Johanna Elisabeth, geboren 2 Maart 1867, gehuwd met 

Johannes Hermanus Botha 

5 Marthinus Johannes, geboren 2 October 1871 

6 Johannes Petrus, gedoopt 4 April 1876 

(g) 2 Sarel Jacob, geboren 7 September 1840, gehuwd met Helena 
van Heerden, geboren 30 Juni 1845 
(h) 1 Sarel Jacob, jong gestorven 

2 Hendrik Petrus, geboren 5 December 1867 

3 Anna Elisabeth, geboren 11 Pebruari 1870 

(g) 3 Pieter Abraham, geboren 5 Juli 1845, gehuwd met Catharina 
Maria van Heerden, geboren 25 October 1846 
(/i) 1 Charl Jacob, geboren 15 Juli 1865 

2 Willem Hendrik, geboren 25 Maart 1867 

3 Sophia, geboren 5 Mei 1869 

4 Pieter Abraham, geboren 18 Augustus 1872 

(g) 4 Mattheus Jacobus, geboren 19 5Iei 1851, gehuwd met 
Margaretha Johanna Marais, geboren 13 September 1848 
(h) Johanna Margaretha, geboren 15 April 1876 
(gr) 5 Philippus Lodewicus, geboren 26 October 1853, gehuwd met 
Helena Dorothea van Heerden, geboren 31 Januari 1856 
(h) Susara Maria Johanna, geboren 18 Maart 1874 
(/) 2 Margaretha Magdalena, geboren 27 Mei 1808 

3 Mattheus Johannes, geboren 4 Mei 1810 

4 Johannes Petrus, geboren 10 Juli 1812 

5 Rachel Maria, gedoopt 15 Juli 1814 

6 Jacob Daniel, gedoopt 3 Augustus 1817 

7 Gerhardus, gedoopt 30 October 1819 

(e) 2 Brechie Magdalena, gedoopt 16 Januari 1780, gehuwd met Pieter Daniel do 
Villiers 

3 Pieter Jacobus, gedoopt 27 Januari 1782, gehuwd mot Anna Louw 

4 Maria Geertruij, gedoopt 27 April 1783 du PLESSIS.— Vervolg. 

(e) 5 Anna Elisabeth, gedoopt 22 Augustus 1784, gehuwd met Daniel Francois de 
Villiers 

6 Carel Jacobus, gedoopt 8 September 1785 

7 Rachel Jacoba, gedoopt 2 September 1787, gehuwd met "Willem le Roux 

8 Carel Jacobus, gedoopt 27 September 1789, gehuwd met Elsie Louw 
(d) 10 Martha, gehuwd met Pioter Venter 

(r) 4 Charl, gedoopt 22 Pebruari 1722, gehuwd 10 December 1741 met Maria van Elleweo, 
hertrouwd 14 Pebruari 1762 met Geertruij Boeiens 
(d) 1 Magdalena Anna, gedoopt 18 November 1742, gehuwd met Daniel Blom 

2 Jan Louis, gedoopt 17 Mei 1744, gehuwd 15 Januari 1775 met Anna Sophia 
Pienaar, hertrouwd 27 April 1797 met Hester Venter 
(e) 1 Anna Sophia, gedoopt 5 April 1777 

2 Maria Potronella, gedoopt 13 December 1778, gehuwd met Ernst Frederik 

"Wepener 

3 Martha, gedoopt 30 April 1780, gehuwd met Philippus Arnoldus Christiaan 

Raats 

4 Charl, gedoopt 23 Pebruari 1783, gehuwd in Juni 1812 mot Maria Nortjo 
(/) 1 Jan Louis, gedoopt 27 Juni 1813 

2 Susanna Maria, gedoopt 21 Juli 1816 
(c) 5 Petrus Johannes, gedoopt 27 November 1784, gehuwd 30 November 1806 
met Elisabeth Hendrina Mijburgh 
(/) 1 Helena Hendrina, gedoopt 22 Juli 1810 
2 Jan Louis, gedoopt 1 Mei 1814 
(fi) 6 Jan Louis, gedoopt 5 December 1785 

7 Hester Catliarina, gedoopt 7 Juni 1789, gehuwd met Jan Frederik Pietcr 

Cornells Crafford 

8 Maria Magdalena Elisabeth, gedoopt 4 October 1794, gehuwd met Jacobus 

Christiaan Oosthuijzen 

9 Susanna Johanna Geertruij, gedoopt 20 November 1796 

10 Susanna Hendrina, gedoopt 28 October 1798, gehuwd met Izaak Bartholo 
meus Nel 
(d) 3 Charl, gedoopt 4 September 1746, gehuwd 30 Januari 1774 met Maria Aletta 
Venter 
(p) 1 Maria Aletta, gedoopt 21 Juli 1776, gehuwd mot Pietor Barend Blom, 
hertrouwd met Alowijn Petrus Vorster 

2 Johanna Hendrina, gedoopt 22 Maart 1778, gehuwd met Carel Johannes 

Ninaber 

3 Curel Jacobus, gedoopt 19 November 1780, burger te Graaff-Eeinct, gehuwd 

1 October 1797 met Anna Martha Kruger 
(/) 1 Carol Johannes, gedoopt 22 September 1799 

2 Hendrik Jacob, gedoopt 1 Maart 1801 

3 Johannes Jacobus, gedoopt 28 October 1804 

4 Stephanus Christiaan, gedoopt 18 Januari 1807 39 dil PLESSIS.— Vervolg. (/) 5 Izaak David, gedoopt 4 September 1808 
(e) 4 Johannes Fetrus, gedoopt 21 Augustus 1785 

5 Jan Louis, gedoopt 13 September 1787, geliuwd met Francina Stephina 
Venter 
(/) 1 Cliarl, godoopt 7 December 1806 
2 Stephanus, gedoopt 4 Maart 1810 
(e) 6 Gabriel Stephanus, gedoopt 20 September 1789 

7 Fetrus Johannes, gedoopt 17 September 1792 

8 Lasija Sophia, gedoopt 4 Mei 1794 

9 Anna Charlotta Catharina, gedoopt 20 Maart 1796 
(d) 4 Pieter Lourens, gedoopt 5 April 1749 

6 Gabriel, gedoopt 4 October 1750, burger te Stellenbosch, gehuwd 23 Februari 1783 

met Magdalena Maria Yenter, hertrouwd 2 Mei 1790 met Hester Venter 
(e) 1 Martha, gedoopt 10 Februari 1787, gehuwd met Jacobus Mijburgh, 

2 Anna Maria, gedoopt 24 Februari 1793, gehuwd met Jan Albert Venter 

3 Maria Charlotta, gedoopt 28 Maart 1794 

4 Hester Sophia, gedoopt 28 Februari 1796 

5 Magdalena Catharina Cornelia, gedoopt 19 November 1797 

6 Gabriel, gedoopt 10 Januari 1798 

7 Johanna Adriana, gedoopt 17 November 1798 

8 Magdalena Catharina Cornelia, gedoopt 19 October 1800 

9 Jan Albert, geboren 8 December 1802 

10 Renske Susanna Geertruida, gedoopt 10 November 1805 

11 Charl, gedoopt 11 November 1807 

(d) 6 Maria Agatha, gedoopt 4 Juni 1752, gehuwd met Jan Hendrik Ninaber, hertrouwd 
met Jan Andries Beetge, van Hamburg 

7 Johanna Elisabeth, gedoopt 23 September 1753, gehuwd met Philip Jacob 

Naude 

8 Martha Sophia, gedoopt 5 Juli 1755, gehuwd met Zaoharias Arend Eloff, hertrouwd 

(1) met Jonathan Fourie, (2) met Johan Christiaan Lambrechts 

9 Daniel, gedoopt 10 Juli 1757, gehuwd 28 Januari 1781 met Maria Magdalena 

Pretorius, hertrouwd 18 Mei 1783 met Maria Magdalena van den Berg 
(e) 1 Jacobus, gedoopt 8 Augustus 1784, gehuwd met Petronella Magdalena 
Blom 
(/) Maria Aletta Magdalena, gedoopt 13 October 1808 
(e) 2 Cliarl Petrus, gedoopt 27 November 1785 

3 Johannes Henricus, gedoopt 27 October 1786 

4 Sarel Petrus, gedoopt 11 November 1787 

5 Daniel Christoffel, gedoopt 6 September 1789 

6 Daniel Christoffel, gedoopt 10 Juli 1791 

7 Martha Aletta, gedoopt 14 April 1793 

8 Gabriel Gerhardus, gedoopt 22 Augustus 1795 

9 Maria Elisabeth, gedoopt 29 Juli 1798 

10 Susanna* Jacomina Magdalena, gedoopt 4 November 1804 40 du PLESSIS.— Vervolg. 

(e) 11 Jacob Johannes, godoopt 5 October 1806 

12 Alida Johanna Elisabeth, gedoopt 18 September 1810 
(d) 10 Anna Catharina, gedoopt 3 Juni 1759 

11 Fieter Loret, gedoopt 24 Mei 1761 

12 Geertruij Magdalena, gedoopt 7 November 1762, gehuwd met Jan Theroii, 

hertrouwd met Carol Vogel 

13 Petrus Gerhardus, gedoopt 1 April 1764 

14 Gatharina Jacoba, gedoopt 6 October 1765, gehuwd met Christoffel Hendrik 

Niehaus 

15 Anna Margaretha, gedoopt 21 Juni 1767, gehuwd met Adriaau du Plooij 

16 Maria Susanna, gedoopt 18 Juni 1769, gehuwd 29 Juni 1788 met Anthonie van 

der Meij, van Amsterdam, hertrouwd (1) met Eduard Kruger, (2) met Petrus de 
Villiers 

17 Magdalena Oeloflia, gedoopt 20 October 1771, gehuwd met Hendrik Brugman, 

hertrouwd (1) met Johannes de Villiers, (2) met Stephanus Hauptfleisch 

18 Maria Charlotta, gedoopt 20 Pebruari 1774, gehuwd met Jan Marthinus Baard, 

hertrouwd met Daniel Thomas du Plessis 

19 Petrus Johannes, gedoopt 15 Juni 1777, gehuwd met Sara Yolschenk, weduwe van 

Daniel du Plessis 
(c) 5 Daniel, gedoopt 20 Augustus 1724 

6 Gabriel, gedoopt 16 Juni 1726 

7 Magdalena, gedoopt 30 Mei 1728, gehuwd met Johannes Boeions, hertrouwd (1) met 

Albrecht Raphael, (2) met Carel Sibonette 

8 Martha, gedoopt 7 Mei 1730, gehuwd met Pioter Venter 

9 Daniel, gedoopt 7 September 1732, gehuwd 25 Maart 1753 met Maria van Heerden 
(rf) 1 Jan Louis, gedoopt 10 Maart 1754 

2 Petrus "Willem, gedoopt 23 September 1755 

3 Magdalena, gedoopt 5 Juni 1757, gehuwd met Hartwig Johannes Luttig 

4 Daniel Jacob, gedoopt 5 Augustus 1759, burger te Stellenbosch, gehuwd met Sara 

Adriana Volschenk 
(e) 1 Maria Johanna, godoopt 12 Mei 1793 

2 Daniel Prederik, gedoopt 5 Juli 1795 

3 Martina Magtel, gedoopt 3 Juni 1798 

4 Hester Magdalena, gedoopt 27 Juli 1800 

5 Jan Louis, gedoopt 27 Juni 1802 

6 Jan Louis, gedoopt 16 December 1804 

7 Maria Jacoba, gedoopt 9 Augustus 1807 

8 Pieter Willem, gedoopt 3 December 1809 

(d) 5 Charl, gedoopt 10 Januari 1762, gehuwd 19 November 1786 met Maria Magdalena 
Roux, hertrouwd 2 Maart 1788 met Johanna Booijsen 
(e) 1 Maria Magdalena, gedoopt 16 September 1787, gehuwd met Pieter Rossouw 
2 Johanna Petronclla, gedoopt 8 Maart 1789, gehuwd met Benjamin 
Solomon 41 du PLESSIS.— Yervolg. 

(<I) 6 Maria, gedoopt 28 Juli 1765, gohund mot Philip Hartog, hertrouwd met Petrus 
Niehaus 

7 Magteld Judith, gedoopt 4 October 1767, gehuwd met Johannes Frederik Bicnuan, 

hertrouwd met Jan Hendrik van Helsdingen 

8 lleudrik, gedoopt 22 October 1769, burger tc Stellcnbosch, gchuwd 27 Augustus 

1788 met Brechie Magdalena Booijsen, hertrouwd 27 October 1793 met Frauciua 
Elisabeth van Niekerk, weduwe van Izaak Tobias de Yilliers 
(e) 1 Magdalena Geortruij, gedoopt 11 October 1789 

2 Daniel, gedoopt 20 Maart 1791 

3 Maria Hendrina, gedoopt 30 September 1792, gehuwd mot Jacobus Steiju 

4 Willem Petrus, gedoopt 24 Augustus 1794 

5 Hendrik Sijbrand, gedoopt 21 Augustus 1796 

6 Elisabeth Franciua, gedoopt 19 December 1797 

7 Catharina Jaooba, gedoopt 9 Januari 1803 

(d) 9 Anna Petronella, gedoopt 17 November 1771, gchuwd met Lodewijk Koijser, 
hertrouwd met Willem Adriaau van Jaarsveld 
(c) 10 Maria Elisabeth, gedoopt 24 December 1734, gchuwd met Piotcr Schalk van der Merwe 
11 Lodewijk, gedoopt 6 October 1737 
(b) 3 Judith, gehuwd 29 Maart 1711 mot Arij van Eedcn, hertrouwd 14 Jauuuri 1714 met Jan 
Oberholster 

4 Maria, gehuwd 7 November 1718 met Jan van Ellewee, hertrouwd 31 Augustus 1749 met Jau 

George Zorn, van Piva 

5 Anna, gedoopt 1704, gehuwd 16 Augustus 1733 met Johannes Frederik Bierman 

hertrouwd 17 September 1747 met Martin Vogel, van Bareijt 

6 Pieter, gehuwd 21 October 1731 met Geertruij van Devenler, hertrouwd 17 April 1745 met 

Francina Maree 
(c) 1 Jan, gedoopt 7 September 1732, gehuwd 3 December 1758 met Johanna Bekker, hertrouwd 
27 October 1771 met Catharina Botha 
(d) 1 Pieter, gedoopt 13 April 1760, burger te Stellenbosch en Graaff-Eeinet, gehuwd 30 
Januari 1780 met Anna Cornelia Tenter, hertrouwd (1) 24 Augustus 1794 met 
Anna Maria de Klerk, (2) 14 Pebruari 1796 met Helena du Plooij 
(e) 1 Jan Adriaan, gedoopt 6 Januari 1782 

2 Johanna Helena, gedoopt 13 April 1783, gehuwd met Johannes Lucas 

Delport, hertrouwd mot Johannes Christoffel Botha 

3 Cornelia Geertruida, gedoopt 8 Mei 1785, gehuwd met Francois du Plessis 

4 Anna Magdalena, gedoopt 8 October 1786, gehuwd met Paul Jacobus 

du Plessis 

5 Martha, gedoopt 25 Februari 1790 

6 Catharina Levina, gedoopt 9 Augustus 1795 

7 Pieter, gedoopt 22 Juli 1798 

8 Engela Petronella, gedoopt 6 April 1800 

9 Willem Abraham, gedoopt 21 October 1804 
10 Jan Adriaan, gedoopt 21 October 1804 42 du PLESSIS.— Vereolff. 

(e) 11 Lourens Marthinus, godoopt 19 October 1806 
12 Anna Maria, gedoopt 26 December 1809 
(d) 2 Marthinus, gedoopt 17 April 1763 

3 Jan Hendrik, gedoopt 25 December 1766 

4 Lourens, burger te Graaff-Beinet, gehuwd 29 Mei 1791 met Gosina Labuschagno 
(e) 1 Jan Harmeu. gedoopt 16 December 1792 

2 Lourens Stephanus, gedoopt 23 Februari 1794 

3 Pieter Ignatius, gedoopt 25 September 1796 

4 Johanna Dorothea Geertruij, gedoopt 22 Juli 1798 

5 Francois Louis, gedoopt 19 Januari 1800 

6 Gesiua Adriana "Wilhelmina, gedoopt 25 November 1801 

7 Hendrik Willein, gedoopt 30 September 1803 . 

8 Casper Jeromias, gedoopt 26 Mei 1805 

9 Catharina Helena, gedoopt 20 Juli 1811 

(d) 5 Johanna Helena, gedoopt 21 Mei 1769, gehuwd mot Jan Harnisc Slconkoiup 

6 Stephanus Johannes, gedoopt 24 Maart 1771 

7 Petronella, gedoopt 9 April 1773, gehuwd met Ignatius Michiel van Booijeu 

8 Geertruij, gedoopt 29 October 1775, gehuwd met Jan Labuschagne 

9 Frederik, gedoopt 15 Maart 1778 

10 Barend Christoffel, gedoopt 6 Januari 1782, burger te Graaff-Beinet, gehuwd 14 
December 1800 met Anna Elisabeth Steenkamp 
(e) 1 Jan, gedoopt 28 October 1804 

2 Barend Christoffel, gedoopt 17 November 1805 

3 Casper Jan Harmen, gedoopt 18 April 1808 

4 Magdalena Johanna Maria, gedoopt 20 Maart 1810 
(d) 11 Maria Johanna, gedoopt 28 Maart 1784 

12 Willem Jacobus, gedoopt 8 October 1786 

13 Catharina Maria, gedoopt 3 Februari 1788, gehuwd met Christiaan Hattiugh 

14 Jan, gedoopt 25 Februari 1790, gohuwd met Elisabeth Boets 
(e) Jan, gedoopt 4 Maart 1810 

(d) 15 Marthinus Johannes, gedoopt 14 October 1792 
16 Ignatius Michiel, gedoopt 10 Augustus 1794 
(e) 2 Christoffel, gedoopt 4 Juli 1734 

3 Lourens, gedoopt 22 Januari 1736 

4 Maria, gedoopt 9 Maart 1738, gohuwd met Hendrik Swart 

G Anna Magdalena, gedoopt 21 Mei 1741, gehuwd met Casper Hendrik Badcuhorst 

6 Susanna, gedoopt 30 Januari 1746 

7 Wijnand, gedoopt 7 September 1747, burger te Stellenbosch, gehuwd 23 Augustus 1772 

met Elisabeth Delport 
{d)l Petrus Jacobus, gedoopt 21 November 1773, gehuwd 9 April 1797 met Helena 
Elisabeth du Plessis 

2 Anna Susanna, gedoopt 28 Mei 1775, gehuwd met Hercules Petrus du Preez 

3 Josina Elisabeth, gedoopt 1 September 1776 4:3 du PLESSTS.— Yerrolg. 

(<1) 4 Elisabeth Magtlalena, gedoopt 16 November 1777, gohnwd met Balthazar Johannes 
Boelofse 

5 Francina Maria, gedoopt 12 Maart 1780, gehuwd met Johannes Viljoen 

6 Wijnand Karel, gedoopt 30 Maart 1782 
(i) 7 Elisabeth, gedoopt 31 Januari 1717 Johannes Petrus du Plessis, gehuwd met Margaretha Roux. 
Pietcr Abraham, gedoopt 10 Juni 1804 Charl du Plessis, Jansz,, gehawd 20 December 1772 met Maria Susanna van 
Niekcrk. 

1 Maria Charlotta, gedoopt 22 Februari 1774, gehuwd met J. M. Board, hertronwd met Daniel 

Thomas du Plessis 

2 Petrus Joliannes, gedoopt 15 Juni 1777 718.-PLEUNIS. Jacob Pleunis, van Orsorj, gehuwd met Wilhelmina de Wit. 

(f>) Johannes, seoretaris voor Stellenbosch, gehuwd 28 Maart 1723 met Helena van Niokerk, hertrouwd 
13 September 1726 met Johanna Cornelia Frappe 
(<-) 1 Jacobus Hendricus, gedoopt 2 November 1727 

2 Jacoba Helena, gedoopt 29 Mei 1729 

3 Johanna Hendrina, gedoopt 27 Augustus 1730, gehuwd met Johannes Cornelia Biescl 

4 Sophia Aganes, gedoopt 8 Juni 1732, gehuwd 26 November 1754 met Bernhardus Milliard, 

van Doesburg 

5 Hester Christina, gedoopt 17 Januari 1734, gehuwd met Frederik Christoffel Borgertz 719.-du PLOOIJ. Simon Plooij (of du Plooij), gehuwd met Catharina Koopman. 
(h) 1 Picter Simon 

2 "Willem, godoopt 5 Jamiari 1716, burger te Stellenbosch, gehuwd 30 September 1742 met 
Johanna Petronella Basson 
(<■:) 1 "Willem, gedoopt 19 Januari 1744 

2 Johanna Catharina, gedoopt 24 Augustus 1749 

3 Gorrit, gedoopt 8 April 1752 

4 Martha, gedoopt 17 November 1754, gehuwd met Prans Mattliijs Carstens, hertrouwd 20 

Januari 1793 niQt Prans Exaverus Aurnhammer, van Oven 
(5) 3 Michiel, gedoopt 31 Maart 1717, burger te Stellenbosch, gehuwd 25 Mei 1755 met Aletta van 
Wijk 
(c) 1 Catharina, gedoopt 2 Januari 1757, gehuwd met Johannes Frederik Botha 

2 Aletta, gedoopt 26 Maart 1758, gehuwd met Johannes Hermanus Bosch 

3 Maria, gedoopt 18 Mei 1760, gehuwd met Wijnand Preterms 

4 Simon, gedoopt 14 Maart 1762 

5 Eoelof, gedoopt 18 September 1763, burger to Stellenbosch, gehuwd 28 September 1794 

met Susanna van den Berg 
(d) 1 Jacobus, gedoopt 22 November 1795 

2 Boelof Michiel, gedoopt 27 Januari 1799 

3 Martha Aletta, gedoopt 5 Juni 1808 

(r) 6 Pieter, gedoopt 18 November 1764, burger te Stellenbosch, gehuwd 2 April 1797 met 
Anna la Grange, weduwe van Gabriel Nel, hertrouwd 8 Juli 1804 met Martha Vosloo 
(<l) 1 Anna Catharina, godoopt 22 September 1805 

2 Aletta Maria Johanna, gedoopt 6 April 1807 

3 Martha Magdalena Margaretha, gedoopt 23 October 1808 

(c) 7 Adriaan, godoopt 24 Augustus 1766, burger te Stellenbosch, gehuwd 15 Mei 1791 met 
Anna Margaretha du Plessis 
(d) Maria Catharina, gedoopt 18 November 1792, gehuwd met Lourons Heuningh 
(r) 8 Johanna, gedoopt 14 October 1770, gehuwd met Pieter Johannes Erasmus 
9 Helena, godoopt 15 Januari 1775, gehuwd met Pieter du Plessis 
10 Willem, gedoopt 26 April 1778, gehuwd met Johanna Maria Greeff 
(d) Michiel Coonraad, gedoopt 26 December 1810 
(A) 4 Maria, gedoopt 11 Augustus 1720, gehuwd met Johannes Prederik Botha 

5 Adriana, godoopt 5 September 1723, gohnwd met Cornells Vermeulen 

6 Cornelis, burger te Stellenbosch, gohuwd 17 April 1768 met Margaretha Willemse, hertrouwd 24 

Augustus 1788 met Anna Sophia Camphor 
(c) 1 Willem, godoopt 5 Maart 1769 

2 Matthias Willorase, gedoopt 12 Augustus 1770 

3 Johanna Catharina, gedoopt 9 Pebruari 1772 

4 Gerhardus Jacobus, gedoopt 16 Augustus 1772 

5 Gocrtruij Aletta, gedoopt 10 Maart 1776, gelmwd met Hendricus Lambertus Bronkhorst 

6 Cornelis Michiel, geloipt 20 April 1777, burger te Graaff-Reinet, gehuwd 14 November 

1802 met Hendrina Cecilia de Klerk 4o du PLOOIJ.— Vervolg. 

(d) 1 Johanna Margaretha, gedoopt 22 September 1805 

2 Cornells Michiel, gedoopt 26 December 1806 

3 Margaretha Cornelia, gedoopt 26 December 1808 

4 Jacob, gedoopt 18 November 1810 

(c) 7 Martha Johanna, gedoopt 6 December 1778, gehuwd met Goris Johannes Leeuwner 

8 Johannes Mattheus, gedoopt 4 Maart 1781, burger te Graaff-Reinet, gehuwd 24 Maart 
1805 met Susanna Carolina Hattingh 
(d) 1 Maria Johanna, gedoopt 11 Mei 1806 

2 Cornells Johannes Prederik, gedoopt 3 December 1809 
(c) 9 Dirk Wouter, gedoopt 6 December 1789 

10 Johanna Cornelia, gedoopt 26 September 1792 

11 Maria Sophia, gedoopt 26 September 1792, gehuwd met Rudolph Johannes Raats 

12 Anna Margaretha, gedoopt 9 Pebruari 1794 

13 Prans Cornells Nioolaas Lourens, gedoopt 5 Juli 1795 

14 Abraham Johannes, gedoopt 12 November 1797 

15 Pieter Simon, gedoopt 6 April 1800 

16 Gerhardus Andries, gedoopt 17 October 1802 

17 Anna Jaooba Petronella, gedoopt 12 Moi 1805 

18 Roelof Arnoldus, gedoopt 5 October 1806 

19 Sophia Elisabeth Prederica, gedoopt 18 November 1810 Hendrik du Plooij, van Soest in Brandenburg, gehuwd met Margaretha Gilden- 
huijzen. 

(A) 1 Engcla, gehuwd met Johannes van Niekerk 

2 Margaretha, gedoopt 29 Juli 1714, gehuwd met Jacob de Tries, hertrouwd met Johannes 

Bruijns 

3 Wilhelmina, gedoopt 12 Juli 1716 

4 Hendrik Willem, gedoopt 2 Juli 1718, burger te Swellondam, gehuwd met Regina van Bengalen 
(c) 1 Hendrik Willem, gedoopt 13 Juni 1779, burger te Swellendam, gehuwd 24 October 1784 

met Martha Maria van Nimwogen 
(d) 1 David Johannes Petrus, gedoopt 28 Mei 1786 

2 Maria Helena, gedoopt 28 Mei 1786, gehuwd 15 Mei 1803 met Leendert 

Harderstoop, van Amsterdam 

3 Pemma Johanna, gedoopt 26 Augustus 1787 
(r) 2 Anna Margaretha, gedoopt 13 Juni 1779 

3 Maria Elisabeth, gedoopt 13 Juni 1779, gehuwd met Abel Erasmus Leeudert Hendrik du Plooij, namen van ouders onbekend, gehuwd met Anna 
Prancina Esterhuijzen. 
(t) Christoffel Cornells, gedoopt 3 September 1809 4(5 720.- van der POEL. De stamvader van deze familie was Pieter van der Poel, Jonas Michiels zoon, van 
Leijden, die naar Zuid Afrika kwam als kolonist omtrent het jaar 1688, en huwde 
alhier 12 April 1693 met Johanna Viant, van Amsterdam. Hij stierf 29 September 
1715. 

(h) 1 Maria, geboren 7 Februari 1694, overloden 23 Augustus 1771, gehuwd met Melt van der Spuij, 
van Rotterdam, hertrouwd met Carel Georg Wiese 
2 Jonas, geboren 29 December 1695, overleden 4 Juli 1756, gehuwd met Sophia Mijburgh 
(c) 1 Petrus, geboren 11 December 1720, overleden 18 Augustus 1788, gehuwd 29 October 1743 
met Elsie Mijburgh, weduwe van Jan Hendrik Cloete 
(d) 1 Jonas Albertus, geboren 23 October 1744, overleden 30 Januari 1756 

2 Elsabe Sophia, geboren 11 October 1746, overleden 25 Maart 1829, gehuwd 26 

Maart 1786 met "Willem John Charter, van in Engeland 

3 Sophia Hendrina, geboren 21 Februari 1749 

4 "Wilhelmina Maria, geboren 13 Januari 1750, gehuwd 6 October 1771 met 

Sebastinan Yalentijn Soheller, hertrouwd met Jan Jacob Swanevelder 

5 Johanna Jaooba, geboren 17 Juli 1752, gehuwd 14 Februari 1779 met Johannes 

Pieter Kirsten 

6 Jonas, geboren 11 Augustus 1756 

7 Hendrina Aletta, geboren 19 Maart 1758, gehuwd met Richard Lewin, van Londen 

in Engeland 

8 Petronolla Sebastina, geboren 9 April 1760, 'gehuwd met "William Corinsell, van 

in Engeland 

(r) 2 Johannes, geboron 13 Februari 1723, overleden 28 November 1768, gehuwd 20 Juni 1756 
met Cornelia Sophia Mijburgh 
(cl) 1 Jonas, gedoopt 1 Mei 1757 

2 Lambert, gedoopt 1 April 1759 

3 Klara Anna, gedoopt 1 Februari 1761 

4 Petrus, gedoopt 14 Februari 1762 

(f) 3 Albertus, geboren 20 December 1724, overleden 19 Februari 1806, gehuwd 3 October 1751 
met Hendrina Aletta Mijburgh 
(d) 1 Sophia Elsabe, geboren 11 September 1752, overleden 8 Juli 1825 

2 Elsabe Petronella, geboren 9 Januari 1754, overleden 25 April 1826, gehuwd met 

Abraham Christoffel Hoffman, kapitein ter zee, hertrouwd 17 Januari 1802 met 
Heudricus Maancnberg, van Hurling in Vriesland, missionaris alhier 

3 Wilhelmina Johanna, geboren 21 Maart 1756, overleden 20 September 1756 

4 Jonas Albertus, geboren 21 Maart 1766, gehuwd 8 Augustus 1779 met Anna 

Salome Eksteen 47 i dor POEL.— Yervolg. (e) 1 Hendrik Oostwald, gedoopt 30 April 1780 

2 Hendrik Oostwald, gedoopt 11 November 1781 

3 Marthinus Hendrious, geboren 2 Juni 1783, gehuwd te Amsterdam in 180(3 

met Charlotta de Groot, hertrouwd met Hendriua Sligting 
(/) 1 Henricus Albertus, geboren 24 Augustus 1807 

2 Charles Marthinus, geboren 20 Januari 1809 

3 Johannes Albertus, geboren 20 Juui 1813, gehuwd 27 Maart 1839 

met Helena Debora Esser 
(</) 1 Henricus Albertus Johannes 

2 Charlotta Maria Johanna Helena 

3 Charlotta Maria Helena 

4 Henricus Albertus Johannos 

5 Marthinus Albertus 

6 Pieter, geboren 24 September 1847 

7 Maria Helena Elsabe, geboren 14 Augustus 1 849 

8 Albertina Petronella Johanna 
(/) 4 Aletta Catharina 

(e) 4 Johanna Catharina, geboren 14 Mei 1784 
(d) 6 Johanna Maria, geboren 14 Juni 1758, overleden 23 Januari 1770 

6 Albertus Johannes, geboren SO Maart 1760, gehuwd 6 Juli 1788 met Elisabeth de 
Villiers, hertrouwd 11 Augustus 1811 met , weduwe van Eudolph 

Johannes Louw 
(e) 1 Albertus Johannes 

2 Izaak Henricus Johannes 
(d) 7 Catharina Elisabeth, geboren 12 Maart 1762, gehuwd met Joachim Daniel Hiobner 

8 Petrus Gerhardus, geboren 11 Juli 1764 

9 Lambertus Philippus, geboren 25 April 1768, gehuwd met Leonora Johanna 

du Toit 
(e) 1 Elisabeth Alberta Johanna, geboren 14 Februari 1792 

2 Albertus, geboren 30 Maart 1793 

3 Sophia Elsabe Cornelia, geboren 1 Maart 1795 

4 Elsabe Petronella Hester, geboren 1 Februari 1797 

5 Johanna Catharina Elisabeth, geboren 21 September 1799 

6 Lambertus Dirk Petrus, geboren 21 November 1801, gehuwd met Cornelia 

Sophia Smuts, weduwe van Hendrik Johannes Louw 
(/) 1 Eleonora Johanna, geboren 22 Maart 1823, gehuwd met Pieter 
Mijburgh 

2 Petronella Anna, geboren 20 April 1825 

3 Sophia Albertina, geboren 26 Juli 1826, gehuwd met Jacobus 

Faure 

4 Cornelia Sophia, geboren 3 Mei 1828, gehuwd met Olof Marthinus 5 Martina Maria, geboren 8 Juli 1830, gehuwd met Constant Soholtz 48 van dcr POEL. — Vereolg. (/) 6 Lambertus Dirk Petrus, geboren 14 Juni 1832, gehuwd met Johanna 
Bosman 

7 Aletta, geboren 31 Augustus 1835, gehuwd mot Adolph van Collcr 

8 Ester, geboren 5 Juni 1837, gehuwd met Hendrik Ncethling 

(e) 7 Stephanus Johannes Jacobus, geboren 17 April 180t, gehuwd met Maria 
Susanna Frederika Hauptfleisch 
(/) 1 Lambertus Johannes "Wilhelmus, geboren 5 October 1826, gehuwd 
met de Villiers 

(ff) 1 Stephanus 
2 Lambertus 
(/) 2 Johannes Philippus Albertus, geboren 12 Mci 1829 

3 Stephanus Johannes Jacobus, geboren 27 Mei 1830 

4 Albertus Jacobus George, geboren 27 Mei 1833 

5 Helena Wilhelmina Carolina 

6 Elsabe Maria "Wouterina 

7 Petrus Johannes Hermanus, geboren 28 April 1840 

(e) 8 Albertus Petrus Jonas, geboren 19 Maart 1807, gehuwd 14 April 1833 met 
Elisabeth Jacoba Truter, hertrouwd met Sibella Magdalena Brink, 
weduwe van Dirk Gijsbort Kotze 
(/) 1 Maria Dorothea Elsabe, geboren 28 Juli 1834 

2 Lambertus Philippus Jonas, geboren 1 December 1836, gehuwd G 
Juli 1864 met Elisabeth Geertruida Jacoba Meiring 
(g) 1 Albertus Petrus, geboren 19 April 1865, overleden 8 Jauuari 
1873 

2 Susanna Elisabeth, geboren 4 November 1866 

3 Elisabeth Jacoba Truter, geboren 10 December J 867 

4 Eijkie, geboren 31 Januari 1869, overleden 3 Juli 1873 

5 Maria Eleonora, geboren 15 April 1870, overleden 8 Maart 

1871 

6 Maria Eleonora, geboren 13 Juni 1871, overleden 15 Juni 1873 

7 Alberta Eijkie, geboren 15 September 1873, overleden 18 Juni 

1877 

8 Lambertus Philippus, geboren 21 Mei 1877 
(/) 3 Henrious Andreas Truter, geboren 16 Mei 1838 

4 Albertus Petrus Jonas, geboren 26 April 1840, gehuwd 21 Maart 
1863 met Anna Cornelia du Toit 
(g) 1 Albertus Petrus Jonas, geboren 9 December 1865, jong over- 
leden 

2 Christoffel Francois du Toit, geboren 10 Mei 1868, jong over- 

leden 

3 Christoffel Francois du Toit, geboren 15 October 1869, jong 

overleden 

4 Elisabeth Jacoba Truter, geboren 5 Juli 1871 4<j van dcr POEL. — Vervolg. 

(g) 5 Albertus Petrus Jonas, geboren 17 Juni 1874 

6 Willem Francois du Toit, geboren 27 Maart 1876 

7 Johannes Henricus Brand, geboren 14 Junuari 1878 

8 Martha Johanna, geboren 18 Juni 1880 

(/) 5 Eloonora Johanna du Toit, geboren 20 Juni 1841, gehuwd 28 Juli 
1868 met Albertus Johannes van der Poel du Toit, hertrouwd 
met Jacobus Daniel van der Spuij 

6 Elisabeth Jaooba Gerharda, geboren 29 November 1844 

7 Elsabe Petronella Hester, geboren 18 Maart 1846, gehuwd met 

Duncan MoNaughten 

8 Henricus Andreas Truter, geboren 24 Augustus 1848 

9 Johannes Hermanus Carol inus, geboren 18 April 1851 

10 Stephanus Johannes Jacobus, M.D., geboren 26 Augustus 1853 

11 Petrus Johannes Truter, geboren 27 Augustus 1855 
(e) 9 Hendrina Aletta Francina, geboren 19 Pebruari 1809 

10 Eleonora Johanna du Toit, geboren 7 Pebruari 1811 

11 Johannes Hermanus Garolinus, geboren 20 Juli 1812, gehuwd 10 December 

1839 met Alida Gildenhuijzen 
(/) Alida Johanna Hendrina, geboren 22 Januari 1842, gehuwd met 
N. Vos 
(e) 12 Christiaan Francois Johannes, geboren 27 Augustus 1814 
13 Johan Willem Lodewijk Gebhardt, geboren 25 Augustus 1816 
(d) 10 Jacoba Susanna, geboren 3 Mei 1769, gehuwd met Dirk Hendrik Dietz 
(c) 4 Johanna Sophia, geboren 7 October 1726, gehuwd 4 Juli 1756 met Gijsbertus Rogier, 
hertrouwd 4 Augustus 1765 met George Nioolaas Stark, van Amsterdam, orgclisl- alhier 

5 Jonas, goboron 5 October 1728, overledcn 29 Juli 1733 

6 Lainbertus, geboren 24 Mei 1730, gehuwd met Maria Elisabeth van Staden 
(d) Sophia, gedoopt 27 Juli 1755 

(c) 7 Sophia, geboren 3 Juli 1732, overleden 11 April 1745 

8 Gornelis, geboren 16 November 1734, gehuwd 5 September 1768 met Elsie Elisabeth 
Mijburgh, hertrouwd 15 Augustus 1773 met Susanna Smuts 
(d) 1 Jonas, geboren 4 Augustus 1769 

2 Johannes Albertus, geboren 17 Maart 1771 

3 Jonas, geboren 12 Mei 1774 

4 Sophia Susanna, geboren 12 Augustus 1777 

5 Ajina Margaretha, geboren 24 October 1780, gehuwd 29 December 1805 met Willem 

Hiddingh, raadslid van justitie 
(c) 9 Maria Elisabeth, geboren 21 April 1739, gehuwd met Petrus Zeeman 
(b) 3 Elsabe, geboren 17 October 1698 

4 Elisabeth, geboren 6 October 1699, overleden 17 Mei 1737, gehuwd met Michiel Bok 

5 Catharina, geboren 7 September 1704, overleden 11 Mei 1705 

6 Johanna Catharina, geboren 25 Juni 1706, overleden 10 Augustus 1733, gehuwd met Coruclis 

Ehlers, van Amsterdam 60 
721.-POGGENPOEL. Philip Poggenpoel, van Amsterdam, die naar Znid Afrika kwam in het jaar 1768 
in dienst van de Oost Indische Oompagnie, huwde 19 December 1779 met Elisabeth 
Margaretha Jonbert. 

(b) 1 Geertruij Agatha, gedoopt 31 December 1780 

2 Maria Margaretha, gedoopt 28 April 1782 

3 Fhilippus Johannes, gedoopt 2 November 1783 

4 Elisabeth Maria, gedoopt 10 April 1785, gehuwd met Nicolaas Swart 

5 Willem Petrus, gedoopt 4 November 1787 

6 Anna Margaretha Carolina, gedoopt 3 Januarl 1790 722.-POHL. Carel Frederik Pohl, van Pruijssen, huwde 9 Jtmi 1799 met Hester Isabella 
Marx. 

(J) 1 Carel Frederik, gedoopt 7 December 1802 

2 Martha Fetronella, gedoopt 30 Mei 1808 

3 Johan Thoodorus, gedoopt 14 November 1809 

4 Hester Sophia, gedoopt 9 December 18H 

5 Dorothea Charlotta, gedoopt 17 Juli 1814 

6 Trans Petrus, gedoopt 4 Augustus 1816 

7 Carel Emanuel, gedoopt 21 September 1817 

8 Predcrik Wilhelm, gedoopt 27 Juni 1819 

9 Hendrika Isabella Johanna, gedoopt 8 October 1822 Frans Pohl, van Breslan, gehuwd IS Mei 1806 met Elisabeth Geertrnida (van 
onbekend). 
(6) Veronica Carolina Jacoba Gcorgina, gedoopt 14 Fcbruari 1808 51 van der POLL. Hendrik van der Poll, van Velzen in Noord Holland, chirurgijn, gehuwd met 
Susanna Maria Vermaak. 

(J) 1 Helena Catharina, geboren 26 Juli 1805 

2 Clasina Johanna, geboren 27 Augustus 1806 

3 Emerentia Johanna, geboren 21 Februari 1808 

4 Helena Catharina, geboren 16 Mei 1809 

5 Hermanus Augustus, geb oren 24 Juni 1810 

6 Susanna Maria, geboren 81 Mei 1812 

7 Hendrica, geboron 13 Maart 1814 723.-POOL. Johannes Fool, van Amsterdam, die naar Znid Afrika kwam in dienst der Oost 
Indische Compagnie, hnwde 9 Juni 1715 met Lucretia Touwke, van Mauritius. 

(b) 1 Willem, gedoopfc 29 Maart 1716, adsistent in dienst der Oost Indische Compagnie, gehuwd 24 
April 1740 met Johanna Crijna van der Spuij 
2 Johannes, gedoopt 5 Januari 1721, gehuwd 9 Mei 1745 met Aletta Elisabeth Mostert, hertrouwd 
8 Juni 1777 met Hilletje Mostert, weduwe Tan Cornells de Waal 
(c) 1 Tobias, gedoopt 1 Mei 1746 

2 Lucretia, gedoopt 27 Augustus 1747 

3 Geertruij Elisabeth, gedoopt 12 April 1750, gehuwd met Pieter Eijno Loubser, hertrouwd 

25 Mei 1783 met Johan Wilhelm Marthijn, van Carelddorp 

4 Tobias, gedoopt 12 November 1752 

5 Lucretia Johanna, gedoopt 10 November 1754, gehuwd met Hendrik de Waal 

6 Aletta Elisabeth, gedoopt 10 Juli 1757, gehuwd 24 Augustus 1777 met Marcus Aegidius 

van Flensburg 

7 Johannes, gedoopt 10 Augustus 1760 

8 Elisabeth Geertruida, gedoopt 14 Februari 1762, gehuwd 17 Pebruari 1788 met Solon ran 

Hagt, van Groningen 

9 Hester, gedoopt 13 Mei 1764, gehuwd met Johannes Gregorius Loedolff 62 724.-POOLMAN. Frederik Jan Poolman, van Weenderen in Oost Vriesland, gehuwd 29 September 
1765 met Sara Elisabeth de Kat. 

(A) 1 Apollonia Maria, gcdoopt 8 October 1766 

2 Johan Adam, gedoopt 4 Juni 1769, gehuwd 16 Maart 1788 met Eva Everentia van Laar, 
hertrouwd 6 September 1801 met Johanna Everdina Arends 
(c) 1 Franciscus Fredericus, gedoopt 15 Maart 1789 
2 Johannes Franciscus, gedoopt 17 April 1791 
8 Sara Elisabeth, gedoopt 23 Juni 1793 

4 Jan Christiaan, gedoopt 28 September 1794 

5 Petrus Jacobus, gedoopt 10 April 1796 

6 Johanna Erncstina, gedoopt 14 Mci 1797 

7 Sara Johanna, gedoopt 13 September 1801 
(b) 3 Cornelis Nicolaas, gedoopt 30 September 1770 

4 Mariana Elisabeth, gedoopt 5 Juli 1772 

5 Predorik Nicolaas, gedoopt 30 April 1775 

6 Anthonia Johanna, gedoopt 11 Mei 1777, gehuwd met Ernst Jacobus van Graan 

7 Johanna Cathariua, gedoopt 23 Mei 1779, gehuwd met Samuel "Wilhelm Pischer 
' 8 Christiaan George, gedoopt 25 Augustus 1782, gehuwd mot Maria Neuport 

(r) 1 Rachel, gedoopt 27 Maart 1808 

2 Georg Christiaan, gedoopt 27 Maart 1808 

3 Frederik Nicolaas, gedoopt 28 Mei 1809 

4 Janse Frederik, gedoopt 18 Augustus 1811 

5 Maria Christina, gedoopt 25 April 1813 

6 Christiaan George, gedoopt 20 November 1814 Johan Frederik Poolman, van Altona, gehuwd 16 Februari 1755 met Helena 
Cornelia de Vries, hertrouwd 24 September 1758 met Johanna Christina Hartogh. 

(6) 1 Johannes Paulus, gedoopt 29 Juli 1759 

2 Hendrik Abraham, godoopt 14 December 1760 725— van der PORT. Gerrit van der Port, van Veere, gezaghebber op de hoeker Hector, gehuwd met 
Catharina Zeegers, hertrouwd 27 Juli 1740 met Johanna Roveen, van Deventer, 
weduwe van Pieter Heufke. 

(J) 1 Alida, gehuwd met TIendrik van Steldon, woonachtig tot Veere 

2 Catharina Dobora, gehuwd 31 Mei 1761 met Lucas Sigismundus Paber, hertvoawd (1) 7 October 
1787 met den kapitein militair Paul Paulsen, (2) 29 April 1792 met den chirurgijn Christoffel 
Coenraad Prediger 726-POSTHUMUS. Joachim Posthumus, Pieters zoon, van Bolsward, gehuwd 20 Juni 1717 met Elsie 
Catharina Beun. 

(S) 1 Bijntje, gedoopt 5 Juni 1718, gehuwd met Watthijs Piefcersen 

2 Nicolaas, gedoopt 23 Maart 1721 

3 Fetrns, gedoopt 4 Juli 1723 

4 Nicolaas, gedoopt 31 Maart 1726 

5 Anna Catharina, gedoopt 7 November 1728, gehuwd met Jan Jaoobs 

6 Albertns, gedoopt 1 Febrnari 1733 

7 Elisabeth, gedoopt 21 Augustus 1735, gehuwd met Jan David Storm 

8 Johannes Hasuerns, gedoopt 1 Jnni 1738 

9 Femma, gedoopt 80 November 1740, gehuwd met Albertus Johannes Mijbnrgh, hertrouwd met 

Philip Wouter de Vos Jan Posthumus (of Postemus), van Leeuwarden, gehuwd 20 September .1801 met 
Johanna Christina de Beer, weduwe van Carel van der Merwe. 

(b) 1 Gerhardus Rudolph Ohristiaan, gedoopt 4 April 1806 

2 Nioolaas Jaoobas, gedoopt 25 September 1808 

3 Jan, gedoopt 26 December 1810 727.-POTGIETER. De stamvader van deze familie was Harmen Potgieter, Jans zoon, van Noord- 
horn, gehuwd 8 Mei 1672 met Isabella Fredriks, van Amsterdam, weduwe van 
Nicolaas Vlechtman. 

(b) 1 Johannes, gedoopt 23 September 1674, gehuwd met Clara Harst, hertrouwd 18 Febrnari 1714 
met Maria Catharina van Eeden 
(c) 1 Johanna, gedoopt 3 April 1704 

2 Elisabeth, gedoopt omtrent 1709, gehuwd met Andries Fieter de Jager 

3 Sibella, gedoopt 28 Juni 1711, gehuwd met Pbilippus du Freez 

4 Hester, gedoopt 23 Febrnari 1716, gehnwd met ChristofFel Botha 

5 Amerentia, gedoopt 29 October 1719, gehuwd met Jaoobus Botha 

Johannes, gedoopt 1 Maart 1722, burger te Swellendam, gehuwd 14 Maart 1751 met 
Aletta van Booijen 
(d) 1 Johannes Fredericus, gedonpt 23 Janunri 1752, burger te Swellendam, gehuwd 8 
Juni 1781 met Jacomina van Booijen 
(e) 1 Rachel, gedoopt 23 November 1783, gehuwd met Johannes Frederik 
Hattingh 
2 Aletta Johanna, gedoopt 23 Maart 1788, gehnwd met Charl Frederik Botes 54 POTGIETEE.— Vervolg. 

(e) 3 Jaoo mina Christina, gedoopt 23 April 1790, gehuwd met Johannes Jacobus 
du Toit 
(d) 2 Jaoomina, gedoopt 24 Juni 1753, gehawd met Johan Chrintiaan Yogel 

3 Maria Catharina, gedoopt 8 Jani 1755, gehawd met Johannes Hermanns 

Potgieter 

4 Cornells, gedoopt 29 April 1759, burger te Swellendam, gehnwd 20 November 

1783 met Baohel Lea Meijer 
(e) 1 Maria, gedoopt 21 Mei 1786 

2 Johannes, gedoopt 29 November 1787 

3 Johannes Petrns Theodoras, gedoopt 15 Juni 1788 

4 Izaak Hermanns, gedoopt 24 Febrnari 1791 

5 Cornell's, gedoopt 7 October 1792 

6 Aletta Maria, gedoopt 5 October 1794 

7 Izaak Hermanns, gedoopt 14 Februari 1796 

8 Lncas Gerhardus, gedoopt 18 Febrnari 1798 

(d) 6 Hermanns Lambertns, gedoopt 12 April 1761, burger te Stellenbosch, gehawd 26 
Maart 1787 met Sara Dorothea Maritz 
(e) 1 Johannes Stephanas, gedoopt 24 September 1788 
2 Hermanns Lambertns, gedoopt 15 April 1792 
8 Lucas Johannes, gedoopt 9 December 1792 

4 Frederik Evert, gedoopt 15 November 1795 

5 Cornells, gedoopt 18 Febrnari 1796 

6 Martha Maria, gedoopt 18 Februari 1796 

7 Salomon Theodoras, gedoopt 23 October 1798 

8 Salomon Theodorus, gedoopt 16 Februari 1800 

9 Petrns Hendrik Theunie, gedoopt 29 April 1802 
10 Jacobus Lonren a , gedoopt 16 October 1803 

(d) 6 Esther Magdalena, gedoopt 2 October 1763, gehnwd met Johan Dauiel Stephan, 
hertrouwd met Erasmus Jurgen Paass 
7 Aletta Jaooba, gedoopt 10 Augustus 1766, gehawd met Johannes Jacobus Maas, 
hertrouwd met Hendrik Storm 
(e) 7 Frederik, gedoopt 1 1 Juni 1721, burger te Stnllenbosoh, gehawd 2 Jani 1748 met Eva 
Catharina Uriel, hertrouwd 7 April 1765 met Maria Magdalena Landman 
(d) 1 Maria Catharina, gedoopt 5 April 1749 

2 Johannes Hermanns, gedoopt 20 Mei 1751, burger te Swellendam, gehuwd met 
Maria Catharina Potgieter 
(e) 1 Aletta Johanna, gedoopt 9 April 1773, gehuwd met Johan Christiaan 
Vogel 

2 Frederik, gedoopt 24 Maarb 1776 

3 Eva Catharina, gedoopt 9 November 1777 

4 Johannes Hermanns, gedoopt 14 Maart 1779, burger te Graaff-Reinet, 

gehuwd 26 Juni 1803 met Emerentia Hester Snijman, hertiouwd met 
Emerentia Potgieter 55 ?OTGIETEU.-r«m^. (/) 1 Emerentia Hester Wilhelmina, gedoopt 14 Ootober 1804 

2 Johannes Hermanns Jacobus, gedoopt 6 November 1 809 

3 Maria Catharina Adrians, gedoopt 6 November 1809 

(e) 5 Maria Gatbarina Jaooba, gedoopt 4 Maart 1781, gehnwd met Barend Daniel 
Bouwer 
G Eva Catharina, gedoopt 9 Juni 1782, gehnwd met Christoffel Snijman 

7 Jacomiaa Frederica, gedoopt 1 Februari 1784, gehnwd met Jacobus Cornelia 

Bademeijer 

8 Isabella Susanna, gedoopt 30 Ootober 1785, gehawd met Marthinus Petrus 

Prinsloo 

9 Cornelia Jacobus, gedoopt 1 Juni 1788 

10 Elisabeth Anna, gedoopt 7 December 1790 

11 Johanna Armina, gedoopt I April 1793 
IS Aletta Johanna, gedoopt 1 April 1793 

(d) 3 Elisabeth Anna, gedoopt 13 Augustus 1752, gehawd met Cornells Johannes 
Boelofae 

4 Isabella, gedoopt 29 Maart 1755, gehawd met Jan Frederik Scholtz 

5 Hermanns Lambertas, gedoopt 24 Ootober 1756, burger te Swellendam, gehawd 2 

April 1786 met Susanna Geertraida Soheepers, hertrouwd (1) 20 December 
1789 met Sara Josina van Yuuren, (2) 15 Juni 1800 met Johanna Maria van 
Nimwegen 
(e) 1 Hermanns Gerhardus Lambertas, gedoopt 23 November 1788, gehawd met 
Susanna Magdalena van Rooijen 
(f) 1 Saeanna Elisabeth, gedoopt 3 Maart 1816 

2 Johanna Catharina, gedoopt 25 December 1817 
8 Cornells Johannes, gedoopt 81 Ootober 1819 

4 Maria Magdalena, gedoopt 27 Maart 1822 

5 Hermanns Lambertas, gedoopt 21 Maart 1824 

6 Cornell's Johannes, gedoopt 2 Ootober 1826 
(e) 2 Lucas Johannes 

3 Frederik Evert, gehawd met Jacomina Christina Landman 
(/) 1 Isabella Elisabeth, gedoopt 28 Januari 1821 

2 Hermanns Lambertas, gedoopt 14 Jnli 1822 

3 Adolph Christiaan Cornelia, gedoopt 23 Januari 1825 

4 Frederik Evert, gedoopt 29 Ootober 1826 
(e) 4 Petrns Hendrik Theunis 

5 Jacobns Lourens 

6 Catharina Magdalena, gedoopt 31 Maart 1795 

7 Sara Johanna, gedoopt 19 Februari 1797 

8 Johanna Isabella Servasina, gedoopt 24 November 1799 

(d) 6 Amerentia Hester, gedoopt 5 November 1758, gehawd met Philip Snijman 

7 Evert Frederik, gedoopt 12 October 1760, burger te Swellendam, gehawd 8 Mei 
1785 met Aletta Susanna Zondag o(i POTGIETEB.— Vervolg. (e) 1 Frederik Johannes, gedoopt 5 November 1786, burger te Uitenbage* 
gebawd 25 November 1804 met Elsie Soheepers 
(/) Elsie Magdalena Petronella, gedoopt 18 Mei 1806 
(e) 2 Dirfeje Elisabeth, gedoopt 3 Mei 1789, gebawd met Izaak Meijer 

3 Matthijg Gerhardus, gedoopt 3 October 1794, gehuwd 24 Juli 1814 met 
Elsie Magdalena Adriana Breifcenbach 
(/) 1 Catharina Elisabeth, gedoopt 12 November 1815 

2 Aletta Susanna, gedoopt 11 Deoember 1816 

3 Evert Frederik, gedoopt 22 Januari 1820 

4 Jchan Frederik, gedoopt 1 Febrnari 1824 

5 Matthijs Gerhardua, gedoopt 31 Juli 1825 

6 Frederik Johannes, gedoopt 23 Deoember 1827 
(e) 4 Htrmantis Jaoobns, gedoopt 1 October 1797 

5 Evert Frederik, gedoopt 23 Febrnari 1800 
(d) 8 Jacobus Theodoras, gedoopt 2 October 1763, burger te Swellendam, gehuwd 2 
November 1783 met Elsie du Plessis 
(e) 1 Elisabeth Anna, gedoopt 10 April 1785, gehuwd met Cornelia Johannes 
Roelofse 

2 Eva Catharina, gedoopt 16 Maart 1788 

3 Elsie Petronella, gedoopt 27 December 1789, gehuwd met Daniel Pienaar 

4 Frederik Evert, gedoopt 11 April 1793, gehuwd met Elsie Catharina du 

Plessis 
(/) 1 Anna Elisabeth, gedoopt 25 December 1814 

2 Elsie Catharina, gedoopt 25 December 1816 

3 Jacobus Theodoras Lodewicus, gedoopt 11 Januari 1819 
(e) 5 Maria Magdalena Susanna, gedoopt 30 October 1803 

(d) 9 Willem Hans Jurgen, gedoopt 16 Maart 1766 

10 Maria Catharina, gedoopt 17 April 1768 

11 Jan Frederik, gedoopt 14 April 1771 

12 Catharina, gedoopt 1 November 1772 

13 Maria Magdalena Jacoba, gedoopt 2 April 1775, gehuwd met Johannes van 

Bensburg 

14 Beatrix Johanna, gedoopt 19 Januari 1777, gehuwd met Jacobus Frederik 

Potgieter 

15 Frederik Johannes Abraham, gedoopt 25 April 1779, burger te Swellendam, 

gehuwd 4 Mei 1800 met Elisabeth Hermina de Jager, hertrouwd in April 1810 
met Cornelia Cronje 
(e) 1 Lodewijk Johannes, gedoopt 6 Juli 1806 

2 Frederik Johannes Abraham, gedoopt 20 Augustus 1812 

3 Johannes Izaak, gedoopt 24 Juli 1814 

4 Theunis JohanneB Hermanus, gedoopt 12 November 1815 

5 Pieter Cornelis Jacobus, gedoopt 22 Febrnari 1818 
((7) 16 TheuniB, gedoopt 17 Febrnari 1782 57 vo'mm r rm,.--rervoig. {d) 17 Catharina, gedoopt 18 April 1784 

18 Frederioa, gedoopt 29 Januari 17 86, gehuwd met Jurgen Johannes Kemp 
(e) 8 Theodoras, gedoopt 7 April 1726, burger te Stellenbosoh, gehuwd 2 Maart 1749 met 
Heater Marais 
(d) 1 Johannes, gedoopt 29 Maart 1750, burger te Swellendam, gehuwd 28 April 1776 
met Agatha Catharina Meijer, hertrouwd 22 April 1798 met Susanna Maria 
Cronje, weduwe van Lodewijk de Jager 
(e) 1 Maria, gedoopt 12 April 1778, gehuwd met Anthonie Miohiel Muller 

2 Theodoras, gedoopt 9 Januari 1780, burger te Swellendam, gehuwd 29 
Maart 1801 met Maria Elisabeth van Niekerk 
[g) 1 Johannes Theodoras, gedoopt 26 Deoember 1802 

2 Gerhardus, gedoopt 10 Juni 1804 

3 Theodoras, gedoopt 22 Juni 1806 

4 Maria Susanna Elisabeth, gedoopt 20 September 1807 

5 Johannes Gerhardus, gedoopt 9 November 1809 

(e) 8 Hester, gedoopt 25 Maart 1781, gehuwd met Frederik Johannes Soholtz 
4 Izaak, gedoopt 11 Mei 1783, burger te Uitenhage, gehuwd 8 Februari 1807 
met Johanna Jaooba van Booijen 
(/) 1 Johanna Elisabeth, gedoopt 20 Maart 1808 

2 Agatha Catharina Salomina, gedoopt 12 Maart 1809 

3 Susanna Jaooba, gedoopt 2 December 1810 

(e) 5 Johannes, gedoopt 1 November 1785, gehuwd met Johanna Elisabeth 
Stroebel 
(/) 1 Martha Aletta Maria, gedoopt 26 Januari 1809 
2 Johannes Theodoras, gedoopt 30 Augustus 1810 
8 Johan Hendrik, geboren 28 Deoember 1811 

4 Izaak, gedoopt 5 Deoember 1813 

5 Agatha Catharina, gedoopt 12 November 1815 

6 Anna Catharina, gedoopt 17 Mei 1819 

7 Petrus Philippus, gedoopt 11 Februari 1821 

8 Maria Jaooba, gedoopt 11 Februari 1821 

9 Gerhardus Daniel, gedoopt 25 Januari 1824 

10 Cbristoffel Barend, gedoopt 4 April 1825 

11 Elsie Bosina, gedoopt 2 October 1826 

(e) 6 Agatha Catharina, gedoopt 27 April 1788, gehuwd met Jaoobus Stephanua 
Vermaak 

7 Aletta Maria, gedoopt 31 October 1790, gehuwd met Thomas Ignatius 

Ferreira 

8 Anna Elisabeth, gedoopt 11 Juni 1795, gehuwd met Hendrik Petrus ran 

Coller 
(d) 2 Daniel, gedoopt 3 October 1751, burger te Swellendam, gehuwd 28 April 1776 met 
Cornelia Aletta Murais 58 FOTGIETEIfc.— Vervolg. 

(e) 1 Margaretba Aletta, gedoopt 28 September 1777, gehuwd met Jan Christoffel 
Eautenbach 

2 Hester Maria, gedoopt 26 September 1779, gehuwd met Frederik Eudolph 

van Bensburg 

3 Cornelia Aletta, gedoopt 14 Juli 1782, gehuwd met Salomon Ferreira 

4 Daoielina Johanna, gedoopt 2 Mei 1784, gehuwd met Willem Frederik 

Prinsloo 
(d) 3 Theodoras, gedoopt 21 Ootober 1753, gehuwd 22 October 1780 met Martha Maria 
Ferreira 
(e) 1 Catharina Maria, gedoopt 4 Ootober 1782, gehuwd met Ignatius Wilhelmus 
Ferreira 
2 Theodoras Daniel, gedoopt 16 Mei 1784, burger te Uitenhage, gehuwd 26 
Maart 1809 met Elsie Magdalena van Rensburg 
(/) Marthinus Jesaias, gedoopt 11 Juli 1812 
(e) 3 Fetras Hendrik, gedoopt 23 April 1786 

4 Johannes Ignatius, gedoopt 3 Februari 1788 

5 Salomon, gedoopt 6 September 1789 

6 Marthinus Jacobus, gedoopt 25 September 1791, gehuwd met Elsie Magda- 

lena van Bensburg 
(/) Theodoras Daniel, gedoopt 12 November 1809 
(e) 7 Hester Johanna, gedoopt 4 November 1792 

8 Martha Susanna, gedoopt 3 October 1794 

9 Aletta Jaoomina, gedoopt 24 September 1797 

10 Catharina Ignasina Wilhelmina, gedoopt 23 Februari 1800 

11 Frederik Johannes Lodewijk, gedoopt 29 April 1802 

12 Adriana Johanna, gedoopt 30 December 1803 

(d) 4 Aletta Maria, gedoopt 6 Maarb 1768, gehuwd met Cornells Tobias Yermaak 
5 Hester Anna, gedoopt 14 April 1771, gehuwd met Jacobus du Flessis 
(c) 9 Hermanns Lambertus, gedoopt 16 Mei 1728 

10 Maria Johanna, gedoopt 27 Augustus 1730, gehuwd met Christoffel Snijman 
(b) 2 Catharina, gedoopt 26 November 1679, gehuwd met Jaoob Fotje, hertrouwd mot Fieter 
Huijpenaar 

3 Elisabeth, gedoopt 28 Juni 1682 

4 Amerentia, gedoopt 17 September 1684 

5 Maria, gedoopt 31 Augustus 1687, gehuwd met Jacobus Steijn 

6 Hans Jurgen, gedoopt 16 Juli 1690, burger te Drakenstoin, gehuwd 31 Maart 1720 met Cornelia 

Botha 
(c) 1 Hermanns, gedoopt 15 Juli 1721, burger te Drakenstein, gehuwd in 1745 met Elsie 
Botha 
(d) 1 Jaooba, gedoopt 2 Juli 1746 

2 Cornelia, gedoopt 5 November 1747, gehuwd met Douw Gerbrand Steijn 

3 Elsie, gedoopt 7 September 1749, gehuwd met Pieter de Jager 

4 Hans Jurgen, gedoopt 25 December 1750 59 POTGIETEB.— Vervolg. 

(d) 5 Anna Margaretha, gedoopt 11 November 1753, gehnwd met Theunis Botha 

6 Clara Hermina, gedoopt 25 December 1755, gehnwd 13 December 1772 met 
Balbbasar Ooelke 
(c) 2 Martha, gedoopt 13 September 1722, gehuwd met Hermanns Steijn 

3 Elsie, gedoopt 3 Febrnari 1726, gehnwd met Philip Snijrnan 

4 Isabella, gedoopt 14 September 1727, gehuwd met Anthonie Lombard, hertrouwd met 

Christiaan Godlieb Leasing 

5 Amerentia, gedoopt 5 Febrnari 1730 

6 Catharina, gedoopt 2 December 1731, gehnwd met Petrns Botha 

7 Maria, gedoopt 2 December 1731, gehnwd met Johannes Lndowions dn Preess 

8 Jaoobns, gedoopt 14 November 1734, burger te Swellendam, gehnwd in 1753 met Clara 

Isabella du Preez 
(d) 1 Isabella, gedoopt 9 Febrnari 1755, gehuwd met Louis Nel 

2 Cornelia, gedoopt 16 Jannari 1757, gehnwd met Frans Labnsohagne 
8 Philip, gedoopt 12 November 1758, burger te Swellendam, gehuwd 14 Augustus 
1786 met Gerbreoht Vosloo, weduwe van Eendrik Willem Alberts 
(«) 1 Clara Isabella, gedoopt 21 Maart 1788, gehnwd met Gabriel EmBt Ijselle 
2 Jacobus, gedoopt 2 Mei 1790, gehuwd met Maria Magdalena Kotze 
(/) Philippus Jacobus, gedoopt 8 Jnli 1810 
(e) 8 Gerbreoht Elisabeth, gedoopt 10 Augustus 1794, gehnwd met Willem 
Adriaan Venter 

4 Hester Cornelia, gedoopt 20 Maart 1796 

5 Philippina Susanna, gedoopt 10 Maart 1799 

6 Anna Magdalena, gedoopt 10 November 1801 

(d) 4 Martha, gedoopt 23 December 1759, gehuwd met Johannes van Bensburg 

5 Hans Jurgen, gedoopt 25 December 1762, burger te Graaff-Beinet, gehuwd 19 
April 1789 met Sophia Elisabeth Smitl 
(e) 1 Jaoobns Cornells, gedoopt 7 November 1790 

2 Maria Catharina, gedoopt 25 September 1791, gehuwd met Cornells van 

Tonderen 
8 Isabella Cornelia, gedoopt 13 Jannari 1793 

4 Sophia Elisabeth, gedoopt 25 December 1793 

5 Christoffel Alewijn, gedoopt 26 Augustus 1795, gehuwd met Sara Jacomina 

van Tonderen 
(/) 1 Eva Catharina, gedoopt 5 November 1815 
2 Sophia Elisabeth, gedoopt 18 Mei 1819 
8 Hans Jurgen, gedoopt 6 Mei 182 L 

4 Sara Jacomina Margaretha, gedoopt 21 Februari 1824 

5 Martha Jacoba Cornelia, gedoopt 16 September 1828 
(e) 6 Clara Isabella, gedoopt 19 November 1797 

7 Hester Cornelia, gedoopt 12 Febrnari 1800 

8 Hans Jurgen, gedoopt 18 November 1801 

9 Martha Cornelia, gedoopt 4 November 1804 60 POTGIETEB.— Vervotg. (e) 10 Johanna Jaooba, gedoopt 4 November 1804 

11 Hester Dorothea, gedoopt 30 Maart 1807 

12 Elsie Amerentia, gedoopt 23 October 1808 

(d) 6 Jacobus, gedoopt 6 April 1765, burger te Graaflf-Reinet, gehuwd 14 Maart 1790 
met Maria Margaretha de Wet 
(e) 1 Jacobus Budolph, gedoopt 29 April 1792 

2 Maria Fetronella, gedoopt 15 December 1793, gehuwd met Jan Harmse 

Steenkamp 

3 Fieter Jaoobus, gedoopt 22 Januari 1797 

4 Jacobus ChriBtoffel, gedoopt 22 Maart 1801 

5 Isabella Cornelia, gedoopt 1 Mei 1803 

6 Hans Jurgen, gedoopt 18 Mei 1806 

7 Philip Johannes, gedoopt 26 December 1808 

(d) 7 Hermanns, gedoopt 10 Augustus 1766, burger te Graaff-Beinet, gehuwd 2 Mei 
1790 met Fetronella Margaretha Kruger, hertrouwd (I) 12 December 1802 
met Johanna Magdalena Niemand, (2) met Geertruida Klopper 
(e) 1 Jacobus Hermanns, gedoopt 29 April 1792 

2 Andries Hendrik, gedoopt 6 Januari 1793, de beroemde kommandant van 

de voortrekkers naar de Zuid Afrikaansohe Bepubliek 

3 Fetronella Margaretha, gedoopt 30 November 1794 

4 Clara Isabella, gedoopt 21 Mei 1797 

5 Hermanns Fhilippus, gedoopt 26 November 1797 

6 Maria Elisabeth Louisa, gedoopt 14 April 1799 

7 Jacobus Johannes, gedoopt 4 October 1800 

8 Nioolaas Johannes, gedoopt 7 Juli 1805 

9 Susanna Catharina, gedoopt 16 October 1808 

10 Geertruij Maria Margaretha, gedoopt 18 September 1810 
(d) 8 Johannes, gedoopt 6 Maart 1768, burger te Graaff-Beinet, gehuwd 23 April 1797 
met Johanna Ethresia Botha, hertrouwd met Sara Frederioa Greeff 
(e) 1 Cornelia Margaretha, gedoopt 28 September 1800 

2 Clara Sibella Elisabeth, gedoopt 2 October 1803 

3 Johanna Ethresia, gedoopt 4 November 1804 

4 Martha Catharina, gedoopt omtrent 1806 • 

5 Sara Helena Maria, gedoopt 18 November 1810 

((f) 9 Amerentia Frederioa, gedoopt 19 Maart 1769, gehuwd met GerharduB Dirk 
Coetsee 
10 Frederik, gedoopt 22 September 1771, burger te Graaff-Beinet, gehuwd 27 October 
1793 met Maria Johanna Stnit, weduwe van Anthonie Jacobs 
(e) Isabella Frederioa, gedoopt 20 April 1794 
{d) 11 Hester, gedoopt 21 Februari 1773 

12 Maria Catharina, gedoopt 15 October 1775, gehuwd met Frederik Johannes 

Botha 

13 Elsie, gedoopt 5 April 1?77 61 POTGIETETt.— Vervolo: 

(c) 9 Hans Jnrgen, gedoopt 15 April 1736, gehuwd 5 September 1756 met Elisabeth van 
Staden 
(d) 1 Catharina Maria, gedoopt 28 Maart 1758, gehuwd met Do aw Gerbrand Steijn, 
hertrouwd met Theunis Christoffel Botha 

2 Cornelia, gedoopt 9 Maart 1760, gehuwd 21 Jani 1778 met Johaa Nioolaas Colte, 

van Nieuwstad 

3 Hans Jargen, gedoopt 8 Augustas 1762, burger te Swellendam, gehuwd 8 Juni 

1783 met Anna Christina Steijn 
{e) 1 Hans Jnrgen, gedoopt 26 September 1784, gehuwd met Anna Susanna 
Soheepers, hertrouwd met Clara Johanna de Jager 
(/) 1 Maria Johanna, gedoopt 26 Maart 1806 

2 Johannes Jargen, gedoopt 12 Febraari 1810 

3 Anna Christina, gedoopt 28 Febraari 1813 

4 Johanna Frederioa, gedoopt 30 Maart 1817 

5 Maria Elisabeth Susanna, gedoopt 1 October 1820 

(e) 2 Elsie Catharina, gedoopt 28 November 1785, gehuwd met Hermanns Hendrik 
de Jager 
8 Christina Johanna, gedoopt 23 Juni 1787, gehuwd met Frederik Johannes 
de Jager 

4 Marthinus Johannes, gedoopt 6 Ootober 1790 

5 Anna Susanna, gedoopt 25 Ootober 1792, gehuwd met Nioolaas Johannes 

van Rensbnrg 

6 Marthinus Jacobus, gedoopt 28 Fobruari 1794, gehuwd met Hester Catha- 

rina Vermaak 
(/) 1 Martha Elisabeth, gedoopt 13 Juli 18U 

2 Maria Theodora Jaooba, gedoopt 12 November 1815 

3 Hester Catharina Johanna, gedoopt 23 Maart 1818 

4 Catharina Ignasina Wilhelmina, gedoopt 22 Januari 1820 

5 Susanna Sophia, gedoopt 9 Januari 1822 

6 Theunis Daniel, gedoopt 13 April 1823 

7 Jacomina Johanna, gedoopt 12 September 1824 

(d) 4 Marthinus Johannes, gedoopt 8 Febraari 1767, burger te Graaff-Reinet, gehuwd 29 
Ootober 1792 met Hester Magdalena Bouwer 
(e) 1 Marthinus Johannes, gedoopt 17 Febraari 1797 

2 Hans Jnrgen, gedoopt 16 Deoember 1798 

3 Jeremias Jesaias, gedoopt 18 November 1801 

(d) 5 Elsie Josina, gedoopt 28 Januari 1770, gehuwd met Christoffel Lombard 

6 Johanna Louisa, gedoopt 12 April 1772 

7 Jacobus Frederik, gedoopt SO Januari 1774 

8 Jacobus Frederik, gedoopt 25 Deoember 1775, gehuwd 31 Mei 1795 met Beatrix 

Johanna Fotgieter 
(e) 1 Beatrix Johanna, gedoopt 8 Mei 1796 

2 Jacobs Frederica, gedoopt 20 October 1797 62 POTGIETEB.— Vercohj. 

(f) 3 Johanna 

4 Maria Magdalena 

5 Hans JurgeD, gedoopt 29 Jannari 1804 

6 Frederik, gedoopt 5 Jannari 1806 
(d) 9 Susanna Maria, gedoopt 22 Februari 1778 

(A) 7 Beatrix, gedoopt 17 Maart 1G93, gehuwd 4 Febraari 1714 met Dirk Vroomhof, ran Sonsbek 728-POTJE. Jacob Potje (of Pottie), van Moscroon in Vlaanderen, gehuwd 4 Januari 1705 
met Catharina Potgieter, weduwe van Pieter Huijpenaar. 

(b) 1 Sibella, gedoopt 22 November 1705 

2 Jacobus, gedoopt 4 December 1707 

3 Anna, gedoopt 25 Mei 1710 

4 Johanna, gedoopt 11 December 1712 

5 Anthonie 729-PRAAG. Carel Joseph Praag, van Keulen, gehuwd 22 Februari 1756 met Anna Catharina 
Drewes. 

(b) 1 Jan Lonrens, gedoopt 28 November 1756 
2 Carel Joseph, gedoopt 23 Juli 1759 
8 Johannes Coenraad, gedoopt 18 Mei 1760 
4 Johannes Petrus, gedoopt 4 September 1763 63 730 -du PRE (thans du PREEZ). De stamvader van deze familie was Heroule du Fr6, Fransche vluchteling, die 
naar Znid Afrika kwam als kolonist in het jaar 1688 of 1689 met zijne vrouw 
Cecilia Datijs en vijf kinderen. Hij is overleden 22 November 1696. 

(i) 1 Philippe, gehuwd met Elisabeth Prevofc 

(c) 1 Marie, gedoopt 14 Juni 1699, gehuwd met Hendrik van Dijk 

2 Hercules, gedoopt 10 April 1701 

3 Martha, gedoopt omtrent 1703, gehuwd met Hercules da Freez 

4 Philippe, gedoopt 4 April 1705, burger te Drakensteia, gehuwd 9 Maart 1727 met Isabella 

Potgieter 
(d) 1 Elisabeth, gedoopt 22 Februari 1728, gehuwd met Ohristiaan de Jager, hertrouwd 
met Philip Budolph Botha 
2 Johannes Ludowious, gedoopt 9 Ootober 1729, burger te Swellendam, gehuwd 21. 
Augustus 1749 met Maria Potgieter, hertrouwd (1) 7 September 1766 met 
Susanna Sfcrijdom, (2) 18 Juni 1775 met Maria Bezuidenhout 
(e) 1 Cornelia Carolina, gedoopt 28 Maart 1751, gehuwd met Cornelia Botha 

2 Philippus Jacobus, gedoopt 10 Ootober 1752, burger te Stellenbosch, 
gehuwd 5 December 1773 met Susanna Nel 
(/) 1 Maria, gedoopt 21 Mei 1775, gehuwd met Johannes Petrus Nel 

2 Johannes Lodewious, gedoopt 1 Februari 1778, burger te Swellen- 
dam, gehuwd 27 April 1800 met Clara Isabella Nel 
(g) Susanna Philippina, gedoopt 9 Ootober 1803 
(/) 3 Louis, gedoopt 6 Mei 1781, bnrger te Swellendam, gehuwd 7 Decem- 
ber 1800 met Maria Nel 
(?) Isabella Maria, gedoopt 27 December 1807 
(/) 4 Susanna, gedoopt 17 Maart 1784, gehuwd met Louis Jacobus Nel 
(e) 3 Hans Jurgeo, gedoopt 12 Ootober 1755, burger te Swellendam, gehuwd 7 
April 1776 met Johanna Elisabeth Leasing, hertrouwd 23 April 1786 met 
Elsie Margaretba Claasen 
(/) 1 Johannes Lodewious, gedoopt 21 Mei 1780 

2 Johanna Elisabeth, gedoopt 22 Januari 1786 

3 Dorothea Wilhelmina, gedoopt 2 Maart 1788 

4 Maria SuBanna, gedoopt 2 Maart 1788, gehuwd met Barend Erasmus 

5 Cornelia Carolina, gedoopt 21 Februari 1792 

6 Hermina, gedoopt 20 April 1794 

7 Dorothea Adriana, gedoopt 9 October 1796 

8 Catharina, gedoopt 1 October 1797 

(e) 4 Johannes Ludowious, gedoopt 26 Maart 1758, burger te Swellendam, 
gehuwd 3 April 1796 met Sara Ceoilia Kruger 
(/) 1 Johannes Lodewious, gedoopt 26 November 1797 
2 Frans, gedoopt 18 Maart 1804 64 iu PEE.— Vervolg. (/) 3 Matthijs, gedoopt 18 Maart 1804 

4 Andries, gedoopt 18 Maart 1804 

5 Johannes, gedoopt 18 Maart 1804 

6 Jacobus, gedoopt 18 Maart 1804 

7 Maria Magdalena Catharine, gedoopt 22 Mei 1808 

(e) 5 Hermanus Carel, gedoopt 4 October 1760, burger te GraaS-Beiaet, gehuwd 
16 November 1788 met Beatrix Catharina Olivier 
(/) 1 Johannes Lodewicus, gedoopt 27 Maart 1790 

2 Anna Maria, gedoopt 3 April 1792 

3 Barend, gedoopt 25 Mei 1794 

4 Hermanns Carel, gedoopt 18 Janaari 1796 

5 Maria, gedoopt 18 Jannari 1796 

6 Philippus Jacobus, gedoopt 24 November 1799 

7 Hendrik, gedoopt 24 November 1799 

8 Catharina Beatrix, gedoopt 3 Mei 1801 

9 Cornelia Carolina, gedoopt 8 Mei 1803 

10 Christina Helena, gedoopt 29 Ootober 1809 
(e) 6 Jacobus Hercules, gedoopt 25 December 1762, burgee te Graaff-Reinet, 
gehuwd 21 April 1793 met Judith Badenhorst 
(/) 1 Jacobus Hercules, gedoopt 26 Januari 1794, gehuwd met Sara 
Catharina van der Schijff 
(g) 1 Jacobus Hercules, gedoopt 19 September 1813 
2 Lnoas Johannes, gedoopt 26 Maart 1815 
(/) 2 Geertruij Hendrina Catharina, gedoopt 6 Juli 1795 

3 Hendrik Johannes, gedoopt 5 Januari 1800 

4 Maria Magdalena, gedoopt 20 Mei 1805 

5 Casper Philippus, gedoopt 2 Augustus 1807 

6 Judith Jaooba, gedoopt 19 Maart 1809 

7 Cornelia Carolina Rachel Elisabeth, gedoopt 30 Juni 1811 

8 Barend Gerhardus, gedoopt 5 September 1813 

9 Catharina Hermina Carolina Beatrix, gedoopt 26 Maart 1815 

10 Christina Zacharia Johanna Catharina Beatrix, gedoopt 25 December 

1816 

11 Martha Elisabeth, gedoopt 2 April 1820 
(e) 7 Susanna Maria, gedoopt 2 April 1769 

8 Isabella Elisabeth, gedoopt 24 Maart 1771 

9 Isabella Rachel, gedoopt 7 Febrnari 1773, gehuwd met Johannes Jacobus 

Hattingh 
10 Pieter Daniel, gedoopt 21 Mei 1775, burger te Graaff-Eeinet, gehuwd 26 
October 1800 met Johanna Hendrina Grobbelaar 
(/) 1 Elsie Susanna, gedoopt 8 Mei 1803 

2 Johannes Ludowious, gedoopt 8 Mei 1803 

3 Susanna Hendrina, gedoopt 26 Janaari 1806 05 du PEE.— Vervolg. if) 4 Susanna Jacomina, gedoopt 26 Jannari 1806 

5 Pieter Daniel Andreas Salomon, gedoopt 19 Augustus 1809 
(e) 11 Cornelia Carolina, gedoopt 8 Februari 1778, gehuwd met Johannes Jacobus 
Coetzer 
(d) 3 Maria Martha, gedoopt 2 Juni 1731, gehuwd met Jan Christiaan Vogel, hertrouwd 

(1) 28 Febrnari 1768 met Christoffel Frederik Wotkij, van Wolan in Sileaien, 

(2) 18 December 1791 met Christiaan Kraft, van Frederici 

4 Philip Carel, gedoopt 31 Mei 1733, burger te Swellendam, gehuwd 16 October 1774 
met Aletta Elisabeth Bezaidenhout 
(e) 1 Philip Carel, gedoopt 28 April 177C 

2 Aletta Cornelia, gedoopt 9 November 1777 
S Isabella Elisabeth, gedoopt 20 December 1778 

4 Maria Martha, gedoopt 17 Mei 1780 

5 Cornelia Catharina, gedoopt 2 September 1781, gehuwd met Sohalk Jaoobus 

van der Merwe 

6 Cecilia Johanna, gedoopt S October 1783 

7 Cornells Johannes, gedoopt 20 November 1785 

(d) 5 Clara Sibella, gedoopt 23 October 1735, gehuwd met Jaoobus Potgieter, hertrouwd 
met Christoffel Otto 

6 Jacobus Heroules, gedoopt 9 Maart 1738 

7 Hester, gedoopt 29 November 1739 

8 Cecilia Johanna, gedoopt 7 April 1743, gohuwd met Johannes Fourie, hertrouwd 

met Johannes Petrus Nel 

9 Anna Catharina, gedoopt 16 October 1745 

10 Amerentia Frederioa, gedoopt 17 September 1747, gehuwd met Jaoobus Fourie, 

hertrouwd (1) met Johannes van Rensburg, (2) met Ludwig Knoblauch, van 
Guete 

11 Jacoba Elisabeth, gedoopt 28 Maart 1751, gehuwd met Tobias van Sohalkwijk, 

hertrouwd met Christiaan de Jager 

12 Anna Margaretha, gedoopt 26 Januari 1755, gehuwd met Pieter Jaoobus Strijdom, 

hertrouwd met Johannes Diederik van der Westhuijzcn 
(o) 5 David, gedoopt 7 April 1709 

6 Jaoob, gedoopt 27 September 1711, burger te Drakenstein, gehuwd 28 Mei 1711 met 
Susanna Maria Theron 
(d) 1 Maria Susanna, gedoopt 25 Maart 1742, gehuwd 22 April 1775 met Christiaan 
Eehmer, van Stettin 

2 Elisabeth, gedoopt 16 September 1743, gehuwd met Charl du Plessis 

3 Jaoobus Lodewijk, gedoopt SO Mei 1745 

4 Philippus, gedoopt 1 Januari 1747 

5 Pieter, gedoopt 29 December 1748, gehuwd 21 October 1770 met Johanna de 

Bruijn 
(e) 1 Jaoobus Lodewious, gedoopt 1 November 1772, bnrger luitenant van Swel- 
lendam, gehuwd 26 Maart 1797 met Susanna Jaoomina Mulder 66 dii YJZE.—Vervolg. (/) 1 Pieter Johannes, gedoopt 27 Mei 1798, gehuwd 1 Januari 1820 met 
Johanna Isabella Steijn 
(g) Jacobus Ludowions, gedoopt 9 September 1821 
(/) 2 Hillegert Marthinus, gedoopt 14 April 1800 

3 Jaoobus Lodewious, gedoopt 24 April 1802 

4 Fetronella Johanna, gedoopt 19 Februari 1801 

5 Johanna Magdalena, gedoopt 10 April 1806 

6 Jaoobus Lodewions, gedoopt 17 April 1808 

7 Susanna Jaoomina, gedoopt 5 Augustus 1810 

8 Hermanns Wonter, gedoopt 26 December 1812 

9 Fhilippus Anthonie, gedoopt 2 Februari 1815 

(e) 2 Margaretha Christina, gedoopt 7 October 1775, gehuwd met Hermanus 
Steijn 

3 Maria Elisabeth, gedoopt 15 Februari 1778, gehuwd met Marthinus Steijn 

4 Petrus Johannes, gedoopt 21 December 1780, burger te Swellendam, 

gehuwd 18 September 1803 met Salomina Magdalena Mulder 
(/) 1 Petrus Hermanus, gedoopt 2 September 1804 

2 Petronella Jaoomina, gedoopt 4 September 1808 

3 Hillegert, gedoopt 5 Augustus 1810 

4 Pieter Johannes, gedoopt 26 April 18 12 

5 Johanna Maria, gedoopt 31 Mei 1814 

6 Salomina Magdalena Louisa, gedoopt 1 September 1816 

7 Susanna Elisabeth, gedoopt 28 Februari 1819 

8 Jacobus Ludowicus, gedoopt 26 December 1821 

(e) 5 Jan Gijsbert, gedoopt 19 April 1783, gehuwd 6 Ootober 1805 met Johanna 
Elisabeth Meijer, hertrouwd 9 December 1820 met Louisa Petronella la 
Grange 
(/) 1 Johanna Elisabeth, gedoopt 6 Januari 1808 

2 Petrus Engelbertus, gedoopt 18 Februari 1810 

3 Margaretha Cornelia, gedoopt 17 December 1811 

4 Susanna Jacoba, gedoopt 4 Mei 1815 

5 Nioolaas Marthinus, gedoopt 8 Juni 1817 

6 Marthinus Lourens, gedoopt 28 Ootober 1821 

7 Jan Pieter Gijsbert, gedoopt 28 October 1821 
(e) 6 Philip, gedoopt 18 September 1785 

7 Andries Lourens, gedoopt 30 December 1787, gehuwd in Februari 1809 met 
Margaretha Alberta Bautenbach 
(/) 1 Pieter Jaoobus, gedoopt 24 December 1809 

2 Margaretha Alberta Hendrika, gedoopt 6 Ootober 1811 

3 Ignatius Leopoldus, gedoopt 23 Mei 1813 

4 Johanna Frederioa, gedoopt 13 November 1814 

5 Andries Lourens, gedoopt 21 Juli 1816 

6 Jan Gijsbert, gedoopt 5 October 1817 67 du PEE.— Vervolg. 

(J) 7 Philippas Cornelia, gedoopt 20 September 1819 
8 Jaoobaa Ludowicus, gedoopt 9 September 1821 
(e) 8 Jacob Wouter, gedoopt 2 October 1790, gehuwd met Maria Eendrika 
Morkel 
(/) 1 Anna Hester, gedoopt 19 Febraari 1815 
2 Pieter Hendrik, gedoopt 19 Jannari 1817 
8 Johanna Helena, gedoopt 4 Juli 1819 

4 Margaretba Jaooba Wilhelmina, gedoopt 10 December 1820 

5 Maria Lonisa, gedoopt 26 December 1822 

(e) 9 Johanna Susanna, gedoopt 16 October 1792, gehuwd met Pieter Wouter 
Steijn 
10 Hermanns Francois, gedoopt 16 Ootober 1796 
(c) 7 Cecilia, gedoopt 14 Mei 1713, gehuwd met Jan Cornelia Olivier 

8 Charl, gedoopt 16 Febraari 1716 

9 Hester, gedoopt 27 Febraari 1718, gehnwd met Hermanns Keeve 

10 Hercules, gedoopt 21 Jannari 1720, burger te Drakenstein, gehnwd 1 Ootober 1 740 met 
Johanna de Maker, weduwe van Louis Swart, herbrouwd met Susanna Bekker 
(d) 1 Andries, gehuwd met Hester Ferreira 

(e) 1 Hercules, burger te Swellendam, gehuwd 18 April 1779 met Johanna 
Dorothea Strijdom, hertrouwd 22 November 1795 met Hester Petronella 
Heijns 
(/) 1 Andries Stephanas, gedoopt 4 Febraari 1781, burger te Swellendam, 
gehuwd 8 Jannari 1802 met Magdalena Josina Strijdom 
(g) 1 Andries Stephanas, gedoopt 16 Ootober 1803 

2 Heroales, gedoopt 20 April 1806 

3 MagdaleDa Josina, gedoopt 12 Maart 1809 

4 Matthijs, gedoopt 1 Maart 1811 

5 Ignatius Petrus, gedoopt 13 Febraari 1814 

6 Weasel Johannes, gedoopt 8 December 1815 

7 Daniel Marthinns, gedoopt 26 Deoember 1820 

8 Ookert Johannes Theodoras, gedoopt 25 Jnli 1824 

(/) 2 Johanna Dorothea, gedoopt 17 November 1782, gehuwd met Andries 
Stephanus Strijdom 

3 Hester Magdalena, gedoopt 26 December 1784, gehuwd met 

Hendrik Jacobus Olivier 

4 Matthijs, gedoopt 28 October 1787, gehuwd in Febrnari 1809 met 

Dirfcje Olivier 

5 Anna Elisabeth, gedoopt 16 Mei 1790, gehuwd met Ockert 

Johannes Olivier 

6 Martha Maria, gedoopt 6 April 1792, gehuwd met Johan Chri 

toffel Olivier 

7 Catharina Elisabeth, gedoopt 13 Februari 1797 

8 Hercules Salomon, gedoopt 25 September 1798 68 du PRE.— Vereofff. (/) 9 Ockert, gedoopt 21 December 1801 

10 Ignatius Petrus, gedoopt 9 October 1803 

11 Johannes Theodoras, gedoopt 5 November 1805 

(e) 2 Ignatius Petrus, gedoopt 14 September 1760, burger te Swellendam, 
gehuwd 8 April 1781 met Catharina Alette Ferreira, hertrouwd 18 
November 180 A met Anna Catharina van Vuuren 
(/) 1 Andries Petrus, gedoopt 14 Maart 1784, gehuwd in December 1807 
met Sibella Maria Prinsloo 
(g) Ignatius Petrus, gedoopt 6 November 1S09 

2 Catharina Maria, gedoopt 15 Januari 1786, gehuwd met Alewijn 

Theodoras Marx 

3 Petrus Hendrik, gedoopt 6 April 1788 

4 Ignatius Petrus, gedoopt 6 November 1791, gehuwd met Aletta 

Maria du Plessis 
(g) 1 Hester Anna, gedoopt 12 Juli 1814 

2 Ignatius Petrus, gedoopt 11 November 1815 

3 Jacobus Theodorus, gedoopt 11 November 1315 

4 Andreas Hercules, gedoopt 31 Ootober 1818 

5 Aletta Maria Catharina Ignasina, gedoopt 5 November 1820 
(/) 5 Hester Jaoomina, gedoopt 19 December 1802 

6 Hercules Theunis, gedoopt 17 December 1805 

7 Roedolph Johannes, gedoopt 20 Maart 1808 

8 Salomon Gerhard as, gedoopt 19 November 1809 

9 Ignasina Petronella, gedoopt 10 Juli 1814 

(e) 3 Salomon, gedoopt 3 October 1762, burger te GraafE-Eeinet, gehuwd 16 

November 1788 met Magdalena Oosthuijzen 
(/) 1 Andries Hercules, gedoopt 16 Deoember 1792 

2 Magdalena Salomina, gedoopt 21 Maart 1797 

3 Gcrhardus Ignatius, gedoopt 16 Februari 1800 

4 Hester Jacoba, gedoopt 21 April 1803, gehuwd met Petrus Theo- 

dorus Vermaak 

5 Susanna Catharina, gedoopt 21 April 1803 

6 Martha Johanna, gedoopt 1 April 1805 

7 Salomon Johannes, gedoopt 20 Maart 1808 

8 Maria Petronolla, tedoopt 20 Maart 1808 

(f) 4 Andries, gedoopt 4 November 1764, birgpr te Graaff- Reinet, gehuwd 2 

December 1787 met Sara Catharina Oelufse 
(/) 1 Johanna Jacoba, gedoopt 15 Januari 1789 

2 Andries, gedoopt 2t Maart 179 1 *, gehuwd met Eosina Jacoba 
Prinsloo 
(;/) 1 Anna Helena, gedoopt 24 November 1816 

2 Sara Catharina, gedoopt 9 Januari 1818 

3 A adries, gedoopt 24 October 1819 69 du PEE.— Vervolg. 

[d) 4 Rosina Jacobs, gedoopt 15 Juni 1821 

5 Sara Catharina Elisabeth, gedoopt 30 Mei 1823 

6 Marthinns Andries, gedoopt 6 Febrnari 1825 
(/) 3 Johannes Stephanas, gedoopt 3 Mei 1795 

4 Hester Susanna, gedoopt 15 Febrnari 1799 

5 Sara Catharina, gedoopt 16 Febrnari 1800 

6 Reijnier Stephanos, gedoopt 10 April 1803 

7 Boelof Johannes, gedoopt 10 April 1803 

8 Martha Maria, gedoopt 28 April 1805 

9 Magdalena Aletta, gedoopt 3 Mei 1 807 

10 Do r othea Anna, gedoopt 6 November 1809 
(e) 5 Martha Maria, gedoopt 12 October 1766, gehnwd met Hendrik Jeremias 
de Broijn 

6 Dorothea Maria, gedoopt 11 Deoember 1768, gehnwd met Jan Philip Hart- 

man 

7 Sara Jaooba, gedoopt 4 November 1770 

8 Stephanas Johannes, gedoopt 3 Ootober 1772, burger te Swellendam, 

gehnwd 1 Mei 1796 met Adriana Josina Holtshausen 
(/) 1 Andries Hendrik, gedoopt 15 Ootober 1797 

2 Johannes Andries, gedoopt 24 Febrnari 1799 

3 Hester Agnesia, gedoopt 4 Maart 1801 

4 Stephanas Johannes, gedoopt 16 Ootober 1803 

5 HerouleB, gedoopt 20 April 1806 

6 Adriana Josina, gedoopt 22 Mei 1808 
(e) 9 Johannes, gedoopt 9 Ootober 1774 

10 Hester Elisabeth, gedoopt 13 Ootober 1776, gehnwd met Petrns Johannes 

Terblans 

11 Susanna Magdalena, gedoopt 18 Maart 1781, gehnwd met Oornelis 

Johannes Botha, hertrouwd met Johan Georg Wasserman 

12 Johanna Catharina, gedoopt 20 April 1783, gehnwd met Authonie Miohiel 

Mulder 
(d) 2 Johanna Elisabeth, gedoopt 27 Augastua 1741, gehuwd met Johan Adam Miohiels 

3 Maria Jaooba, gedoopt 13 April 1743, gehuwd met Alewijn Smit 

4 PhilippaB LudowioaH, gedoopt 22 Augustas 1745, gehuwd 8 Mei 1766 met Maria 

de Broijn 
(e) Heroulina Johanna, gedoopt 25 Jali 1773, gehuwd met Willem van Heerden 
(e) 11 David, gedoopt 5 Jnli 1721 
(b) 2 Hercules, gehuwd nut Cornelia Yiljoen 

(c) 1 Hercules, gehuwd met Elisabeth Theron 

{dj 1 Jacobus Petrus, gedoopt 22 October 1724, gehuwd 5 Juni 17G3 met Maria Elisa- 
beth Theron 
(e) 1 Cornelia Ceoilia, gedoopt 16 Deoember 1 764 

2 Maria Magdalena, gedoopt 3 Mei 1767, gehuwd met Jan Carel Krots 

3 Elisabeth Cornelia, gedoopt 19 Juni 1768, gehuwd met Petrus le Rouz 

4 Jaoobus Johannes, gedoopt 27 Februari 1771, burger te Stellenbosob, 

gehuwd 27 Mei 1804 met Johanna Elisabeth de Yilliero, hertrouwd met 
Elisabeth Maria Retief 70 du PRE.— Vervolg, (/) 1 Jacobns Petrus, gedoopt 24 Mei 1807 

2 Johannes Hondrik, gedoopt 3 Jnli 1808 

3 Margaretha Magdalen* Johanna, gedoopt 5 November 1809 

4 Maria Elisabeth, gedoopt 5 September 1813 

(*») 5 Anna Cecilia, gedoopt 21 November 1773, gehuwd met Abraham Christiaan 
Broodrik, hertrouwd met Fieter Barend Botha 

6 Cornelia Petronella, gedoopt 18 Februari 1776 

7 Hercules David, gedoopt 22 April 1781 

8 Johanna Heroalina, gedoopt 5 September 1781, gehuwd met Johan Gideon 

Kruger 

9 Martha Petronella, gedoopt 19 October 1788 

(d) 2 Hercules Christiaan, gedoopt 15 September 1726, bnrger te Drakensfcein, gehnwd 
20 Januari 1771 met Regina Catharina Vogel 
(e) 1 Cornelia Cecilia, gedoopt 17 November 1771, gehuwd met Jan Frederik 
Mulder, vnn Bremerlij 
2 Hercules Johannes, gedoopt 25 Juli 1773, burger te Stellenbosch, gehuwd 
11 Januari 1801 met Catharina Magdalena van Zijl 
(/) 1 Elisabeth Maria, gedoopt 26 December 1801 

2 Regisft Cornelia, gedoopt 13 Februari 1803 

3 Hercules Jacobns, gedoopt 23 Augustus 1807 

4 Johannes Daniel, gedoopt 27 November 1810 

(r) 3 Johannes Christiaan, gedoopt 26 Febrnari 1775, burger te Stellenbosch, 
gehuwd 18 October 1795 met Elisabeth Catharina Pepler 
(/) 1 Elisabeth Catharina, gedoopt 29 Januari 1797 

2 Regina Maria Cornelia, gedoopt 29 Juli 1798 

3 Aletta Johanna, gedoopt 12 September 1802 

(ri) 3 Johannes, gedoopt 12 Maart 1730, gehuwd 7 November 1756 met Elisabeth 
Petronella du Plessis 
(e) 1 Aletta Elisabeth, gedoopt 29 December 1765, gehuwd met Johannes Theron, 
hertrouwd (1) met Hendrik van Heerden, (2) met Petrus van der 
Merwe 
2 Hercules Petrus, gedoopt 17 December 1769, burger te Stellenbosch, 
gehuwd 9 October 1791 met Anna Susanna du Ple«sis 
/) 1 Elsie Petronella, gedoopt 6 Januari 1793 

2 Elisabeth Aletta, gedoopt 12 October 1794 

3 Anna Franoina, gedoopt 25 December 1795 

4 Johanna Cornelia, gedoopt 25 Juni 1797 

5 Magdalena, gedoopt 10 Februari 1799, gohuwd met Guilliam 

Stephanus Malan 

6 t leroulina Johanna, gehuwd met Ignatius van Jaarsveld 

7 Johannes Petrus gehuwd met Sophia Johanna Jacoba Loubsar 
(ff) 1 Hercules Petrus, gedoopt 4 November 1 827 

2 Matthijs Michiel, gedoopt 31 Mei 1829 
(e) 3 Elsie Snsanna, ge loopt 17 November 1771, gehuwd met Willem Lode wiens 
van Heerden, hertrouwd met Jan Gabriel du Plessis 
4 Johanna Cornelia, gedoopt 6 November 1774 71 du PEE.— Vervolff. (d) 4 Cornelia, gedoopt 7 December 1732, gehnwd 9 November 1749 met Michiel Johan 
Christoffel Vaatke, van Brandenburg, Jhertrouwd met Cbxistiaan Gerhardus (c) 2 Csoilia, gedoopt 4 Mei 1704 
(J) 8 Jaoquemina 

4 Maria Johanna 

5 Elisabeth 

6 Francois, gehnwd met Maria Cordier 

(o) 1 Heroules, gehnwd met Martha dn Preez 
(d) 1 Maria, gedoopt 30 Jannari 1724 

2 Elisabeth, gedoopt 2 Juni 1726, gehnwd met Barend Willem Braggeman, van 

Cappelen 

3 Martha, gedoopt 7 December 1727, gehnwd 22 December 1748 met Jan Joachim 

Swigten, van Steendal 

4 Cecilia, gedoopt 25 Deoember 1729, gehnwd met Abraham le Rons 

(c) 2 Francois, gedoopt 8 November 1711, bnrger te Drakenstein, gehnwd 22 Maart 1744 met 
Soetje van der Linde 
(d) 1 Johannes Francois, gehnwd met Rachel dn Plessia 
(e) 1 Anna Francina, gedoopt 4 Juni 1769 

2 Francois Johannes, gedoopt 21 October 1770, bnrger te Graaff-Reinet, 
gehnwd 31 Augustus 1794 met Johanna Elisabeth Nande 
(f) I Johanna Elisabeth, gedoopt 10 Mei 1795 

2 Raohel Magdalen a, gedoopt 27 Augustus 1797 

8 Maria Geertruij Elisabeth, gedoopt 25 November 1798 

4 Johanna Elisabeth, gedoopt 17 Augustas 1800 

5 Anna Catharina Philippine, gedoopt 15 Febrnari 1807, overleden 13 

Maart 1846, gehnwd met Jan Stephanus Swanepoel 

6 Franoina Jaooba, gedoopt 10 Juli 1808 

(e) 3 Johannes Petrns, gedoopt 17 Mei 1772, burger te Graaff-Reinet, gehnwd 28 
Febrnari 1802 met Anna Martha Elisabeth Herbst 
(/) 1 Johannes Francois, gedoopt 21 Mei 1804 

2 Petrns Johannes, gedoopt 2 November 1805 

3 Susanna Margaretha, gedoopt 22 November 1807 

4 Johan Georg, gedoopt 2 Juli 1810 

(e) 4 Geertruida Elisabeth, gedoopt 2 April 1775, gehnwd met Charl Blom 

5 Jacobus Heroules, gedoopt 5 Januari 1777 

6 Rachel Magdalena, gedoopt 27 Mei 1781, gehnwd met Pieter Josua 

Haarhof 

7 Anna Ceoilia, gedoopt 27 Mei 1781, gehnwd met Johan Frederik Fischer 

8 Alewijn Jacobus, gedoopt 15 October 1786 

9 Paul Philippus, gedoopt 31 Maart 1789 

(d) 2 Maria, gedoopt 10 Juli 1746, gehnwd met Paul du Plessis 

3 Geertruij, gedoopt 11 Febrnari 1748, gehnwd met Johannes dn Plessis 

4 Franoina Ceoilia, gedoopt 7 December 1749 

5 Johanna Elisabeth, gedoopt 2 April 1752, gehuwd met Carolus Minnie, hertronwd 

met Jan Swanepoel 72 731-PREHN. Henning Joachim Prehn, van Hamburg, adsistent in dienBfc der Oost Indische 
Compagnie, gehuwd 3 December 1730 met Engela Alida Loubser, weduwe van Jan 
Daniel Butner, hertrouwd (1) 5 September 1732 met Hendrina Schenk, (2) 1 Febrnari 
1739 met Anna Salomea Eksteen, (3) 10 Juli 1756 met Sara Vessuup, van 's Graven- 
hage, weduwe van den kapitein militair "Wijnand Willem Muijs. 

(b) 1 Hendrik, gedoopt 2 Augnstns 1733, majoor en hot hoofd van 's Compagnie's militie alhier, 
gehuwd 4 Febrnari 1770 met Catharina Maria Kirsten 
(c) 1 Johanna Catharina, gedoopt 21 April 1771 
2 Carolina, gedoopt 19 April 1772 

S Hendrik, gedoopt 11 Januari 1778, gehuwd met Petronella Catharina van den Berg 
(d) 1 Elisabeth Geertrnida, gedoopt 13 Januari 1709 
2 Johan Hendrik, gedoopt 26 Januari 1800 
(b) 2 Willem Bijnhard, gedoopt 1 Augustus 1734 

3 Henning Joachim, gedoopt 11 Maart 1736 

4 Aletta HeDdrina, gedoopt 22 November 1739 
6 Maria, gedoopt 1 Januari 1741 

6 Catharina Rosina, gedoopt 14 Januari 1742 

7 Anna Salonica, gedoopt 11 Juni 1743 

8 Elisabeth Susanna, gedoopt 30 Augustus 1744 

9 Barbara Margaretba, gedoopt 1 Mei 1746 

10 Henning Joachim, gedoopt 7 Januari 1748 

11 Balthasar Hendrik, gedoopt 2 November 1749 

12 Johanna Sopbia, gedoopt 31 Januari 1751 

13 Rosina Maria, gedoopt 4 Juni 1752 

14 Helena Hendrina, gedoopt 13 Januari 1753 

15 Margaretha Elisabeth, gedoopt 9 Maart 1755 732.-PRELLER. Johan Frederik Preller (of Priller), van Genend, gehuwd 23 November 1794 met 
Zacharia Christina de Beer. 

(i) 1 Dina Margaretha, gedoopt 17 Mei 1798 
2 Maria Dorothea, gedoopt 22 Maart 1801 73 733.-PRETORIUS. De Btanivador van dezo familie was Johannes Pretorius, van Goerec, gulmwd 
iu 1673 met Geertruida Meijutjcs, van Hasselt, wcdmve van Dirk Bosch, hertrouwd 
28 Februari 1677 met Johanna Starronburg, van Amsterdam. Johannes Pretorius is 
overleden op 30 April 1694. 

(6) 1 "Wcsscl, godoopt 3 Juui 1674, gohuwd met Gcortruij Elbcrs 

(c) 1 Gcertruij, godoopt ouitrcut 1700, gchuwd mot Johauucs "Wcsscls, hertrouwd met Jau 
Clocto 

2 Ilondrik, gedoopt 1 Pobruari 1701 

3 Johauucs, gedoopt 2 Maart 1704 

(b) 2 Josina, godoopt 27 October 1678, goliuwd uict Jacobus do "Wet 
3 Johauucs, godoopt 22 September 1680, gchuwd met Hclcua Yosloo 

(c) 1 Johannes, gedoopt 21 Maart 1711, burger to Drakenstoin, gchuwd 10 Maart 1737 
mot Johanna Bezuidonhout 
(d) 1 Johannes Lodcwijk, godoopt 4 Mei 1738, gohuwd 6 November 1703 met Hilletje de 
Beer 
(e) 1 Johanna Adriana, gedoopt 30 September 1764, gchuw d met Pctrus Jacobus 
Pretorius 

2 Johannes Pctrus, gedoopt 11 Maart 1770 

3 Johannes Abraham, gedoopt 7 Januari 1775, burger tc Graaff-licinct, gchuwd 

5 October 1794 met Anna Christiua Pretorius 
(/) 1 Catharina Maria, gedoopt 10 Februari 1797 

2 Hilletje Johanna Magdalena, gedoopt 1 December 1799 

3 Anna Christina, gedoopt 18 Juli 1802 

4 Hilletje Johanna, gedoopt 10 November 1805 

5 Johannes Lodcwijk, gedoopt 15 April 1810 

6 "Wijuanl Johannes, gedoopt 3 October 1813 

(e) 4 Hilletje, godoopt 18 Mei 1777, gchuwd met Abraham Kockcinocr 

5 Zacharias, gedoopt 13 Pobruari 1780, burger tc GraaftVRcinct, gchuwd 
31 Maart 1799 met Adriaua Christina Viljoon, hcrtrouwd met Maria 
Magdalena de Beer 
(/) 1 Johanna Sophia, gedoopt 9 Maart 1803 

2 Johannes Lodewijk, gedoopt 20 Pcbruari 18*03 

3 Jan Predcrik Jacobus, gedoopt 21 Mei 1804 

4 Hillotjo Anna Magdalena, gedoopt 2 November 1805 

5 Auna Adriana Christina, gedoopt 26 Juli 1807 

6 Zacharias Amoldus Slophanus, gedoopt 21 December 1808 

7 Christiaan Marthinus, gedoopt 13 September 1810 

(e) 6 Magdalena Sophia, gedoopt 14 December 1783, gohuwd met Jacob Venter 
((/) 2 AYijnand, gedoopt 8 Januari 1741, burger tc Stcllenbosch, gchuwd 28 September 
1777 met Maria Catharina Cocrlsc, hcrtrouwd 12 Mei 1793 mot Maria du Plooij rUETOBIl'S.— F«W : i. (f) 1 AiKiu Christina, gcdoopt 3 Jauuiri 1779, gchuwd uicl Johannes Abraham 
1'rctorius 

2 Johanna Magdalcna, gcdoopt 14 Moi 1780, gchuwd met Paul Maroc 

3 Wijnand Johannes, gedoopt 14 April 1782, burger to Graaft'-Iloinct, gohuwd 

IS Juli 1802 met Johanna Christina 1'retorius 
(,/') 1 Wijnand Johannes Abraham, gcdoopt 21 Mci 1804 

2 Matlhijs vau As, gcdoopt 1 November 1804 

3 L'atharina Maria Elisabeth, gcdoopt 2 Augustus 1808 

4 Jan "Walters, gedoopl 26 November 180U 

(i) 4 Itnelol" Gerhard us Pctrus, gcdoopt 9 November 1783, burger te GraalT- 
Kcinet, gchuwd 13 Pcbruari 1803 met Anna Cathariiia llattiugh 
(/) 1 Anna Calharina Maria, gcdoopt 13 Mci 1804 

2 Susanna Elisabeth, gcdoopt 2 November 1805 

3 Wijnand Johannes, gcdoopt 16 Augustus 1807 

4 Demi Id Johannes, gcdoopt 3 December 1809 

(<•) m Audries Lodcwijk, gcdoopt 6 November 1785, burger tc Graaff-lleinet, 
gchuwd 27 Pcbruari 1803 met Alctta Catharina dc Uruiju 
(/) 1 Hester Susanna, gcdoopt 24 Maart 1805 

2 Wijnand Johannes, gcdoopt 22 Pcbruari 1807 

3 Anna Calharina, gcdoopt 22 Januari 1809 

4 Alctta (Sophia, gcdoopt 31 October 1810 

(c) 13 Mitthij* Cornells, gcdoopt 8 Pcbruari 1788, gohuwd met Wilheliuina 
Christina Kvugcr 
( /) Maria Elisabeth, gcdoopt 23 April 1810 
(./) 3 (J en-it Picter, gcdoopt 31 Maart 1743, gchuwd 20 April 1766 met Hillotje 
Magdalcna dc Beer 
(e) 1 Johannes Lodcwijk, gcdoopt 20 Sci)tcmbcr 1767, burger te Graaff-Roinot, 
gchuwd 11 Mci 1788 met Anna Elisabeth Marais 
(/) 1 llilletjc Magdalcna, gcdoopt 27 April 1789 

2 llcndrina Johanna, gcdoopt 3 April 1791 

3 Anna Maria Christina, gedoopt 20 Ootober 1792 

4 Lodewiea Johanna Adriana, gedoopt 23 Maart 1794 
G Gerhard us Petrus, gedoopt 2G Augustus 1796 

G Jan Christoffel, gcdoopt 30 September 1798 

7 Charcl Johannes, gcdoopt 1 Juni 1800 

8 Elizabeth Cornelia, gcdoopt 13 Dcccmbor 1801 

9 Johannes Lodcwijk, gcdoopt 13 Mei 1804 

10 Dirk Jacobus, gcdoopt 2 November 1805 

11 "Willcui Stcrreuberg, gedoopt 1 November 1807 
e) 2 Anna Elisabeth, gedoopt 20 September 1767 

3 Maria Christie, gedoopt 9 Juli 1769 

4 Hillet je Magdaiena, gcdoopt 1 Maart 1772, gohuwd met Diederik Johannes 

Koekemoer /.) PBETOBirs.— T'errolg. (e) 5 Johanna Catharina, gedoopt 20 September 1773, gehuwd met J:icob Stecn- 
kamp 

6 Maria Christina, gedoopt 29 October 1775, gelmwd met Marthiuus Wessel 

Pretorius 

7 Anna Dorothea, gedoopt 3 Mei 1778, gehuwd met Ookert Brits 

8 Gerhardns Petrus, gedoopt 31 December 1780, burger to Swollendam, 

gehuwd 14 Juni 1801 met Huibrocht Susanna de Beer 
(/) 1 Petrus Gerhardus 

2 Mattheus Johannes Zacharias, gedoopt 26 Mei 1805 

3 Maria Magdalena Christina, gedoopt 10 November 1805 

4 Iluibrccbt Susanna Cornelia, gedoopt 3 Juli 1809 

(c) 9 Matthijs Wijnand, gedoopt 14 Juni 1786, gehuwd mot Magdalena Gcr- 
brecht Pretorius 
(/) Gerhardus Petrus Jacobus, gedoopt 4 Juni 1809 
(d) 4 Magdalena, gedoopt 28 Maart 1745, gehuwd met Jan Horn 

5 Marthinns "Wessel, gedoopt 12 Pebrnari 1747, gehuwd 10 April 1773 mot Johanna 
Adriana do Boer, weduwe van Joachim Kookcmoer, hortrouwd 12 November 
1797 mot Susanna Elisabeth Viljocn, woduwo van Johannes de "Walt Haltingl! 
(c) 1 Marthinus Wessel, gedoopt 12 Maart 1775, burger to Grauff-Reinet, gehuwd 
30 September 1792 met Maria Christina Pretorius 
(/) 1 Gerhardus Petrus, gedoopt 14 September 1791 
2 Marthinns "Wessel, gedoopt 27 Augustus 1797 
(«) 2 Zacharias, gedoopt 24 Maart 1776 

3 Anna Johanna, gedoopt 1 November 1778, gehuwd met Johannes Lodewijk 

Pretorius 

4 Johannes, gedoopt 1 April 1781, burger te Gmff-lteinot, gehuwd I 

September 1799 met Anna Sophia Prelorius, weduwe van Willem Groh- 
belaar 
(/) 1 Willcni Jacobtis, gedoopt 4 Novemlwr 180 1 

2 Engela Elisabeth Magdalena, gedoopt 30 Maart 1807 

3 Anna Johanna Jaeoba, gedoopt 27 November 1S09 

4 Marthinns "Wessel, gedoopt 12 October 1810 
(c) 5 Johanna Adriana, gedoopt 25 December 1782 

Johannes Lodewijk, gedoopt 1 October 1785, gehuwd mei Johanna Adriana 
Pretorius 
(/) Zacharias Jacobus Francois, gedoopt 18 September 1810 
(p) 7 Sara Catharina, gedoopt 25 September 1787 

8 Ileijla Catharina, gedoopt 4 April 1790 

9 Magdalena Gorbrccht, gedoopt 12 October 1791, gehuwd met Matthijs 

"Wijnand Pretorius 

10 Elisabeth Maria, gedoopt 25 Augustus 1793 

11 Andries Wilhclmus Jacobus, gedoopt 9 December 1798 

12 Johannes Lodewijk "Wijnand, gedoopt 19 September 1802 7(3 PlfcETOEirS.— Vermhj. (e) 13 Hercules Albertiis, godoopt 13 Mei 1804 

14 Susanna Elisabeth Adriana, gedoopt 11 September 1808 
(<7) 6 Matthijs van As, godoopt 2 Maart 1749, burger to Stellenbosoh, gehuwd 5 April 
1772 mot Maria Elisabeth de Beer 

(e) 1 Jolianncs Lodewijk, godoopt 24 October 1773, burger te Graaff-Beinet, 

gchuwd 27 September 1795 met Aletta Jacoba van der Merwe 
(/) 1 Elsie Johanna Jacoba, gedoopt 16 October 1796 

2 Maria Elisabeth, gedoopt 22 October 1797 

3 Izaak Johannes, gedoopt 25 November 1798 

4 Matthijs Jacobus, gedoopt 28 September 1800 

5 Anna Susanna, gedoopt 21 Mei 1804 

6 Gerrit Stophanus, gedoopt 22 November 1807 

7 Andries Petrus, gedoopt 26 Augustus 1810 

(<•) 2 Maria Elisabeth, gedoopt 2 April 1775, gehuwd met Eoelof van den Berg 
3 Matthijs Jacobus, gedoopt 14 December 1777, burger te Graaff-Beinet, 
gchuwd 10 November 1799 mot Elsie van dor Mcrvve 
(/) Matthijs Jacobus, gedoopt 11 Mei 1806 
(/>) 4 Johanna Adriana, gedoopt 6 Fobruari 1780, gehuwd met Samuel Jacobus 
Mantis 
5 Ililletjo Magdalcna, godoopt 13 October 1782, gchuwd met Johannes 

Nicolaas van don Borg 
Anna Christina., godoopt 15 Fcbruari 1784, gehuwd met "Wijnand Johannes 
Prctorius 

7 Chvistiaan Gcrbrorht, gedoopt 15 Fcbruari 1784 

8 Wijnand Arnoldus, gedoopt 25 December 1785, gchuwd met Anna Francina 

Esterhuijzcn 
(/) 1 Barond Daniol, godoopt 26 December 1806 

2 Maria Elisabeth Magdalcna, gedoopt 7 Augustus 1808 

3 Matthijs van As Adriaan, gedoopt 3 December 1809 

(i>) 9 Samuel Zacharias, godoopt 8 Januari 1788, gehuwd met Elisabeth Mag- 
dalcna dc Boor 
(/) Elisabeth Magdalcna, godoopt 1 April 1810 

(f) 10 Marthinus Gcrliardus, gedoopt 11 April 1790 

1 1 Julith Pctronclla, gedoopt 22 December 1792, gehuwd met Barend Daniel 
Estorhuijzcn 
(i?) 7 Gerbrecht Christina, godoopt 15 April 1752, gchuwd met Jacobus Alcwijn 
Torster 

8 Anna Dorothea, gedoopt 16 Jnni 1754, gehuwd met David du Bnisson, hertrouwd 

met Ignatius du Precz 

9 Jacobus Cornel is, gedoopt 17 October 1756, burger to Stollcnbosch, gehuwd 25 Mei 

1778 motMargarellia Johanna Coetsee 
('•). 1 Johanna Margarctha, godoopt 31 October 1779, gehuwd met Pietcr "Willcni 
van Ilcordcn 77 PRETOTtlUS.— Verrolg. 

(e) 2 Johannes Petrus, gedoopt 25 December 1782, burger te Graaff-Heinet, 
gehuwd 18 Maort 1804 met Catharina Susanna Kotze 
(/) 1 Jacobus Petrus, gedoopt 2 November 1805 

2 Emerentia Frederica, gedoopt 16 November 1806 

3 Margaretha Johanna Jacomina, gedoopt 27 December 1807 

4 Johannes Petrus, gedoopt 7 Mei 1809 

5 Catharina Johanna, gedoopt 18 September 1810 

(e) 3 Margaretha Magdalena, gedoopt 26 September 1784, gehuwd met Lourens 
Erasmus Smit 

4 Anna Jacoba, gedoopt 19 April 1789, gehuwd met Johannes Hattingh 

5 Jacobus Lodewijk, gedoopt 28 Juni 1795 

6 Huibrecht Elisabeth, gedoopt 3 December 1797 

7 Lourens, gedoopt 26 April 1801 

8 Maria Francina, gedoopt 20 Maart 1803 

(d) 10 Willem Andries, gedoopt 4 Juli 1760, burger te Stellonbosch, gehuwd 7 November 
1779 met Anna Sophia Putter 
(c) 2 Gerrit, gedoopt 12 November 1712, gehuwd 21 Januari 1734 met Maria Coetsee 
(d) 1 Jacob Lodewijk, gedoopt 7 November 1734 

2 Johannes, gedoopt 29 April 1736 

3 Gerrit, gedoopt 4 Augustus 1737, burger to Drakenstein, gehuwd 11 Maart 1770 

met Maria Claudina Guillaumet, weduwe van Bcrnhardus Pick 
(p) 1 Gerhardus Jacobus, gedoopt. lfi Mci 1773, burger te GraaftVReinet, gehuwd 
met Anna Miiria do Graaff, hertrouwd 29 September 1799 met Johanna 
Catharina Persoon 
(/) 1 Gerhardus Johannes, gedoopt 10 Pebruari 1793 

2 Carel Johannes, gedoopt 15 April 1793 

3 Johannes Gerhardus Hendricus, gedoopt 22 Juni 1800 
(r) 2 Mattheus Johannes, gedoopt 20 October 1776 

(<7) 4 Dirk, gedoopt 9 Juli 1741, burger to Stellonbosch, gehuwd 22 December 1765 met 
Martha Cecilia Theron 
(r?) David Jacobus, gedoopt 16 November 1 766, burger te Stellcnbosoh, gehuwd 23 
September 1787 met Hester Johanna Hanekom 
(/) Martha Magdalena, gedoopt 9 November 1794 
!<•) 3 ^Vessel, gedoopt 30 September 1714, burger to Drakenstein, gehuwd 6 September 1739 met 
Johanna Gous 
(»I) 1 Johanna Helena, gedoopt 19 November 1711, gehuwd met Gerrit Vosloo 

2 Johannes, gedoopt 20 Oclobcr 1743 

3 Sara, gedoopt 7 Fehnv.iri 17 16, gehuwd met Willem Ma-irtcn Oosthuijzcn 

4 Magdalena Josina, gedoopt 20 October 1748, gehuwd met Matthijs Strijdom 

5 Anna, gedoopt 11 April 1751, gehuwd met Hans Jurgcn van Stadcn, hertrouwd met 

Jolian Daniel Willem Kuun 
(c) 4 Johanna, gedoopt 8 November 1716, gehuwd met Marthinus Bckker, hertrouwd met 
Jacobus van den Berg 78 PRETORIUS — Vervnlg. 

(o) 5 Anna, gedoopt 2 October 1718, gehuwd met Zacharias do Beer 

6 Lodewicus, gedoopt 31 Augustus 1721, burger to Drakonstoin, gehuwd 29 September 1741 

met Christina Botma 

7 Jiicobus, gedoopt 27 Eebruari 1724, burger to Stollenbosch, gehuwd 9 April 1751 met 

Johanna Christina van den Berg 
(d) 1 Johannes Jacobus, gedoopt 28 Mei 1752, burger te Swcllendam, gehuwd 13 Juni 
1773 met Elisabeth Rachel Meijcr 
(e) 1 Jacobus Johannes, gedoopt 17 Juli 1774, burger to Graaff-Reinet, gehuwd 
13 Maart 1796 met Martha Magdalcna Haarhof 
(/) 1 Elisabeth Johanna, gedoopt 10 November 1801 

2 Susanna Maria Magdalena, gedoopt 21 Mei 1804 

3 Johannes Jacobus, gedoopt 23 Maart 1806 

4 Nicolaas Francois, gedoopt 4 Juli 1808 

5 Martha Magdalcna, gedoopt 23 April 1810 

(fi) 2 "Willcm Lodewijk, gedoopt 7 April 1776, burger te Graaff-Reinet, gehuwd 2 
April 1797 met Maria Magdalcna van den Berg, hertrouwd 13 Maart 
1803 met Sara Aletta Petronolla van Dijk 
(/) 1 Johannes Jacobus, gedoopt 1 Juli 1798 

2 Ilcndrina Magdalcna, gedoopt 29 Juni 1800 

3 Maria Magdalcna, gedoopt omtrcnt 1802 

4 Willom Lodewijk, gedoopt 21 Mei 1804 

5 Calharina Elisabeth, gedoopt 10 November ISO." 

6 yijbrsmd Gcrhardus, gedoopt 20 October 1806 

7 Abraham Paul us, gedoopt 27 Deoo nber 1807 

8 Elisabeth Rachel, gedoopt 26 December 1808 

9 Sara Aletta Petronolla, gedoopt 22 Juli 1810 

{«■) 3 Elisabeth, gedoopt 2S September 1777, gehuwd mot Hondrik Christ iaan 
Wilkcn 
4 Johanna Maria, gedoopt 8 November 1778, gehuwd met Johannes Mafthcus 

Calitz 
."> Magdalcna, gedoopt 22 September 1782, gehuwd met Abraham Paulus van 

don Herg 
6 Johannes Andries, gedoopt 4 Juli 1784, burger te Graaff-Roinot, gehuwd 23 
October 1803 met Johanna Catharina Davcl 
(/) 1 Catharina Maria Geortruida, gedoopt 4 November 1801 

2 Johannes Jacobus Cornel is, gedoopt 15 Fehruari 1807 

3 Willom Jurgen, gedoopt 4 December 1808 
(/■) 7 Gerrit, gedoopt 18 April 1788 

8 Pieter, gedoopt 19 September 1790, gehuwd met Zachnria Geortruida van 
Ecden 
(/) Johannes Jacobus, gedoopt 2 December 1810 
(p) 9 "Wcsscl Christiiian, gedoopt 12 Eebrnari 1792 
10 Agatha Anna Gecrtruij, gedoopt 12 Janusiri 1794 79 I'UKTORTrS— Ytrrolp. 

(d) 2 Maria Magdalcna, gedoopt 16 December 1753, gehuwd met Jurgeu Haus Ncunian, 
van Soudcrborg 

3 Magdaleua Josina, gedoopt 1 Mei 1757, geliuwd met Frcdcrik Calitz 

4 Jacobus, gedoopt 21 Oclobor 1759, burger tc Graaff-Ucinct, geliuwd 6 April 1788 

met Jacomiua van den Berg, hortrouwd met Martha Elisabeth Swanopoel, weduwe 

van Hassclt 

(e) 1 Jacobus, gedoopt C September 1789 

2 Martha Magdalcna, gedoopt 3 Maart 1791 

3 Johannes Andrics, gedoopt 3 Augustus 1792 

4 Johanna Jacomina, gedoopt 2 Fcbruari 1794 

5 Gcrhardus ltoclof, gedoopt 5 Juli 1795 
G Maria Susanna, gedoopt 6 October 1799 

7 Elisabeth Alida, gedoopt 1 November 1801 

8 Daniel Pctrus, gedoopt 14 Augustus 1803 

9 Jacomina 

(d) 5 Gcrrit, gedoopt 3 April 17G8, burger to Graaff-Eeinct, gehuwd 9 Fcbruari 1794 
met Alctta Johanna Pctronella Calitz 
(e) 1 Jacobus, gedoopt 12 April 1795, gehuwd 18 November 181G met Catharina 
Joscpha llassen 
(/) Catharina Margarctha Johanna, godoopt 5 Juli 1818 
(e) 2 Gcrrit, gedoopt 2 April 1797 

3 Fredcrik Johannes, gedoopt 17 November 1799 

4 Johanna Petronella, gedoopt 12 April 1801 

5 "Willein "Wcnsel, gedoopt 20 November 1808 

G Alctta Maria Magdalcna Christina, gedoopt 8 December 1809 
(c) 8 Aruoldus Kruijsman, gedoopt 24 Februari 1726 

9 "Willom Sterrenberg, gedoopt 11 Juli 1728, burger tc Stcllcnbosch, gehuwd 20 Juui 1756 
mot Elisabeth Cornelia Crafford 
(d) 1 Johannes Sterrenberg, gedoopt 5 Juni 1757 

2 Itachcl Johanna, gedoopt 26 Augustus 1759, gehuwd met Pieter ^Villein van 

Hcerdcn, hortrouwd met Paul Hugo 

3 Willciu Sterrenberg, gedoopt 25 April 17G2, burger to Stellenbosuh, gehuwd 4 

December 1785 met Helena Maria Yisngic, hortrouwd 24 September 1788 met 
Anna Elisabeth Booijscn 
(c) I [zaak Johannes, gedoopt 25 December 1786, gehuwd met Johanna lluibrocht 
Kotzc, hcrtrouwd met Anna Gecrtruida "VVilholmina van Zijl 
(/) 1 Helena Maria, gedoopt 12 April 1812 

2 Willem Sterrcubcrg, gedoopt 30 Maart 18 L7 

3 Izaak Johannes, gedoopt 20 November 18 J 8 

4 Maria Christina Helena, gedoopt 2G November 1820 

5 Hendrik Erasmus, gedoopt 14 Maart 182 i 

(e) 2 Magdalcna Eli.sibcth, gedoopt 26 October 1789, gehmvd met Guilliaui 
Andries Schoonbee 80 PllETOltirs.— 1'erwlfl. (e) 3 Elisabeth Cornelia, godoopt 25 November 1792 

4 Wilhclmiiia Johanna, gedoopt 23 Novomber 1794 

5 Willein Sterrenberg, gedoopt 21 Mci 1797 

6 Anna Elisabeth, gedoopt 1 December 1799 

7 Jan Alborlus, gedoopt 13 Moi 1804 

8 Dirk Jacobus, gedoopt 26 December 1806 

9 Elisabeth Cornelia, gedoopt 8 October 1809 

(d) 4 Dirk Jacobus, gedoopt 30 September 1764, burger to Stellenbosch, gehuwd 4 

December 1785 met Margaretha Visagic, hertrouwd (1) 16 September 1798 met 

Martha Sophia van dcr Merwe, (2) 29 November 1801 mot Maria Margaretha 

van Wijk 

(e) 1 Elisabeth Margaretha, gedoopt 24 December 1786, gehuwd met Nicolaas 

Has 

2 Maria Magdalena, gedoopt 11 Februari 1789, gehuwd met Johannes 

Hendrik Hanekom 

3 Margaretha Johanna, gedoopt 26 September 1792 

4 Willem Sterrenberg, gedoopt 13 April 1794, gehuwd met Elsie Sophia Sinit 
(/) 1 Margaretha Johanna, gedoopt 25 December 1816 

2 Stephanus Christiaan, gedoopt 10 Januari 1819 

3 Willem Sterrenberg, gedoopt 27 Augustus 1820 

4 Hester Maria, gedoopt 2 November 1823 

5 Stephanus Christiaan, gedoopt 26 Maart 1826 

6 Dirk Jacobus, gedoopt 5 October 1828 

7 Elisabeth Sophia, gedoopt 10 September 1830 

(e) 5 Izaak Johannes, gedoopt 15 Mei 1796, gehuwd met Johanna Adriana 
Basson 
(/) 1 Dirk Jacobus, gedoopt 11 October 1821 

2 Johannes Albcrtus, godoopt 25 December 1823 
(e) 6 Elsie Maria, gedoopt 29 Juui 1799 
7 Carol Jacobus 
(</) 5 Jail Lodewijk, gedoopt 25 December 1763, burger to Stellenbosch, gehuwd 21 April 
1793 met Elsie Ilachcl van den Berg 
(e) 1 Willem Sterrenberg, gedoopt 29 Januari 1795 
2 Borrelina Christina, godoopt 11 December 1796 
((/) 6 Wcsscl, gedoopt 30 Juli 1769, burger te Stellenbosch, gehuwd met Martha Jacoba 
de Wet 
(c) 1 Martha Helena, gedoopt 29 Maart 1795 

2 Elisabeth Cornelia, gedoopt I Januari 1797 

3 Willem Sterrenberg, gedoopt 14 April 1799 

(d) 7 Pctrus Gerhardus, gedoopt 15 November 1772, burger te Stellenbosch, gehuwd 19 
April 1801 met Sophia Joaohimina Soholtz 
(c) 1 Joaohimina Calharina Elisabeth, gedoopt 10- November 1H05 
2 Pctrus Gerhardus, godoopt 18 April 1808 81 PKETOBItrS.— Vervolg. 

(d) 8 Elisabeth Cornelia, gedoopt 12 November 1775, gehuwd met Hendrik Stephanus 
van der Merwe 
(c) 10 Wijnand, gedoopt 8 Ootober 1730 
(4) 4 Jeannetta, gedoopt 11 Ootober 1682, gehuwd met Hendrik Frappe 

5 Lodewijk, gedoopt 5 September 1688, gehuwd 13 December 1711 met Maria Bossouw 
(c) 1 Johanna, gedoopt 5 Maart 1713, gehuwd met Pieter Theron 

2 Maria, gedoopt 9 December 1714, gehuwd met Jan Theron 

3 Johannes Lodewious, gedoopt 22 Augustus 1717, burger te Drakeustein, gehuwd 18 

September 1740 met Anna Sophia Botha 
(d) 1 Anna Maria, gedoopt 1 October 1741, gehuwd met David Sohalk van der 
Merwe 

2 Johannes Lodewijk, gedoopt 11 Augustus 1743 

3 Magdalena, gedoopt 81 October 1745, gehuwd met Willem Louw, hertrouwd met 

Johannes Booijsen 

4 Martha Sophia, gedoopt 3 December 1747, gehuwd met Eoelof van Heerden 

6 Johannes Lodewious, gedoopt 21 September 1749, burger te Stelloubosoh, gehuwd 
12 Februari 1775 met Anna Sophia Oberholster 
(e) 1 Johannes Lodewijk, gedoopt 1 September 1776 

2 Anna Sophia, gedoopt 3 Mei 1778, gehuwd met Johannes Petrus Meintjes 

3 Abraham, gedoopt 30 Januari 1780 

4 Abraham, gedoopt 6 Februari 1782, burger te Graaff-Eeinet, gehuwd 9 

November 1800 met Lasija Christina Venter 
(/) 1 Hester Carolina, gedoopt 14 November 1802 
2 Anna Sophia, gedoopt 27 Februari 1804 
8 Johanna Franoina, gedoopt 28 Ootober 1804 
4 Lasija Christina, gedoopt 80 Maart 1807 
(e) 5 Willem Francois, gedoopt 28 September 1733, gehuwd met Johanna 
Magdalena Jordaan 
(/) 1 Johannes Lodewijk, gedoopt 26 December 1806 
2 Susanna Elisabeth, gedoopt 2 Ootober 1808 
(e) 6 Jaoomina Elisabeth, gedoopt 10 Ootober 1786, gehuwd mot Zacb&rias de 
Beer 
7 Charl, gedoopt 16 December 1787, gehuwd met Anna Maria Adriona 
Greijling 
(/) 1 Jaooba Wtthelmina, gedoopt 2 November 1806 
2 Johannes Lodewious, gedoopt 5 Februari 1809 
(e) 8 Magdalona, gedoopt 25 September 1789 
9 Petrus Jacobus, gedoopt 14 September 1791 
10 Hendrik Stephanus, gedoopt 20 Januari 1793 
(d) 6 Willem, gedoopt 21 November 1751, burger te Stollenbosoh, gehuwd 25 December 
1773 met Engela Elisabeth Smit 
(e) 1 Johannes Lodewious, gedoopt 23 April 1775, burger to Graaff-Eeiuet, 
gehuwd 14 April 1793 met Anna Johanna Pretorius 82 PllETOEIUS.— Venotg. (/) 1 Anna Sophia, godoopt 23 l'ebruari 1794 

2 "Willem Jacobus, gedoopt 2 October 1796 

3 Marthinus "Weasel, gedoopt 25 Maart 1798 

4 Engcla Dorothea Maria, gedoopt 1 Juni 1800 

6 Johannes Lodcwicus, gedoopt 28 November 1802 

6 Johanua Adriaiia Magdaloua, gedoopt 16 November 1806 

7 Catharina Ijda Elisaboth, gedoopt 3 October 1808 

(e) 2 Anna Sophia, gedoopt 6 Fobruari 1782, gchuwd mot "Willcni Grobbolaar, 
hertrouwd met Johannos Pretorius 
3 "Willom Jacobus, gedoopt 20 Februari 1785, gchuwd met Louisa Maria 
Prolorius 
(/) 1 Engola Elisabeth, godoopt 4 Mei 1806 

2 Gecrtruij Catharina, gedoopt 23 Augustus 18u7 

3 "Wilhclmina Jacoba Maria 

(?) 4 Engcla Elisaboth, gedoopt 25 September 1789, gchuwd mot Izaak Benjamin 
van Heerden 
5 Catharina Maria, gedoopt 8 December 1793 
(d) 7 Ca-ol, gedoopt 19 Mei 1754, burger to Stollcnbosoh, gchuwd 10 Jauuari 1779 met 
Dorothea Combrink 
(e) 1 Johannes Lodcwicus, gedoopt 24 December 1780 

2 Michicl Jacobus, gedoopt 16 Mei 1784, burger to Graaff-Eeinot, gehuwd 
1 April 1804 met Elisabeth Margarotha Botha, hcrtrouwd 5 October 1806 
met Johanua Maria van dor Walt, weduwe van Johan Heudrik van dcr 
AValt 
(/) 1 Dorothea Johanna Lasija, godoopt 20 September 1807 
2 Carel, godoopt 23 April 1810 
(e) 3 "Willcm, gedoopt 8 Jauuari 1786, gehuwd 1 April 1804 met Pctronclla 
Christiua Botha 
(/) 1 Carol Jacobus, gedoopt 12 Mei 1805 

2 Hercules, gedoopt 4 Eebruari 1808 

3 "Wilhclmina Petronolla Christina, gedoopt 27 Augustus 1809 

(c) 4 Anna Sophia, gedoopt 22 Maart 1788, gchuwd met Picter "Willem van 
Heerden 

5 Carel Johannes, godoopt 5 Maart 1790 

6 Hcndrik Stcphanus, gedoopt 11 Maart 1792 

7 Dorothea Elisabeth Maria, gedoopt 13 Maart 1796 

8 Johannes Lodcwicus, gedoopt 7 October 1798, gchuwd mot Anna Martha 

Catharina van dcr AValt 
(/) Maria Elisabeth, gedoopt 25 Mei 1815 
(c) 9 Magdalena Geertruida Christina, gedoopt 26 April 1801 
10 l'ietcr "Willem, godoopt 1 April 1804 
(ii) 8 Hondrik Stcphanus, gedoopt 8 Jauuari 1759, burger to Slcllcubuscb, gchuwd 2U 
Augustus 1 iBl met Gccrtruidu Giobbclaar A3 PRETOTUUS.— rervohj. 

(e) 1 Catharina Geertruij, gedoopt 15 December 1782, gehuwd met Daniel 
Johannes Erasmus 

2 Anna Sophia, gedoopt 15 Maart 1786, gehuwd met Nioolaas Tjaart van der 

Walt 

3 Louisa Maria, gedoopt 9 Maart 1788, gehuwd met "Willem Jacobus Pretorius 

4 Hendrina Magdalena, gedoopt 15 September 1790, gehuwd met Jan Adriaaa 

Venter 

5 Martha Sophia, gedoopt 5 October 1792, gehuwd met Johannes Petrus 

Albertus Yenter 

6 Johannes Lodewious, gedoopt 4 Mei 1794 

7 Hester Cornelia, gedoopt 30 September 1798 

8 Geertruij Johanna, gedoopt 3 Januari 1808 

(il) 9 Petrus Jacobus, gedoopt 3 October 1761, gehuwd met Jacoba "Wagenaar, her- 
trouwd (1) 20 Maart 1781 met Johanna Adriaua Pretorius, (2) 18 Juli 1802 
met Maria Elisabeth Kruger, wedivwc van Michiol Andrica van der TValt, (3) met 
Sara Botma 
(e) 1 Adam, gedoopt 14 Mei 1780 

2 Anna Sophia, gedoopt 25 December 1782, gehuwd met Pieter Stephanus 

Venter 

3 Johannes Lodewijk, gedoopt 6 Maart 1792 

4 Hilletje Johanna, gedoopt 15 Juni 1794 

5 Petrus Jacobus, gedoopt 21 Ootober 1797 

6 Johannes Lodewious, gedoopt 3 April 1809 

(d) 10 Hester, gedoopt 21 April 1764, gehuwd met Carel van dor Merwe, hertrouwd met 
Jonathan Jacob van Aswegen 
(ft) 6 Elisabeth, gedoopt 17 September 1690, gehuwd met Jan Frederik Delitsch Dirk Pretorius, van in Holland, gehuwd met Maria Hanssen. 

(h) 1 Sibella, gedoopt 29 Octobor 1688, gehuwd met Hermanns Barend van der Schijff 

2 Johannes, gedoopt 27 Moi 1691, gehuwd met (naam van vrouw onbekend), hertrouwd 1 Febmari 
1722 met Maria Jordoan 
(c) 1 Anna Elisabeth, gehuwd met Christiaan van der Scheldo 

2 Johanna Adriana, gedoopt 29 Augustus 1723 

3 Dirk, gedoopt 18 November 1725 

4 Maria, gedoopt 16 Maart 1728 

5 Pieter, gedoopt 10 September 1730 

6 Isabella, gedoopt 1 Februari 1733 

7 Johannes, gedoopt 20 November 1735 

8 Johanna Dorothea, gedoopt 15 September 1737 
(b) 3 Dirk, gedoopt 1 Augustus 1691 734-PREVOT. Carel Prevot, van Amsterdam, gehuwd met Mide Febers. 
(A) Jacob, geboren 29 Mei 1688 op het Bohip de Scliehle 

Anna en Elizabeth Prevot, van Amsterdam, weesmeisjes, waarschijnlijk zusters, 
kwamen naar Zuid Afrika in het jaar 1688 met bovengemelden Carel Prevot. 

Abraham Prevot, van Calais, gelmwd 12 Mei 1709 met Anna van Marseveen. 
(fl) 1 Elizabeth, gedoopt 6 Febrnari 1711, gehuwd met Johan Oberholster 

2 Marie, gedoopt 28 Jananri 1713, gehuwd met Gerrit van Wijk, herfcronwd met Q-errit van 
Schalkwijk 735-PREIJS. Franciscus Preijs, gehuwd met Maria Elizabeth Pontij. 
(Zi) Magdalena Johanna Pefcronella, gedoopt 4 Augustus 1793 736.-PRINS. Marthinus Prins, van Freiburg, die naar Zuid Afrika kwam in het jaar 1715 in 
dienst van de Oost Indische Compagnie, hnwde 31 Januari 1717 met Anna Steijn. 

(4) Johan David, gedoopt 21 November 1717, gehuwd 26 Mei 1737 met Rachel Wieret, hertrouwd 
1 3 October 1743 met Josina van den Heever 
(r) 1 Anna Rachel, gedoopt 1G Maart 1738 

2 Anna Maria, gedoopt 29 November 1744, gehuwd 21 Februari 1762 met William 

Williams, van York 

3 Josina Jaooba, gedoopt 24 Juli 1746, gehuwd met Floris Brand 

4 Elisabeth Johanna, gedoopt 9 Juni 1748, gehuwd met Hendrik Brand 

5 Johannes David, gedoopt 12 Juli 1750 

6 Jurgen Marthinus, gedoopt 2 Juli 1752, gehuwd met Agatha Eraaijwinkel 

(d) 1 Catharina Josina, gedoopt 13 September 1778, gehuwd met Michiel Casparus 
Lonbser 
2 Johannes David, gedoopt 24 Juni 1781, gehuwd met Maria Barendina Kalmeijer 
(e) 1 Uendricus Josephus Wilhelm, gedoopt 18 Augustus 1811 
2 Jurgen Marthiuus, gedoopt 23 Januari 1814 
(rf) 3 Jurgen Marthinus, gedoopt 1 Februari 1784, gehuwd met Martha Elisabeth Walters 
(p) 1 Martha Elisabeth, gedoopt 2 Augustus 1812 

2 Jurgen Marthinus, gedoopt 22 Januari 1815 

3 Stephanus Sebastiaan, gedoopt 11 Augustas 1816 

4 Samuel Anthonie, gedoopt 12 September 1819 85 PRINS.— Ytrvdg. (d) 4 Abraham Hendrik, gedoopt 29 Januari 1786, gehuwd met Catharina Elisabeth 
Walters 
(e) 1 Jurgen Marthinus, gedoopt 11 Deoember 1808 

2 Martha Elisabeth, gedoopt 15 Deoember 1811 

3 Agatha Catharina, gedoopt 16 Juli 1815 

4 Catharina Elisabeth, gedoopt 2 November 1823 

(d) 5 Pranoisona Xaverius, gedoopt 14 September 1788, gehuwd 19 Februari 1819 met 
Elisabeth Christina Mostert 
(e) Agatha Jaooba Geertruida, gedoopt 11 Maart 1822 
(d) 6 Lodewijk Johannes, gedoopt 21 April 1793 
(c) 7 Douw Gerbrand, gedoopt 26 Mei 1754 

8 Maria Emerentia, gedoopt 23 Mei 1756, gehuwd met Franoiscus Xaveriua Jargens 

9 Donw Gerbrand, gedoopt 9 April 1758, gehuwd 9 Maart 1788 met Anna Elisabeth Smuts 
(d) 1 Aletta Geerferuida, gedoopt 15 Februari 1789 

2 Josina, gedoopt 31 Maart 1791 

3 Johannes David, gedoopt 27 September 1795 

4 Aletta Geertruida, gedoopt 25 Maart 1799 

5 Marthinus Cornelia, gedoopt 13 Februari 1803 

6 Anna Elisabeth, gedoopt 20 Maart 1803 
(c) 10 Fieter Jacobus, gedoopt 27 Januari 1760 

11 Josina Hendrina, gedoopt 28 Maart 17G2, gehuwd 30 Maart 1800 met Bichard Fettell, 

van Deal in Engeland 

12 Lodewijk August, gedoopt 17 Juni 1764, gehuwd met Maria Christina Olwagen 
(<J) 1 Josina, gedoopt 6 Juni 1784 

2 Johannes Frans, .gedoopt 22 October 1786, gehnwl 25 September 1808 met 
Johanna Hendrina Gildenhuijzen 
(e) 1 Sophia Catharina, gedoopt 24 September 1809 

2 Lodewijk Albertus Johannes, gedoopt 21 April 1811 

3 Johanna Sibella, gedoopt 16 Augustus 1812 

4 Johan Carel Albertus, gedoopt 12 Deoember 1813 

5 Albert Barend, gedoopt 12 November 1815 

6 Maria Anna, gedoopt 28 Juni 1818 

7 Hendrik Albertus, gedoopt 1 1 Juni 1620 

8 Sophia Catharina Elisabeth, gedoopt 4 Mei 1823 

9 Miohiel Hendrik, gedoopt 25 Juli 1824 

10 Elisabeth Maria Elsabe, gedoopt 29 Juli 1827 

11 Thomas Johannes, gedoopt 4 October 1829 

(d) 3 Johanna Maria, gedoopt 13 Juli 1788, gehuwd met Thomas Beuckler 
4 Anna Maria, gedoopt 18 Juli 1790, gehuwd met Johannes Coetsee 
(0) 13 Susanna Hester, gedoopt 15 October 1769 Kosman Domianus Prins, namen van ouders onbekend, gehuwd met Anna 
Susanna Nortier. 
(b) Martha Maria Elisabeth, gedoopt 1 April 1810 

Joachim Prins, namen van ouders onbekend, gehuwd in September 1810 met 
Catharina Maria van Rooijen. M 737.-PRINSLOO. De stamvader van deze familie was Adriaan Prinsloo, Gerrits zoon, van Tergomv, 
gehuwd met Alida Olaasen. 

(b) 1 Alida, gedoopt 10 October 1683 

2 Nioolaas, gedoopt 11 Augustus 1686, gehuwd met Petronella van Staden 
(c) 1 Hendrik, gedoopt 31 Mei 1710 

2 Marthinus, gedoopt 14 Mei 1713 

3 Willem, gedoopt 5 Mei 1718. gehuwd 19 October 1742 met Maria Elisabeth Elopper 

{d) 1 Nioolaas, gedoopt 25 Augustas 1743, burger fce Swellendam, gehuwd 8 Mei 176.1 
met Gesina Nel, hertrouwd 5 Maart 1775 met Anna Maria de Beer 
(e) 1 Willem, gedoopt 1 April 1764, burger te Graaff-Reinet, gehuwd 12 September 
1790 met Sibella Koelofse 
(/) 1 Nioolaas, gedoopt 24 December 1792 

2 Balthasar Johannes, gedoopt 22 Maart 1795 

3 Fieter Willem, gedoopt 19 Augustus 1804 

4 Anthonie Christoffel, gedoopt 19 Februari 1809 

(e) 2 Fieter Willem, gedoopt 15 September 1765, burger te Graaff-Reinet, gehnwd 
19 April 1789 met Cafcharina Dorothea Smit 
(/) 1 Nioolaas, gedoopt 4 Maart 1791 

2 Anna Fraucina, gedoopt 25 November 1792 
(?) 3 Nioolaas, gedoopt 23 November 1766 

4 Aletta, gedoopt 20 October 1768 

5 Gesina, gedoopt 12 Decomber 1773, gehuwd met Hendrik Hester 

6 Zacharias, gedoopt 1 September 1776, burger te Graaff-Reinor, gehuwd 19 

April 1801 met Christina Magdalena Faber 
(/) 1 Susanna Elisabeth, geboren 18 Augustas 1805 

2 Zaoharias Johannes, gedoopt 13 November 1806 

3 Fieter Coenraad, geboren 17 Maart 1807 

4 Johanna Maria, geboren 9 April 1812 

5 Martha Sophia, geboren 14 December 1815 

6 Zacharias Carolus, geboren 14 Februari 1817 

(e) 7 Maria Elisabeth, gedoopt 9 November 1777, gehuwd met Fran* Bokker 

8 Hendrik Frederik, gedoopt 9 Mei 1779 

9 Petronella Aletti, gedoopt 30 Maart 1782, gehuwd met Abel Daniel Kotze 

10 Marthinus, gedoopt SO Maart 1782 

11 Joachim Johannes, gedoopt 23 Ootober 1785, burger te GiaafT-Reinef, 

gehuwd 30 October 1803 met Martha Louisa Prinsloo 
(/) 1 Martha Louisa, gedoopt 4 November 1804 

2 Elisabeth Johanna Maria, gedoopt 26 October 1806 

3 Joachim Johannes Petrns, gedoopt 5 October 1807 

4 Johanna Petronella, gedoopt 26 December 1809 

(<>) 12 Anna Maria, gedoopt 22 Juli 1787, gehuwd met Willem Frederik Steenberg 1 

13 Hendrik Frederik, gedoopt 24 April 1791 

14 Arie Jacobu", gedoopt 24 April 1791 

15 Catharina Margaretha, gedoopt 25 November 1792 87 PMNSLOO.— Veruolj. (e) 10 Johannes Matthijs, gedoopt 30 Maart 171)4 

17 Anna Eleonora, gedoopt 24 Februari 1796 

18 Nioolaas Jacob us, geloopt 25 December 1801 

d) 2 Fetronella, gedoopt 1 Ootober 1744, gehuwd mot Andrios Ucudrik Erager 

3 Hendrik Fredorik, gedoopt 4 September 1746, burger te Swellendam, gehuwd 4 

Mei 1777 met Hester Helena Kloppor, hcrlrouwd 19 April 1801 met Susanna 
Elisabeth Faber 

4 Willem, gedoopt 25 December 1749, burger to Swellendam, gehuwd 13 April 1776 

met Martha Louisa Erasmus 
(e) 1 Petrus Joaohimus, gedoopt 30 November 1777, burger te Graaff-lleinet, 
gehuwd 11 Mei 1803 met Susanna Maria Hattiogh 
(f) 1 Martha Louisa, gedoopt 18 November 1801 

2 Susanna Maria, gedoopt 28 October 1804 

3 Johanna Petronella, gedoopt 16 October 1805 

4 Willem Jacobus, gedoopt 26 December 1806 

5 Maria Elisabeth, gedoopt 26 December 1810 

(e) 2 Willem Jaoobus, gedoopt 14 November 1779, burger to Graaff- Keinet, 
gehuwd 15 Maart 1801 met Anna Margaretha Snijuiun 
(/) 1 Margaretha Aletta, gedoopt 24 April 1803 

2 Martha Louisa, gedoopt 4 November 1804 

3 Willem Jacobus, gedoopt 28 Augustus 1808 

4 Maria Catharina, gedoopt 12 Augustus 1810 
(e) 3 Maria Elisabeth, gedoopt 31 Maart 1782 

4 Johanna Petronella, gedoopt 4 Januari 17? 4, gehuwd met Theunis Christiaan 

de Klerk, hertreuwd met Johannes Prinsloo 

5 Martha Louisa, gedoopt 7 Januari 1787, gehuwd met Joaohimus Johannes 

Prinsloo 

6 Hendrik Frederik, gedoopt 25 Deoember 1788, gehuwd met Maria Gesina 

Geere 
(/) Willem Jaoobus, gedoopt 12 AagastuB 1810 
(e) 7 Maria EliBabeth, gedoopt 16 Ootober 1791, gehuwd mot Hendrik Frederik 
PrinBloo 

8 Catharina Margaretha, gedoopt 23 Juni 1793 

9 Petronella, gedoopt 16 September 1798 

(<l) 5 Marthinus, gedoopt 13 Februari 1751, burger te Swellendam, gohuwd 1 September 
1776 met Maria Margaretha Klopper 
(e) 1 Willem Frederik, gedoopt 25 April 1779, burger te Graail- Keinet, gehuwd 
17 Januari 1802 met Dalioa Johanna Potgiotcr 
(/) 1 Marthinus, gedoopt 20 Mei 1805 

2 Cornelia Alotta, gedoopt 26 October 1806 
(e) 2 Johannes, gedoopt 8 April 1781, gehuwd met Johanna Petrone'la Priuslou, 
wodnwe van Theunis Christiaan do Klerk 
(/) 1 Willem Johannes, gedoopt 6 December 1807 

2 Margaretha Maria Elisabeth, gedoopt 28 Mei 1809 
v e) 3 Marthinus, gedoopt 8 Deoember 1782 

4 Ileudrik Frelerik, gedoopt 2 Mei 1784 gehuwd met Alariu Elisabeth 
Frtjisloo 88 PKIXSLOO.— Vervolg. (/) 1 Marthinus, gedoopt 4 September 1808 
2 Martha Louisa, gedoopt 26 Deoember 1809 
(e) 6 Geertrnij Petronella, gedoopt 14 Januari 1787, gehuwd met Philip Rudolph 
Botha 

6 Maria Elisabeth, gedoopt 1G Mei 1790 

7 Marthinus, gedoopt 30 September 1792 

8 Nicolaas Balthasar, gedoopt 1 Juni 1794 

9 Catharina Margaretha Ethresia, gedoopt 16 September 1798 

(d) 6 Joaohimus Johannes, gedoopt 13 October 1754, burger te Swellondam, gehuwd 11 
November 1781 met Elisabeth Johanna Erasmus 
(e) 1 Joachim Johannes, gedoopt 30 Maart 1783 

2 Maria Elisabeth, gedoopt 25 December 1784, gehnwd met Jacob Abraham 

Erasmus 

3 Petrns Johannes, gedoopt 22 Jnli 1787 

4 Willem, gedoopt 16 April 1789 

5 Hendrik Petrns, gedoopt 13 November 1791 

6 Marthinus Lourens, gedoopt 10 Febrnari 1793 

7 Willem Petrus, gedoopt 1 Januari 1797 

8 Daniel Jacobus, gedoopt 16 September 1798 

9 Martha Lonita, gedoopt 18 November 1801 

10 Barend Nicolaas, gedoopt 21 Mei 1804 

11 Nicolaas, gedoopt 2 October 1809 

((0 7 Catharina Margaretha, gedoopt 6 Februari 1757, gehnwd met Lourens Johannes 
Erasmus 
8 Maria Elisabeth, godoopt 7 October 1759, gehuwd met Daniel Jaoobus Erasmus 
(f) 4 Joachim, gedoopt 21 November 1717, gehnwd 29 September 1748 met Johanna Kemp 

5 Aletta Catharina, gedoopt 11 Augustus 1720 

6 Nicolaas, gedoopt 24 October 1723, burger te Swellendam, gehuwd 16 Februari 1751 met 

Sara Cordier, weduwe van Roelof Oelofso 
(d) 1 Nicolaas, gedoopt 22 October 1752, burger te Stellenbosch, gehuwd 4 Mei 1777 
met Hester van Staden 
(e) 1 Nicolaas Marthinus, gedoopt 13 Februari 1780, burger te Swellendam, 
gehuwd 28 December 1800 met Johanna Jacomina Kook 
(f) 1 Johanna Jacomina, gedoopt 11 December 1802 

2 Nicolaas Marthinus, godoopt 21 Octobor 1804 

3 Catharina Regina, gedoopt 2G September 1806 

4 Cornell's Christiaan, gedoopt 12 Maart 1809 

(e) 2 Manhinus Petrus, gedoopt 17 Fcbtuari 1782, gehuwd 7 April 1805 met 
Isabella Susanna Potgirter 
(/) 1 Hester Petronella Frederica, gedoopt 20 April 1803 

2 Marthims Petrus Hendrik, gedoopt 5 Januari 1809 

3 Maria Catharina, gedoopt 2 December 1810 

4 Isabella Susanna, gedoopt 23 November 1812 

5 Johannes Hermanus, gedoopt 31 Juli 1814 

Nicolasina Wilhelmina Jacoba, gedoopt 11 Augustus 1816 
7 Nicolaas Joachim, gedoopt 20 September 1818 
(?) 3 Hosier l'otrouella, gedoopt 8 Februari 1784 s9 PMNSLOO— Vervolg. (e) 4 Hester Fetronella, gedoopt 3 September 1786, gehuwd met Jaoobus Hendrik 
van Eensbnrg 
5 Joaohim Johannes, gedoopt 17 April 1788, gehuwd in Moi 1811 met Hoster 
Geerfcruida van Booijen 
(/) 1 Joaohim Johannes, gedoopt 3 Ootobor 1813 

2 Nioolaas Fetrus, gedoopt 2 Juli 1815 

3 Ignatius Michiel, gedoopt 22 Maart 1818 

4 Fetronella Maria, gedoopt 2 April 1820 

5 Marthinns Jaoobus, gedoopt 17 Juli 1821 

6 Hester Susanna Johanna, gedoopt 4 Jaimari 1824: 

7 Jan Hendrik, gedoopt 11 Februari 1826 

(e) 6 Maria Aletta, gedoopt 11 April 1700, gohuwd met Christoffol Viljoen 

7 Hendrik Jaoobus, gedoopt 8 December 1793 

8 Willem Jacobus, gedoopt 31 Januari 1796 

9 Fetrus Hendrik, gedoopt 2 Maart 1808 

(<I) 2 Joaohim, gedoopt 7 Juli 1754, burger te Swellendam, gehuwd 1 September 1782 
met Aletta van Staden 
(e) 1 Nioolaas Marthinns, gedoopt 23 October 1785, burger to George, gehuwd 6 
November 1811 met Martha Magdalena Bossouw 
(/) 1 Joaohim Petrus, godoopt 23 November 1812 

2 Fetronella Maria, gedoopt 21 November 1813 

3 Aletta, gedoopt 7 April 1816 

4 Nicolaas Marthinns, gedoopt 10 Augustus 1817 

5 Martha Magdalena Elisabeth, gedoopt 4 Juli 1819 

6 Anna Daniollina Elisabeth, gedoopt 17 Jnni 1821 

7 Martha Magdalena, gedoopt 4 Ootober 1823 

8 Hester Maria, gedoopt 2 Ootobor 1826 

(e) 2 Salomon, gedoopt 25 Mei 1788, burger te Swellendam, gehuwd 13 Maart 
1808 met Susanna Catharina van Booijen 
(f) I Susanna Franoina, gedoopt 1 2 Maart 1809 

2 Joachim, gedoopt 2 December 1810 

3 Aletta Gatharina, gedoopt 17 November 1811 

4 Qerrit Thomas, godoopt 3 October 1813 

5 Salomina Maria, gedoopt 26 Maart 1815 

6 Salomon Ignatius Wilhelm, gedoopt 10 Augustus 1817 

7 Joachim Fetrus, gedoopt 17 Juni 1821 

8 Nioolaas Marthinus, gedoopt 15 Mei 1825 

(e) 3 Joaohim, gedoopt 24 October 1790, gehuwd mot Catharina Ma-ia van Booijen 
(f) 1 Joachim Johannes, gedoopt 17 November 1811 

2 Ignatius Michiel, gedoopt 23 November 1812 

3 Petronella Susanna, gedoopt 8 October 1813 

4 Aletta, gedoopt 26 Maart 1815 

5 Jan Hendrik, gedoopt 22 Maart 1818 

6 Nicolaas Marthinns Stephanas, gedoopt 14 Februari 1819 

7 Catharina Maria Johanna, gedoopt 25 Maart 1821 

8 Salomon Theodorus, godoopt 1 Augustus 1824 

9 Hester Cornelia Maria, gedoopt 10 Mei 1829 90 PKINSLOO — Veroolg. 

(c7) 3 Murihinus, goloopt 28 Maarfc 1750, burger te Swellendam, gehuwd 25 Augustus 
1776 met Anna Helena Haarhof 
(<?) I Maria Petronella, gedoopt 17 Mei 1778, gohuwd mot Gerrit Hendrik Meijer 
i Sara Elisabeth, gedoopt 23 Januari 1780, gehuwd mot Hendrik Christoffel 

van Kensburg 
3 Martha Magdalena, gedoopt 9 Juni 1782, gehuwd met Marthinns Jacobus 

Ferreira 
■i Anna Helena, gedoopt 23 April 1784 

5 Sibclla Maria, gedoopt 20 November 1785, gohuwd met Andries du Preoz 
Marthinus, gedoopt 24 April 1738, burger to Swellendam, gehuwd 6 Maart 
1808 met Hester Agncssa Holtsbansen 
(/) 1 Marthinus, gedoopt 5 April 1809 

2 Johannes Andries, gedoopt 23 Augustus 1810 

3 Hester Agnessa, gedoopt 17 October 1811 

4 Nico'aas Frans, gedoopt 29 Augustus 1813 

5 Anna Helena, godoopt 4 Ootober 1818 

6 Anthon'e Michiol, gedoopt 1 October 1820 

7 Jacobus Johannes Petrus, gedoopt 28 Juni 1822 

(r) 7 Nioolaas, gedoopt 8 Augustus 1790, gehuwd in Juni 1812 met Susanna 
Dirkje Grobbelaar 
(J) 1 Magdalena Martha, gedoopt 13 Soptomber 1813 

2 Anna Helena, gedoopt 3 Juli 1814 

3 Marthinus, gedoopt 13 Mei 1816 

4 Maria Petronella, gedoopt 27 December 1818 

5 Clasina Susanna, gedoopt 6 Februari 1820 

6 Johannes Paul us, gedoopt 7 Juli 1822 

(t) 8 Frans Hendrik, gedoopt 31 Maart 1791, gehuwd in April 1810 met 
Petronella Wilhelmina Odendaal 
(/) 1 Marthinus Jacobus Lodewijk, gedoopt 13 Februari 1811 

2 Johanna Lnijtje, gedoopt 31 Moi 1812 

3 Anna Helena, gedoopt 31 Januari 1815 

4 Wi lom Luther, gedoopt 20 Februari 1817 

5 Francina Frederics, gedoopt 20 Juni 1819 
C Frans Frederik, gedoopt 10 Februari 1822 

(«) 9 Roaina Jacoba, gedoopt G October 17^3 
(d) 4 Petronella Maria, gedoopt 12 November 1758 
(c) 7 Marthinus, gedoopt 80 Decom'-er 1725 
(b) 3 Joachim, gofloopt 4 Februari 1689 01 738-PRISELIUS. Johan Frederik Priselius, van Mecklenburg, adsistent in dienst der Oost Indische 
Oompagnie, gehuwd 10 Februari 1743 met Maria van der Spuij, hertrouwd met 
Hester Nusser. 

(J) 1 Maria Magdalena, gedoopt 5 Jannari 1744 

2 Johanna Jaooba, gedoopt 22 Jannari 1747 

3 Jan Frederik, gedoopt 7 December 1749 

4 Maria Carolina, gedoopt 7 December 1749, gehuwd met Izaak Nel, hertrouwd met Jan Hendrik 

Mnnnik 

5 Fetronella Susanna, gedoopt 11 November 1753 

6 Jan Frederik, gedoopc 7 September 1760, gehnwd met Anna Lasija Jansen 

(c) 1 Hester Fetronella, gedoopt 13 Jnli 1783, gehuwd met Gerhard Hendrik Willem de 
Labat, van Heasden in Holland 
2 Jan Frederik, gedoopt 4 December 1785 
(fl) 7 Hester Johanna, gedoopt 14 November 1762 739.-PUTTER. Diederik Putter, van Zierenburg, gehnwd 29 October 1679 met Zacharia Visfler 

(I) 1 Margaretha, gedoopt 1 December 1680, gehnwd met Jan Niemand 

2 Anna Catharina, gedoopt 11 Juli 1683, gehnwd met Pietor Eoelofs 

3 Jannetje, gedoopt 18 November 1685, gehuwd met Nicolaas Holm 

4 Elsie, gedoopt 21 Maart 1688, gehuwd met Johannes Mulder, hertrouwd mot Barend Vlotman 

5 Susanna, gedoopt 25 Juni 1G90, gehuwd met Hans Kuim 

6 Qeertruij, gedoopt 14 September 1692, gehuwd met Gerrifc van der Linde 

7 Alida, gedoopt 5 September 1694, gehuwd met Casper Hendrik Badenhorst 

8 Maria, gedoopt omtrent 1696, gehuwd met Joachim Eoekemoer 

9 Jan Lodewijk, gedoopt omtrent 1696, gehuwd met Anna van der Swaan 

(c) 1 Zacharia, gedoopt 23 September 1725, gehnwd met Fieter ErnBt Ernger 

2 Anna Catharina, gedoopt 7 November 1728, gehuwd met Fhilip Arnoldus Olivier 

3 Maria, gedoopt 15 October 1730, gehuwd met Frans Kxuger 

4 Johannes Diederik, gedoopt 15 Maart 1733, gehuwd 2 April 1758 met Catharina Elisabeth 

van Wijk 
(d) 1 Johannes Gerhardns, gedoopt 19 Augustus 1759, gehnwd 7 Maart 1784 met 
Martha Aletta Olivier 
(e) 1 Maria Susanna, gedoopt 28 Augustus 1785 

2 Catharina Elisabeth, gedoopt 19 November 1786 

3 Martha Aletta, gehuwd met Barend Beukes 

(d) 2 Anna Elisabeth, gedoopt 18 October 1761, gehuwd met Jan Hendrik Olivier 

3 Maria Magdalena, gedoopt 17 Maart 17G5, gehuwd met Casper Jan Hendrik Steen 

kamp 

4 Zacharia Margaretha, gedoopt 4 October 1767, gehuwd 27 Maart 1791 met Johan 

Wigehard Brummer, van Oenabrngge 9-2 PUTTEE.— Vervolg. 

(d) 5 Cafcharina Elisabeth, gedoopt 6 October 1770 

G Diederik Johannes, gedoopt 15 Maarfc 1772, burger te Stellenbosoh, gehuwd 21 
September 1794 met Geertruij Margaretha du Plessis 
(e) 1 Johannes Diederik, gedoopt 2 Ootober 1796 

2 Maria Magdalona, gedoopt 4 November 1798 

3 Margaretha Sophia, gedoopt 13 Mei 1804 

4 Fanl Jaoobns, gedoopt 17 Maart 1805 

5 Francois Johannes Gerhardus, gedoopt 15 Mei 1808 

(d) 7 Maria Jacomina, gedoopt 3 Maart 1774, gehuwd met Arend Johannes de Lange 

8 Sophia Jacoba, gedoopt 2 Jnni 1776, gehuwd met Willem Bens 

9 Lodewijk Arnoldns, gedoopt 27 Ootober 1782, burger te Graaff-Reinet, gehuwd 7 

November 1802 met Johanna Margaretha van Dijk 
10 Martha Christina, gedoopt 17 Februari 1788, gehuwd met Maarten Johannes 
Slabbert 
(?) 5 Gerrit, gedoopt 4 September 1735, gehuwd 5 April 1759 met Sophia van Wijk 
(rf) 1 Anna Sophia, gedoopt 4 Jnli 1760, gehuwd met An dries Fretorius 

2 Maria Magdalena, gedoopt 13 Februari 1763, gehuwd met Casper Jan Hendrik 
Steenkamp, hertrouwd met Pietor Krngor 
(c) 6 Arnoldns, gedoopt 30 Juli 1741 

7 Johanna Aletta, gedoopt 26 November 1747, gohuwd met Johannes Jacobus Kruger 740.-P1JL. Abraham Fiji, van in Holland, kwam naar Zuid Afrika v<56r het 

ja.ii" 1(570. De naam van zijno vrouw is onbokond. 

(4) Abiaham Seba&tiaan, gehuwd met Cornelia Cornelissen, hertrouwd 16 Februari 1710 met Susanna 
Putters 
(e) 1 Sebastiaan, godoopt 5 Februari 1690 

2 Anna, gedoopt 27 Mei 1691 

3 Cathorina, gedoopt 16 November 1602, gehuwd met Willem Botha, hertrouwd met 

Ookerb Brits 

4 Johannes, gedoopt 8 Januari 1696, gehuwd met Maria van Bene 

(<l) Maria, gedoopt 28 October 1731, gehuwd 2 April 1752 met Miohiel Zaal, van 
Grotenfiol, hertrouwd mot Andries van der Hejden 
(c) 5 Maria, gedoopt 9 Augustus 1697 
C Elisabeth, gedoopt 18 October 1699 

7 Barend, gedoopt 20 November 1701 

8 Hendrik, gedoopt 14 October 1703 

9 Margaretha, gedoopt 17 Augustus 1710, gehuwd met Christiaan Rabie, hertrouwd 

(1) met Jan Swanepoel, (2) met Johannes G.obbelaar 
10 Abraham, gedoopt in 1712 93 741.-P1JTHIUS. Johannes Pijthius, van Maaslandsluijs, gehuwd met Anna Louw, hertrouwd (1) 
met Cornelia Botma, (2) 17 September 1713 met Catharina Green 8 . 

(b) 1 Cornelia 

2 Johannes 

3 Chrisfcoffel 

4 Johannes MattheuB, gedoopt 7 October 1714 742-RAAT. Philip Raat, van Blanckenberg, bnrger te Stellenbosch, gehuwd met Susanna 
Maria Swanepoel, hertrouwd met Johanna Augusta Pietersen. 

(&) 1 Oatharina Margaretha, gedoopt 25 Februari 1770 

2 Johanna Margaretha Catharina, gedoopt 10 Februari 1785, gehawd met Johan Hendrik Chr?s- 

toffel Oosthuijzen 

3 Philippus Arnoldns Chrisfciaan, gedoopt 10 Februari 17' «' 743.-RAATS. Jasper Raats, van Utrecht, gehuwd met Wilhelmina Vermeulen, hertrouwd (1) 
12 Augustus 1714 met Susanna Terrier, (2) 27 November 1718 met Magdalona 
Bastiaanse. 

(6) 1 Dorothea, gehuwd met Jan Verbeek, hertrouwd 3 October 1751 met Gerrio Rijnderts, van 
Amsterdam 

2 Jasper, gedoopt 14 Juli 1715 

3 Beijuier, gedoopt omtrent 1717 

4 Magdalena, gedoopt 30 Maart 1721 

5 Francois, gedoopt 21 September 1724 

6 Fetrus, gedoopt 13 Juli 1727, burger te Stellenbosch, gehuwd met Eachel Abraham se 
(c) 1 Petrus Frederik, gedoopt 31 Maart 1776 

2 Christina, gedoopt 31 Maart 1776 

3 Jasper, gedoopt 31 Maart 1776, burger te Stellenbosch, gebnwd met Elisabeth Margaretha 

Otto, hertrouwd met Magdalena Johanna le Bouz 
(d) 1 Petrns Miohiel Johannes, gedoopt 18 Maart 1804 

2 Susanna Hendrina, gedoopt 5 Februari 1809 

3 Hendrik Jacobus Johannes, gedoopt 5 Maart 1800 

4 Jasper Johannes, gedoopt 25 November 1810 
(&) 7 Mara Dorothea, gedoopt 23 October 1729 9t RAATS.— Tervoly. 

Hendrik Maurits Christoffel Raats, namen van ouders onbekend, gehuwd met 
Samelia Maria Jacoba Arentz. 

(S) 1 Johan Eduard, gedoopt 13 Mei 1759 

2 Maria Engela, gedoopt 3 Augustus 1760 

3 Christina Oatharina, gedoopt 21 Maart 1762 

4 Sara Christina, gedoopt 23 October 17G3 

5 Hendrik Maurits, gedoopt 5 Mei 1765 

6 Conatantia Eduardina Carolina, gedoopt 7 December 176C Rudolph Johannes Raats, namen van ouders onbekend, gehuwd met Maria Sophia 
du. Plooij. 
(b) Philippus Arnoldus Chris tiaan, gedoopt 26 December 1809 Johannes Christoffel Raats, namen van ouders onbekend, burger te Swellendam, 
gehuwd 4 December 1803 met Johanna Helena Vosloo. 

(b) 1 Philippus Arnoldus Christiaan, gedoopt 28 April 1805 

2 Johannes Gerhardus, gedoopt 3 Mei 1807 

3 Johanna Margaretha, gedoopt 19 November 1809 

4 Mar'hinus Johannes Christoffel, gedoopt 17 November 1811 Philippus Arnoldus Christiaan RaatR, nnmcn van ouders onbekend, burger te 
Swellendam, gehuwd met Martha du Plessis. 

(bj 1 Hester Cathariaa, gedoopt 30 Januari 1802 

2 Johanna Martha Maria, gedoopt 2 September 1804 

3 PhilippuB Arnoldus Christiaan, gedoopt 1 Deoember 1807 

4 Johanna Susanna, gedoopt 20 November 1808 

B Magdalena Elisabeth, gedoopt 12 December 1809 

6 Jan Louis, gedoopt 21 Maart 1812 

7 Rudolph Johannes, gedoopt 26 September 1813 95 744.-RABE, Christiaan Rabe, van Copenhagen, die naar Znid Afrika kwam in het jaar 1723 
in dienst van de Oost Indische Compagnie, hnwde alhier 2 April 1730 met Johanna 
Lens. 

(b) Johannes, gedoopt 9 November 1732, gehuwd 13 April 1755 met Barbara Anna le Rous 
(c) 1 Johanna Jaooba, gedoopt 16 Mei 1756 

2 Christiaan Johannes, gedoopt 20 November 1757, gehuwd 22 Augustus 1784 met Anna 
B ester 
(d) 1 Jan Andries, gedoopt 3 Juli 1785, gehuwd met Elisabeth Johanna Brand 
(e) 1 Anna Elisabeth, gedoopt 25 Deoember 1&0G 

2 ChriBtiaan Johannes, gedoopt 18 Deoember 1808 

3 Elisabeth Catharina, gedoopt 15 April 1810 

4 Hendrik Johannes, gedoopt 16 Februari 1812 

5 Catharina Johanna Adriana, gedoopt 25 September 1814 

(d) 2 Andries, gedoopt 28 Januari 1787, gehuwd met Gesina Jaooba Heijdenreioh 
(e) 1 Cecilia Gesina Elsabe, gedoopt 5 Juni 1825 

2 Christiaan Johannes Hendrik, gedoopt 30 Juli 1827 

3 ErnBt Frederik, gedoopt 2 September 1829 
(d) 3 Christiaan Johannes, gedoopt 13 Juli 1788 

4 Hendrik Willem, gedoopt 25 Ootober 1789 

5 Anna Margaretha, gedoopt 8 Mei 1*91 

6 Petronella Johanna, gedoopt 9 Juni 1793 

7 Catharina Johanna, gedoopt 26 Juli 1795 

8 Johanna Adriana, gedoopt 7 Janoari 1798 

9 Christiaan Johannes, gedoopt 29 Juni 1800 

(e) 3 Catharina Johanna, gedoopt 4 November 1759, gehuwd 24 Augustus 1777 mut Carel 
Willem Thieleman, van Bintelen Philippus Babe, namen van ouders onbekend, gehuwd met Johanna Sophia 
Slosser. 

(b) 1 Johanna Christina, gedoopt 8 Januari 1797 

2 Angela Carolina Fhilippina, gedoopt 6 Augustus 1798 

3 Philippina Jacoba, gedoopt 9 Januari 1803 96 745.-RABIE. Ohristiaan Rabie, van Leipzig, burger te Drakenstein, gehuwd met Margarotha 
Pijl. 

(i) 1 Maria Magdalena, gedoopt 3 Angnstns 1727 

2 Susanna Catharina, gedoopt 12 December 1728, gehuwd met Jacobus Swanepoel 

3 Christiaan, gedoopt 2 Juli 1730, gehuwd met Geertruij Grobbelaar 
(c) 1 Christiaan, gedoopt 11 Maart 1753 

2 Johannes, gedoopt 9 Maart 1755, burger te Swellendam, gehuwd 25 April 1779 met 
Snsanna Catharina Cloete 
(d) 1 Snsanna Catharina, gedoopt 6 Ootober 1781 

2 Johannes, gedoopt 26 Jnni 1785, gehnwd met Mnllcr 

(e) 1 Johannes Christiaan, geboren 17 Mei 1811, overleden 7 Juli 1879, gehuwd 
met Anna Burger, hertrouwd met Johanna Elisabeth de Voa 
(/) 1 Johannes Christiaan, gehuwd met Maria de Yos 

(g) 1 Johanna, gehuwd met Marten 

2 Johannes Christiaan, gehuwd met , Fick 

(h) 1 Reinetta 

2 Jan Christiaan 

3 Josias 

4 Maria 

5 Wouter 

(</) 3 Anna, gehnwd met ............... Fouche 

4 Maria 

5 Louisa, gehuwd met Edward Fhilooz 

6 Wouter 

(/) 2 Sohalk Johannes, gehuwd met Hester Theunissen 

(g) 1 Johannes Christiaan, gohuwd met Maria Burger 
(7i) 1 Sohalk 
2 Johannes 
(y) 2 Jacobus, gehuwd met Aletta Marais 
(7i) 1 Sohalk 
2 Josias 
(<j) 3 Schalk Johannes 

4 Hester, gehuwd met Philip du Toit 

5 Willem 

6 Christiaan 

7 MarthinuB 

8 Anna 
(/) 3 Wouter 

4 Christiaan, geboren 5 November 1845, bedienaar van God's woord te 
Malmosbury, gohuwd 16 Augustus 1871 met Rachel Stegmaun 97 EABIE.— Vervolg. 

(g) 1 Johannes, geboren 4 April 1873 

2 Engela, geboren 4 November 1874 

3 Johanna, geboren 7 Deceirber 1876 

4 Elisabeth, geboren 11 Juli 1878 

5 Rachel, geboren 22 Januari 1880 
(/) 5 Wonter 

6 Pieter Jaoobna, gehnwd met Ellie van der Merwe 
(g) 1 Ellie 

2 Johannes 

3 Johanna 

4 Maria 

5 Carel 

6 Pieter 

(/} 7 Philip Rudolph, gehnwd met Margaretha Philcox 
(g) 1 Johannes 

2 Alice 

3 Edward 

4 Johanna 

5 Philip 

6 Jacobus 

7 Margaretha 

(/) 8 Dirk de Vos, gehnwd met Jaooba da Toit 

(g) 1 Johannes Cbristiaan 
2 Anna Susanna 
(/) 9 Wonter, gehnwd met Martha Conradie 

(g) 1 Johannes 

2 Frans 

3 Martha 

(/) 10 Johanna, gehnwd met J. W. H. Meiring 

11 Alida 

12 Jacoba 

13 Hendrik 

14 Susanna, gehnwd met den eerwaarden heer 6. Malan 
(e) 2 Anna 

3 Susanna, gehnwd met du Toit 

4 Alida Margaretha, gehnwd met de Wet 

5 Eendrina, gehnwd met Theron 

(d) 8 Geertruij, gedoopt 12 October 1788 

4 Anna Catharina, gedoopt 29 Augustus 1790, gehnwd met Johannes Hendrik 

Heijdeureich 

5 Elisabeth Margaretha, gedoopt 15 April 1792 

6 Christiaan, gedoopt 12 October 1797 
(c) 3 Geertruij, gedoopt 3 October 1756 98 KABIE.— Vervolg. 

(c) 4 Margaretha, godoopt 26 Maart 1 758, gbhuwd met Johannes Hendrik Cloeto 
6 Catbariua, gedoopt 29 JuDi 1760, gehawd met Stephanas Abraham Cloete 
6 Jan Bastiaan, gedoopt 24 Juli 1763, burger te Graaff-Reinet, gehuwd 11 April 1790 met 
HendriDa Helena van der Merwe 
(d) 1 Ghristiaan Jacobus, gedoopt 25 November 1792 

2 Jzaak Stephanas, gedoopt 5 Ootober 1795 

3 Anna Susanna, gedoopt 2 Ootober 1706 

4 Geertruij Margaretha, gedoopt 23 Deoember 1798 
6 Jan Baetiaan, gedoopt 4 November 1804 

6 Jaoob, gedoopt 2 November 1806 
(c) 7 Maria Magdalena, gedoopt 10 Augustas 1766, gehawd met Willem Grobbelaar 
(6) 4 Jan Baetiaan, gedoopt 2 Augustus 1732, burger te Swellendam, gehawd 1 November 1761 met 
Zaoharia Geertruij Gildenhnijzen 
(c) Jan Sebaatiaan, gedoopt 7 Ootober 1762, burger te Swellendam, gehuwd 24 Juli 1785 met 
Hendrina Hermina van Eeden 

(d) 1 Cornelia Dorothea, gedoopt 2 Juli 1786, gehawd met Johannes Eendrik Oloete 
2 Zaoharia Geertruij, gedoopt 27 April 1788, gehuwd met Abraham Albertus 

Collier 
8 Jan Bastiaan, gedoopt 14 November 1790, gehawd in April 1811 met Sasanna 
Maria Steijn 
(e) 1 Jan Bastiaan, gedoopt 27 September 1812 

2 Fctrns Paulus, gedoopt 13 Maart 1814 

3 Frederik Jacobus, gedoopt 21 April 1816 

4 Susanna Maria, gedoopt 1 Februari 1818 

5 Hermanns Hendrik, gedoopt 24 Ootober 1819 

6 Dirk Cornelia, gedoopt 8 April 1822 

(d) 4 Frederik Jacobus, gedoopt 16 October 1792, gehawd 6 April 1816 met Hendrina 
Hermina van Eeden 
(u) 1 Jan Bastiaan, gedoopt 27 April 1817 

2 Cornelia Margaretha, gedoopt 24 Ootober 1819 

3 Hendrina Oatharina, gedoopt 7 October 1821 

(d) 5 Margaretha Johanna, gedoopt 13 September 1795, gehawd met Willem Adriaan 
van Eeden 

6 Hendrik Hermanns, gedoopt 25 Maart 1798 

7 Hendrina Jacoba, gedoopt 20 Juni 1802, gehuwd met Hermanns Benjamin le 

Roux 09 746.— RADEMAN. Petrns Jacobus Rademan, van Kortrijk, kwnm naar Zuid Afrika in Let jaar 1777 
in dienst van de Oost Indiselie Compagnie. Du naain van zijne eerste vrouw is 
onbekend, doch hij is hertrouwd (1) 23 November 1783 met Hester Jacoba Mohr, 
(2) met Catharina Greertruij Biel, (3) 10 Juni 1804 met Johanna Wessels, wedawe 
van Pieter Lafras Moolman. 

[b) 1 Baohel Lourentia, gedoopt 22 Febraari 1778, gehawd met Frederik Lambertus Hermaa 

2 Christina Magdalena, gedoopt 27 Jani 1779 

3 Petrns Jaoobns, gedoopt 13 Deeember 1781 

4 Hester Jaooba, gedoopt 22 Augustas 1784, gehuwd met David Johannes Keijser 

5 Maria Magdalena Clara, gedoopt 3 September 178G, gehawd 10 Juni 1801 met Nioolaaa Lenijss, 

van Lancaster 

6 Catharina Geertruida, gedoopt 3 Mei 1789 

7 Petrns Jaoobns, gedoopt 19 Jnni 1791 

8 Johannes Commas Josepbns, gedoopt 30 Maart 1794 

9 Marthinus, gedoopt 22 November 1795 

10 Johannes Cosmas Josephus, gedoopt 30 December 1793 

11 Johannes Cosmos Josephus, gedoopt 19 Oct(ber 1800 Cosmas Joseph Rademan, van Kortrijk, waarschijnlijk cpn broeder van boven- 
?enoemde Petrns Jacobus Rademan, gehuwd 21 September 1783 met Geertruida 
Elisabeth Mohr. 
b) Hester Maria, gedoopt 18 Jnli 1784, gehuwd met Gijsbert Yerweij 747.-RADEMEIJER. De stamvader van deze familie was Jacobus Rademeijer, van Weeze, substituut- 
anddrost van Swellendam, gehuwd 26 Maart 1756 met Anna Margaretha Glaasen. 

b) 1 Jaoobns Coenraad, gedoopt 9 October 1757, bnrger te Stellenbosoh, gehuwd 31 Ootober 1779 
met Begina van Zijl, weduwe van Gideon de Jager, hertrouwd 26 Juli 1784 met Anna Maria 
Yivier, weduwe van Pieter Oosthuijzen 
(c) 1 Jaoobns Cornells, gedoopt 10 Februari 1782, gehuwd met Jacomina Frederica Potgieter 
(d) 1 Jaoobns Coenraad, gedoopt 8 Juni 1806 

2 Johannes Hermanns, gedoopt 5 Maart 1809 

3 Begina Catharina, gedoopt 15 April 1811 

4 Maria Jaooba Isabella, gedoopt 26 Juli 1813 

5 Jacobas Cornells, gedoopt 9 April 1815 

C Johannes Hermanns, gedoopt 6 April 1817 

7 Jacomina Carolina Frederica, gedoopt 12 Maart 1820 

8 Carel Frederik Abraham, gedo >pt 18 Februari 1822 

(e) 2 Abraham Hendrik, gedoopt 12 October 1788, gehuwd 30 Jannari 1814 met Maria Ger- 
breoht Yivier 
(d) 1 Magdalena Maria Jaooba, gedoopt 15 Januari 1815 
8 Anna Margaretha Hendrika, gedoopt 38 Jnli 1816 100 EADEMEIJEU.— Vervolff. 

(d) 3 Maria Sophia Cornelia, gedoopt 21 Juni 1818 

4 Jacobus Gerrit Hendrik, gedoopt 16 April 1820 

5 Abrahamina Hondrika Aletta, gedoopt 26 Mei 1822 

6 Gerrit Petrus Johannes, gedoopt 24 Jali 1824 

7 Fetronella Johanna Hercalina, gedoopt 11 Februari 1826 
(c) 3 Anna Margaretha, gedoopt 20 Maart 1791 

4 Nicolaas Theanis, gedoopt 19 Mei 1793, gehuwd in Febraari 1810 met Anna Maria 
Cellier 
(d) 1 Jaonbus Coenraad, gedoopt 23 April 1812 

2 Anna Margaretha Elisabeth, gedoopt 13 Maart 1814 

3 Magdalena Johanna Isabella, gedoopt 11 Augustas 1816 

4 Nicolaas Stephanas Johannes, gedoopt 22 November 1818 
6 Godfried Frederik, gedoopt 12 November 1820 

(c) 5 Jacoba Catharine, gedoopt 25 October ) 795 
6 Cornelis Petrus, gedoopt 8 April 1798 
(I) 2 Isabella Elisabeth, gedoopt 23 December 1759, gehuwd met Johan Christiaan Kriek 

3 Nicolaas, gedoopt 28 Maart 1762 

4 Aletta, gedoopt 14 October 1764, gehuwd met Hendrik van der Wat 

5 Cornelis, gedoopt 1 Maart 1767, burger te Swellendam, gehawd 19 April 1789 met Hester 

Ferreira, hertronwd 12 Juni 1791 met Maria Jacoba Ferreira 
(c) 1 Jacobus Ignatius, gedoopt 7 Jnli 1790 

2 Jaoomina Aletta, gedoopt 14 October 1792 

3 Anna Margaretha, gedoopt 23 November 1794 

4 Stephanas, gedoopt 13 Februari 1796, gehuwd met Gatharina Jaoomina Ferreira 
(d) 1 Susanna Elisabeth, gedoopt 1 Februari 1818 

2 Cornelis Stephanus, gedoopt 29 Maart 1819 

3 Martha Jacoba, gedoopt 25 Januari 1821 

4 Ignatius Petrus, gedoopt 2 Maart 1823 

5 Catharina Jacomina, gedoopt 28 Augustas 1825 

6 Adriana Maria Margaretha, gedoopt 14 October 1827 
(c) 5 Martha Jacoba, gedoopt 21 Januari 1798 

6 Cornelis, gedoopt 8 December 1800, gehawd met Bosina Elisabeth Mnller 
(d) 1 Cornelis, gedoopt 6 Ootober 1822 

2 Miohiel Arnoldus, gedoopt 6 Jannari 1824 

3 Bosina Elisabeth, gedoopt 11 Maart 1827 

(r) 7 Ignatius Marthinus, gedoopt SO Januari 1803, gehuwd met Maria Dorothea van Niekerk 
(d) 1 Cornelis, gedoopt 18 Januari 1825 

2 Johannes Stephanas, gedoopt 18 Januari 1825 

3 Ignatius Marthinas, gedoopt 5 November 1826 

4 Dorothea Maria, gedoopt 1 2 Ootober 1828 

(c) 8 Gerrit Michiel, gedoopt 18 November 1804, gehuwd met Bosina Adriana Rautenbach 
(d) 1 Adriana Josina, gedoopt 10 September 1826 
2 Gerrit Michiel, gedoopt 10 Augustus 1828 
(f) 9 Jaoomina Aletta Hendrina, gedoopt 27 Maart 1809 

10 Adriana Maria Margaretha, gedoopt 6 Ootober 1810 

1 1 Nicolaas Hendrik Petrns, gedoopt 22 November 1812 

12 Billesjert Salomon, gedoopt 25 December 1816 101 748.-RADIJN. Jurgen Radijn, gehuwd met Maria Malherbe. 

(S) 1 Maria, gedoopt 30 Juli 1716, gehuwd met Christiaan Pas, bertrouwd met Lambert Fiok 

2 Susanna, gedoopt 9 October 1718, gehuwd met Matthijs Guillaumet 

3 Elisabeth, gedoopt 5 Januari 1721, gehuwd met Andries van Dijk 

4 Jurgen, gedoopt 30 Mei 1723, burger te Stellenbosoh, gehuwd 28 September 1749 met Anna 

Dorothea Otto 
(c) 1 Jurgen Johannes, gedoopt 6 Februari 1752 

2 Michiel, gedoopt 11 Augustus 1754 

3 Petrus Albertus, gedoopt 16 Januari 1757, burger te Stellenbosoh, gehuwd 26 Mei 

1786 met Marijna Jaooba Cordier 
(d) 1 Anna Dorothea, gedoopt 19 Juli 1789, gehuwd met Johannes Jacobus Groenewald 

2 Jurgen Johannes, gedoopt 29 April 1792 

3 Petrus Albertus, gedoopt 11 Juni 1797, gehuwd met Susanna Elisabeth Groenewald 
(e) 1 Petrus Johannes Albertus, gedoopt 17 October 1824 

2 Elisabeth Johanna, gedoopt 28 Januari 1827 
(d) 4 Johanna Maria, gedoopt 16 November 1806 
(c) 4 Barend, gedoopt 22 April 1759 

5 Maria Dorothea, gedoopt 21 Juni 1761, gehuwd met Albertus Hendrik Gildenhuijzen 

6 Gideon, gedoopt 1 Juli 1764 

7 Anna Margaretha, gedoopt 12 April 1767 

8 Johannes Hendrik, gedoopt 28 November 1773, burger te Stellenbosoh, gehuwd 1 

Augustus 1802 met Johanna Christina Margaretha Otto 
(b) 5 Christina Magdalena, gedoopt 12 Augustus 1725, gehuwd met Barend Gildenhuijzen 

6 Margaretha, gedoopt 26 October 1727, gehuwd met "Wessel "Wessels 

7 Johanna Catharina, gedoopt 27 Juli 1732 

8 Magdalena, gedoopt 9 Januari 1735, gehuwd met Jan Odendaal, hertrouwd met Gerhardus 

Jaoobus "Willemse 749.-RAPHAEL. Albrecht Raphael, van Wildon, die naar Zuid Afrika kwam in dienst der Oost 
Indische Compagnie, huwde alhier 30 December 17G4 met Magdalena du Plessis, 
weduwe van Johannes Boeiens. 

(b) 1 Anna Maria, gedoopt 29 Deocmber 1765 

2 Albrecbt Jacobus, gedoopt 16 November 1772 102 750.-RAS. Hans Ras, van Angeln, gehuwd 3 September 1662 met Catharina Ustinghs. 

(A) 1 Hendrik, gedoopt 28 Augustus 1665 

2 Nioolaas, gedoopt 12 September 1666, gohuwd mot Maria van Staten 

(r) 1 Johannes, gedoopt 10 Augustus 1698, gehuwd met Anna Magdalena Senekal 
(d) 1 Maria, gedoopt 21 November 1723 

2 Nioolaas, gedoopt 22 Juli 1725, burger te Stallenbosok, gehuwd 7 Mei 1780 
met Elisabeth Smit 
(e) 1 Nioolaas, gedoopt 13 Mei 1781, burger te Stollenbosoh, gehuwd 18 November 
1804 met Elisabeth Margaretha Fretorius 
(/) 1 Nioolaas Jacobus, gedoopt 5 October 1806, gehuwd mot Elisabeth 
Johanna Alberta Boonzaaier 
(g) Elisabeth Margaretha "Johanna Alberta, gedoopt 9 September 
1830 
(/) 2 Dirk Herinanus, gedoopt 11 September 1808 

3 Elisabeth Margaretha, gedoopt 26 Augustus 1810 

4 Margaretha Johanna, gedoopt 6 October 1816 

5 Izaak Johannes, gedoopt 20 Augustus 1820 

6 Martha Maria Helena, gedoopt 18 Januari 1823 

(e) 2 Alewijn, gedoopt 28 Juli 1782, burger te Stellenbosch, gehuwd 29 Januari 
1801 met Wilhelmina Jacoba Smit 
(/) 1 Nioolaas Johannes, gedoopt 23 Maart 1806 

2 Elisabeth Johanna, gedoopt 2 September 1810 

3 Elisabeth Sophia Wilhelmina, gedoopt 17 Pebruari 1814 

4 Wilhelmina Jacoba, gedoopt 12 Mei 1816 

5 Hester Cecilia, gedoopt 26 September 1819 

6 Alewijn Jacobus Johannes, gedoopt 2 November 1823 

7 Cornelia Susanna, gedoopt 7 September 1830 

(e) 3 Jan Cornells, gedoopt omtrent 1784, gehuwd 4 September 1808 met Johanna 
Maria Gobreohts 
(/) 1 Jacomina Hendrina, gedoopt 26 Augustus 1810 

2 Elisabeth Johanna, gedoopt 23 Februari 1812 

3 Johanna Maria, gedoopt 12 December 1813 

4 Christiaan, gedoopt 17 September 1815 

5 Christina Cornelia, gedoopt 29 Maart 1818 

6 Johannes Cornells, gedoopt 11 September 1823 

(c) 4 Jacobus, gedoopt 28 October 1787, gehuwd met Anna Catharina Gijsberta 
Smit 
(/) 1 Nicolaaq Johannes, gedoopt 20 September 1813 103 liAS. — Veroolg. (/) 2 Anna Calharina, gedoopt 16 April 1815 

3 Johannes Cornells, gedoopt 5 October 1817 

4 Elisabeth Johanna, gedoopt 20 Augustus 1820 

5 Helena Johanna, gedoopt 3 Augustus 1823 

6 Hester Jaooba, gedoopt 29 October 1826 

7 Alotta Maria, gedoopt 3 October 1830 
(d) 3 Loendert, gedoopt 14 September 1727 

4 Anna Catharina, gedoopt 6 November 1729, gehuwd met Eduard Mostert 

5 Magdalena, gedoopt 20 Juli 1732 

6 Elisabeth, gedoopt 5 Juni 1735, gehuwd met Guilliam Visagie 

7 Susanna, gedoopt 5 Januari 1738, gehuwd met Hermanus Engelbrecht 

8 Aletta, gedoopt 21 Juli 1743, gehuwd met Hendrik Falentijn Liebenberg 

9 Johannes, gedoopt 15 Juni 1747 
(c) 2 Christiaan, gedoopt 4 Juli 1700 

3 Maria, gedoopt 4 Februari 1703, gehuwd met Andries Kruger 

4 Leendert, gedoopt 28 Juni 1705 

5 Nioolaas, gedoopt 2 October 1707 

6 Hendrik, gedoopt 25 December 1709, burger te Drakenstein, gehuwd 31 October 1734 met 

Susanna Senekal, hertrouwd 22 April 1742 met Johanna do Hoog 
(<Z) 1 Marthinus David, gedoopt 1 October 1735, burger te Stellenbosoh, gehuwd 
14 April 1771 met Adriana Christina Hauman 
(e) 1 Hendrik Christiaan, gedoopt 17 October 1773 

2 Susanna Elisabeth, gedoopt 21 Januari 1776, gehuwd met Gorrit Michiel 

Visagte 

3 Maria Margarctha, gedoopt 22 Februari 1778, gehuwd met David Frederik 

Spangenberg 

4 Marthinus Nioolaas, gedoopt omtrent 1780, burger te Stellenbosoh, gehuwd 19 

October 1800 met Anna Magdalena Engelbrecht 
(/) 1 Susanna Maria, gedoopt 25 October 1801 

2 Marthinus David, gedoopt 28 Augustus 1803, gehuwd met Christina 
Adriana Yisagie 
(g) 1 Marthinus Nioolaas David, gedoopt 16 October 1822 
2 Gorrit Michiel, gedoopt 22 October 1825 
(/) 3 Hermanus Nioolaas, gedoopt 1 October 1806 

4 Hendrik "Willem, gedoopt 4 September 1808 

5 Anna Magdalena, gedoopt 28 Januari 1810 

6 Johannes, gedoopt 22 October 1811 

7 Nicolaas Johannes, gedoopt 15 Ootober 1817 

8 Christiaan David, gedoopt 25 Januari 1822 

9 Elisabeth, gedoopt 6 Februari 1825 

10 Willem Adriaan, gedoopt 6 Februari 1825 
(e) 5 Christina Alida, gedoopt 6 Ootobor 1782, gehuwd met Frederik Johannes 
Strauss 104 "RAS.—Vervolg. 

(e) 6 Hendrik Willem, godoopt 23 October 1785, gehuwd met Potronella Helena 
Cellier 

(/) Christina Adriana Alida, gedoopt 9 Februari 1812 
(e) 7 Nicolaas Johannes, godoopt 9 Maart 1788, gehuwd met Christina van Wijk 

(/) 1 Susanna Franoina, gedoopt 16 October 1814 

2 Christina Adriana Alida, gedoopt 19 October 1815 

3 Marthinus David, gedoopt 25 October 1817 

4 Maria Margaretha, gedoopt 14 Maart 1822 

5 Martha Hendrika Wilhelmina, gedoopt 6 Februari 1825 

(e) 8 Christiaan David, gedoopt 28 Maart 1790, gohuwd met Maria Margaretha 
van Zijl 
(/) 1 Marthinus David, godoopt 19 October 1815 

2 Christiaan David Nicolaas, gedoopt 26 October 1821 

3 Hendrik Willem Johannes, gedoopt 26 October 1821 
(e) 9 Christina Adriana, gedoopt 22 October 1804 

(d) 2 Elisabeth Maria, gehuwd met Jan Willem Lotz 
8 Nicolaas, gedoopt 10 Februari 1743 

4 Maria Jaooba, gedoopt 12 Juli 1744, gehuwd met Jan Christoffel Greijling 

5 Johanna Catharina, godoopt 12 December 1751 

6 Hendrik Christiaan, gedoopt 2 December 1753, gehuwd 3 October 1773 met Susanna 

Margaretha Oclofse, weduwe van Nicolaas Maurits van Staden 
(e) 1 Hendrik Christiaan, gedoopt 14 Augustus 1774, burger te Swellendam, 
gehuwd 7 Februari 1796 met Maria Elisabeth Oelofse 

2 Eoelof Johan, gedoopt 31 December 1775 

3 Carolina Johanna, gedoopt 9 November 1777 

4 Eoelof Marthinus, gedoopt 8 Augustus 1779 

5 Carel Johannes, gedoopt 25 Februari 1781 

6 Sara Carolina, gedoopt 26 October 1783, gohuwd met Johannes van 

Kensburg, hertrouwd met Georg Frederik Marx 

7 Nicolaas Wilhelm, gedoopt 28 Januari 1787, gehuwd met Jauoba Isabella 

van Eensburg 
(/) 1 Johanna Margaretha Catharina, gedoopt 18 September 1809 

2 Jacoba Magdalena Maria, gedoopt 3 October 1811 

3 Sara Isabella Clasina, gedoopt 17 Mei 1812 
(e) 8 Sara Margaretha, gedoopt 9 Augustus 1789 

9 Jacoba Sophia, gedoopt 13 Juni 1790, gehuwd met Theodorus Ernst Kleijn- 
haus 

10 Johanna Petronella, gedoopt 15 April 1792, gehuwd met Ernst Jacob 

Mostert 

11 Johannes Fetrus, gedoopt 4 Mei 1794 
(c) 7 Christina, gedoopt 20 September 1711 

(I) 3 Maria, gedoopt 23 Juni 1669, gehuwd met Joost Strijdom 
4 Johannes, gedoopt 21 Juni 1671 105 751 -RASP. 

Christiaan Rasp, van Haselau, gehuwd 16 Juni 1715 met Femma Yisser, her- 
trouwd 24 November 1720 met Gcertraij Nauta. 

(6) 1 Johannes Caspar, gedoopt 2 Juli 1719 

2 Christiaan Gerhardus, gedoopt 14 December 1721, gehuwd 21 April 1754 met Cornelia du Prcez, 

weduwe van Michiel Johan Christoffel Vaatke, hertrouwd 27 Januari 1760 met Maria Cecilia 

van Kerken 

(e) 1 Elisabeth Maria, gedoopt 8 Juni 1755, gehuwd met Stephanus Marais, hertrouwd -1' met 

Hercules Viljoen, (2) met Carel Jacobus Buitendag, ^3) met Frederik Ilendrik August 

Enslin 

2 Geortruij Maria, gedoopt 8 Maart 1761, gehuwd met Andries Auret, hertrouwd met 

Bernhardus Stephanus Ackerman 

3 Johanna Cecilia, gedoopt 16 April 1762, gehuwd met Johannes "Wilhelmus Ycrlee, 

hertrouwd met Louis Jacobus Jordaan 

4 Christina Cornelia, gedoopt 11 November 1764, gehuwd met Helmoet Johannes Luttig 

5 Christiaan Gerhardus, gedoopt 21 September 1766, gehuwd 11 Januari 1789 met Anna 

Lasija Johanna Janse 
(d) 1 Christiaan Gerhardus, gedoopt 12 September 1790 

2 Catharina Geertruida, gedoopt 15 Juli 1792 

3 Maria Elisabeth, gedoopt 20 Juli 1794 

4 Alida Elisabeth Johanna, gedoopt 1 Januari 1797, gehuwd met Gideon Joubert 

(b) 3 Maria Magdalena, gedoopt 17 October 1723, gehuwd 23 Juni 1748 met Dirk Euijgrok, hertrouwd 
met Jan Christoffel Fleck 752-RAUBENHEIMER. Johan Adam Raubenheimer, van Sobernheim, die naar Zuid Afrika kwam in 
het jaar 1769 in dienst der Oost Indiscbe Compagnie, huwde 5 December 1779 met 
Dina Margaretha van Dijk, weduwe van Zacharias de Beer. 

(b) Johan Adam Christoffel, gedoopt 21 Januari 1781, burger te Graaff-Reinot, gehuwd 16 Juni 1799 
met Judith Jacoba Strijdom 
(c) 1 Johan Adam, gedoopt 16 October 1801, gehuwd met Isabella Elisabeth Botha 
(tf) 1 Isabella Elisabeth Johanna, gedoopt 4 Juli 1819 

2 Judith Jacoba, gedoopt 26 November 1820 

3 Johan Adam, gedoopt 26 December 1822 

4 Anna Margaretha, gedoopt 25 Juli 1824 
(c) 2 Anna Margaretha, gedoopt 2 Juni 1803 

3 Petrus Jacobus, gedoopt 21 April 1805, gehuwd mot Fraueina Jacoba Meijer 
(<2) Franoina Jacoba, gedoopt 14 Januari 1827 

4 Johannes Georg Frederik, gedoopt 9 April 1807 

5 Dina Margaretha, gedoopt 3 November 1808 

6 Matthijs Johannes, gedoopt 16 November 1809 

7 Hondrik Jacobus, gedoopt 13 November 181 L 

8 Johan Nicolaas, gedoopt 2 Mci 1813 

9 Samuel Jacob, gedoopt 4 September 1814 

10 Philippus Johannes, gedoopt G Juli 1817 

1 1 Judith Jacoba, gedoopt 5 Juli 1818 

12 Louis Johannes, gedoopt 27 Februari 1820 

13 ilohan Daniel, gedoopt 31 October 1821 

14 Johanna Elisabeth Susanna, gedoopt 25 Juli 1824 106 753.-RAUCH. Jolian Andreas llauch, van Narva, gehuwd 8 Jannori 1761 met Magdalena 
Heijdeiireiob.. 

(';) 1 Johannes Ercdorik, gcdoopt 13 December 1772 

2 Johanna Magdalcua, godoopt 18 September 1774, gchuvvd mot Fraiioiseus Josoplius Bckkcr, van 

Bern Castcl 

3 Maria llcudriiia, gcdoopt 23 Juiii 1776, geliuwd met Job.au Moijcr 

-1 Carolina Louisa, gcdoopt 23 October 1778, geliuwd 4 Maart 1798 mot John Elnislio, van 
Oldmaldrum in Aberdeen 

5 Wilhclinus Tobias, gcdoopt 2 April 1780 

6 Elisabeth Jacoba, gcdoopt 1 Juni 1783, gohuwd 11 Maart 1804 met John Elmslic, van 

Oldmaldrum 

7 Catharina Fredoriea, godoopt 25 December 1784 754 -RAUTEN BACH. Georg Frederik Kautonbach, van Dillingen, die naar Zuid At'rika kwaui in Lot 
jaar 1757 in dienst van de Oost Indische Compaguie, liuvvde 18 April 1762 met Maria 
Mugdaleiia Ferreira, weduwe van Frans Haarhof. 

(b) 1 Isabella Maria, gcdoopt 8 Mci 1763, geliuwd met Johuiucs Botha, hortrouwd met Nicolaas Linde 

2 Hester Catharina, gcdoopt 17 l-'ebruuri 1765, geliuwd met Philip liudolph Botha 

3 Ignatius Lcopoldus, gcdoopt 12 October 1766, burger to Crauff-ltciuot, geliuwd 2 September 

1787 met Adriana Josiua Moijcr 
(f) 1 (ioorg Frodcrik, gcdoopt 18 Maart 1789, gohuwd met Murlhi Elisabeth Potronclla van 
Rooijcn 
(d) 1 Johanna Elisabeth, gcdoopt 27 Maart 1814 
2 Adriana Jusina, godoopt 10 April 1815 
:j Ignatius Lcopoldus, gcdoopt 14 December 1817 107 KAUTENBACH — Vtrvolg. 

(d) 4 Petrus Hendrik, gedoopt 13 Februari 1820 

5 Susanna Margaretha, gedoopt 30 December 1821 

6 Goorg Frederik, gedoopt 18 Jannari 1824 

7 Maria Magdalena, gedoopt 2 October 1825 

8 Salomon Cornelius, gedoopt 23 September 1827 

(r) 2 Margaretha Alberta, gedoopt 8 Augustus 1790, gehuwd mot Andrics Lourcns du Precz 

3 Maria Magdalena, gedoopt 19 Jannari 1794 

4 Hester Gormina, gedoopt 27 Maart 1795, gehuwd mot Christiaan Stcphanus van Rooijen 

5 Jan Abraham, gedoopt 19 October 1797 

6 Ignatius Loopoldus, gedoopt 5 April 1799 

7 Petrus Gerhardus, gedoopt 9 Juni 1805 

8 Uosina Adriana, gedoopt 23 Maart 1808 

(/>) 4 Alewijn Jacobus, gedoopt 12 October 1766, burger to Swellendant, gohuwd 27 April 1787 mjst 
Dorothea Maria Perrcira 
(r) 1 Gcorg Proderik, gedoopt 10 Juli 1791, gohuwd met Adriana Maria Ferroira 
(rf) 1 Christina Elisabeth, gedoopt 4 October 1823 
2 Adriana Maria, gedoopt 30 Jannari 1825 
(c) 2 Thomas Tgnatius, gedoopt 16 December 1792 

3 Alewcijna Jacoba, gedoopt 21 Juni 1795, gehuwd met Stcphanus Mnllcr 

(b) 5 Gerrit Hendrik, gedoopt 23 April 1769, burger te Graaff-Itoinet, gohuwd 26 Augustus 1787 met 
Cornelia Aletta Marais, weduwo van Daniel Potgioter, hcrtrouwd 10 April 1803 met Maria 
Catharina Moijor 
(c) 1 Daniel Petrus, gedoopt 22 November 1788 

2 Georg Proderik, gedoopt 8 November 1789, gehuwd met Maria Catharina Holtshausen 
(rt) 1 Hester Angcnossa, gedoopt 2 Juli 181 5 
2 Cornelia Aletta, gedoopt 11 Januari 1818 
(r) 3 Maria Magdalena, gedoopt 5 Mei 1793, gehuwd met Georg Proderik Jacobus Cronje 

4 Martha Sophia, gedoopt 29 April 1795 

5 Anna Susanna, gedoopt 17 Juli 1797 

6 Anna Elisabeth Jacoba, gedoopt 25 September 1798 

7 Gerrit Hendrik, gedoopt 14 October 1804 

8 Rachel, gedoopt 27 Juli 1806 

9 Zuikes Johannes, gedoopt 15 Mei 1809 

10 Johanna "Wilhelmina, gedoopt 15 December 1811 

11 Maria Catharina Elisabeth, gedoopt 7 April 1816 

12 Isabella Johanna, gedoopt 25 Juli 1819 

13 Ignatius Cornells, gedoopt 14 Pebruari 1822 

(h) 6 Proderik Petrus, gedoopt 23 April 1769, burger to Graaff-Rcinct, gehuwd 30 Mei 1790 met Anna 
Catharina Lindeque 
(c) 1 Orsel Magdalena, gedoopt 1 April 1793 

2 Georg Prederik, gedoopt 19 Pebruari 1797 

3 Maria Magdalena, gedoopt 27 Juni 1799 

4 Petrus Hendrik, gedoopt 10 Mei 1801 loa RAUTENBACn.— Yervolrj. 

(c) 5 Anna Helena, gedoopt 3 Mei 1807 

6 Engenaas Alewijn, gedoopt 12 Maart 1808 

7 Martha Isabella, gedoopt 19 November 1809 

(J) 7 IfcMina Elisabeth, gedoopt 23 Miart 1772, gehuwd met Miohiel Arnoldus Mailer 

8 Johan Andreas, gedoopt 4 September 1774, burger te Swellendam, gehuwd 17 Januari 1796 met 
Margaretha Isabella Meijer 
(c) 1 Emerentia Margaretha, gedoopt 26 November 1797 

2 George Frederik, gedoopt 13 Januari 1799 

3 Maria Anthoinetta, gedoopt 9 October 1800 

4 Johanna Isabella, gedoopt 26 December 1801 

5 Alewijn Jacobus, gedoopt 30 October 1803 

6 Hester Catharina, gedoopt 30 October 1803 

7 Susanna Magdalena, gedoopt 13 Maart 1806 

8 Rosina Elisabeth, gedoopt 14 Januari 1809 

(J) 9 Cornells Anthonie, gedoopt 11 Augustus 1776, burger te Swollendam, gehuwd 21 April 1799 
met Adriana Agnessa Mullcr 
(c) 1 Susanna Elisabeth, gedoopt 24 April 1801 

2 Georg Frederik, gedoopt 31 October 1802 

3 Maria Magdalena, gedoopt 2 Mei 1804 

4 Cornells Johannes, gedoopt 17 Juni 1808 

5 Adriana Jacomina, gedoopt 3 Mei 1807 

6 Ignatius Loopoldus, gedoopt 20 November 1809 Johan Christoffel Rautenbach, van Saxen, gehuwd 3 Juli 1791 inet Margaretk 
Aletta Potgieter. 

(£) 1 Johan Andries, gedoopt 20 Maart 1793, gehuwd mot Sara Catharina du Preez 

(<?) Johan Christoffel, gedoopt 25 Januari 1818 
(6) 2 Cornelia Aletta, gedoopt 18 Maart 1796, gehuwd met Johannes Nortje 

3 Johan Daniel, gedoopt 16 Februari 1800 

4 Esaias Jacobus, gedoopt in Mei 1805 109 755.-RAVENS. Albertus Johannes Ravens, geboren in Znid Afrika, namen van ouders onbekend, 
gehuwd met Catharina Johanna Buijs. 

(J) 1 Catharina Ernestina, gedoopt 3 April 1788 

2 Hendrik Albertus, gedoopt 3 April 1788, gehuwd met Sara Danielse 
(c) Sara Christina, gedoopt 1 Mei 1814 
(6) 3 Maria Jacoba, gedoopt 26 September 1790, gehuwd met Johan Philip Hendrik Klijnsmit 

4 Carel Leendert, gedoopt 28 October 1792 

5 Dorothea Johanna Hendrina, gedoopt 25 Januari 1795, gehuwd met Jan Fredorik Gilmet 

6 Anna Hendrina, gedoopt 3 September 1797 

7 Carolina Jacoba, gedoopt 21 Juli 1799 

8 Johannes Albertus, gedoopt 18 October 1801 

9 Albertus Johannes, gedoopt 4 Maart 1804 

10 Albertus Johannes, gedoopt 16 November 1806 Hendrik Ravens, geboren in Znid Afrika, namen van ouders onbekend, gehuwd 
met Aletta Geertrnida Adriaanse. 

(6) 1 Johan Hendrik, gedoopt 12 Mei 1799 

2 Frederik Johannes, gedoopt 13 Juli 1800 

3 Joachim, gedoopt 25 April 1802 

4 Rosina Dorothea Jacoba, gedoopt 17 Februari 1805 

5 Johannes Albertus, gedoopt 28 September 1806 

6 Jacobus Cornells, gedoopt 24 Juli 1808 

7 Maria Elisabeth, gedoopt 10 Maart 1811 756-REBORIE. Andries Reborie, van Montier in Zwitserland, chirurgijn, gehuwd 7 Mei 1786 met 
Aletta Louisa Margaretha Olwagen. 
(6) Engol Frans Fredorik, gedoopt 11 November 1787 757.-REDEKER. Johan Arend Redeker, van HesRen Schomhorg, gphnwd met Florontina Daniclsc. 

(&) 1 Angela Maria, gedoopt 20 Augustus 1758, gohuwd mot Christiaan Darije, hcrtrouwd 19 Augustus 
1810 met Pieter Joseph Liesmont, van Brabant 

2 Elisabeth, gedoopt 13 April 1760, gehuwd met Georg Ilcndrik Godlof Bergman, van Jena 

3 Catharina Hendrina Alida, gedoopt 7 Februari 1762 758.-REDELINGHUIJS. De stamvader van deze familie was Johannes Hermanns Redolinghuij.s, van 
den Ham, gehuwd 19 October 1755 met Johanna Hermina de Vries. 

(i) 1 Johannes Hendricus, gedoopt 25 Juli 1756, gehuwd 9 Juli 1780 met Maria Elizabeth do Villiors 

(c) Johannes Hermanus, gedoopt 2 December 1781 
(4) 2 Susanna, gedoopt 22 October 1758, gehuwd 9 Juli 1780 met Evert Hough, van Tondcren 
- 3 Johannes Hermanus, gedoopt 29 Augustus 1762, burger te Stellenbosch, gehuwd 18 Maart 1787 
met Cornelia Linde 
(r) 1 Catharina Elisabeth, godoopt 25 December 1788, gehuwd met Cornclis Mosterl 

2 Johannes Hermanus, gedoopt 13 Juli 1791, gohuwd in Augustus 1812 met Susanna 
Johanna Hermina du Plessis, weduwo van Andreas Matthcus Kock 
(d) 1 Elsio Catharina, gedoopt 6 Juni 1813 

2 Cornelia Johanna Wilhelmina, gedoopt 30 Januari 1815 

3 Johannes Hermanus, gedoopt 1 Februari 1818 
(r) 3 Hans Jurgen Wilhelmus, gedoopt 3 November 1793 

4 Jacobus Nicolaas, gedoopt 17 Januari 1795, gehuwd met Jsicoba Maria Louw 
(rf) 1 Jacobus Nicolaas Louw, godoopt 28 Februari 1 822 
2 Milliw Retseh, gedoopt 26 Maart 1823 
(c) 5 Izaak Fredcrik, gedoopt 8 Januari 1797, gohuwd 16 October 1815 mot Johanna Aletta 
Groenewald lit ItEDELINGHUIJS.— Veroolg. 

(c) 6 Potrus Johannes, godoopt 27 Mei 1798 

7 Johanna Ilorniina, godoopt 27 Mci 1799 

8 Matthijs Johannes, gedoopt 19 April 1802 

9 Potrus Jacobus, gedoopt 18 September 1803, gohuwd mot Sara Johanna van "Wijk 
(d) Gerrit Jacobus, gedoopt 4 November 1825 

(c) 10 Loamic Cornelia, gedoopt 23 December 1804, gohuwd met Areud Egbortus do Waal 
(?>) 4 Izaak, gedoopt 12 Augustus 1764 

5 Maria Elisabeth, godoopt 15 December 1765, gchuwd 27 April 1783 met Petrus Eetiof 
C Potrus Johannes, gedoopt 1 November 1767 

7 Frederik, gedoopt 17 September 1769 

8 Jacobus, gedoopt 2 December 1770, burger te Stellonbosch, gchuwd 25 April 1792 met Dobora 

Helena lloodewald, hortrouwd met Catharina Dorothea Wolfaard 
(<•) 1 Johannes Ilcrmanus, gedoopt 2 Juni 1793, gchuwd met Anna Catharina Smit 
(cZ) 1 Dobora Helena, gedoopt 25 Januari 1814 

2 Jacobus Hendrik, gedoopt 15 October 1815 

3 Johannes Hermanus, gedoopt 25 Januari 1818 

4 Petrus Johannes, gedoopt 17 October 1819 

5 Margaretha Wilholmina, gedoopt 25 December 1822 

6 Aima Catharina, gedoopt 22 Fcbruari 1824 

7 Anthonio Chiappini, gedoopt 17 September 1826 

8 Thomas Nicolaas, gedoopt 13 Juli 1828 

9 Johanna Catharina Wilholmina, gedoopt 18 April 1830 
((.■) 2 Maria Catharina, gedoopt 28 September 1794 

(b) 9 Potrus Johannes, gedoopt 13 September 1772, gohuwd 7 Fcbruari 1796 met Susanna Margaretha 
"Wcssols 
(c) 1 Johanna Hormina, gedoopt 8 Januari 1797, gohuwd mot A. M. Gootz 

2 Cathariua Hendrika, gedoopt 4 Moi 1798 

3 Susanna Margaretha, gedoopt 18 September 1803, gchuwd met "Willem Anne Janssons de 

Smidt 

4 Catharina Hendrika, godoopt 3 Augustus 1806 

5 Johannes Hernia li us, gedoopt 14 Fobruari 1808 

6 Catharina Hendrika, gedoopt 22 Juli 1810 

7 Johanna Hcrmina, gedoopt 14 Juui 18 L2 

(b) 10 Job. -uiua normina, gedoopt 16 Januari 1774, gchuwd met den ecrwaarden heer Willcm Adolph 
Krige 112 
759.-REEDEL. Frcderik August Reedel, geliuwd 26 Maart 1780 met Sophia Hendrina Mostert. 
(6) Maria Catkarina, gedoopt 29 September 1782 Zacharias Reedel (of Riedel), van Duitsch Bohmcn, gehuwd 13 September 1801 
met Maria Elisabeth van den Berg. 760.-REEDER. Johan Reeder, van Wegersleben, gehuwd 23 Februari 1777 met Johanna Maria 
Pieterse. 

(b) 1 Carsten Ilendrik, gedoopt 2 November 1777, gehuwd 13 Deoember 1807 met Maria Catharina 
Pick, hertrouwd 15 October 1815 met Petronella Sibella Plantefeber 
(c) 1 Isabella Abrahamina, gedoopt 25 Mei 1817 

2 Johanna Maria, gedoopt 12 September 1819 

3 Maria Christoffelina, gedoopt 3 Maart 1822 

4 Johannes Albertus, gedoopt 28 Mei 1824 

(6) 2 Maria Catharina, gedoopt 14 Juli 1782, gehuwd 9 Pebruari 1800 met Lourens Hasselquis, van 
Calsamen in Sweden, hertrouwd met Petrus Jacobus Joubert 

3 Elsabe Maria, gedoopt 16 Mei 1784 

4 Johanna Catharina, gedoopt 12 Pebruari 1786, gehuwd met Johan Hendrik Coetsoe, hertrouwd 

met Joseph Marthinus Graaff 

5 Hermanus Petrus, gedoopt 7 December 1794 

6 Johannes Jacobus, gedoopt 28 Juli 1800 Jacob Salomon Reeder, van Arendstad, gehuwd 17 Januari 1 779 met Maria Elisa- 
beth Benade, hertrouwd met Maria Margaretha Heijts. 

(b) 1 Maria Elisabeth, gedoopt 8 April 1781, gehuwd 21 April 1799 met Carol Herselman, van 
Eijsenach 
2 Elisabeth Maria Catharina, gedoopt 12 October 1788, gehuwd 24 Juni 1804 met Christianus 

Augustus Plculh, van Saxcn-Coburg 
H Jacob Salomon, gedoopt 10 Januari 1790 113 761. -van REENEN, De stanivadei van deze familie was Jacob van Recnen (of Ilbeeucn), van Meincl, 
die kwam naar Zuid Afrika in hot jaar 1721, lmwdc 1 Juli 1725 met Johanna Sioker- 
man, en hertrouwde 9 October 1757 met Mavia Elisabeth Louw. 
(J) 1 Jacob, gedoopt 11 Moi 1727, gchuwd 4 December 1746 met Maria Franke 
(c) 1 Jacob, gedoopt 3 December 1747 

2 Johannes Gijsbcrtus, gedoopt 23 Maart 1749, gchuwd mot Catliariua Maria le Rous, her- 
trouwd 19 April 1778 met Elisabeth Jacoba Maijnicr 
(d) 1 Johanna Maria, gedoopt 11 October 1772 

2 Maria Elisabeth, gedoopt 31 Januari 1779, gchuwd 22 September 1803 met Jan 

Hondrik von Manger, van Dotmold, bedicuaar vau God's woord to Kaapstad 

3 Hester Alctta, gedoopt 31 December 1780 

4 Jacob, gedoopt 30 Juni 1782, gchuwd 4 Mei 180(3 met Gcsiua Wilholmina Cloole 

(e) 1 Elisabeth Johanna Maria, gedoopt 1 Maart 1807 

2 Johannes Gijsbcrtus, gedoopt 1 October 1809 

3 Hendrik Cloote, gedoopt 24 November 1811 

(«) 3 Daniel, gedoopt 7 Maart 1751, gchuwd 6 Xovombcr 1774 mot Maria Carolina vau dor 
Spuij 
(d) Jacob, gedoopt 15 September 177(5 
(c) 4 Johanna Catliariua, gedoopt 7 Maart 1751 

5 Johanna, gedoopt 19 Maart 1752 

6 Catharina Gcsiua, gedoopt 12 Augustus 1753, gchuwd 30 Juli 178(3 mot Cornel is 

Adriaansc, van Middclburg, luitenant tor zee 

7 Dirk Gijsbcrt, gedoopt 28 Juli 1754, vaandrig iu dicnsl dor Oost Indischc Compaguic 

alhicr, gchuwd 28 Juli 1776 met Alctta Catharina Hurler, hcrtrouwd 1(3 September 
1801 met Johanna Catharina Cruij wagon, weduwe vau Jacob Pielcr Dcucijs 
(t/) 1 Barbara Jacoba, gedoopt 18 Mci 1777, gchuwd met Jan Trcdcrik llcita 

2 Jacob Jan Willcm, gedoopt 12 April 1778, gchuwd 7 December 180(3 met Maria 
Adriaua Smalbergcr 

(f) 1 Johanna Marthina, gedoopt 7 Augustus 1808 

2 Dirk Gijsbert, gedoopt 18 October 1809 

3 Alctta Catharina, gedoopt 7 Januari 181 1 

(il) 3 Maria Martha Dartholda, gedoopt 3 November 1780, gchuwd met Jan Carol llorak 

4 Johanna, gedoopt 25 December 1781 

5 Catharina Gcsiua, gedoopt 1G Maart 1783, gchuwd met Michiel van Breda 

(3 Daniel, gedoopt 23 April 1781, gchuwd 2 October 1803 met Cornelia Arnoldina 
Deneijs 
(e) 1 Dirk Gijsbcrtus, gedoopt 13 April 180(3 

2 Johanna Charlotta ltoberta, gedoopt 10 April 1809 

3 Alctta Catharina, gedoopt 25 Augustus 1811 

4 Cornelia Magdalona, gedoopt 24 October 1813 
(d) 7 Aletta Maria, godoopt 1 October 1789 114 van 1? E EX EX.— Verno!</. ('0 8 Jacob, gcdcopl 5 October 1755, gehuwd 4 Fcbruari 17S1 met Maria Calliuriua Pcrsoon 
(d) 1 3d aria, gedoopt 1G Juni 1782, gehuwd met Willcm Ferdinand Vorsfcld 

2 Jacob, gcdoopt ointrent 1785, gehuwd 1G October 1808 met Sophia Margarelha 
Jauoba van Sohoor 
(c) 1 Maria Catliarina, gcdoopt 19 November 1801) 

2 Jacob "Willcm, gcdoopt 8 December 1811 

3 Sophia Magdaleua, gcdoopt 10 Jauuari 1813 

4 Elisabeth "Wilhclmina, gcdoopt 1 Mci 1S14 
(d) 3 Elisabeth "Wilhclmina, gcdoopt 25 Fcbruari 1787 

4 Johanna Paulina, gcdoopt 14 Juni 1789 

5 Calharina Cornelia, gcdoopt 17 Mci 1792 
G Christiaau Daniel, gcdoopt 19 Mci 179-1 

7 Johannes Gijsbcrtus Frank, gcdoopt 22 Fcbruari 1798 

8 Scbastiua Cathariua, gcdoopt 29 November 1798 

(c) 9 Willoiu, gedoopt 19 December 175G, gehuwd 18 Jauuari 1779 met Maria Dorothea 
Uicbncr 
(d) 1 Jacob, gcdoopt 28 Juli 1782 

2 Daniel, gcdoopt 13 Juni 1784, gehuwd met Johanna Elisabeth Grundliugh 
(c) 1 "Willcm Johannes, gcdoopt 17 September 1809 

2 Elisabeth Magdaleua Franoma, gedoopt 30 Juni 1811 

3 Maria Louisa, gcdoopt 24 Juli 1814 

4 Abraham Pictcr dc Villicrs, gcdoopt 21 Juli 181G 
((/) 3 Dirk (jijsbertus, gcdoopt 2-1 Juni 1787 

4 Louisa, gedoopt 30 Juli 1789 

5 Fiorina Johanna, gcdoopt 24 Juli 1791 

G Willcm Jacob, gcdoopt 9 December 1798 
(c) 10 Jacobus Aruoldus, gcdoopt 11 December 1757, gehuwd 24 Februari 1782 mot Jaooba 
Muuuik 
(d) 1 Elisabeth Maria, gcdoopt 26 Jauuari 1783 

2 Jacobus Gcrhardus, gcdoopt 15 Augustus 178 i, gehuwd 2 November 180G met 
Maria Helena DZorak 
(e) Jacobus Aruoldus, gedoopt G September 1807 
(d) 3 Jacob, gcdoopt 1 October 178G, gehuwd 10 Juli 1808 met Sophia AVilhclmina 
van Breda 
(e) 1 Cathariua Sophia, gcdoopt 21 Mci 1809 

2 Jacoba, gedoopt 3 Maart 1811 

3 Elisabeth Johanna, gcdoopt 29 Mei 1814 
(d) 4 Elisabeth Maria, gcdoopt 25 Mci 1788 

5 Maria Johanna, gcdoopt 25 Maart 1790, gehuwd met Abraham Frcdcnk 
Schikkcrling 
('•) J L Johanna, gcdoopt 8 April 1759, gclnvwd met Johannes Taulus Ekstcon 

12 Sebasliaan Falcntijn, gedoopt 31 Augustus 17G0, gehuwd 14 September 1783 met 
Cathariua llurlcr 11.-. van KEENEX .—Vervolg. 

(d) 1 Barbara Maria, godoopt 13 Juni 1784, gchuwd met Fredcrik "Willem "Woeke 
2 Jacob, gedoopt 2 October 1785, goliuwd mot Maria Alctta Carolina van Sehoor 
(o) 1 Sophia Maria, gedoopt 25 October 1807 

2 Catharina Cornelia Frederioa, gedoopt 15 Januari 180 J 

3 Catharina Johanna Wilhelmina, gedoopt 15 October 1811 
(d) 3 Maria Isabella, gedoopt 11 Fobruari 1787 

4 Jan Willem, godoopt 31 Augustus 1788 

5 Catharina Cornelia, godoopt 18 Maart 1790 

6 Jacoba Arnolda, gedoopt 24 April 1791 

7 "Wilhelmina Johanna, gedoopt 6 Januari 1793 

8 Sobastiaan Falontijn, godoopt 1 Juni 1794 

9 Johanna Philippina, gedoopt 12 Juli 1795 

10 Elisabeth Arendina Johanna, godoopt 2 October 1790 

11 Sophia Jeannetta, gedoopt 1 April 1798 

(c) 13 Jan Frodorik, godoopt 25 April 1702, gehuwd mot Tjda Johanna Ziivast 

(d) 1 Jacob, godoopt 16 Soptombor 1787, gehuwd 21 Jannari 1808 met llcgina Christina 
Loohnor 
(c) I Ijda Johanna, gedoopt 22 Januari 1809 

2 Jannotje Johanna, godoopt 18 November 1810 

3 Maria Sobastina, gedoopt G December 1812 

4 Jan Frodorik, gedoopt 11 September 1814 

(if) 2 Frodorik "Willem, godoopt 21 Septembor 1788, gchuwd met Susiinna Ilormina 
Hough 
(c) 1 Jan Frederik, gedoopt 17 Januari 1813 

2 Susanna Catharina, godoopt 11 September 1814 
(<Z) 3 Johanna "Wilhelmina, gedoopt 1 October 1790 

4 Ijda Jacoba, godoopt 1 Juli 1792, gohnwd mot Artriaan Christ iiian Dcnoijs 

5 Maria Johanna, gedoopt 10 Januari 1793, gohnwd met. Scbasti.-uin Faluiriijn Cloeto 
G Cornolis, godoopt 12 Juli 1790 

7 Sobastiaan Falontijn, gedoopt 12 Moi .1799 

8 Gesina, godoopt 20 Juni 1803 

(e) 11 Gijsbert, godoopt 13 November 17G3, gohuwd 30 Maart 1788 mot Maria Johanna 
Smalbergor 
(d) 1 Anna Jacoba, godoopt 25 December 1788 

2 Dirk Gijsbertus, godoo]>t 2 September 1792, gehmvd met Anna Elisabeth Vos 
(r) Gijsbertus Johannes, godoopt 3 April 181 1 
(d) 3 Maria Johanna, gedoopt 14 December 179 1 

4 Cornelia Catharina, gedoopt 3 April 1790 

5 Johanna Potronclla, gedoopt 14 Januari 1798 

G Gijsbortina I'etronclla Maria, gedoopt 28 September 1800 

7 Jacoba Johanna Maria, gedoopt 10 Januari 1802 

8 Elisabeth Johanna, gedoopt 2fi Juni 1803 

9 Alida Jacoba Dirktina, gedoopt 13 April 180G ]IC van KEEN EN.— Veroolg. 

(ft) 10 Marthina Catharina, gedoopt 20 September 1807 
11 Catharina Gesina Maria, gedoopt 20 Mei 1810 
(h) 2 Catharina Elisabeth, gedoopt 30 Januari 1729, gohuwd met "Willem van Sohoor 

3 Daniel, gedoopt 15 October 1730, gehuwd 14 Juni 1761 met Catharina Christina Bock, hertronwd 
1 5 September 1771 met Johanna Lovina Coli jn, weduwo van Johan Nicolaas Sohot 
(<■) 1 Jacob, gedoopt 28 Fcbruari 1702, luitcnant militair in do Engelsche dienst te Bengalcn 

2 Geortruida Christina, gedoopt 23 December 1763, gehuwd mot den heer Freijer Ilatficld, 

van Manchester 

3 Johanna, gedoopt 12 Mei 1765, gohuwd mot Jan Pieter Baumgard 

4 Margarctha Hondrina, gedoopt 5 April 1767, gehuwd 18 September 1785 met Donald 

Campbell, kapitcin op hot schip Worcester 

5 Anna Margarotha, gedoopt 26 Juni 1768 

6 llondrik Oostwald, gedoopt 8 October 1769 

7 Catharina Maria, gedoopt omtrent 1770, gehuwd met Pieter Lourcns Cloeto 

8 Johanna, gedoopt 4 April 1773 

(/>) 4 Beatrix Cornelia, gedoopt 28 October 1731, gehuwd 10 Juli 1751 mot Dicderik Wilholmi t van 
Stockholm 
5 Anna Margaretlia, gedoopt 19 April 1733, gehuwd 28 November 1751 mot Joachim Jan Lodewijk 

"Wcrnich 
<i (Jcertruij, gedoopt 29 April 1736, gohuwd mot Jan Serrurier 
7 Adriaan, gedoopt 4 Mei 1760, gohuwd 18 April 1779 mot Engela van Niokork 

(<•) 1 Maria Jacoba Christina, gedoopt 19 November 1780, gehuwd met Johan Joseph Jurgens 

2 Elisabeth Alberta Potronella, gedoopt 5 October 1783 

3 Jacobus, gedoopt 20 Februari 1786 

4 Adriaan, gedoopt 3 November 1787 

5 AU)ortus Bernhardus, gedoopt 24 September 1789 
Adriana, gedoopt 17 September 1791 

7 Alotta Elisabeth Hcndrina, gedoopt 22 April 1794 

8 Engela Johanna Maria, gedoopt 14 Januari 1798 
(b) 8 Jan, gedoopt 7 November 1762 

9 Maria Jacoba Christina, gedoopt 17 Juni 1764 Johannes van Reenen (of Rheenen), waarschijnlijk een broeder van Jacob van 
Reenen,*dcch niet zcker, gehuwd 8 September 1737 met Johanna Appolonia Polken, 

(b) Johannes Jacobus, gedoopt 29 Juni 1738, gehuwd 16 Augustus 1767 mot Catharina van den 
Trans 
(c) 1 Elisabeth Johanna, gedoopt 26 Juni 1768, gehuwd met Hendricus Coenradus Voget, van" 
Jemqnim, administrates van de graan magazijnen alhier 

2 Margaretha Alida, gedoopt 27 Mei 1770 

3 Johannes Jacobu«, gedoopt 10 Juli 1774 117 762.-REGTER. Jan Jurgen Regter, van Freiberg, burger te Stellenbosch, gehuwd 15 DecemW 
1782 met Helena Olivier. 

(&) 1 Jan Gijsbert, gedoopt 26 Octobor 1783, gehuwd 14 Soptomber 1800 met Goertruij Carolina Theron 
2 Maria Elisabeth, gedoopt C Fcbrnari 1785, gehuwd met Johannes Francois Mccgcl 763-REINIERS. Johannes Jacobus Reiniers, van Scherpenzeel, gehuwd 5 ftfei 17(55 met Maria 
Sophia Wium. 

(6) 1 Anna Helena, gedoopt 30 Maart 1700 

2 Ilclona Marga'retha, gedoopt' 24 Juli 1708, gehuwd met Cocnraad Johannes Hoffman 

3 Elsabe, gedoopt 15 September 1771, gehuwd mot Pieter Malan 

4 Johannes Jncobns, gedoopt 29.Moi 1774 764.-REITZ. De stamvader van deze familie was Jan Frederik Reitz, geboren 27 Juni 1761 te 
Utrecht, overleden 5 April 1824, gehuwd 23 Maart 1795 met Barbara Jacoba van Ree- 
nen, van Kaapstad. Uij was kapitein luitenarit in dienst der Vereenigde Nederlanden, 
en nam als zoodanig in 1781 aan den slag bij Doggersbank deel. Kort daarna vertrok 
hij mot andere officieren naar Kaapstad, alwaar hij do betrekking van vendumeestcr 
generaal vervulde. 

(5) 1 Dirk Gijsbert, advokaat, goboren 3 Januari 179G, gohuwd met Louisa Johanna yan dor Fool. In 
1829 ging hij naar Batavia, alwaar hij ovcrloed in 1852 
2 Gijsbert Jan Carel, notaris te Kaapstad, goboren 12 Juli 1797, gohuwd met Gcsina Wilhelmina 
Karnspek, hortrouwd in 1829 mot Hester Jonbert 
(c) 1 Jan Froderik, Phil. Dr. en bedienaar van Gods woord te Somerset West, geboren 27 Fc- 
brnari 1821, gehuwd met Jacoba HUlegonda ran Rijneveld 
(d) 1 Gijsbert, overleden in 1876 

2 Emma Oatharina, overleden 

3 Gesina 

4 Jan Frederik, overleden 

5 Jacobus 11* EEITZ.— Vervolg. 

(c) 2 Jan Daniel Karnspek, notaris te Swollendam, geboren 4 Augustus 1822, ovorleden in 1893, 
gehuwd met Hermana Huberta Reitz 
(tf) 1 Cornelia Gesino, gchuwd met Dr. Silke 

2 Gijsbert Benedictus, overleden in 1803 

3 Francis William, M.D. te Wijnborg 

4 Jan Daniel Karnspek 

5 Bertha Barbara 
G Gesina Hester 

(c) 3 Johanna Gatharina Henriotta, goboron 18 April 1828, gehuwd 9 Decomher 1848 met den 
reenter Egidius Bonedictus Watcrmeijor 
4 Jacobus Gideon, geboren 15 December 1830, gehuwd met Anna Versfold 
(d) 1 Aletta, gehuwd mot C. Smuts 

2 Maria Cornelia 

3 Hillegondn 

4 Helen 

5 Hester 

6 Otto, overledcn 

(c) 5 Gijsbert, geboren 2 Februari 1832, gehuwd met Alotta Yersfeld 
(rf) 1 Hester 

2 Hortonse, gehuwd mot P. J. Farquharson 

3 Catharina Amelia, gehuwd met F. Lawrence 

4 Beatrice 

5 Maria 

G Frances 

7 Emilia 

8 Gijsbert 

9 Aletta 

10 Anna 

11 Marguorite 

12 Otto 

13 Irene 

14 Gwondolino 

(c) G Josua Joubert, geboren 5 Maart 1837, ovorleden in 1841 

7 Johanna Maria Froderica, geboren 15 Maart 1841, gehuwd met Dr. C. Smuts 
(h) 3 Alotta Catharina, goboren 9 April 1799, overlodon in 1872, gehuwd met don adTokn.it Josiui An- 
dries Joubert, hertrouwd mot Tobias Johannes nerold, bodiona.ir Tan Gods wonrd to Ktollen- 
bosch 

4 Jacobus Johannes, geboren 3 Moi 1801, ovorleden in 1824 te Alomhas a ] s kapHein in do Engelsohe 

jjeediensb 

5 Jacobus Lourens, geboren 21 Juni 1805, overledon 8 Maart 1806 

li Francis William, L.W.V. voor Swellondam, later Usher of tho Black Rod, geboren 31 December 
1810, overlodon 25 Juni 1881, gehuwd in 1832 met Cornelia Magdalenn Deneijs 
(c) 1 Tlermana TInborta, geboren 15 November 1833, gehuwd met Jan Daniel Karnspek Reitis 
2 Barbara Johanna, gehuwd met Jan C. Gie 119 11EITZ.— Vercolg. (<■) 3 .Maria Johanna Elisabeth, gehuwd inot J. F. Joubcrl 
i Caroliaa Magdalcua 
o Jan Fredorik, jong ovorlcdon 

ii Jan Fagol, goborcn 15 April 1843, gehuwd 23 September 1878 met Christina Catliarina 
Sophia Hobern 
(rf) 1 Charles Hoborn 

2 Cornelia Maria Barbara 

3 Marian Blauca Louisa 

(c) 7 Francis William, hoofdrechter on later president van don Oranjo Vrijslaat, geboron 5 Octo- 
ber 1844, gehuwd mot Blanca Thesen, horlrouwd in 1889 mot Cornelia Maria Thorosia 
Muldor 
(</) 1 Francis William, overlodon in 1882 
2 Hjalmar 
P. Alfhild, overlodon in 187'J 

4 Joubert 

5 Doncijs 

t> Arnt Leonard 

7 George Grey, overlodon in 1884 

8 Johannes Hondrieus Brand 
J) Elisabeth Maria 

10 Henry Loch 

11 Rolf 

(c.) 8 Gerhard us Cornclis Dcnoijs, prukurcur en notaris tc Oudlshourn, overlodon in Juli 1885 
'.) Alotta, gohuwd met John Devenish 

10 Johanna Sophia 

11 Frances Hosier, gohuwd mot don advokaat W. P. Schreiuer, L.U.lt. 

12 Catharina Bcnodicta, gehuwd mot den ccrwaarden heer J. G. Sutton 765.-RENKE. Johannes Renke (of Renneken), van Zweibrucken, goliuwd 20 April 1794 met Ja- 
coba Petronella van Nimwegen. 

(b) 1 Anna Maria, godoopt 11 September 1798 

2 Gerkardus Carolus, godoopt 11 September 1798 

3 Catkarina Elisabeth 

4 Hermanus Lambertus, gedoopt G Juni 1808 

5 Albertus, gedoopt 6 Juni 1808 

G Martka Maria, gedoopt 1G Januari 1812 766-RENS. Johan Adam Rens (of Rcnsch), van Meerseburg in Saxen, kwam naar Zuid Afrflca 
in bet jaar 1754, en huwde 1G October 17C1 met Elisabeth Catharina Lants. 
(ft) 1 Jokan Pieter, godoopt 1 Augustus 17G2 

2 Johanues Jacobus, godoopt 22 Juli 17G4, gckuwd 2!) December 1787 met Anna Catkarina Moslert, 
weduwe van Gerrit Jacobus Romond 
(»:) I Johannos l'etrus, gedoopt 4 September 1788 

2 Bernkardus, gedoopt 1 1 April 1790, gckuwd met Ckristiua Johanna Mailer 

3 Johannes Jacobus, gedoopt 2G Mei 1793 

(ft) 3 Pctrus, gedoopt 5 Juli 1 7*»7, gehuwd 31 Juli 1791 met Jacomina Mostcrt, weduwc yau Frcdcrik 
Stauder 
(r) 1 Jan Adam, gedoopt G Mei 1792, gehuwd met Johanna Sara Christina Horholdt 

2 Elisabeth Catkarina, gedoopt 25 Augustus 1793 

3 Jacomina, gedoopt 31 Juli 179G 

4 Magdalena Christina Dina, gedoopt 31 December 1797 

(ft) 4 Ckristiaan Ernst, gedoopt 23 Juli 17G9, goliuwd G Augustus 1797 met Alotta Jacoba AnicUmg, 
weduwo van Bernhardus Mostcrt 
(c) 1 Elisabetk Jacoba, gedoopt 4 Maart 1798 

2 Justinus, gedoopt 9 Maart 1800, goliuwd mot Martha Margarotha Liudc<nio 
(d) 1 Johanna Magdalona, gedoopt 18 Januari 1829 
2 Aictta Jacoba, gedoopt 31 October 1829 
(ft) o Uoolof Marthinus, gedoopt 4 April 1773 

G Bernhardus Johannes, gedoopt 30 Maart 1777 Willem Reus (of Rijuts), ran 's Graveuhage, gehuwd 17 Februari 1791) met Sophia 

Jacoba Putter. 

(ft) I Anna Margarctka, gcboren 4 November 1790 
2 Sophia Jacoba, goboren 11 Juli 180G 121 767.-~van RENSBURG. Destamvader van deze familie was Nicolaas Janse van Keusburg, die op 14 Augus- 
tus 1708 huwde met Aletta van der Morwe, weduwe van Marthiuus van Stadon. 

(6) 1 Johannes, godoopt 7 Juli 1709, burgor te Drakenstein, gohuwd 27 Augustus 1730 met Auna Mar- 
garetha Botha 
(c) 1 Nicolaas, gcdoopt 22 Juni 1731, burgor lo Swellcndam, gohuwd 11 November 1753 mot 
Alberta van Rooijon 
(d) 1 Johannos, godoopt 25 Dcccmboi' 1754 

2 Jacquornina, godoopt 7 April 1756, gehuwd met Job an Nicolaas Willom Barkliuijzoti 

3 Anna Margaretha, gedoopt 25 Docombor 1757, gohuwd met Nicolaas Jacobus Oost- 

huijzon 

4 Hondrik, gedoopt 4 Novombor 1759, burgor to Swollondam, gohuwd 21 April 3 782 

mot Susanna Josina Schoopors, hcrtrouwd 2 September 1801 met Martha Magda- 
lona Schoopors, woduwo van Gonit Ooslhuijzon 
(c) 1 Maria Elisabeth, godoopt 14 Maart 1784, gohuwd mot Stophanus Bckkor 

2 Nicolaas, godoopt 16 Juni 1780, gohuwd in Fobruari 1800 met Hester l'otro- 
nclla Prinsloo 
(J) 1 Hendrik Cltristoffol, gedoopt 2 Doeoinbor 1810 
2 Nicolaas Marthinus, gcdooi>t 2 December 1810 
(e) 3 Susanna Josina, godoopt 10 Maart J 788 

4 Stophanus Johannes, gedoopt 13 Juui 17!>0 

5 Hondrik Christoffol, godoopt 2'J Januari 17'J2 
(5 Lucas Willcui, godooi>t 28 September 1794 

7 Susanna Josina, gedoopt 20 November 17U7 

8 Aletta Sophia, godoopt 22 Juni 1800, gohuwd mot Jub.au Nicolaas Willcin 

Barkhuijzcn 
I) Sara Johanna Catharina, godoopt 25 Augustus 1804 

10 Martha Magdalona, godooj>t 27 October 1805 

1 1 llostor Anthoinotta, gedoopt 27 Docombor 1807 
(d) » Coruolis, godoopt 22 December 1701 

Nicolaas, godoopt 15 April 1704, burger to Xwolloiulam, gehuwd 21 Jhnuari J 7S7 
met Anna Johanna Brcitcubach, hcrtrouwd in September 1808 met l'elronella 
Cornelia Scheopers 
(r) 1 Nicolaas, gedoopt 11 December 1788 

2 Gorbrocht Elisabeth, godoopt 28 November 171)0 

3 Johannes Jacobus, godoopt 23 Januari 17JKJ, gehuwd met Jacuiniiia Slufl'cliua 

Suijman 
(f) 1 Nicolaas Jacobus, godoopt Fobruari 1HI1) 

2 Jesaias Rcijnior, gedoopt 5 Juui 1821 

3 Amorcntia Margarotha, godoopt 25 December 1822 

^) 4 Cornolis Joacphus, gedoopt 20 April 17JM, gehuwd 1 Januari 1820 wel Su- 
sanna Elisabeth Lombard 1±2 van UEXSBUliti. -Vtroolg. 

(f) 1 Xicolaas, gedoopl 3 Juui 182 L 

2 Margarotlui Isabella, godoopt 23 Maart 1823 
(e) 5 Anna Catharina Johanna, godoopt 21 April 171)7, gehuwd met Jacob Johannes 
Pienaar 
G Alborla, gedoopl 7 April 1799, gehuwd met Christoffol Snijman 

7 Frodorik, gedoopt 4 Septoniber 1808 

8 Hondrik, godoopt 12 Novcmbor 1809 

9 Gorhardus Johannes, gedoopt 13 December 1812 

10 Reijnior, godoopt 14 April 1814 

11 Clasina Pctronolla, gedoopt October 181 G 

12 Goenraad Jacobus, gedoopt 28 Maart 1819 

(d) 7 Reijnior, gedoopt 20 November 17G8, burger to Swcllondam, gehuwd 22 April 1792 
met Hosier Gccrtruij Breitonbach, hortrouwd met Susanna Maria do Jager 
(e) 1 Nioolaas, godoopt 31 Januari 179G 

2 Gerbrccht Maria Johanna, gedoopt 2 April J 79 7 

3 Alberta, godoopt 28 September 1800, gehuwd met Niculaas Benjamin van 

Ronsburg 

4 Ilostcr Goortruij, godoopt 15 Maart 1803 

5 Anna Margarotha, gedoopt 1G Juni 1800 

Johannes Jacob, gedoopt 30 Soptoinbor 1808 

7 Reijnior Douw Lodcwijk, godoopt 12 November 1801) 

8 Joscphus Cornclis, gedoopt 30 Januari 1815 

9 Francina Louisa, godoopt 13 April 1817 

10 Elisabeth Sophia Angonossa, godoopt 21 April 1815) 

11 Johannes Frodorik, godoopt 13 Augustus 1820 

12 Susanna Maria, gedoopt 24 Maart 1822 

(rl) 8 Alberta, godoopt 30 December 1770, gehuwd mot Hondrik Oosthuijzcn 
(c) 2 Jacobus, godoopt 10 Mci 1733, burgor tc Swollendam, gehuwd 11 November 1753 met 
Maria Catharina Botha 
(</) 1 Amarontia, godoopt 30 Maart 1755, gehuwd mot Barcnd Daniel Bouwor 

2 Johannos, gedoopt 2G Maart 1758, burgor tc Swcllcudam, gehuwd 11 October 1778 
met Martha Potgictor 
(c) Johannes Jacobus, gedoopt 25 Doeombor 1779, burgor to Graaff-Roinct, ge- 
huwd 28 Novcmbor 1802 mot Gijsbcrta Bronkhorst 
(f) Martha, gedoopt 29 Moi 1808 
(d) 3 Jacobus Johannos, gedoopt G April 1700, burgor to Swcllondam, gehuwd 17 Juui 
1781 met Judith Strijdom 
(e) 1 Jacobus Johannes, gedoopt 5 October 1783, burger to Graaff-Roinct, gehuwd 
G Maart 1803 mot Maria Elisabeth Strijdom, weduwe van Stephanus Sehcu- 
pors 

2 Sara Elisabeth, gedoopt 25 Juui 1780, gehuwd met Jacobus Johannes Pick 

3 Maria Catharina, gedoopt 25 December 1789, gehuwd met Daniel Coctscc 

4 Judith, gedoopt 11 Novomber 1792, gehuwd mot Jusias Johannes Ucijueko 

5 Ilcudrik Joscphus. gedoopl 11 April 1797 123 (e) 6 Anna Margaretha, gedoopt 6 Januari 1709 

7 Amerentia, gedoopt 13 November 1804 

8 Petrus Jaoobus, gedoopt 28 November 1808 

(f) 4 Anna Margaretha, gedoopt 26 Jnli 17G1, gehawd met Cornells Johannes Snijman 
5 Nicolaas, gedoopt 12 Juni 1763, burger te Swollondam, gohuwd 27 Jantiari 1788 
met Maria Grobbelaar 
{(•) 1 Jacobus Hendricus, gedoopt 25 Septombor 1789, gehuwd in Juni 1812 met 
Esther Magdalena van Rensburg 
Cf) 1 Jacobus Benjamin, gedoopt 7 Juni 1817 

2 Maria Emerentia, gedoopt 6 April 1820 

3 Jaoobus Hendrik, gedoopt 30 September 1821 
(p) 2 Susanna Jacoba, gedoopt 1 Soptembor 1792 

3 Petrus Johannes, gedoopt 20 Januari 1794, gohuwd met Emerentia Cnthnrina 
van Rensburg 
(/) 1 Maria Magdalena Margaretha, gedoopt 11 Mil art 1819 
2 Nicolaas Johannes, gedoopt 11 Fcbruari 1821 
(e) 4 Nicolaas Benjamin, gedoopt 24 Januari 1795, gohuwd 1 Augustus 1817 met 
Alberta van Rensburg 
(/) Rcijnior Albortus Nicolaas, gedoopt 22 Januari 1819 
(c) 5 Maria Catharina Susanna, gedoopt 15 Fobrnari 1798, gohuwd met Nicolaas Ja- 
cobus Oosthuijzen 
C Margaretha Isabolla, gedoopt 12 Januari 1800 

7 Theunis Marthinus, gedoopt 3 September 1802 

8 Anna Margarotha, gedoopt 19 Juni 1805 

9 Barond Daniel, gedoopt 25 Februari 1 808 

10 Philippus Rudolphus, gedoopt 20 Soptembor 1809 

11 Elisabeth Gocrtruidn, gedoopt 16 Maart 1813 

(f/) Aletta Magdalena, gedoopt 18 April 17C7, gohuwd met Christoffcl Snijman 

7 Maria Catharina, godoopt 1 8 April 1767, gohuwd met Cornells van der Wat 

8 Margarotha Isabolla, godoopt 14 Januari 17(19, gohuwd mot Daniel Benjamin Lom- 

bard 

9 ITendrik Chrifitofl'el, gedoopt 14 April 1771, burger te Swollondnm, gohuwd 17 Oolo- 

her 1790 met Christina Catharina du Buis 
{?) 1 Jacobus Johannes, gedoopt 14 October 1792, gohuwd fi Fobrnari 1815 mot Jo- 
hanna Petronolla van Rensburg 
OQ 1 ITendrik Christolfel, godoopt 17 Maart 1810 

2 Susanna Catharina, gedoopt 22 Maart 1818 

3 Jacobus Johannes, godoopt 12 Maart 1820 

4 Catharina Christina, godoopt 7 Jnli 1822 

(?) 2 Hendrik ChriRtoffel, godoopt 15 Februari 1795, gohuwd in Juli 1811 met Su- 
sanna Jacoba van Rensburg 
{/) 1 ITendrik Christoffel, gedoopt 10 Juli 1812 
2^Maria Catharina Susamin, gedoopt C Juli 1814 124 Villi KENSUniCr.— T'ervolr,, 

(d) 10 Thonnis, gedoopt 9 Jimuari 1774, burger to Swellendam, gehuwd L'7 November 179ft 
mot Mngdulena Margaretha Scholta 
(r) 1 Isabolla Frcderica Catharina, godoopt 5 Augustus 1798 

2 Jacobus, godoopt 12 Januavi 1800, gohuwd mot Maria Cecilia du Plessis 
(f) 1 Theunis Jacobus Johannes, godoopt 18 November 1821 

2 Charl Potrus Fredorik, gedoopt 27 April 1823 

3 Sara Potronella Magdalena, gedoopt 11 Fobruari 182G 
(e) 3 Maria Catharina, godoopt 26 Januari 1804 

4 Emerontia Magdalena, gedoopt 23 Mei 1805 
.") Jolianna TTermina Susanna, godoopt 23 Moi 1808 
(d)1'\ Philippun Marthinus, godoopt 2 Juni 1776, burger to Swellon dam, gphnwd 20 No. 
vember 1796 mot Susanna Johanna Maria Jordaan 
(e) 1 IToster Catharina, godoopt 17 December 1797 

2 Maria Catharina, godoopt 7 Fobruari 1800 

3 Jacobus Hondrik Cornells, gedoopt 27 Augustus 1 801 

4 Louis, gedoopt 3 \pril 1803 

5 Philippus Marthinus Lourons, gedoopt 28 April 1805 
(i TTondrik Christoffel, godoopt 3 Moi 1807 

7 Snsnnna Maria Johanna, godoopt 12 Maart 1 809 

8 Cornell's Johannos Snijman, gedoopt IB November 1811 

9 Thonnis JohanncR, godoopt 15 October 1815 
10 Christina Elisabeth, gedoopt 10 Augustus 1817 

1 ] Nicolann Johannos Ilillegort, godoopt 15 October 1820 
(d) 12 Sophia Elisabeth, godoopt 22 Maart 1778, gehuwd met Weasel Oosthuijzen 

13 Bonjamin, godoopt 10 September 1780, burger te Swellondam, gohuwd 22 Februari 
1801 met Susanna Johanna Fourio 
(p) 1 Jacobus, godoopt 2 Moi 1802 

2 Anna Margaretha, gedoopt 13 Maart 1803 

3 Josephus, godoopt 8 April 1 804 

4 David Benjamin, gedoopt 11 Maart 1806 

5 Johannes Frederik, godoopt 3 Februari 1807 

6 Ilcndrik Christoffel, gedoopt 30 Maart 1809 

7 Louis Jacobus, gedoopt 15 Januari 1811 

8 Maria Catharina Sophia, gedoopt 2 Augustus 1812 

(c) 3 Johannos Fredorik, gedoopt 17 Juui 1736, gohuwd 6 Mei 1759 met Maria Elisabeth du 
Bnis, hcrtrouwd 20 Februari 1774 mot Elisabeth Sophia Mulder 
(d) 1 Anna Margaretha, godoopt 28 Septombor 1760, gehuwd met Joseph Fourio 

2 Johannos, gedoopt 7 Februari 1762, burger te Swellendam, gehuwd 14 Juli 1782 met 
Maria Magdalena Botha, hertrouwd (1 ) 4 November 17b7 met Cecilia du Plcssis, 
(2) 30 April 1797 met Sara Carolina Has 
(e) 1 Johannes Frederik, gedoopt 29 Augustus 1784, burger te Swellendam, gehuwd 
3 Juni 1804 mot Susanna Magdalena van Rensbnrg 
(/) 1 Johannes Froderieua, gedoopt 11 April 1806 125 
van ltENSmJRU.— VenoVj. 

(/) 2 Susanna Catharina, gedoopt 1 8 December 1S07 

3 Jacobus Froderik, gedoopt 12 November 1809 

4 Johannes Frederik, gedoopt 22 October 1811 

5 Maria Magdalena, gedoopt 31 Mei 1814 

6 Hester Magdalena, gedoopt 24 Februari 1817 

7 Jacobus Mauthinus, gedoopt 29 Maart 1820 

8 Gorhnrdus Cornelia, godoopt 24 Maart 1822 
(a) 2 Johannes 

3 Maria Francina 
(//; 3 Jacobus, gedoopt 15 Juli 1.764, burger te Swollcndam, gehuwd 29 Augustus 1 784 
met Susanna Maria Fourie 
4 Nicolaas, gedoopt 13 Juli 1766 

."> Frederik, gedoopt 19 Februari 1709, burger to Graaff -Roinct, gehuwd 25 April 1 790 
met Maria Christina Meijer 
(fi) 1 Johannes Frederik, gedoopt 19 Februari 1792 

2 Emerentia Susanna, gedoopt 8 November 1794, gehuwd mot Daniel Nortje 

3 Jesaias, gedoopt 5 Juni 1796, gehuwd met Elsie Sophia Catharina Slabbert 

(/) 1 Maria Catharina, godoopt 4 Fobruari 1821 

2 Jasper Johannos, gedoopt 7 Maart 1 823 

3 Fredorik, gedoopt 13 Maart 1825 

4 Hendrina Maria, godoopt 8 April 1 827 
[e) 4 Maria Elisabeth, gedoopt 7 Octobor 1 801 

5 Jacobus, gedoopt 24 April 1803 
(</) 6 Nicolaas Jacobus, gedoopt 21 Juli 1771 

7 Adriana Mensina Catharina, gedoopt 25 Juni 1775 

8 Michiel Ilillegert, gedoopt 4 Augustus 1776, burger to Swellondam, gehuwd 4 De- 

cember 1796 mot Christina Fiotorse 
(e) 1 Anna Catharina Jacouaina, godoopt 1 Maart 1798 

2 Johannes Hillegcrt, gedoopt 14 April 1799, gehuwd mot Johanna Elisabeth 
Meijer 
(f) 1 Michiol Hillogort, godoopt 4 Juni 1821 

2 Maria Magdalona, godoopt 4 Januari 1824 

3 Jesaias Engolbort, godoopt 8 Augustus 1825 

4 Christina Susanna Jacoba, gedoopt 15 October 1 826 

(rf) 9 Fredorica Margarotha, gedoopt 1 Februari 1778, gehuwd mot Johannes Cornelia 
Barkhuijzen 
1 Willem Abraham, gedoopt 7 Fobruari 1780, burger te Stollenbosch, gehuwd 7 April 
1799 met Catharina Johanna Yennaak 
(p) 1 Catharina Johanna Susanna, godoopt 26 October 1801, gehuwd met Francois 
Hendrik Badenhorst 
2 Willem Abraham, godoopt 2 Juli 1803 
(rf) 11 Cornells Fcrdinandus, gedoopt 1 Juli 1781, turgor te Swellendam, gehuwd 31 Juli 
1 803 met Anna Catharina Vosloo 12fl (p) 1 Johannes Frederik, gedoopt 23 Juni 1805 

2 Wessel Marthinus, gedoopt 12 October 1808 

3 Daniel Cornelis, gedoopt 24 Januari 1811 

4 Wijnand Andries, gedoopt 8 Augustus 1812 

5 Cornells Ferdinand, gedoopt 21 November 1815 

6 Johannes Jacobus, gedoopt 28 Januari 1818 

7 Willem Abraham, gedoopt 8 December 1819 

(d) 12 Hendrik Jacobus, gedoopt 15 Augustus 1784, gehuwd met Dorothea Caiharina 
Lange 
(«) 1 Johannes Frederik, gedoopt 20 Maart 1808 

2 Hendrik Anthonie Michiel, gedoopt 22 October 1810 

3 Jacobus, gedoopt 5 December 1814 

4 Marthinus Philippus, gedoopt 23 April 1821 

(//) 13 Nicolaas Johannes, gedoopt .15 Januari 1780, gehuwd in November 1807 met Annn 
Susanna Potgieter 
(e) 1 Johannes Jurgen, gedoopt 2 Juli 1809 

2 Anna Sophia, gedoopt 27 Mei 1812 

3 Frederik Nicolaas Johannes, gedoopt 13 Novembor J 814 

4 Willem Petrus, gedoopt 21 April 181(5 

5 Gerhardus Jacobus, gedoopt 3 October 1819 

6 Elisabeth Sophia, gedoopt 26 December 1821 

(tf)14 Marthinus, gedoopt 6 April 1788, gehuwd in Januari 1810 met Wilhelmina Geor- 
truida Moolman 
(e) 1 Johannos Frederik, gedoopt 19 Januari 1812 

2 Johanna Sophia Maria, gedoopt 13 November 1814 

3 Elisabeth Sophia, gedoopt 27 Juli 1817 

4 Petrus Lafras Ludowicus, gedoopt 8 November 1819 

(fl) 15 Jacomina Aletta, gedoopt 22 November 1789, gehuwd met Petrus Johannes Uijs 
18 Reiinier, gedoopt 19 Moi 1794 

17 Sophia Angenessa, gedoopt 1 October 1797, gehuwd met Johan Jacob Kock 
(c) 4 Hendrik Christoffel, gedoopt 27 September 1739, gehuwd 3 December 1758 met Mnrgarcthn 
Isabella Botha 
(d) 1 Amarentia, gedoopt 6 Juli 17G0, gehuwd met Willem van Bensburg 

2 Johannes, gedoopt 4 Juli 1702, burgor te Swellendam, gehuwd 7 Augustus 1791 met 
Maria Frcderica la Grange, hertrouwd 3 September 1797 met Amerentia Frodcrira 
du Precz, weduwe van Jacobus Fourie 
(«•) 1 Maria Francina, gedoopt 2(i Mei 1793 
2 Johannes, godoopt 27 Novembor 1796 
(d) )\ Anna Margaretha, gedoopt 24 Februari 1705, gehuwd met Stephamis Nel 

4 Maria Magdalena, gedoopt 17 April 1768, gehuwd met Lucas Marthinus van Rens- 

burg 

5 Nicolaas, gedoopt omtrent 1770, burger te Swellendam, gehuwd 30 Jaminri 1803 

mot Petronella Meijer 127 
van UENSIUTRG.— Vervolg. (e) 1 Ainerontia Theunissina Hendrika Catharina, gedoopt 7 April 1805 

2 Hester Fetronolla, gedoupt 28 September 1808 

3 Anna Margaretha, gedoopt 12 November 1809 

(d) 6 Alotta Sophia, gedoopt 1!) Januari 1772, gehuwd met Godlieb Etman Christiaan 
Kock 

7 Jacoba Isabella, gedoopt 5 Maart 1775, gehuwd met Marthinus Gerhardus la Grange, 

hertrouwd met Nicolaas Willem Ras 

8 Hendrik Christoffel, gedoopt 6 April 1777, burger te Swollendain, gelmwd 10 Octo- 

ber 1796 met Sara Elisabeth Frinsloo 
(e) 1 Johanna Helena, gedoopt 7 Januari 1798 

2 Margaretha Isabella, gedoopt 2 Juni 1799 

3 Hendrik Christoffel, gedoopt 4 October 1801, gohuwd mot Cornelia Sophia 

Botha 

(f) 1 Abigael Jacomina, gedoopt 2 September 1821 
2 Hendrik Christoffel, gedoopt 9 Juli 1826 
(e) 4 Auierentia Maria, gedoopt 25 Juni 1803 

5 MarthinuB Johannes, gedoopt 25 November 1804 
U Johannes Jacobus, gedoopt 16 Januari 1807 

7 Stophanus Lourens, gedoopt 1 November 1808 

8 George Frederik, gedoopt 16 Februari 1811 

9 Lucas Philippus, gedoopt 3 December 1812 

10 Nicolaas Frans, gedoopt 25 September 1814 

11 Willem Andries, gedoopt 26 Januari 18L7 

12 Antbonie Michiel, gedoopt 30 Januari 1820 

(c) 5 Marthinus Philippus, gedoopt 13 Mei 1742, burger te Swellondam, gohuwd 9 Moi 1762 met 
Anna Maria Otto, hci'trouwd 5 April 1764 met Hostor Magdalcna Botha 
(d) 1 Johannes, godoopt 28 April 1765, burger te Graaff-Rei'iot, gohuwd 9 Moi 1790 mot 
Maria Magdalena Jacoba Potgieter 
(e) 1 Marthinus Philippus, gedoopt 30 October 179 L 

2 Frederik, godoopt 5 Januari 1794 

3 Hester Magdaloua, godoopt 21 April 1797 

4 Amarentia Catharina Isabella, gedoopt 23 Februaii 1800 
o Catharina Wilhelmina Jacoba, godoopt 31 Moi 1801 

6 Theunissina Christoffclina Johanna, godoopt 9 Augustus 1803 

7 Maria Susanna, gedoopt 2 Juni 1805 

8 Gijsbertina Jacoba, gedoopt 27 Juli 1809 

9 Johannes Frederik, gedoopt 27 Juli 1809 

(r/) 2 Jacobus, gedoopt 5 October 1760, burger te Graaff-Roinet, gchuwd 20 Moi 1787 met 
Susanna Catharina Oosthuijzen 
(e) 1 Susanna Magdalena, gedoopt 7 December 1788, geliuwd met Johannes Frodc- 
rik van llcnsburg 

2 Hester Magdalcna, godoopt 7 Januari 1790 

3 Marthinus Philippus, godoopt 20 Maart 1792 128 
Viiii HENSBTTRQ.— Vervolg. (e) 4 Amcrontia Catharina, godoopt 10 Fobruaii 1705, gohuwd met Potrus Johannes 
van Rensburg 
5 Johanna Potronclla, godoopt 11 April 1797 
G Gorrit Hendrik, godoopt 19 Fobruari 171)8 

7 Holona Maria, gcdoopt 17 October 1802, gohuwd mot Joscphus Fourio 

8 Jacoba Johanna Frcdorica, godoopt 23 Juli 1809 

9 Johannes Frodorik, gcdoopt 1 Juli 1811 

(d) 3 Marthinus Josaias, godoopt G November 17G8, burger to Graaff-Roinet, gohuwd 30 
Augustus 1789 mot Potronella Schcepers 
(e) 1 Elsie Magdalona, godoopt 4 November 1790, gohuwd mot Marthinus Jacobus 
Potgioter 
2 Hostor Magdalcna, godoopt 20 Maart 1792, gohuwd met Jacobus Hendrik van 

Rensburg 
8 Petronolla, godoopt 7 Maart 1794 

4 Marthinus, godoopt 2 April 1797 

5 Susanna Jacoba, godoopt 5 Juni 1798, gohuwd mot llondrik Chrisloffel van 

Rensburg 
G Coonruad Frcderik, godoopt 9 October 1800, gohuwd met Alotla Frcdorica Ca- 
rolina Vogol 
(/) 1 Marthinus Josaias, godoopt 8 Juni 1823 
m 2 Petronolla Susanna, godoopt 2G December 1825 

(e) 7 Gcrrit Jacobus, godoopt 3 xVpril 1803, gohuwd mot Catharina Elisabeth Mool- 
nian 
(f) 1 Johanna Margarotha, godoopt 10 Augustus 1828 
2 Marthinus Esaias, godoopt 26 December 1829 
(a) 8 Johannes Hermanns, godoopt 20 April 1807 
(t/) I Emerontia, gcdoopt 10 Maart 1771, gehuwd mot Gerrit Snijinan 

5 Auua Margarotha, godoopt 14 Februavi 1773, gehuwd met Gcrhardus JSohoopers 
G Theuuis Philippus, godoopt 5 Febrnari 1775 

7 Frcdericus Rudolphus, gcdoopt 1G Maart 1777, burger le Swolloiidain, gohuwd 25 
Maart 1798 met Hestor Maria Potgioter, hcrtrouwd mot Hester Pmit 
(«j) 1 Hester Magdalona, godoopt 10 Fobruari 1800 

2 Daniol Theodorus, godoopt 8 April 1803, gohuwd mot Thounissina Johanna 
Stoffelina van Rensburg 
(/) 1 Maria Magdalona, gcdoopt 22 Juli 1822 
2 Frederik Rudolph, godoopt 21 -Maart 1824 
(') 3 Cornelia Alultn, gcdoopt 29 Jiiuuari 1804 

4 Gorlinrdus Johannes Rudolphus, gedoopl 20' Juui 1805 
(if) 8 Nicolaas Christoffol, godoopt 7 Maart 1779 
9 Thounis Phili|>pus, gcdoojjt 12 Juni 1781 

10 Hester Magdalona, gcdoopt 13 April 1783, gohuwd mot Nicolaas Claasen 
(/») 2 Elsiu, gcdoopt in 1712, gohuwd mot Pioter van dor Merwc 

o Cecilia, godoopt 21 April 1715, gohuwd met Lsauk van dor Morwe 120 vuu HENSBURG.— Vervolg. (A) 4 Willom, godoopt 21 November 1717, burgor te Drakonstoin, gohuwd 2 Juli 1740 met Anna Sophia 
Burger 
(c) 1 Willom, godoopt 2 Juli 1741, gohuwd 18 April 1762 mot Hester Burger 

(d) 1 Willem, godoopt 3 April 1763, burger to Swollendam, gohuwd 20 April 1794 met 
Anna Christina Smit 
(e) 1 Adriana Catharina, godoopt 20 October 1801 

2 Susanna Magdalena, gedoopt 23 September 1804 

3 Hendrik Johannes, gedoopt 3 September 1800 

(rf) 2 Holona Jacoba, gedoopt 10 Februari 1764, gohuwd met Pielcr Jooslon 

3 Barend Johannes, gedoopt 9 November 1766, burger to Stollortboseli, gohuwd 13 
April 1788 met Susanna Sophia van dor Merwe 
(e) 1 Hester Helena, gedoopt 11 April 1790 

2 Willem, gedoopt 6 October 1792 

3 Daniel Jacobus, gedoopt 30 Maart 1793 

4 Susanna Sophia, gedoopt 11 Maart 1798 

5 Bartholomina Johanna 

(d) 4 Anna Sophia, gedoopt 8 Mei 1768 

5 Nicolaas Jacobus, godoopt 22 April 1770, burgor to Stellonbosch, gehnwd 28 April 
1793 met Wilhelmina Maria Burgor 
(e) 1 Willem Jacobus, godoopt 23 Novembor 1794 

2 Nicolaas Johaunos, gedoopt 26 October 1796 

3 Maria Susanna, gedoopt 1 Januari 1799 

(d) 6 Johannes Petrus, godoopt 25 December 1771, burger te Stellonbosch, gehuwd 7 April 
1793 met Hester van der Merwe 
(e) 1 Willem, gedoopt 16 Februari 1794 

2 Hoster Sophia, gedoopt 8 November 1795 

3 Catharina Elisabeth, gehuwd met Hendrik Jeremias Rous 
(d) 7 Hoster Aletta, gedoopt 2 October 1773 

8 Elsie Aletta, gedoopt 2 Juni 1776, gehuwd met Carol Petrus du Plossis 

9 Bartholomina Jacoba, godoopt 3 April 1779, gehuwd met Jacobus Wijnand du Plesjiis 

10 Hendrik Petrus, gedoopt 3 Juli 1784 

11 Hester Johanna, gedoopt 2 April 1786, gohuwd met Jacobus Joosten 

12 Martha Louisa, godoopt 13 October 1787, gohuwd met Wijnand Lourcns du Plcssis 
(c) 2 Nicolaas, gedoopt 23 November 1742, gohuwd 23 October 1763 mot Hester Helena Burger 

(d) 1 Willem, gedoopt 25 Decomber 1764, burgor te Stellonbosch, gohuwd 5 Mei 1793 m«t 
Elisabeth Johanna Lubbo 
(e) 1 Hoster Helena, godoopt 17 Augustus 1794 

2 Johannes Hendrik, gedoopt 28 Maart 1795 

3 Nicolaas Jacobus, gedoopt 25 December 1797 

4 Elsio Johanna, godoopt 10 Novembor 1799 

(d) 2 Schalk Willom, godoopt 11 Januari 1767, burgor to Stellonbosch, gohuwd 31 Maart 
1799 mot Hostor Helena Lubbo 
8 Anna Sophia, gedoopt 29 Januari 1769. gehuwd mot Johannos Polrns Joosten 130 
van KENSBURG .—Vervolg. (d) 4 Hostcr Helena, godoopt 1 Juli 1770, gohuwd nictPolrus van dor Morwc, hertrouwd 
mot Jacobus Jooston 

5 Nicolaas Jacobus, godoopt 18 Juli 1773 

6 Elsio Alotta, gedoopt 5 April 1777, gohuwd mot Barend Frodorik Lubbo 

7 Barond Johannes, gedoopt 4 Juli 1779 

8 Martha Louisa, gedoopt 26 Augustus 1781 

9 Johanna Adriana, gedoopt 4 October 1783 

10 Maria Jacoba Barbara, gedoopt 1 Octobor 1785 

11 Barend Johannes, gedoopt 3 October 1789, gohuwd met Anna Dorothea Sunt 
(c) Petrus Wilhelmus, gedoopt 6 October 1816 

(c) 3 Alctta, gedoopt 24 December 1744 

4 Elsie, godoopt 1 October 1746, gehuwd 2 Moi 1773 mot Andrics ChvisloiTcl Pick 
(b) 5 Nicolaas, godoopt 3 Maart 1720, burgor te Drakenstoin, gohuwd 31 Maart 1743 met Maria Mamie 
(n) 1 Nicolaas, gedoopt 7 Februari 1745, gehuwd met Machtcld Helena Bckker 

(rf) Andries, gedoopt 23 Februari 1792 
(c) 2 Johannes, gedoopt 6 October 1748, gohuwd 24 Augustus 1766 mot Hondrina Maria 
Bouwer 
(rf) 1 Maria Alotta, gedoopt 25 Decombor 1768, gohuwd mot Adriaan Nol 

2 Johannes Lodewijk, gedoopt 8 Juli 1770, burgor te Graaff-Roinot, gohuwd 4 Maart 
1792 mot Anna Jacoba Maree 
(e) 1 Johannes Nicolaas, gedoopt 21 April 1793 

2 Hondrina Maria, gedoopt 23 April 1797 

3 Petrus Johannes, godoopt 28 Juli 1799 

4 Gesina Josina, gedoopt 20 October 1801 

5 Adriaan Johannes, godoopt 18 Octobor 1807 
(d) 3 Cornelia Susanna, gedoopt 20 Juni 1773 

A Elisabeth Magdalena, gedoopt 2 Maart 1777, gohuwd mot David Jacobus Piotorsc 
5 Nicolaas, gedoopt 17 Januari 1779, burger to Graaff-Roinot, gehuwd 29 Decombor 
1799 met Maria Aletta van Rensburg 
(e) Johannes Stephanus, godoopt 4 December 1808 
(d) 6 Johanna Catharina, godoopt 18 November 1781, gehuwd met Johannes Jurgon van 
Stadon 

7 Hendrina Maria, gedoopt 14 Maart 1784, gohuwd met Jaspor Johannes Slabbort 

8 Susanna Josina, gedoopt 13 Juni 1790, gohuwd met Petrus Jacobus van dor Morwo 
(c) 3 Susanna Gesina, gedoopt 26 September 1751 

4 Willcm, gedoopt 7 Juli 1754, gehuwd 25 Fobruari 1776 mot Emorontia van Ronsburg, hcr- 
trouwd 31 October 1779 mot Catharina Maria van Staden 
(d) 1 Maria Aletta, gedoopt 16 December 1781, gohuwd mot Nicolaas van Ronsburp 

2 Jacobus Frederik, gedoopt 15 December 1 782, burgor te Swellendam, gehuwd 17 
Mei 1801 met Magdalona Catharina Gous, hortrouwd mot Catharina Magdalena 
Coetsee 
(e) 1 Maria Goortruida Catharina, gedoopt 1 Moi 1803 
2 Willem Jacobus, gudoopl 27 Moi 1804 131 Van ItEXSBUUG — Vervain . 

(e) 3 Petrns Nicolaas, gedoopt 27 April 1810 
((f) 3 Marthinus Petrus, gedoopt 18 Mei 1783, gehuwd met Anna Johanna Oosthuijzen 

(e) 1 Susanna Jacoba Helena, gedoopt 28 Februari 181 9 
2 Hendrik Gerhardua, gedoopt 7 Januaii 1822 
(d) 4 Nicolaas Johannes, gedoopt 9 Mei 1784, gehuwd met Isabella Margarotha Nol 

(e) 1 Maria Isabella, gedoopt 4 December 1808 

2 Willem Hendrik, gedoopt 3 Maart 1811 

3 Stephanus Johannes, gedoopt 24 October 1813 

(rf) 5 Willem Hondrik, gedoopt 16 Juni 1786, gohuwd 3 Augastus 1806 mot Margarotha 
Isabolla van Ronsburg 
(c) Maria Magdalena, gedoopt 27 December 1807 
(d) 6 Sibolla Elisabeth, gedoopt 16 Maart 1788, gehuwd mot David Stephanus Fourie 

7 Catharina Maria, gedoopt 30 Maart 1790 

8 Aletta Susanna, gedoopt 24 December 1792 

9 Johannes Petrus, gedoopt 6 Novomber 1793 

(a) B Lucas Marthinus, gedoopt 9 Januari 1757, burger te Swollendam, gehuwd 10 October 1779 
met Anna Louisa 'van der Morwe, hortrouwd 28 Juli 1782 met Maria Magdalena van 
Ronsburg 
(d) 1 Anna Louisa, gedoopt 4 November 1781, gohuwd met Hcrmanus Fourie 

2 Nicolaas Marthinus, gedoopt 21 December 1783 

3 Margarotha Isabolla, gedoopt 17 April 1788, gohuwd mot Willem van Ronsburg 

4 Maria Magdalena, gedoopt 11 April 1790, gehuwd met Stephanus Scheepers 

5 Jacoba Susanna, godoopt 10 Februari 1793 

6 Aletta Sophia, gedoopt 14 April 1797 

7 ITendrik Christoffol, gedoopt 2 September 1798 

8 Hendrik Christoffol, gedoopt 9 Maart' 1800 

9 Lucas Marthinus, gedoopt 11 Maart 1803, gehuwd met Sara Goertrnida van der 

Merwe 
(a) 1 Sara Geertruida, godoopt 25 September 1825 
2 Pioter Francois, godoopt 18 Augustus 1827 
(rf) 10 Johannes Jacobus, godoopt 8 Augustus 1805 
(r) Barbara, godoopt 25 December 1759, gehuwd mot Marthinus Oosthuijzon 

7 Alotta, gedoopt 3 April 1763, gohuwd met Petrus van der Merwe, hortrouwd met Petrus 

van Staden 

8 Jaeobus Philippus, gedoopt 10 November 1765, bnrgor to Swellendam, godoopt 2 April 

1786 met Gerbrecht Elisabeth Breitenbach 
{d) 1 Nicolaas, godoopt 13 April 1789 

2 Gerbrocht Elisabeth, gedoopt 17 Maart 1791 
(l) 6 Hendrik, gedoopt 12 September 1723, gehuwd in 1747 met Anna Maria van dor Morwe 
(c) ] Alotta, godoopt 17 December 1748, gohuwd met Dirk van den Berg 

2 David, gedoopt 24 Maart 1749, burgor to Swollendam, gohuwd 14 Juni 1778 met 
Elsie Sophia Burger 
{d) 1 Hendrik Petrus, gedoopt 25 Maart.1780, gohuwd in Octobor 1807 met Jacomina Ja- 
coba Maartens 132 vim HENSBI7KG.— Verrdtt, 

(<7)_2 Helena Bartholomina, gedoopt 31 Maart 1782, gohnwd met Dirk Nicolaas van den 
Berg 

3 Anna Maria, gedoopt 21 November 1784 

4 Barend Nicolaas, gedoopt 13 October 1787 

5 Elsie Sophia, gedoopt 24 Januari 1790 

6 David Johannes, gedoopt 15 Januari 1792 

7 Willem Jacobus, gedoopt 4 Octobor 1794 

(r) 3 Nicolaas, gedoopt 25 April 1751, burger te Swellendam, gehuwd 5 April ] 777 met Maria 
Johanna Gonradie 
(d) Nicolina Maria, gedoopt 1 November 1778, gehuwd met Coonraad Christoffol Klopper 
(p) 4 Rendi-ica, gedoopt 14 Januari 1753, gehuwd met Abraham Piotor van den Borg 
5 Anna Maria, gedoopt 25 Soptember 1734 
G Hcndrik, gedoopt in 1757 

7 Willem, godoopt 15 April 1759, gohuwd 23 December 1781 met Sara PetroneHa Weesberg, 
hertrouwd in Fobruari 1808 met Maria Elisabeth van Deventer 
((f) 1 Wilhelmina Maria, godoopt 25 Mei 1783 

2 Maria Johanna, godoopt 25 Juli 1784 

3 Deliana Potronella, gedoopt J 9 Maart 178G 

4 Johanna Sophia, gedoopt 15 Fobruari 1789 

5 Deliana Wilhelmina, gedoopt 6 Januari 1791 
G Diederik Wilhelmus, gedoopt 14 April 1793 

7 Helena Petronolla, gedoopt 24 Augustus 1794 

8 Abigael Wilhelmina, gedoopt 3 Juli 1796 

9 Carol Gerhardus, gedoopt 14 Octobor 1798 

10 Willem Petrus, gedoopt 13 April 1800 

11 Sara PetroneHa, gedoopt 31 Januari 1802 

(c) 8 Elsie Sophia, godoopt 29 November 1761, gehuwd met Jacobus Gonradie 
9 Anna Maria, gedoopt 2 October 17G8 
(i^ 7 Sophia, godoopt 23 December 1725, gehuwd met David van der Merwe 133 768.-RETIF, thans RETIEF. De staxnvader van deze familie was Francois Retif, Fransche vluchteling, 
geboren 2 Februari 1663, overleden 23 September 1721, die naar Zuid Afrika kwam 
v6<5r het jaar 1690, en huwde alhier 2 Mei 1700 met Maria Mouij, geboren 15 Mei 
1685, overleden 21 September 1758. 

(Ji) 1 Maria, gedoopt 10 September 1702, gehuwd met Fieter Rossonw 

2 Anna, gedoopt 30 November 1701, gehuwd met Fieter Hugo 

3 Jacques, gedoopt 16 October 1706 

4 FranooiB, geboren 25 Juli 1708, bnrger te Drakenstein, gehuwd 3 December 1741 met Anna 

Marais 
(c) 1 Franco's, gedoopt 20 Januari 1743, gehuwd 10 Februari 1765 met Margaretha Jonbert 
(rf) 1 Martha, gedoopt 29 December 1765, gehuwd met Jacob Naude 

2 Anna Franoina, gedoopt 3 Mei 1767 

3 Margaretha Elisabeth, gedoopt 11 September 1768, gehuwd met David Malan 

4 Franoois, gedoopt 24 Jnni 1770 

f> Debora, gedoopt 6 December 1772 

6 Franoois Faulus, gedoopt 14 Mei 1775 

7 Petrus Jacobus, gedoopt 3 November 1776, burger to Rtellenbosoh, g«hnwd C 

December 1801 met Franoina Jaooba Minnaar 
(e) 1 Franoois JacobuB, gedoopt 15 Mei 1803 

2 Anna Franoina, gedoopt 13 Januari 1805 

3 Margaretha Elisabeth, gedoopt 28 September 1806 

4 Francina Fhilippina, gedoopt 15 Januari 1809 

(d) 8 Maria Aletta, gedoopt 13 Mei 1781, gehuwd met Fioter Jacobus Conrndie 
9 Petrus, gedoopt 13 Mei 1781 

10 Daniel Stephanus, gedoopt 2 December 1781 

11 Ester Susanna, gedoopt 20 Juli 1783, gehuwd met Daniel Jacobus le Ronx 

12 Elisabeth Louisa, gedoopt 25 December 1785 

13 Daniel, gedoopt 27 Januari 1788 

14 Gideon Stephanus, gedoopt 7 Februari 1790 

(r) 2 Anna Aletta, gedoopt 23 Augustus 1744, gehuwd met Jacobns Johannes Malan 
3 Daniel, gedoopt 5 Jnni 1746, gehuwd 17 April 1768 met Hester Marais 
(</) 1 Hester, gedoopt 20 Mei 1770 

2 Anna, gedoopt 12 April 1772, gehuwd met Stephanus du Toit 

3 Franoois Jacobus, gedoopt 16 Januari 1773 

4 Hester, gedoopt 8 October 1775, gehuwd met Daniel Johannes Rossonw 

5 Daniel, gedoopt 20 April 1777 
fi Anna, gedoopt 13 Mei 1781 

7 Maria, gedoopt 1 September 1782, gehuwd met Johannes Petrnn Rossonw 

8 Magdalena, gedoopt 5 September 1784 

',) Magdalena, gedoopt 16 September 1787, gehuwd met Jan Gijsbert Hugo 134 RETIF.— Tervohj. {p) 4 Maria, gedoopt 19 Mei 1748, gehtiwd met Francois du Toit 

5 Jacobus, gedoopt 21 December 1749 

6 Petrns, gedoopt 7 November 1751, burger te Drakenatein, gehnwd 27 April 1783 met 

Maria Elisabeth Eedelinghuijs 
(rf) 1 Johanna Eermina, gedoopt 23 Mei 1784 

2 Franoois Hermanus, gedoopt 6 Maart 1786 

3 Anna Snsanna, gedoopt 27 Januari 1788, gehuwd met David de Villiers 

4 Maria Elisabeth, gedoopt 24 Januari 1790, gehnwd met Gabriel Hermanns le Sons 

5 Petrns Johannes, gedoopt 5 Febrnari 1792, gehnwd 4 October 1812 met Maria 

Francina dn Toit 
(e) Petrns Johannes, gedoopt 1 September 1813 
(d) 6 Snsanna Margaretha, gedoopt 9 Febrnari 1794, gehnwd met Gideon Joubert 

7 Johannes, gedoopt 29 Maart 1795 

8 Snsanna Franoina, gedoopt 26 Febrnari 1797 

9 Aletta Margaretha, gedoopt 12 Augustus 1798, gehnwd met Gnilliam Francois 

Marais 

10 Daniel Frederik, gedoopt 16 Maart 1800 

11 Hester Magdalena, gedoopt 18 Ootober 1801, gehnwd met Frans Stephanns Malan 

12 Martha Elisabeth, gedoopt 13 Februari 1803, gehnwd met Daniel le Eonx, hor- 

tronwd met J. C. le Bonz 

13 Magdalena Debora, gedoopt 11 Maart 1804, gehnwd met Pieter de Villiera 

(r) 7 Jacobns, gedoopt 7 September 1754, bnrger te Stellenbosoh, gehnwd 1 November 1772 
met Debora Joubert 
(d) 1 Francois, gedoopt 17 Ootober 1773, burger te Stellenbosoh, gehuwd 30 November 
1794 met Martha Elisabeth Joubert 
(e) 1 Anna Elisabeth, gedoopt 5 Febrnari 1797 
2 Debora Johanna, gedoopt 21 Ootober 1798 
(<7) 2 Martha Elisabeth, gedoopt 18 Jnni 1775 

3 Anna Aletta, gedoopt 19 Januari 1777, gehnwd met Daniel Gerhardus Malan 

4 Debora, gedoopt 13 Mei 1781, gehuwd met Joaohim Ohristoffel Esterhuijzen 

5 Pieter, gedoopt 13 Mei 1781, gehnwd met Magdalena Johanna de Wet 
(e) 1 Debora Jaooba, gedoopt 5 November 1815 

2 Jaoobus Francois, gedoopt 25 December 1817 

3 Magdalena Margaretha, gedoopt 9 December 1820 

(//) 6 Martha Elisabeth, gedoopt 27 Juli 1783, gehnwd met David Carel Hnnpt fleisoh, 
hertrouwd met Carel Wijnand dn Plessis 
7 Jacobns, gedoopt 10 Juli 1785, gehuwd met Maria Margaretha Hugo 
(p) 1 Hester Anna, gedoopt 1 Juli 1810 

2 Debora Jaooba Johanna, gedoopt 5 Juli 1812 
(d) 8 Margaretha Lonisa, gedoopt 15 Juli 1787, gehuwd met Gideon Johannes Jonbert 
9 Daniel, gedoopt 1 Juli 1789 

10 Gideon, gedoopt 31 Mei 1795, gehuwd 3 Febrnari 1816 met Helena Jolinmia 

Hanptfleisch l.-to 11EOT.— Verwlff. 

(c) 8 Paul, gedoopt 21 Augustus 1757 
(fi) 5 Pierre, gedoopt 13 November 1712 

6 Paul, gedoopt 7 October 1714, burger te Drakonstein, gehuwd 10 Februavi 17-13 met Dorothea 
Melius 
(t-) 1 Maria, gedoopt 17 Jnli 1746, gehuwd 5 Febrnari 1761) met Johan FalonLiju Swiegers, 
hertrouwd met Pieter Willem Nel 

2 Paul Johannes, gedoopt 19 Mei 1748 

3 Paul, gedoopt 23 November 1749, burger te Stellenbosch, gebuwd 5 November 1780 met 

Maria Louisa Joubert, hertrouwd 5 December 1790 met Helena Nieuwoudt, weduwo 
van Pieter Barend Brugman. 
(d) 1 Agatha Dorothea, gedoopt 26 Augustus 1781, gehuwd met Tieleman Nieuwoudt 

2 Dorothea Susanna, gedoopt 1 December 1782, gehuwd met David Pieter de 

Villiers 

3 Willem Petrus, gedoopt 8 September 1785, gehuwd mot Hoater Geriniua de Wei, 

hertrouwd met Maria Elisabeth Hauman 
(e) 1 Paulus Johannes, gedoopt 9 Augustas 1807 

2 Francois Jacobus, gedoopt 9 October 1808 

3 Pieter Eduard, gedoopt 7 April 1811 

4 Willem Petrus, gedoopt 15 November 1812 
(d) 4 Paulus, gedoopt 30 November 1794 

5 Anna Elisabeth, gedoopt 11 Deoember 1796 
(c) 4 Francois Johannes, gedoopt 13 Mei 1753, burger te Stellenboaob, gehuwd 16 Mei 1779 
met Martha Jaooba Gobrecht, hertrouwd 4 Juli 1802 met Christina Eleuia Butger 
(d) 1 Paulus, gedoopt 30 April 1780, burger te Stellenbosch, gehuwd 21 Februari 1811 
met Anna Gatharina van Niekerk 
(e) 1 Francois Johannes, gedoopt 26 Juli 1812 

2 Albertus Bernhardus, gedoopt 26 September 1813 

3 Paulus Johannes, gedoopt 17 September 1815 

4 Willem Adriaan, gedoopt 7 November 1819 

5 Margaretha Huibreoht, gedoopt 3 September 1822 

6 Johannes Albertus, gedoopt 13 Augustus 1826 

7 Martha Jaooba, gedoopt 15 November 1829 

(d) 2 Andries, gedoopt 24 Maart 1782, gehuwd met Sophia Maria Eliaaboth Bauer- 
meester, wednwe van Johan Christiaan Frederioi 
(e) 1 Cecilia Martha Maria, gedoopt 24 Augustus 1806 

2 Francois Johannes Petrus, gedoopt 28 Juli 1811 

3 Johan Jaoob Nicolaas, gedoopt 10 Mei 1814 

4 Andries, gedoopt 2 Augustus 1819 

[dj 3 Maria Magdalena, gedoopt 25 December 1783, gehuwd met rioter Gideon 
Huijsamer 

4 Francois Johannes, gedoopt 31 Juli 1785 

5 Dorothea, gedoopt 3 Deoember 1786 

6 Martha Jaooba, gedoopt 26 December 1790 136 (d) 7 Sara, gedoopt 20 Maart 179G 

8 Magdalena Dorothea, gedoopt 18 Maart 1804: 
(a) o Petrus, gedoopt 4 Mei 1755 

6 Johannes Hendrik, gedoopt 28 November 175G, gehuwd (J Februal'i 1780 met Margaretha 
Bossonw 
(d) 1 Paul Francois, gedoopt 12 November 1780 

2 Daniel Johannes, gedoopt 24 Februari 1782, gohuwd mot Calharina Maria Zceinau 
(e) 1 Margaretha Elisabeth, gedoopt 28 September 180C 

2 Johannes Andries Francois, gedoopt 15 Jannari 1809 

3 Hester Dorothea, gedoopt 22 Juli 1810 

4 Andries Petras, gedoopt 3 Mei 1812 

5 Catharina Johanna, gedoopt 4 November 1813 

(</) 3 Elisabeth Maria, gedoopt 27 April 1783, gehuwd met Juuobud Johauuos du Prooz 

4 Dorothea Jacoba, gedoopt 9 Jannari 1785, gohuwd met Daniel David Marais 

5 Margaretha Johanna, gedoopt 30 Maart 1788, gehuwd met Jacob Daniel Maluu 

6 Johannes Petrus, gedoopt 22 November 1789 

7 Maria Eleonora, gedoopt 9 Jannari 1791, gehuwd mot Francois Stephanas Maluu 

8 Anna Susanna, gedoopt 6 Januari 1793 

9 Petrus Gideon, gedoopt 13 Juli 1794 

10 Johanna Elisabeth, gedoopt 12 Jutii 1796, gehuwd mot Jacobus Johannes lo Koux 

11 Magdalena Johanna, gedoopt 17 Septomber 1797 

12 Johannes Hendrik, gedoopt 1 September 1799 

13 Martha Margaretha, gedoopt 5 Juni 1803 
(b) 7 l'iuirc, gedoopt 13 December 1716, overleden. 7 Juni 1800 

8 Heater, godoopt 2 Februari 1719, overleden 15 April 1805, gehuwd met Jacobus Marais 

9 Magdalona, gedoopt 22 December 1720, overleden 10 April 1817, gohuwd mot Tioleman lloos 769.-RETIGER. Julian GodMod Retiger, van Hallo in Saxon, gohuwd 15 Octobor 1775 met 
Sibella Hormiua Meijor. 
(b) Johan Wilhelmus, godoopt 6 October 1776 770.-de la REIJ. Piolor do la Reij, van Utreoht, gohuwd 10 Februari 1799 mot llobtor Nel. 

(b) Ceoilia Juhaiuia, gedoopt 2 Maart If 00 137 
771-REIJNDERS. David Reijnders, van Naarden, chirurgijn in 's Compagnie's hospitaal, gehuwd 16 
December 1764 met Maria Anna Mellet. 

(a) 1 Aletta Maria, gedoopt 26 Januari 1766 

2 Beijnier Gosewijn, gedoopt 26 Juli 1767 

3 Cornelia Hendricus, gedoopt 24 September 1769, gehuwd met Johanna Catharina Neethling 
(c) 1 David Petrns Johannes, gedoopt SO Maarfc 1791, gehuwd met Dorothea Maria Voretcr 

(d) Maria Catharina, gedoopt 9 November 1817 
(c) 2 Maria Josephs, gedoopb 30 Maart 1791 

3 Maria Magdalena Wilhelmina Josina, gedoopt 20 Januari 1793 

4 Johan Hendrik Jacobus, gedoopt 28 Juli 1795 

5 Johan Hendrik Jacobus, gedoopt 15 October 1797, gehuwd mot Susanua Wilhelmina 

Maria van den Berg 
(d) 1 Maria Catharina Elisabeth, gedoopt 9 April 1820 
2 Susanna Dorothea Johanna, gedoopt 23 April 1821 
(4) 4 Anna Jaooba, gedoopt 7 Juni 1772, gehuwd met Frederik Willem Beck 

5 Aletta Maria, gedoopt 12 Maart 1775, gehuwd met August Ohristoffol Koch 

6 Beijnier Gosewijn, gedoopt 22 Februari 1778 

7 Johannes Frederik, gedoopt 3 Maart 1782, gehuwd 5 Mei 1805 met Aletta Helena Froneman Johannes Diederik Reijndors, burger te Stcllenbosch, gehuwd 20 December 1776 
mot Judith Maria Odendaal, weduwe van Carel Lodewijk Grcoriugh. 
(6) Magdalena, gedoopt 8 November 1777, gehuwd mot Hormanus Andrics Metzler G-errit Reijndertze, van Amsterdam, gehuwd 3 October 17ol met Dorothea 
Raats, weduwe van Jan Verbeek. L3tf 772— REIJNEKE. Do btaiuvudui- van doze f'auiilie was Main Roijncke (of Roijnecke), van Berlijn, 
diunaar Zuid AEi-ika kwam hi lict jaar 1740, en liuwde 21 Februari 1751 met Elisabeth 
Piok. 

(A) 1 Catharina Margaretha, gedoopt 14 Moi 1752, gohuwd met Hermanns Brinkman 

2 Casparua, godoopt 7 Jnli 1754, burger to Drakonstein, gehuwd 27 September 1778 met Magda- 
lena Catharina Maree 
(c) 1 Sara Elisabeth, gedoopt 7 Mei 1780 

2 Adam Johannes, gedoopt 1 September 1782, bnrgor te Stollenbosoh, gehuwd 5 December 
1802 mot Susanna Fetronella Gildenhuijzen 
(</) 1 Margaret ha Johanna, gedoopt 8 Januari 1804 

2 Casparus Johannes, gedoopt 18 Augustus 1805 

3 Hendrik Abraham, gedoopt 4 October 1807 

4 Adam Johannes, gedoopt 13 December 1809 

5 Jacobus Carel, gedoopt 19 November 1815 

6 Josias Eliza, gedoopt 22 Februari 1818 

7 Susanna Fetronella, gedoopt 10 Septembor 1820 

8 Fetrns Guilliam Benjamin, gedoopt 27 Jannari 1822 

9 Abraham Jacobus Josua, gedoopt 23 November 1823 
10 Sara Elisabeth, gedoopt 1 Mei 1825 

(c) 3 Magdalena Catharina, gedoopt 11 Jnli 1784, gehuwd met Fetrus Guilliam Gildenhuijzen 
4 Elisabeth Margaretha, gedoopt 17 September 1786 
(b) 3 Adam Johannes, gedoopt 2G December 1757, burger te Stelloubosob, gehuwd 20 April 1783 met 
Maria Magdalona Pieterse 
(r) 1 Anna Christina, godoopt 20 Maart 1785 

2 Josias Johannes, gedoopt 14 October 1787, burger to Uitenhago, gehuwd 19 April 1807 
mot Judith van Bensburg 
(d) 1 Judith, gedoopt 18 Juni 1809 

'2 Adam Johannes, gedoopt 14 Augustus 1812 

3 Miria Magdalena, gedoopt 5 November 1815 

4 Jesaias Potrus Albertus, gedoopt 30 Januuri 1820 
o liondrik Josuphns, gedoopt 28 Augustus 1822 

(r) 3 Fruderica Elisabeth, gedoopt 14 October 1787, gohuwd act Coeuraad Fiodorik Bezuidou- 
1-ont 
4 Adam Petrus Johannes, gedoopt 11 M»iart 1790, burger to Uitoiihago, gehuwd 21 l<'eb- 
ruari 1810 mot Cecilia Jolianua Ncl, weduwo van Thcunis Jacobus Botha 
{if) 1 Murk Magdalena, gedoopt 20 Juli 1812 
- Tsabolla Maria, gedoopt 5 November 1815 
:> Anna Christina, gedoopt 6 Dcoeniber 1810 
(r) .'» Geerlruij Ma jdu'cua, godoopt 14 April 1793, gohuwd met Pioter Andries Swauopuul 
6 Daniel Casparus, godoopt 14 April 1799, gohuwd inut Goertruida Susanna Smit Mi) EKLIXEKE.— Yervoh). 

(d) 1 Maria Elisabeth, gedoopt 24 October 1819 

2 Adam Johannes, gcdoopt 3 April 1822 

3 Hendrik Johannes, gedoopt 10 November 1822 

4 Maria Magdalena Christina Wilhelmina, gedoopt 15 Mei 1825 

5 Geertrnida Susanna, gedoopt 15 Jnli 1827 

(c) 7 Petrns Albertns, gedoopt 18 November 1801, gehuwd met Johanna Jacoba Pofcgieter 
(d) 1 Adam Johannes, gedoopt 7 December 1822 
2 Sophia Elisabeth, gedoopt 28 Maart 1824 
(I) 4 Anna Elisabeth, gedoopt 12 Ootober 1760 

5 Josias, gedoopt 26 Mei 1765, gehuwd 18 Mei 1783 met Ensina Maria Eksteen, hertronwd met 
Elisabeth Jacoba Bremiker 
(o) 1 Amos Jesaias Hermanns, gedoopt 8 Febrnari 1784 
2 Casparus Johannes, gedoopt 29 Juli 1787 
8 Maria Elisabeth, gedoopt 24 Augustus 1788 

4 Geertrnida Wilhelmina, gedoopt 21 Maart 1790 

5 Michiel Frederik, gedoopt 12 Febrnari 1792, gehnwd met Catharina Elisabeth Koeke- 

moer 

(d) Heijla Magdalena, gedoopt 22 Jnli 1824 
(<?) 6 Hendrik Oostwald ; gedoopt 80 Juni 1793 

7 Francina Geertrnida, gedoopt 23 November 1794 

8 Christina Maria, gedoopt 12 Jnni 1803 Jan Andries Reijneke, van Dessan, gehnwd 8 December 1771 met Magdalena 
Barbara Hellard. Johan Godlieb Rennekc, van Ergctbnijt in Saxen, gehnwd 10 September 1797 
met Johanna Jacoba Zuurhoff. 140 773.-RHENIUS. Johannes Tobias Rhenius, van Berlijn, die als vaandrig in dienat der Oost 
Indische Compagnie naar Zuid Afrika kwam, huwdemet Engela Bergh, en hertrouwde 
20 Jimi 1723 met Christina Mulder. 

(It) 1 Johannes Theophilus, gedoopt 17 April 1717 

2 Johannes Theophilus, gedoopt 6 November 1718, boekhouder in dienst der Oost Indische Com- 
pagnie, gehuwd 17 September 1741 met Helena Maria van den Heuvel 
(c) 1 Engela Maria, gedoopt 15 Juli 1742, gehuwd met Johannes Earnspek 

2 Johannes Tobias, gedoopt 11 Juni 1744 

3 Nicolaas Frederik, gedoopt 27 Febrnari 1746 

4 Joachim Frederik, gedoopt 22 October 1747 

5 Johannes Izaak, gedoopt 4 October 1750, opperkoopman en seonnde desses gnuverne- 

ments, gehawd 10 September 1786 met Dorothea Hendrika Craijwagen 

6 Johannes Nicolaas, gedoopt 30 Juli 1752 

7 Christina, gedoopt 11 Mei 1755 
(fl) 3 Johannes Izaak, gedoopt 8 Juni 1721 

Frederik Rhenius, van Strelits, vaandrig in dienst der Oost Indische Compagnie, 
gehuwd 4 September 1735 met Apollonia Africana Bergh, weduwe van Jan Alders. Christoffel Lodewijk Rhenius, van Lubeck, garnizoen schrijver in dienst der Oost 
Indische Compagnie, gohuwd 8 Maart 1739 met Susanna Wiona. 774-van RH1JN. De stamvader van dezo farailie was Dirk van Rhijn, van Catwijk, die naar Zuid 
Afrika kwam als quartiermeester in dienst der Oost Indische Compagnie, en huwde 
alhier 2 September 1792 met Maria Johanna Slabbert. 

(b) 1 Johannes, gedoopt 6 October 1793, burger to Kaapstad, gehuwd 6 September 1818 met Beatrix 
Huibreoht Jaooba Smit 
(r) 1 Jaoobus Sohalkwijk, geboren 5 Jannari 1822 

2 Charlotta Francinetta Susanna, geboren 26 November 1823 

3 Johannes Andries, geboren 4 Januari 1826 

4 Aletta Maria Johanna, geboren 2 Jannari 1828 

I) 2 Dirk, gedoopt 27 September 1795, burger te Tulbagh, gehuwd met Sophia Helena Wiese 
(r) 1 Dirk Tobias, geboren 3 October 1819 

2 Fieter Benjamin, geboren 20 Januari 1821 

3 Johannes Harmse, geboren 5 Juli 1823 

4 Maria Johanna Magdalena, geboren 30 Maart 1825 

[h) 3 Hendrik Nicolaas, gedoopt 13 Augustus 1797, gehuwd met Aletta Johanna Wiese 
(r) 1 Hendrik Nicolaas, geboren 19 Januari 1826 

2 Petrus Benjamin, geboren 21 Januari 1828 

3 Maria Johanna, geboren 25 Mei 1829 141 775.-le RICHE. Louis le Riche, Fransche vluchteling, die naar Zuid Afrika kwam in het jaar 
1698, huwde alhier met Susanna Fouche. 

(b) 1 Saaanne, gedoopfc 22 September 1709, gehuwd met Louis Fourie 

2 Pierre, gedoopt 13 November 1712, gehnwd 17 Juli 175? met Johanna Rossouw 
(c) 1 Petrus, gedoopt 9 Juli 1758 

2 Johanna Susanna, gedoopt 13 April 1760 

3 Maria Elisabeth, gedoopt 19 November 1762, gehnwd met Sebaatiaan Leibbrandfc 

4 Daniel, gedoopt 28 April 1765 

5 Pieter, gedoopt 5 April 1767 

6 Anna Magdalena, gedoopt 6 December 1772, gehnwd met Hendrik de Leen^v 

7 Susanna Elisabeth, gedoopt 9 April 1775, gehnwd met Jaoob de Leeuw 
(A) 3 Anna, gedoopt 14 Juli 1715 

4 Maria, gedoopt omtrent 1717, gehnwd met Daniel Bossouw 

5 Joseph, gedoopt 13 September 1722, gehnwd met Elisabeth de Eoning, hertronwd 20 Febrnari 

1774 met Elisabeth Eossonw 
(e) 1 Joseph, gedoopt 13 Mei 1764 

2 Hester Elisabeth, gedoopt 21 September 1766 

3 Susanna Helena, gedoopt 9 April 1769 

4 Joseph Daniel, gedoopt 15 Januari 1775, burger te Stellenbosoh, gehuwd 21 Febrnari 

1796 met Martha Maria du Toit 
(d) 1 Joseph Daniel, gedoopt 1 Januari 1797 

2 Johannes Stephanus, gedoopt 11 December 1802 

3 Adriaan Daniel, gedoopt 13 Januari 1805 

4 Martha Maria, gedoopt 26 Febrnari 1807 

5 Petrus Jacobus, gedoopt 9 April 1809 

6 Elisabeth Magdalena, gedoopt 7 April 1811 776.-RICHTER. Georg Frederik Richter, van Betten in Saxen, gehuwd 13 Juli 1788 met Hendrina 
Petronella Beijers. 
(6) Carolina Wilhelmina Margaretha, gedoopt 9 Maart 1790 

Johan Hendrik Richter, van Meisen in Saxen, chirurgijn in dienst der Oost 
Indische Compagnie, gehuwd 15 Maart 1795 met Barendina Wilhelmina Oppel, 
hertrouwd 11 December 1808 met Catharina Elisabeth Rothman. 

(J) 1 Hendrik George, gedoopt 24 December 1797 

2 Anna Catbarina Elisabeth, gedoopt 17 Febrnari 1S11 Carel Hendrik Richter, van Berlijn, burger te Graaff-Reinet, gehuwd 19 April 
1789 met Francina van dcr Nest, weduwe van Joachim Wilken. 14,2 777.-RICKER. Philip Daniel Ricker, van Bendorf, burger te Stellenbosch, gehnwd 6 December 
1778 met Martha Elisabeth Swanepoel, weduwe van Jan Roussel, van Haarlem. 

(b) 1 Simon Lodewijk, gedoopfc 20 Februari 1780, burger te Graaff-Reinet, gehnwd 30 Janaari 1803 
met Martha Louisa Erasmus 
(c) 1 Maria Elisabeth, gedoopt 4 November 1804 

2 Martha Maria Elisabeth, gedoopt 16 November 1806 

3 Daniel Jaoobns Chris toffel, gedoopt 16 Ootober 1808 

(f>) 2 Philip Daniel, gedoopt 10 Februari 1782, bnrger te Graaff-Reinet, gehnwd 30 Januari 1803 met 
Susanna Magdalena Jacobs 
(c) 1 Martha Johanna Elisabeth, gedoopt 4 November 1804 

2 Elisabeth Margaretha, gedoopt 10 November 1805 

3 Susanna Magdalena, gedoopt 20 Maart 1809 

4 Anna Isabella, gedoopt 23 April 1810 

(b) 3 Johan Wilhelm, gedoopt 30 November 1783, gehnwd met Cornelia Geertruij Swanepoel 

(c) Cecilia Anna, gedoopt 1G Juli 1809 
(b) 4 Martha Elisabeth, gedoopt 5 Februari 1786 778 —van der RIET. Johannes van der Riet, van Bergen op Zoom, tweede chirurgijn in dienst der Oost 
Indische Compagnie, huwde 18 Mei 1753 met Maria de St. Jean. 

(b) 1 Martha Cornelia, gedoopt 5 Mei 1754 

2 Pieter Albertus, gedoopt 11 Januari 1756, ndsistent in dienst der Oost Indische Compagnie, 
gehnwd 23 Juli 1775 met Helena Emerentia Krijnanw 
(c) 1 Johannes, gedoopt 9 Juni 1776 

2 Christiaan Petrus Albertus, gedoopt 4 Juli 1777 

3 Benjamin Cornelia, gedoopt 16 Augustus 1778 

4 Daniel Johannes, gedoopt 26 September 1779 

5 Kijno Benjamin Francois, gedoopt 1 September 1782 

6 Maria Johanna Catharina, gedoopt 9 April 1784 

7 Martha Johanna Margaretha, gedoopt 11 September 1785 

8 Elisabeth Catharina Reij niera, gedoopt 10 December 178G, gehuwd met Andreas Otto, 

hertrouwd met Anthonie Petrus Keijter 

9 Helena Maria, gedoopt 3 Augustus 1788 

10 Petrus Albertus, gedoopt 13 September 1789 
(i) 3 Catharina Alida, gedoopt 14 Augustus 1757 

4 Rijno Johannes, gedoopt 10 December 1758, adsistent in dienst der Oost Indische Compagnie 
gehnwd 25 April 1779 met Johanna Sophia Werndlij, van Eatavia 
(c) 1 Maria Sophia Petronella, gedoopt 18 Juni 1780, gehuwd 22 Januari 1798 met Bijnhard 
Perrijn, kapitein-lnitenant ter zee 

2 Johanna Cornelia Martha, gedoopt 16 Jnni 1782 

3 Johannes Pieter, gedoopt 15 Augustus 1784 143 vaa dor MET.— Vervolg. 

4 Catharina Helena, gedoopfc 20 Augustus 1786 

5 Johannes Werndlij, gedoopb 18 December 1788, gehuwd met Maria Sophia Hendrina 

Herold 
(d) 1 Johannes Daniel Werndlij, gedoopt 15 Juli 1810 

2 Johan Wilhelm Herold, gedoopt 16 Februari 1812 

3 Rijno Johannes, gedoopt 4 April 1813 

4 Charlotte Louise, gedoopt 3 December 1820 

5 Frederik Johannes Perreijn, gedoopt 20 Jannari 1822 

6 Anna Fanline, gedoopt 9 Febraari 1823 

7 Christina Catharina, gedoopt 24 Juli 1824 

8 Henri j, gedoopt 9 Juli 1825 

(c) 6 Rijno Petrns Johannes, gedoopt 26 Jannari 1794 

7 Lieve Wilhelmns Nicolai, gedoopt 21 Febraari 1796 

8 Johanna Martha Cornelia Rijnhardina, gedoopt 28 September 1800 
(6) 5 Maria Johanna, gedoopt 10 Febraari 1760 

6 Martha Cornelia, gedoopt 26 Juli 1761, gehuwd met Willem Stepbanus van Bijneveld 

7 Johannes, gedoopt 22 Mei 1763 

8 Johannes, gedoopt 26 Augustus 1765 

9 Maria Johanna, gedoopt 6 Maart 1768, gehuwd met den eerwaardea heer Helper ua Ritzema 

▼an Lier, van Assen 
10 Catharina Hester, gedoopt 20 Augustus 1769 779-ROBBERTS. Pieter Robberts, van Nieuwstad, lrawde alhier 25 Januari 1696 met Sophia 
van der Merwe, weduwe van Roelof Pasman. 

(J) Jan, gehuwd met Anna Sophia van den Berg 
(c) 1 Anna Catharina, gedoopt 1 April 1731 

2 Anna Maria, gedoopt 7 September 1732 

3 Johanna Magdalena, gedoopt 8 Mei 1735 

4 Anna Catharina, gedoopt 28 Juli 1737, gehuwd mot Jacjbus Ilogter, herlrouwd met 

Daniel Boode 

5 Catharina, gedoopt 7 Juni 1739 

6 Hendrina, gedoopt 9 Juli 1741 

7 Jan Hendrik, gedoopt 29 Juli 1742, gehuwd 3 April 1768 met Geertruij Jaooba van der 

Linde 
(d) 1 Johanna Sophia, gedoopt 25 Febraari 17?0 

2 Sara Jaooba, gedoopt 23 Augustus 1772, gehuwd met Jan Hendrik Hattingh 

3 Jan Hendrik, gedoopt 19 Maart 1775, burger te Graaff-Reinet, gehuwd 8 April 

1799 met Heijla Magdalena do Beer 
(e) 1 Jan Hendrik, gedoopt 6 April 1800 

2 Johannes Matthijs, gedoopt 30 Maart 1803 1J4 ROBBERTS.— Vervolg. 

3 Geertruida Jaooba Elisabeth, gedoopt 4 November 1801 

4 Cornelia Elisabeth, gedoopt 3 Ootober 1808 

5 Anna Sophia, gedoopt 8 October 1810 

[d) 4 Dauiel Jaoobus, gedoopt omtrent 1777, burger te Graaff-Reinefc, gehuwd 22 Januari 
1797 met Anna de Beer 
(e) I Daniel Jaoobus, gedoopt 27 Ootober 1799 
2 Cornelia Jaooba, gedoopt 25 November 1811 
(d) 5 Gorrit, gedoopt 13 Juni 1779, burger te Graaff-Heinet, gehuwd 21 Deoember 1800 
met Anna Sophia van Heerden 
6 Johannes Francois, gedoopt 3 Februari 1782, burger te Graaff-Reinet, gehuwd 
18 September 1803 met Cornelia Johanna Grobbelaar 
(e) 1 Geertruij Jacoba, gedoopt 2 November 1805 

2 Cecilia Johanna, gedoopt 30 Maart 1807 

3 Jan Hendrik, gedoopt 2 Ootober 1809 
(d) 7 Lambertus Nicolaas, gedoopt 2 November 1783 

8 Maria Magdalena, gedoopt 16 Ootober 1785, gehuwd met Gerrit van Niekerk 

9 Lambertus Nioolaas, gedoopt 23 September 1787, gehuwd met Catharina Helena 

Venter 
(e) 1 Catharina Maria, gedoopt 7 September 1817 
2 Maria Elisabeth, gedoopt 26 Deoember 1821 
(d) 10 Christiaan Stephanus, gedoopt 17 September 1789, gehuwd met Elsie Susanna 
Grobbelaar 
(e) 1 Geertruida Jaooba, gedoopt in Ootober 1818 

2 Elsie Dorothea Susanna Magdalena, gedoopt 2 October 1820 
(d) 11 Joseph, gedoopt 8 April 1792 
(c) 8 Franoisous, gedoopt 6 Juni 1745 
9 Fieter, gedoopt 6 Juni 1745 780-de la ROCHE, Jan de la Roche, van Utrecht, korporaal in dicnst der Ooat Jndische Compagnie, 
huwde 10 Februari 172G met Alida Heufkc. 

(6) 1 Johanna Alida, gedoopt 17 October 1728 
2 Louisa, gedoopt 1 April 1731 145 781.-ROELAND. Jacobus Rooland, vau Ober Cassel uit do Palts, kwnui miar Zuid Afriku in lict 
jaar 17u0, en liuwde 27 October 17Go met Susanna Ileijdenreich. 

(6) 1 Johauua, godoopt 9 November 1766, gcliuwd met Joliauues Jacobus Uijs 

2 Magdalcna, godoopt 10 Juli 17G8 

3 Johanuos Jacobus, gedoopt 30 Scplcnibcr 1770, gcliuwd 11 Maart 1810 met Maria Margarellia 

vau Niokcrk 
(e) 1 Maria Anna, gedoopt 20 Juuuari 1811 

2 Susanna Jaooba, gedoopt 24 Jauuari 1813 

3 Maria Elisabeth, gedoopt 30 Maart 1817 

4 Johanna Susanna lloudrika, gedoopt 24 Jauuari 1819 
{b) 4 Barbara Wilheliuiua, gedoopt 28 Juui 1772 

5 Susanna Carolina, gedoopt 23 October 1774, gchuwd met Johau Philip Spies 

6 Maria Elisabeth, gedoopt 3 November 1776 

7 Cathariua Eraucina, gedoopt 16 Augustus 1778 

8 Joliauues Wilhelmus, gedoopt 28 Mci 1780 

9 Joliauues Marthiuus, gedoopt 8 September 1782, gchuwd met Christina Maria Duuriiig 
(v) 1 Johannes Marthiuus, gedoopt 4 Juni 1809 

2 Anna Martha Susanna, gedoopt 9 Juni 1811 

3 Magdalena Johanna Cornelia, gedoopt 31 October 1813 
(6) 10 Anna Elisabeth Jacoba, godoopt 26 Juni 1785 782.-ROELOFS. Pietcr Cornells Roelofs, van Amsterdam, gehuwd met Anna Cathariua Putters, 
hcrlrouwd 8 October 1713 met Maria Margaretha van Sax, van Gustuni. 

(A) 1 Dirk, gedoopt 7 Mei 1713 

2 Anna Cathariua, gedoopt 22 April 1714, geliuwd met Jan Adam Schoone, hcrtrouwd 2 Augustus 

1744 met Hans Simons, van Sondcrberg 

3 Fusanna, godoopt 17 April 1717, gehuwd mot Burcud Pieterso 

4 Sophia, gedoopt 28 Augustus 17 L8 

Balthazar lioelofs, van Haderslebeu, geliuwd 25 Augustus 1731 met Maria 
Knoct/ien. 
(/») 1 M.irgarctha, gedoopt 3 Mei 1733, geliuwd met Ilcndrik van dor Wat 

2 Cornells, gedoopt 10 October 1734, gcliuwd 5 November 1709 mot Elisabeth Anna Potgiclcr 
(«■) 1 Eva Catharina, godoopt 14 April 1771, gehuwd met Johannes Trodorik Scholia 
2 Maria, gedoopt 23 Pebruai'i 1772, gohund met Jacob Moslcrt itoi koelofs. I'uroi.j. 

(c) 3 Balthasar, gedoopt 27 Maart 1774 

4 Anna Elizabeth, gedoopt (3 October 177(5, gchuwd met Jacobus Ludowicus du Plessis 

3 Eredcrik, gedoopt 14 Maart 1779 

Amcrcntia Hester, gedoopt 16 September 1781 

7 Cornells Johannes, gedoopt 19 October 1783, burger to Swollendain, gchuwd 2 October 

1803 met Elisabeth Anna Potgictcr 

8 Eva Catharina, gedoopt I October 1786 

9 Sara "Wilhclmina, gedoopt 21 April 1791, gchuwd mot Stcphanus Esaias Tcrblaus 
10 Jacobus Thcodorus, gedoopt 9 Juni 1806 

(A) 3 lioolof, gedoopt 11 November 1736 

4 Ucorlruijda, gedoopt 4 Juli 1739, gchuwd mot Johannes Kloppcr 

5 Christiaan, gedoopt 14 Mci 1741, geliuwd met Maria Susanna Barnard 

(r) 1 Maria Magdalena, gedoopt omtrcnt 1775, gchuwd met Adam Bcruhardus Barnard 

2 Christiaan Lourcns, gedoopt 9 November 1777, burger to Swcllcndam, gchuwd 13 April 

] 800 met Sara Maria Barnard, weduwc van Marthiuus Botha 

3 Lea Kebecca, gedoopt 10 October 1779, gchuwd 13 April 1800 met Ilcndrik Ercdcrik 

Jonk, van Lannouw 
(//) 6 Balthazar, gedoopt 11 Augustus 1743, gehuwd mot Johanna Theresia Lombard 

(<•) 1 Balthazar Johannes, gedoopt 8 Juli 1770, burger tc Swcllendam, gehuwd 10 Mci 1795 met 
Elisabeth Magdalena du Plessis 
(c?) 1 Elisabeth Magdalena, gedoopt 13 Maart 1796 
2 Maria Helena, gedoopt 12 September 1797 
((.■) 2 Maria Sibclla, gedoopt 1 November 1772, gchuwd met Daniel Jacobus Erasmus 

3 Sibclla, gedoopt 3 April 1774, gehuwd met Willcm Prinsloo 

4 Margarctha, gedoopt 14 Juli 1776, gchuwd met Johannes Carolus Bosot 

5 Authonic, gedoopt 2 Mci 1779 

6 Johanna Thcrcsia, gedoopt 10 September 1780 

7 Cornelia Margarctha, gedoopt 12 Mci 1782, gehuwd mot Alcwiju Johannes Dippcnaar Christiaan lloolofse, nameu van oudcrs onbekend, geliuwd met Johanna Petro- 
nella Ileijuians. 

(//) 1 Helena 

2 Catharina 

3 Christina 

4 Margarotha 
.") Uendrik 

(5 Cornelia, gedoopt 7 September 1738 

7 Jacob, gedoopt 3 Mci 1761 

8 Johanna Magdalena, gedoopt 12 Juni 1703, gchuwd met Rix Hartwiech, hcitrouwd met Johannes 

Bottc, van Hcssuii 
y Christiaan Johannes Picter, gedoopt 10 November 1700 117 783-ROEP. Johannes Roop, ran Hanau, kwam naar Znid Afrika in hot jaar 17. r >5, en huwdo 
met. Anna Elisabeth Staf. 

(b) 1 Lourons Lodewijk, gedoopt 28 Maart 1762 

2 Johannes, gedoopt 22 Januari 1764 

3 Justus Godliob, gedoopt 20 April 1766 

4 Magdalcna Johanna, gedoopt 6 November 1768, gehuwd 18 December 1785 mot Johan Cronsjo, 

van Gottonburg, hertrouwd met Johnn Godlieb Mader 

5 Susanna Maria, gedoopt 14 April 1771, gehuwd 4 October 1789 met Cornells Coomans, van 

Rotterdam, luitenant tor zoo 

6 Johannes, gedoopt 12 April 1772 784.-ROETS. Nicolaas Roets, van HeRsen Darmstadt, gehuwd 4 Maart 1750 met Jaeoba 
Elisabeth Lubbe, hertrouwd 19 Januari 1794 mot Jaeoba Alida Wijdeman, weduwe 
van Johan G-odfricd Muller. 

(b) 1 Gerrit, gedoopt 2 November 1760 

2 Catharina Elisabeth, gedoopt 22 Augustus 1762, gehuwd met Johannes Barend Claascn 

3 Johannes Nicolaas, gedoopt 30 September 1764, burger te Graaff-ltcinct, gehuwd 2 Februari 1794 

met Anna Cornelia Venter 

4 Barbara Maria, gedoopt 13 October 1767, gehuwd met Gerrit Brits 

5 Ilendrik Adriaan, gedoopt 23 Februari 1769, burger te Graaff-Jleinet, gehuwd 7 Maart 1790 met 

Aiotta Elisabeth Viijocn 
(c) 1 Anna Elisabeth, gedoopt 4 November 1792, gehuwd met Jan du Plessis 

2 Johannes Nicolaas Rudolph, gedoopt 6 October 1793, gehuwd nut Johanna Tlendrika 

Venter 

3 Johannes Ilendricus, gedoopt 25 December 1794, gehuwd mot Aiotta Johanna Schutte 

4 Jaeoba Catharina, gedoopt 12 November 1796 

5 Alctta Elisabeth, gedoopt 10 Februari 1799 

6 Gerhardus Jacobus, gedoopt 25 November 1801 

7 TIendrik Adriaan, gedoopt 16 October 1 803 liS EOETS.— Verrolg. (h) 6 Elisabeth Johanna, gedoopt 3 Maart 1771 

7 Johan Jurgcn, gedoopt 4 Febrnari 1773, burger to Swollondam, gehuwd 22 October 1797 met 
Catharina Elisabeth Mulder 
(r) Nicolaas Jacobus, gedoopt 11 September 1798 
(b) 8 Nicolaas Jacobus, gedoopt 24 November 1776, burger te Graaff-lieinct, gehuwd 13 Maart 1796 
met Anna Catharina Opperman 
(c) ■ 1 Jacoba Elissibeth, gedoopt 1 Juli 1798 

2 Maria Christina Groertruij, gedoopt 25 November 1801 

3 Anna Catharina Barbara, gedoopt 17 Juni 1804 

4 Johannes Nicolaas Jacobus, gedoopt 28 October 1804 

5 Elisabeth Catharina Johanna, gedoopt 20 Juli 1806 

6 Sam Margaretha Magdalcna, gedoopt 23 Octobor 1808 

(L) Elisabeth Catharina, gedoopt 3 April 1779, gehuwd met Dirk Cootseo 

10 Cornelia Jjouisa, gedoopt 25 Febrnari 1781, gehuwd met Alewijn Jacobus Erasmus, hertrouwd 
met Martlrinus Fredericus Bruoro 785.- ROC. ■Toll an OlirisrofFel Rog, van Nienwstadt, gehuwd Deeeniber 1753 met Mnvfhn 
Maria do Jager, hertrouwd 11 September 170:} met Regina Christina van Zijl. 

(J) 1 Mag'lalcna, gedoopt 2 Maart 1755 

2 Martha Maria, gedoopt 5 September 1756, gehuwd met Johannes Abraham Landman 

3 Carol Fioter, gedoopt 14 Mei 1758, burger to Swellendam, gehuwd 31 Maart 1782 met Elsie 

Botha 
(c) I Barbara Magdalena, gedoopt 2 Juli 1781, gehuwd mot Johannes Oerhardus Lombard 

2 Martha Catharina, gedoopt 1 April 1787, gehuwd mot Lodcwijk Theodoras de Jager 

3 Carolina Fctronella, gedoopt 19 December 1790, gehuwd met Stcphanus Scbastiaun 

Lombard 
(/>) 4 ITester, gedoopt 17 Febrnari 1760, gehuwd mot Daniel Steijn 
.I Leonora Dorothea, gedoopt 10 Januari 1762 

(5 Maria Elisabeth, gedoopt 7 October 1764, gehuwd met Sobastiaan Itothman, van Keulon 
7 ltegina Catharina, gedoopt 4 October 1766, gehuwd met Jacobus Nicolaas Boshof, hertrouwd met 
Theodnrus Muller 14!) 786.-ROGIER. Johannes Rogier, van Morschwijl, gehuwd mot Margaretha Harmse, hertrouwd 
met Maria Vermeulen. 

(b) 1 Brigitta, gedoopt 25 Maart 1714 

2 Brigitta, gedoopt 12 Januari 1716 

3 Catharina, gedoopt 12 Januari 1716 

4 Johanna, gedoopt 15 Mei 1718, gehuwd met Godfried Heijdenrtich 

5 Gijsbert, gedoopt 23 Juni 1720, gehuwd 18 November 1742 met MagdalenaVerdeau, weduwe van 

Maximilian d'Huveter, hertrouwd 2 Juli 1756 met Johanna Sophia van dor Foel 
(c) 1 Johannes, godoopt 13 Juli 1760, gehuwd 27 December 1795 met Christina Matthes, 
weduwe van Johan Engelhordt Kirchhoff 

2 Sophia, gedoopt 24 Januari 1762 

3 Maria, gedoopt 24 Janaari 1762, gehuwd met Marthinus Keet 

4 Elisabeth Cornelia, gedoopt 10 Juni 1764, gehuwd met Lourens Johannes Smit 
(b) 6 Maria, gedoopt 22 Augustus 1723 

7 Sara, gedoopt 21 April 1726 

8 Tobias, gedoopt 18 Juli 1728, gehuwd 8 September 1765 mot Maria Elisabeth van Ellowcc 
(«) 1 Maria Aletta, godoopt 11 October 1767, gehuwd mot Miohiel Johannes do Kock 

2 Johannes Andreas, gedoopt 28 Januari 1770 

3 Tobias Andreas, gedoopt 24 Mci 1772 

4 Anna Alida, gedoopt 30 October 1774, gehuwd 5 Jnni 1806 mot Barend van Beek, van 

Amsterdam 

5 Aletta Catharina, gedoopt 17 November 1776 

6 Susanna Hendrina, gedoopt 2-i Mei 1778, gehuwd mot Ernst Marthinus Fuustmnn 

7 Elisabeth Jaooba, gedoopt 23 Juli 1780, gehuwd mot Goorg Ilcndrik Lingovcldcr 

8 Arend Johannes, gedoopt 26 Mei 1782 

9 Sara Johanna, gedoopt 13 November 1785 
10 Johanna Maria, gedoopt 6 Jannnri 1788 

(A) 9 Cornelia, gedoopt 17 December 1730 
10 Eda, gedoopt 31 Moi 1733 i:>o 787.-ROI. Jean Roi, van Provence, kwam naar Zuid Afrika als kolonist vddr het jaar 1G90, 
werd burger to Drakonstein, en huwde 11 September 1712 met Maria Catharina le 
Febre, weduwe van Gabriel le Roux. 

(A) 1 Jan, gedoopt 17 Juni 1714, gehuwd 8 October 1747 met Maria Elisabeth Pienaar 

(c) 1 Johanna, gedoopt 5 April 1749, gehuwd mot Johannes Oelofse, hcrtrouwd met Johannes 
Arnoldus Vosloo 
2 Maria Susanna, gedoopt 11 April 1751, gehuwd met Andreas Oelofse 
(A) 2 Andries, gedoopt 25 Augustus 1715 

3 Susanna, gedoopt 1 Juni 1717, gehuwd met Pieter Cronje Adam Roi, namen van ouders onbekend, gehuwd met Margaretha Elisabeth 
Balie. 

(I>) 1 Johanna, gedoopt 7 Maart 1779 

2 Adam Hendrik, gedoopt 7 Maart 1779, gehuwd met Maria Catharina van der AVesthuijzen 
(r) 1 Adam, gedoopt 29 Juni 1800 

2 Geertruij Christina, gedoopt 29 Juni 1800 

3 Mar^irctha Elisabeth Catharina, gedoopt 29 Juni 18(X) 

4 Nicoliins Sijbrand, gedoopt 20 Mei 1805 

5 Jacobus CorneliR, gedoopt 20 Mei 1805 

fi Maria Alcttn, gedoopt 30 Pooemhor 1810 
(b) 3 Sara Margaretha, gedoopt 25 Mei 1783 788-ROLL. Pieter Tobias Roll, van de Kaap, gehuwd 19 Juni 1796 met Susanna Jacoba 
Sweeden. 

(A) 1 Sara Helena, gedoopt 20 Maart 1797 

2 Praneiscus Josephus, gedoopt 26 Januari 1800 

3 Pieter Tobias, gedoopt 25 Januari 1807 151 789-ROMOND, Crerrit Romond, van in Holland, kwam als kolonift met zijne familie 

naar Zuid Afrika v6or het jaar 1670. 

(i) Gfirrit, gehuwd met Johanna Romond 

(c) 1 Cornelia, gedoopt 17 Februari 1709, gehuwd met Johannes Blauw 

2 Johanna, gedoopt 30 Juni 1709, gehuwd met Johannes Vlotman 

3 Miohiel, gedoopt 19 April 1711, gehuwd met Sara Everdina Vlotman 

(d) 1 Johanna Elisabeth, gedoopt 9 Januari 1746, gehuwd met Gerrit Coetseo 

2 Sara Christina, gedoopt 13 Augustus 1747, gehuwd met Rijno Johannes Ekstecn, 

hertronwd met Johannes Louw 

3 Gerrit Jacobus, gedoopt 31 Augustus 1749, gehuwd 8 Juni 1777 met Anna 

Catharina Mostert 
(e) 1 Johannes, gedoopt 5 Juli 1778 

2 Sara Everdina, gedoopt 31 Januari 1780 

3 Anna Catharina, gedoopt 14 October 1781, gehuwd met Christiaan Johannes 

van der Lith 

4 Michiel Johannes, gedoopt 22 Augustus 1784 
(c) 4 Susanna Geertruij, gedoopt 9 Juli 1713 790.-ROODE. Johannes Roode, van Meldorf, korporaal in dienst der Oust ludische Compagnie, 
gehuwd 3 Februari 1747 met Alida Mostert. 

(6) Maria Magdalena, gedoopt 25 Maart 1753, gehuwd 9 September 1770 met Hcndrik llcrmanus 
Biisoh, van "Winsohoton Johannes Christiaan lloode, vau Bronswijk, kwam naar Zuid Afrika in het jaar 
1718, huwde 13 September 1750 met Clara Maria Buijs, en hertronwde 11 Juli 1756 
met Hester Cellier 

('>) 1 Johannes Christiaan, gedoopt 12 Maart 1752, burger to Drakenstein, gehuwd 18 Mei 1777 met 
Hester Alotta Luttig 
(c) 1 Johan Christiaan, gedoopt 1 Maart 1778, burger te Stellonbosch, gehuwd 10 November 
1800 met Christina Elisabeth Durie, herlrouwd met Coruolia Ej)hriua Abel lo2 UOODE.— f'arvohj. 

(d) Joliau Christiaau, gedoopt 24 Januari 1808 
(c) 2 Hermiua, godoopt 11 Juui 1780, gehuwd 14 Moi 1809 mot Audreas Eschilt Oust, van 
Coppenhagen 

3 Clara Maria, godoopt 1 September 1782 

4 Hclmoet Uartwig, gedoopt 19 September 1784, gohuwd 5 Moi 1811 mot Christina 

Pranoina Jourdaii, hcrtrouwd mot Maria Margarotha Itijkhecr 
(d) 1 Job.au Christiaau, gedoopt 2 Pebruari 1812 

2 Ilelmoct liernhardus Christiaau, gedoopt 19 December 1813 
(c) 5 Clara Maria, gedoopt 24 December 1780, gohuwd met Daniel Jacobus Laugevcld 
Maria Louisa, gedoopt 9 Augustus 1789, gohuwd met Willoin Gottfried Niouwstad 

7 Anna Elisabeth, godoopt 17 Maart 1793 

8 Johannes Jacobus, gedoopt 10 Mei 1795 

9 liornhardus, gedoopt 26 Juni 1796 

10 Hester Hermiua, gedoopt 29 September 1799 

11 Anna Christina, godoopt 4 Juli 1802 

(b) 2 Bcruhardus Eudolphus, gedoopt 28 April 1754 

3 Pioter, gedoopt 3 Juli 1757 

4 Anna Maria, gedoopt 17 Juni 1759, gehuwd met Piotor Sohalk Hugo, hortrouwd met Jan Ernst 

Heijdenreich 

5 Elisabeth, gedoopt 26 April 1761, gohuwd met Jan Christoffel Auoainp Daniel Roode, van de Hoogo Swaluwe, gehuwd 23 Januari 1752 met Martha 
Joliamia Bastiaausc, hortrouwd (1) 18 Januari 1756 mot Johanna Christina Ilobbcrts, 
weduwe van Jacobus Hegter, (2) 12 Mei 1793 met Johanna Christina Heeger. 

(A) 1 Johannes Hendricus, gedoopt 25 Maart 1753 

2 Daniel Hcndrik, gedoopt 13 October 1754 

3 Daniel Hcndrik, gedoopt 28 November 1756 

4 Sophia Maria, godoopt 30 Juli 1758, gehuwd met Aruoldus Albertus Hanckainp 

5 "NVillcm, godoopt 28 Pebruari 1762 

6 Prancina Elisabeth, gedoopt 4 November 1764, gehuwd 27 November 1785 met Johannes 

Adolphus Olkcrs 

7 Ilormanus, gedoopt 25 Mei 1766, burger to Graaff-ltcinct, gehuwd 28 November 1790 met Elisa- 

beth Ciitharina Henning 
(c) I Daniel Jacobus, gedoopt 2 December 1792 

2 Pietcr Hcndrik, gedoopt 9 Pcbruari 1794 

3 Anna Christina, gedoopt 20 Maart 1796 133 ROODE.— Veroolg. 

(<•) 4 Elisabeth Cailmriua Maria, gedoopt 10 Augustus 1800 

5 Ueruiauus Lambortus, gedoopt 21 Mci 1801 

6 "Willom Christiaan, godoopt 21 Moi 1804 

7 Sophia Maria, gedoopt 4 Mei 1806 

8 Francois Johannes, gedoopt 7 Mei 1809 
(A) 8 Christiaau Jacobus, gedoopt 23 October 1768 

9 Jau Dauiel, gedoopt 22 Juli 1770, gehuwd met Sara Cornelia de Klerk 
(c) 1 Christina Jacoba, gedoopt 3 December 1797 

2 Cornelia Johannes Daniel, gedoopt 21 Juli 1799 

3 Margarctha Alotta, gedoopt 20 December 1801 

4 Daniel Hermauus, gedoopt 10 November 1805 

5 Arnoldus Johanucs Dauiel, gedoopt 3 October 1808 
(6) 10 Francois JohauuoH, godoopt 8 Juni 1794 

11 Johanna Elisabeth, gedoopt 8 Juni 1794 

12 Philippus Andreas, godoopt 8 Juni 1794 

13 Daniol Christiaau, gedoopt 8 Juni 1794 

14 Kominort, gedoopt 17 Juli 1796 791.-de ROODE. Johannes do lioodo, goliuwd met Alida Mostcrt. 
(&) Johannes Jacob, gedoopt 14 September 1749 792.-ROODEWALD. Johannes Thomas Rood u\v aid, van Cnppciiliagcu, burger to DrakenstiMn, guhuwd 
12 October 17CG met Regina Barbara van Billion, weduwe van Sobastiaau AVolfaard. 

(tj) 1 Dcbnra Helena, gedoopt 19 Pobruari 1769, gehuwd met Jacobus llodoliughuij» 
2 Johannes Thomas, gedoopt 4 November 1770 lo-Jt 793.-ROOS. Johannes Hook, van Leipzig, gcliuvvd 19 Mei 1714 met Johanna Vissei'. 

('0 1 Anna Maria, gedoopt 5 Juli 1710, gohuwd met Jan lkrtel Uertzog, hortrouwd 14 Januari 1748 
met liooloi' lluijgrok 

2 Johanna Christina, gcdoopl 14 November 1717, gohuwd 5 Augustus 1736 mot Jau Bout, van 

Amsterdam, hertrouwd (1) 29 September 1748 met Frcdcrik Coelinan, van Dissau, (2) mot 
Johau Adam Mcijer 

3 Johannes, gcdoopl 1G Juli 1719 

4 Gesina, gcdoopt 18 Augustus 1720 

5 Gen-it, gcdoopl 9 Augustus 1722 

Johannes, gedoopt 3 September 1724, gohuwd 7 November 1751 mot Cornelia Smuts 
(i ■) 1 Johanna, gcdoopt 3 September 1752 

2 Johanna, gcdoopt 3 November 1754, gohuwd met Niuolaas Dicdorik Mulder, hcrlroiiHd 
met Audrics Albertus liruijus 
(ft) 7 Gcrril, gedoopt 23 J uni 1726, gehuwd 23 Ootober 174G mot Alida Visagio 

(»■) 1 Johanna, gedoopt 23 Juli 1747, gehuwd mot Kijuhard Kool, van Uiugou, hortrouud met 
llcrmanus ler Iloeven, van Amsterdam 

2 Johannes Guilliam, gcdoopt 7 Fcbruari 1751 

3 Johannes Adam, gcdoopt 11 Fobruari 1753 

4 Catharina, gedoopt 15 September 1754, gehuwd met Gerhard us Nioolaas Jacobs 

(/>) 8 Tielemau, gedoopt 25 Januari 1728, burger tc Drukcnsloin, gehuwd 29 Januari 1747 met 
Magdalcna l&clicf 
(c) 1 Maria Johanna, gedoopt 22 December 1748 

2 Johannes, gcdoopt 17 Moi 1750, burger tc Drakonsloin, gohuwd met Elisabeth 
lloux 
(d) 1 Maria Magdalcna, gedoopt 17 October 1773 

2 Tielemau, gcdoopt 26 Maart 1775 

3 Cliarl Jacobus, gcdoopt omtrcnt 1777, gehuwd mot llaohel dc Villicrs 
(c) 1 Anna Elisabeth, gcdoopt 11 November 1810 

2 Elisabeth, gcdoopt 15 November 1812 

3 "Willielmina Johanna Magdalcna, gcdoopt 8 November 1818 

4 Cornelia Johanna Jacoba, gcdoopl 20 September 1820 

(t/) 4 Francois, gcdoopt 13 Mei 1781, bockhoudcr in dienst dor Oost Iudisohc Compagnie, 
gehuwd 3 November 1805 met Maria Elisabeth Furstcnburg 
(c) 1 Anna Elisabeth, gedoopt 11 Januari 1807 

2 Alida Johanna Franoma, gedoopt 12 Juni 1808 

3 Johannes Pictcr, gcdoopt 24 December 1809 

4 Maria Paulina, gedoopt 25 Augustus 1811 

5 Francois Charles, gcdoopt 21 Septoiubcr 1815 155 ROOS.— Verrolg. 

(p) Elisabeth Cornelia, gedoopt 25 Mei 1817 

7 Johannes Tieleman, gedoopt 27 December 1818 

8 Johanna Diederika, gedoopt 16 Juli 1820 

9 Sibella Margaretha, gedoopt 13 Juni 1821 
10 Francois Diederik, gedoopt 6 Juli 1828 

(d) 5 Pioter Gerhardus, gedoopt 13 Mei 1781 

6 Paulus Adrianus, gedoopt 1 September 1782 

7 David Jacobus, gedoopt 5 Docember 1784 

(p) 3 Anna, gedoopt 3 September 1752, gohuwd met Izaak do Villicrs 

4 Magdalena, gedoopt 19 Juli 1754 

5 Francois, godoopt 25 Juli 1756, gohuwd 23 Scptembor 1781 met Margaretha Elis;ibo1h 

Meijor 
(rf) 1 Tieleman Johannes, gedoopt 27 Juli 1783, gohmrd 20 Juli 180(5 met Anna Sophia 
Roux 
(e) 1 Francois Jacobus, gedoopt 21 Fobruari 180S, gohuwd 20 Juni 1830 mot 
Margaretha Maria Roux 
(/) 1 Johanna Elisabeth, gedoopt 5 Juni 183 L 
2 Anna Sophia Roux, gedoopt 13 Juli 1834 
(e) 2 Maria Elisabeth, gedoopt 17 September 1809 

3 Margaretha Magdalena, gedoopt 3 Juni 1811 

4 Paul Johannes, gedoopt 31 Januari 1813 

5 Anna Sophia, gedoopt 25 December 18 L4 

6 Tieleman Johannes, gedoopt 1 Januari 1817 

7 Adriaan Jacobus, gedoopt 9 Augustus 1818 

8 Johannes Ilormanus, gedoopt 5 Augustus 1821 

9 Rijkjo Hester, gedoopt 4 Mei 1823 

10 Elisabeth Margaretha, gedoopt 18 September 1825 
('?) 2 Francois Jacobus, gedoopt 15 Mei 1785, burger to Stcllonboscli, gchuwd met 
Christina Aletta Kuster 
(«) Francois Johannes, gedoopt 7 Fobruari 1808 
(il) 3 Johannes Stephanas, gedoopt 31 Docember 1786, gchuwd met Elisabeth Johanna 
Estcrhuijzcn 
(") 1 Francois Johannes, gedoopt 14 Juli 1822 

2 Johanna Juslina, gedoopt 20 September 1824 

3 Willcm, gedoopt 7 Mei 1826 

(ff) 4 Anna Catharina, gedoopt 7 December 1788 

5 Magdalena, gedoopt 10 Maart 1793 

6 Maria Johanna, gedoopt 26 Juli 1795, gchuwd mot Hermanns ChristoAM 

Esterhuijzcn 

7 Anna Margaretha, gedoopt 19 Juli 1797, gchuwd mot Johan Pieter Furston- 

burg 

8 Pieter Gijsbert, gedoopt 29 September 1799, gchuwd met Elisabeth Johanna 

Niouwoudt 150 ROOS.— Terrain, 

(p) 1 Elisabeth Marin, godoopt 15 Juli 1827 

2 Elisabeth Johanna, gedoopt 31 October 1830 
(tl) 9 Gcrhardus Jacobus, godoopt 13 December 1801 

10 Paulus Francois, gedoopt 15 Januari 1804 
(d) 11 Jonas Rijnhard, godoopt 2 Februari 1800 

12 Margarctha Elisabeth, gedoopt 1 Mei 1808, gehuwd mot Jan Abraham do 
Yilliors 
(c) 6 Tieleman, gedoopt 31 December 1758 

7 Hester, gedoopt 10 Mei 17(51, gehuwd met Stephen "Wernich 
(A) 9 Cliristiaan, gedoopt 1 Januari 1730 

10 Gijshert, godoopt 21 September 1732, gehuwd 17 April 1757 met "Wilhelmina Booijson 

(<:) 1 Johanna, godoopt 26 Februari 1758, gehuwd met Francois Joubert, hertrouwd mefWillcm 
Botha 
2 Johannes, gedoopt 24. Februari 1760, burger to Stellenbosch, gehuwd 17 October 1784 
met Cornelia Jacoba dn Plossis 
(<0 1 Johannes Gijsburtus, godoopt 2 April 1786, gehuwd met Maria Sophia 
Mollor 
(p) 1 Johannes Gijsbortus, godoopt 14 December 1806 

2 Magdalcna Maria, gedoopt 4 Juli 1808 

3 Cecilia Jacolwi, gedoopt 30 Septemlier 1810 

(d) 2 Anna Jacoba, gedoopt 10 Mei 1788, gehuwd met Matthijs Johannes Grooff 

3 Jacobus Gerhardus, godoopt 10 Mei 1788, gehuwd met Sibolla Maria 
Foucho 
(r) 1 Martha Maria, godoopt 2 October 1809 

2 Johannes Christiaan, gedoopt 26 December 1810 
(r7) 4 Wilhelmina Johanua Gocrtruij, gedoopt 17 April 1791, gehuwd met Paul Petrus 
Foucho 

5 Tieleman Francois, gedoopt 20 October 1792 

6 Petrus Andrics, gedoopt 16 Maart 1794 

7 Cecilia Jacoba, gedoopt 18 Januari 1795 

8 Maria Catharina, gedoopt 27 Augustus 1797 

9 PauliiH Stcphanus, gedoopt 24 November 1799 
10 Susanna Magdalcna, gedoopt 11 Maart 1801 
1L Gijsbcrt, gedoopt 11 Maart 1804 

12 Magdalcna Elisabeth, gedoopt 11 Mei 1806 

13 Chart Petrus, gedoopt 18 November 1807 

(r) 3 Gerrit Lucas, gedoopt 29 Novoniber 1761, burger te Stellenbosch, gehuwd 29 November 
1795 met Susanna Catharina Joubert 
(r?) 1 Gijsbertus Johannes, gedoopt 19 November 1797 

2 Izuak Francois, gedoopt 6 Januari 1799 

3 Johannes Jacobus, gedoopt 11 Mei 1800 

4 "Wilhelmina Magdalcna, gedoopt 3 Januari 1808 

5 Elisabeth Maria, gedoopt 26 December 1810 157 ItOOS.— Vermin. (r) 4 Wilhelmina Hermina, godoopt 11 November 1704, gohuwd mot Cornolis Johannes van 
Rooijen 

5 Gijsbcrtus, gedoopt 27 October 1765 

6 Anna Maria, gedoopt 5 April 1767, gohuwd met Andries du Plessis, hortrouwd mot Barend 

Stephanus van der Linde 

7 Magdalena, gedoopt 2 April 1769, gehuwd met Theunis Botha 

8 Gesina Magdalona, gedoopt 4 November 1770, gehuwd met Tobias Wiose 

9 Elisabeth Dorothea, gedoopt 4 April 1773, gehuwd met Johan Jacob Bosch 

10 Susanna Christina, godoopt 20 Pebruari 1774, gohuwd mot Michiol Johannes Hough 

11 Christina, gedoopt 16 Juni 1776, gehuwd met Potrus van Zijl 

12 Maria, gedoopt 1 Juni 1777, gehuwd met David Hoon 

13 Tieloman, gedoopt 1 September 1782 Jan Jurgen Roos, gehuwd met Sara Cootsee, weduwe van Matthijs Greeff. 
(J) Sara Margarctha, godoopt 29 Augustus 1717 Johan Michiel Roos, van Kirsiten, gehuwd 20 Februari 1786 met Anna Mar- 
garctha Eerenki'oon. 

[b) 1 Johan Jona 
2 Joliau Michiel 
8 Johan Anthonie Johannes Roos, van Gelderland, gehuwd 27 November 170G met Maria Christina 
Vlotman. 

(h) 1 Magdalona Potronella Christina, gedoopt 12 November 1797 

2 Jacob Hendrik, gedoopt 17 Augustus 1800 

3 Rachel Johanna, gedoopt 2 Mei 1802 

4 Hendrina Jacoba, godoopt 22 Juli 1804, gehuwd met Potrus Pauliis Steijn 

5 Christiaan Johannes, godoopt 19 October 1800 

6 Maria Isabella Gcertruida, gedoopt 5 Februari 1809 

7 AntJioinetta Petronella, gedoopt 7 Juli 1811 158 ROOS.— Vervnlp. 

Johannes Stephanus Roos, van Riga in Rusland, gehuwd 21 Mei 1797 met Maria 
Margaretha Wilman. 

(A) l Jan Stephanus, gedoopt 24 Juni 1798 

2 Maria Hendrina, gedoopt 17 Augustus 1800 

3 Stephanus Petrus, gedoopt 5 Eebruari 1809 Johannes Jacobus Roos, van Lerjden, gehuwd mot Catharina Alida Pieterso. 

(?») 1 Petrus Jacobus Alexander, gedoopt 14 Maart 1802 

2 Susanna Marthina, gedoopt 23 October 1803 

3 Gerhardus Jacobus, gedoopt 27 October 1805 

4 Elisabeth Catharina, gedoopt 21 Juli 1807 

5 Willcm Abraham, gedoopt 2 Juli 1809 

6 Jacobus Johannes, gedoopt 2 Juni 1811 

7 lludolph Samuel, gedoopt 15 Mei 1814 794.-de ROOS. Andries de Roos, van Namur, die naar Zuid Afrika kwam als onderstuurman 
aan boord bet sehip de Louis Antlionie in dipnst van do Oost Indische Compagnio, 
hnwde 8 Mei 1796 met Maria Christina Kraaijwinkel, weduwe van .Johannes de 
Klerk. 
(b) Esther Andriottu Constantia, gedoopt 31 Mei 1801 Balthasar de Roos, van Amsterdam, gehuwd 12 Maart 1809 met Anna Dorothea 
Kuster. 

(b) l Anna Maria Hillegonda, gedoopt 24 December 1809 

2 Johan Lourens Andries, gedoopt 15 December 1811 

3 Cornells Johannes, gedoopt 10 October 1813 159 795-van ROOUEN. Cornelis van Hooijen, van G-orkum, kwaui uaar Zuid Afrika in het jaar 1713, 
huwde 17 October 1720 met Jacomina van Deventer, en hertrouwde (1) te Draken- 
stein 13 April 1 738 met Cornelia Botha, weduwe van Hans Jurgen Potgieter, (2) te 
Swellendam 12 Mei 1754 met Barbara Mijburgh, weduwe van Izaak van Es. 

(b) 1 Adriana, gedoopt 28 September 1721, gehuwd met Michiel Mulder 

2 Sophia, gedoopt 7 Februari 1723, gehuwd met Jacobus Botha 

3 Aletta, gedoopt 27 Augustus 1724, gehuwd met Jau Potgieter 

4 llcijnier, gedoopt 2 Juni 1726, burger te Swellendam, gehuwd 4 Maart 1753 met Hester Gous 
(r) l Cornells Johannes, gedoopt 16 Maart 1755, burger te Swellendam, gehuwd 5 April 1778 

met Johanna Cathariua van Vuuren 
(d) 1 Johanna Cathariua, gehuwd met Cornelia Johannes Muller 

2 lieijnier Johannes, gedoopt 21 Maart 1784 

3 Hester Johanna, gedoopt 22 October 1786, gehuwd met Leonardus van dcr Lindc 

4 Johanna Magdalena, gedoopt 17 Augustus 1788, gehuwd met Marthinus van dcr 

Merwe 

5 Anna Gesinn, gedoopt 19 Juni 1 791 

6 Cornells Gerhardus, gedoopt 1 April 1793 

7 Gesina Elisabeth, gedoopt 6 Mei 1796 

8 Gijsbertus, gedoopt 9 November 1798 

9 Magdalena Christina, gedoopt 4 October 1800 
10 Andreas Stephanus, gedoopt 28 October 1804 

(c) 2 Andreas, gedoopt 9 Jauuari 1757, burger to Swellendam, gehuwd 30 Mei 1779 met 
Johanna Maria Botha 
(tf) 1 Cathariua Maria, gedoopt omtreut 1781, gehuwd met Johannes Oosthuijzcn 

2 lieijnier, gedoopt 7 Maart 1784 

3 Willcm, gedoopt 7 April 1/86 

4 Hester, gedoopt 19 September 1789, gehuwd met Sijbrand Lourcns Botes 

5 Anna Johanna, gedoopt 1 April 1793 

6 Andreas, gedoopt 21 Juni 1795 

(c) 3 llcijnier, gedoopt 24 Juni 1759, gehuwd 9 April 1780 met Anna Maria Elisabeth Doijscl 
(d) 1 Cornelia Hendrina, gedoopt 4 December 1781 

2 Hester Johanna, gedoopt 14 November 1783, gehuwd met Malthijs Strijdom 

3 lleijnier, gedoopt 21 Maart 1784 

4 Jan Fredcrik, gedoopt 9 Jauuari 1789, gehuwd met Anna Maria Magdalena van 

Nimwcgen 
(c) 1 Maria Magdalena, gedoopt 26 Juli 1818 
2 Anna Maria Elisabeth, gedoopt 14 Juli 1322 ltJO van IIOOUEX.— Vereolg. 

(e) 3 Hester Johanna, gedoopt 23 Mei 1824 

4 Johannes Gerhardus, gedoopt 23 September 1827 

5 Jan Frederik Eijkus, gedoopt 26 December 1829 
(d) 5 Anna Maria Elisabeth, gedoopt 19 September 1789 

(f) 4 Gerril, gedoopt 15 Maart 1761 

5 lloslcr, gedoopt 9 September 1764, gchuwd met Gorrit Botha 

6 Roijnicr Stephanas, gedoopt 4 October 1765 

7 Johanna Adriaua, gedoopt 30 November 1766, gehuwd mot Jan Frederik Dcijscl 
(b) 5 Johanna, gedoopt 13 Juli 1727, gehuwd mot Jan Jacob Kock 

6 Alberta, gedoopt 7 October 1728, gehuwd met Nioolaas van lionsburg 

7 Anna Margarctha, gedoopt omtreut 1729, gehuwd mot Christoffcl Snijmau 

8 Johanna Margarctha, gedoopt 14 Mei 1730 

9 Gerrit, gedoopt 4 Fobruari 1732, gehuwd 30 October 1756 mot Martha Jacoba Fcrreira 

(f) 1 Cornelia Johannes, gedoopt 26 Maart 1758, burger to Swolleudam, gehuwd 19 Maart 1780 
met AVilhclmina Hcrmina Eoos 
(rf) 1 Wilhclmiua Hermiua, gedoopt 28 December 1781, gehuwd met Petrus van Vuureu 

2 Gerrit, gedoopt 17 Februari 1782 

3 Lucas Marthinus, gedoopt 16 Maart 1783, burger to Swolleudam, gehuwd 25 Maart 

1804 met Cathariua ltegina Kock, hortrouwd 24 April 1809 met Jacomina Alotta 
Mullor 
(e) 1 Cathariua ltegina, gedoopt 17 November 1805 
2 Cornelia Johannes, gedoopt 30 October 1808 
(d) 4 Cornells Johannes, gedoopt 3 April 1785 

5 Ignatius Michiol, gedoopt 6 Mei 1787, burger te Uitcuhagc, gehuwd 16 October 
1808 met Susanna Elisabeth Eock 
(e) Sara Johanna Cathariua, gedoopt 6 November 1809 
(d) 6 Martha Jacoba, godoopt 26 April 1789, gehuwd mot Lucas Jacobus van Vuureu 

7 Maria Elisabeth, gedoopt 9 October 1791, gchuwd met Cornells van liooijeu 

8 Martha Jacoba, gedoopt 17 Juli 1794 

9 Susanna Magdalena, godoopt 23 April 1797 

10 llcsler Maria, gedoopt 6 Januari 1799 

11 Coruclis Johannes, gedoopt 18 April 1802 

(c) 2 Ignatius Michiol, gedoopt omlrcnt 1760, burger te GraalT-ltuincl, gchuwd met Susanna 
Magdalena van Yuurcn, hcrtrouwd 3 Februari 1788 met Pctronolla du Plossis 
(rf) 1 Johanna Jacomina, gedoopt 25 Maart 1781, gchuwd met Ignatius "Wilhclmus 
Fcrreira 

2 Martha Jacoba, gedoopt 8 December 1782, gchuwd met Jacobus Thcodorus liotha 

3 Gerrit, gedoopt 20 Maart 1783, gchuwd met Heater Isabella do Bruiju 
(c) 1 Ignatius Miohiid, gedoopt 12 Maart 1809 

2 Hendrik Jcreinias, gedoopt 2 December 1810 

3 Gerril Coruclis, gedoopt 19 October 1812 

4 Andrics Johannes, godoopt 21 November 1813 

5 Gabriel Jozua, gedoopt 1 October 1815 101 vail ROOIJEN.— JVvoty. 

(d) 4 Ignatius Michiol, godoopt 4 J uni 1789 

5 Cathariua Maria, gedoopt 1 April 1793, gehuwd uict Joachim Priusloo 

6 Hester Geortruij, godoopt 10 Augustus 1794, gehuwd met Joachim Joliuunes 

Priusloo 

7 Susanna Magdalcna, gedoopt 4 Juni 1797 

8 Ingcnasina Jolianua Maria, gedoopt 12 October 1798 

9 Jau Kendrik, gedoopt 2 Maart 1800, gehuwd niot Ilestor Beatrix van Wijk 
(e) 1 Anna Elisabeth, gedoopt 2 September 1821 

2 Iguatius Micliicl, gedoopt 22 December 1822 
(d) 10 Iguatius Micliicl, godoopt 20 October 1805 

11 Coruelis Johannes, gedoopt 19 November 1809 

12 Petronella Elisabeth, gedoopt 1 December 1811 

13 Thomas Lourcus, gedoopt 13 Pcbruari 1814 

(e) 3 Gcrrit Thomas, godoopt 8 November 1761, gchuvtd 8 April 1781 met Susanna Frauciiri 
Camphor 
(d) 1 Gcrrit Thomas, godoopt 3 November 1782, burger to Swellcndam, gehuwd 'M 
September 1804 met Susanna Elisabeth Minuio 
(e) 1 Gerrit Thomas, gedoopt 30 Maart 180G 

2 Thcodorus Coruelis, gedoopt 13 Maart 1808 

3 Gerrit Thomas, gedoopt 2 December 1810 

4 Pctrus llcudrik, gedoopt 17 November 18 LI 

5 Itoclof Johannes Jurgcu, gedoopt Juni 1813 
ti Susanna Johanna, gedoopt 11 November 1813 

7 Ignatius Marthinus, gedoopt 25 December 1817 
3 Anna Elisabeth, gedoopt 4 J uli 1819 
9 Elcmans Joachim, godoopt 5 Augustus 1821 
(d) 2 Anna Elisabeth, gedoopt 22 Pcbruari L78 4, gehuwd met MarlhiuusSUipliaiiusPorreira 

3 Jacomina Johanna, gedoopt 2 Maart 1788, gehuwd met Pctrus Liude(j[ue 

4 Martha Jacoba, gedoopt 1 November 1789 

5 Susanna Cathariua, godoopt 14 October 1792, gehuwd met Salomon Priiisioj 
(c) 4 Martha Elisabeth, godoopt 17 Juli 1763, gehuwd met Johannes Yermaak 

G lleijuier Stephanus, gedoopt omtrcnt 1765 

6 Pctrus llcudrik, gedoopt 6 Maart 1768, burger tc Swellendam, gehuwd 5 Msrirl 1 7-S(j m«t 
Johanna Elisabeth Schuttc 
(d) 1 Gerrit lleijuier, gedoopt 2 Maart 1788, burger tc Swellcndam, gehuwd 8 Pcbruari 
1807 met Adrianu Maria Kock 
(c) 1 Petrus Hendrik, gedoopt 20 Maart 1808 

2 Adriana Maria, gedoopt 19 November 1809 

3 Johannes Jacobus, gedoopt 12 September 1812 

4 Gerrit lleijuier, gedoopt 13 Pebruari 1814 

(i/) 2 Susanna Jacoba, gedoopt 26 April 1789, gehuwd mot Izaak Potgictor 

3 Christiaan Stephanus, gedoopt 10 April 1791, gehuwd met lienor Gcrmina 
Kautcubach ](>2 vaii liOOUEX — l'erculi. 

(c) 1 Petrus Hcndrik, godoopt 23 November 1812 

2 Adrians Josina, gcdooiit 13 Eobruari 181-4 

3 Ignatius Leopoldus, gcdoopt 12 November 1815 

4 Christiaan Stcphanus, gcdoopt 10 Augustus 1817 

5 Gcrrit Coruclis, gcdoopt 22 Jauuari 1820 

G Jobanna Elisabotb, gcdoopt 11 November 1821 

7 George Ercderik, godoopt 14 Juui 1823 

8 Hester Hcrniina, gcdoopt 2G Dccombcr 1824 

9 Margarctba Susanna, godoopt 29 October 1826 
10 Maria Magdalcua, gcdoopt 6 April 1829 

(J) 4 Petrus Houdrik, gcdoopt 14 October 1792 

5 Coruclis Jobannes, gcdoopt 25 Mci 1794, gohuwd 8 Augustus 1813 mot Martha 
Jacobs Radcmeijcr 
(e) 1 Martha Jacoba, godoopt 10 Juli 1814 

2 Petrus Hondrik, gcdoopt 15 Maart 1816 

3 Johauna Elisabeth, gedoopt 25 December 1817 

4 Jacomiua Aletta, gcdoopt 28 November 1819 

5 Coruolia Johanna Susanna, gcdoopt 10 Maart 1821 
(d) (i Martha Elisabeth Pctronella, gcdoopt 6 December 1795 

7 Salomina Magdalcua, gedoopt 4 Juni 1797, gohuwd mot Anthonie Micliiol 

Mulder 

8 Jan Harmse, gcdoopt 10 Maart 1799, gchuwd mot Maria Catharina van 

llciisburg 
(e) 1 Jan Harmse, gedoopt 8 Augustus 1819 

2 Petrus Hondrik, godoopt 21 September 1823 
(</) 9 Ignatius Michicl, gcdoopt 9 Maart 1803, gchuwd met Martha Elisabeth 
Ecrrcira 
(e) 1 Petrus Hcndrik, gcdoopt 24 Juli 1824 

2 Marthinus Stcpbanus, godoopt 9 Juli 1825 

3 Martha Jacoba, gedoopt 14 Januari 1827 

d) 10 Thomas Philippus, gedoopt 18 November 1804, gchuwd met Susanna Eredoriua 
Sophia Camphor 
(p) 1 Petrus Hcndrik, gcdoopt 9 Juli 1825 

2 ltoclof Petrus Johannes, gcdoopt 14 Jauuari 1827 
id) 1 1 Marthinus Leopoldus, gcdoopt 31 Jauuari 1807 

12 lioclof Thcuuis Johannes, gcdoopt 12 Maart 1809 

13 John i ma Elisabeth, gcdoopt 17 November 1811 

(c) 7 Martliiims, gcdoopt 8 October 1769, burger to Graaff-lteinct, gchuwd 13 Juui 1790 met 
Maria Susanna Mcijcr 
(Jj 1 Gerrit Thomas, gcdoopt 4 November 1792, gchuwd 4 September 1814 met Maria 
Catharina van Iiooijcn 
(e) 1 Johanna Elisabeth, gedoopt 1 October 1815 
2 Marthinus, gedoopt 2 Maart 1817 163 van ROOT JEN.— Vervolt. 

(e) 3 Gcrrit Thomas, gedoopt 5 Juli 1818 

4 Maria Susanna, gedoopt 2 April 1820 

5 Gerrit Thomas, gedoopt 1 Juli 1821 

6 Martha Jaooba, gedoopt 6 October 1822 

7 Jan Abraham, gedoopt 24 Juli 1824 

8 Margaretha Christina, gedoopt 14 Januari 1827 

(d) 2 Jan Abraham, gedoopt 28 Februari 1795, gehuwd met Johanna Catharina 
Danhauser 

3 Margaretha Alberta, gedoopt 30 October 1790, gehuwd met Jan Abraham 

Meijer 

4 Martha Jaooba, gedoopt 4 October 1798 

6 Marthinus, gedoopt 25 Docembor 1800, gehuwd met Martha Aletta van Rtaden 

(e) Marthinus, gedoopt 24 September 1820 
(tf) 6 Hester Jacomina, gedoopt 6 Februari 1803 

7 Maria Susanna, gedoopt 17 Maart 1805 

8 Adriana Josina, gedoopt 11 Januari 1808 

9 Cornells Johannes, gedoopt 30 Augustus 1809 

10 Fetronella Johanna, gedoopt 17 November 1811 

11 Sara Elisabeth, gedoopt 13 Maart 1814 
(r) 8 Jacomina Johanna, gedoopt 3 November 1771 

9 Hester Catliarina, gedoopt 28 November 1773, gehuwd met Johannes Theodorus Ferreira, 

hertrouwd mot Thcnnis Johannes Moijor 
10 Gorrit, gedoopt 5 November 1775, burger te Swellendam, gehuwd 15 Febrnari 1795 met 
Johanna Elisabeth du Buis 
(<l) 1 Maria Catharina, gedoopt 30 October 1790 

2 Martha Jaooba, gedoopt 12 October 1798 

3 Martha Jiicoha, gedoopt 2 Maart 1800 

4 Johanna Elisabeth, gedoopt 14 November 1802 

5 Gorrit Hendrik, godoopt 3 Jimi 1804, gehuwd met Isabella Susanna Maria 

Meijer 
(e) Gerrit, gedoopt 14 September 1823 
(<1) Hester Catharina, gedoopt 3 Moi 1807 

7 Ignatius Marthinus, godoopt 16 Juni 1809 

8 Christina Jacomina, gedoopt 12 Juni 1811 

9 Salomina Frodorioa, gedoopt 16 Mei 1813 

10 Theunissina Johanna, gedoopt 18 October 1813 

11 Cornelia Maria, gedoopt 2 Augustus 1818 

12 Adriana "Wilhclmina, gedoopt 2 Augustus 1818 

13 Eeijnier Stephanns, gedoopt 29 October 1820 
(h) 10 Johannes, godoopt 22 November 1733 

11 Cornelis, gedoopt 24 Maart 1737, burger te Swellendam, gehuwd met Ttachel Crafford 

(r) 1 Cornelis, gedoopt 3 October 175fi, burger te Swellendam, gehuwd 3 November 1776 met 
Engela Goertruij Meijer 164 Villi ROOM EX.— Verculg. 

(</) 1 Maria, gedoopt IS April 1778, gchuwd mot "Willein Grobbolaur 

2 Rachel, godoopt Jiinuai'i 1782, gehuwd met Cornelis Johannes Grobbolaar 

3 Izaak Hermanns, godoopt 17 April 1785 

(<•) 2 Dirk, godoopt 28 Januari 1759, burger te Swellendam, gehuwd 4 Maart 1781 met Anna 
Magdalona Meijer 
00 1 Maria, godoopt 6 Februari 1785, gehuwd met Gerrit van Eooijcn 

2 Cornells, gedoopt 19 November 1786, burger te TJitenhage, gohnwd 20 Maart 1809 

met Maria Elisabeth van Rooijen 

3 Izank, gedoo])t 4 Januari 1789, burger te Uitenhagc, gchuwd 26 Maart 1809 met 

Susanna Elisabeth 13ooijson 
0') Dirk, godoopt 6 November 1809, gchuwd met Marthina Margaretha Johanna 
Sehoepcrs 
(/) Magdalona Marthina "Wilhclmina Catharina, gedoopt 26 December 1829 
00 4 Dirk TVillom, godoopl 14 November 1790, gehuwd met Maria Magdalena 
Meijer 
5 Lucas Johannes Gorhardns, gedoopt 1 April 1793, gehuwd met Jaoomina Christina 
van Schalkwijk 
00 1 Dirk, gedoopt 4 October 1818 

2 Cornelis Tobias, godoopt 14 Januari 1821 

3 Anna Magdalena, gedoopt 12 Januari 1823 

4 Jaoomina Chrislina, gedoopt. 1 Augustus 1825 
6 Ilostor Susanna Maria, gedoopt. 15 Moi 1827 

(d) 6 Jan Roijnior Potrus, gedooj)t 31 October \RQ() 
7 Andrios Ignatius Marthinus, gedoopt 8 April 1804 
(c) 3 Rachel, godoopt 13 September 1701, golmwd mot Lucas Moijor 

4 Jaoomina, godoopt 1 September 1705, gchuwd mot Johannes Fredcrik Potgieter 

5 Jol.anncs, gedoopt 24 Juli 1708 

6 Johannes, godoopt 8 December 1771, burger te Swcllendam, gehuwd 14 Augustus 1791 

met Elisabeth van dor "Wat 
00 1 Margaretha, godoopt 2b November 1792, gehuwd met Frcderik Christoffel Bark- 
liuijzcn 

2 Cornelis Johannes, godoopt 20 Februari 1790, gehuwd met Maria Jaooba 
Kap 
(p) 1 Jan Hcndrik Petrus, godoopt 19 September 1819 

2 Maria Isabella Ilendrina, gedoopt 8 April 1821 

3 Cornelia Maria, gedoopt 27 Januari 1822 

4 Elisabeth Rachel Johanna, gedoopt 11 Februari 1820 
00 3 Rachel, gedoopt 1 April 1798 

4 Hcndrik Potrns, gedoopt 26 Juli 1801, gchuwd met Johanna Christina Poo 
0") 1 Jan Cornelis, gedoopt 23 Maart 1823 

2 Anna Christina, gedoopt 25 Juli 1824 

3 Elisabeth Margaretha, godoopt 15 October 1826 
00 5 Elisabeth Jaoomina Johanna, gedoopt 26 April 1803 165 van ROOD EX.— Vervolj. 

( r ) 7 Gerrit, godoopt 3 April 1774, burger te Swollondam, gehuwd 1 Moi 1796 met Martha 
Johanna Muller 
(rf) 1 Cornells Johannes, gedoopt 10 December 1797, gehuwd mot Maria Frederica 
Meijer 
(c) 1 Francina Jacoba, godoopt 9 Maart 1823 

2 Gerrit, gedoopt 21 Augustus 1825 

3 Martha Johanna, gedoopt 23 September 1827 
(<l) 2 Susanna Elisabeth, godoopt 12 October 1798 

3 Rachol Jacomina, godoopt 18 November 1804 

4 Martha Johanna, gedoopt 19 Mei 1807 

5 Margaretha Louisa, gedoopt 30 October 1808 

(o) 8 Itoijnier, gedoopt 6 October 1776, burger to Swellendam, gehuwd 27 Maart 1796 met 
Anna Margaretha Marafc 
(i) 1 Cornells Johannes, gedoopt 5 Juni 1797, gehuwd met Salomina Maria Johanna 
Pienaar 
(e) Seijnier Johannes, gedoopt 30 Juni 1822 
(il) 2 Roijnier Gerhardus, gedoopt 8 April 1799, gehuwd mot Jacoba Margaretha Johanna 
Barkhuijzen 
(e) Frederica Margaretha, gedoopt 25 Juli 1824 
(<?) 3 Jacomina Maria, gedoopt 30 November 1801 

4 Rachel Catharina, gedoopt 13 April 1803 

5 Daniel Pctrus, gedoopt 14 October 1804 

6 Anna Aletta, gedoopt 7 October 1808 

7 Dirk Jan, gedoopt 2 December 1810 

8 Philippns Jacobus, gedoopt 5 December 1812 

9 Martha Margaretha, gedoopt 1 October 181.5 

10 Gerrit Hendrik, gedoopt 25 Januari 1818 

11 Jesaias, gedoopt 8 April 1821 

(»■) 9 Petrus, gedoopt 9 April 1780, burger te Graaff-Reinet, gehuwd 8 April 1798 mot Jacomina 
Christina Vogel 
(d) 1 Cornell's Johannes, gedoopt 2 April 1804 

2 Johannes Christiaan, gedoopt 18 Juli 1808 

3 Petrus Alolphus, gedoopt 18 Juli 1808 Anthonie van Rooijen, van Cuijlenborg, gehuwd 17 December 1713 met Sophia 
Appel, weduwe van fiarend van der Westhnijzcn. 
(b) 1 Helena, gedoopt 4 November 1714 

2 Comelis, gedoopt 13 September 1716 

3 Johanna Dorothea, gedoopt 24 Juli 1718, gehuwd met Simon Rudolph Sandonbcrg 166 van ROOIJEX.— fervohj. 

(h) 4 Helena, gedoopt 28 Juli 1720, gehuwd met Jacobus "Wolters, hortronwd met Johan Hcndrik 
Thomas 

5 Wilhelmus, gedoopt 20 September 1722 

6 Johanna Dorothea, gedoopt 10 September 1724 

7 Aletta, gedoopt 15 December 1726, gehuwd 10 Mci 1744 met Jan Hendrik Wittig, van 8 Geertruida, gedoopt 13 Februari 1729 

9 Sophia, gedoopt 13 Januari 1732, gehuwd mot Albert Jan Mijburgh 
10 Anthonie, gedoopt 15 Mci 1735 Johannes Jacobus van TCooijen, namen van ondcrs onbokend, gehuwd met Marin 
Sophia Fortuin. 

(h) 1 Johannes Jacobus, gedoopt 23 September 1806 
2 Susanna Croertruij Hendrina, gedoopt 14 Mci 1809 796.-RORICH. Johannes Nicolaas Rorich, van Holsteijn, gehuwd 20 December 1799 met 
Catharina Hendrika Ziedel. 

(A) 1 Anna Johanna, gedoopt 1 Januari 1804 
2 Alidsi Christina, gedoopt 6 September 1807 167 797.-ROSCHER. Julian Greorg Itoscher, vau Saxen Gotha, gehuwd 13 October 1793 mot Roaiua 
Louisa Bron. 

(J) 1 Cornelia llegina, gedoopt 14 September 1794 

2 Catharina Pliilippiua, gedoopt 29 November 1795 

3 Jau Georg, gedoopt 24 September 1797 

4 Catkarma Elisabeth, gedoopt 19 Februari 1804 798.-ROSELT. Johannes Hendricus Roselt, van Mechelen, gehuwd met Johanna Petronella 
Meijer. 

(&) 1 Susanna Magdalena, gehuwd met diaries Raoult 

2 Petronella Jacoba Frederioa, gedoopt 4 Januari 1789, gehuwd met Eduard Kollwiok, hortrouwd 

met Francois de Nicker 

3 Anna Aletta Sophia, gedoopt 10 Januari 1790, gehuwd met Christiaau Lodewijk AVcnlzel 

4 Henrietta Johauna Maria, gedoopt 12 Februari 1792 

5 Henricus Theodorus Godfried, gedoopt 27 Januari 1793 
G Jacoba Anthoinetta. gedoopt 12 October 1794 

7 Johan Jacob Frederik, gedoopt 18 October 1795, gehuwd met Miuarda Barbara Hillcgouda 
ltuijsch 
(»•) 1 Catharina Cornelia, gedoopt 18 September 1825 

2 Maria Elisabeth, geloopt 2 December 1827 

3 Maria Carolina, gedoopt 14 December 1828 

( ») 8 Margaretha Johanna Petronella, gedoopt 30 April 1797 
9 Charlotta Elisabeth, gedoopt 30 Juni 1799 

10 Wilhclmiua Jeannotta Francina, gedoopt 24 Mci 1801 

11 Carolina Sophia Frodcrica, gedoopt 7 Augustus 1803 

12 Sophia Elisabeth Jacoba, gedoopt 28 Augustus 1805 168 
799.-ROSENDAAL. Jacob Cornells Kosendaal, van Amsterdam, geliuwd met Catharina van den Berg. 

(b) 1 Johanna, gedoopt 26 Doooinbor 1666 

2 Johanna, gedoopt 22 Maart 1668, geliuwd met Eredorik Eussouw 

3 Cornelia, gedoopt 7 Moi 1673 

4 Cornells, gedoopt 23 Juli 1675 Comelis Kosendaal, van Haarlem, geliuwd 13 October 1743 met Cornelia Smuts. 

(6) 1 Beatrix, gedoopt 2 Augustus 1744 

2 Judith Maria, gedoopt 3 October 1745 

3 Johannes rrauoiscus, gedoopt 17 November 1748 

4 Johannes Philippus, gedoopt 26 December 1750 

5 Comelis Paulus, gedoopt 12 Mei 1754 Sara Rosendaal, van Amsterdam, geliuwd 28 Mei 1670 met Adriuau van Brakcl, 
van 's Hertogenbosoh. 800-van ROSSUM. Louis AVilloiu van Rossum, van Lingen, kapitcin ter zee in dienst van de Oust 
ludischc Coiiipagiiie, comiuaruleeremlu Let scliip de Mccrmiu, geliuwd 31 October 
1 71) J met Catharina Maria Brand. 
(/>) Catharina Maria, gedoopt 27 November 17 ( J1 801.-ROTHMAN, Sebaatiaan llothman, van Keuleu, kwam naar Zuid Afiika in het juar 1771, word 
burger to Swellendain, huwde 11 October 1780 met Maria Elisabeth Hog, eu lier- 
trouvvdo 18 November 1787 met Elisabeth Catharina Wotkij. 

(6) 1 Catharina Carolina, gedoopt 10 October 178-1, gohuwd met llcudrik liarlhololucus Crauso 

2 Anna Maria, gedoopt 1 October 1785 

3 Elisabeth Cathariua, gedoopt 4 September 17 { J1, goliund met Julian llcudrik Kiohlor 

4 Maria Martha, gedoopt 4 October 1795 Lourens Rotliman, geboreu in Zuid Afrika doch nameii van ondcrs onbekend, 
burger te Swellendam, geliuwd met Johanna Cathariua Ilensen. 

(jb) 1 Johannes Lourous, gedoopt 20 Mei 1798 

2 Wilhelums Slcphanus, gedoopt 19 September 1799 

3 Johanna Magdulona Maria Elisabeth, godoopt 5 Juli 1S01 

4 Johau Paulus, gedoopt 2 October 1803 

5 Johannes Marthinus, godoopt 27 September 1805 
G Elisabeth Susanna, gedoopt 21 Juni 1807 

7 Johanna Mugdaloua, gedoopt 21 Juui 1807 

8 Johan llcudrik, gedoopt 8 October 1809 

9 Johun llcndrik Nicolaas, gedoopt 16 Augustus 1812 Christoffcl Hermanns Rotliman, nam m van ouders oubokoiid, geliuwd G April 
1806 met Sara Johanna Crause. 

(&) 1 Hendrik Scbastiaau, godoopt 5 Fobruari 1807 

2 Johannes Christoffcl, gedoopt 8 October 1809 

3 Johanna Dorothea, gedoopt 30 Maart 1812 

4 Maria Elisabeth, gedoopt 15 Mei 1814 

5 Kogina Cathariua, gedoopt 23 Mei 1816 
G Sara Johanna, godoopt 21 Fcbruari 1819 
7 Anna Barbara, godoopt 18 Fobruari 1821 Christoilol Frederik llothnian, uamen van uuders onbekend, geliuwd met Martha 
Maria Boshof. 

(A) 1 Maria Elisabeth Johanua, godoopt 30 December 1810 

2 Christoffcl Frodorik, gedoopt 15 Maart 1812 

3 Sebastiaau, gedoopt 10 April 1814 

4 llcgina Catharina, gedoopt 5 Mei 1816 

5 Card I'hcudorus, gedoopt 31 Mei 1818 170 802.-de ROUBAIX. Pierre de Iloubaix, geboren te 's Craveuhage, gehuwd met Johanna Cutharina 
du Villiers. 

(6) 1 Magdaleua Johanna, gedoopt 5 Augustus 1798 

2 Anua Hondrika, gedoopt 20 Ootobor 1799 

3 Emmanuel Herman Francois, gedoopt 19 Juli 1801, bedienaar van God's woord lo Clauwilliam 

en later to Kuijsua, alwaar hij stierf in 1887, gchuwd mot , hortrouwd met Joliauua 

Nicuwoudt 
(c) 1 Pctrus Aruoldus Johannes 

2 Emmanuel Ilcrman Francois de Villiers 

3 David 

(/') 4 Fulrus Stophanus Aruoldus, godoopt 3 April 1803, gchuwd met Cornelia Agatha Maria Roof 

(c) 1 Pctrus Emmanuel, geboreu aan do Faarl, gchuwd met Martha Margaretha 

(d) 1 Pctrus Christoffol 

2 Catharina Johanna 

3 Cornelia Anna Susanna 

4 Anna Johanna 

(c) 2 Emmanuel Herman Francois 

3 Susanna Pctronclla 

4 Johanna, geboren to Kaapstad, gchuwd mot Jacobus Carstens 
lb) 5 David Johannes, gedoopt 30 December 1804 

(5 Johanna Pctronclla, godoopt 20 December 1807 

7 Susanna Pctronclla Uondriiia, gedoopt 21 Januari 1810, gohuwd mot C. P. Soidoff 

8 Christina Magdalcna, gedoopt 5 April 1812 

9 Jacobus 803.-ROUBAND. Pierre Alexandre Rouband, van Grasse, die naar Zuid Afrika kwam als luitenaiit 
in but regiment vau Pondieherrij, gebuwd 25 Doeember 1783 met Sara Christina 
JJresler. 
(6) Honoratc Pierre Alexandre, gedoopt 20 Juni 1784 171 804.-R0USSEAU, (thans ROSSOUW). De stamvader van deze familio was Pierre Rousseau, Fransche vluchteling, 
geboren in 1666, naar Zuid Afrika gekomcn v66r het jaar 1690, gehuwd mo 1 Anne 
Retief, hertronwd 7 December 1710 met Geertruij du Toit. 

(b) 1 Maria, gedoopt in 1693, gehuwd mot Lodewijk Preterms, hertronwd met Charl Marais 

2 Anna, gedoopt 8 Juli 1694, gehuwd met Daniel Hugo, hertronwd met Jan Blignaut, van 

Amsterdam 

3 Magdalena, gedoopt in 1695, gehuwd met Jan Louis du Plcssia 

4 Elisabeth, gedoopt 14 October 1696, gohnwd mot Piotcr dn Toit 

6 Martha, gedoopt 28 Juli 1698, gehuwd met Andries du Toit 
8 Pierre, gedoopt 3 Mei 1700 

7 Gabriel, gedoopt 14 Augustus 1701, gehuwd mot Anna Marais 

(c) 1 Gabriel, gedoopt 20 Pebruari 1724, burger to Drakenstein, gohnwd 5 Muart 174.7 met 
Elisabeth le Roux, hertrouwd 22 December 1748 met Maria Klisaboth Malhorba 
(d) 1 Elisabeth, gedoopt 4 Pebruari 1748 

2 Gabriel, gedoopt 21 December 1749, burger to Drakenstein, gehuwd 23 Pebruari 
1777 met Margaretha Magdalena Louw 
(e) 1 Beatrix, gedoopt 11 Januari 1778 

2 Gabriel Gideon, gedoopt 9 Januari 1.780, burger to Stollenbosch, gehuwd 29 
Msiart 1801 met Maria Elisabeth llossouw 
(/) 1 Anna Maria, gedoopt 30 Moi 1802 

2 Margaretha Magdalena, gedoopt 16 December 1804 

3 Maria Elisabeth, gedoopt 2 October 1808 

4 Sara Susanna Wilholmina, gedoopt 23 December 1810 

5 Gabriel Petrus, godoopt 16 Mei 1813 

(e) 3 Petrus Jacobus, godoopt 27 April 1783, burger to Stellenbosoh, gehuwd 
6 December 1801 met Johanna Maria Minnaar 
(/) 1 Anna Susanna, gedoopt 11 Doccmbor 1802 

2 Gabriel Pietcr, gedoopt 14 October 180 1 

3 Margaret lui Magdalena, godoopt 5 October 1806 

4 Johanna Maria, godoopt 12 Pebruari 1809 

(r) 4 Maria Susanna, gedoopt 17 .luli 1785, gehuwd met Jarobus Francois 
Malan 

5 Jan Ilondrik, gedoopt 23 Doocmbor 1787 

6 Margaretha Magdalena, gedoopt 11 Juli 1700, gehuwd met Petrus Johannes 

Cellier 

7 Anna Elisabeth, gedoopt 11 Augustus 1793, gehuwd mot Gabriel Hermanns 

le Rous 172 ItOTSSEAU.— Verrolff, 

(?) 8 "Beatrix Pctronolla, godoopt 3 Juli 1700 

9 Daniel Gorhardus, godoopt 20 Augustus 1798 
(il) 3 Petrus, godoopt 20 December 1751 

4 An n.'i Elisabeth, gedoopt 27 Juui 1750 

5 Daniel, gedoopt 5 November 1758, burger te Drakonstoin, gohuwd 24 Mci 1782 

met Susanna Geertruida Nando 

Chart, gedoopt 12 April 1761 

1 Chart, gedoopt 17 Juli 1763 

(c) 2 Pieter, gedoopt 22 April 1725, burgor to Drakonstoin, gohuwd 22 November 1778 met 
Anna Collier 
(d) I Sara Susanna, gedoopt 24 December 1780, gehuwd met Sehalk "Willom Burger 

2 Maria Elisabeth, gedoopt 27 April 1783, gehuwd mot Gabriel Gideon Rossouw 

3 Gabriel Jacobus, gedoopt 18 Dooombor 1785 

4 Anna Magdnlona, gedoopt 9 Maart 1788, gohuwd met Johannes Francois 

Collier 

5 Jan Daniel, gedoopt 12 September 1790 

Elisabeth Susanna, gedoopt 16 December 1792 

7 Pieter Abraham, gedoopt 29 Fobruari 1796 

8 Helena Maria, gedoopt 22 Juli 1798 

(c) 3 Anna, gedoopt 11 Augustus 1720, gohuwd mot Abraham Collier 

4 Johannes, burger te Dr:ikenstein, gohuwd 20 Odobor 1776 met Beatrix Louw, hortrouwd 
(1) 9 September 1792 mot Maria Elisabeth Collier, (2) 5 Febrnari 1797 mot Brochjo 
Jncoba du Plessis 
(rf) 1 Gabriel Johannes, gedoopt 10 Augustus 1777 

2 Petrus Gorhardns, gedoopt. 3 September 1780 

3 Johannes Arnoldus, gedoopt 26 Wanuari 1783, burgor te Stellenboseli, gehuwd 2 Mei 

1802 mot Dlelena Potronolla Faasen 
(»•) 1 Helena Maria, godoopt 9 October 1803 

2 Beatrix Margarctha, gedoopt 29 November 1807 

3 Johannes Coonraad, gedoopt 8 September 1811 

(d) 4 Daniel Hondrik, gedoopt 14 Augustus 1785, burger to Stellenbosch, gehuwd 5 
Dcocmber 1802 met Anna Maria dn Plessis 
(<) 1 Eaehel Jaeoba, gedoopt 10 Augustus 1803 

2 Johannes Petrus, gedoopt 10 Fobruari 1805 

3 Daniel Dlendrik, gedoopt 24 Mei 1807 

4 Pieter Andrios, godoopt 2 Juli 1809 

5 Gabriel Jacobus, gedoopt 10 November 1811 

6 Chart Gerhard, gedoopt 11 Juli 1813 
(d) 5 Pieter Andrios, gedoopt 7 September 1788 

6 Maria Elisabelh, gedoopt 11 Augustus 1793, gehuwd mot Andrios Daniel 

Grove 

7 Anna Hester Francina, gedoopt 21 Augustus 1796 

8 Iiachol Johanna, godoopt 5 Fobruari 1798 178 ttOUSS EA U.— Verrolg. 

(d) 9 Jan Gabriel, gedoopt 29 September 1799 

10 Jocoba Debora, gedoopt 5 Juli 1801 

11 Elisabeth Helena, gedoopt 17 April 1803 

12 Sarel Daniel Godlicb, gedoopt 26 Mei 1805 

13 Margaretha Wilhelmina, gedoopt 9 Augustus 1807 

14 Susanna Maria, gedoopt 10 Soptember 1809 

15 Pieter Eendrik, gedoopt 5 Januari 1812 
(c) 5 Daniel, gehuwd met Susanna du Toit 

G Elisabeth, gehuwd met Johan Hcndrik Vos 
(J>) 8 Pierre, gedoopt 2 September 1703, burger te Drakon stein, gehuwd met Sophia van der Merwe, 
hertrouwd (1) 10 April 1729 met Maria llotiof, (2) 19 April 1739 mot Anna Maria van 
der Vijver 
(r) 1 Pieter, gedoopt 4 October 1727, burger to Swellendam, gehuwd 7 April 1751 met Martha 
Nortje, weduwe van Jacob DiodorikR 
(d) 1 Anna, gedoopt 2 Januari 1752, gehuwd mot Jan Hcndrik van den Berg 

2 Susanna, gedoopt 21 October 1753 

3 Pieter, gedoopt 31 Augustus 1755, burger te Stellonbosch, gehuwd 31 December 

1775 met Aletta Johanna van Emmoncs 
(e) 1 Pieter, gedoopt 18 Augustus 1776, burger to Swellendam, gehuwd 27 
Januari 1799 met Martha Aletta van Zijl 
(/) 1 Potrus Jacobus, gedoopt 22 Juni 1800 

2 Susanna Elisabeth, gedoopt 30 December 1810 
(e) 2 Gerrit, gedoopt 25 Januari 1778, burger te Swellendam, gehuwd 8 Juli 1804 
mot Johanna Catharina van Zijl 
(/) 1 Aletta Johanna, gedoopt 29 November 1806 

2 Susanna Elisabeth, gedoopt 29 November 1806 

3 Johanna Catharina, gedoopt 12 December 1809 

4 Pieter Gabriel, gedoopt 19 Januari 1812 

5 Frederik Johannes, gedoopt 5 April 1818 

6 Anna Magdalena, gedoopt 26 November 1 820 

7 Rosa Cornelia, gedoopt 26 November 1820 

(e) 3 Martha Magdalcra, gedoopt 12 November 1780, gehuwd met Jacobus 
Albertus van Zijl 

4 Gerbrecht Susanna, gedoopt 18 Januari 1784 

5 Gabriel Johannes, gedoopt 19 Augustus 1788 

6 Daniel Jacobus, gedoopt 1 December 1793, gehuwd in September 1811 met 

Susanna Magdalena Eossouw 
(/) Aletta Catharina, gedoopt 2 Mei 1819 
(p) 7 Aletta Josina, gedoopt 28 Fcbruari 1796, gehuwd mot Pieter Rossonw 
8 Cornelia Maria, gedoopt 24 Maart 1799 
(rf) 4 Gabriel, gedoopt 13 November 1757, burger tc Stellonbosch, gehuwd 23 Maart 1777 
met Maria Magdalena van As 
(e) 1 Catharina, gedoopt 30 Augustus 1778, gehuwd met Barend Gildcnhnijzon 174 ?i OrSSEAU.— Venvilg. (c) 2 Pieter, gedoopt 12 November 1780 

3 Matthijs, gedoopt 23 Maart 1783, gehuwd met Anna Sibella van den 
Berg 
(/) 1 Matthijs Johannes, gedoopt 31 Januari 1813 
2 Anna Johanna, gedoopt 27 Juli 1817 
(«) 4 Gabriel, gedoopt 31 Juli 1785, burger te Stellenbosch, gehuwd 2 October 
1803 met Hester van Wijk 
(/) Gabriel Jacobus, gedoopt 23 September 1804 
(e) 5 Pieter, gedoopt 22 April 1787, gehuwd met Aletta Josina Eossouw 

(/) Aletta Johanna, gedoopt 31 Januari 1813 
(e) 6 Martha, gedoopt 13 November 1788, gehuwd met Petrus Jacobus Rossouw, 
hertrouwd met Daniel van Vuuren 

7 Maria Magdaleua, gedoopt 30 Ootober 1791, gehuwd mot Abraham Petrus 

Marais 

8 Anna Elisabeth, gedoopt 2 Maart 1794 

9 Susanna Magdalena, gedoopt 30 October 1796, gehuwd met Daniel Jacobus 

Rossouw 
(d) 5 Susanna Elisabeth, gedoopt 25 November 1759, gehuwd mot Frederik van Zijl, 
hertrouwd met Gerrit van Emmenes 
6 Daniel, gedoopt 21 Maart 1762, burger te Stellenbosch, gehuwd 13 Januari 1782 
met Sara Petronella Oellicr 
(c) 1 Anna Elisabeth, gedoopt 19 April 1783, gehuwd met Jacobus du Toit 
2 Petrus Jacobus, gedoopt 3 October 1784, gehuwd met Martha Rossouw 
(/) Daniel Jacobus, gedoopt 6 Juli 1807 
(p) 3 Abraham Johannes, gedoopt 25 December 1785 
■I Daniel ]"rancois, gedoopt 14 October 1787 

5 Gabriel Josua, gedoopt LO September 1789, gehuwd mot Elisabeth Francina 
du Prcez 
(/) 1 Daniel Petrus, gedoopt 14 Februari 1814 

2 Hendrik Jeremias, gedoopt 17 November 1816 

3 Andries Johannes, gedoopt 15 December 1819 

4 Martha Maria, gedoopt 28 Augustus 1822 

5 Petronella Carolina, gedoopt 28 Augustus 1822 

6 Gabriel Josua, gedoopt 16 Januari 1825 

7 Hester Elisabeth Francina, gedoopt 10 September 1826 

8 Anna Elisabeth, gedoopt 10 Augustus 1828 

9 Susanna Magdalena, gedoopt 10 Augustus 1828 

(c) 6 Martha Magdalena, gedoopt 8 Moi 1791, gehuwd met Nicolaas Marthinus 
Prinsloo 
7 Susanna Francina, gedoopt 10 Februari 1793 
(<1) 7 Jan Anthonie, gedoopt 22 April 1764, burger to Swellendam, gehuwd 20 Mei 1787 
met Hester van Ecdon, hertrouwd 3 April 1803 met Maria Petronella 
Jonker 175 ROUSSEAU.— Vercohj. 

(e) 1 Pieter, gedoopt 19 Augustus 1788, gehuwd mot Susanna Christina van dcr 
Merwe 
(/) 1 Hester Petrouelk, gedoopt 22 Mei 1808 
2 Pieter Schalk, gedoopt 22 Juli 1810 
(e) 2 Alberta Jacomina, gedoopt 26 September 1790 

3 Martha Magdalena, gedoopt 16 December 1792 

4 Hester Petronella, gedoopt 16 November 1794 

5 Anna Elisabeth, gedoopt 1 October 1797 

6 Jan Anthonie, gedoopt 2 November 1805 

(d) 8 Jacobus Petrus, gedoopt 11 October 1767, burger to Stellonbosch, gehuwd 15 
November 1795 met Zacharia Geertruida Kuun 
9 Martha Magdalena, gedoopt 8 December 1771 
(c) 2 Maria, gedoopt 29 Januari 1730, gehuwd met Louis Nel 

3 Francois Josua, gedoopt 9 September 1731, gehuwd 29 Eebruari 1756 met Margarolha 
Joubert, weduwe van Daniel Hugo, hcrtrouwd 19 November 1780 met Maria Magdalena 
Rossouw, weduwe van Audries Brink 
(d) 1 Francois, gedoopt 24 April 1757, burger le Drakeustein, gehuwd 15 December 177C 
met Elsie Maria Hugo 
(e) 1 Francois Daniol, gedoopt 28 November 1779, gehuwd mot Anna Magdalena 
Theron 
(/) Pieter Daniel, gedoopt 4 December 1804 
(e) 2 Aletla Margaretha, gedoopt 13 Januari 1782, geliuwd met Pierre liochcr, 
van Thuent in Fraukrijk 

3 Margaretha Johanna, gedoopt 7 December 1783, gehuwd met Willem 

"Westhoff 

4 Elsie Maria, gedoopt 8 Januari 1786 

5 Anna Elisabeth, gedoopt 30 December 1787, gehuwd met 

Eouviere 

6 Pieter Daniel, gedoopt 18 April 1790 

7 Elsie Maria, gedoopt 23 December 1792 

8 Maria Aletta, gedoopt 25 December 1794 

9 Gideon Jacobus, gedoopt 25 December 1796 

10 Daniel Josua, gedoopt 25 November 1798 

11 Josua Johannes, gedoopt 25 December 1800 
(d) 2 Maria, gedoopt 14 December 1760 

3 Gideon, gedoopt 21 November 1762, geliuwd 22 September 1782 met Johanna 
Susanna de Nicker 
(e) 1 Magdalena, gedoopt 20 Juli 1783 

2 Margaretha Johanna, gedoopt 3 April 1785, gehuwd met John Osmond 
& Johanna Maria, gedoopt 2 April 1786 

4 Francois Pieter, gedoopt 20 Mci 1787 

5 Gideon, gedoopt 25 Mci 1788 

6 Pieter Daniel, gedoopt 13 September 17S9 170 ROUSSEAU.— Vervolg. 

(e) 7 Daniel Johannes, gcdoopt 26 Augustus 1790 

8 Johanna Magdalena, gedoopt 11 Maart 1792 

9 Magdalena Elisabeth, gedoopt 8 December 17'J3 
10 Johannes Miohiol, gedoopt 1 Fobruari 1795 

(d) 4 1'ieter Jacobus, gedoopt 15 Maart 1767 

5 Josua, gedoopt 4 Juni 1769, gchuwd 9 September 1787 met Elihaboth Mostert 
(e) 1 Cornelia Maria, gedoopt 19 Fobruari 1792 

2 Margaretha Franoina, gedoopt 24 Augustus 1794 

3 Francois Josua, gedoopt 14 Mci 1797 

4 Elisabeth Judith, gedoopt 17 Fobruari 1799 

5 Louis Pieter, gedoopt 28 December 1800 

6 Josua, gedoopt 14 November 1802 

7 Pieter Francois, gedoopt 14 Augustus 1807 
(<f) 6 Elisabeth, gedoopt 7 Juli 1771 

7 l'ictcr, gedoopt 4 Augustus 1782, burger to Stcllenbosch, gohuvvd 24 Juli 1803 met 
Maria Magdalena du Plessis 
(e) 1 Maria Magdalena, gedoopt 15 Juli 1804 

2 Charlotta Johanna, gedoopt 5 October 1806 

3 Alida Cocuradiua, gedoopt 6 November 1808 

4 Sara Susanna, gedoopt 11 November 1810 

5 Anna Franoina, gedoopt 24 Januari 1813 

(c) 4 Gabriel, gedoopt 29 Maart 1733, gchuwd 4 December 1757 met Eaohel Hugo 
(d) 1 Pieter, gedoopt 14 Januari 1759 

2 Jacobus, gedoopt 14 Juni 1761, burger to Stollcubosoh, gchuwd 23 Mei 1784 
met Martha Maria Mollcr, weduwo van Gideon Joubcrt 
(e) 1 Gabriel Jacobus, gedoopt 23 Juli 1786 

2 Pieter "VVillcm, gedoopt 4 Moi 1788, gchuwd in Januari 1810 met Johanna 
Elisabeth Krugcr 
(/) 1 rioter Willcin, gedoopt 9 April 1820 
2 Jacobus Francois, gedoopt 9 April 1820 
(e) 3 Jacobus Francois, gedoopt 25 December 1790, gchuwd in April 1812 met 
Zacharia Petronclla Victor 
(/) 1 Fictor Willcm, gedoopt 5 Juli 1818 

2 Daniel Jacobus, gedoopt 9 April 1820 

3 Martha Maria, gedoopt 8 April 1822 

(e) 4 Daniel Johannes, gedoopt 29 September 1793, gchuwd 5 Juli 1818 met 
Petronclla Maria Fcrrciju 
(/) Jacobus, gedoopt 5 December 1819 
(«/) 3 (iabricl Francois, gedoopt 18 November 176 1, burger tc Stcllenbosch, gehuwd 2 Mei 
1790 met Maria Johanna Miiller, hcrtrouwd met Maria Magdalena Havens 
(e) 1 PHronella Maria, gedoopt 14 Augustus 1791 

2 llai hel Jacoba, gedoopt 29 September 1793 

3 Gabriel Francois, gedoopt 10 Mci 1795 177 BOTTSSEAU.— Vervolg. 

(e) 4 Alida Margaretha, gedoopt 16 April 1797, gohuwd met Eoclof Pctm& -van 
der Merwe 

6 Daniel Johannes, gedoopt 27 Januari 1799 
(<Z) 4 Daniel, gedoopt 4 Januari 1767 

5 Eaohel, gedoopt 30 September 1770, gohuwd mot Potrus Jacobus du Toil 
(c) 5 Daniel, gedoopt 20 Februari 1735, gohuwd 3 December 1758 met Elisabeth Joubcrt 
(d) 1 Margaretha, gedoopt 6 Januari 1760, gohuwd mot Johannes Ilendrik Eotiof 

2 Petrus Francois, gedoopt 25 October 1761, gohuwd 17 Mci 1789 met Anna de 
Villiers, weduwe van Jan de Villiers 
(e) 1 Elisabeth Margaretha, gedoopt 3 October 1790 

2 Elisabeth Margaretha, gedoopt 18 November 1792, gohuwd met Jacobus 

Johannes Mellet 

3 Maria Franoina, gedoopt 11 September 1796 

4 Petrus Pranoois, godoopt 9 Juni 1799, gohuwd 24 October 1825 met 

Elisaboth du Toit 
(d) 3 Daniel Jacobus, gedoopt 1 Januari 1764, burger to Stellcnbosoh, gcliuwd 7 
November 1784 mot Anna Elisaboth Ilugo 
(e) 1 Catharina Susanna, gedoopt 7 Moi 1786 

2 Daniel Pieter, gedoopt 14 October 1787, gclum d mot Martha Hossouw 

3 Catharina Maria, gedoopt 22 Augustus 1790, gohuwd met Thomas Philippus 

Theron 

4 Elisabeth Susanna, gedoopt 17 Maart 1792, gchuwd met Johannes de 

Waal 

5 Anna Beatrix Jacoba, gedoopt 26 October 1794, gchuwd met Willcm van 

der Merwe 
(d) 4 Maria, gedoopt 29 December 1765, gchuwd met Pictor Francois do Villiers 

5 Gideon Josua, gedoopt 10 Januari 1768 

6 Gabriel Jacobus, gedoopt 10 Januari 1768 

7 Elisabeth, godoopt 28 Mei 1769, gohuwd met Ileiidrik Emanuel Blaukcnborg 

8 Gideon, gedoopt 13 October 1771, burger to Stellcnbosoh, gohuwd 8 Juli 1792 met 

Martha Basson 
(e) 1 Maria, gedoopt 5 Mei 1793 

2 Daniel Johannes, godoopt 9 November 1794 

3 Matthijs Michiol, gedoopt 3 Juli 1796, gchuwd met Alcttu Alida Xicuu oudt 
(/) Gideon Gabriel, gedoopt 11 Maart 1826 

(e) 4 Elisabeth Heudrika, godoopt 24 September 1797 

5 Gideon Josua, gedoopt 27 Januari 1799, gchuwd met Johanna Claudina 
Basson 
(/) Johanna Adriana, gedoopt 13 Juli 1828 
(e) 6 Martha Catharina, gedoopt 28 Decombcr 1800 

7 Petrus Andries, gedoopt 22 Augustus 1802, ovorlcdcu 11 Juli 1S80, jrcliuw 1 

23 October 1823 met Jacoba Alctta Engelbrccht, hcrtrouwd met Sophia de 
Villiers, weduwe van Gij short d'Olivcira 178 EOTJSSEAIT.— Vervolg. (/) 1 Jeannetta Helena Margaretha, geboren 6 Januari 1827, gehuwd met 
Andrios Engelbreoht 

2 Gideon Josua, geboren 6 September 1828, gehuwd met Johanna Smit, 

hertrouwd met Elisabeth van Zijl 

3 Hormanus Albertus, geboren 24 September 1830, gehuwd met Hester 

Helena Boonzaaier, hertrouwd met Alotta Johanna Goetsee 
(g) 1 Petrus Andries, geboren in 1851, jong overleden 

2 Hormanus Albertus, geboren in 1853 

3 Potrus Andries, geboren in 1855 

4 Jaooba Petronella, geboren in 1865 

5 Aletta Johanna, geboren in 1867 

6 Jeannetta Helena, geboren in 1869 

7 Johanna Maria, geboren in 1871, gehuwd met Petrus Andries 

Eossouw 

8 Adriaan Albertus Johannes, geboren in 1873, jong overleden 

9 Martha Maria,' geboren in 1877 

10 Jasper Daniel, geboren in 1879 

11 Daniel Johannes, geboren in 1882 

12 Heremias Cornells, geboren in 1885 

(/) 4 Petrus Andreas Gerrit, geboren 21 April 1833, overleden 21 April 
1889, gehuwd met Hester Helena Bosman 
(g) 1 Jaooba Aletta, gehuwd met Hendrik Visser 

2 Potrus Andreas Gerrit, gehuwd met Johanna Engelbreoht 

3 Hermanus Albertus, gehuwd met Elisabeth Boonzaaier 

4 Johanna Alida Cornelia, gehuwd met Johannes Kotze 

5 Hostor Helena, gehuwd met Andries Engelbreoht 

6 Martha, gehuwd met Jan Beukes 

7 Casparus Johannes 

8 Sara Christina 

9 Maria Johanna 

10 Anna Susanna 

11 Gideon Jozua 

(/) 5 Martha Maria Elisabeth, goborcn 29 Moi 1838, overleden 18 October 
1892 
6 Horomias Cornells, goborcn 23 Maart 1841, overleden 9 Juli 1872, 
gehuwd met Sophia "Wioso 
(g) Potrus Andreas, gehuwd met Johanna Maria Rossouw 
(/) 7 Dauiol Johannes, geboren 27 Februari 1846, gehuwd 14 Mei 1866 mot 
Sara Christina Bosman 
(g) 1 Johanna Alida Cornelia, goborcn 15 December 1868 

2 Petrus Androas, geboren 17 December 1870 

3 Casparus Johannes, jong overleden 

4 Daniel Johanne", jong overleden I twoclingon 179 ROUSSEAU.— Vervoh, (cf) 5 Jacoba Aletta, jong overlcdon 

6 Sara Christina, geboren 15 Septomber 1878 

7 Daniel Johannes, geboren 5 Mei 1881 

8 Casparus Johannes Bosman, goboron 24 Januari 1883 

9 Jacobus Johannes, jong overlcdon 

10 Hormanus Albcrtus, jong overlcdon 

11 Jaooba Aletta, geboren 13 Juni 1890, overlcdon in 1893 

(/) 8 Jaooba Aletta, geboren 22 October 1850, gohuwd mot Jacobus de 
Villiers, hertrouwd met Izaak Boonzaaior 
(p) 8 Elisabeth Margaretha, gedoopt 22 Juli 1804, gohuwd mot "Willem Goorg 
Treumiet 
9 Gabriel Josua, gedoopt 7 September 1806 

10 Helena Sophia, gedoopt 8 Januari 1809, gohuwd mot Albert Nicolaas van dor 

Merwe 

11 Gabriel Josua, gedoopt 2 December 1810 

12 Margarotha Johanna, gedoopt 28 Februari 1813 

(d) 9 Gabriel Josua, gedoopt 2 Januari 1774, gehuwd 18 Juni 1797 mot Hendrina 
Sibella Melck 
10 Francois, gedoopt 24 Augustus 1777, gehuwd 31 Moi 1801 met Maria Johanna 
Boux 
(e) 1 Jacobus, gedoopt 7 Maart 1802 

2 Maria Johanna, gedoopt 15 Juli 1804 

3 Elisabeth Hendrina, godoopt 10 November 1805 

4 Maria Johanna, gedoopt 1 Januari 1808, gehuwd met Jan Jacobus 

Stephanus de Villiers 

5 Elisabeth, gedoopt 2 Soptomber 1809 

6 Anna Francina, gedoopt 30 September 1810 

7 Magdalona Maria Jacoba, gedoopt 21 Juni 1812 

8 Daniel, gedoopt 3 Ootobor 1813 

(d) 11 Anna Catharina, gedoopt 28 November 1779, gohuwd mot Willem Pear 
12 Johanna Margarotha, gedoopt 27 April 1783 
(c) 6 Anna, gedoopt 7 October 1736, gohuwd met Jacobus Hugo 

7 Pieter, gedoopt 12 Mei 1743 

8 Elisabeth, gedoopt 7 October 1746, gehuwd met Froderik Hondrik Conradie 
(6) 9 Hester, gedoopt 26 Juli 1705 

10 Daniel, gedoopt 9 October 1707, burger to Drakenstcin, gehuwd 27 April 1732 mot Sara 
Hanekom, hertrouwd (1) 15 Soptombor 1743 met Maria lo Eiche, (2) 9 Mei 1751 mot 
MagdVena Senokal 
(c) 1 Anna, gedoopt 8 Maart 1733 

2 Johanna, gedoopt 20 Maart 1735, gehuwd met Pieter le Eiche 

3 Sara, gedoopt 5 Augustus 1736, gehuwd met Jan Collier 

4 Maria, gedoopt 9 Mei 1738, gehuwd met Eduard Christiaan Hauman 

5 Elisabeth, gedoopt 27 Maart 174") 180 JtOFSSEAU.— Tervolg, 

(c) G Daniel, gedoopt 20 Augustus 1741, gehuwd 20 Januari 1763 met Maria Cellier 
(d) 1 Anna Maria, gedoopt 29 Januari 1764 

2 Daniel Johannes, godoopt 12 Juni 1768, burger te Stellenbosch, gehuwd 18 Mei 
1792 met Hester lietiof 
(<>) 1 Daniel Johannes, gedoopt 11 Februari 1793, gehuwd met Magdalena 
Rossouw 
(/) Elisabeth Abrahamina, godoopt 15 April 1821 
(fi) 2 Hester Maria, gedoopt 24 Augustus 1794 

3 Johannes Potrus, godoopt 3 April 1796 

4 Francois Jacobus, godoopt 4 Februari 1798 

5 Maria Magdalena, gedoopt 13 Juli 1800 

6 Sara Susanna, godoopt 2 October 1808 

7 Stephanus Gabriel, gedoopt 8 April 1810 

8 Paul Johannes, gedoopt 6 December 1812 
(d) 3 Johannes Potrus, gedoopt 27 Februari 1771 

4 Johannes Potrus, gedoopt 17 Moi 1772, burger te Stellenbosch, gehuwd 8 April 
1798 mot Maria Eetief 
(c) Hester Magdalena, gedoopt 15 Moi 1803 
(d) 5 Sara Elisabeth, gedoopt 24 Juli 1774, gehuwd met Johanna Woge 
6 Maria Magdalena, gedoopt 17 April 1778 
(c) 7 Susanna, godoopt 23 Augustus 1744, gehuwd met Carel Christoffel Frick 

8 Anna, godoopt 23 Augustus 1744, gehuwd 19 Moi 1769 met Diederik Huner, van 

Spangeuberg 

9 Martha, gedoopt 23 Januari 1746, gehuwd mot Pioter Joubcrt, hertrouwd met Frederik 

Christoffol Truter 

10 Maria Magdalena, godoopt 25 Juni 1747, gehuwd mot Andrics Brink, hertrouwd mot 

Francois Rossouw 

11 Pietcr, gedoopt 13 April 1749, burger te Drakonstcin, gehuwd 1 Februari 1778 met 

Barbara Catharina Ticlheijm 
(d) Catharina "Wilholmina, gedoopt 11 Juli 1779, gehuwd met Adriaan Mijnhardt 
van Schoor, hertrouwd met Jasper do Wit 
(c) 12 David, gedoopt 30 Juli 1752 

13 Elisabeth, godoopt 6 Juli 1754, gehuwd met Joseph le Eiohe, hertrouwd mot Adriaan 

Louw 

14 Hester, godoopt 2 November 1755 

15 Magdalena, gedoopt 4 September 1757, gehuwd met Jacobus Groenewald 

16 Jan, gedoopt 25 Maart 1759 

17 Gabriel, gedoopt 7 September 1760, burger te Stellenbosch, gehuwd 21 Mei 1786 met 

Elisabo'h Cecilia Louw 
(d) 1 Anna Maria, gedoopt 7 Januari 1787 

2 Daniel Adriaan, gedoopt 2 Maart 1788 

3 Magdalena Elisabeth, gedoopt 18 October 1789 

4 Jacobus Potrus, gedoopt 1 Mei 1791 181 BOUSSEATJ.— Vervolg. 

(d) 5 Daniel Adriaan, gedoopt 22 Juli 1792 

6 Elisabeth Christina, gedoopt 20 Juli 1794 

7 Maria Jaoomina, gedoopt 14 April 1799 

(c) 18 Jaoobus, gedoopt 18 April 1762, burger te Stellenbosoh, gehuwd met Hester Jaooba 
Eriel 
(d) 1 Hester Jaooba, gedoopt 30 Deoember 1787, gehuwd met Fieter Abraham le Soux 
2 Magdalena Elisabeth, gedoopt 6 September 1789 

8 Elisabeth, gedoopt 2 October 1791 

4 Susanna Margaretha, gedoopt 1 Juni 1794 

5 Daniel Johannes, gedoopt 9 October 1796 

6 Anna Jaooba, gedoopt 21 October 1798 

(c) 19 Izaak, gedoopt 11 September 1763, burger te Stellenbosoh, gehuwd 13 Juli 1806 met Anna 
Jaooba "Wiid 
(d) 1 Aletta Louisa, gedoopt 7 Juni 1807 

2 Daniel Sebastiaan, gedoopt 7 Augustus 1808 

3 Anna Jaooba, gedoopt 18 Maart 1810 

4 Siebert Wiid, gedoopt 12 Mei 1811 

5 Magdalena Johanna, gedoopt 16 Mei 1812 
(b) 11 Aletta, gehuwd met Daniel Marais 

12 Andries, gedoopt 8 November 1711 / 805-ROUSSEL. Jan Roussel, van Haarlem, gehuwd 2 Januari 1764 met Martha Elisabeth 
Swanepoel. 
(b) Catharina Elisabeth, gedoopt 29 Maart 1766 806-ROUSSELET. Daniel Rousselet (of Rousselet-Brousson), van Amsterdam, gehuwd 5 Januari 
1744 met Mariana Grove. 

(J) 1 Anna Maria, gedoopt 25 Ootober 1744, gehuwd met Nioolaas Rassouw 
2 Baohel, gedoopt 27 November 174G, gehawd met Abraham Wannenburg 182 807-ROUX. De stamvader van deze familie was Paul Roux, van Orange in Frankrijk, 
Fransche vlnchteling, die naar Zuid Afrika kwam in het jaar 168S, en werd 8 
November 1788 te Drakenstein aangesteld als onderwijzer, voorlezer, en zieken- 
trooster. Hij hnwde met Claudine Seugnet, en hertrouwde met Elisabeth Convret, 
weduwe van Josue Oellier. 

(S) 1 Fieter, gedoopt om( rent 1C90, burger te Drakenstein, gehuwd 9 Januari 1718 met Susanna de 
Villiers 
(c) 1 Rachel, gedoopt 4 December 1718, gehuwd met Pieter Strijdom 

2 Susanna, gedoopt 24 November 1720, gehnwd met Philip Minnaar 

3 Petrus, gedoopt 5 December 1723, burger te Drakenstein, gehuwd 10 Juni 1753 met Sara 

Maree, weduwe van Pieter van Liar 
(d) 1 Sara Susannn, gedoopt 21 April 1751, gehuwd met Johan Godlieb Stegmann, van 
Blauwen 

2 Margaretha, gedoopt 20 Juni 1756, gehuwd 2G Mei 1776 met Jacob de Villiers 

3 A.nna, gedoopt 3 September 1758, gehuwd 11 November 1781 met David de 

Villiers 

4 Pieter, gedoopt 11 M>i 1760, burner te Dnk n n«tein, gehuwd 27 April 1783 met 

Helena Catharina Jlruger, weduwe van Eduard Ghristiaan Hauman 
(e) Helena Catharina, gedoopt 8 Mei 1785 
(d) 5 Johannes Hendrik, geioopt 2 Mei 1762, burger te Drakenstein, gehuwd 9 Septem- 
ber- 1787 met Elisabeth Susanna le Roux, h«»itrouwd 23 Mei 1790 met Maria van 
der Wes hu'jzen, weduwa van Matthias Lotter 
(p) 1 Pieter Daniel, geioopt 7 Septemler 1788, gehuwd 2 September 1808 met 
Johanna Jacoba Pick 
(/) 1 Johannes Hendrik, gedoopt 3 September 1809 

2 Wilhelmina Catharina, gedoopt 27 Januari 1811 

3 Elisabeth Maria, gedoopt 8 November 1812 

4 Margaretha Johanna, gedoopt 10 Juli 1814 

5 Pieter Dan'el, gedoopt 11 Mei 1817 

6 Maria Jacomina, gedoopt 16 Januari 1820 

7 Lambert Hendrik, gedoopt 10 Juni 1821 
(e) 2 Maria Mngdalena, gedoopt 13 September 1789 

{d) 6 Rachel, gedoopt 30 September 1764, gehuwd met Jacobus Buijtinga 

7 Maria Magdalena, gedoopt 7 Februari 1768, gehuwd met Charl du Plessis 

8 Paul Jacobus, ged o b 15 Juli 1770 

9 Geertru j Margare'lia, gedoopt 17 October 1773, gehuwd met Abraham Bosman 
(c) 4 Johannes, gedoopt 24 Februari 1720, burger te Drakenstein, gehuwd 13 Juni 1751 me 

Hester Nortje 183 ROUX.— Vervolg. (d) 1 Johannes, gedoopt 17 September 1752, gehnwd 31 December 1780 met Catharina 
Elisabeth Gons 
(e) 1 Magdalena Susanna, gedoopt 28 Juli 1782, gehnwd met Jan Hendrik 
Swanepoel 
2 Hester, gedoopt 6 Maart 1785 

8 Johannes Petrns, gedoopt 24 December 1786, gehnwd 15 Jnni 1808 met 
Catharina Carolina Elisabeth Fisani 
(/) 1 Dina Johanna Elisabeth, gedoopt 22 Jannari 1810 

2 Johannes Petrns Gerhardns, gedoopt 6 Jnni 1812 

3 Catharina Johanna Elisabeth, gedoopt 13 November 1814 

4 Johannes Petrns, gedoopt 9 Februari 1817 
(e) 4 Catharina Elisabeth, gedoopt 10 Jannari 1790 

5 Pieter Anthonie, gedoopt 3 Februari 1793, gehuwd 15 Juni 1817 met 
Aletta Maria Elisabeth Nel 
(/) 1 Johannes Petrns, gedoopt 3 October 1819 
2 Pieter Willem, gedoopt 8 April 1822 
(e) 6 Daniel Jeremias, gedoopt 10 Jannari 1796, gehuwd 4 April 1819 met 
Magdalena Catharina van Wijk 

7 Sara Johanna, gedoopt 17 September 1797 . 

8 Gerhardus Stephanus, gedoopt 10 November 1799, gehnwd met Dina 

Susanna Coertze 
(/) 1 Johannos Petrus, gedoopt 11 Juli 1824 

2 Magdalena Johanna Christina, gedoopt 26 November 1825 
(e) 9 Johannes, gedoopt 5 Februari 1804 
(d) 2 Maria, gedoopt 3 November 1754, gehuwd met Jan Andries Swanepoel, hertronwd 
met Christ iaan Frederik Mailer 

3 Susanna, gedoopt 29 April 1759, gehuwd met Petrus Ignatius Maree 

4 Anthonie, gedoopt 28 Juni 1761, burger te Stellenbosoh, gehnwd 13 April 1788 

met Elisabeth Catharina le Eoux 
(e) 1 Johannes Jacobus, gedoopt 28 Juni 1789 

2 Susanna Catharina, gedoopt 9 Januari 1791, gehuwd met Eduard Chrie- 

tiaan Hauman 

3 Hester Maria, gedoopt 12 Mei 1793 

4 Petrus Abraham, gedoopt 6 September 1795 

5 Anthonie Petras, gedoopt 16 Juli 1797 

6 Andries Stephanus, gedoopt 15 September 1799, gehuwd 1 Febiuari 1823 

met Pelronella Magdalena Hauman 

7 Elisabeth Catharina, gedoopt 7 Februari 1802 

8 Maria Margaretha, gedoopt 16 December 1804 

(d) 5 Daniel, gedoopt 11 September 1763, burger te Drakenstein, gehuwd 17 Febrnari 
1787 met Anna Susanna Erige 
(e) 1 Jan Daniel, gedoopt 6 Januari 1783 
2 Louisa Jacoba, gedoopt 15 Juuuuri 1702 184 

ftOUX— Vervolg. 

(e) 3 Willem Adolph, gedoopt 12 Mei 1793 

4 Petrus Jaoobua, gedoopt 7 Deoember 1794, burger te Swellendam, gehuwd 

6 April 1823 met Christina Aletta Delport 

5 Hester Johanna, gedoopt 17 Jnli 1796 

6 Daniel Jeremias, gedoopt 22 April 1798, burger te Swellendam, gehuwd 4 

October 1823 met Maria Margaretha Rous 

7 Jacob Stephanus, gedoopt 25 Mei 1800, gehuwd 5 September 1824 met 

Magdnlena Margaretha Malan 

8 Anna Susanna, gedoopt 11 April 1802 

9 Johanna Maria, gedoopt 11 Maart 1804 
(d) 6 Esther, gedoopt 27 Deoember 1767 

7 Baohel, gedoopt 14 Juni 1770, gehuwd met Jaoob Stephanus Malan 

8 Esther, gedoopt 3 Mei 1772, gehuwd met Abraham Stephanus le Koux 

9 Martha Margaretha, gedoopt 16 April 1775 
(c) 5 Jacob, gedoopt 18 Jnli 1728 

6 Hester, gedoopt 1 April 1731, gehuwd met Jacobus Fetrus Kriel 

7 Margaretha, gedoopt 19 Juni 1735, gehuwd 16 Deoembor 1753 met Ignatius Maree 

S David, gedoopt 6 April 1738, burger te Drakenstein, gehuwd 20 April 1760 met Maria 
Eoppe 
(d) 1 Fieter Hendrik, gedoopt 6 September 1761, burger te Swellendam, gehuwd 22 
Fsbruari 1784 met Anna Elisabeth Steenberg 
(e) 1 Maria Johanna, gedoopt 6 Mei 1787, gehuwd met Andries Bernhardus 
Jacobus de Klerk 
Aletta Catharina, gedoopt I Februari 1789, gehuwd met Frederik Simon 
Mocke 
3 David Petrus, gedoopt 1 October 1791, gehuwd met Maria Geertruida Malan 
(/) Maria Johanna, gedoopt 16 December 1821 
(e) 4 Anna Wilhelmina, gedoopt 23 November 1791 

5 Catharina Susanna, gedoopt 31 Juli 1796 

6 Margaretha Elisaboth, gedoopt 4 November 1793 

7 Petronolla Elisabeth, gedoopt 16 November 1800 

(d) 2 Catharina Margaretha, gedoopt 25 Maart 1764, gehuwd met Daniel Hugo, hertrouwd 
met Christiaan Fieter de Wit 

3 Susanna Elisabeth, gedoopt 19 Ootober 176G 

4 Maria Johanna, gedoopt 1 October 1769, gehuwd met Willem Nel 

5 David Jacob, gedoopt 13 November 1771, burger te Swellendam, gehuwd 29 Mei 1791 

met Martha Johanna van Zijl 

(c) 1 Magdalena, gedoopt 11 Februari 1793, gohuwd mot Jacobus Adriaan Victor 

2 Maria Johanna, gedoopt 1 Januari 1795, gehuwd met Alewiju Petrus 

Burger 

3 Hendrik Jeremias, gedoopt 4 October 1795, gehuwd 8 Augustus 1819 met 

Catharina Elisabeth van Bensburg 
(/) Johannes Petrus Willem, gedoopt 24 Maart 1822 1H5 ROUX— Vereolg. 

(e) 4 Martha Johauna, godoopt 19 November 1797, gohuwd met Jaoobus Louis 
Conradio 

5 Johannes Jacobus, gedoopt 7 Juli 1709 

6 David Johannes, godoopt 3 Juli 1803 

7 Johannes Jacobus, godoopt 4 October 180(3 

8 Pietor Hendrik, gedoopt 2 October 1808 

9 Willem Froderik Jaoobus, gcdoopt 5 Augustus 1810 

10 Hester Catharina, gedoopt 14 April 1812 

11 Margaretha Elisabeth, gedoopt 2 April 1816 

12 Christina Ilegina, gedoopt 15 Februari 1818 

(d) 6 Ilendrik Jeremias, gedoopt 3 April 1774, bu ger to Swollendaui, guhuwd 10 April 
1790 mot Maria Elisabelh van Zijl, weduwo van Gcrrit van Deventer 
(e) David Hendrik Jeremias, gedoopt 7 October 1792, gohuwd met Calhariua 
Elisabeth Forreijn 
(/) 1 Johanna Christina, gedoopt 5 Fobruari 1315 

2 Hendrik Joremia^, gcduOpt 19 Januari 1817 

3 Abraham, godoopt 23 September 1821 

(d) 7 Johannes Gideon, gedoopt 3 Mei 1778, burger te Swellendam, gehuwd 23 
Januaii 1803 met Martha Elisabeth Joubert 
(<?) 1 David, gedoopt 2 April 18 n 4 

2 Daniel Francois, gedoopt 16 Ju!i ISO!) 
(d) 8 Raohol Susanna, gedoopt 6 Juli 1780, gehuwd met Willoui Francois Joubert 

9 Margaretha Elisabeth, gedoopt 5 Januaii 178$, gohuwd met Gerrit Diederik 
Victor 

10 Elisabeth, gedoopt 19 November 178b' 

11 Josna, gedoopt 7 November 1790 

(J) 2 Paul, gedoopt omtrent 1692, gehuwd 21 Moi 1719 met Elisabeth Joubert, weduwe van Guil- 
laume Loret 
(c) 1 Anna, gedoopt 25 Augustus 1723 

2 Paul, gedoopt 20 December 1722, gehuwd 29 October 1747 met Anna Hugo 

(d) 1 Paul, gedoopt 14 Juli 1748, gehuwd 10 Febr ari 1771 met Elisabeth de Villiers, 
hertrouwd 15 Augustus 1773 met Maria Elis>abe'h vau Brakel 
(<?) 1 Paul, gedoopt 2 October 1774, gehuwd 24 Octobnr 1802 met Auna Elisabeth 
Horold 
(/) 1 Paul Johannes, gedoopt 17 Juli 1803 

2 Elisabeth Charlotta Louis i, gedo >pt 7 April 18j5 

3 Jan Wilhelm, gcJoopt 30 November 1806 

4 Maria Elisabeth, godoo])t 31 Juli 1808 

5 Tobias Johannes, gedoopt 25 Februari 1810 

6 Adriaan, gcdoopt 2 Februari 1812 

7 Jacobus Potrus, godoopt 23 Oo obcr 1814 

8 Anna Elisabeth, gcdoopt G April 1817 
(e) 2 Martha Adriana, gcdoopt 26 December 1775 ISO ROUX.— Vervolg. (e) 3 Anna Margaretha, gedoopt 6 Juli 1777 

4 Adriaan, gedoopt 27 Deoember 1778, gehuwd 20 Juli 1806 met Hester 
Anna van der Bijl 
(/) 1 Paul Gerhard, gedoopt 19 Juni 1808 

2 Andries Christoffel, gedoopt 10 Deoember 1809 

3 Maria Elisabeth, gedoopt 11 September 1811, gehuwd met Miohipl 

Christiaan Aokerman Neethling 

4 Adriaan Tieleman, gedoopt 9 Mei 1813 

5 Anna Dirktina, gedoopt 11 September 1811 

6 Hester Anna, gedoopt 12 Mei 1816 

7 Eijkje Hester, gedoopt 5 Juli 1818 

8 Elisabeth Geertruida, gedoopt 12 September 1819 

9 Anna Dirktiua, gedoopt 31 December 1820 
(e) 5 Petrus Jaoobns, gedoopt 15 October 1780 

6 Jacobus Petrus, gedoopt 17 Augustus 1783, gehuwd met Elisabeth 
Petronella Herold 
(/) 1 Maria Elisabeth, gedoopt 24 April 1825 

2 Paul Jacobus, gedoopt 25 Juni 1826 

3 Johan Wilhelm Herold, gedoopt 12 Juli 1829 

4 Jaoobus Petrus, gedoopt 8 Januari 1831 

5 Louisa Adriana Johanna, gedoopt 20 Mei 1832 

6 Elisabeth Wilhelmina Johanna, gedoopt 15 September 1833 
(e) 7 Anna Sophia, gedoopt 29 Mei 1785, gehuwd met Tieleman Boos 

8 Maria, gedoopt omtrent 1786, gehuwd met Andries OhristofEel van der 

Bijl 

9 Eijkje Johanna, gedoopt 30 Maart 1788 

10 Eijkje Hester, gedoopt 31 Januari 1790, gehuwd met Andries Christoffel 

van der Bijl 

11 Elisabeth Geertrnij, gedoopt 20 Juli 1795, gehuwd met Pieter Gerhard 

Neethling 
(d) 2 Jacobus, gedoopt 9 Augustus 1750, burger te Stellonbosch, gehuwd 26 April 1772 
mot Maria Johanna Boos, hertrouwd 28 December 1812 met Maria Johanna 
Voges, weduwe van Floris Volsteedt 
(p) 1 Paul, gedoopt 4 April 1773, burger te Slelleubosuh, gehuwd 17 Mei 1801 
mot Eliua eth Storm 
(/) 1 Jaoobus Hendricus, gedoopt 15 Pebruari 1802 

2 Jaoobus Tieloman, godoopt 20 Maart 1803 

3 Eijkje Elisabeth, gedoopt 25 Augustus 1805 

4 Eijkje Woutrina, gedoopt 6 November 1808 

5 Paul, gedoopt 19 Januari 181 1 

6 Hendricus Jacobus Storm, gedoopt 26 Deoember 1812 

(«) 2 Tieleman, godoopt 17 Soptember 1774, gehuwd 17 Augustus 1798 met 
Elisabeth van dor Bijl, weduwe van Izaak Stephanus de Villiera 187 UOUX.— Verrotp. (e) 8 Magdalena Maria, gedoopt 15 September 177C, gehuwd met Johannea 
Albertas Mijburgh 

4 Anna Margaretba, gedoopt 13 Mei 1781, gehuwd met Marthinus Beijers 

5 Jacobus Petras, gedoopt 13 Mei 1781, gehnwd 3 Jannari 1802 met Johanna 

Geertrnida de Villiers 
(/) 1 Johanna Susanna, gedoopt 3 Juli 1803, gehnwd met Hendrik Voa 
2 Jacobus, gedoopt 2 Jnni 1805 

8 Maria Johanna, gedoopt 12 Ootober 1806, gehnwd met Leendert 
Johannea Vos 

4 Jacobus Paul, gedoopt 7 Augustus 1807 

5 Catharina Elisabeth, gedoopt 6 Mei 1810 

6 Magdalena Geertrnida, gedoopt 24 November 1811 

7 Johannes Andries, gedoopt 4 Jnli 1810 

(e) 6 Maria Johanna, gedoopt G April 1783, gehnwd met Francois Eosaouw 

7 Daniel Francois, gedoopt 23 October 1785, gehuwd met Martha Jacoba de 

Villiera 

8 Hester Elisabeth, gedoopt 18 November 1787 

9 Johannes Albertns, gedoopt 25 Fehrnari 1810 

(<Z> 3 Fieter, gedoopt 80 Jnli 1752, bnrger to Drakonstein, gehuwd 28 Januari 1776 met 
Margaretba do Villiers 
(e) 1 Paul, gedoopt 8 Jnni 1777, burger te Stellenbosch, gehnwd 23 Maart 1802 
met Maria Aurelia Wentzel 
(/) 1 Maria Margaretha, gedoopt 23 Januari 1803 
2 Maria Sophia, gedoopt 20 Mei 1804 
(e) 2 Jan, gedoopt 13 Jnni 1779, "burger te Stellenbosch, gehnwd 10 October 1807 
met Johanna Elisabeth Jonbert 
(/) 1 Sophia Johanna, gedoopt 4 September 1803 

2 Margaretha Maria, gedoopt 4 Febmari 1810, gehnwd met Francois 

Jaoobus Boos 

3 Fetrus Jacobus, gedoopt 28 Jnli 1811 

4 Gideon Daniel, gedoopt 21 Februari 1813 

5 Johanna Jacoba, gedoopt 13 November 1814 

6 Jan Jacobus, gedoopt 30 Maart 1817 

7 Elisabeth Susanna Fetronella, gedoopt 21 Manrt 1819 

8 Paul Johannes, gedoopt 22 October 1820 

9 Jacob Daniel, gedoopt 8 September 1822 

10 Johanna Margaretha, gedoopt 3 Fobrnnri 1828 
(e) 3 Petrus, gedoopt 11 Februari l?8l, gehuwd 4 October 1817 met Catharina 
Susanna Louw 
(/) 1 Petrns Jacobus, gedoopt 20 Sep ember 1818 
2 Hester Aleita, gedoopt 22 October 1820 
(e) 4 Jacob, gedoopt 4 Mei 1783, gehuwd met Maria Catharina Hanson 
(/) I Anna Elisabeth, gedoopt 18 December 1831 188 EOUX.— Vervolg. (/) 2 Margaretha Maria, gedoopt 22 September 1833 
(e) 5 Jacobns Daniel, gedoopt 29 Mei 1785, gehuwd 7 Jnni 1812 met Margaretha 
Maria do Villiers 
(/) 1 Johanna Marg retha, gedoopt 28 Maart 1813 

2 Ma r garetha Maria, gedoopt 6 October 1816 

3 Anna Christina, gedoopt 81 Mei 1818 

4 Elisabeth, g doopt 16 Januari 1820 

(e) 6 Elisabeth Susanna, gedoopt 16 December 1787, gehuwd met Johannes van 
Niekerk 
7 Daniel, gedoopt 15 Novembor 1789, gehuwd 15 Pebrnari 1829 met Anna 
Susanna do Villiors 
(/) 1 Fctrus Jacob, gedoopt 21 Febrnari 1830 

2 Johanna Margaretha Maria, gedoopt 8 Jnni 1834 

3 Margaretha Elisabeth Susanna, gedoopt 8 Juni 1834 
(e) 8 David Nicolaas, gedoopt 26 December 1791 

(d) 4 Johannes, gedoopt 30 Juni 1754 

5 Daniel, go.loopfc 13 Jnli 1756, gehuwd 28 April 1782 met Barbara Cathnrina 

Tielhoijrn, weduwo van Pioter Bossouw, hertrouwd (1) met de Wet, 

(2) met van Schoor 

6 Johannes, gedoopt 23 Juli 1758, burger te Drakenstein, gehuwd met Maria 

Elisabeth du Plessia 
(e) 1 Jan 

2 Pietor Daniel, gohnnd 2 Soplomber 1808 met Johanna Jacoba Fiok 
(/) 1 Jolnnnes TTendri^, gedoopt 3 September 1809 

2 Wilhelmina Catharina, gedoopt 27 Januari 1811 

3 Klfcnbeth Maria, godonpt 8 November 1812 

4 Mirgarotha Johanna, gedoopt 10 Jnli 1814 

5 J h, una Jacoba, gedoopt 12 November 1815 
G Piefer Dai icl, goJoopt 11 Mei 1817 

7 Maria Jaeonrna, gedoopt 10 Janunri 1820 
(e) 3 Anna Mai^arotha, gedoopt 23 November 1783 
4 Paul Johannes Jacobns, gedoopt 5 Juni 1791 
(d) 7 Anna Elisabeth, gedc ont 20 Juli 17G0, gehuwd met Andries van der Merwe 

8 Izaak, gedoopt 5 December 17G2 

9 Rachel Jacoba, gedooj t 19 Augustus 17G4 

(e) 3 Anna Clandina, ged( o t 22 April 1725, gehuwd met Johannes dn Plessia 

4 Johannes Petrne, godro^t 2 November 1727, burger to Drakenstein, gehuwd 19 Novem. 
ber 1752 met Mil <i Magda'ena Blignaufc, hertrouwd 3 April 17G9 met Geertruida 
Petrone^a van Laar 
(d) 1 Elizabeth, gedoopt '•O Ma?rt 1 toi, gehuwd met Johannes Eoos 

2 Anna, gedoopt 4 Jmuiri 175G, gehuwd met David van der Merwe 

3 Maria Mnrgarethn, gedoopt 1 Jhnnari 1758, gehuwd met Carel van der Merwe 

4 Rachel, gedoopt omtrent 17C0, gehuwd met Carel Jacobus du PlesBis, hertrouwd 

met Matthias Lotter ISO ROUX.— Vervolg. 

(d) 5 Jan, gedoopt 13 December 1761, burger te Drakengtein, gehuwd 15 November 
1785 met Rachel Franoina Blignant 

6 Hester, gedoopt 20 November 1763, gehuwd 20 Augustus 1786 met Carel Ludwich 

Schot, van Bergenveld 

7 Johanna Franoina, gedoopt 15 Jani 1766 

8 Paul, gedoopt 19 Juli 1767 

9 Sara, gedoopt 5 April 1772, gehuwd met Carel Wijnand Theron 

10 Pieter, gedoopt 18 December 1774, burger te Stellenbosoh, gehuwd 18 Augustus 
1793 met Alida Minnaar, hertronwd 24 April 1809 met Elisabeth Maria Louw, 
weduwe van Pieter de Wet 
(e) 1 Johannes Petrus, gedoopt 19 Februari 1797 

2 Pieter Daniel, gedoopt 17 Maart 1799 

3 Petrus Gerhardus, gedoopt 7 Jnni 1801 

4 Anna Catharina, gedoopt 13 Februari 1803 

5 Pieter Johannes, gedoopt 2 September 1810 
(d) 11 Paul, gedoopt 12 Januari 1777 

12 David Oerhardus, gedoopt 80 Mei 1779, burger te Stellenbosoh, gehuwd 16 Sep- 
tember 1798 met Hermina Dorothea Luttig 
(e) 1 Johannes Petrus, gedoopt 19 Januari 1800 

2 Hartwig Johannes, gedoopt H September 1803 

3 Gerhardus Johannes, gedoopt 9 Februari 180(5 

4 Pieter, gedoopt 10 September 1809 

5 Hartwig Jaoobus, gedoopt 20 October 1811 

6 Paul, gedoopt 19 September 1813 
(ri) 13 Daniel, gedoopt 25 Maart 1781 

14 Geertrnij Maria, gedoopt 1 December 1782 

15 Garel Johannes, gedoopt 5 December 1781 
1G Sarel Jeremias, gedoopt 25 Maart 1787 

17 Sarel Daniel, gedoopt 21 Februari 1790 

18 Elisabeth Magdalena, gedoopt 16 September 1792 

19 Paul, gedoopt 8 Juni 1791 

(r) 5 Maria, gedoopt 23 April 1730, gehuwd met Jan Joubort 

6 Rachel Jacoba, gedoopt 25 Januari 1733, gehuwd met Pieter Blignant 

7 Franoina, gedoopt 9 Augustus 1737 
(?)) 3 Anne, gedoopt 25 September 1694 

4 Joseph, gedoopt 14 October 1696 

5 Joremia, gedoopt 1 Augustus 1697, gohuwd nut Christina Snijman 
(c) 1 Jeremia, gedoopt 28 Maart 1723 

2 Claudina Margaretha, gedoopt 13 Augustus 1724 
(?>) 6 Jean, gedoopt 22 April 1699 

7 Hester, gehuwd met Jan Hendrik Melius 190 

> 

808.-le ROUX. Jean le Roux en Gabriel le Ronx, twee broeders, van Blois, om bet geloof van 
Frankrijk naar Holland vlncbtten, en gevolgelijk van Delftsbaven op bet schip 
Voorschoten naar Znid Afrika kwamen, alwaar zij arriveerden 13 April 1688. Jean 
bnwde met Jeanne Monij. Zijne kinderen waren : — 

(4) 1 Marie, gedoopt 18 October 1704, gehnwd met Johannes Norfcje 

2 Pierre, gedoopt 12 December 1706, burger te Drakenstein, gehnwd 29 April 1736 met Magdalera 
Cellier 
(c) 1 Jan, gedoopt 7 Juli 1737, burger te Drakenstein, gehnwd 6 Januari 1764 met Lnijtje 
Willemae 
(d) 1 Johanna Magdalena, gedoopt 20 December 1767, gehnwd met Johannea Gideon 
van Looherenberg 
2 Fetrus Mattheus, gedoopt 29 October 1769, burger te Swellendam, gehnwd 30 
Maarfc 1800 met Aletta Elisabeth van Looherenberg 
(e) 1 Geertruij Abigael, gedoopt 13 Februari 1801 

2 Aletta Elisabeth, gedoopt 15 December 1802 

3 Lnijtje Johanna Maria, gedoopt 9 Juni 1805 

4 Johannes Lourens. gedoopt 3 Januari 1808 

5 Hester Salomina Maria Francina, gedoopt 14 April 1814 

6 Fetrus Christoffel, gedoopt 20 October 1816 
(d) 3 Anna Elisabeth, gedoopt 21 Juli 1771 

4 Johannes Gerhardus, gedoopt 8 Augustas 1773, burger te Swellendam, gehnwd 1 
Ootober 1797 met Johanna Magdalena Willemse 
(e) 1 Johannes Hendrious, gedoopt 19 Augustus 1798 

2 Nicolaas Casparus, gedoopt 1 Juni 1802 

3 Hermanns Fetrus, gedoopt 10 Juni 1803 

4 Beatrix Elisabeth Johanna, gedoopt 25 December 1806 

5 Lnijtje Johanna, gedoopt 28 Mei 1809 

6 Susanna Dorothea Glasina, gedoopt 4 Februari 1811 

7 Gesina Wilhelmina, gedoopt 23 Februari 1814 
(d) 5 Josna Casparus, gedoopt 29 Januari 1775 

6 Cornells Nicolaas, gedoopt 3 November 1776 

7 Daniel Philippus, gedoopt 5 December 1779 

8 Anna Elisabeth, gedoopt 23 Januari 1780, gehnwd met Johannes Hendrious van 

Looherenberg 

9 Abraham Jacobus, gedoopt 25 Augnstus 1782, gehnwd in Februari 1807 met 

Cornelia Margaretha Swart 
(e) 1 Johannes Cornells, gedoopt 29 April 1808 
2 Maria Elisabeth, gedoopt 12 Mei 1816 191 lc ItOrX.— T'grwig. 

(e) 3 Luijtje Catharina Cornelia Margaretha, gedoopt 12 April 1818 

4 Cornelia Margaretha, gedoopt 25 Juli 1819 

5 Anna Susanna, gedoopt 23 April 1821 
(d) 10 Gabriel, gedoopt 17 Juli 1788 

(c) 2 Elisabeth, gedoopt 28 Maart 1739 

3 Pieter, gedoopt 19 Maart 1741, burger te Stellenbosob, gehuwd met Maria Claudina da 
Buisson 
(d) 1 Elisabeth Susanna, gedoopt 22 Maart 1767, gehuwd met Johannes Hendrik Eonx 

2 Fetrns Johannes, gedoopt 1 Januari 1769 

3 Maria Claudina, gedoopt 22 April 1770 

4 Maria Claudina, gedoopt 3 November 1771, gehuwd met Stephanos Johannes 

Krijnauw 

5 Magdalena Johanna, gedoopt 26 September 1773, gehuwd met Jacobus Fetrus 

Maree 

6 Johannes Jaoob, gedoopt 10 December 1775 

7 Anna Francina, gedoopt 10 Mei 1778 

8 Susanna, gedoopt 16 Januari 1780, gehuwd met Hendrik Hermanns Muller 

9 Izaak Abraham, gedoopt 2 December 1781 

(c) 4 Josua, gedoopt 18 April 1743, burger te Drakenatein, gehuwd 1 Mei 1774 met Anna 
Minnaar 
(d) 1 Anna Helena, gedoopl 19 Maart 1775 

2 Magdalena, gedoopt 25 Mei 1 777 

3 Josua, gedoopt 26 September 1779, gehuwd met Anna Maria Frederica 

Kirchman 
(e) 1 Josua Jacobus, gedoopt 31 December 1809 

2 Jacobus Johannes, gedoopt 1 September 1811 

3 Sara Maria Susanna, gedoopt 25 Juli 1813 
(d) 4 Johanna Catharina, gedoopt 27 April 1783 

5 Elisabeth Louisa, gedoopt 16 April 1786, gehuwd met Hendrik Albertijn 
(c) 5 Anna, gedoopt 1 Augustus 1745, gehuwd met Johannes Jacobus de Goede 

6 Daniel, gedoopt 26 November 1747 

7 Magdalena, gedoopt 12 April 1750 

8 Abraham, gedoopt 18 Eebruari 1753, burger te Drakenstein, gehuwd 10 April 1784 met 

Susanna Margaretha Maree 
(d) 1 Margaretha Judith, gedoopt 2 April 1786, gehuwd met Burgert Christiaan Maree 

2 Magdalena Johanna, gedoopt 9 Januari 1789, gehuwd met Jasper Baats 

3 Pieter Paulus, gedoopt 9 Mei 1790, gehuwd met Sophia Catharina Lonw 
(e) 1 Johanna Christina, gedoopt 19 Jul' 1818 

2 Pieter Paul, gedoopt 16 Juli 1820 

3 Abraham Ignatius, gedoopt 15 December 1822 

4 Susanna Margarotha, gedoopt 4 September 1825 

5 Sophia Catharina, gedoopt 9 September 1827 
(d) 4 Cornells Philippus, gedoopt 20 Jauuari 1793 192 lc EOUX.— Vervolg. 

(d) 5 Susanna Anna, gedoopt 20 Maart 1706 

6 Ignatius Abraham, gedoopt 29 Juli 1798 

7 Jacob Josias, gedoopt 1 Januari 1804 

8 Daniel Marthinus, gedoopt 12 September 1806 

9 Susanna Clasina, gedoopt 12 September 1806 
10 Anna Elisabeth, gedoopt 5 Februari 1809 

(c) 9 Philip, gedoopt 14 November 1756, burger te Drakenstoin, gehuwd 9 September 1781 
met Esther Strijdom 
(d) 1 Bachel Elisabeth, gedoopt 23 Juni 1782 

2 FhilippuB Fetrus, gedoopt 29 Augustus 1784 

3 Anna Magdalena, gedoopt 20 Augustus 1786, gehuwd met Ghristiuan Joaua 

Opperman 

4 Fieter Josua, gedoopt 8 November 1789 

5 Esther Margaretha, gedoopt 19 Februari 1792 

6 Johanna Marina, gedoopt 19 October 1791 

(c) 10 Johanna Maria, gedoopt 10 December 1758, gehuwd met Daniel Fourie 

11 Susanna Franoina, gedoopt 12 September 1762, gehuwd met Chistiaan Auoamp 
(J) 8 Jan, gedoopt 19 Mei 1709, burger te Drakenstein, gehuwd met Geerfcruij van Deventer, weduwe 
van Fieter du Flessis 
(o) 1 Johanna, gedoopt 21 Juli 1748, gehuwd met Jan Swart, hertrouwd met Johannes 
Albertus Gildenhuijzen 
2 Johannes, gedoopt 26 Juli 1750, burger te Stellenbosoh, gehuwd 16 Augustus 1778 met 
Judith Badenhorst 
(d) 1 Geertruij Johanna, gedoopt 2 April 1779 

2 Casparus Hendrik, gedoopt 22 Juli 1781, gehuwd met Elisabeth Adriana Smit 
(c) Johan Christoffel, gedoopt 28 Mei 1809 
(d) 8 Judith Johanna, gedoopt 18 Januari 1784, gehuwd met Meendert Glaasen 

4 Johannes, gedoopt 18 September 1785 

5 Catharina, gedoopt 3 Juli 1788 

6 Jan Heudrik, gedoopt 12 Septembor 1790 

7 Maria Johanna, gedoopt 12 September 1790 

8 Johannes, gedoopt 4 Mei 1794 

9 Christina Margaretha, gedoopt 12 November 1797 
(c) 3 Petrus, gedoopt 3 December 1752 

(£) 4 Daniel, gedoopt 8 November 1711 II): le HOUX.— / erroJff. Gabriel lo Ttouxhuwde met Maria Catliarina lo Febro. Zijuo kiudoreu warou : — 

(b) 1 Maria Magdaloua, gedoopt 12 Augustus 1702, gchuwd met Joseph Jorduan 

2 rioter, godoopt omfcrcnfc 1 70 1, burger te Drakonstoin, gchuwd 12 April 1727 met Franciua Collier 
(<•) 1 Potrus, godoopt 3 April 1728, burgor te Drakonstoiu, gchuwd 29 September 1751 met 
Susanna Erasmus 
(d) 1 Susanna, godoopt 5 Juli 1 755, gohuwd mot Schalk Willom van dor Merwe 

2 Pioter, godoopt 25 Augustus 1756, burger te Stolloubosoh, gobuwd 28 Maavfc 1779 
met Rachel do Villiers, bcrtiouwd (1) 2 December 1787 met Elisabeth Cornelia 
da Precz, (2) 5 Soptomber 1 790 mot Margarotba Maroo 
(') 1 Pietor Abraham, godoopt 16 Januari 1780, gohuwd uiufc Hester Jauuba 

HOSHOUW 

(/) 1 Potrus Jaoobus, godoopt 1 October 1S09 

2 Hester Jaooba Wilhelmiua, godoopt 14 April 1811 

3 Rachel Anna, gedoopt 21 Januari 1813 

4 Potronolla Johanna Margaretha, godoopt 17 Soptomber 1815 

5 Jacobus Daniel Stephanns, gedoopt 4 Mei 1817 

6 Magdalona Elisabeth Johanna, gedoopt 2 Augustus 1818 

7 Elisabeth Cecilia Aletta, gedoopt 30 April 1820 

8 Jaoobus Stephanus, godoopt 10 Maart 1822 

9 Susanna Jacoba Margaretha, godoopt 7 December 1823 
10 Maria Geertruida Louisa, gedoopt 25 Juni 1820 

(e) 2 Gabriel Willem, gedoopt 2 Sepfcomber 1781 

3 Jacob Albcrtus, godoopt 19 Maart 1783 

4 Daniel Johannes, godoopt 30 April 1786 

5 Jaoobus Johannes, gedoopt 20 December 1781), gchuwd mot Johanna 

Elisabeth Retief 
(/) Margarotha Maria, godoopt 5 September 1813 
(p) 6 Johaunos Ignatius, gedoopt 10 Juli 1791 

7 Martha Louisa, gedoopt 10 Maart 1793, gchuwd met Duuiel Hugo 

8 Susanna Magdalena, gedoopt 15 Maart 1 790 

9 Elisabeth Cathariua, gedoopt 15 Maart 1795 

10 Abraham Paul, gedoopt 3 Juni 1798 

11 Ignatius Jacobus, gedoopt 9 October 1SU3 

12 Dauiol Marthinus, godoopt 22 December 1{>U5 

13 Jacob Philippus, godoopt 26 December 1808 

14 Anna Johanua, gedoopt 26 Mei 1812 

(il) 3 Abraham Andries, gedoopt 20 Augustns 1758, gehuwd 3 Februari 1782 mot 
Susanna Maria van dor J o wo 
(c) 1 Pioter, gedoopt 27 Ap il 1783, gchuwd met Susanna Hendrina Greet! 
(/) 1 Abraham Andrios, gedoopt 28 Yugustus 1808 

2 Juhuuua "EliVb th, b euoopt "i <,uli 1810 

3 Francois Jacubub Poliua, geduupt 18 Juli 1S15 194 le ROUX.— Veroolg. (c) 2 Roelof Erasmus, godoopt 20 Februari 1785, burger te Stellenbosob, gehuwd 
27 Februari 1803 met Maria Johanna Theron, hertrouwd 30 Maart 1806 
met Elisabeth Louisa de Villiers 
(f) 1 Abraham Andrios, godoopt 10 April 1808 

2 Margarefcha Susanna, gedoopt 21 Januari 1810 

3 Jacob Daniel, gedoopt 16 Mei 1812 

4 Eoelof Erasmus, gedoopt 20 Juni 1814 

5 Fieter Wjjnand, gedoopt 23 Juni 1816 

6 Susanna Maria Anna, gedoopt 14 Maartll820 
(c) 3 Abraham Andries, gedoopt 27 Augustus 1786 

4 Willem Jacobus, gedoopt 22 Juni 1788, gehuwd met Catharina Jaooba van 
Aarde 
(/) Catharina Christina Loffina, gedoopt 16 Juli 1824 
(e) 5 Gabriel Stephanas, gedoopt 9 Mei 1790 

G Anna Maria, gedoopt 18 Mei 1794, gehuwd met Jacobus Louw 

7 Susanna Magdalena, gedoopt 1 Mei 1796 

8 Carol Wijnand, gedoopt 26 November 1797 

9 Susanna Magdalena, gedoopt 23 Maart 1800 
10 David Johannes, gedoopt 9 October 1803 

(d) 4 Gabriel Erasmus, gedoopt 26 October 1760, burger te Stellenbosob, gehuwd 26 
Februari 1801 met Anna Carolina le Roux 
(e) 1 Anna Magdalena, gedoopt 23 November 1806 
2 Pieter Willem, gedoopt 2 April 1809 
(d) 5 Franoina Louisa, gedoopt 81 October 1762, gehuwd met Willem Marais 

6 Elisabeth Catharina, gedoopt 10 Februari 1765, gehuwd met Anthonie Roux 

7 Daniel Jacobus, gedoopt 19 Juli 1767 

8 Hester Maria, gedoopt 15 October 1769, gehuwd met Abraham Johannes do 

Villiers 

9 Magdalena Johanna, gedoopt 9 Februari 1772, gehuwd met Roelof Stephanua van 

der Merwe 
(c) 2 Elisabeth, gedoopt 21 Augustus 1729, gehuwd met Gabriel Rossouw 

3 Gabriel, gedoopt 9 September 1731, burger te Stellenbosch, gehuwd 21 December 1755 
met Susanna Maree, hertrouwd 20 September 1778 mot Catharina Elisabeth van der 
Westhuijzen 
ji) 1 Fetrus Johannes, gedoopt 21 November 1756 

2 Sara Susanna, gedoopt 1 Juli 1759, gehuwd met Servaas Daniel de Eock 
8 Franoina Magdalena, gedoopt 6 December 1761 

4 Gabriel, gedoopt 7 October 1764, buger te Stelle-ibosch, gehuwd 17 Januari 1796 
met Johanna Hilletje du Buisson, herlroawd 3 April 1803 met Margaretha 
Agatha Louw 
(e) 1 Anna Maria, gedoopt 11 Mairt 1798 

2 Johanna Hilletjo, gedoopt 6 October 1799 

3 Gabriel Stephanus, gedoopt 23 September 1804 195 leEOUX.— Vervolg. (e) 4 Margaretha Louisa, gedoopt 12 September 1806 

5 Susanna Franoina Maria, gedoopt 1 Mei 1808 

6 Catharina Maria Elisabeth, gedoopt 14 April 1811 

7 Johannes Jacobus, gedoopt 21 November 1813 

8 Stephanus Daniel, gedoopt 21 November 1813 

9 Daniel Fetrus, gedoopt 26 Mei 1816 

(d) 5 Johannes Jacobus, gedoopt 16 November 1766, burger te Stellenbosoh, gehuwd 26 
Augustus 1792 met Sara Maree, weduwe van Johannes Delport 
(e) 1 Susanna, gedoopt 15 September 1793, gehuwd met Hendrik Ohristoffel 
Viljoen 

2 Johannes Jacobus, gedoopt 3 April 1796 

3 Gabriel, gedoopt 28 Ootober 1798 

4 Gesina, gedoopt 2 October 1801 

5 Sara, gedoopt 2 October 1801 

((f) 6 Daniel Fetrus, gedoopt 12 November 1769, burger te Stellenbosoh, gehuwd 8 
November 1795 met Claudina Magdalena Maree 
(e) 1 Gabriel Fetrus, gedoopt 6 Januari 1797 

2 Ignatins Stephanus, gedoopt 23 September 1798 

3 Claudina Susanna, gedoopt 28 September 1 800 

4 Daniel Fetrus, gedoopt 3 October 1802 

5 Abraham Albertus Daniel, gedoopt 23 September 1801 

6 Susanna Maria Elisabeth, gedoopt 3 April 1808 

7 Sara Franoina, gedoopt 31 Maartl8H 

8 Catharina Magdalena, gedoopt 21 Febrnari 1813 

9 Anna Margaretha, gedoopt 13 Augustus 1815 

10 Alida Esther, gedoopt 23 November 1817 

11 Esther Margaretha, gedoopt 15 Ootober 1820 

(d) 7 Maria Elisabeth, gedoopt 5 Januari 1772, gehuwd mot Michiel Josias de Eook 
8 Abraham Stephanus, gedoopt 4 December 1774, bnrger ta Stellenbosoh, gehuwd 
24 Januari 1796 met Esther Ronx 
(e) 1 Abraham Stephanus, gedoopt 9 Juli 1797, gehuwd met Magdalena 
Fetronella Kriel 
(/) 1 Helena Catharina, gedoopt 8 Decembor 1822 
2 Abraham Stephanus, gedoopt 16 Juli 1826 
(e) 2 Johannes Jacobus, gedoopt 3 October 1802 

3 Esther Margaretha, gedoopt 14 April 1805 

4 Daniel Servaas, gedoopt 4 Ootober 1 807 

5 Zacharias Fetrus, gedoopt 10 November 1 81 1 

6 Susanna Franoina, gedoopt 4 Augustas 1814 

(d) 9 Pieter Benjamin, gedoopt 10 Aug istns 1777, gehuwd met Johanna Maria Lombard 

(e) Johanna Fetronella, gedoopt 17 Mei 1812 
(d) 10 Pieter Matthias, gedoopt 2 September 1781, burger te Swellendam, gehuwd 29 
April 1804 met Cecilia Johanna Strijdom 196 lo ROUX— Y,>rvnlri. 

(e) 1 Gabriel Johannes, gedoopt 20 October 1805 

2 Anna Margaretha, gedoopt 27 December 1807 

3 Oatharina Elisabeth, gedoopt 29 October 1809 

4 Pieter Matthens Jacobus, gedoopt 24 November 1811 

5 Stephanus Daniel Petrus, gedoopt 6 Jnli 1814 

6 Hendrik Johannes Josephus, gedoopt 15 Juni 1817 

7 Cecilia Johanna, gedoopt 30 April 1820 

8 Jacobus Benjamin, gedoopt 24 Jnli 1824 

(rf) 11 Johanna Jacomina, gedoopt 12 Jannari 1783, gehuwd met Jaoobns Petrna Delport 
12 Andries Johannes, gedoopt 7 November 1784, gehnwd in April 1811 met Susanna 
Johanna van der WesthuijzBn 
(a) 1 Sara Johanna, gedoopt 5 Deoember 1813 

2 Andriea Johannes, gedoept 22 Maart 1818 

3 Oatharina Elisabeth, gedoopt 10 Jnni 1821 

4 Gabriel Pieter Matthews, gedoopt 10 Augustus 1825 

(d) 13 Oabriel Christiaan, godoopt 14 Januari 1787, gehuwd in Febrnari 1810 met Johanna 
Maria Keijter 
(e) 1 Gabriel Anthonio, gedoopt 24 Novembor 1811 

2 Jacomina Johanna, gedoopt 13 Febrnari 1.814 

3 Johannes Josephus, gedoopt 28 Juli 1810 

4 Oatharina Elisabeth Maria, godoopt 22 Maart 1818 

5 Johanna Maria, gedoopt 80 April 1820 

6 Snaanna Gosina, godoopt 17 Maart 1822 

7 Anthoinolta Christina, godoopt 10 Augustus 1825 

(rf) 11 Matthens Jacobus, godoopt 27 September 1789, gehuwd met Judith Wolraarans 
(e) 1 Matthias Johannos Jacobus, gedoopt 1G April 1815 

2 Dorothea Johanna Jacoba, gedoopt 28 Juli 1816 

3 Oatharina Elisabeth Maria, gedoopt 5 Juli 1818 

4 Josephus Johannos Hendrik, gedoopt 4 Febrnari 1R20 

5 Judith Dorothea Philippina, gedoopt 10 Juni 1821 
fl Gabriol Polrns, gedoopt 27 April 1823 

7 Johannes MatthiaH, gedoopt 10 Augustus 1825 

8 Johanna Jacomina Susanna, gedoopt 1 April 1827 

(d) 15 Oatharina Maria, godoopt 11 November 171)2, gehnwd m«t Frederik Oerhardna 
Wolmarana 
{(>) 4 Maria, gedoopt 28 Juni 1733, gehuwd met Louis Pionaar 
5 Magdalena, gedoopt 2 Januari 1735 
fi Susanna, godoopt 11 November 173G 

7 Jan, gedoopt 11 Januari 1739, j,ohuwd 2(3 September 1756 met Johanna Mar^arellia van 
TToeting, hertronwd 21 Maavt 17C2 met Loniaa Jacobs 
(d) 1 Pet rns Gerliardus, gedoopt 31 Juli 1757 

2 Johanni Margaretha, gedoopt. 9 Maart 1750, gehuwd met Andries Stepbanns dn 
Toit 197 le JtOTJX.— Vrrvnlj. 

(d) 3 Francina Clandina, gedoopfc 15 Februari 1761 

4 Petros Jacobus, gedoopt 16 Januari 1763 

5 Johannes Stephanns, gedoopt 7 October 1764, gehuwd 14 April 1791 met Elisabeth 

Maria Malherbo 
(e) 1 Johannes Stephanus, gedoopt 25 Dooember 1791 

2 Helena Maria, gedoopt 2 Jnni 1793, gehawd met Gideon Josua Hugo 
(e) 8 Abraham Josua, gedoopt 22 Janturi 1741, gehawd 1 Jnni 1768 met Anna Magdalena 
Theron 
(d) 1 Francina Maria, gedoopt 10 Februari 1771, gehawd met Johannes Petras van der 
Merwo 

2 Petrns Gabriel, gedoopt 17 Ootober 1773 

3 Anna Jeremia, gedoopt 10 September 1775, gohawd met Gabriel Erasmus le Rons 

4 David Jacobus, gedoopt 10 Augustas 1777, burger te Stcllenbosoh, gehnwd 28 

November 1802 met Martha Maria Ilaaman 
(?) 1 Abraham Josua, gedoopt 9 October 1803 

2 Piotor Bduard Hauman, gedoopt 13 Februari 1808 

3 Magdalena Johanna, godoopt 29 April 1 810 

4 Anna Magdalena, gedoopt 23 Juni 1811 

(d) 5 Elisabeth Susanna, gedoopt 7 Mei 1780, gehuwd met Albert Barcnd Gildenhuijzen 

6 Martha Louisa, godoopt 23 Juni 1782, gehuwd mot Abraham Jacobus Gildenhuijzen 

7 Abraham Josua, gedoopt 30 Januari 1785 

(p) 9 Johanna Migdalena, godoopt 22 Januari 1741, gehuwd met Carol Josua Collier 
10 Daniel, gedoopt 26 Juli 1744, gohuwd 4 Maart 1770 mot Helena de Koning 

(d) 1 TIORtor Elisabeth, godoopt 27 Januari 1771, gehnwd mot Francois Jacobus dn Toit 
2 Pietor Louis, godoopt 14 Fobruavi 1772, burner te Stollonbosch, gehnwd 18 
November 1792 mot Anna Bosnian 
(-) 1 Martha Alot'a, godoopt 1 September 1793 

2 Daniol Bartholomous, gedoopt 31 Mei 1795 

3 Ilermanus Lambcrtus, godoopt 6 Augustus 1707 

4 TTolena Elisabeth, godoopt 1 September 1790 

5 Piotor Louis, godoopt 14 Maart 1802 
fi Anna Johanna, godoopt 29 April 1804 

7 Hester Snsanna, gedoopt 28 December 1800 

8 Abraham G br'ol Jo an oi, gel opt 31 December 1800 

(d) !i Rnrtholom ns Johaiiio-, gelooj t 30 April 1775, burger to Si ollonboach, gehnwd 21 
April 1709 met Martha Ge ruij da Toit 
(p) 1 Mai ia Johanna, gedoopt 16 Maart 1800 

2 IT lona Debora, gedoopt 13 September 18 1 

3 Bartholoraeus Johann s, gedoopt 1 Juli 1801 

4 Martha Gee tru'j godoopt 9 8 Ap il ISO") 

5 Daniel Jacobus, gedoopt 18 Jannnri 1897 

fi Maria Trancina Eli ahcth, gedoopt 9 ''eptembpr 1810 
7 Francois Petrup gedoopt 26 Mei 1811 198 

leROTTX.— Vervolg. 

(e) 8 Francois Stephanas, gedoopt 31 Januari 1813 
(d) 4 Franoina Louisa, gedoopt 26 October 1777, gehuwd met Jan Oodlieb Brink 

5 Helena Johanna, gedoopt 21 November 1779 

6 Daniel Jacobus, gedoopt 26 Augustus 1781, burger te Stellenbosch, gehuwd 14 

September 1800 met Hester Susanna Eetief 
(e) 1 Margaretha Franoina, gedoopt 20 September 1801 

2 Daniel Jaoobns, gedoopt 15 Mei 1803 

3 Helena Elisabeth, gedoopt 21 Juli 1805 

4 Hester Susanna, gedoopt 9 Augustus 1807 

5 Hester Maria Francina, gedoopt 14 Mei 1809 

6 Francois Fetrus, gedoopt 21 Juni 1812 

(d) 7 Helena Susanna, gedoopt 12 October 1783, gehuwd met Fetrus Jacobus Hanptfleisch 

8 Johannes Hendrik, gedoopt 14 Augustus 1785 

9 Gabriel Hermanns, gedoopt 6 Mei 1787, gehuwd met Anna Elisabeth Bossouw 

hertrouwd met Maria Elisabeth Eetief 
(e) 1 Anna Elisabeth Margaretha Maria, gedoopt 1 Jnli 1810, gehuwd met 
Gabriel Gideon Cellier 

2 Daniel Johannes, gedoopt 20 April 1812 

3 Pieter Jacobus 

4 Gabriel Hermanns 

5 Johanna Aletta 

6 Hester Maria 

7 Helena, gehuwd met F. L. le'Eoux 

8 Susanna Margaretha 

9 Francina 

10 Maria, gehuwd met Jan Retief 
(d) 10 Maria Johanna, gedoopt 9 Mei 1700, gehuwd met Jacobus Marais 
11 Elisabeth Jacoba, gedoopt 7 Augustus 1792 
(h) 3 Daniel, gedoopt 80 Ootober 1706 

4 Abraham, gedoopt omtrent 1709, burger te Drakenstein, gehnwd 17 September 1741 met 
Petronella van Mareeveen, hertrouwd 20 Jnli 17G6 met Cecilia du Freez 
(c) 1 Jacobus Petrus, gedoopt 9 September 1742, gehuwd 9 September 1764 met Martha 
Magdalena du Flessis 
(d) 1 Anna Elisabeth, gedoopt 13 October 1765, gehuwd met Francois Jacobus du 
Toit 

2 Petronella Cecilia, gedoopt 8 Maart 1767 

3 Maria, gedoopt 1 October 1768, gehuwd met Pieter Swart 

4 Martha Magdalena, gedoopt 26 Augustus 1770, gehuwd met Daniel Rudolph du 

Toit 

5 Elisabeth Johanna, gedoopt 17 Mei 1772, gehuwd met Franoois du Toit 

6 Geertruij, gedoopt 2 April I77i, gehuwd met Godlieb Johannes Opperman 

7 Margaretha, gedoopt 8 Ootober 1775 

8 Alida, gedoopt 3 October 1777, gehuwd met Andries du Plessis 199 le ROTJX.— Vervolg. 

(d) 9 Jacobus Petrus, gedoopt 25 Maart 1780, burger te Swellendam, gehuwd 8 
Februari 1801 met Anna Carolina da Plessis 
(e) Jaoobus Petrus, gedoopt 9 Mei 1802 
(d) 10 Fetronella Oeoilia, gedoopt 5 Ootober 1782, gehuwd met Johannes Willem Horn 
11 Carel Abraham, gedoopt 2 Juli 1786, gehuwd in Ootober 1812 met Anna 
Susanna Las 
(c) 2 Hendrik, gedoopt 19 Januari 1744, burger te Stellenbosoh, gehuwd 17 Mei 1767 met 
Anna van der Merwe 
(d) 1 Susanna Elisabeth, gedoopt 7 Mei 1769 

2 Hendrik Jaoobns, gedoopt 27 Februari 1774, burger te Swellendam, gehuwd 30 
November 1794 met Bertha Margaretha Bantjes 
(0) 1 Hendrina Petronella, gedoopt 11 Januari 1796, gehuwd met Jacobus 
Petrns du Toit 

2 Hendrik Jaoobus, gedoopt 21 Mei 1797 

3 Anna Wilhelmina Oeoilia, gedoopt 1 4 Ootober 1798 

4 Jan Wilhelmus, gedoopt 21 September 1800 

5 Bertha Margaretha, gedoopt 6 Maart 1803 

6 Maria Elisabeth, gedoopt 8 September 1805 

7 Susanna Aletta, gedoopt 28 Juni 1807 

8 Mattheus Christiaan, gedoopt 27 November 1808 

9 Petronella Cornelia Johanna, gedoopt 25 December 1810 
10 Oatharina Dorothea, gedoopt 1 April 1812 

(d) 8 Petronella Johanna, gedoopb 8 Ootober 1775, gehuwd met Frederik van Zijl 
4 Willem, gedoopt 3 Ootober 1777 

6 Anna Cecilia, gedoopt 5 Ootober 1782, gehuwd met Johannes Petrus van Zijl 
6 Abraham Petrns, gedoopt 13 Februari 1785, gehuwd in December 1808 met 
Elisabeth Margaretha Johanna Conradie 
(c) 3 Gabriel, gedoopt 8 Ootober 1752, burger te Swellendam, gehuwd 13 December 1772 met 
Johanna Lombard, hertrouwd (1) 19 Maart 1786 met Hermina Elisabeth de Jager, (2) 
15 April 1798 met Jacoba Alberta van Zijl 
(d) 1 Elsie Margaretha, gedoopt 26 September 1773, gehuwd met Frederik Jaoobus van 
Eeden 
2 Abraham, gedoopt 19 November 1775, burger te Swellendam, gehuwd 12 April 
1795 met Aletta Maria van der Merwe 
(e) 1 Ceoilia Maria, gedoopt 28 Maart 1796, gehuwd met Pieter BeDjamin de 
Jager 

2 Hendrik Jaoobus, gedoopt 13 Ja-mari 1799 

3 Maria Elisabeth, gedoopt 25 December 1800, gehuwd met Gideon Willem 

van Eeden 

4 Abraham Hercules, gedoopt 5 Juni 1803 

5 Eduard Christ iaau, gedoopt 7 Juli 1805 

6 Jacobus Petrus, gedoopt 4 October 1807 

7 Johau Andrics, gedoopt 7 Januari 1810 200 lcltOUX.— rtroolg. (it) 8 Gabriel Johannes, gedoopt 5 April 1812 
9 Picter Benjamin, geloopb 7 'tober 1821 
10 Maria Maigarctha, gohuwd mot Johannes I'ctrus liruuie 
{d) 3 Dauicl, gcdoopfc 5 Octob r 1777, burger to Swollondatu, gohuwd 11 Mei 1800 met 
Maria Holona van dor Vij\er 
(c) 1 Judith Johanna, gedoopt 3 Mei 1801 

2 Johanua Petronolla, gedoopt 30 Octobor 1802 

3 Gabriel Jacobus, gedoopt 27 November 1808 

(d) 4 Petronolla Maria, gedoopt 12 November 1780, gohuwd met Philip Ludowijk van 
Sohalkwijk 
5 Gabriel Jacobus, gedoopt 5 Octobor 1782, buigor to Swolloudam, gohuwd 18 April 
1802 mot Johanna Aletta Sandcnbergh 
(e) 1 Simon Jacobus, gedoopt 27 November 1803 

2 Gabriel Johannes, gedoopt 11 Augustus 1805 

3 Daniel Johannes, godoopt 15 Septomber 1811 

4 Fredorik Lourens, gedoopt 15 Februari 1818 

5 Johanna Alotta, gedoopt 7 October 1821 

((/) 6 Uermanus Benjamin, gedoopt 2 Octobor 1781, gohuwd 2 Maai't 1806 met Chriotiua 
Kegina van Zijl, hertrouwd mot Hondrina Jacoba llabe 
(e) 1 Gabriel Jacobus, gedoopt 20 Maai't 1807 

2 Johannes Stephanus, gedoopt 18 November 1808 

3 Hermanns BoHJamin, gedoopt 29 September 1811 

4 Magdalena Johanna, gedoopt 27 November 1814 

5 Hendrina Ilermina, gedoopt 8 April 1822 
(d) 7 Lourens Matthijs, gedoopt 7 Ootobor 1787 

8 Pieter Christiaan, gedoopt 3 October 1789, gohuwd in Fobruari 1809 met llcgina 
Gatharina Kriel 
(«) 1 Gabriel Jacobus, godoopt 14 April 1811 

2 llormina Elisabeth, gedoopt 21 Juni 1817 

3 Eegina Catharina Mar arotha, godoopt 11 November 1810 

4 Pieter Christiaan, gedoopt 7 Oelobor 18 C> 1 

(d) 9 Maria Elisabeth, godoopt 13 November 1701, gohuwd mot Fredorik Jacobus vau 
El den 

10 Lourens Matthijs, godoc pt 9 November 1701, gohuwd met Cornelia Magdalena 

Boukinan 
(c) 1 C'uruolia M<i„dalena, gedoopt 1 December 1816 

2 Ilermina Llisabcth Johanna, gedoopt 4 October 1S18 

3 Elisabeth Margarotha, gedoopt 23 April 1821 

(rl) 11 II ei mil a Eli aboth, go .oopt 19 Maart 1797, ^ehuwd meb Ucudrik Jacobus 
Colijn 

12 Geeiliuij Jacoba, gedoopt 1(5 Juli 1 00, g huwd met Johannes Cornelia Wulfaard 

13 Maria Maigi ictha, ye loopt 29 Apiil 1602 

1 1 Jaoubus Albuitus, gedoopt 26 December l^OU 201 (d) 15 Cecilia Johanna, gcdoopt 11 Augustus 1805, gohuwd niot Albertus Johannes 
Mulder 
(f) 4 SI aiia Magdaleua, gcdoopt 25 November 1759 

5 Maria Elisabeth, gedoopt 20 November 17G8 

6 Abraham, godoopt 3 October 1772, burger to Swolloudaui, gohuwd 8 Jonuiri 1 797 mot 

HeBter Elisaboth Conradie 
(d) 1 Johanna llermina, godoopt 21 Januari 1798, gehuwd mot Johauues Stophanus 
Joubert 
2 Johannes Hcndrik, godoopt 24 November 1799, gohuwd G Decombcr 1819 mot 
Cornelia Magdalena vau Zijl 
(e) Abraham Johannes, gedoopt 7 Ootobor 1821 
(d) 3 Gabriel, gedoopt 26 Dooomber 1801 

4 Jaoomina Maria, gedoopt 21 Juui 1804, gohuwd uiet Louis Jaoobua Jorilaun 
a Abraham, godoopt 18 Juni 180G 
6 Hester Dorothea Johanna, godoopt 21 Juui 1812 
(b) 6 Gabriel, godoopt 8 November 1711 Jean Roux (of lo Roux), van Provence, geliirwd mot Maria de Ilaase. 

(b) 1 Jau, gedoopt omtrent 1708, burgor to Stellonbosch, gehuwd 27 Maart 1729 met Catharina 
llarmse, weduwo van Johunuos Bokkor 
(c) 1 Johannes Jacobus, gedoopt 9 Juli 1780, burgor to Stollonbosch, gohuwd 18 Moi 1719 met 
Dina Elisabeth Mos 
(cZ) 1 Johannes Jacobus, godoopt 22 Februari 1750 

2 Elisabeth Catharina, godoopt H Juli 1751, gohuwd mot Johannes Thooilorub 

Ylotraan 

3 Catharina Maria, gedoopt 15 Juli 1753, gohuwd mot Jouannou Gijabort van 

Reenen 

4 Jobaunes Jacobus, godoopt 24 Augustus 1755, gohuwd 28 October 17*1 met 

Murgurclhu Elisaboth Wijdcinau 
(c) 1 Johannes Jacobus, gedoopt H Augustus 1782 

2 l'ietor Andries Chriatiaan, gedoopt 23 November 17&3 

3 Diua Elisaboth, godoopt 4 Februnri 1787, gehuwd wot Andries Jaubeu 

4 l'otrus Andries, godoopt 9 October 1791 

5 -Nliuthinua Oermanuq, gedoopt G April 1791 
G Willoin Coruclis, gedoopt 22 October 1796 

(d) o Dina Elisabeth, godoopt 2 Maart 1760 

6 Maria Catharina, gedoopt 21 Maart 17G2 

7 Gorhardus Johannes, gedoopt 8 April 17(jl, gehuwd 1 Moi 17&5 mot Murgnrclha 

Maria le Roux 
(c) 1 l'otronella Cathariua, godoopt 8 Januari 17bG 

2 Johannes Jaoobus, gedoopt 18 Februari 1787 

3 Dina Eli&ubelh, godoopt 24 Augustus 1788, gohuwd mot Hundrik van Lijk 202 lu HOUX.— VervoJg. 

(c) 4 Catharina Jacomiua, gedoopt 23 Mei 1?90 

5 Elisabeth Magdalena, gedoopt 4 September 1791 

6 Johanna Susanna, gedoopt 26 Januari 1791 

7 Siobert Gerhardus, gedoopt 3 Juli 1796 

8 Johan Michiel, gedoopt 18 Juli 1802 
(d) 8 Dina Elisabeth, gedoopt '29 December 1765 

9 Eva Alida, gedoopt 29 November 1767 

10 Marthinus Hermanns, gedoopt 17 December 1709, gehuwd 11 November 1792 mot 

Sophia Maria Botha 

11 Fetrus Johannes, godoopt 30 Augustus 1772 

12 Anna Beatrix, gedoopt 28 Juli 1776 

(c) 2 Martha Maria, gedoopt '28 Juni 1732, gohuwd 18 Juli 1751 met Georgo Diodorik Fris, in 
't veld nit Saxen, hertrouwd 23 Moi 1766 met Rudolph Hendrik Faulmau, ran Bruns- 
wijk 
3 Marthinus Hermanus, gedoopt 23 October 1735, gohuwd 19 December 1762 met Magda- 
lena Colijn 
[d) 1 Catharina, gedoopt 4 September 1763, gohuwd met Johannes Jacobus Heijden- 
reioh 
2 Mai thiuua ITurmanus, gedoopt 19 Mel 1765, gehuwd 18 November 1798 met Maria 
Magdalena Rijkheer, weduwe van Jan Hendrik Jankowits 
(c) 1 Magdalena, gedoopt 10 November 1799 

2 Marthinus Hermanns, gedoopt 1 November 1801 

3 Johannes Carolus Cornelia Nioolaas, gedoopt 31 Maart 1805 

4 Michiel Casparus Johannes, gedoopt 5 September 1813 
(d) 3 Martha Maria, gedoopt 30 Augustus 1767 

4 Adriana, gedoopt 9 April 1769, gehuwd met Johan Jurgcn Jacobs 

5 Magdalena, gedoopt 11 Augustas 1771 

6 Margaretha Johanna, gedoopt 25 April 1773, gehuwd met Jan Jacobs 

7 Cornelia Salomina, gedoopt 18 Augustus 1776 

8 Johannes Jacobua, godoopt 25 Juli 1779, gehuwd 16 Februari 1800 mot Elisabeth 

Cornelia ( rafford 
(t;) 1 Johannes Jacobus, godoopt 25 Januari 1801 

2 Marthinus Hcrmanus, gedoopt 18 Maart 1801 

3 Dirk Johannes Albertus, gedoopt 20 November 1808 

4 Jacobus Johannes Froderious, gedoopt 7 November 1811 

(d) 9 Evert Sebastiaan, godoopt 5 Maart 1786, gehuwd mot Elisabeth Catharina 
Steenberg 
(e) 1 Marthinus Hermanns Johannes, gedoopt 16 Augustus 1812 

2 Geertruida Magdalena, gedoopt 21 Augustus 1814 

3 Catharina Elisabeth, gedoopt 27 Februari 1818 

4 Magdalena Adriana Johanna, gedoopt 23 April 1822 

5 Evert Sebastiaan, gedoopt 23 April 1822 

(c, i Barbara Anna, gedoopt 11 Augustus 1737, gehuwd met Johannes Kabe 203 le ltOUX.— Y&rvolg. 

(fl) 2 Anna, gedoopt omtrent 1710, gehuwd met Hendrik Thomas 

3 Matthiam, gedoopt 27 Maart 1712, gehuwd 6 November 1735 met Francina Baatiaanse, weduwe 

van Frits , hertrouwd 9 November 1766 met Fetronolla Catharina Leever 

(c) 1 Margaretha Maria, gedoopt 11 October 1767, gehuwd met Gerhardus Johannes le Bonx 

2 Jaoomina Petronella, gedoopt 23 Deoember 1 768, gehuwd met Johannes Combrink 

3 Matthiam, gedoopt 3 Deoember 1769 

4 Magdalena Petronella, gedoopt 18 Augustas 1771, gehuwd met Michiel de Kook 

5 Maria Petronella, gedoopt 21 Januari 1773 

6 Matthiam Johannes, gedoopt 6 Maart 1774 

(b) 4 Maria, gedoopt 12 Augustus 1 714, gehuwd met Gerrit Kemp, hertronwd met Philip Hartog 

5 Rachel, gedoopt 19 September 1717, gehuwd met Frederik Luijt 

6 Lea, gedoopt 17 Maart 1720, gehnwd met Adam Barnard 

7 Rebecca, gedoopt omtrent 1722, gehuwd met Hendrik Greijs, hertronwd met Andries Kluija- 

man 

8 Magdalena, gedoopt 25 November 1725, gehnwd met Willem Odendaal, hertronwd met 

Johannes Hartog 

9 Catharina Elisabeth, godorpt 28 November 1728, gehnwd mot Jan Bernhard Hoffman 
10 Diua, gehnwd met Dirk TTija 809-ROIJ. Simon de Sandol Roij, van Neuchatel, kapitein bij hefc regiment de Menron 
alhier, gehuwd 13 Juni 1784 met Geertruida Cornelia van Schoor. 

(4) 1 Catharina Luoretia, gedoopt 3 December 1786 

2 Abraham Ilendrik, gedoopt 26 Maart 1789 

3 Geertruida Frederioa, gedoopt 9 December 1792 810.-RUBEEK. "Wilhelm Rubeek, van Wesel, burger to Stellenbosch, gehuwd 10 Februari 1732 
met Susanna Visser, weduwe van Haus Ilcndiik Hattingli. 
(b) 1 Anna Elisabeth, gedoopt 26 December 1732, gehuwd met Stephanus Fonche 

2 Willem Nioolaas, gedoopt 21 October 1731 

3 Pieter Jacobus, gedoopt 14 October 1736 204 811.-RUDOLPH. Jan Bernard Rudolph (of Roedeloff), van Eswcgen, gehnwd 13 Juli 1772 mot 
Helena Bentveld. 

(5) 1 Jacobus Andreas, getloopt 31 October 1773, burger te Graaff-Roinet, gehnwd 7 April 1793 mot 
Johanna Magdalena Oosthuijzen 
(r) 1 Johan Bernard, godoopt 7 November 1794 

2 Gerhardus Jacobus, gedoopt 12 Janaari 1707 

3 Jacobns Andreas, gedoopt 25 November 1798 

4 Marthinns Salomon, gedoopt 4 April 1 802 
(5) 2 Anna Elisabeth, gedoopt 4 Augustus 1770 

3 Johan Bernard, gedoopt 12 Juli 1778 

4 Marthinns, gedoopt 19 December 1779, gohuwd 9 Augustus 1801 met Johanna Carolina Kooh 
(f) 1 Johan Bernard, gedoopt 12 Augustas 1804 

2 August Chrisloftol, godoopt 30 October 1808 
(I) 5 fieerfcrnida Susanna, gedoopt 25 Februari 1781 

6 Johan Qeorg, godoopt 23 Maart 1783 

7 liondrietta Wilhelmina, gedoopt 30 Janaari 1785, gehnwd met Johannes Orogorins Kooh, her- 

tronwd mot Johannes Nicolaas Josephns Johne 
H Franciscns Wilhelmus, godoopt omtrent 1787, gehnwd 5 October 180G met Johanna Christina 
Pieterse, wednwo van Christiaan Hondiik Paulsen 
(f) Francina Maria Wilhelmina, gedoopt 13 September 1807 
(fc) 9 Johan Bernard, godoopt 28 Mei 1789 

10 Willem Christiain, gedoopt 16 Jannari 1791 

11 Joachim Oorhardua, gedoopt 14 October 1792 

12 Fiomnrdina Magdalonn, gedoopt 31 Moi 1795 205 812-RUSSAU. Samuel Russan, gehuwd met Zacharia Rijk. 

(J) 1 Frederik Nicolaas, gedoopt 23 September 1781 

2 Christiaan Jacobus, gedoopt 2 Maart 1783, gehuwd met Maria Jacoba EMierhuijzen 
(o) 1 Maria Jaooba, godoopt 21 October 1814 

2 Zacharia Catharina Elisabeth, gedoopt 15 October 1817 

3 Andries Jacobus, godoopt 13 Maart 1821 
(ft) 3 Nioolaas Rudolph, gedoopt 2 Januari 1785 

4 Samuol, gedoopt 2 Februari 1786 

5 "Wilhelmus, gedoopt 22 Maart 1789, gehuwd mot Aletta Catharina Estcrhuijzen 
(c) Aletta Lasija, gedoopt 14 Maart 1823 

(b) G Maria Margaretha Rosina, gedoopt 20 Maart 1791 

7 Hosina Catharina, gedoopt 2 Maart 1794 

8 Samuel Horcmias Cornelis, gedoopt 19 Maart 1796 813-RUSSOUW. l)e atamvader van doze familio was Frederik Rusannw (de Wit), die voor het 
nar 1685 naar Znid Afrika kwam, en huwdo alln'or 16 Jnni 1686 met Johanna 
Rosendaal. 

(J>) 1 Frederik, godoopt 11 Mei 1687 

2 Frederik, godoopt 11 September 1689, gehuwd 21 April 1715 met Christina Dieraor 
(r) 1 Johanna Elisabeth, godoopt 1 Novombor 1716 

2 Frederik, gedoopt 23 October 1718 

3 Gijsberta Augustina, gedoopt 14 Januari 1720, gehuwd 7 April 1718 mot TVillem Ilelmoed, 

Tan Ditmarschen 

4 Nicolaas, gedoopt 23 Maart 1721 

5 Abraham, godoopt 13 September 1722, gehuwd mot Beatrix van dor WesthuiJBen 
(d) 1 Christina Ilendrina, gedoopt 12 November 1752, gehuwd mot Jercmias Auret 

2 Pieter, godoopt 13 December 1754 

3 Beatrix Helena, gedoopt 10 Juli 1757 

4 Johanna Elisabeth, godoopt 6 April 1760, gehuwd met Tredorik Chrfatoffol Truter 

5 Frederik, gedoopt 27 Fobruari 1763 

6 Hendrik Gijsbertus, gedoopt 17 November 17G5, gehuwd 9 November 1794 met 

Anna Fctronclla Huijsamor 
(e) 1 Hendrik Gijsbertus, gedoopt 25 October 1795 
2 Abraham, godoopt 11 December 1796 206 RUSSOUTV —Vermlg. 

(e) 3 Beatrix Helena, gedoopt 15 April 1798 

4 Anna Catharina, gedoopt 9 Augustus) 1801, gehuwd mot Petrus Jurgen 

Trutor 

5 Hendrik Gilbert, gedoopt 27 Mnart 1803 

6 Johanna Hondrina, gedoopt 29 September 1805, gehuwd met Hendrik 

Oostwald Sohreuder 

7 Helena Christina, gedoopt 16 Juli 1809 
(d) 7 Abraham, gedoopt 3 Juli 1768 

8 Anna Christina, gedoopt 14 Juni 1772, gehuwd met Pioter Daniel van der 
Westhuijzen 
(c) 6 Fredcrik Nicolaas, gedoopt 28 Mci 1724 

7 Jacobus, gedoopt 12 Mei 1726 

8 Deliana Everhardina, gedoopt 1 Februari 1728 

9 Christina, gedoopt 5 Maart 1730 

10 Nicolaas, gedoopt 1 Juni 1732, gehuwd 14 November 1706 met Anna Maria Rousselet 
(d) 1 Christina, gedoopt 19 Pebruari 1768, gehuwd mot Gabriel Jacobus Vos 
2 Daniel, gedoopt 5 Maart 1769, gehuwd 5 Juni 1796 met Hester Coetzer 
(c) 1 Leonora, gedoopt 5 Pebruari 1797 

2 Nicolaas, gedoopt 1 Juli 1798 

3 Anna Maria, gedoopt 29 December 1799 

4 Esther Johanna, gedoopt 20 September 1801 

5 Christina Alida, gedoopt 13 Maart 1803 

6 Daniel, gedoopt 30 September 1804 

7 Alida Dorothea, gedoopt 27 October 1805 

8 Maria Anna, gedoopt 30 November 1806 

9 Johanna Prancina, gedoopt 20 Maart 1808 

10 Elisabeth Dcbora, gedoopt 11 Juni 1809 

11 Lambert Johannes, gedoopt 7 October 1810 

12 Johannes Nicolaas, gedoopt 1 Maart 1812 

13 Alotta Alida, gedoopt 6 November 1814 

{d) 3 Prederik, gedoopt 9 Scptembor 1770, gehuwd 26 Juni 1791 mot Johanna Prancina 
Vos 
(e) 1 Elisabeth Maria, gedoopt 18 Maart 1792, gehuwd met Petrus Michiel 
Tesselaar 

2 Anna Maria, gedoopt 29 September 1793, gehuwd met Johan Prederik 

Fentz 

3 Nicolaas Jacobui, gedoopt 8 Pebruari 1795 

4 Johan Hendrik, gedoopt 14 Augustus 1796 

5 Prederik Nicolaas, gedoopt 7 Januari 1798 

6 Johan Hendrik, go loopt 17 Maart 1799 

7 Frcdorik, gedoopt 22 Maart 1801 

8 Gabriel Jacobus, gedoopt 27 Februari 1803, gehuwd met Elsie Maria 

Heijncman 207 

RUSSOUW.— Vervolj. 

(/) 1 Elsie Maria, jong gestorven 

2 Frederik, goboron 11 November 1841, gehuwd met Josiua liosenberg 
(g) 1 Lcttio, goboren 20 April 1872 
2 Ella, goboreu 14 Mei 1875 
(/) 3 Joachim Williolm Heijneinan, geboren 10 Juni 1843, C.C. en E.M. 
van Malmcbury, gehuwd 8 Mei 1866 met Johanna Petronella lo 
Sueur 
(g) 1 Ann j. Maria, jong gestorven 

2 Elsio Maria Heijneinan, geboren 22 Juli 1871 

3 Angolique, geboren 30 Juni 1874 

4 Eijk Gabriel, geboren 30 Juni 1876 
( /) 4 Johanna Tranciua Vos>, jong gestorven 

(e) 9 Johan Ilendrik, gedoopt 29 Juli 1804 

10 Miohiol Christiaan, gedoopt 22 Dccembor 1805 

11 Daniel, gedoopt 20 December 1807 

12 Fetrus Jacobus, gedoopt 7 Januari 1810 

13 Ilendrik Johan, gedoopt 11 Augustus 1811 

(<0 4 Nioolaas, gedoopt 4 October 1772, gehuwd 26 Novembor 1797 met Alida Maria 
Teubes 
(e) 1 Nioolaas, gedoopt 30 September 1798 

2 Andries Georg Hendrik, gedoopt 20 October 1799 

3 Nioolaas, gedoopt 27 September 1801 

4 Josina Christina, gedoopt 17 April 1803 

5 Anna Maria, gedoopt 15 Juli 1804 

6 Frederik, gedoopt 21 Juli 1805 

7 Alida Maria, gedoopt 17 Januari 1808 

8 Christina, gedoopt 26 Novembor 1809 

9 Leonora Maria, gedoopt 31 Maart 1811 

10 Maria Johanna, gedoopt 19 Juli 1812 

11 Daniel Johan, gedoopt 12 September 1813 

12 Susanna Christina, gedoopt 18 December 1814 
(d) 5 Abraham, gedoopt 19 Juni 1774 

6 Jacobus, gedoopt 29 September 1776 

7 Johannes Nioolaas, gedoopt 16 Augustus 1778, gehuwd 6 December 1807 met 

Maria Catharina van Ilelsdiugen 
(e) Nicolaas, gedoopt 18 September 1808 
(d) 8 Maria Anna, gedoopt 16 Juli 1780, gehuwd met Daniel Barend Smit 

9 Anna Geertruida, gedoopt 25 Augustus 1782, gehuwd met Theunis Dirk van 
Schalkwijk 

10 Johanna Eli abcth, gedoopt 21 November 1784 

11 Gijsbert Dan el, gcuoo A i i« ^pnl 1/aO 
(c) 11 Debora Helena, gedoopt 4 Apiil 1734 

12 Jacoba Geertruij, gedoopt 4 Apiil 1734 208 814.-RUST. Melcliior Rust, vau Hessen, gehuwd 25 Januari 1756 met Catharina van 
Tondereii, wednwo vau Adolpli Borgertz. 
(fi) Isabella Slargarctha, gcdoopl 6 December 1761 Johannes Hendiik Rust, van Scherpenzoel, gehuwd 1 October 1775 met Hillefcje 
Geertruida Mostort. 

(4) 1 Johannes Houdrik, gcdoopl 4 Augustus 1770, gehuwd 29 April 1798 met Maria Johanna van 
Sohalkwijk 
(c) 1 Huibrcchl Johanna, gedoopt 26 September 1802 

2 Anna Ilillotjo, gcdoopl 24 December 1809 

3 Jan Hcndrik, godoopt 19 Soptombor 1813 
(6) 2 Anna Goertruida, gedoopt 15 Eebruari 1778 

3 Hilletjc Gccrtruida, godoopt 9 Januari 1780 

4 Ilillotjo Gecrtruida, gedoopt 22 April 1781, gehuwd met Johannes Bas&on 

5 Albert, gedoopt 6 Juli 1783, gehuwd mot Helena Maria Huijsamor 
(c) 1 Holona Johanna, godoopt 9 Soptomber 1810 

2 Jan Hcndrik, gedoopt 18 Juli 1813 

3 Jan Hcndrik, godoopt 24 September 1815 

4 Beatrix Uendrina, gedoopt 20 October 1816 
(ft) 6 Pietcr, gedoopt 26 Pebruari 1786 

7 llendrik Jacobus, gedoopt 22 Augustus 1790, burger te Stcllonbosuh, gohuwd 9 April 1809 mot 
Johanna Elisabeth Trutor, herlrouwd 2 April 1820 mot Anna Jacoba Louw 
(f) 1 Hillctjo Gccrtruida, gedoopt 18 Pcbruari 1810 

2 Frodorik Christoffol, godoopt 22 September 1811 

3 Anna Cathariua, gedoopt 27 Maart 1814 

4 Johanna Elisabeth, gedoopt 25 Augustus 1816 

5 Hillctjo Gccrtruida, godoopt 2 1 Januari 1819 
(5 Helena Anthonia, gedoopt 29 April 1821 

7 Beatrix nendrina, gedoopt 11 Augustus 1822 

8 Jan Hcndrik, godoopt 20 Ecbruari 1825 

9 Hester Maria, gedoopt 15 Juli 1827 

10 Hcndrik Jacobus, gedoopt 9 Augustus 1829 
(i) 8 Anna Hillctjo, gedoopt 27 April 1791 

9 Hilletjc Gccrtruida, gedoopt 5 Januari 1800 Jau Rust, van Amsterdam, geliuwd met Johanna Christina Smit. 
(U) ltobiiia Johanna Jacoba, gedoopt 7.1'obruari 1813 Carol llendrik Rust, van 's Gravenhagc, gehuwd 28 December 1755 met Jacomina 
fechalk, van 's Graveiihage, weduwe van llendrik Rijdom. '209 8I5.-RUTGERS. Hendrik Rutgers, van Maastricht, gehuwd met Rosina Seeders. 

(A) Johau Iloudrik, gedoopt 1G Mei 1790, gehuwd mot Lijdia Maria Jaroba Izuakse 
(c) 1 Susanna llendrika llosina, gedoopt 1 Januari 1809 

2 Johanna Jacoba, gedoopt 25 November 1810 

3 Hendrik Cocnraad Johannes, gedoopt 10 Mei 1812 

4 Johan Tobias, gedoopt 14 Augustus 1814 Jan Rutgers, van Groningen, gehuwd. 15 April 1798 met Cornelia Margaretha 
Muller. 

(i) 1 Krijn, gedoopt 9 Fcbruuri 1800 

2 Krijn, gedoopt 6 September 1801 

3 Johanna, gedoopt 13 Fcbruari 1803 

4 Andries Albcrtus, gedoopt 10 Juui 1804 816.-RUUGROK. Arnout Ruijgrok, van Vlaardingen, geliuwd 18 Mei 1721 met Anna van Hoeting. 

(Jj) 1 Dirk, gedoopt 28 Juni 1722, gehuwd 23 Juni 1748 met Maria Magdalena Hasp 
(c) 1 Jan Adolph, gedoopt 22 Juni 1749 

2 Christiaan Gerhardus, gedoopt 25 December 1751 

3 Christiaan Gerhardus, gedoopt 4 Maart 1753 

4 Gcertruida Johanna, gedoopt 9 Maart 1755 
(b) 2 Johanna, gedoopt 9 Jamuiri 1724 

3 Eoelof, gedoopt 7 Januari 1725, gehuwd met Anna Maria Boos 

(c) 1 Jan Adolph, gedoopt 24 Maart 1748, gehuwd 26 April 1778 met Cathariua Adriana Brand 

2 Anna Adriana, gedoopt 22 Juni 1749 

3 Anna Maria, gedoopt 8 November 1750, gehuwd met Joachim Thijss>en, hertrouwd met 

Floris Visser 

4 Cornelia, gedoopt 3 December 1752 

5 Maria Magdalena, gedoopt 23 Juni 1754 
(i) 4 Jacobus, gedoopt 4 November 1726 

5 Adriana, gedoopt 9 Januari 1729, gehuwd met Jacobus Hermansz 210 817 -de RUIJTER. Willom de Ruijter, van Nimwegen, gehuwd 8 October 1719 met Aletta Botiua. 
(b) Wilhelmiua Christina, gedoopt 29 September 1720 Geertruida de Ruijter, van liet eiland Texel, geliuwd met Frederik Noornig, 
hortrouwd 23 October 1803 met Johan Michiel Kaufmann, van Sonthausen, bij Saxen 
Gotha 818.-RUIJTINGA. Jacobus Ruijtinga, gehuwd met Rachel Roux. 

(A) 1 Johannes Jacobus, gedoopt 12 Juni 1796 

2 Sara Susanna, gedoopt 14 Januari 1798 

3 Geertruida Margurctha, gedoopt 5 April 1801 819.-RIJK. Xicolaas Rudolph Rijk, gehuwd 3 April 1740 met Maria Koekemoer. 

(A) 1 Maria Cornelia, gedoopt 21 Moi 1741, gohuwd met Christiaan Bok 

2 Cornelia, gedoopt 2(5 Januari 174-4, gehuwd met llermanus Claasen 

3 Rudolph, gedoopt 9 April 1740 

4 iiaoharia, godoopt 14 Maart 1751, gehuwd met Samuel Bussiu Coert Rijk, van Oldenburg, gehuwd 4 December 1791 met Anna Jacomina Nel. 211 820.-RIJKHEER. Johan Joachim Rijkheer (of Riekheer), van Quedlinburg, die naar Zuid Afrika 
kwam in het jaar 1736 in dienst der OoRt Indische Compagnie, huwde met Maria 
Margaretha Kamerling. 

(i) 1 Maria Margaretha, gedoopt 28 Maart 1751 

2 Johan Diederik, gedoopt 25 Juli 1756 

3 Jan Christiaan, gedoopt 22 Juni 1760 

4 Johan Berahardus, gedoopt 3 Januari 1763, burger to Swellendam, gehuwd 12 December 1784 

met Theodora Sara Heger, hertrouwd 6 Augustus 1797 met Zacharia Magdalena Niemand 
(c) 1 Anna Catharina, gedoopt 5 Maart 1786 

2 Sara Theodora, gedoopt 25 September 1788 

3 Maria Margaretha, gedoopt 17 Maart 1791, gehuwd met Helmoet Hartwig Roode 

4 Joaohimus Bernhardus, gedoopt 27 Juli 1800 

5 Andreas Johannes Marthiuus, gedoopt 5 Juni 1803 

6 Miohiel Huijbert CaBparus, gedoopt 15 September 1805 

7 Geertruida Susanna Cornelia, gedoopt 27 December 1807 

8 Barendina Elisabeth Magdalena, gedoopt 1 April 1810 

9 Andreas Helmon Jacobus, gedoopt 3 October 1813 

(6) 5 Wilhelm Joachim, gedoopt 11 Augustus 1765, gehuwd 31 Januari 1796 met Johanna Catharina (c) 1 Maria Petronella, gedoopt 30 April 1797 

2 Johan Fieter, gedoopt 8 September 1799 

3 Petronella Margaretha, gedoopt 2 October 1801 

4 Johan Wilhelmus, gedoopt 6 November 1803 

5 Johan Joachim, gedoopt 9 Maart 1806 

6 Johanna Catharina, gedoopt 19 Maart 1809 

(b) 6 Maria Margaretha, gedoopt 23 Augustus 1767, gehuwd met Johan Hendrik Jankowitz, hertrouwd 
met Marthinus Hermanus le Boux Philip Rijckaert, van Mechelen, gehuwd 18 Juli 1790 met Cornelia Barbara 
Klijnsmit, weduwe van Johan Frederik Rennebeek. •21: 821.-RIJKVOET. Carol ObristoiTol Rijkvoct, van Liechtenstein, burger te Stellenboscb, gehuwd 8 
October 1747 met Johanna van Fllewee. 

(h) 1 Maria Justina, gedoopt 24 November 1748, gehuwd met Jan Theron 

2 Christiaan Jolianncs, gcdoopt 15 November 1750 

3 Johanna Carolina, gedoopt 1 April 1753, gehuwd met Jolian Frodorik Ileijdcnreicli 

4 Jolianna Sopliia, gcdoopt 28 Maart 1755 

5 Jolianna Christina, gcdoopt 5 September 1756 822.-van RIJNEVELD. Tie stnmvader van deze familie was Daniel van Rijneveld, van Amsterdam, 
die in bet jaar 17.">9 naar Znid Afrika kwam als adsistent in dienst van de Oost 
Tndisobe Compngnie, on word in Mei 1777 aangesteld als landdrost van Swellendam. 
Hij blcef dnar tot in Febrnari 1782 toen hij verplaatst werd naar Stellenbosch als 
landdrost, alwaar bij stierf in Augustus 1785. Hij was gehuwd 23 Augustus 17G1 
met Anna Grove\ 

(b) 1 "Willem Stephanus, gcdoopt 24 Maart 1765, hoofdregter van de Kaap Kolonie, gehuwd 12 
Augustus 1782 met Martha Cornolia van dor Riet 
(c) 1 Daniel, gcdoopt 12 Mei 1783 

2 Johannes, gcdoopt 15 Augustus 178-4 

3 Daniel Johannes, gedoopt 25 Maart 1787, gehuwd 14 Juni 1812 met Magdalena Johanna 

do Wit 
(rf) 1 TTilhelmina Martha Johanna, gcdoopt 31 Januari 1813 
2 Maria Josina Magdalena, gedoopt 24 April 1814 
(c % 4 Maria, gedoopt 4 Mei 1788 

5 Willem Cornclis, gedoopt 26 Juli 1789, Untenant militair, gehuwd li October 1812 met 
Maria Anna Maijnier 
(d) Willo'ii Stephanus, gcdoopt 19 September 1813 
(c) 6 Anna Maria, gedoopt 13 Ecbruari 1791 

7 llclpcrus Itilsonia, gedoopt 31 Maart 1793 

8 Johanna Magdalena, gcdoopt 29 Maart 1795 

9 Martha Cornelia Emilia, gcdoopt 21 Juli 1796, gehuwd met Jacobus Johannes Gijsbertns 

van Oudtshoorn 
10 Johannes F.ederik Ilendrik, gcdoopt 30 Juli 1797, gehuwd 26 December 1819 met Maria 
Magdalena de Wet 
(6) 2 Anna Maria, gedoopt 19 April 1767 273 823.-RIJNHARD. Johan Diederik Christoffel Rijnhard, van Welver, gehuwd 20 Juli 1783 met 
Christina Margaretha Spies, weduwe van George Paul Mflser. 

(6) 1 Martha Catharina, gcdoopt 13 Juni 1784, gehuwd 4 October 1801 mot Nicolaas Heijneberg, van 
Breda 

2 Johanna Christina, gedoopt 9 April 1786, gehuwd met Frederik Hendrik Niehaus 

3 Maria Elisabeth, gedoopt 13 Juni 1790, gehuwd met Carel Georg Frederik Faustman 

4 Christina Margaretha, gedoopt 25 Maart 1792, gehuwd met Pierre Lambert 

5 Johanna Catharina, gedoopt 24 Mei 1801 Johan Hendrik Rijnhard, van Nieder Wildungen, gehuwd met Johanna Magda- 
lena Block. 
(b) Johan Hendrik, gedoopt 28 September 1783 Johan Frederik Rijnhard, van Maastricht, gehuwd 3 Maart 1709 met Anna 
Carolina Kirsten. 

(i) 1 Frederik Lodewijk Jacobus, gedoopt 1 September 1805 

2 Lodewijk, gedoopt 25 September 1808 

3 Anna Magdalena "Wilhelmina, gedoopt 26 October 1817 

4 Eobbert Johannes Steijn, gedoopt 30 November 1823 Frederik "Wilhelm Reinhard, van Berlin, gehuwd 14 Mei 1783 met Elsabe 
Susanna van der Heijden, weduwe van Jan Warneck. 214 824— SADIE. Johan Michiel Sadie, van Broek, gehnwd met Sara Maria Nielsen. 

lb) 1 Johan Michiel, gedoopt 3 April 1763 

2 Johan Adam, gedoopt 30 December 1764 

3 Paul Hendrik, gedoopt 25 December 1766 

4 Johanna Petronella, gedoopt 29 Januari 1769, gehuwd met Johannes Frederik Stemmet 

5 Frans Hendrik, gedoopt 30 Juni 1771 

6 Anna Margarotha, gedoopt 23 Mei 1773, gehuwd 7 September 1800 met Johan "Wilhelm Hoed, 

van Kahl 

7 Frederik Albrecht, gedoopt 29 September 1776, gehuwd met Aletta Catharina Smit 
(f) 1 Sara Maria, gedoopt 28 Maart 1818 

2 Jacobus Johannes Nicolaas, gedoopt 1 Juni 1821 

3 Aletta Maria Petronella, gedoopt 1 November 1823 
(b) 8 Cntharina, gedoopt 31 Januari 1779 

9 Anna Catharina, gedoopt 11 Juni 1780, gehuwd 29 Juni 1806 met Carol Wilhelm RiiRohiet, vnn 
Oud-PruiJ8sen 

10 Johanna Elisabeth, gedoopt 5 Augustus 1781 

11 Sara Margaretha, gedoopt 4 Januari 1784 

12 Frederik Albertus, gedoopt 25 Maart 1785 825.-SANDBERG. Johannes Sandberg, gehuwd met Maria Magdalena Preforms. 

(J) 1 Jacobus 

2 Johannes Adolph, burger te Stollenbosch, gehuwd 5 Maart 1797 met Elisabeth Jacoba van "Wijk, 
hertrouwd met Gesina Maria Botha 
(<•) 1 Elisabeth Maria Christina, gedoopt 8 April 1798 

2 Maria Magdalena, gedoopt 7 Juli 1799 

3 Maria Magdalena, gedoopt 14 Maart 1802 

4 Johannes Gerhardus 

5 Johannes Jacobus, gedoopt 8 October 1816 
(6) 3 Jan Petrus 

4 Benjamin Godlieb 215 

826— van de SANDE. Reijnier van de Sande (of van de Zande), van Batavia, weduwenaar, gehuwd 18 
Februari 1714 met Hendrina van Hoeting, weduwe van Jan Kotze. 

(b) 1 Catharina, gehuwd met Gijsbert le Febre 
2 Nicolaas, gedoopt 5 Juli 1716 Tieleman Johannes van de Sande, van Anne in het landschap Drenthe, doctor in 
medecijnen, gehuwd 6 October 1793 met Geertruida Johanna Heijning. 

(&) 1 Maria Magdalena, gedoopt 6 December 1795 

2 Johannes Lodewijk Willem, gedoopt 18 December 1796 

3 Daniel Frederik Georg, gedoopt 19 Augustus 1798 

4 Johannes Lucas, gedoopt 3 Januari 1802 Barend.van de Sande, van Gelderland, gehuwd 27 Maart 1796 met Johanna 
Geertruida Rutgers. 
(J) Bruno Wilhelm, gedoopt 2 September 1804 Johannes van de Sande, van Buuren in Gelderland, gehuwd April 1802 met 
Jacoba van der Merwe. 

(6) 1 Anna Hargarelha Petrouella, gedoopt 13 Mci 1804 

2 Johannes Jacobus Cornells, gedoopt 13 Mei 1804 

3 Catharina Frederica Jacoba Johanna, gedoopt 2 November 1805 

4 Pieter Johannes Schalk Willem, gedoopt 5 October 1806 

5 Johanna Arike Gesina Sara, gedoopt 1 Mei 1808 

6 Schalk Willem Jacobus Wentzel, gedoopt 29 October 1809 216 827.-SANDENBERGH. Hercules Sandenbergh, van Drontheim, apotheker in dienst der Oost Indisclie 
Gompagnie, kwam naar Zuid Afrika in liet jaar 1714, en hiiwde 2 Januari 1724 met 
Geertruij Christina Nissen, van Haderslebcn. 

(b) 1 Simoa Budolph, gedoopt 29 October 1724, gehuwd met Johanna Dorothea van Eooijen 

(c) 1 Heroules, gedoopt 12 April 1750, boekhouder in dieiist der Oost Indische Coinpagnio, 
gehuwd 11 December 1774 met Anna Catharina Malet 
(d) 1 Catharina, gedoopt 3 September 1775 

2 Hercules, gedoopt 8 Juni 1777 

3 Hercules, gedoopt 18 April 1779, gehuwd 10 Februari 1799 met Maria Margaretha 

Matthiessen 
(c) 2 Simon Petrus, gedoopt 18 Juli 1751 

3 Simon Jacobus, gedoopt 12 November 1752, gehuwd 31 Augustus 1783 met Judith do 
"Wit, weduwe van Willem van der Vijver 
(d) 1 Jacobus Petrus, gedoopt 2 October 1784 

2 Johanna Aletta, gedoopt 27 Augustus 1786, gehuwd mot Gabriel Jacobus le Eoux 

3 Ghristiaan Christoffel, gedoopt 5 Februari 1792 

(c) 4 Geertruij Sophia, gedoopt 29 September 1754, gehuwd 4 December 1774 mot Casper 
Termuijtelen, van Amsterdam, hertrouwd 23 Maart 1794 met Johannes Nicolaas Disch, 
van Hanosin 
(6) 2 Anna Margaretha, gedoopt 4 Mei 1727, gehuwd met Petrus Johannes de Wit 
3 Hercules, gedoopt 11 September 1729 828.-SANDERUS. Jacobus Cornelis Sanderus, gelmwd met Magdalena Wilbelmina van der Swijn. 

(4) 1 Lambertu8 Johannes, gedoopt 9 Januari 1763 

2 Jacobus Cornelis, gedoopt 19 October 1766 

3 Catharina Maria, gedoopt 18 September 1768, gehuwd 30 Maart 1783 met Joan Paul Fou Clare 

de Genier, van Mas d'Azil 

4 Magdalena "Wilhelmina, gedoopt 1 Juli 1770 

5 Carolina, gedoopt 27 April 1777, gehuwd met Focke Hendriks 

6 Johanna Jacoha, gedoopt 14 Februari 1779 

7 "Willem Hendrik, gedoopt 2 Juli 1780 

8 Cornelis Gerhardus, gedoopt 27 April 1783 217 829-SAPPEL. Frederik Sappol (of Saspel), van Kelberg aau den Oder, gehuwd 5 April 1733 
met Maria Elisabeth de Beer. 

(b) 1 Frederik Andries, godoopt 11 September 1735 

2 Gerhardus, gedoopt 12 Mei 1737 

3 Matthias Jacobus, gedoopt 14 Februari 1740 

4 Bosina Elisabeth, gedoopt 20 Mei 1742 

5 Helena Frederica, gedoopt 14 Juli 1743, gehuwd met Fieter liarend Meijer 

6 Samuel, gedoopt 25 April 1745 

7 Frederik Samuel, gedoopt 23 Mei 1748 

8 Frederik Andries, gedoopt 7 Mei 1750 830-SAUERMAN. Urbanus Sauerman, van Muhlbock, burger te Drakenstein, gehuwd 8 Mei 1735 
met Maria Collier, weduwo van Johannes Obertus. 

(b) 1 Urbanus, godoopt 19 Ootobor 1742, gehuwd met Magdalena Boeions 
(c) 1 Magdalena, godoopt 25 Maart 1770 
2 Maria, gedoopt 20 October 1771 
(b) 2 Maria, godoopt 8 November 1744, gehuwd mot Adolph Jonker, hortrouwd met Philip Ilartog Herman Adolph Sauernian, van het graafsohap Lippe, gehuwd 30 Mei 178-4 met 
Sara Helena Pienaar. 

(b) 1 Hendrik Adolph, gedoopt 8 Moi 1786 

2 Sara Salomina, godoopt 25 Maart 1788 

3 Antia Margaretha, gedoopt 29 April 1789, gehuwd met "Wlllcm Tobias Ooslhuijzen 

4 Salomon, gedoopt 21 April 1791, gehuwd mot Sara Maria Bouwcr 
(c) 1 Salomina Abigael, gedoopt 5 November 1817 

2 Sara Helena Jacomina, gedoopt 15 April 1819 

3 Hendrik Adolph Stcphanus, gedoopt 25 Augustus 1321 

4 Joroniias Cornells Johannes, godoopt 22 Juui 1823 

(6) 5 Hendrik Adolph, godoopt 4 November 1794, gehuwd met Magdalena Cathariua Lourens 

(c) Hondrik Herman Adolph, gedoopt 29 Juli 1825 
($) 6 Jacob Johannes, gedoopt 23 October 1798 218 831.-SCHABORT. Jan. Clirisfcoffel Scliabort, van Swijnaorde, gehuwd met Maria de Villiers. 
(h) Johannes Christoflel, gedoopt 30 October 1724, gehuwd 29 Augustus 1756 met Maria de Villiers 
(c) 1 Johannos Christoflel, godoopt 16 April 1758, burger te Stellenbosoh, gehuwd 80 Septem- 
ber 1787 met Margaretha Strijdom, weduwe van Albertua Pefcrus Mijburgh 

2 Abraham Stophanus, gedcopt omtront 1760 

3 Izaak, gedoopt 22 Augustns 1762 

4 Maria Dorothea, gedoopt 10 Februari 1765 

5 Maria Susanna, godoopt 10 Januari 1769 

6 Hester Susanna, gedoopt 10 Februari 1771 

7 Anna Elisabeth, gedoopt 15 November 1772 

8 Petrus Johannes, gedoopt 4 Juni 1775, gehuwd met Susanna Johanna Bosnian 
(d) 1 Johannes Christoffel, gedoopt 5 April 1795 

2 Maria Margaretha, gedoopt 25 September 1706, gehuwd met Jacobus Wilhelmus 

Uijs 

3 lzaak Petrus, gedoopt 2 September 1798 

4 Susanna Johanna, gedoopt 8 Juni 1800 

5 Susanna Johanna Elisabeth, gedoopt 15 November 1801, gehuwd met Jan Chris- 

toffel Bosnian 
G Petrus Johannes, gedoopt 27 Mei 1804 

7 Jacobus Christiaan, gedoopt 11 Januari 1807 

8 Ilermanus Lambertus, gedoopt 1 Jul! 1810 219 832 -van SCHALKWIJK. De stamvader van deze familie was Thennis van Schalkwijk, die van Holland 
naar Zuid Afrika kwam omtrent het jaar 1668, hnwde 14 Juni 1669 met Jacomina 
Harmens, en hertronwde (1) 25 Jannari 1682 met Geertruij Janse, (2) 2.5 September 
1689 met Ijsberta Adriana van Brengel. 

(b) 1 Dirk, gedoopfc 15 Mei 1672 

2 Dirk, gedoopt 10 October 1677, gehuwd met Martha Olivier 
(c) 1 Thennis, gedoopt 4 April 1705, gehnwd 3 December 1730 mot Mnria Slabheit 

(d) 1 Dirk, gedoopt 8 October 1732, gehnwd 22 Maart 1772 mot Jacomina Visser 

(e) Thennis Gerhardus, gedoopt 21 Febrnari 1773, gehnwd 15 October 1797 met 
Hilletje Aletta Smit 

(/) 1 Dirk Johannes, gedoopt 18 November 1798, gehuwd met Sophia 
Catharina Hnibreoht Smit 
(g) 1 Thennis Gerhardus, gedoopt 17 October 1824 
2 Dirk Johannes, gedoopt 5 October 1828 
(/) 2 Nicolaas Christoffel, gedoopt 6 Juli 1800, gehnwd met Engela Elisa- 
beth Christina Smit 
(g) 1 Thennis Gerhardns, gedoopt 22 April 1821 

2 Martin Johannes Fredorik, gedoopt 15 September 1822 

3 Hilletje Aletta Christina Helena, gedoopt 18 Juli 1824 

4 Adriana Beatrix Frederica, gedoopt 21 September 1826 

5 Engela Elisabeth Alberta Helena, gedoopt 9 December 1 827 

6 Theunis Gerhardus, gedoopt 20 September 1829 
(/) 3 Jacomina Gijsbcrta, gedoopt 29 Augustus 1802 

4 Helena Johanna, gedoopt 2 September 1804, gehnwd met Albert 

Barend Gildenhuijzen 

5 Hilletje Aletta, gedoopt 17 Mei 1807 

6 Theunis Gerhardus, gedoopt 13 Augustus 1809 

7 Anna Gijsberta, gedoopt 10 Mei 1812 

8 Maria Johanna, gedoopt 11 September 1814 
(d) 2 Jasper, gedoopt 3 Januari 1734 

3 Maria, gedoopt 8 Januari 1736, gehnwd met Dirk Jacobus Coetsee 

4 Johanna, gedoopt 6 October 1737, gehnwd met Jnrgen Wolfgang Spenglor 

5 Jacomina, gedoopt 25 December 1739, gehnwd met Johannes Gerhardns IJenfke, 

hertronwd met Johannes Louw 
G Barbara, gedoopt 1 Juli 1741 

7 Gerrit, gedoopt 3 Juli 1744, gehuwd 9 Februari 1777 met Hilletje Smit 
(e) 1 Maria Jacomina, gedoopt S Mei 1778, gehnwd met Johan Daniel Ehlcrs 

2 Francois, gedoopt 29 Augustus 1779, gehnwd 20 October 1805 met Maria 
Jaooba Bester 220 \m SCnALKTTTJK.— Verrolg. (/) 1 Hilletje Jaoomina, gedoopt 21 September 1807, gehuwd met Daniel 
Johannes Ehlers 

2 Jacobus Johannes, gedoopt 29 October 1809 

3 Andries Joaohim, gedoopt SI October 1813 

4 Maria Elisabeth Jaooba, gedoopt 8 Deoember 181G 
6 Franoina Helena, gedoopt 19 September 1819 

6 Anna Elisabeth, gedoopt 27 Ootober 1822 

7 Maria Johanna, gedoopt 24 April 1825 

(0) 8 Theunis, gedoopt 21 Jannari 1781, gehuwd met Johanna Catharina Basson 
(/) 1 Gerhardus Johannes, gedoopt 25 Juli 1810 

2 Anna Gijsberta Margaretha, gedoopt 20 Juni 1812 

3 Theunis Jacobns, gedoopt 2 Jannari 1814 

4 Johannes Albertus, gedoopt 19 September 1819 

6 Hilletje Jacoba Jaoomina, gedoopt 13 Jannari 1822 
G Anna Gijsberta Geertrnidn Petronella, gedoopt 25 April 1824 
(e) 4 Gerrit, gedoopt 20 April 1783 

5 Nicolaaa Everhardus, gedoopt 5 Juni 1785, gehuwd 30 September 1810 met 
Hilletje Gerhardina Slabbert 
(/) 1 Johannes Everhardus Francois, gedoopt 24 Angnstns 1811 

2 Gerrit, gedoopt 29 Augustus 1813 

3 Elisabeth Margaretha Gerhardina Johanna, gedoopt 22 October 

1815 

4 Nioolaas Everhardus, gedoopt 16 November 1817 

5 Marthinns Gerhardus Andries, gedoopt 2 April 1820 

6 Hilletje Jaoomina Frederica, gedoopt 3 Maart 1822 

7 Petrns Adriaan, gedoopt 27 Jannari 1825 

8 Dirk Daniel Jaoobns, gedoopt 18 Ootober 1829 

9 Elisabeth Margaretha Helena, gedoopt 18 Ootober 1829 

(p) 6 Dirk Jacobus, gedoopt 6 Mei 1787, gehuwd met Engela Helena Smit 
(01 Gerrit, geboren 30 Augustus 1813 

2 Jaoobus Hendrik, geboren 11 Jannari 1815 
(e) 7 Jaoobus, gedoopt 21 December 1788 

8 Gijsbertus, gedoopt 5 September 1790 

9 Ockert, gedoopt 17 Juni 1792, gehuwd met Helena Alberta Carstens 
(/) 1 Hilletje Gijsberta Petronella, gedoopt 2 Juli 1820 

2 Helena Alberta, gedoopt 29 September 1822 
(e) 10 Hilletje Jacomina, gedoopt 25 December 1794, gehuwd met Jan Frederik 
Eirsten 

11 Jasper, gedoopt 7 Augustus 1796 

12 Maria Johanna, gedoopt 23 September 1798 

13 Martha Johanna, gedoopt 6 Juli 1800 

14 Nioolasina Jacomina Hendrina, gedoopt 11 Juli 1802 
(d) 8 Ockert, gedoopt 25 December 1746 221 van SCHALKWIJK.— Vervolg. 

9 Gijebertus, gedoopt 27 Juli 1749; gehuwd 14 Februari 1779 met Huibreoht Srait, 
hertrouwd 5 October 1783 met Anna Catharina Smit 
(e) 1 TheuniB Dirkze, gedoopt 26 December 1779, gehuwd 25 Maart 1804 met 
Anna Geertruida Rubbouw 
(/) 1 Gijsbertus Gabriel, gedoopt 17 Febraari 1805 

2 Nicolaas, gedoopt 8 Maart 1807 

3 Thennis Johannes, gedoopt 27 Maart 1808 

4 Anna Maria, gedoopt 20 Augustus 1809 

5 Huibreoht Johanna, gedoopt 25 November 1810 

6 Thennis Gabriel, gedoopt 26 Juli 1812 

7 Nioolaas Everhardns, gedoopt 12 September 1813 

8 Gijsbert Frederik, gedoopt 18 December 1814 

(e) 2 Maria Johanna, gedoopt 1 Januari 1782, gehuwd met Jan Hendrik Bast 

3 Maria Jaoomina, gedoopt 28 November 1784, gehuwd met Gerrit Oostbnijzen 

4 Hilletje Gijsberta, gedoopt 7 Mei 1786, gehuwd met Evert Petrns Loubser 
(d) 1 Huibreoht, gehuwd met Johannes Hermanns Garstens 

11 Catharina Helena, gedoopt 22 December 1754, gehuwd met Gijsbert van der 
Westhuijzen 
(e) 2 Ockert, gedoopt 14 November 1706, gehuwd 1 Ootobor 1735 met Sara Coetsee, weduwe 
van Jan Nel 
(d) 1 Margaretha, gedoopt 27 Mei 1736 

2 Dirk, gedoopt 19 April 1739, gehuwd S December 1762 met Geertruij Elisabeth 
Wiese 
(e) 1 Margaretha Johanna, gedoopt 12 April 1767, gehuwd met Andries 
van Zijl 
2 Ockert Johannes, gedoopt 1 October 1769, burger te Qraaff-Reinet, gehuwd 
29 April 1792 met Magdalena Maria de Klerk 
(/) 1 Cornells Johannes, gedoopt 24 Fobruari 1793 

2 Ockert Dirk Jacobus, gedoopt 5 October 1794 

3 Dirk Christoftel, gedoopt 5 November 1797 

4 Geertrnij Margaretha Elisabeth, gedoopt 15 Juli 1798, gehuwd met 

Johannes Gerhardns Cornells Kotze 
6 Petrns Benjamin, gedoopt 1 November 1801 

6 Magdalena Maria, gedoopt 25 September 1803 

7 Johannes Daniel, gedoopt 21 Mei 1804 

8 Margaretha Aletta Dorothea, gedoopt 18 Mei 1806 
(d) 3 Catharina Margaretha, gedoopt 16 Juli 1741 

4 Sara, gedoopt 2 Februari 1744, gehuwd met Arnoldus Basson 

5 Martha Margaretha, gedoopt 16 April 1747, gehuwd met Johannes van der 

Westhuijzen 

6 Anna Elisabeth, gedoopt 25 Januari 1750, gehuwd met Albertus Basson 

7 Jaoominn, gedoopt 13 Augustus 1752 

8 Aletta Geertruij, ejedoopt 30 Maart 1755 222 van SCHALKWLTK.— Terrolg. 

(d) 9 Johannes, gedoopt SO Maart 1755, burger te Stellenbosch, gehuwd 2 Mei 1785 met 
Susanna Jacoba van Wijk 
(e) 1 Sara Maria, gedoopt 1 October 1786, gehuwd met Johannes Benjamin van 
Zijl 
2 Arie Willem, gedoopt 9 November 1787 
8 Ockert Johannes, gedoopt 17 October 1790 
4 Elisabeth Susanna, gedoopt 2 October 1791 
6 Anna Jaoomina, gedoopt S November 1793 

6 Susanna Jacoba Angelina, gedoopt 18 Ootober 1795 

7 Aletta Geertruida Gijsberta, gedoopt 19 Februari 1797, gehnwd met Willem 

Steenkamp 

8 Hendrika Magdalena, gedoopt 7 Ootober 1798 

9 Jan, gedoopt 16 Februari 1800 

10 Martha Margaretha, gedoopt 17 Ootober 1802 

11 Hendrika Christina, gedoopt 10 November 1805 

(c) 3 Gerrit, gedoopt 2 September 1708, burger te Drakenstein, gehuwd met Martha Prevot, 
weduwe van Gerrit van Wijk 
(d) 1 Dirk, gedoopt 4 Juni 1741 

2 Tobias, gedoopt 30 September 1742, gehuwd 30 November 1766 met Jacoba 
Elisabeth du Preez 
(e) Philippus Ludowious, gedoopt 16 Juli 1769, burger te Swellendam, gehuwd 16 
Ootober 1796 met Petronella Maria le Boux, hertrouwd in Ootober 1809 
met Magdalena Catharina Kleijnhaus 
(/) 1 Tobias Gerhardus, gedoopt 26 December 1799 

2 Gabriel, gedoopt 23 Maart 1804 

3 Philip Lodewicus, gedoopt .7 Juli 1805 

4 Ghristiaan Jacobus, gedoopt 7 December 1806 

5 Abraham Petrus, gedoopt 7 Augustus 1808 

6 Sara Margaretha, gedoopt 22 April 1810 

7 Philip Lodewicus, gedoopt 27 October 1811 

8 Helena Catharina, gedoopt 19 April 1813 

4 9 Johannes Adolph, gedoopt 20 November 1814 

10 Oornelis Theodoras, gedoopt 17 Mei 1816 

11 Jacoba Elisabeth, gedoopt 12 April 1818 

12 Maria Sophia, gedoopt 3 Ootober 1819 

13 Isabella Hermina, gedoopt 7 Ootober 1821 

(<2) 3 Theunis, gedoopt 20 September 1744, gehuwd 6 November 1768 met Hester 
Yermaak 
(e) 1 Gerrit, gedoopt 17 Juni 1770, burger te Swellendam, gehuwd 22 Ootober 
1797 met Catharina Stroebel 
(/) Martha Catharina, gedoopt 16 Februari 1800 
(c) 2 Cornelis Tobias, gedoopt 17 Mei 1772, burger te Swellendam, gehuwd 15 
Februari 1795 met Maria Martha Vogel 223 vau SCHALKWIJK.— Vervolg. 

(/) 1 Jaoomina Ohristina, gedoopt 30 Ootober 1796 

2 TheuniB Gerhardns, gedoopt I April 1798 

3 Johan Ghristiaan, gedoopt 16 Februari 1800, gehuwd met Elsie 

Johanna Magdalena Soheepers 
(gr) 1 Cornelia Tobias, gedoopt 27 Juni 1819 
2 Gerrit Goenraad, gedoopt 4 Maarfc 1821 
(/) 4 Cornelia Tobias, gedoopt 4 Jnni 1803 

5 Johannes Hermanns, gedoopt 20 September 1805 

6 Philippns Lodewions, gedoopt 1 Februari 1809 

7 Petrus Jaoobns Johannes, gedoopt 23 Jannari 1812 

8 Hester Maria Susanna, gedoopt 17 Jnli 1814 

9 Maria Martha, gedoopt 12 November 1815 
10 Aletta Johanna, gedoopt 14 Jannari 1821 

(e) 3 Susanna Sophia, gedoopt 9 April 1775, gehnwd met Izaak Moijer 

4 Maria Elisabeth, gedoopt 6 Jannari 1778, gehnwd met Gerrit Oosthnijzen 
(d) 4 Gerrit, gedoopt 8 October 1745 

5 Martha, gedoopt 30 Jnli 1747, gehuwd met Johannes Soheepers 

6 Ookert, gedoopt 17 November 1748 

7 Gijsbert, gedoopt 4 Jannari 1750 

8 Abraham Johannes, gedoopt 9 September 1753 

9 Jaoobns, gedoopt 20 Jnli 1755, burger te Stellenbosob, gehuwd 14 Maart 1784 met 

Rerjntje Maria Fourie 
(e) Jacoba Maria Elisabeth, gedoopt 17 Augustus 1800 
(d) 10 Jaoomina, gehnwd met Frans Stephanns Maritz 
(c) 4 Gijsbert, gedoopt omtrent 1711 
5 Jaoomina, gedoopt 23 April 1713 
(i) 3 Anna, gedoopt 15 Ootober 1679, gehnwd met Jan Brommert 224 
833-SCHEEPERS. De stamvader van dezo fainilie was Izaak Scheepera, van Rotterdam, die uaar 
Zuid Afrika kwam voor liet jaar 1688 mot zijne vrouw en een kind, on vestigde zich 
als burger te Stellenbosch. ' 

(i) 1 Izaak, geboren te'Botterdam, geliuwd 2(5 Fobruari 1713 met HeBtcr van der Heijden 

(c) 1 Alewijn, gedoopt 3 Februari 1715 

2 Jacoba Elsabo, godoopt 25 October 1710 
(b) 2 Coenraad Jacob, geboren aan de Kaap, gehuwd 13 Maart 1712 met Maria Botha 

(e) 1 Geertruij, gedoopt in December 1712, gehuwd met Jacobus Burger 

2 Maria, gedoopt 5 Maart 1713, gehuwd met Gerrit Cloete 

3 Fredorik, gedoopt 19 Mei 1715, burger te Stellenbosch, gehuwd met Catharina Hoffman, 

wed u we van Frederik Hiobner 
(d) 1 Fredorik, gedoopt 7 Juni 1739, gohuwd 8 November 1761 met Johanna Magdalena 
Oosthuijzon 
(e) 1 Fredorik, gedoopt 31 Juli 17G3, burger to Swellendam, gehuwd 17 Novem- 
ber 1785 met Jaooba van Belen 
(/) 1 Coenraad Frederik, gedoopt 18 Maart 1787, gehuwd met Elsie 
Elisabeth Landman 
[g) Frederik Johannes, gedoopt 3 Mei 1809 
(/) 2 Jacobus Johannes, gedoopt 22 Februari 1789 

3 Susanna Jacoba, gedoopt 17 Februari 1791, gehuwd met Philip 
Lodewijk Vogel 
(e) 2 Catharina, gedoopt 16 Deoember 1764, gehuwd met Johannes Vermaak 

3 Magdalena Geertruij, gedoopt 22 Februari 1767, gehuwd mot Fieter Brits 

4 Gerhardus, gedoopt 19 November 1769, burger to Swellendam, gehuwd 8 

Maart 1795 met Anna Christina Steijn, weduwe van Johannes Jnrgeu 
Potgieter 
(/) 1 Gerhardus Cornells Coenraad, gedoopt 1 September 1797 

2 Frederik Johannes Jacobus, gedoopt 1 September 1797 

3 Pioter Johannes Ghristoffol, godoopt 6 Juni 1799 

4 Elsie Magdalona Johanna, godoopt 9 Maart 1801 

5 Martha Maria Magdalena, gedoopt 23 December 1803 

6 Catharina Wilhelmina, gedoopt 15 Januari 1806 

7 Anna Margaretha Frederica, gedoopt 19 Mei 1807 

8 Gerhardus Johannes Adolphus, gedoopt 28 April 1809 

9 Catharina Wilhelmina Frederica, gedoopt 15 Deoember 1811 

(?) 5 Johannes Hendrious, gedoopt 19 April 1772, burger te Swellendam, gehuwd 
1 November 1795 met Christina Susanna Minnie 
(/) 1 Susanna Johanna, gedoopt 22 Januari 1797 

2 Frederik Johannes, gedoopt 28 Juli 1799 

3 Johanna Magdalena, gedoopt 29 Juli 1802 

4 Theodora Coiuulia, gedoopt 30 September 180 i 

5 Christina Geertruida, gedoopt 3 Mei 1807 225 SCHEEPEKS — Vervolg. 

(/) 6 Theodoius Cornelis, gedoopfc 5 Mei 1810 

7 Johannes Hendrioas Marthinas, gedoopt 4 Maart 1813 

8 Petras Gerhardus Joachim, gedoopt 24 Februari 1817 

(e) 6 Johanna Magdalena, gedoopt 9 October 1774, gehuwd met Petrus Johannes 
van Belen 

7 Eleie, gedoopt 3 Ootober 1777 

8 Petronella Cornelia, gedoopt 16 Mei 1779, gehuwd met Johanties Christoffel 

Landman, hertronwd met Nioolaas van Rensburg 

9 Gatharina, gedoopt 20 Mei 1781, gehuwd met Willem Landman 
10 Coenraad, gedoopt 29 September 1782 

(d) 2 Coenraad, gedoopt 12 November 1741 
(c) 4 Anna, gedoopt 29 Augustus 1717, gehuwd met Abel Pienaar, hertronwd met Cornelia 
van Tonderen 
5 Sophia, gedoopt 29 Maart 1722, gehuwd met Gerrit Bezuidenhout 

G Christina, gedoopt 5 December 1723, gehuwd 2 Jnni 174S met Dirk Minnie, hertronwd 
(1) met Johannes da Bnis, (2) met Jacob Senekal, (3) met Jacob Michiel Helbeck, 
van Aalburg 
(i) 3 Gen it, geboren aan de Kaap, gehuwd met Susanna Bruwel 

(c) 1 Jacobus, gedoopt 21 Jannari 1725, gehuwd 25 Mei 1755 met Maria Elisabeth van Wijk, 
hertrouwd 25 November 1770 met Sara Delport, wedawe van Hendrik Johannes 
Strijdom 
(d) 1 Susanna, gedoopt 20 Maart 1757, gehuwd met Johannes Strijdom 

2 Gerrit, godoopt 1 Maart 176 1, burger te Swellendam, gehuwd 14 October 1781 
met Helena Dorothea Bekber 
(e) 1 Helena Dorothea, gedoopt 5 October 1782, gehuwd met Jacobus Carelse, 
hertrouwd met Johannes Petrus Botha 
2 Jacobus, gedoopt 11 April 1784, burger te Graaff-Reinet, gehuwd 16 
December 1804 met Anna Hendrina Bekker 
( /) Maria Magdalena, gedoopt 5 Maart 1809 
(e) 3 Stephanns Johannes, gedoopt 20 November 1785, gehuwd met Maria 
Magdalena van Bensburg 
(/) 1 Gerrit, gedoopt 6 November 1809 

2 Maria Magdalena, gedoopt 26 December 1810 
(e) 4 Maria Helena, gedoopt 7 October 1787 

5 Gerrit Marthinus, gedoopt 15 Juli 1790, gehuwd in Augustus 1808 met 
Jacomina Catbarina van Jaarsveld 
(/) Beijnier Johannes, gedoopt 26 December 1810 
(e) 6 Maria Elisabeth, gedoopt 14 April 1793 
[d) 3 Jacobus, gedoopt 22 Augustus 1762, burger te Swellendam, gehuwd 17 Juui 1781 
met Martha Clara de Jager 
(e) 1 Jacobus Johannes, gedoopt 25 Augustus 1782, burgor te Stellenbosoh, 
gehuwd 14 Augustus 1803 met Johanna Jacomina van der Westhuijzen 
(/) 1 Jacobus Johannes, gedoopt 21 October 1804 22b SCHEEPEltS.— Vervolg. 

(/) 2 Anna Susanna, gedcopt 16 November 1805 
3 Martha Catharina, gedoopt 3 October 1808 
(e) 2 Gideon, gedoopt 11 Januari 1784, burger te Swellendam, gehuwd 10 April 
1803 met Hester Magdalena Kleijnhans 
(/) 1 Hester Magdalena Mensina, gedoopt 6 Mei 1804 

2 Jacobus Johannes, gedoopt 27 November 1805 

3 Martha Clara Maria, gedoopt 28 Maori 1810 

4 Maria Fophia Elisabeth, godoopt 12 Juli 1812 

5 Evert Philip, gedoopt 6 Jnli 1814 

6 Gideon Johannes Hondricus, gedoopt 6 April 1817 

7 Sara Hester Susanna, gedoopt 5 Maart 1820 

8 Susanna Catharina, gedoopt 1 7 Maart 1822 

(e) 3 Eegina Catharina, gedoopt 21 October 1787, gehnwd met Hendrik Schoeman 

4 Maria Elisabeth, gedoopt 6 Mei 1790 

5 Martha Magdalena, gedoopt 4 November 1792 

6 Gerhard us Stephanus, gedoopt 1 April 1793 

7 Carel Johannes, gedoopt 14 Juni 1795 

(</) 4 Maria Elisabeth, gedoopt 26 Augustus 176 1» gehuwd met Hendrik Josephus 
Strijdom 
5 Anna Sophia, gedoopt 23 November 17G6, gehuwd met Nicolaas Jaoobus Oost- 
hnijzen 
(r) 2 Susanna, gedoopt 8 September 1726, gohnwd met Cornells Vermaak 

3 Coenraad, gedoopt 7 November 1728, burger te Swellendam, gehuwd 24 April 1763 met 
Elsie OoBthuijzen, hertrouwd 12 October i788 met Maria van Belen 
(</) 1 Magdalena, gedoopt 1 April 1764, gehuwd met Jan Meijer 

2 Frederik Johannes, gedoopt 3 Augustus 1706, burger te Graaff-Reinet, gehnwd 4 
November 1792 met Anna Francina Haarhof 
(e) 1 Susanna Magdalena, gedoopt 3 Mei 1795 

2 Johanna Frederica Catharina Wilhelmina, gedoopt 26 December 1797 

3 Anna Anganessa, gedoopt 16 Februari 1800 

4 Frederik Coenraad, gedoopt 31 Maart 1801 

5 Elsie Cathatina, gedoopt 8 April 1804 

G Nicolaas Gerhardus, gedoopt 18 Juni 1809 
(d) 3 Catharina Elisabeth, gedoopt 29 Januari 17C9, gehuwd met Hendrik Breitenbach 

4 Elsie, gedoopt 31 Maart 1771 

5 Petronella, gedoopt 24 October 1773, gehuwd met Marthinus Jesaias van Bensburg 

6 Gerrit, gedoopt 2t Maart 1776, burger te Swellendam, gehuwd met Anna 

Margaretha van Rtnsburg 
(c) 1 Hester Magdalena, gedoopt 7 April 1793 
2 Coenraad, gedoopt 12 April 1795 
(d) 7 Coenraad, gedoopt 14 Maart 1779 

8 Jan Marthinus, gedoopt 18 Juni 1780, burger te Swellendam, gehnwd 5 Augustus 
1798 mot Magdalena Landman 227 SCHEEPEUS.— Verrolff. 

(e) 1 Martha Maria, gedoopt 16 Februari 18C0, gehuwd met Johannes Cornelia 
Meijer 

2 Elsie Johanna Marthira, gedoopt 11 April 1802 

3 Coenraad Johannes Abraham, gedoopt 22 December 1803 

4 Magdalena Petronella Catharina Stoffelina, gedoopt 10 Mei 1808 

5 Marthina Johanna Margaretha, gedoopt 6 November 1809 

6 Hester Leonora, gedoopt 17 Mei 1812 

7 Carolina Snsanna Gerdina, gedoopt 12 November 1815 

8 Wilhelmina Cornelia, gedoopt 1 Maart 1818 

Catharina Aga'ha, gedoopt 6 September 1819 
Id) 9 Johanna Magdalena, gedoopt 30 November 1783, gehuwd met Cornelia Vermaak 
10 Elsie, gedoopt 12 October 1788, gehuwd met Frederik Johannes Potgieter 
(c) 4 Gerrit, gedoopt 7 November 1734, gehuwd 9 Mei 1762 met Susanna Elisabeth van 
Leeuwen 
(d) I Maria Elisabeth, gedoopt 12 Mei 1763 

2 Gerhardus Stephanas, gedoopt 20 October 1765, burger te Swellendam, gehnwd 2 
April 1786 met Catharina van Vuuren 
(e) 1 Sara Johanna, gedoopt 23 December 1787, gehuwd met Philippus Theunis 
van Staden 

2 Snsanna Geertruida Elisabeth, gedoopt 18 November 1790 

3 Gerhardus Christoffel Stephanus, gedoopt 18 November 1792, gehnwd met 

Anna Isabella Servasina Potgieter 
(/) 1 Sara Johanna, gedoopt 24 April 1818 

2 Gerhardus Stephanus, gedoopt 1 April 1820 

3 Hermanns Lambertns, gedoopt 30 Jnli 1821 

4 Cornells Coenraad, gedoopt 5 Mei 1822 
(e) 4 Lucas Cornelia, gedoopt 14 Juni 1795 

5 Snsanna Elisabeth, gedoopt 15 April 1798 

6 Snsanna Catharina, gedoopt 9 Jnni 1799 

7 Johannes Jacobus, gedoopt 2 Maart 1800 

8 Cornells Coenradns, gedoopt 16 Maart 1801 

9 Hendrik Christoffel Petrus, gedoopt 11 Mei 1806 
(d) 3 Snsanna, gedoopt 17 Jannari 1768 

4 Sara Johanna, gedoopt 25 Maart 1770, gehnwd met Christiaan Kock 

5 Cornells Coenraad, gedoopt 14 Februari 1773, burger te Graaff-Reinet, gehnwd 8 

Januari 1797 met Sara Johanna van Yuuren 
(e) 1 Gerhardus Stephanus, gedoopt 28 October 1798 
2 Cornelia Coenraad, gedoopt 14 November 1802 
Id) 6 Hester Anthoinetta, gedoopt 15 October 1775, gehnwd met Petrus van 
Staden 

7 Martha Magdalena, gedoopt omtrent 1777, gehnwd met Gerhardus Oosthnijzen, 

hertronwd met Hendrik van Bensburg 

8 Susanna Elisabeth, gedoopt 12 December 1779 22S SCHEEPE11S.— Verrolg. 

{d) 9 Jaoobns Johannes, gedoopt 22 November 1781, gehnwd met Hester Margaretha 
Snijman, hertrouwd met Regina Catharina Vogel 
(e) 1 Amerentia Susanna, gedoopt 26 December 1S06 
2 Jacoba Susanna, gpdoopt 6 November 1809 
(d) 10 Hendrik Christoffel, gedoopt 2L November 1784 
(c) 5 Gerrit Stephanas, gedoopt 6 October 1737 

6 Stephanas, gedoopt 3 April 1740, gehuwd 3 November 1766 met Maria Elisabeth van 
Vtinren 
(d) 1 Susanna Josina, gedoopt 31 Januari 1768, gehnwd met Hendrik van Eensbnrg 
2 Gerrit, gedoopt 3 Maart 1771, burgor te Graaff-Reiner, gehuwd 13 Jnni 17L0 met 
Aletta Geertruij Viljoen 
(e) Elisabeth Maria, gedoopt 6 April 1794 
[d) 3 Anna Catharina, gedoopt 28 Februari 1773, gehuwd met Ohristiaan Ernst Schutte 

4 Maria Elisabeth, gedoopt 19 Februari 1775, gehuwd met Johannes Jaoobns Viljoen 

5 Anna Goortruij, gedoopt 25 Mei 1777, gehuwd met Jan Hendrik Combrink 

6 Stepbanua Lucas, gedoopt 12 "December 1779, burger te Swellendam, gehnwd 23 

Juni 1799 mot Maria Elisabeth Strijdom 

7 Fara Johanna, gedoopt 28 April 1782, gehuwd mot Hendrik Josephus Strijdom 

8 Jacobus Coenraad, gedoopt 31 October 1784 

9 Lucas Johannes, gedoopt 20 Mei 1787 

10 Hester Anthoinetta, gedoopt 13 Jnni 1790, gehuwd met Barend Christiaan 
Greijling 
(c) 7 Geertruij Magdalenn, gedoopt 9 September 1742, gehuwd met Johannes Strijdom 

8 Johannes, gedoopt 7 Maart 1745, gehuwd 21 Mei 17G9 met Martha van Schalkwijk, her- 
trouwd 6 September 1795 met Catharina Elisabeth van der Westhuijzen, weduwe van 
Gabriel le Roux 
(d) 1 Maria Elisabeth, gedoopt 29 September 1771, gehnwd met Jan Hendrik Combrink 
2 Gerrit, gedoopt 10 Jannari 1773, burger te Graaff-Reinet, gehuwd 7 Februnri 1796 
met Anna Margaretha Strijdom 
(c) 1 Petrus Jacobus, gedoopt 25 Juni 1797 

2 Gerrit Johannes Carolus, gedoopt omtrent 1799 
(d) 3 Susanna, gedoopt 18 September 1774, gehuwd met Carel Johannes de Jager 

4 MaTtha, gedoopt 8 Februari 1778, gehuwd met Petrus Jacobus Maree, hertronwd 

met Michiel Otto 

5 Johannes Stophanus, gedoopt 29 Augustus 1779 

6 Hester Maria, gedoopt 19 November 1797 
(r) 9 Hester Toonlanetta, gedoopt 22 Februari 1750 Grerrit Scheepers, namen van ouders onbebend, gclmwd met Hester de Lange. 
(6) Johanna Christina, gedoopt 31 Mei 1801 229 834.-SCHEFFER. Hendrik Scheffer, van Wetzlar, gehnwd 14 Mci 1707 met Susanna GreefE. 

(S) 1 Matthijs, gedoopt 13 Mei 1708 

2 Susanna Dorothea, gedoopt 29 Mei 1710 

3 Hendrik Jacobus, gedoopt 11 October 1716, burger te Stellenbosch, gehuwd 30 Juni 1748 met 

Anna Margaretha van den Berg, weduwe van Johannes Hattingh 
(c) 1 Hendrik Jacobus, gedoopt 6 April 1749 

2 Jacoba Christina, gedoopt 23 Mei 1751 

3 Maria Jacoba 

(b) 4 Johannos, godoopt 3 November 1720 

5 Anna Margaretha, gedoopt 3 November 1720, gehuwd 26 November 1752 met Carel Albregt, van 

Bronswijk 

6 Adriaan, gedoopt 26 September 1723 

7 Catharina, gedoopt 28 September 1726 Jacob Scheffer, van Frankfort aarc de Main, gehuwd 7 Mei 1719 met Elisabeth 
Viret. 

(b) 1 Margaretha, gedoopt 3 Maart 1720 

2 Dorothea, gedoopt 14 September 1721 

3 Jacob, gedoopt 31 October 1723, gehuwd 16 Augustus 1750 met Geertruij Jaoomina van Kerken 

4 Stephanus, gedoopt 11 November 1725 

5 Elisabeth, gedoopt 16 Mei 1728 

6 Louisa, gedoopt 2 April 1730, gehuwd met Hieronimus Hendriks 

7 Magdalona, gedoopt 18 Januari 1732 

8 Johannos Coonradns, godoopt 17 Jnli 1735 Christiaan Scheffer, van Einbeck in Hanover, gehnwd 21 Maart 1802 met 
Margaretha Elisabeth Steijnvat. 

(&) 1 Catharina Bartholomina Elisabeth, gedoopt 31 Augustus 1806 

2 Johanna Sophia Henrietta, gedoopt 4 Jnli 1808 

3 Margaretha Fredorica Carolina, gedoopt 25 November 1810 Greorg Grodfried Scheffer, van Nbordhausen, gehuwd 27 April 1801 met Clara 
Catharina Kemp, weduwe van Johan Frederik Herwieg. Anna Maria Scheffer, van Amsterdam, gehnwd 11 Maart 1792 met Petrns 
Wilhelm Lots. 230 835— van der SCHELDE. Lambert van der Schelde, gehuwd met Alida Mijburgh. 

(A) 1 Maria, gedoopt 13 Januari 1715, gehuwd 16 October 1735 met Jan Jurgon Drewes, van 
Saxenhauson 

2 Sophia, gedoopt 13 Juni 1717, gehuwd 12 Mei 1748 met Jaoob Sook, van Habekoet 

3 Jan Lambert, gedoopt Juli 1719 

4 Aletta, gedoopt 25 Januari 1722 

5 Johanna, gedoopt 12 November 1724, gehuwd met Johan Gcorg Smal Christiaan van der Schelde, van Middelburg, gehuwd 1 April 1731 met Anna 
Elisabeth Pretorius. 

(b) 1 Lambertus, gedoopt 3 Februari 1732 

2 Maria, gedoopt 13 December 1733, gehuwd met Christiaan Paulsen 

3 Anna Elisabeth, gedoopt 21 Juni 1736, gehuwd met Hendrik Herbst 

4 Lambertus, gedoopt 14 Juni 1739 

5 Sibella Christina, gedoopt 26 November 1741 836-SCHELLER. Sebastiaan Valentijn Scheller, van Maagdeburg, gehuwd 2 Januari 1752 met 
Gesina Franke, hertrouwd 6 October 1771 met Wilhelmina Maria van der Poel. 

(&) 1 Dorothea Elisabeth, gehuwd met Hendrik le Sueur 

2 Catharina Christina, gedoopt 20 Augustus 1758, gehuwd met Pieter Cloete, hertrouwd 22 Mei 

1791 met Johannes Zorn, van Kempen 

3 Anna Catharina, gedoopt 1 Juni 1760, gehuwd met Hendrik Cloete 

4 Prederik Willem, gedoopt 23 Mei 1762 

5 Thomas Prederik, gedoopt 12 Februari 1764 

6 Gesina, gedoopt 10 Februari 1765 231 837.-SCHENK. Arend Schenk, uit het graafschap Lippe, gehuwd 5 November 1713 met Johanna 
Abrahams, van Amsterdam. 

(ft) 1 Alida, gedoopt 9 September 1714, gehuwd met Matthijs van Wielligh 

2 Anna Elisabeth, gedoopt 9 Januari 1718, gehuwd 18 Augustus 1743 met Jan Keuler 

3 Hermanus, gedoopt 17 November 1720 

4 Anna Catharina, gedoopt 14 November 1723, gehuwd met Jan Beukes 

5 Elisabeth, gedoopt 27 Juli 1727 Joost Rijnhard Schenk, namen van ouders onbekend, gehuwd met Sara Botma. 

(ft) 1 Johanna, gehuwd met Jan Christoffel GreefF, van Northeim, hertrouwd met Hans Pieter de "Wit 

2 Hendrina, gehuwd met Hendrik Joachim Frehn, van Hamburg 

3 Anna Margaretha, gehuwd met Willem van As 838-SCHEUBLE. Andries Scheuble, gehuwd met Johanna Catharina van Middelkoop 

(ft) 1 Gregorius Johannes, gedoopt 25 Maart 1792 

2 Johanna Margaretha, gedoopt 28 Juli 1793 

3 Johanna Beatrix, gedoopt 24 Januari 1796 

4 Maria, gedoopt 15 October 1797 

5 Johanna Cornelia, gedoopt 12 Mei 1799 

6 Dirkje Martha Frederica, gedoopt 19 October 1800 

7 Jan Mattheus, gedoopt 20 Juni 1802 

8 Andreas Benedict, gedoopt 14 Augustus 1803 

9 Martha, gedoopt 21 Juli 1805 

10 Simon Hercules, gedoopt 12 Juli 1806 

11 Frederik Johannes, gedoopt 3 September 1809 232 839.-SCHIERHOUT. Gerrit Schierhout, van Amsterdam, kwam naar Zuid Afrika in dienst van de 
Oost Indische Compagnie, en huwde 17 Juui 1770 met Johanna Aletta Kromhout, 
weduwe van Johan Hendrik Merklijn. 

(A) 1 Fetrus Johannes, gedoopt 20 October 1771 

2 Christina Sara, gedoopt 9 April 1773, gehuwd 24 April 1803 mot Johannes Marthiuus Milfcijt, 

van Yenloo 

3 Sara Gesina, gedoopt 7 Augustus 1774, gehuwd met Johannes Gerhardus Froislioh 

4 Anna Hendrina, gedoopt 3 September 1775, gehuwd met Jacobus Johannes Hoffman 

5 Georg Frederik, gedoopt 10 November 1776 

6 Gerrit, gedoopt 22 November 1778, gehuwd 30 December 1804 met Catharina Johanna Ilartongh 
(c) 1 Susanna Frederica, gedoopt 15 September 1805 

2 Gerrit, gedoopt 21 December 1806 

3 Johan Prederik, gedoopt 10 December 1809 

4 Johannes Marthinus Hartongh, gedoopt 12 April 1811 

5 Hendrik Gaaswijck, gedoopt 16 October 1814 
(6) 7 Adrianus, gedoopt 3 Maart 1782 

8 Hendrik, gedoopt 6 Mei 1784 

9 Michiel Petrus, gedoopt 16 Juli 1786, gehuwd met Emerentia Jacoba Wium 
(c) Anna Maria, gedoopt 18 September 1814 840-SCH1ETEKAT. Abraham Schietekat, van Middelburg, gehuwd met Isabella Breiaartu. 

(4) 1 Abraham, geboren te Middelburg, gehuwd 6 Juli 1777 mot Elisabeth de Waal 

2 Jacobus Cornells, gedoopt 20 December 1750, gehuwd 14 Januari 1776 met Hillctjo de Waal 
(c) 1 Hilletje, gedoopt 16 Pebruari 1777, gehuwd met Ario de Jongh 

2 Abraham, gedoopt 9 Mei 1779 

3 Jacobus Cornelia, gedoopt 9 Mei 1779, gehuwd 14 Pebruari 1800 mot Cathariua Jacobs 

4 Johan Mauritz, gedoopt 16 September 1781, gehuwd 5 Juli 1807 met Petronella 13arendina 

Bruijns 
(d) 1 Jacobus Lourens, gedoopt 17 April 1808 

2 Barend Johannes, gedoopt 9 December 1810 

3 Abraham Cornelis, gedoopt 7 Pebruari 1813 
(c) 5 Sibella Josina, gedoopt 2 November 1783 

(6) 3 Maria Adriana, gedoopt 23 Juli 1752 

4 Maria Adriana, gedoopt 9 Juni 1754, gehuwd 9 Juli 1786 met Hendrik Jacob Wellegen, 
van 'a Gravenhage s;i3 841.-SCHIKKERL1NG. Jbhan Frederik Schikkerling, van Borg bij Magdeburg, kwain naar £uid Afrika 
in bet jaar 1773, huwde 24 Februari 1782 mot Maria Magdalcua Maartenn, weduwe van 
Carol Kircbman, en hertrouwde 25 October 1802 met Maria Elisabeth Mooko. 

(ft) Abraham Prodorik, gchuwd 15 Maart 1807 met Maria Johanna van Uconon 
(c) Jacoba Arnoldina, godoopt 11 Augustus 1811 842.-SCHIMMELPENN1NG. Johan Scliimmel penning, vau Allenburg, kwain naar Zuid Afiika in dienst der 
Oost Indiscbe Compagnic, en huwde met Maria Coetscc, weduwe van Jacobus van der 

Mist. 

(A) 1 Johanna Maria, gedoopt Mei 1742 

2 Ilciidrina Johanna, godoopt 15 September 1743 843— SCHINDELER. Antbonie JBarthold Schindeler, van Dannenberg, adsistent in dienst der Oost 
Indiscbe Compagnie, gelrnwd 6 November 1774 met Johanna Catharina van Schoor. 

(b) 1 Catharina Adriana, gedoopt 31 Maart 1776, gohuwd mot Potrus Johannes Trutcr 

2 Dorothea Elisabeth, gedoopt 18 Januari 1778 

3 Elisabeth Dorothea, gedoopt 7 Maart 1779 

4 Johanna Dorothea, gedoopt 15 October 1780 Godfried Gerhard Schindelaar, van Leipzig, kapitein luitenant in dienst der Oost 
Indische Compagnie, gehuwd 16 Jnli 1752 met Johanna Elisabeth Delitsch, weduwe 
van Thomas de Wit. 234 
844.-SCHMIDT. Joseph Daniel Schmidt, van Darmstadt, gehuwd 8 Maart 1795 met Feronica 
Magdalena van Veldhoven. 
(J) Casparus Godlicb, gcdoopt 26 Augustus 1798 845.-SCHOEMAN. Hendrik Schoeman, van Holsteijn, burger te Stellenbosch, gehuwd 7 October 
1736 met Martha Olivier. 

(6) 1 Johannes Hendrik, gedoopt 6 October 1737, goliuwd 25 September 1757 met Petronella Bokkor 
(r) 1 Johannes Hendrik, gcdoopt 4 Fcbruari 1759, burger te Swcllcndaui, gehuwd 14 Juli 1782 
met Sara Susanna van AVijk 
(d) Johanna Hcndrika Potronolla, gcdoopt 2 October 1784, gehuwd met Jan Adriaan 
Botha 
(c) 2 Sara Maria, gedoopt 5 October 1700 

3 Stephanus Johannes, gedoopt 3 October 1702, burger te Swollendam, gehuwd 19 October 
1788 met Catharina Elisabeth Bckker 
(d) 1 Marthinus Johannes, gedoopt 28 Maart 1790 

2 Johannes Hendrik, gedoopt 14 April 1793, gehuwd 8 Januari 1815 met Petronella 
Sophia Snijman 
(c) 1 Sara Maria, gcdoopt 4 Augustus 18 JO 

2 Catharina Elisabeth, gedoopt 8 Fcbruari 1818 

3 Stephanus Johannes, gcdoopt 30 April 1820 

4 Gcrrit ChristoH'cl, gcdoopt 17 Maart 1822 

u Johannes Hendrik, gcdoopt 4 October 1823 
6 Petronella Sophia, gcdoopt ] 5 October 182(5 
(d) 3 Stephanus Johannes, godoopt 4 October 1795 

4 Pctrus Albertus, gcdoopt 12 November 1797 

5 Catharina Elisabeth, godoopt 1 December 1798 

6 Johannes, godoopt 2 Februari 1800 2# SCI 1 OEM A X.— rerrolff. 

(d) 7 Hendrik Nicolaas, gedoopt 16 October 1803 

8 Petronella Jacoba, gcdoopt 1 Juui 1806 

9 Martha Johanna, gedoopt 5 Maart 1809 

10 Martha Johanna, gedoopt 27 November 1811 

11 Johanna Susanna Maria, gedoopt 16 November 1812 

(c) 4 Martha Dorothea, gedoopt 22 Januari 1764, gehuwd met Salomon Terblans 

5 Johannes, gedoopt 2 Pcbrnsiri 1767, burger to GraaftVRcinct, gehuwd 22 November 1789 
met Maria Botha 
(d) 1 Hester Petronella, gedoopt 3 December 1790, gehuwd mot Marthinus Stephanus 
Bekker 
2 Johannes Hendrik, gedoopt 17 Februari 1793, gehuwd in Mei 1810 met Catharina 
Maria Bekker 
(e) Johannes, gedoopt 27 November 1811 
(<?) 3 Frederik Stephanus, gedoopt 28 September 1794 

4 Petronella Maria, gedoopt 4 October 1795 

5 Johannes, gedoopt 3 October 1798 

6 Stephanus Johannes, gedoopt 9 Muart 1800 

7 Maria, gedoopt 10 October 1802 

8 Martha Elisabeth Dorothea, gedoopt 29 Mci 1804 

9 Sara Helena, gedoopt 2 Juni 1806 

10 Catharina Wilhelmina, gedoopt 5 Maart 1809 
(c) 6 Johannes Jurgen, gedoopt 9 October 1768 

7 Petrus Johannes, gedoopt 24 Maart 1771, burger te Swellendam, gehuwd 28 Ootober 1792 
met Sara Helena van dor Merwe 
(d) 1 Petronella Catharina, gedoopt 14 October 1796 

2 Hendrik Jacobus, gedoopt 12 November 1797 

3 Helena Josina, gedoopt 25 December 1799 

4 Petrus Stophanus Johannes, gedoopt 13 November 1802 

5 Sara Sophia, gedoopt 20 October 1805 

6 Johannes Hendrik, gedoopt 2 Maart 1809 

(c) 8 Sara Maria, gedoopt 25 December 1772, gehuwd met Gerrit Snijman 

9 Petronella Jacoba, gedoopt 16 April 1775, gehuwd met Johannes Hendrik Bekker 
10 Johannes Jurgen, gedoopt 25 December 1776, burger te Swellendam, gehuwd 23 April 
1797 met Martha Magdalena Engolbrecht 
(d) 1 Petronella Catharina, gedoopt 2 April 1801 

2 Catharina Wilhelmina, gedoopt 13 November 1802 

3 Martha Magdalena, gedoopt 1 Juni 1806 

4 Hester Maria, gedoopt 5 Maart 1809 

5 Sara Maria, gedoopt 26 November 1810 

(r) 11 Hendrik Nicolaas, gedoopt 2 Januari 1780, burger to Swellendam, gehuwd 27 December 
1801 met Helena Dorothea Bekker 
(d) 1 Johannes Hendrik, gedoopt 23 October 1804 
2 Stephanus Johannes, gedoopt 27 November 1809 I.'.)'- SC1IOK.MAV. Vcrruhj. 

(') 1-' Marthinus Johannes, gcdoopt 20 April 1783, burger te Stellenboscli, gehuwd 8 April 1804 
met Ciilliarina .T:ieobii Engelbrccht 
(d) 1 lVtronolla Catliarina, gcdoopt 1 Juni 180G 

2 Catliarina Alctta, gcdoopt 5 Maart 1809 

3 Alctta Helena Susanna, godoopt 27 November 1811 

4 Martha Salomina Dorothea, gcdoopt 5 December 1813 

5 Marthina Johanna, gcdoopt 8 I'cbruari 1818 
(5 Anna Maria, gcdoopt 17 Maart 1822 

7 Mariliiiius Johannes, gcdoopt 4 October 1823 
(h) 2 Helena Dorothea, gcdoopt 3 Moi 1739, gehuwd met Stoplianus Johannes Bekker 
3 Jurgon, gcdoopt G Augustus 1740, gehuwd 6 Maart 1768 met Dorothea Bekker 

(r) 1 Johannes Jurgcn, gcdoopt 2 April 1769, burger te Graaff-Reinet, gehuwd 20 December 
1789 mot Maria Helena Bekker 
(d) 1 Johannes Jurgen, gcdoopt 25 December 1790 

2 Maria Helena, gcdoopt 30 Maart 1793 

3 Stoplianus Johannes, gcdoopt 24 December 1794 

4 Helena Dorothea, gedoopt 16 April 1797 

(r) 2 Ilondrik, gedoopt 24 Maart 1771, burger to Swellendam, gehuwd 14 October 1792 mot 
Anna Calliarina Bekkcr, hortrouwd 28 November 1802 met Eegina Catharina 
Scheapers 
(<Z) 1 SI oplianns Johannes, gcdoopt 20 April 1794 

2 Dorothea Maria, gedoopt 17 April 1796 

3 Hendrik, gedoopt 3 October 1798 

4 Johannes Jurgon, godoopt 29 Maart 1801 

5 Johannes Jacobus, godoopt 21 October 1804 

6 Anna Catliarina, godoopt 1 Juni 1806 

7 Martha Susanna, ge loopt 5 October 1807 

8 Johannes Hendrik, gedoopt 5 Maart 1809 

9 Stoplianus, gcdoopt 8 October 1810 

10 Marthiuus Gcrhardus, gcdoopt 6 Juli 1814 

11 Kogina Calliarina, gcdoopt 22 October 1815 

12 Maria Elisabeth, godoopt 21 Augustus 1817 

13 Carol Benjamin, gedoopt 14 Februari 1819 

14 Gideon Pctrus, godoopt 6 October 1822 

(r) 3 Siophanus, godoopt 2 October 1774, burger te Swellendam, gehuwd 18 Januari 1801 met 
Johanna Cornelia Engelbrccht 
(d) 1 Johannes Jurgen, godoopt 10 April 1803 

2 AVilhclinus Hondrious, gcdoopt 29 Maart 1801 

3 Jacolia Elisabeth, godoopt 4 April 1806 

4 Stoplianus Gorhardus, gedoopt 7 April 1810 

(r) 4 Sara Maria, gcdoopt 6 October 1776, gehuwd met Marthinus Bekker 

5 Johannes Ilondrik', godoopt 26 M.iart 178o, burger te Swellendam, gehuwd 17 April 1803 
met Maria, Alctta van dcr Merwo ■X17 SCnOEMAX. Vervohi. {<!) 1 Jurgen, godoopt 29 Maart 1804 

2 Dorothea Maria, gcdoopt 20 October 1805 

3 Petrus Jacobus, godoopt 12 April 1807 
(c) 6 Sara Dorothea, godoopt 29 Augustus 1790 

(h) 4 Nioolaas, gedoopt 8 Maart 1744 Daniol Joachim Schoeman, van Mecklenburg, kwam naar Zuid Afrika in het jaar 
1750, werd burger te Stollenbosch, en huwde 19 Augustus 1759 met Martha 
Margaretha Esterhuijzen. 

(ft) 1 Christoffel Andrics, gedoopt 1 Juni 1700, burger to Graaff-Reinet, gehuwd 1 Mei 1791 met 
Susanna Carolina Triegard 
(c) 1 Wilhclmina Lodowioa, gedoopt 20 Januari 1793 

2 Daniel Joachim, gedoopt 25 December 1794 

3 Jacob Gustaaf, godoopt 19 November 1797 

4 Christoffel Andreas, gedoopt 25 September 1798 

5 Ciirolus Gustasif, godoopt 25 Januari 1801 

6 Johannes Lodowicns, godoopt 10 November 1805 

7 Martha Margaretha, godoopt 3 Juli 1 809 

(b) 2 Anna Elisabeth, gedoopt 18 Juli 1762, gehuwd met "Willem Esterhuijzen 

3 Daniel "Wilhelm, gedoopt 1 Juli 1764, burger te Graaff-Reinet, gehnwd 7 December 1794 met 
Anna Catharina Hattingh 
(<?) 1 Johannes Hendrik, gedoopt 9 Augustus 1795 

2 Daniel Wilhelmus, gedoopt 11 Mei 1797 

3 Johannes Arnoldus, gedoopt 14 April 1799 

4 Gerhardus, gedoopt 22 November 1801 

5 Maria Johanna Elisabeth, gedoopt 18 April 1808 

6 Christiaan Jacobus Andreas, godoopt 26 December 1810 Hftndrik Schoeman, van Frnderiokstnd in HolRtein, gehuwd 7 October 1759 met 
Johanna Botha. 238 846.-SCHOESTER. Marthinus Schoester, van Bautsen, kwam naar Zuid Afrika in het jaar 1735, 
huwde 27 Juni 1751 met Maria Elisabeth Migualt, weduwe van Johannes George 
Hauptfleisch, en hertrouwde 4 Februari 1759 met Johanna Elisabeth de Wit. 

(i) 1 George Marthinus, gedoopt 25 Mei 1760 

2 Thomas Marthinus, gedoopt 16 Mei 1762, gehuwd 11 Maart 1787 met Louisa Carolina Hendriks 
(c) 1 Johanna Elisabeth, gedoopt 9 December 1787 

2 Louisa, gedoopt 15 Maart 1789 

3 Johan David, gedoopt 10 Februari 1791 

4 Adelheijt Christina Margaretha, gedoopt 16 December 1792 Jan Godfried Schoester, van Bitterfeld, gehuwd 27 October 1750 met Gorbrecht 
Herbst, weduwe van Johannes Vosloo. George Schoester, van Bautsen, gehuwd 25 December 1735 met Catharina 
Christina Doman, hertrouwd 25 Augustus 1754 met Geertruij Falck, weduwe van 
Nicolaas Wilmar. 239 847.-SCHOLTZ. Arnold Hendrik Scholtz, van Beijleveld, kwam naar Zuid Afrika in het jaar 
1719, en huwde 26 October 1721 met Jacomina Visser, weduwe van Jan Hendrik 

Munnik. 

(J) 1 Herniiinus Arnoldus, gedoopt 20 Septomber 1722, gehuwd met Johanna de "Waal 

(c) 1 Jacomina Elisabeth, gedoopt 30 M pi 1751, gehuwd mot Jacobus Wilhclm Blankcnbcrg 

2 Elisabeth, gcdoopt 6 Mei 1753, gehuwd met Hendrik Oostwald Ekstcen 

3 Jacoba, gedoopt 7 Juli 1754, gehuwd met Johannes van Niekork 

(ft) 2 Hendrik Gijsbert, gedoopt 12 Maart 1724, gehuwd met Margaretha Kool, van liotterdam, 
weduwe van Pietcr la Grange 
(c) 1 Jacomina Margaretha, gedoopt 28 Juli 1748, gehuwd met Daniel Jordaan 

2 Susanna Jacoba, gedoopt 13 December 1750, gehuwd met Hendrik Nicolaas Kotze 

3 Jacoba Margaretha, gedoopt 28 Januari 1753 

4 Johanna, gedoopt 16 Februari 1755 Joachim Scholtz, van Oudmark in Brandenburg, burger te Stellenbosch, gehuwd 
met Anna Marijna Swart, hertrouwd 31 Mei 1733 met Agnita Campher, weduwe 
van Arie van "Wijk. 

(b) 1 Johannes Paasen, gedoopt 21 September 1727 

2 Jan Joachim, gedoopt 28 Mei 1730, burger te Stellenbosch, gehuwd 19 September 1748 met 
Catharina Elisabeth van "Wijk, hertrouwd 22 November 1778 met Johanna Elisabeth Hamman 
(c) 1 Anna Elisabeth, gedoopt 21 September 1749, gehuwd met Hermanus Esterhuijzen 

2 Elisabeth, gedoopt 21 Februari 1751, gohuwd mot Gorrit Matthijs van "Wijk 

3 Hermanus, gedoopt 3 Juni 1753, burger te Stellenbosch, gehuwd 15 Juli 1787 met Anna 

Maria Joosten, weduwe van Johannes Esterhuijzen 

4 Gcrrit, gedoopt 2 Manrt 1755 

C Catharina Francina, gedoopt 6 Maart 1757 
Jacomina, gedoopt 28 Januari 1759, gehuwd met Johannes Jacobs 

7 Joachim, gedoopt 15 Maart 1761, burger to Stollonbosch, gehuwd 22 April 1781 met 
Catharina Elisabeth van dor Mcrwc, hertrouwd 9 October 1796 met Anna Johanna 
Francina Jacobs 
(d) 1 Joachim, gedoopt 14 September 1783, burger to Stellenbosch, gehuwd 23 Augustus 
1801 met Anna Jacoba Kruger 
(e) 1 Zacharia Pctronclla, gedoopt 4 Juli 1808 

2 Joachim Hermanus, gedoopt 23 April 1809 

3 Anna Elisabeth, gedoopt 4 Maart 1814 MO SCHOLTZ.— Vervobj. 

(e) 4 David Johannes Philippus, gedoopt 4 Januari 1818 
(d) 2 Sophia Jacomina, gedoopt 29 September 1786, gchuwd met Petrus Gerhardus 
Pretorius 

3 Catharina Elisabeth Sophia, gedoopt 13 September 1789, gehuwd met Gerrit 

Snijman 

4 Daniel Johannes Jacobus, gedoopt 11 December 1801 

5 Gerhardus Wilhelmus Joachim, gedoopt 19 Januari 1806 

(c) 8 Gerrit, gedoopt 17 Maart 1765, burger te Stcllenbosch, gchuwd 15 Juli 1787 met Christina 
du Buis 
(d) 1 Johannes Joachim, gedoopt 21 Maart 1790 

2 Christina Elisabeth, gedoopt 18 December 1791 

3 Catharina Elisabeth Wilhelmina, gedoopt 27 October 1793 

4 Maria Magdalena, gedoopt 22 November 1795 

5 "Wilhelmina Johanna, gedoopt 8 April 1798 

6 Gerrit, gedoopt 1 Februari 1802, gehuwd met Anua Magdaloua Mostcrt 
(e) Anna Magdalena, gedoopt 4 December 1826 

(d) 7 Joachim Johannes, gedoopt 16 October 1803 
(c) 9 Maria Magdalena, gedoopt 20 Maart 1768 

10 Martha Christina, gedoopt 13 October 1771, gehuwd met Dirk Cornelis Uijs 

11 Johannes Jurgen, gedoopt 28 November 1779, gehuwd met Maria Elisabeth Viljoen, 

hertrouwd (1) met Alotta Helena Hauman, (2) met Catharina Margaretha Krige 
(d) 1 Elisabeth Maria Johanna, gedoopt 13 Juni 1802 

2 Jacobus Johannes, gedoopt 5 Mci 1805 

3 Johannes Jurgen, gedoopt 5 Juli 1807 

4 Maria Aletta, gedoopt 8 October 1808 

5 Pieter Eduard, gedoopt 25 Maart 1810 

6 Eduard Hauman, gedoopt 11 September 1813 

7 Willem Adolph, gedoopt 23 October 1814 

8 Jacob Daniel Elija, gedoopt 18 Mei 1817 

9 Stephanus Nicolaas Johannes, gedoopt 28 Juni 1818 

10 Susanna Johanna, gedoopt 31 December 1820 

11 Susanna Catharina Wilhelmina, gedoopt 28 November 1824 

12 Catharina Margaretha Johanna, gedoopt 13 Juli 1828 

(c) 12 Jacobus, gedoopt 23 December 1781, bedienaar van God's woord le Zwartlund, ovcrlcdcn 
iu 1827, gchuwd met Anna Willemscn 
(d) John William Lewis, gedoopt 21 Augustus 1814 Jan Frederik Scholtz, van Hamburg, kwarn naar Zuid Afrika in bet jaar 1761, 
werd burger te Stellenbosch, en huwde met Isabella Potgieter. 

(6) 1 Johannes Jacobus, gedoopt 8 Mei 1774, burger to Swellendara, gchuwd 7 Februari 1796 met 
Elisabeth Hermina van Wijk, hertrouwd 10 November 1799 met Helena Aletta Terblans 2-ii SCHOLTZ.— Vtrrolg. (c) 1 Johannes Jacobus, gedoopt 8 October 1707 

2 Elisabeth Hcrmina, gedoopt 22 Juli 1798 

3 Abraham, gedoopt 22 Juli 1798 

4 Helena Elisabeth, gedoopt 16 November 1800 

5 Johannes Gerhardus, gedoopt 23 November 1802 

6 Isabella Jacoba, gedoopt 6 April 180 1 

(A) 2 Frederik Johannes, gedoopt 2 Juli 1775, burger te Swellendam, gehuwd 4 Mei 1800 met Hester 
Potgieter 
(c) 1 Johannes Frederik, gedoopt 13 Mei 1 801 

2 Frederik Theodorus, gedoopt 19 September 1803 
(*) 3 Magdalena Margaretha, gedoopt 16 Maart 1777, gehuwd met Theunis van Rcnsburg 

4 Eva Catharina Aletta, gedoopt 13 Juni 1779, gehuwd met Johannes Chrisloffel I/in'lman 

5 Johannes Frederik, gedoopt 14 Mei 1780, burger te Swellendam, gehuwd 20 Mei 1804 met Eva 

Catharina Roclofsc 
(c) 1 Jan Frederik, gedoopt 14 Juni 1 807 

2 Isabella Magdalena, gedoopt 12 November 1809 

3 Cornelis, gedoopt 15 December 1811 

4 Frederik Christiaan, gedoopt 30 Mei 1813 

5 Jacobus Theodorus, gedoopt 23 April 1815 

6 Elisabeth Anna, gedoopt 18 Januari 1818 

7 Maria Catharina Susanna, gedoopt 1 October 1820 

(b) 6 Joachim Christoffel, gedoopt 14 April 1782, gehuwd met Maria Gcertruida Grobbolaur 
(c) 1 Jan Frederik, gedoopt 5 October 1806 

2 Johanna Magdalena Martha, gedoopt 21 Augustus 1808 

3 Joachim Frederik, gedoopt 15 December 1811 

4 Isabella Paulina Frcderica Hermina, gedoopt 3 Juli 1814 

5 Maria Cornelia Catharina, gedoopt 6 October 1816 

6 Elisabeth Christina Pctronella, gedoopt 5 Juli 1818 

(A) 7 Theodorus Lambortus, gedoopt 24 October 1784, gehuwd iu Augustus 1808 met Cecilia Elisabeth 
Marx 
(c) 1 Hester Salomina Catharina, gedoopt 13 November 1809 

2 Johan Frederik Jacobus, gedoopt 25 Februari 1811 

3 Isabella Theodora Maria, gedoopt 15 Augustus 1813 

4 Theodorus Lambertus, gedoopt 6 November 1814 

5 Alewijn Hercules Jacobus, gedoopt 17 December 1815 

6 Cecilia Johanna Dorothea, gedoopt 9 November 1817 

7 Johanna Roelina Thounissina, gedoopt 2 Jiimiari 1820 

8 Catharina Susanna Cornelia, gedoopt 17 Juni J 821 

9 Anna Elisabeth, gedoopt 30 Mei 1823 

10 Stephesina Christina Frederica, gedoopt 28 Augustus 1825 

11 Theodorus Lambertus Petrus, gedoopt 3 Augustus 1828 
(J) 8 Hermanus Eduard, gedoopt 1 October 1786 SCHOLTZ.— Vervolg. 

(b) 9 David Hcroulaas, gedoopt 23 November 1789, geliuwd 18 September 1814 met Maria Johanna 
Oosthuijzen 
(<•) 1 Johannes Erederik, gedoopt 25 December 1815 

2 "VVillera Jacobus Johannes Hendrieus, gedoopt 6 Juli 1817 

3 Anna Susanna Magdalena, gedoopt G Juni 1819 

4 Elisabeth Isabella Jacoba, gedoopt 17 December 1820 Jau Casper Scholtz (of Sohols), vau Willeuberg, geliuwd 5 Augustus 1764 met 

Margarctlia Oelofse. 

(b) Bartholomeus, gedoopt 14 Fcbruari 17(58, geliuwd 31 Juli 1791 mot Hester Potronella Louw 
(c) 1 Jacob, gedoopt 21 October 1792 

2 Sibclla Margarotha, gedoopt 17 April 1790 

3 Margarotha Elisabeth, gedoopt 22 October 1797 

4 Johannes, gedoopt 3 Augustus 1800 

5 Bartholomeus, gedoopt 6 September 1801 Lodewijk Sclioltz, van Kalau, geliuwd 12 Juli 1789 met Christina Froderica 
Beens. 

(b) 1 Catharina Elisabeth, gedoopt 5 September 1790 

2 Johanna Elisabeth, gedoopt 18 Januari 1795 

3 Johanna Maria, gedoopt 10 October 1797 

4 Maria Christina, godoopt 22 Mei 1800 

5 Catharina "Wilhelmina, gedoopt 12 Juni 1803 
(5 Charlotta Amalia, gedoopt 11 Mei 1806 Joliaii Hennauus Caspavus Soholtz, van Jiikuum in Brandenburg, geliuwd 5 
I'ebruari 1764 met Maria Jacobs. 

(0) 1 Anna Maria Elisabeth, gedoopt 19 Juni 1776, geliuwd met Dirk Johannes Kotze 

2 Martha Susanna, godoopt 9 October 1779 

3 Johannes Casparus Daniel, gedoopt 23 JPobrwiri 1781, burger to Stollonbosch, gehuwd 1 Maart 

1801 met Eraucina Brand 
(r) 1 Maria Catharina Jacoba, geloopt 22 April 1804 

2 Francina Elisabeth, gedoopt 17 September 1807 

3 Anna Maria Elisabeth, gedoopt 12 November 1809 ■2 r> 848. SCHONKE. Bartholomeus Sclionke, van Venlo, gehuwd met Leonora Claasen. 

(J) 1 Arnoldus, gedoopt 20 Augustus 1730 

2 Eijda, gedoopt 1L December 1735 

3 Bartholomous, gedoopt 9 Pehruari 1738 

4 Bartholomews, gedoopt 8 November 1739, gehuwd 10 November 1705 met Elisabeth Maria van 

EUewce 
(c) 1 Bartholomews Hendricus, gedoopt 24 Mei 17G7, gchuwd 2 Jnni 1811 met Engela Hille 
gonda van Niekork, weduwe van Francois "Wilholmns Modcman 
(<i) 1 Bartholomeus Petrus, gedoopt 12 April 1812 
2 Johannes Wilhelmus, gedoopt 6 Juni 1813 
(c) 2 Elisabeth Oatharina, gedoopt 9 April 1769 

3 Johannes Hendricus, gedoopt 24 Maart 1771 

4 Elisabeth Catharina, gedoopt 28 Maart 1773, gchuwd met Gerhardns van Kcrken 

5 Maria Isabella, gedoopt 7 Mei 1775 

6 Johanna Maria, gedoopt 27 Juli 1777, gehuwd met don missionaris "William Anderson 

7 Maria Elisabeth, gedoopt 3 December 1780, gehuwd 26 Maart 1809 met den missionaris 

Johannes Seidenfaden, van "Witzenhausen 

8 Catharina, gedoopt 9 Juni 1782 

9 Petrus Johannes, gedoopt 8 Pebruari 1784, gchuwd 25 Januari 1807 mot Ilelena Frederioa 

Kannemeijer, weduwe van Pieter Daniel van Papendorp 

10 Catharina Ilendrina, gedoopt 2 April 1780 

11 Isabella Magdalena, gedoopt 11 November 1787 

12 Johannes, gedoopt 10 Mei 1789 

(b) 5 Isabella, gedoopt 5 November 1741, gehuwd 30 December 1759 met Jan Kriol of Crol, van 
Dantzig, hertronwd met Carsten Mnller 
6 Catharina, gehuwd 2 Juli 1762 met Jacob Tleij, van Amsterdam •Jit 849.-SCHONNBERG. Falentijn Alexius Schonnhei'g, van Frauenstein, kwam naar Zuid Afrika in het 
jaar 1776, en liuwde alhior met Anna Frederica Koning. 

(4) 1 Alexander Andreas, gedoopt 13 Juli 178:}, gehuwd met Johanna Elisabeth du Plcssis 
(c) 1 Rileiitiiins Alexius Carol Jacobus, godoopt 7 Januari 1816 
2 Louisa Maria Anna Johanna, gedoopt 30 Maart 1817 
(jb) 2 Christina Johanna, gedoopt 28 Maart 1784, gehuwd mot Willom Edwards 

3 Anna Maria, godoopt 8 Januari 1780 

4 ralentinus Alexius, gedoopt 25 November 1787, gehuwd 11 Februari 1810 mot Maria Wilholmina 

Gcsina Kirstcn 
(c) l'alentinus Alexius, godoopt 17 Februari 181.1 
(?<) 5 Elisabeth Henrietta, gedoopt 25 November I7f)0 
G Christiaan, gedoopt 26 Mei 1793 

7 Catharina Finalia, gedoopt 5 November 1705 

8 Dercillus, godoopt 17 Maart 1799 

9 Vcspasius, godoopt 17 Mei 1801 

10 Sophia Johanna, godoopt 6 October 1802 850— SCHOON. Jan Adiim Schoon, van Dona in Saxon, gelmwd 3 April 1735 met Anna Catharina 
Roelofse. 

(h) 1 Jan Abraham, godoopt 9 December 1737 
2 Jan Abraham, godoopt 26 December 1739 
S Maria Margjiretha, godoopt 29 April 1742 ■u:> 851.-SCHOONBEE. Andries Godlieb Schoonbee, van Coppenhagen, kwam naav Zuid Afrika in het 
jaar 1765, werd burger te Stellenbosch, en hawde 18 September 1785 met Johanna 
Sophia Viljoen. 

(b) 1 Guilliam Audrios, gedoopt 21 Juui 1787, gehuwd met Magdalcua Elisabeth Pretorius 
(c) 1 Anna, Elisabeth, gedoopt 7 Mei 1807 
2 Andries Godlieb, gedoopt 14 Mei 1809 
(b) 2 Anna Cornelia, gedoopt 12 Augustus 1790 

3 Johannes Godlieb Henning, gedoopt 13 November 1791 

4 Jan Hendrik, gedoopt 13 Juli 1794 

5 Andreas Godlieb Johannes, gedoopt 17 November 1805 

6 Johanna Susanna, gedoopt 17 November 1805 

7 Andries Godlieb, gedoopt 7 Mei 1807 852 -SCHOON R AAD. Christiaan Sohoonraad, van Dantzig, gehuwd 31 Juli 1796 met Dirkje Britu. 

(b) 1 Maria Christina Jacoba, gedoopt 25 Juni 1797 

2 AHda Frederica, gedoopt 29 Juli 1798 

3 Johanna Dirkje, gedoopt 6 October 1799 

4 Jacoba Cornelia, gedoopt 2 Augustus 1801 w 853.-van SCHOOR. Jan van Schoor, van Ijsendijke, kwnm naav Zuid Afrika in hct jaar 1719, en 
hnwde alhier met Elisabeth Maas. 

(h) 1 Adriaan, gedoopt 28 Juni 1722, bookhouder en gezworon klork tor Ncorctarijo van jnstitio alhior, 
gehuwd 15 Maart 1744 mot Susanna Cruijwagon 
(e) 1 Susanna, gedoopt 13 Maart 1740 

2 Susanna Margaretha, gedoopt 19 Juli 1750, gehuwd met Willem Ferdinand van Rheede 

van Oudtshoorn 

3 Elisabeth Johanna, gedoopt 12 December 1751, gehuwd met Justinus van Gennep 

4 Jan Adriaan, gedoopt 18 Augustus 1754, adsistont in dionst dor Oost Indische Compagnio, 

gehuwd met Elisabeth de "Waal 
(<?) I Susanna, gedoopt 2 Augustus 1772 

2 Adriaan Mijnhard, gedoopt 24 October 1773, adsistont in dienst dor Oost Indische 
Compagnie, gehuwd met Helena Josina Ulankenberg, hertrouwd 1 Januari 1797 
met Catharina "Wilhelmina ltossouw 
(p) 1 Helona Elisabeth, gedoopt 26 Januari 1794 
2 Jan Adriaan, gedoopt 4 Fcbruari 1798 
(d) 3 Johannes Cornclis, gedoopt 18 Februari 1776 

4 Johannes Andries, godoopt 5 April 1778, gehuwd 9 Maart 1800 met Johanna 
Susanna Franke 
(p) 1 Elisabeth Catharina, gedoopt 19 Juli 1801 

2 Sara Johanna, gedoopt 20 Fobruari 1803 

3 Jan Adriaan, gedoopt 13 Januari 1805 

4 Susanna Maria, gedoopt 28 September 1806 

5 Adriaan Mijnhard, gedoopt 18 December 1808 

6 Dirk Gijsbertus, gedoopt 1 1 Februari 1810 

7 Josina Maria Gerhardina, gedoopt 21 Juli 1811 

8 Willem Frodorik, gedoopt 20 Maart 1814 
(r) 5 Mijnhard Willem, gedoopt 7 November 1756 

6 Jan Mijnhard, gedoopt 19 December 1762 

7 "Willem Gerhard, gedoopt 28 Juli 1765 
(h) 2 Elisabeth, gedoopt 30 April 1724 

3 "Willem, gedoopt 26 Augustus 1725, gehuwd 6 Augustus 1752 mot Catharina Elisabeth van 
Reenen 
(r) 1 Jan, gedoopt 9 September ]753, gehuwd 16 November 1777 mot Sophia Magdalena van 
dor Spuij 
(rf) 1 Maria Petronella, gedoopt 23 Januari 1780 
2 Catbarina Geertruida, gedoopt 27 April 1781 ■211 van SCHOO li.— Vervolg. (d) 3 Willem Adriaan, gedoopt 1 December 1782, gehuwd 27 September 1807 met Anna 
Tobia Moslert 
(e) 1 Jan Cornelia, gedoopt 2 October 180S 

2 Maria Carolina Isabella, gedoopt 2 December 1810 

3 Cornells Johannes, gedoopt 30 Augustus 1812 

(d) 4 Maria Aletta Carolina, gedoopt 29 Augustus 1784, gehuwd mot Jacob van 
Eeenen 

5 Catharina Johanna, gedoopt 2 April 1786, gehuwd met Uendrik Cornelis van 

Niekerk 

6 Sophia Margarctha Jacoba, gedoopt 6 Jauuari 1788, gehuwd met Jacob van 

Eeenen 

7 Martliinus Cornelis, gedoopt 14 Juli 1789, gehuwd 19 Mci 1811 met Anna Christina 

van der Spuij 
(e) 1 Jan Sij brand Jacobus, gedoopt 17 October 1813 

2 Sij brand Jacobus, gedoopt 23 Juli 1815 

3 Anna Judith, gedoopt 16 Augustus 1817 

4 Sophia Magdalena, gedoopt 19 November 1820 

5 Marthinus Cornelis, gedoopt 13 October 1822 
(d) 8 Johanna Anna, gedoopt 13 Februari 1791 

9 Alida Johanna, gedoopt 9 December 1792, gehuwd met Marthinus Johannes 
van der Spnij 

10 Magdalena Maria, gedoopt 13 April 1794 

11 Jan, gedoopt 26 Juli 1795, gehuwd met Geertruida Johanna Mostert 
(e) 1 Elsie Jacoba, gedoopt 25 Maart 1827 

2 Jan, gedoopt 28 December 1828 
(d) 12 Johanna Catharina "Wilhelmina, gedoopt 9 April 1797 

13 Sebastiana Catharina Maria, gedoopt 16 December 1798 

14 Jacob, gedoopt 22 Juni 1800 

15 Aletta Catharina Christina, gedoopt 24 Jauuari 1802 

16 Melt Jacobus, gedoopt 1 Mei 1803 
(c) 2 Jacob, gedoopt 1 Juni 1755 

(b) 4 Evert, gedoopt 9 Eebruari 1727, bockhouder in dieust dor Oost Indisohe Compagnie, gehuwd 6 
December 1750 met Catharina Evcrdiua Cruijwageu 
(c) 1 Susanna Margarctha, gedoopt 1 October 1751 

2 Elisabeth, gedoopt 25 Eobniiiri 1753, gehuwd mot Louis Michiel Thibault 

3 Johanna Everdina, gedoopt 4 Mei 1755 

4 Johanna Catharina, gedoopt 26 Juni 1757, gehuwd 6 November 1774 met Anthouie 

Barthold Schindeler, van Dannenbcrg 

5 Catharina Everdina, gedoopt 14 Januari 1759, gehuwd 5 November 1797 met Michiel 

Angolo Beanchi, van Eenschon 

6 Johannes, gedoopt 3 Augustus 1760 

7 Evert, gedoopt 6 December 1761, gehuwd 28 October 1781 met Susanna Allemau 248 Van SCUOOK.— rervolg. 

(d) 1 Johanna Fredcrica, godoopt 14 Juli 1782 

2 Evert, gedoopt 2 Mci 1784 

3 Catharina Elisabeth Simonetta, gedoopt 21 Augustus 1785, gehuwd 23 Augustus 

1807 met Frederik Carel Fetrai, van Hessen Cassel 

4 Susanna Johanna Adriana, gedoopt 5 November 1786 

5 Susanna Adolphina, gedoopt 30 Maart 1788 

6 Elisabeth Christina, gedoopt 13 Augustus 1789 

(c) 8 Geertruida Cornelia, gedoopt 20 April 1766, gehuwd met Simon do Sandol lloij 
9 Meijndert Adriaan, gedoopt 6 Maart 1768 

10 Meijndert Adriaan, gedoopt 26 Augustus 1770, adsistent in dienst dor Oost Iudisohe 
Compagnie, gehuwd 18 Maart 1798 met Catharina Everdina Cruijwagen 
(d) Cornelia Sophia Johanna, gedoopt 8 September 1799 
(&) 5 Erederik, gedoopt 19 September 1728 

6 Jan, gedoopt 25 Juni 1730 

7 Jacobus, gedoopt 20 Juli 1732 

8 Elisabeth Johanna, gedoopt 13 Januari 1737, gehuwd in Augustus 1756 met Boudewijn Verse- 

lcwol Faure, van Doudemoude 854.-SCHOT. Johan Nioolaas Schot, van Marburg, adsistent in dienst der Oost Indische Com- 
pagnie, gehuwd 21 September 1749 met Johanna Borgertz, hertrouwd (1) met Anna 
Catharina van Laar, (2) 20 November 1758 met Elisabeth Mostert. 
(b) 1 Johanna Susanna, gedoopt 27 September 1750 

2 Geertruij Catharina, gedoopt 18 Februari 1752, gehuwd met Johannes Matthias Bletterman 

3 Johan Philip, gedoopt 24 Eebruari 1754 249 855.-SCHREUDER. SebaBtiaan Schreuder, van Schlodehausen, geliuwd 9 Maart 1710 mot Sara Wijn- 
sandt, van Amsterdam, wcduwe van Hendrik Reijuiers. 
(?>) Christiaan, gcdoopt 23 December 1710 Hendrik Schreuder, van Bochuni, gcliuwd 12 Juli 17^2 inut Jaconihm Visscr, 
weduwe van Jan Beukes. 

(6) 1 Adam, godoopt 14 October 1723 

2 Margaretha, gedoopt 16 September 1725, gcliuwd met Willcm lioijcrtj, licrlrouwd (1) met Pietcr 

Delport, (2) met Jan Niemand 

3 Cornells Evert, gedoopt 27 Juni 1728 Jan Jurgen Schrouder, van Maagdoburg, kwam naar Zuid Afrika in bet jaar 1721, 
en huwde 24 Juli 1729 met Grisolla Sweetmau, weduwe van Jau Staveriuus, 
hertrouwd 5 Mei 1748 met Maria Anna Lombard. 

(6) Jan Fredorik, godoopt 7 October 1731, gcliuwd 9 December 1753 mot Maria van Hooting Hendrik Adolpb Schreuder, van Biandenburg, kwam naar Zuid Afrika in hot 
jaar 174G, en buwde 24 December 1758 met Louisa Sniit, weduwe vau Jan Willeiu 
Jansen. 

(6) 1 Christina Elisabeth, gedoopt 30 September 1759 

2 Jan Hendrik, godoopt 13 September 17(31, gcliuwd met Elisabeth Pclronella van der Hcijden, 
horlrouwd 27 Maart 1808 met Hcleua Alberta Laiubrcohts 
(c) 1 Johannes Dicdcrik, gedoopt 19 Januari 179 1 

2 Pietcr Jurgen, godoopt 4 October 1795, gcliuwd met Helena Johanna Adriana Creeff 
(d) 1 Hendi'ik Johannes, gedoopt 31 October 1&J.9 

2 Pioter Jurgen vau der Hcijden, gedoopt 13 October 1822 

3 Anna Cathariua, gedoopt 9 April 1826 

4 Matthijs Grccff, gedoopt 20 September 1SU9 ■2o0 SCH11EUDE li — / 'crvoli. 

(c) 3 Johannes Albcrlus, gcdoopt 17 September 1797 

4 llondrik Oostwuld, gcdoopt 28 Juli 1799, burger lo Stollcnboscb, gohuwd met Helena 
lkrondina Scrtijn, hcrtrouwd met Johanna Hendrina Russouw 
(cZ) 1 Johannes Lodcwijk, gcdoopt 10 Januari 1820 

2 Elisabeth Pctronclla Clasina, gcdoopt 22 December 1822 

3 Anna Pctronclla, gcdoopt 29 October 1826 

4 Hendrik Johannes, gcdoopt 28 Dcccinbor 1828. 

5 Pietor Jurgcn, gcdoopt 17 October 1830 
(c) 3 Johanna Catharina, gcdoopt 23 Augustus 1801 

(5 Ercdcrik Johannes, gcdoopt 10 Juli 1803, gohuwd met Martha Johanna Hendrina Truter 
(<1) Johannes Hendrik Andreas, gcdoopt 28 Maart 1830 
(c) 7 Elisabeth Pctronclla, gcdoopt 26 October 1806 

8 Andrics Nicolaas, gcdoopt 4 Augustus 1811 

9 Helena Alberta Johanna, gcdoopt 27 Ecbruari 1814 

10 Martha Hclmina Gcrendina, gcdoopt 28 November 1819 

1 1 Hugo Amos, gcdoopt 12 Augustus 1821 

12 Anna Gijsbcrta Eredericu Johanna, gcdoopt 31 Augustus 1823 

13 Johanna Catharina, gcdoopt 6 Januari 1828 

14 Amos Lambrcchts, godoopt 14 Maart 1830 

(/>) 3 Maria, gcdoopt 22 Januari 1764, gohuwd 10 Maart 1782 met Authonio Ulisofke, van Hcusdon 
4 Johanna Louisa, gcdoopt 18 Mci 1766 
3 Hendrik Autbouic, gcdoopt 19 Juui 1768 
6 Christina Elisabeth, gcdoopt 14 October 1770 Jolian Jacob Selircuder, van Hcsseu Casscl, kwarn naar Zuid Afrika in net jaar 
1750, huwde 19 November 1752 met Johanna Mcijn, en liertronwde 8 Augustus 1756 
met Maria van Lanr. 

(t>) 1 Johanna Adriana, gcdoopt 30 September 1753 

2 Jolian Jacob, gcdoopt 20 April 1753 

3 Jacobus Jurgcn, gcdoopt 24 Augustus 1760 

4 Johanna, gcdoopt 12 December 17(52 

3 Anna Maria Elisabeth, gcdoopt 13 Maart 1768, gchuwd 26 December 1790 met Jacobus ler Haar, 
van Amsterdam Johannes Diodurik Sohreuder, van Lubock, kvvam imar Zuid Afrika in bet jaar 
17G0, en lmwdo 7 Februari 1768 met Johanna Ermina Olwagen. 
('<) 1 Johannes Hendrik, gedoopt 17 April 1772 

2 Johanna Maria, gcdoopt 1 Moi 1774 

3 Dirk Andrics, gcdoopt 3 Juli 1781 251 SCHREUDER.— Yervolg. 

Hendrik iSchrendcr, gehuwd met Adriana Pieterse, hertromvd met Cornelia 
Eenmaal. 

(?>) 1 Judith, gehuwd mot Johannes Strijdom 
2 Johannes Johan Jacob Schreuder, van Egeren, gehuwd 14 Maart 1745 met Anna Agnita 
Pieterse, weduwe van Jan Jacobs. Johannes Schreuder, van Hesson Cassel, gehuwd 4 Juli 1784 met Anna Elisabeth 
Bruggeman. 

Hendrik Schreuder, van Oldenburg, gehuwd 28 Februari 1779 met Maria Mar- 
garotha Melk. 856.-SCHREIJN. Coenraad Schreijn, van Saxen EiJRonach, golinwd mot Tiarbara Vogolzang, lier- 
trouwd met Clara Maria Pieterse. 

(J) 1 Barbara Catharina, gedoopt 18 Maart 1704 

2 Johannes Simon, gedoopt 26 Januari 17G6 

3 Petrus Johannes, gedoopt 2 October 1768, gehuwd 4 September 1701 mot Christina Elisabeth 

Nicmand 
(<•) 1 Coenraad Johannes 

2 Christiaan Wilholm 

3 Johanna Fetronclla, gedoopt 25 Maart 1706 

4 Christina Elisabeth, gedoopt 17 Februari 1700 
(It) 4 Coenraad Hermanns, gedoopt 16 September 1770 

5 Sara "Wilhelmina, gedoopt 10 Moi 1772, gehuwd 6 Juni 1700 met Christiaan Wilholm 

Wodemeijer, van Otterndorp 

6 Johanna Maria, gedoopt 8 Moi 1774, gehuwd met Johannes Loud 

7 Coenraad Hermanns, gedoopt 6 Augustus 1775 

8 Christoffel, gedoopt 10 November 1776 

9 Maria Carolina, gedoopt 8 November 1778 

10 Clara Magdalona, gedoopt 2 Januari 1780, gohuwd met Christiaan de Vos 

11 Anna Petronella, gedoopt 17 Februari 1782 

12 Simon Chri«toffcl 252 
857.-SCHULTZ. Johan Andrics Christiaan Schnltz, ran Volsted, gehuwd 25 Augustus 1765 
met Martha Aletta Eksteen. 

(b) 1 Martha Ilcndrina, gcdoopt 14 September 1766 

2 Ferdinand IEondrik, gcdoopt 25 September 1768, gehuwd 28 Augustus 1791 met Maria Louisa 
Kirchman 
(r) 1 Maria Froderica Carolina, gcdoopt 12 Augustus 1792 

2 Aletta Johanna Hendrina, gedoopt 6 Juli 1794 

3 Johan Abraham, gedoopt 2 October 1796 
(6) 3 Muria Magdalona, gedoopt 2 September 1770 

4 Aletta Christina, gedoopt 29 Augustus 1773 Joan Baptiste Schnltz, van Landouw, gehuwd met Pamelia Jankars, hertrouwd 10 
•Turn 1792 met Catharina Maria PTeger. 

(t) 1 Frans, gedoopt 8 Januari 1792, gohurrd met Anna Johanna Gous 

(c) Christina Franoina, gedoopt 1 November 1821 
(h) 2 Jeannctta Franoina, gcdoopt 4 Juli 1793 

3 Johan Fredcrik, gedoopt 27 September 1795 

4. AVilliolmina, gcdoopt 3 September 1797 Julian Albreeht Schnltz, van Wesselburcn, gehuwd 9 Febrnari 1772 met Sophia 
Brits, wodnwe van Carol Joseph Kock. 858.-SCHUT. Abraham Schut, gehuwd met Johanna Lnijtenborgh.. 

(h) 1 Miir£:iretha, gcdoopt 15 Augustus 1666 
2 Ciilliiirina, gedoopt 13 September 1668 253 859.-SCHUTTE. Christiaan Ernst Schutte, van Holstein, burger te Stellenbosch, gehuwd 6 
December 1742 met Susanna Fourie, weduwe van Jan Nel. 

(!•) Christiaan, gedoopt 17 December 1743, gehuwd 25 September 1763 met Susanna Mimiaar, weduwe 
van Jon Harmse Steenkamp 
(c) 1 Susanna, gedoopt 25 December 1764, gehuwd met Thomas Frederik Dreijer 

2 Christiaan Ernst, gedoopt 15 Maart 1767, gehuwd met Anna Catharina Scheepers, 
hertrouwd 2 Maart 1800 met Anna Margaretha Strijdom, weduwe van Gerrit 
Scheepers 
(d) 1 Christiaan Ernst, gedoopt 13 November 1789, gehuwd met Anna Maria du 
Preoz 
(<0 1 Catharina Beatrix, geborcn 13 Juni 1812 
2 Anna Maria, goboren 16 Juni 1813 
(<Z) 2 Maria Elisabeth, gedoopt 19 October 1792 

3 Susanna Josina, gedoopt 5 Jnli 1795 

4 Stephanus Philippus, godoopt 7 October 1798, gehuwd met Hester Aletta 

Viljoen 
(p) 1 Johanna Catharina, godoopt 4 Juli 1819 

2 Johannes Jacobus, gedoopt 21 Juli 1822 

3 Maria Elisabeth, gedoopt 21 Maart 1824 

4 Hester Alotta, gedoopt 13 Novembor 1825 

5 Susanna Josina, gedoopt 1 December 1829 
(d) 5 Philippus Johannes, gedoopt 25 April 1802 

6 Hendrik Johannes, gedoopt 27 Januari 1805 

7 Anna Margaretha, gedoopt 27 November 1805 

8 Ilcndrious Johannes, gedoopt 6 Juli 1807 

9 Roolof Jacobus, gedoopt 10 November 1808 
10 Jan Francois, gedoopt 8 October 1810 

(«*) 3 Johanna Elisabeth, gedoopt 19 Februari 1769, gehmvd met Petrns Hendrik van 
Eooijen 
4 Philippus, gedoopt 2 September 1770, burger to Graaff-Rcinet, gehuwd 22 Maart 1795 
met Aletta Catharina Engclbrccht 
(d) 1 Susanna Catharina, godoopt 11 September 1796 

2 Alotta Johanna, gedoopt fl December 1797 

3 Christiaan Ernst Gorhardus, gedoopt 19 Januari 1800, gehuwd met Anna Barbara 

Opperman 
(e) 1 Diederik Johannes, gedoopt 11 Mei 1820 

2 Alotta Catharina Martha, gedoopt 17 Februari 1822 251 SCHUTTE.— rervnlrj. (d) 4 Cornells Johannes Fetrus, gedoopt 17 Januari 1802 

5 Fhilippina Maria Charlotta, gedoopt 25 Maart 1804 

6 Fhilippus Jacobus "Wilhelmus, gedoopt 2 November 1806 

7 Anna Susanna Christina, gedoopt 17 April 1808 

8 Frans Eoelof Fetrus, gedoopt 6 Mei 1810 

(r) 5 Margaretha Maria Charlotta, gedoopt 13 December 1772, gehuwd met Ignatius Marthinus 
Ferreira Evert Schutte, van Kampen, kwam naar Zuid Afrika in het year 1751, en Imwde 
24 September 1758 met Maria Colijn. 

(6) 1 Adriana, gedoopt 8 Juli 1759, gehuwd 29 Januari 1785 met Martin Eliard, van Ninoven 

2 Johanna Catharina Everina, gedoopt 12 October 1760, gehuwd 30 Juni 1782 met Andries Janse, 

van Hamburg 

3 Evert, gedoopt 7 Februari 1762 

4 Sebastiaan, gedoopt 2 October 1763 

5 Cornelia, gedoopt 14 April 1765, gehuwd met Coenradus Appcl 

6 Catharina, gedoopt 11 Januari 1767, gehuwd met Frans Walker Herman Schutte, van Bremen, gehuwd 3 Juli 1796 met Christina Voges. 

(S) 1 Herman Frodorik, gedoopt 7 Januari 1798, gehuwd met Anna Carolina Silip 
(c) 1 Johanna Carolina Christina, gedoopt 1 Juli 1816 

2 Herman Nicolaas Frederik, gedoopt 9 Augustus 1818 

3 Susanna Franoina Jacoba, gedoopt 16 December 1821 
(fl) 2 Johan Nicolaas, gedoopt 7 Januari 1798 

3 Anna Christina, gedoopt 26 September 1802 Andries Schutte, gehuwd 13 Mei 1725 met Hester van der Hoijdon, weduwe vnn 
Izaak Seheepers. 255 
860-SCHUURMAN. Johannes Willem Schuurman, van Dortmond, gehuwd 15 Maart 1795 met Maria 
Margaretha Nortje. 
(J) Wilhelmina Elisabeth, gedoopt 15 Mei 1796 861-van der SCHIJFF. Harmen Barend van der Scliijff, geliuwd met Sibella Pretorius. 

(b) 1 Johannes, gedoopt 15 Juli 1714, gehuwd me t (naani van vrouw onbekend), hertrouwd 21 Juli 
1754 met Magdalena Christina Adolphse 
(c) 1 Anna Elisabeth, gedoopt 25 Januari 1739 

2 Hermanns, gedoopt 4 December 1740, gehuwd met Johanna Margaretha Boomhouwer 
(d) 1 Johannes, gedoopt 15 April 1764 

2 Prans Pctrus, gedoopt 23 Maart 1766 

3 Marthinus Johannes, gedoopt 6 September 1767, gehuwd met Johanna Mulder, 

hertrouwd 12 Maart 1797 met Johanna Magdalena 13am 
(e) 1 "Wilhelmina Johanna, gedoopt 10 Januari 1796 

2 Johan 1'rederik, gedoopt 10 Januari 1796 

3 Elisabeth Johanna, gedoopt 10 Januari 1796 

4 Thomas Johannes, gedoopt 11 Pebruari 1798 

5 Marthinus Bartholomeus, gedoopt 2 Juni 1799 

6 Christiaan Johannes, gedoopt 11 October 1801 

7 Boelof Hermanus, gedoopt 5 Pebruari 1804 

8 Cornelia Elisabeth, gedoopt 4 Mei 1806 

9 Magdalena Christina, gedoopt 26 Maart 1809 

10 Elisabeth Wilhelmina, gedoopt 31 Mei 1812 

11 Adriaau Hendrik Johannes Godfriod, gedoopt 14 Augustus 1814 

(rf) 4 Isabella Magdalena, gedoopt 5 Maart 1769, gehuwd met ltoclof AndrieHScn, 
hertrouwd 11 December 1803 met Matthew Hopkins?, van Auierika 250 van der SCHIJFF.— Vervubi. 

(d) 5 Hormanus Augustinus, gedoopt 16 September 1770, gohuwd 28 Fcbruari 1790 
met Johauiia Elisabeth Modeman, wcduwe van Cornells Giethooru 
(e) 1 Hermanus Frodericus, gedoopt 9 December 1790 

2 Adrianus Wilhelmus, gedoopt 17 Juni 1792 

3 Trans Petrus, gedoopt 24 Augustus 1794 
((<) (i Maria Johanna, gedoopt 19 Juli 1772 

7 Catharina Elisabeth, gedoopt 23 Januari 1774 

8 Johannes Fredcrik, gedoopt 29 October 1775, gehuwd met Magdalena Elisabeth 

Tanflippi 
(e) Johanna Margaretha, gedoopt 21 December 1800 
(d) U Dorothea Adriana, gedoopt 14 September 1777, gehuwd 12 Maart 1797 mot Thomas 
"West, van Bristol 

10 Johanna Margaretha, gedoopt 28 Maart 1779, gohuwd 12 Juli 1801 met Thomas 

"Wait, van Nottingham 

11 Herman Jacob, gedoopt 18 Mci 1783 

12 Roelof Jacobus, gedoopt 6 Februari 1783, gohuwd mot Elisabeth Luster 
(e) 1 Eobert, gedoopt 22 September 1811 

2 Franoiscus Petrus, gedoopt 27 Maart 1814 
(«) 3 Isabella, gedoopt 8 December 1743, gohuwd met Andriosscn 

4 Johannes, gedoopt 22 November 1744 

5 Magdalena, gedoopt 4 Augustus 1748 

G Christina Elisabeth, gedoopt 4 Augustus 1754 
(6) 2 Elisabeth, gedoopt 27 Juli 1717 

3 Dirk, gedoopt omtrcnt 1719, gehuwd G Juli 1738 met Catharina Moijer, hcrtrouwd 11 Juni 1758 
met Sophia Magdalena Sohreudcr 
(c) 1 ncrmauus Barcnd, gedoopt 5 April 1739, gehuwd G Mci 1764 met Susanua Johanna du 
Buis 
(d) Elsio Catharina, gedoopt 1 Mci 1774, gehuwd met Daniel du Plossis. 
(r) 2 Lucas, gedoopt 7 Mei 1741, gehuwd G Mci 1781 met Elsie Johanna Las, hcrtrouwd 
met Francina Elisabeth Visagio 
(il) 1 Dirk, gedoopt 2 November 1783 

2 Johannes Bornliardus, gedoopt 11 Juni 1780, gehuwd met Susanna Magdalena 
Swancpocl 
(e) 1 Jan Christiaiu Bcrnhardus, gedoopt 25 December 180J 

2 Magdalena Johanna Susanna, gedoopt G Augustus 1809 

3 Elsie Catharina Maria, gedoopt 10 October 1813 
(d) 3 Lucas, gedoopt 11 October 1792 

4 Sara Catharina, gedoopt 11 October 1792 

5 Catharina Johanna, gedoopt 22 November 1795 
G Hermanns Barcnd, yedoopt 22 Mei 1799 

7 Polrus Mirlhinus, gedoopt 10 Februari 1800 

8 Godliob Willcm Nicola-is, gedoopt 10 October 1803 

9 Agatha Gccrlruida Francina Elisabeth, gedoopt 19 Februari 1809 257 vau der SCHIJFF.— Vervolg. 

(d) 10 Jan Hondrik Gorhardus, godoopt 29 April 1810 
(c) 3 Dirk, godoopt 8 September 1743, gohuwd 10 April 1773 met Cornelia Botha 
(d) 1 Dirk, gedoopt 1 Mei 1774 

2 Agatha Catharina, gedoopt 31 Maart 1776, gehuwd 17 Juli 1803 met den mis- 

sionaris Aart Anthonio vau der Lingcn, van Hurmelin 

3 Petronella Catharina, gedoopt 17 April 1778, gohuwd 8 Oclohor 1797 mot Johan 

Hendrik Hasselbaoh, van Hesson Casscl 

4 Hermanus Barend, gedoopt 18 Fobruari 1781, gehuwd met Martha Johanna Jacobs 
(e) Martha Johanna Agatha, gedoopt 23 April 1800 

(d) 5 Lucas Johannes, gedoopt 18 Mei 1783, gehuwd met Cathariua Fotgiotcr 
(e) 1 Cornells Dirk, gedoopt 21 Mei 1812 

2 Maria Magdalena, gedoopt 27 Maart 1814 

3 Frederik Johannes Hermanus, godoopt 12 November 1815 

4 Izaak Abraham, godoopt 31 October 1818 

5 Cornelia Petronella, gedoopt 10 Maart 1821 
(ti) 6 Godlieb "Wilhelm, gedoopt 28 Januari 1787 

7 Godlieb "Wilholm, gedoopt 17 Februari 1788 
(f) 4 Agatha Geertruij, gedoopt 29 Augustus 1745, gehuwd 4 Jauuari 1767 met Godlieb 
Frederik Eaust, van Leipzig, hertrouwd 10 October 1784 met Godlieb "Wilholm 
Priokner, van Alstedt 

5 Barend, gedoopt 10 Dooember 1747 

6 "Willem, godoopt 10 Augustus 1749 

7 Sibella Catharina, godoopt 8 Augustus 1751, gohuwd 29 Januari 1775 met Jan Padden- 

burg, van Amsterdam, hertrouwd 8 September 1776 mot Pieter Siemscn, van Hamburg 

8 "Willem, gedoopt 12 Augustus 1753 

9 Dorothea, gedoopt 4 November 1759, gohuwd mot Jan Gerdis Trourniot 

10 Christiaan Frederik, gedoopt 21 November 1762, gehuwd mot Silvia Eomia Omstaan 
(d) Christina Fredcrica, godoopt 11 September 1785 
(c) 11 Nicolaas Johannos, gedoopt 18 Augustus 1765, gehuwd 9 Doccmbor 1787 mot Alida Brits 
12 Sophia Magdalena, gedoopt 16 November 1766 
(b) 4 Maria, godoopt 1 Augustus 1723, gehuwd mot Bareud Meijor 
5 Anna, gedoopt 1 Juli 1725, gehuwd mot Andries Eeijtel Hermanns van der Sehijff, namen van ouders onbekend, gehuwd met Jacoba 
Jonker. 

(b) Hermanus Albertus Jacobus, gedoopt 1 Juui 1811 258 862.-SEBRITS. Frans Sebrits (of Siebrits), van Keller, gehuwd 3 Juli 1774 met Rachel Francina 
Zaairuan. 

(6) 1 Frans Autlionie, gedoopt 30 Juli 1775, gohuwd met Catharina Lourons 
(c) 1 Fraus Jacobus, geboren 13 Mei 1803 

2 Aletfca Elisabeth, geboren 18 Moi 1804 

3 Dorothea Elisabeth, geboren 17 Juli 1805 

(4) 2 Alotta Maria, gedoopt 13 April 1777, gehuwd met Ererhardus Johannes Smit 

3 Bornhardus Lambortus, gedoopt 28 December 1778 

4 Barcholomeus Eobertna, gedoopt 17 September 1780 

5 Fetras Daniel, gedoopt 20 Juli 1783 

tJ Bartholomew, burger te Stellenbosoh, gehuwd 10 Augustas 1800 met Johanna Maria Loubser, 
hertrouwd 7 September 1817 met Engela Cornelia Jordaan 
(c) 1 Bartholomeus Francois, gedoopt 12 Juni 1808, gehuwd mot Engela Rachel Jordaan 

(d) Bartholomeus, gedoopt 26 September 1830 
(c) 2 Miohiel Casparus, gedoopt 24 Juni 1810 

3 Frans Lambertus, gedoopt 30 Augustus 1812 

4 Adriaan, gedoopt 6 September 1818 

5 Johanna Maria, gedoopt 6 Augustus 1820 

6 Sibella Jacoba, gedoopt 22 September 1822 

7 Lambertus Nicolaas, gedoopt 18 September 1825 

8 Stephanas, gedoopt 9 December 1827 

9 Nicolaas Johannes Albertus, gedoopt 12 April 1830 259 863.-SENECHAL. De stamvader van deze familie was David Senechal, van le Dicp in Normandie, 
Fransche vlachteling, gehnwd met Anne Madeleine du. Puit. 

(&) 1 David, gedoopt 16 October 1695, burger te Drakenstein, gehuwd 30 November 1732 met Maria 
Brnere 
(c) 1 David, gedoopt 3 Ootober 1733, gehnwd 27 Augustus 1769 met Geertruij Minnie 
(d) 1 Christina, gedoopt 28 April 1771, gehuwd met Christuan Crause 

2 David Frederifc, gedoopt 21 Juli 1776, burger te Swellendam, gehnwd 12 Juui 1796 
met Elisabeth Cathariua Boeiena 
(e) 1 Anna Magdalena, gedoopt 18 Maart 1798 

2 David Frederik Petrus, gedoopt 2 April 1809 

3 Matthijs Daniel Andrics, gedoopt 23 November 1812 

4 Geertruij Maria Catharina, gedoopt 13 Fobrnari 1814 

5 Theodoras Cornelia Johannes, gedoopt 14 Februari 1819 
(d) 3 Theodoras Cornelia Johannes, gedoopt 15 Februari 1778 

4 Maria Elisabeth, gedoopt 31 Januari 1780, goliuwd met Ilendrik Smit 

5 Frederik Petrus, gedoopt 7 Januari 1787, gehuwd 2 Juli 1809 met Tlelena Susanna 

Nel 
(e) 1 David Johannes, gedoopt 16 November 1810 

2 Johannes Hendrik, gedoopt 13 September 1812 

3 Johanna Helena Catharina, gedoopt 22 October 1815 

4 Geertruida Maria Snsanna, gedoopt 15 September 1819 

5 Theodorus Cornelia, gedoopt 17 Juni 1821 

6 Petrus Stephanas Johannes, gedoopt 11 Juli 1824 

(d) 6 Anna Snsanna Geertruida, gedoopt 10 Mei 1789, gohuwd mot G err it Smit 
(c) 2 Jacob, gedoopt omtrent 1735, gehuwd 27 Mei 1770 mot Christina Scheepers, wpduwe van 
Johannes du Buis 

3 Daniel, gedoopt 24 Augustus 1738 

4 Anna Elisabeth, gedoopt 6 November 1740 

5 Anna Magdalena, gedoopt 19 Juli 1744, gehuwd met Johannes Matthens Calitz 
(I) 2 Salomon, gedoopt 6 October 1697 

3 Jean, gedoopt 27 Januari 1700 

4 Anne Madeleine, gedoopt 14 Augustus 1701, gehuwd met Johannes Bas 

5 Snsanne, gedoopt 10 Juli 1707, gehuwd met Hendrik Bas 

6 Samuel, gedoopt 29 December 1709 

7 Elisabeth, gedoopt 9 Juli 1712, gehuwd met Jacobus van dor Morwe 

8 Izaak, gedoopt 5 Mei 1714 

9 Daniel, gedoopt 15 Mairt 1716 

10 Petrus, gedoopt 4 October 1721 

11 Jesaia, gedoopt 31 December 1724 260 864-SERFONTEIN. Willem Serfontein (of Serventijn), van de Kaap, gehuwd 24 September 1780 
met Aletta Jacoha Dctkins. 

(t) 1 Johan Lodewijk, gedoopt 9 September 1781, gehuwd met Elisabeth Smit 
(c) 1 Willem Jacob, gedoopt 23 Februari 1812 

2 Johannes Lodewijk, gedoopt 15 Augustas 1813 
(i) 2 Willem Jacob, gedoopt 8 Juni 1783 

3 Christina Aletta, gedoopt 20 Februari 1785, gehuwd met Georg Christian Gans 

4 Anna Maria, gedoopt 28 Ootober 1787 

5 Christioan Jacobus, gedoopt 25 December 1793, gehuwd met Anna Susanna van Zijl 
(c) 1 Fetronella Johanna, gedoopt 8 Augustus 1819 

2 Willem Jacob, gedoopt 6 April 1821 865-SERRURIER. Jan Serrurier, van Hanau, gehuwd 5 November 1747 met Catharina Krijgsman, 
weduwe van Jan van der Swrju, hertrouwd 23 November 1755 mot Geertruida van 
Becnen. 

(6) 1 Louis, gedoopt 1 September 1748 

2 Willem Daniel, gedoopt 16 Augustus 1750 

3 Jacob, gedoopt 3 October 1756 

4 Esther Maria, gedoopt 25 December 1757 

5 Jan Jacob, gedoopt 25 Februari 1759 

6 Johanna Magdalena, gedoopt 28 September 1760 

7 Geertmida, gedoopt 18 December 1763 

8 Daniel Philippus, gedoopt 12 Mei 1765 

9 Johannes Fetrus, gedoopt 14 September 1766 Johannes Petrus Serrnrier, van Hanau, bedionaar van God's woord te Kaapstad, 
gphuwd 9 November 1760 met Magdalena Elisabeth Tiemendorf. 

(fc) 1 Johanna Geertruij, gedoopt 13 September 1761 

2 Louisa Hester, gedoopt 33 September 1763 

3 Anna Catharina, gedoopt 1 Dcoember 1765 

4 Maria Jaooba, gedoopt 16 Augustus 1767 

5 Jan Frederik, gedoopt 6 November 1768 

6 Jan, gedoopt 5 April 1772 

7 Cornelia Eliana, gedoopt 12 Mei 1774 

8 Jan, gedoopt 7 Juli 1776 

9 Magdalena Elisabeth, gedoopt 8 November 1778, gehuwd met Daniel Frederik Berrange 

10 Louis, gedoopt 10 December 1780 

11 Johannes Petrus, gedoopt 30 November 1783 

12 Jan, gedoopt 6 Mei 1787 261 866.-SERTIJN. Nicolaas Sertijn, van 's Hertogonbosch, gehnwd 22 Juni 1760 met Magdalena 
Cornelia Vredenbnrg. 

(6) 1 Johanna Elisabeth, gedoopt 25 Ootober 17G1 

2 Catharina Jaooba, gedoopt 24 April 1763 

3 Maria Barendina, gedoopt 2 September 1764 

4 Wilhelmina, gedoopt 4 Mei 1766 

5 Johannes Lodewijk, gedoopt 3 April 1768 

6 Barendina Johanna, gedoopt 20 Augustus 1769, gehnwd met Daniel Barend Smit 

7 Nicolaas Hendrions, gedoopt 3 Mei 1772, gehnwd 16 Maart 1794 met Margaretha Catharina 

Smit, hertronwd 19 Febraari 1797 met Maria Louisa Aspoling, weduwe van Anthonie de Heus 
(c) 1 Willem Johan, gedoopt 24 Joni 1798 

2 Magdalena Johanna, gedoopt 9 Febraari 1800 

3 Maria Louisa, gedoopt 11 Ootober 1801 

4 Nicolaas Ferdinand, gedoopt 10 Ootober 1802 

5 Maria Louisa, gedoopt 20 November 1803 

6 Johan Fieter, gedoopt 11 November 1804 

7 Johanna Petronella, gedoopt 30 Maart 1806 

8 Maria Petronella, gedoopt 29 Maart 1807 

(?>) 8 Johannes Lodewijk, gedoopt 14 Augustus 1774, gehnwd met Ilaibrecht Lambreohts, her- 
trouwd met Johanna Maria Petronella Smit 
(c) 1 Maria Helena Alberta, gedoopt 11 Juni 1797 

2 Helena Barendina, gedoopt 31 Maart 1799, gehnwd met Hendrik Oostwald Sohrendor 

3 Johanna Dorothea, gedoopt 2 November 1800 

4 Nicolaas Hendrions, gedoopt 11 December 1803 

5 Johannes Lodewijk, gedoopt 29 Deoember 1805 

6 Aletta Maria Petronella, gedoopt 24 April 1814 

7 Nioolaas Johannes Andries, gedoopt 11 Febraari 1816 

8 Huibreoht Barendina, gedoopt 22 Maart 1818 

9 Anna Susanna Wilhelmina, gedoopt 4 Maart 1821 

10 Hilletje Johanna Elisabeth Clasina, gedoopt 7 September 1823 
(5) 9 Johanna Dorothea, gehnwd met Georg Ferdinand Geijer 867-SEVENSTER. Frederik Sevenster, gehnwd met Anna Stolts. 

(6) 1 Weasel, burger te Uitenhage, gehuwd 27 Augustus 1809 met Anna Cornelia Botha 

2 Maria, gedoopt 25 November 1782, gehuwd met Nioolaas Oudtshoorn, hertronwd mot Johannes 
van Nimwegen 262 868-SICKEL.- Pieter Sickel, vaD 's Gravenhage, gehuwd 26 December 1745 met Maria Elisabeth 

Mulder. 

(J) 1 Gerhardus, gedoopt. 12 Maart 1758 
2 Maria Elisabeth, gedoopt 19 April 1761 869.-SIEBERT. Johannes Siebert, van Helmershausen, gehuwd met Alida Rnijve. 

(/;) 1 Johanna Hendrika, gedoopt 17 September 1769, gehuwd met Hendrik Tan As 

2 Johannes, gedoopt 15 November 1771, gehuwd 5 Jnni 1791 met Anna Christina Jaooba Wotskij 
(c) 1 Hendrina Christina Alida, gedoopt 4 Augustus 1793, gehuwd met Andries Tobias Eolver 
2 Johannes Hendricus, gedoopt 6 September 1795, gehuwd met Catharina Maria Ben- 
inghofE 
(d) 1 Anna Johanna, gedoopt 9 Maart 1818 

2 Martha Geertruida Johanna, gedoopt 9 April 1820 

3 Aletta Hendrina Jaooba, gedoopt 2 December 1821 

(c) 8 Marthinas Albertas, gedoopt 15 October 1797, gehuwd 6 Augustus 1820 met Hester 
Anna Blomerus 
(d) Johannes Georg Christiaan, gedoopt 12 Augustus 1821 
(c) 4 Alida Anna Louisa, gedoopt 1 Deoember 1799 

5 Elisabeth Jaooba, gedoopt 27 September 1801, gehuwd met Marthinas Hendrik van As 

6 Christiaan Christoffel, gedoopt 26 Juni 1803 

7 Anna Catharina Wilhelmina, gedoopt 24 November 1805 

8 Engela Hendrina Christina, gedoopt 9 Februari 1808 

9 Johanna Maria, gedoopt 13 Mei 1810 
(I) 3 Margaretha Alida, gedoopt 29 Mei 1774 

4 Anna Catharina, gedoopt 14 April 1776 

5 Marthiiia Maria, gedoopt 14 Juni 1777. gehuwd met Christoffel Johannes van Bergen 870.-S1EMSEN. Pieter Siemsen, van Hamburg, adsistent in dienst der Oost Indische Compagnie, 
gehuwd 8 September 1776 met Sibella Catharina van der Schijff, weduwe van Jan 
Paddenburg. 

(J) 1 Christina, gehuwd 12 Februari 1797 met Nioolaas Broekman, van Hanover 

2 Catharina Levina, gedoopt 10 Januari 1779 

3 Pieter Simon Frederik, gedoopt 22 September 1782 263 871.-SIEVERS. Johan DetlefE Sievers, van Eckernforde, gehuwd 9 Maart 1794 mot Johanna 
Odelia Jacobs. 

(6) 1 Wilhelmina Hendrika, gedoopt 4 Jali 1802 
2 Cornelia, gedoopt 15 Januari 1804 Hendrik Sievers, van Amsterdam, oud luitenant tcr zee, gehuwd 1 November 
1795 met Aletta Maria Steiju. 

Matthijs Sievers, van Stockholm, gehuwd 27 Januari 1799 met Johanna Arendse 872-SIEVERT. Frederik Sievert, gehuwd met Johanna Stoltz. 
(b) Abel Willem, gedoopt 18 April 1784 873.-van SITTERT. Johannes van Sittert, van Elburg, chirurgijn, gehuwd 6 Mei 1748 met Elisabeth 
de Waal, hertrouwd (1) 19 November 1752 met Anna Margaretha Smuts, (2) 29 
Februari 1759 met Maria Colijn, weduwe van Nicolaas Mulder, (3) 7 November 
1773 met Petronella Heufke. 

(b) 1 Johannes, gedoopt 31 Augustus 1749, gehuwd 15 Mei 1770 met Maria Elisabeth Eugela 
(c) 1 Johannes Hendrik, gedoopt 10 Februari 1771 

2 Elisabeth, gedoopt 17 Mei 1772, gehuwd met David Jaoobns Engela 

3 Johannes, gedoopt 1 Augustus 1773 

4 Anna Petronella, gedoopt 9 April 1775, gehuwd met Johan Dioderik Herman 

5 Andries, gedoopt 13 April 1777, gehuwd met Gatharina Wilhelmina Maria Henniug 
(d) 1 Johannes George, geboren 28 Mei 1807 

2 Fetrus Johannes, geboren 19 Augustus 1809 

3 Catharina Cornelia, geboren 5 Ootober 181 1 

4 Andries Johannes, geboren 19 April 1813 
(u) 6 Hendrik, gedoopt 27 September 1778 264 van SITTEliT.— Vervolg. 

(c) 7 Lambert, gcdoopt 80 April 1780 

8 Petrus Johannes, gedoopt 28 October 1781, gehuwd met Wilhelmina Diroktina van 
Wielligh 
(d) Johannes George Frederik, geboren 13 October 1814 
(c) 9 Cornells, gedoopt 18 Mei 1783 
10 Johannes, gedoopt 19 Jani 1785 
(b) 2 Andries, gedoopt 21 Jannari 1751, gehuwd 9 Februari 1777 met Susanna Johanna van der Spuij 
(c) 1 Johannes Jaoobns, gedoopt 1 October 1779 

2 Susanna Maria, gedoopt 26 November 1780 

3 Elisabeth Johanna, gedoopt 25 November 1781, gehuwd met James Pattison Cookburu 

4 Gerardus, gedoopt 27 April 1783, gehuwd 28 Juni 1805 met Josina Maria van As 

5 Andries, gedoopt 5 September 1784, overleden 19 Juli 1803 
(b) 3 Elisabeth, gedoopt 28 Mei 1752 

4 WiJDtjen, gedoopt 9 Maart 1755 

5 Johanna, gedoopt 6 Februari 1757, gedoopt met Arend van Wielligh 

6 Lambert, gedoopt 17 Februari 1760, gehuwd 29 September 1782 met Anna Cornelia Dreijer, 

liertrouwd 10 Jannari 1796 met Carolina Elisabeth Eeeve 
(c) 1 Jacoba Elisabeth, gedoopt 17 Augustus 1783, gehuwd met Johannes Munnik 
2 Fetronella, geboren 12 April 1787, gehuwd met Charles van Wielligh 
8 Maria Johanna, geboren 17 Februari 1791, gehuwd met Fetrus Burger 
4 Lambert Petrus, gedoopt 23 October 1796, gehuwd 13 September 1818 met Hilletje 
Helena MoBtert 
(d) 1 Lambert Fetrus, gedoopt 12 Soptomber 1819 

2 Tobias, gedoopt 15 April 1821 

3 Maria Fetronella, gedoopt 2 Febrnari 1823 

4 Johannes, gedoopt 27 November 1825 

(r) 5 Fetrus Hermanns, gedoopt 26 November 1797, gehuwd 15 October 1820 met Johanna 
Hermina Loubser 
(d) 1 Maria Oatharina, gedoopt 4 November 1821 

2 Carolina Elisabeth, gedoopt 22 Fobruari 1824 

3 Jacomina Clasina, gedoopt 9 April 1820 
(c) G Johannes, gedoopt 13 Jannari 1799 

7 Andries, gedoopt 20 Juli 1800 

8 Alotta Jacoba, gedoopt 14 Maart 1802 

9 Arend Johannes, gedoopt 26 Augustus 1804 

10 Andries Hercules, gedoopt 2 Februari 1806 

11 Hendrik Jaoobus, gedoopt 4 September 1808 

12 Hercules, gedoopt 26 November 1809 

13 Carolina Elisabeth, gedoopt 21 Juli 1811 

14 Hester Sibella Lambertina, gedoopt 24 April 1814 265 874.-SLABBERT. Florin Slabbert, vau Middulburg, gulmwd met lluibrccli.1 Jasper&e. 

(b) 1 Jasper, gehuwd met Johanna Mijburgh 
(c) 1 Floris, gedoopt 30 Juli 1713 

2 Huibreclit, gedoopt 16 December 1714, geliuwd mot Uorrit Cloele 

3 Maria, gedoopt 23 Augustus 1716, gehuwd met Theunis van Schalkwijk 

4 Marten, gedoopt 18 September 1718, geliuwd 8 April 1742 mot Adriana Sunt 
(d) 1 Jasper, gedoopt 25 Augustus 1743 

2 Jaoobds, gedoopt 7 Februari 1745, gehuwd 28 Mei 17(59 met Beatrix ^endrina van 
der Westhuijzen 
(e) 1 Marten, gedoopt 1 April 1770, buiger te Stellenboaoli, geliuwd 22 October 
1799 met Heater vau Zijl 

2 Hendrik, gedoopt 7 Juli 1771 

3 Adi'iana Maria, gedoopt 2<J Mei 1774 

4 Maria Margaretha, gedoopt 10 November 1770 

5 Jacobus, gedoopt 19 December 1779, geliuwd 20 November 1803 met Muriu 

Elisabeth Bredenkamp 
(/) 1 Beatrix Jacoba, gedoopt 18 Moi 1806 

2 Jacoba Johanna Beatrix, gedoopt 10 April 1808 

3 Jacobus Hendrik, gedoopt 22 April 1810 

4 Aletfca Margaictha, gedoopt 25 Augustus 1811 

5 Marten Johannes Jasper, gedoopt 6 Juni 1813 

(e) G Beatrix Ilendiina Helona, gedoopt 1 Februari 1784, gehuwd mit Jan 
Fredorik Brcdenkanip 

7 Jasper, gedoopt 12 November 178G 

8 Pieicr Abraham, gedoopt 19 Juli 1789 
(d) 3 Johanna, gedoopt 9 October 1746 

4 Jasper, godoopt 6 April 1749 

5 Marten, gedoopt 23 Moi 1751 

6 Johannes, godoopt 1 April 1753 

7 Elisabeth, gedoopt 15 December 175 4 

8 Adriana, gedoopt 7 April 1756, gehuwd met Jacobus van Aarde 

9 Elisabeth, gedoopt 12 Februari 1758 

10 Johannes, gedoopt 21 October 1750 

11 Marten, gedoopt 14 Juni 1761 

12 Adriana, gedoopt 25 Juli 1762 

13 Floris, gedoopt 3 Maai 1 17G5 

(e) 5 Johannes, gedoopt 15 September 17*20, gehuwd 28 April 1743 met Margaretha Coctsee 
(d) 1 Jasper, gedoopt 3 Juli 1744 

2 Johannes, gedoopt 17 December 1717, gehuwd 19 Februari 1709 mot Elisabeth 
Smit 
(e) 1 Johannes, gedoopt 22 April 1770, gehuwd met Elisabeth Catburina vau 
Niekerk 2G6 SLABBEliT.— Tervolg. (/) 1 Johannes Tobias, gedoopt 20 November 1814 

2 Albertus Bernhardas, gedoopt 20 October 1816 

3 Albertus Bernhardus, gedoopt 14 September 1820 

4 Marten Johannes, godoopt 3 November 1822 

5 Dirk An dries Johannes, gedoopt 16 Jnli 1826 

6 Margaretha Anna Elisaboth, gedoopt 13 Juli 1828 

(c) 2 Johanna Maria, gedoopt 4 October 1772, gohuwd mot Dirk van Eliijn, 
hertrouwd 30 September 1798 met Casper Christoffel Fischer, van 
Straalsund 

3 Margaretha, gedoopt 30 Januari 1774 

4 Elisabeth, gedoopt 31 December 1775, gehuwd mot Johannes Augustus 

Greoff 

5 Margaretha Anna, gedoopt 23 November 1777, gehuwd met Wijbrand 

Elias Thuijnsma 

6 Jaoomina Hendrina, gedoopt 21 Mei 1780, gehuwd met Johan Frederik 

Kirs ten 

7 Adriana Fotronella, gedoopt 5 Mei 1782 

8 Johanna Maria, gedoopt 3 Juli 1785, gehuwd met Fotrus Loubser 

9 Hilletje Gerhardina, gedoopt 16 Maart 1788 

10 Franooinotta Elisabeth Augustina, gedoopt 16 Februari 1794, gehuwd met 
Eendrik Johannes Lonbser 
(rf) 3 Marten, gedoopt 12 April 1760, gehuwd met Anna Catharina Smit 

(e) 1 Margaretha Huibreoht, gedoopt 7 Juli 1771, gehuwd met Albertus Bern- 
hardus van Niekerk 
2 Maria Johanna, gedoopt 24 December 1773 

8 Johannes, gedoopt 7 Juli 1776, gehuwd 21 Mei 1809 met Magdalena 
Jonas 
(/) 1 Marthinus, gedoopt 13 Mei 1810 

2 Nicolaas, gedoopt 7 April 1811 

3 Magdalena Johanna, godoopt 21 Februari 1813 
(e) 4 Francois, gedoopt 2 Juli 1780 

5 Anna Catharina, gedoopt 25 Maart 1785, gehuwd met Gerril Jonas 

6 Marten Johannes, gedoopt 7 October 1787 

7 Francois Johannes, gedoopt 4 Jannari 1795 
(d) 4 Anna Jaooba Elisabeth, gedoopt 25 December 1752 

5 Johanna Maria, gedoopt 30 Maart 1755 

15 Dirk, godoopt 20 Maart 1757, gehuwd 8 September 1782 mot Johanna Jaooba van 

Aarde, hertrouwd met Maria Margaretha Hannosius, woduwo van Nioolaas 

Lindes 

(e) 1 Margaretha Elisaboth, godoopt 15 Mei 1785, gohuwd met George Nelson 
Lond 

2 Johanna Engcliua, gedoopt 4 November 1787 

3 Dirk Michiel, gedoopt 27 Juui 1819 207 SLABBERT— rerrolf/. 

(p) 4 Johan Hannoaius, gedoopt 22 Juli 1821 

5 Dirk Marten, gedoopt 5 October 1823 

6 Fieter Joachim Wilhelm, gedoopt 30 Juli 1826 

7 Jacob Mynhardt, gedoopt 13 Jali 1828 
(<2) 7 Hnibreoht, gedoopt 18 November 1759 

8 Anna Maria Elisabeth, gedoopt 18 September 1763, gehawd met Andreas Godfried 
Oonradie 
(c) 6 Floris, gedoopt 25 December 1720 
(&) 2 Maria, gehnwd met Johannes Yisser 

3 Elisabeth, gehnwd met Jacobus Smit 

4 Fieter 

5 Gideon, gehnwd 7 Maart 1728 met Franoina Oarstens 

(e) 1 Catharina, gedoopt 17 April 1729, gehnwd met Cornells Franken van der Nest, hertronwd 
(1) met Cornells Zaaiman, (2) met Jargen Smit 
2 Floris, gedoopt 24 December 1730, gehnwd 21 Jnli 1754 met Jacomina van Dijk 
(d) Franoina, gedoopt 13 Jali 175S 
(n) 3 Haibreoht, gedoopt 5 April 1733, gehnwd met Christiaan van Dijk 

4 Johannes, gedoopt 25 December 1734, gehnwd 5 October 1766 met Elsie Sophia Visser 
(d) 1 Gideon Andreas, gedoopt 11 Maart 1770 

2 Johannes Gideon Andreas, gedoopt 20 September 1772, burger te Graaff-Beinet, 
gehnwd 15 April 1798 met Maria Isabella de Wit, hertronwd met Johanna 
Wilhelmina Enoetzen 
(«) Elsie Sophia Johanna, gedoopt 6 November 1809 
(d) 3 Floris Johannes, gedoopt omtrent 1773, bnrger te Graaff-Beinet, gehnwd 2 
Febrnari 1704 met Catharina Meijer 
(e) 1 Elsie Sophia Catharina, gedoopt 7 Juni 1705 
2 Johan Jnrgen, gedoopt 20 Febrnari 1797 

8 Johanna Catharina Adrians, gedoopt 28 September 1800 

4 Rachel Johanna, gedoopt 28 Jali 1802 

5 Floris Johannes, gedoopt 16 November 1806 

6 Catharina Magdalena, gedoopt 12 Maart 1809 

(d) 4 Gerrit Petrns, gedoopt 7 Januari 1775, burger te Graaff-Beinet, gehnwd 17 April 
1796 met Anna Adriana Nel 
(e) Fetronella Alctta Catharina, gedoopt 23 Augustus 1801 
(d) 5 Fieter Johannes, gedoopt 2 Juni 1776, burger te Graaff-Beinet, gehnwd 18 
September 1796 met Johanna Cornelia Sophia Meijer 
(e) 1 Johanna Catharina, gedoopt 3 Jnni 1793, gehnwd met Johannes Jacobus 
Jonbert 

2 Elsie Sophia Maria, gedoopt 7 Juli 1799 

3 Maria Salomina, gedoopt 14 Maart 1802 

4 Johannes Petrns, gedoopt 4 November 1804 

5 Fetrus Johannes, gedoopt 14 Mei 1809 

6 Johannes Cornells, gedoopt 8 October 1810 26S SLABBEBT.— rerrolg. 

(d) 6 Jasper Johannes, gedoopt 11 April 1770, burger te GraaffReinot, gehnwd 15 
September 1799 met Hendrina Maria van Eensburg 
(r) 1 Johannoa Gideon, gedoopt 10 April 1803 
2 Jasper Johannes, gedoopt 26 Augustus 1804 
8 Elsie Sophia Catharina, gedoopt 28 November 1806 
4 Nioolaas Johannes, gedoopt 10 November 1808 
6 Hendrina Maria, gedoopt 19 November 1809 
(d) 7 Gideon Johannes, gedoopt 7 Mei 1780, burger te Graaff-Reinet, gehuwd 11 Mei 
1800 met Maria Elisabeth Venter, weduwe van Paul van der Merwe 
(e) 1 Johannes Frederik, gedoopt 20 Dooember 1801 
2 Elsie Sophia, gedoopt 2 October 1803 
8 Gideon Johannes, gedoopt 20 Mei 1805 
4 Gerrit Petrus Johannes, gedoopt G October 1807 
(d) 8 Maria Margaretha Catharina, godoopt 2 Juni 1782, gehuwd met Cornelia Her- 
manns Olivier 
9 Frans Nioolaas, gedoopt 20 Fobruari 1785, gehuwd met Cornelia Brits 
(?) 1 Elsie Johanna, gedoopt 26 Juli 1807 

2 Geertrnij Elisabeth, gedoopt 6 Augustas 1809 
8 Cornelia Johanna, gedoopt 22 Juli 1810 
(<?) 10 Marten Johannes, gedoopt 22 October 1786, gehuwd met Martha Christina Putter 
(e) 1 Johannes Diedorik, gedoopt 14 September 1808 
2 Marten Johannes, gedoopt 8 Mei 1808 
(d) 11 Louis Abraham Francois, gedoopt 1 1 April 1789 

12 Elsie Sophia Francina Johanna, gedoopt 26 Februari 1792 
(r) 5 Cornelia, gedoopt 25 December 1736 

6 Gideon, gedoopt 5 April 1739, gehuwd 1 Augustus 1756 met Clara Bob, weduwe van 

Johan Jurgen Vos 

7 Pieter, gedoopt 7 Juli 1741 

8 Maria, gedoopt 3 Juli 1744 

9 Cornelia, gedoopt 1 October 1745, gehnwd 22 Maart 1761 met Jan Frederik Eoegelenberg 

10 jBsper, gedoopt 12 September 1748 

11 Johanna, gedoopt 30 Mei 1751, gehuwd met Johannes Visser, hertrouwd met Hendrik 

Smuts 

12 Francina, gedoopt 20 Mei 1753 

(h) 6 Johanna, gehuwd met Pieter Andries Sax 
7 Cornelia, gehuwd met Robbert Brand 269 875.-SLICHER. Lambertus Slicher, van Middelburg, bedienaar van God's woord alhier, gehuwd 
20 Juni 1723 met Sophia van der Brjl. 

(£) Anna Sophia, gedoopt 11 Juni 1724 876.-SLIER. Willem Slier, van Hamburg, gehuwd 19 November 1780 met Anna Catharina 
Fortman. 

(b) 1 Anna Catharina, gedoopt 14 October 1787, gehuwd met Hermanns Fieterse 

2 Wilhelmina Christina, gedoopt 27 December 1789, gehuwd 5 Januari 18U met Jan Abraham 

van Wijk, van Amsterdam 

3 Geertruida Johanna, gedoopt 2 Juli 1791 

4 Wilhelmus Josephus, gedoopt 5 Maart 1797 877.-SMAL. Johan George Smal, van Halle, kwam naar Zuid Afrika in het jaar 1735 in dienst 
der Oost Indische Compagnie, en huwde 29 Jnli 1740 met Johanna van der Schelden. 

(£) 1 Johanna Magdalena, gedoopt 2 Juli 1741, gehuwd met Hendrik Bartholomew Crause 

2 Johan TTrbanus, gedoopt 12 Mei 1743, burger te Stellonbosch, gehuwd 14 Januari 1770 met 
Sara Johanna Brits 
(e) 1 Hans Jacob, gedoopt 6 Januari 1771, burger te Stellenbosch, gehuwd 22 Augustus 1790 
met Henrietta Wilhelmina Vermeulen 
(d) 1 Cornelia Johanna, gedoopt 15 Januari 1792, gehuwd met Casparus Johannes 
Matthee 

2 Sara Johanna, gedoopt 6 Ootober 1793 

3 Hans Jacob, gedoopt 25 Januari 1795 

(c) 2 Johanna Magdalena, gedoopt 1 1 September 1774, gehuwd met Andries Erwee 

3 Johannes Hendrious, gedoopt 22 September 1776, burger te Stellenbosch, gehuwd 12 
Februari 1797 met Elisabeth Johanna Fieterse 
(d) 1 Johannes Urbanus, gedoopt 9 November 1797 

2 Fetrus Johannes, gedoopt 25 Januari 1801 

3 Magdalena Susanna, gedoopt 5 November 1803 

4 Johan Georg Christian!!, gedoopt 27 April 1806 270 SMAL.— Vervnlr/. 

(d) 5 Sara Johanna Magdalena, gedoopt 11 September 1808 
Elisabeth Johanna, gedoopt 21 April 1811 

7 Johanna Magdalena Hendrika, gedoopt 24 Jnli 1814 

8 Hans Jacob, gedoopt 18 Febrnari 1816 

9 Maria Magdalena Catharina, gedoopt 2 Augustus 1818 
10 Cornelia Susanna, gedoopt 2 Augustus 1818 

(c) 4 Johan Georg Ohristiaan, gedoopt 14 Febrnari 1779, burger te Stellenbosoh, gehuwd 8 
Deoember 1799 met Maria Magdalena Pieterse 
(d) Helena Catharina, gedoopt 1 Febrnari 1801 
(<•) 5 Cornelia Susanna, gedoopt 16 September 1781, gehuwd met Gerhardas Johannes Beukes 

6 Sara Johanna, gedoopt 3 Deoember 1787, gehuwd met Christoffel Johannes Vermeulen 

7 Cornelia Jacob, gedoopt 13 April 1789, gehuwd met Adriana Johanna Matthee 
[d) 1 Johannes TTrbanus, gedoopt 7 Januari 1816 

2 Sara Johanna Margaretha Elisabeth, gedoopt 20 Jnli 1817 

3 Cornelia Johannes, gedoopt 3 April 1820 

4 Johanna Helena Susanna, gedoopt 8 April 1822 

(e) 8 Geertruij Alida, gedoopt 6 November 1791, gehuwd met Hendrik Jacobus Esbaoh 
9 Johannes Urbanus, gedoopt 20 Mei 1796 
(6) 3 Jan Georg Ohristiaan, gedoopt 18 Jnli 1745 

4 Jan Godfried Lambertus, gedoopt 3 Deoember 1747 

5 Johan Bernhard, gedoopt 5 Juli 1750 

6 Johan Carel Godfried, gedoopt 13 Augustus 1752 878-SMALBERGER. Carel "Wilhelm Smalberger, van Loor-Trouting in Nassau, gehuwd 2 Mei 1762 
met Anna Francina Maree. 

(J) 1 Sara Maria, gedoopt 13 Febrnari 1763, gehnwd met Matthias Fieter Taute 

2 Johannes Marthinus Godfried, gedoopt 80 Jnni 1765, burger te Graaff-Eeinet, gehuwd 26 Sep- 
tember 1790 met Johanna Mostert 
(c) 1 Maria Adriana, gedoopt 22 Febrnari 1792, gehnwd met Jacob Jan Willem van Eeenen 

2 Anna Francina, gedoopt 2 Juni 1793 

3 Johan Willem, gedoopt 27 Juli 1794, gehuwd met Johanna Wilhelmina du Plessis 
(d) 1 Johannes Marthinus Godfried, gedoopt 18 November 1816 

2 Daniel, gedoopt 20 September 1818 

3 Elsie Catharina, gedoopt 5 Maart 1820 

4 Johanna Francina, gedoopt 7 October 1821 

(fc) 3 Elisabeth Magdalena, gedoopt 23 Augustus 1767, gehuwd met Matthijs Johannes van Eijssen 
4 Maria Johanna, gedoopt 27 Augustus 1769, gehuwd met GijsbertuB van Eeenen 271 SMALBERGER.— Vervolg. 

Jan Marten Smalberger, van Hanau, burgor te Stellenbosch, gehuwd 3 Februari 
1760 met Maria Jacoba GreefE. 

(i) 1 Wilhelmina Josina, gedoopt 10 Moi 1761, gehuwd met Willem Lategaan 

2 Susanna Elisabeth Henrietta, gedoopt 27 Maart 1763, gehuwd met Johan Hendrik Heckroodt 

3 Maria Magdalena, gedoopt 23 Jani 1765 

4 Catharina Susanna, gedoopt 8 Februari 1767 

5 Johannes Francois, gedoopt 9 April 1769 

6 Matthijs Adriaan, gedoopt 21 April 1771 

7 Maria Jacobs, gedoopt 17 Juli 1774, gehuwd 9 Februari 1791 met George Miohiel Elser, Tan 

Durlaoh 

8 Marthinus Wilhelm, gedocpt 23 Januari 1780 

9 Johannes Frederik, gedoopt 12 October 1783, gehuwd 15 Deoember 1805 met Elisabeth Susanna 

Buitendag 
(0) 1 Johan Eendrik, gedoopt 12 October 1806 

2 Frederik Johannes, gedoopt 16 Jali 1809 

3 Maria Johanna, gedoopt 22 September 1811 

4 Garel Marthinua, gedoopt 1 Augustus 1813 879.-SMIDT. Hendrik Evert Smidt, van Eppenburen, gehuwd 14 April 1675 met Adriana 
Sterreveld, van Zeeland. 

(6) 1 Catharina, gedoopt 23 Ootober 1678 

2 Hendrik, gedoopt 29 December 1680 

3 Judith, gedoopt 25 April 1683, gehuwd met Arend Gildenhuijzou Jan Hendrik Christoffel Smidt (of Smit), van Magdeburg, gehuwd 14 September 
1760 met Maria Julia Janse. 

(6) 1 Helena Rosioa, gedoopt 28 Juni 1761 

2 Johanna Elsie, gedoopt 8 Mei 1763 

3 Elisabeth Albertina, gedoopt 21 April 1765 

4 Jan Daniel, gedoopt 12 Juni I768 

5 Nicoluas Franoisous, gedoopt 3 Juni 1770, gehuwd -7 Ducembur 1789 met llusiuu Floreutiuu 

Simonse 272 SMIDT.— Vervolff. 

(c) 1 Clarenda Johanna, gedoopt 1 October 1790 

2 Panlus Johannes, gedoopt 3 Jnni 1792 

3 Nioolaas Hendrious Johannes, gedoopt 9 Februari 1794 

4 Louwionus, gedoopt 19 April 1795 

5 Elisabeth Johanna, gedoopt 25 December 1796 

6 Johanna Frederica Olarenda, gedoopt 4 Februari 1798 

7 Francois Petrus, gedoopt 9 November 1800 

8 Clasina Elisabeth Louisa, gedoopt 7 Februari 1802 

9 Barbara Frederica, gedoopt 3 Augustus 1806 

10 Maria Clarenda, gedoopt 20 Maart 1808 

11 Frederik Simon, gedoopt 26 November 1809 

12 Hendrik Hermanns, gedoopt 26 Mei 1811 

13 Daniel Johannes Petrus, gedoopt 16 October 1814 

(b) 6 Sara Helena, gedoopt 22 November 1772, gehuwd met Frederik Greeff, hertrouwd met Johau 
Coenraad Jos as Froneman 
7 Adolph Hendrik, gedoopt 4 Juni 1775, gehuwd 16 Augustus 1795 met Johanna Christina Stents 
(c) 1 Anna Carolina Margaretha, gedoopt 29 Ootober 1797 

2 Hendrik Wilhelm, gedoopt 4 Augustus 1799 

3 Johanna Christina, gedoopt 20 September 1801 

4 Margaretha Elisabeth, gedoopt 13 Juli 1806 

5 Abraham Bijndert, gedoopt 10 Januari 1808 

6 Sara Helena, gedoopt 2 Februari 1810 

7 Sara Maria, gedoopt 3 Januari 1813 
(6) 8 Christoffel Hermanns, gedoopt 3 Mei 1778 Martliinus Lourens Smidt (of Smit), van Aalborg, gehuwd 8 Mei 1763 met 
Eiigela van den Burg, hertrouwd (1) 7 April 1765 met Maria Elisabeth Erasmus, (2) 
18 April 1784 met Elisabeth Catharina de Bruijn, (3) 13 Juli 1788 met Anna 
Catharina Volschenk, weduwe van G-ijsbert Verweij. 

(J) 1 Lourens Johannes, gedoopt 12 Januari 1766, gehuwd 28 Januari 1787 met Elisabeth Cornelia 
Bogiers 
(c) 1 Johanna Marthina, gedoopt 24 Februari 1788 

2 Maria Catharina, gedoopt 1 November 1789, gehuwd mot Matthias Lotter 

3 Martha Maria, gedoopt 16 December 1792 

4 Marthinus Lourens 

5 Gijsbert Johannes 

6 Elisabeth Johanna, gedoopt 22 September 1799 

7 Anni Catharina gedoopt 21 Februari 1801 

8 Sot lua Muriu, gedoopt 21 Januari 1801 SMIDT.— Vcrvohj. 

(b) 2 Marthinua Petrns, gedoopt 28 Juni 1767 

3 Martha Maria, gedoopt 4 December 1768 

4 Philip Jacobus, gedoopt 28 October 177C, gohuwd 15 Juli 1702 met Johanna Elisabeth Vorwoij 
(r) 1 Ilermina Gatharina, gedoopt 17 November 179«'» 

2 Alalia Elisabeth, gedoopt 18 December 17% 

3 Martha Maria, gedoopt 2 November 1798 

(Ji) 5 Anna Gatharinn, gedoopt 10 Jannari 1772, gehuwd met Halthasar Nieolaas Volstcodt 

fi Christiaan Abel, gedoopt 28 Maart 177-1, gehuwd 21 Soptembcr 1806 met Johanna Margaret ha 
Wiid 

7 Johannes Carolus, gedoopt G November 1774 

8 Daniel Barend, gedoopt 21 Juli 1776, gehuwd met Anna Barendina Sertijn, hcrtronwd 21 .Tnni 

1807 met Maria Anna Russouw 
(r) 1 Anna Magdalena, gedoopt 30 September 1798 
2 Maria Elisabeth, gedoopt 29 Augustus 1802 
(h) !> Maria Elisabeth, godoopt 25 Juni 1780 Lourens Smidt, van Amsterdam, ond knpitcin tor zoo, gohinvd 27 Jnni 1784 met 
Maria Magdalena Jansc, hcrtronwd 6 Maart 1701 mot Jarnha Christina Maasdorp. 

(b) 1 1'etronella Johanua, gedoopt 28 Mi'i 178i! 
2 Lourens, godoopt 25 Mci 1788 
.'5 Petronolln, godoopt 23 Augustus 1780 Jacobus Marinus Smidt, van Middcllmrg in Zoolnnd, gehruvd mol Corn ol in Marin 
Tim, wedmve van Gcorg Anlhonio Swartscnbnrg. 

Qj) 1 Johanna Elisabeth Geertruida, gedoopt 12 Fcbruari 171 7 

2 Jacobus Dirk Cornolis, gedoopt 10 Februari 1790 

3 Elisabeth Gerhardina Maria Ernestina, gedoopt 25 October lf-01 

4 Francina Petronel'a Maria Cornelia, gedoopt 1 April 1t*04 

5 Johannes Jacobus Wilhelm, gedoopt 2 November 1^0 3 274 880.-de SMIDT. De stamvader van deze familic was Abraham de Smidfc, van Middelburg, gehuwd 
15 Augustus 1781 met Christina "Elisabeth Vlok, weduwe van den opper-chirnrgijn 
.Tohan Miehiel Seijt, hortronwd IS Februnri 1780 met Sara Maria Muller. 

(J) 1 Jacob, gedoopt 21 Januari 1790 

2 Abraham, gedoopt 21 Augustus 1791 

3 Abraham, gedoopt 17 Maart 1793 

4 Johannes, gedoopt 22 Juni 1704 

5 Adam Gabriel, gedoopt 13 December 1795 
fi Andries, gedoopt 19 Februari 1797 

7 Maria Jacoba, gedoopt 19 Augustus 1 79S 

8 Sara Maria, gedoopt 22 Mei 1800 

9 TTenrlrik, gedoopt 26 September 1 802 

10 Willem Anne Jansscnn, gedoopt 24 Juni 1804, overleden 10 Maart 1885, gehnwd met Susanna 
Margaretha Redelinghuijs 
(c) 1 Susanna Maria 

2 Sara Maria, overleden 7 Jnli 1 856, gehnwd met Arend Josias van Breda 

ft Abraham, landmeter generaal, gehnwd met , Rodolinghuijs, hertronwd met 

nermina Geertrnida Overbeek 

4 Susanna Margaretha 

5 Fetrns Johnnnes 

6 Willem J L.W.V. voor Clanwilliam 

7 Catharina Zlendrikn 

8 Adnm Gabriel 

1) Johanna Hermina 

10 Johnnnes Hermanus 

11 Jacoha Alirta 

12 Maria Jnroba 

1.1 Elisabeth Anthoinetto, overleden 1 November 186C, gehnwd met Chriatiaan P 

Watermeijor 
14 Charles Cornelia Micbell 
1 ."> TTcnry, onrler koloninle gecretaris 
(t) 11 .Tohan Paskall Larkins, geboren 24 November 1805 273 881.-SMIT. Jan Smit, gehuwd met Adriaua Tol. 

(*) 1 Chrisloffcl, gedoopt 9 Hoi 1088, gehuwd met Catharina lo Febrc 

(r.) 1 Catharina, gedoopt 21 Januari 1715, gehuwd met Jan Cocuraad Vi&r=cr 

2 Adriana, gedoopt 27 Februari 1717, gehuwd met Hans Tureen Appel 

3 Jobanuea, gedoopt 28 Juli 1720, gehuwd 29 November 1743 met Catharina Maglaieua 

Maritz, hertrouwd 9 Juni 1747 met Susanna Xortje 
(d) 1 Catharina Maria, gedoopt 29 Juli 1749, gehuwd met Johan Jacob Moniberg 

2 Maria Susanna, gedoopt 5 December 1751 

3 Johannes Fetrus, gedoopt 16 December 1753 

4 Daniel Jacobus, gedoopt 18 Juli 1756 

5 Hester Adriaua, gedoopt 15 October 1758, gehuwd met Hendrik Lodewijk 

Mombcrg 
Martha Johanna, gedoopt U Januari 17(31, gehuwd met Anthonic Jacobs, 

hertrouwd met Frcdcrik Potgictcr 
7 Anthonie Christoffel, gedoopt 5 December 17G3, gehuwd 2 Juui 1799 met Elisabeth 

Maria Mullcr, hertrouwd met Alotta Brits 
(e) 1 Maria Susanna, gedoopt 2 Maart 1800 

2 Susanna Elisabeth, gedoopt 14 November 1801 

3 Anthonie Johannes Christoffel, godoopt 16 October 1803 

4 Johan Jacob Anthonic, gedoopt 23 April 1807 

5 Anna Cornolia, gedoopt 26 November 1810 
(d) 8 Christoffel Johannes, gedoopt 27 April 1766 

Christina Elisabeth, gedoopt 13 November 1768 

10 Susauna Elisabeth, gedoopt 1 September 1771 

11 Abraham Francois, gedoopt 21 November 1773, burger tc Swollondam, geliuwd inrl 

Cornelia van "Wijk 
(c) 1 Elsie Christina, gedoopt 29 November 1795 

2 Abraham Francois, gedoopt 29 November 1795 

3 Johannes Hendrik, gedoopt 17 September 1797 

4 "SVijnand Stcphanus, gedoopt 13 October 1799 

5 Susanna Alctta, gedoopt 28 Maart 1S02 

6 Anthonic Pctrus, gedoopt 3 Maurt 1805 

7 Daniel Jacobus, gedoopt 31 December 180W 

8 Christoffel Johannes, gedoopt 7 Juli 18J(i 

(J) 1'2 Magdalona Catharina, gedoopt 16 Augustus 1778, gehuwd met IlouloF -\;iu ^Vijk 
(c) 4 Christoffel, gedoopt 22 November 1722, burger to Stellonbosoh, gehuwd 8 April 1753 met 
Maria van "Wijk •271? "SUIT.— Vercohj. (d) 1 Christoffel, godoopt lli Fobruari 1735 

2 Maria Magdalcna, gcdoopt 17 Augustus 1750, gchuwd met Jacobus Alewijn Krugcr 

3 "VVillcni, gcdoopt 20 Jaiiuari 1760, burger tc Stcllenboseli, gchuwd 2 Mci 1779 met 

Ilcrmina Christina de Beer 
(e) 1 Cliristoffol Johannes, gcdoopt 1 April 1781, burger to Gl raaff-ltcinot, gchuwd 
25 Januari 1801 met Elisabeth Magdalcna dc Klerk 
(/) 1 Jacob, godoopt 14 November 1802 

2 "Willem Abraham, gcdoopt 2 November 1805 

3 Johanna Cornelia, godoopt 15 Maart 1807 

4 Christoffel Johannes, gedoopt 8 October 1810 

(e) 2 Willem Jacobus, gedoopt -26 Januari 1783, burger tc Gnult-licmfi, gchuwd 
18 April 1802 met Maria Isabella Elisabeth dc Beer 
(/) 1 Ilermina Christina, gcdoopt ll April 1803 

2 "Willem Jacobus, gcdoopt 27 April 1806 

3 Samuel Jacobus, godoopt 25 April 1807 

4 Elisabeth Magdalcna, gcdoopt 3 September 1809 

(e) 3 Maria Jacoba, gedoopt 1 Mei 1785, gchuwd mot llcndrik Jacobus S wane] tool 

4 Ilermina Christina, gedoopt 6 Mei 1787, gchuwd met Nicolaas Jacobus 

Campher 

5 Matthijs Johannes, gedoopt 16 November 1788 

6 Coruelis Alewijn, gcdoopt 2 October 1790 

7 Francois Pctrus, gcdoopt 25 November 1 792 

8 Jacobus Alewijn, gedoopt 8 December 1793 

9 Andrics Adriaan, gedoopt 7 Juni 1795 

10 Samuel Jacobus, godoopt 28 October 1798 
(rf) 4 Christoffel, gedoopt 28 Maart 1762, burger to Stcllenboseli, gchuwd 21 April 1782 
met Johanna Elisabeth van AVijk 
(c) 1 Christoffel Johannes, gedoopt 9 April 1784, burger tc (jiraaff-Reinct, gchuwd 
27 Maart 1803 met Anna Catharina Jacobs 
(/) Jacoba Elisabeth, gcdoopt 26 Augustus 1810 
(u) 2 Anna Jacoba, gedoopt 6 Mei 1787 

3 Cornells Jacobus, gcdoopt 11 September 1789 

4 Maria Magdalcna, gcdoopt 19 Fobruuri 1792, gchuwd met Miehicl Adriaau 

Obcrholstcr 

5 "NVillcm llcndrik, gedoopt 30 Maart 1794 

6 Alewijn Johannes, gcdoopt 26 Fcbruari 1797 

7 Johanna Jacoba, gcdoopt 28 Juli 1799 

8 Johanna Elisabeth, gcdoopt 20 October 1801 

(d) l> Cornclis, gcdoopt 26 Augustus 1764, burger tc Stcllenboseli, gchuwd 27 November 
17S5 met Anna Catharina \an "Wijk 
(u) 1 Christoffel Johannes, gcdoopt 3 Fcbruari 1788, gchuwd met Louisa 
Ilermina Christina Fourie 
(/) Coruelis Jacobus, gcdoopt IS No\cmbcr 1S1U 277 SUTT.— Ven'ohi. 

((.■) 2 Cornells Abraham, gcdoopt 11 April 1790 
3 Maria Johanna, gcdoopt 23 December 1792 
•1 "Willcm Jacobus, gcdoopt 15 October 1797 
5 Ilcndrik Johannes, gcdoopt 24 April 1803 
G Anna Jacoba, gedoopt 24 Augustus 180G 
(f/) 6 Jacoba Adriana, gcdoopt 5 April 1767, gohuwd met David Jacobs 

7 Sophia Elisabeth, gcdoopt 5 Maart 1769, gehuwd mot Ilaus Jurgcn l'otgiotcr 

8 Catharina Dorothea, gedoopt 10 Maart 1771, gehuwd met Pictcr Willem 

Prinsloo 
(c) 5 Maria Magdalcua, gcdoopt 6 Mei 1726, gehuwd met Johannes Marthinus Dippcnaar 

Elisabeth, gedoopt 26 Februari 1730, gehuwd 12 October 1760 met Jan Anlhoiiic Ereu- 
kroon, van Kensburg 
(/>) 2 Jacobus, gcdoopt 16 October 1689, gehuwd met Elisabeth Slabbcrt 

(c) 1 Floris, gcdoopt omtrcnt 1712, gehuwd 18 April 1710 met Margarctha Steciikamp 
(d) 1 Elisabeth, gcdoopt 28 Mei 1741 

2 Jacobus, gedoopt 1 December 174.1 

3 Johannes, gcdoopt 4 Juli 1745 

4 Elisabeth, gcdoopt 5 September 1747 

5 Gosina, gcdoopt 23 November 1749 

6 Jasper, gcdoopt omtrcnt 1751, gehuwd 1 Augustus 1771 met Cornelia Maria 

Mulder 
(e) Margarctha Catharina, gcdoopt 11 December 1774, gehuwd met Nicolaas 
Ilondrinus Scrtijn 
(d) 7 Jacobus, gedoopt 9 November 1755, burger te SHclloudam, gehuwd 6 Maart 1774 
met Adriana Catharina van Nimwcgcn 
(o) 1 Maria Catharina, gedoopt 29 October 1775, gehuwd met Johannes Cornelis 
Coctsco 

2 Anna Christina, gcdoopt 27 April 1777, gohuwd met Willem van ltcusburg 

3 lEcndrik Johannes, gcdoopt 14 Februari 1779, burger te Swcllendani, 

gehuwd 12 Januari 1800 met Maria Elisabeth Scnckal 
(/) 1 Gccrtruida, gcdoopt 17 October 1802 

2 Ilcndrik Jacobus, gcdoopt 17 October 1802 

3 Adriana Catharina, gcdoopt 5 Mei 1805 

4 Maria Elisabeth, gcdoopt 14 Februari 1808 

5 Christina ^Yilhclinina, gcdoopt 26 November 1810 

6 David Frolcrik, gedoopt 23 Mei 1813 

(c) 4 Anna Elisabeth Fraucina, gcdoopt 8 April 1781 

5 Adam Jacobus, gcdoopt 9 April 1784 

6 Adam Jacobus, gedoopt 5 Februari 1786, gohuud met Magdalcua Cranio 
(/) Anna Maria, gcdoopt 18 October 1807 

(() 7 Johannes Jacobus Gcrhardu*, gcdoopt 27 Mrirt 1783 

8 Gcihardus, gcdoopt omtrcnt 1790, gehuwd mot Anna Susanna O'ecrtruidd 
Suiekul 278 SMIT.— Vervolg. (/) 1 Gccrlruida Sophia, gedoopt 21 Mei 1809 
2 Adriana Catharina, gedoopt 21 Juni 1811 
(e) 9 Hernumus Wilhelin, gedoopt 5 Februari 1792, gehuwd mot Gcorlruida 
Susanna Crause 
(/) 1 Christina Wilhelmina, gedoopt 5 Juni 1814 
2 Adriaua Catharina, gedoopt 22 October 1815 
(e) 10 Maria Magdalena, gedoopt 22 Februari 1795 
11 Johannes Andreas, gedoopt 4 November 1798 
(d) 8 Margaretha Catharina, gedoopt 4 April 1760, gchuwd met Johannes Mostert 
(c) 2 Adriana, gedoopt 29 October 1713 

3 Jasper, gedoopt 18 November 1714, gehuwd met Helena van der Wosthuijzen 
(d) 1 Catharina, gedoopt 30 December 1753 

2 Nicolaas, gedoopt 4 Juli 1756, burger te Stellenbosch, gehuwd 13 December 1778 
met Elsie Oberholster, hertrouwd met Martha Aletta Olivier, weduwe van 
Johannes Gerhardus Putter 
(e) 1 Jasper Jacobus, gedoopt 1 April 1781 

2 Abraham Johannes, gedoopt 7 April 1782 

3 Helena Elisabeth, gedoopt 28 September 1783, gehuwd met Jacobus Fotrus 

van den Berg 

4 Anna Magdalena, gedoopt 6 November 1785, gehuwd met Pictcr Ernst 

Kruger 

5 Maria Jacomina, gedoopt 28 October 1787, gchuwd met Johannes Cornells 

Coetsee 
G Elisabeth Catharina, gedoopt 5 April 1789, gchuwd mot Johannes Christoffel 
Boshof 

7 Nicolaas Jacobus, gedoopt 30 Maart 1791 

8 Elsie Adriana, gedoopt 20 October 1792, gehuwd met Caspor Hendrik le 

Bouz 

9 Jasper Francois Alewijn, gedoopt 14 April 1793 

10 Andries Adriaan, gedoopt 21 Scptomber 1794 

11 Cecilia Jacoba, geboren 7 December 1802 
(d) 3 Elisabeth, gedoopt 5 Augustus 1759 

4 Pieter Cornells, gedoopt 16 Augustus 1761 

5 Jacobus, gedoopt omtrcnt 1763, burger te Stellenbosch, gehuwd 22 Februari 1784 

met Jacoba Elisabeth Meintjes 
(e) 1 Helena Jacoba, gedoopt 16 April 1786, gchuwd met Pieter Carol Ninabcr 
2 Hendrik Adriaan, gedoopt 5 April 1789, gehuwd met Anna Brccliic 
Ninaber, weduwe van Frans Johannes Kruger 
(/) 1 Maria Helena, gedoopt 11 October 1807 

2 Jacobus Johannes, gedoopt 17 September 1809 
(e) 3 Maria Catharina, gedoopt 25 November 1792 

4 Jacobus Johannes Paulus, gedoopt 14 April 1793 

5 Elisabeth Johanna, gedoopt 15 Juni 1791 '27 V SMIT.—Vervolg. (e) 6 Hester Cecilia, godoopt 21 Februari 1796, gehuwd mot Hendrik Albortu 
van Niekerk 
7 Jacobus Nicolaas, gedoopt 8 October 1797 
(c) 4 Jacobus, gedoopt 6 September 1716, gehuwd 14 Augustus 1746 met Catharina van Dijk 
(<2) 1 Jacobus, gedoopt 15 September 1748 

2 Maria Catharina, gedoopt 26 Juli 1750, gehuwd met Hendrik Meintjes 

3 Elisabeth Johanna, gedoopt omtrent 1751, gehuwd met Stephanus Naude 

4 Adriana, gedoopt 2 December 1753, gehuwd met Abraham Erasmus 

5 Jacobus, gedoopt 6 Juli 1755, burger to Stellenbosch, gehuwd 7 September 1777 

met Martha Louisa Erasmus 
(?) 1 Catharina Maria, gedoopt 1 November 1778, gehuwd met Gerrit Venter 
2 Lourens Erasmus, gedoopt 1 April 1781, burger te Graaff-Keinet, gehuwd 26 
April 1801 met Margaretha Magdalena Fretorius 
(/) 1 Margaretha Johanna, gedoopt 12 Mei 1805 

2 Lourens Erasmus, gedoopt 8 Februari 1807 

3 Petrus Johannes, gedoopt 7 Mei 1809 

(?) 3 Jacobus Francois, gedoopt 9 Juni 1782, burger to Graaff-Eeinet, gehuwd 9 
Mei 1802 met Johanna Jacoba Coetzer 
(/) 1 Jacobus Petrus Johannes, gedoopt 11 Mei 1806 
2 Pieter Willem, gedoopt 7 Mei 1809 
(p) 4 Stephanus Johannes, gedoopt 25 Maart 1785, gehuwd met Johanna Dorothea 
Bouwer 
(/) Begina Dorothea, gedoopt 5 October 1806 
(c) 5 Petrus Johannes, gedoopt 5 November 1786 

6 Maohteld Margaretha, gedoopt 13 September 1789, gehuwd mot Cornelia 

Johannes Erasmus 

7 Johan Leopold, gedoopt 8 Juli 1792 

8 Martha Magdalena Maria, godoopt 1 October 1797 

9 Francois Lourens, gedoopt 11 November 1798 
10 Elisabeth Jacoba, godoopt 10 Mei 1801 

(<7) 6 Engela Elisabeth, gedoopt 20 Februari 1757, gehuwd met Willem Pretorius 

7 Johanna Jacomina, godoopt 18 Mei 1760, gehuwd met Jan Louis Venter 

8 Johanna Elisabeth, gedoopt omtrent 1762, gehuwd met Fredcrik Pictorso 

9 Burgert Johannes, gedoopt 7 Maart 1764 

10 Francois Aleweijn, gedoopt 9 Maart 1766, burger te Stellenbosch, gehuwd 5 October 
1783 met Cecilia Jacomina Oberholster, hortrouwd 4 Mei 1800 met Anna 
Margaretha Botha 
(c) 1 Jacobus Francois, gedoopt 25 Maart 1785 

2 Abraham Johannes, gedoopt 10 September 1786, burger to Graaff-Eeinet, 
gehuwd met Anna Elisabeth Vorster, hcrtronwd met Elisabeth Johanna 
Susanna Coetsee 
(/) 1 Elisabeth Dorothea, gedoopt 19 Maart 1797 
2 Elisabeth Engela, gedoopt 2 December 1810 -2w SUIT.— Vervolg. (e) 3 Francois Alewijn, gedoopt 21 October 1787, gehuwd met Aletta Sophia van 
dor Merwo 

4 Jacobus Johannes, gedoopt 4 October 1789 

5 Anna Elisabeth, gedoopt 11 September 1791, gehuvrd met Bnrgort Nando 

6 Catharina Adriana, gedoopt 24 December 1792, gehuwd met Pielor Pa nl us 

Hugo 

7 Burgert Godlieb, gedoopt 21 September 1794 

8 Pctrus Christoffel, gedoopt 21 Februari 1796 

9 Cecilia Jacomina, gedoopt 11 November 1798 

10 Potronella Christina, gedoopt 13 December 1801 

11 Petronella Christina Elisabeth, gedoopt 21 Mci 1804 

12 Engola Elisabeth, gedoopt 12 Mei 1805 

13 Anna Margarotha Catharina, gedoopt 16 November 1806 

14 llorcules Philippus Rudolph, gedoopt 21 Augustus 1808 

(d) 11 Christiaan Hcndrik, gedoopt 25 Februari 1709, burger to Granff-Itcinet, gehmvd 
23 Maart 1788 met Soctjo Elisabeth Johanna du Plossis 
(»■) 1 Maria Magdalena, gedoopt 27 September 1789 

2 Jacobus Francois, gedoopt 13 Fobruari 1791 

3 Christiaan Hendrik Stophanus, gedoopt 19 Mci 1793 

4 Paulus Jacobus, gedoopt 7 Mei 1797 

5 Catharina Maria Francina Cecilia, gedoopt 15 Juni 1800 

6 Elisabeth Margarotha 

7 Jacobus Francois 

(d) 12 Helena Catharina, gedoopt 25 Fcbruari 1770 
(r) 5 Pietcr, gedoopt 21 Augustus 1718, gehuwd 24 November 1748 met Anna Maria Nol 
(d) 1 Elisabeth, gedoopt 4 Juli 1751 

2 Johannes, gedoopt 25 November 1753 

3 Anna Maria, gedoopt 16 November 1755, gehuwd met Gorrit Louw, hortrouwd met 

Daniel Krijnauw 

4 Pioter, gedoopt 12 Februari 1758, gehuwd lfi April 1780 met Adriana Smit 
(e) 1 Anna Maria, gedoopt 8 Juli 1787 

2 Hilletjo Elisabeth "Wilholmina, gedoopt 5 Juli 1789 

3 Elisabeth Catharina Johanna, gedoopt 12 Juni 1791 
1 Adriana Potronella, gedoopt 6 Juli 1794 

5 Anna Maria, gedoopt 25 December 1796 

6 Pietcr Johannes, gedoopt 22 Juli 1798 

7 Sara Johanna, gedoopt 30 Augustus 180 L 

8 nuibrccht Elisabeth Helena Johanna, gedoopt 10 April 1803 

9 Christoffel Marthinus, gedoopt 6 October 1805 

10 Christoffel Johannes, gedoopt 27 September 1807 

11 Pctrus Cerhardus, gedoopt 25 Juni 1809 

12 Johannes Jacobus, gedoopt 7 Juli 1811 
((!) 5 Jacobus, gedoopt 18 November 1759 ■281 SMIT.— Verrolg. (d) 6 Ockert, gedoopt 7 Maart 1762 

7 Floris, gedoopt 22 April 17G4, burger to Stellcnbosch, gehuwd 31 Maart 1799 met 
Martha Sinit, hcrtrouwd (1) 1 Mci 1808 met Johanna Catharina Basson, (2) met 
Martha Cecilia Alberta van AVijk 
(e) 1 Anna Maria Elisabeth, gedoopt 8 Maart 1800 

2 Erasmus Christoffol, gedoopt 11 October 1801 

3 Eloris Johannes, gedoopt 26 September 1802 

4 Aletta Margaretha, gedoopt 6 Mei 1804 

5 Maria Elisabeth, gedoopt 28 September 1806 

6 Pieter Johannes, gedoopt 21 Mei 1809 

7 Arnoldus Johannes, gedoopt 14 April 1811 

8 Eloris Jacobus Jasper, gedoopt 30 November 1812 

9 Albert Erasmus, gedoopt 30 Augustus 1818 

(d) 8 Jasper, gedoopt 2 Maart 1766, burger to Stellcnbosch, gehuwd 25 Januari 1801 met 
Hester van Zijl, weduwo van Marten Slabbert 
(e) 1 Jasper, gedoopt 12 Januari 1802, gehuwd 5 Maart 1820 met Martha 
Gcrcndina Catharina Visscr 
(/) 1 Hester Johanna Maria, gedoopt 7 October 1821 

2 Johannes Jacobus Christoffol, gedoopt 8 Juni 1823 

3 Susanna Jacoba Gijsbcrta, gedoopt 27 Eebruari 1825 

4 Jasper Albertus, gedoopt 14 Januari 1827 
(e) 2 Maatjo Maria Josina, gedoopt 29 Januari 1804 

3 Anna Maria Petronolla, gedoopt 16 Eebruari 1.806 

4 Hester Johanna Christina, gedoopt 25 December 1807 

5 Hester Christina Maria, gedoopt 24 December 1809 
G Johanna Catharina, gedoopt 1 Maart 1812 

7 Johanna Alberta, gedoopt 26 Maart 1815 

8 Martenthina Beatrix Ercderica, gedoopt 24 Januari 1819 
(d) 9 Christoffel, gedoopt 1 November 1767 

10 Sara, gedoopt 1 October 1769 

11 Gideon, gedoopt 28 Eebruari 1773 

12 Francois, gedoopt 30 October 1774, gehuwd met Elisabeth Hcudrina van As 
(e) Pieter Johannes, gedoopt 7 November 1802 

(c) 6 Christoffel, gedoopt 30 Juni 1720, gehuwd 13 April 1749 met Hilletje Loubser 

(d) 1 Jacobus, gedoopt 12 Juli 1750, gehuwd 27 April 1777 met Aletta Maria Mostert 
(e) 1 Anna Alida, gedoopt 18 Juli 1779, gehuwd met Willem Johannes "Witsche 

2 Christoffel Jacobus, gedoopt 2 December 1781 

3 Johannes Jacobus, gedoopt 7 Maart 1784, gehuwd met Elisabeth Hester 

Smit 
(/) 1 Johannes Jacobus, gedoopt 6 Augustus 1820 
2 Stephanus Christiaan, gedoopt 9 Eebruari 1825 
(e) 4 Jacobus Nicolaas, gedoopt 29 Januari 1786, gehuwd melsMartha Magdalena 
Burger, hertrouwd met Beatrix Erederica Smit 282 SMIT.— Verrolff. (/) 1 Susanna Alctta Jacoba Hcndrika, gcdoopt 25 September 1808 

2 Jacobus Ccrhardus, gcdoopt 24 Juli 1814 

3 Prcdcrik Albcrtus Cbristiaan, godoopt 6 October 1819 

(«) 5 llillctjo Alctta, godoopt 23 November 1788, gebuwd met Johannes Andreas 
Truter 

6 llondrik Johannes, gcdoopt 22 Augustus 1790 

7 Alctta Catharina, godoopt 3 Pebruari 1793 

8 Johanna Maria Petronella, gcdoopt 31 Januari 1796, gohuwd met Johannes 

Lodowijk Scrtijn 

9 Beatrix Iluibrecht Jacoba, gcdoopt 5 Augustus 1798, gebuwd met Johannes 

van Rhijn 
(d) 2 Nicolaas, gedoopt 25 December 1751, gehuwd 1 Mei 1774 met Helena Johanna 
Mostcrt 
(r) 1 Anna Catharina Gijsbcrta, gcdoopt 9 November 1775, gohuwd mot Johannes 
Cornells Smit 
2 Christoffel, gedoopt 31 Augustus 1777, gohuwd met Hendrina Johanna 
Steenkamp, hertrouwd met Gesina Christina Bok 
(/) 1 Hendrina Johanna, gedoopt 21 Januari 1810 
2 Helena Johanna, gedoopt 24 Januari 1813 
(e) 3 Hillctje Alotta, gedoopt 23 Januari 1780, gehuwd met Thcunis Wilholmus 
van Sehalkwijk 

4 Helena Johanna, gedoopt 5 Mei 1782, gehuwd mot Michicl Christiaau 

Bcstcr 

5 Elisabeth, gedoopt 16 Mci 1784, gehuwd met Alewijn Bcrnhardus Smit 

6 Johannes Jacobus, gedoopt 24 Juni 1787, gehuwd 11 October 1807 met 

Maria Cornelia Bok 
(/) 1 Nicolaas Johannes Christoffel, godoopt 5 Maart 1809 
2 Johanna Sophia, gedoopt 16 September 1810 
(e) 7 Pieter, gedoopt 11 October 1789 

8 Jacobus Cornclis, gedoopt 15 Juli 1792, gohuwd met Huibrocht Lam- 
brechts 
(/) 1 Helena Johanna Catharina, gedoopt 30 October 1814 

2 Catharina Helena, godoopt 1 Augustus 1817 

3 Nicolaas Johannes, gedoopt 17 October 1819 

4 Huibrocht Margarotha Helena, gedoopt 19 Augustus 1821 

5 Adriana Petronella, gedoopt 28 December 1823 

6 Beatrix Prederica Catharina Johanna, gcdoopt 15 Moi 1825 

7 Anna Elisabeth Johanna Prederica, gedoopt 5 October 1828 

(e) 9 Beatrix Prederica, gedoopt 16 November 1794, gohuwd met Jacobus Nicolaas 
Smit 

10 Huibrecht Elisabeth, gedoopt 6 Maart 1797 

11 Hendrik Michiel Christiaan, gedoopt 13 October 1799, gehuwd met Johanna 

Hendrika Viascr -2S\] miT.—Vervofiy. (/) 1 Helena Johanna Alotta, goloopt 8 Augustus 1824 
2 Jasper Nicolaas Johannes, gedoopt 8 Juli 1827 
(e) 12 Catharina llelena, gedoopt 4 September 1803, gohuwl mot Alewijn Jacobus 
Dippenaar 
(d) 3 Christoffel, gedoopt 25 November 1753, gehuwd 9 Pobruari 1777 mot Johanna van 
Dijk 
(e) 1 Christoffel Everhardus, gedoopt 25 December 1777, gehuwd met Elisabeth 
Cecilia Otto 
(/) 1 Christoffel Johannes Everhardus, gedoopt 28 Maart 1815 

2 Christiaan Samuel Prederik, gedoopt 9 Pebruari 1819 

3 Johanna Aletta Maria Fetronella, gedoopt 12 Maart 1823 

4 Elisabeth Johanna Wilhelmina, gedoopt 30 October 1825 
(e) 2 Iluibrccht, godoopt 11 Juni 1780, gehuwd met Jasper Visser 

3 Hillotjo Alotta, gedoopt 9 Pebruari 1783, gehuwd met Hendrik Albertus 

Gildenhuijzcn 

4 Christiaan Pieter, gedoopt 16 April 1786 

5 Johanna Catharina, gedoopt 20 Januari 1793, gehuwd mot Willom Cornells 

Vermeulon 

6 Sophia Catharina Hnibrecht, godoopt 3 April 1802 

(d) 4 Anna Catharina, gedoopt 28 September 1755, gehuwd mot Gijsbort van Sohalkwijk, 
hortrouwd met Izaak Hendrik Bauormeestor 

5 Elisabeth, gedoopt 2 October 1757, gohuwd met Dirk Cootseo 

6 Everhardus Johannes, gcdoops 19 Augustus 1759, gehuwd 10 October 1784 met 

Maria Brand 
(e) 1 Hilletje Aletta, gedoopt 29 Januari 1786 

2 Huibrecht Predcrica, gedoopt 8 April 1787, gehuwd met Coonraad Johannes 

Brand 

3 Prederik, gedoopt 12 April 1789, gehuwd met Dina Elisabeth Bcster 
(/) 1 Everhardus Johannes, gedoopt 9 Augustus 1818 

2 Maria Johanna Catharina, gedoopt 20 Augustus 1820 

3 Dina Elisabeth Predorica, gedoopt 11 Juli 1824 

4 Prederik Hendrik, gedoopt 26 November 1826 

5 Huibrecht Johanna Predorica, gedoopt 28 December 1828 
(e) 4 Christoffel, gedoopt 26 Juni 1791 

5 Maria Johanna, gedoopt 2 Septomber 1792 

6 Everhardus Johannes, gedoopt 20 April 1794, gehuwd met Huibrecht 

Visser 
(/) 1 Maria Jacoba Elisabeth, gedoopt 7 April 1822 

2 Maatje Johanna Helena, gedoopt 25 April 1824 

3 Everhardus Gideon Johannes Hendrik, gedoopt 16 Juli 1826 

4 Huibrecht Johanna Jacoba, gedoopt 17 October 1830 

(e) 7 Elisabeth, gedoopt 11 December 1796, gehuwd met Johannes Cornelia 
Mulder 264 SMIT.— Ven<olg. (e) 8 Ilillctje Aletta Johanna, gedoopt 30 Maart 1800, gehuwd met Jasper 
Johannes Visser 
9 Maatje Ilelena, gedoopt 21 Augustus 1803 

10 Anna Catharina Hendrika, gedoopt 9 Maart 1806 

11 Adriana Rachel Maria, pedoopt 22 Januari 1809 

(d) 7 Ilillctje Aletta, gedoopt 19 Juli 1761, gehuwd mot Gideon van Dijk 

8 Francois, gedoopt 18 September 1763 

9 Floris, gedoopt 2 Fobruari 1766 

10 Adriana, gedoopt 30 Juli 1769, gehuwd met Picter Smit 

11 Engela Elisabeth, gedoopt 14 Juni 1772 

] 2 Iliiibrecht Ilelena Elisabeth, gedoopt 1 Mci 1774, gehuwd met Jacobus Evorhardus 
Smit 
(c) 7 Gideon, gedoopt 12 Juli 1722, gehuwd 14 November 1745 met Cornelia Visser 

(d) 1 Jacobus, gedoopt 22 Februari 1747, gehuwd 11 Februari 1776 met Anna Elisabeth 
Visser 
(e) 1 Gideon, gedoopt 15 Juni 1777, burger to Stellenbosch, gehuwd 15 Maart 
1801 met Iluibreoht van Dijk 
(/) 1 Jacobus Gideon, gedoopt 11 Juli 1802, gehuwd met Sophia Catharina 
Sibclla Helena Gildonliuijzcn 
(g) Gideon Johannes Christoffol, gedoopt 3 Mei 1829 
(/) 2 Gideon Albortus, gedoopt 7 October 1804, gehuwd met Beatrix 
Ilcndrina Huijsamor 
(i/) 1 Gideon Jacobus Johannes, gedoopt 26 Maart 1826 

2 Iluibrccht Elisabeth Ilelena, gedoopt 1 Juni 1828 

3 Anna Francoinotta Christina, gedoopt 22 Augustus 1830 

(/) 3 Anna Elisabeth, gedoopt 27 September 1807, gehuwd met Johannes 
Frederik Lambrcchts 

4 Sara Christina Johanna, gedoopt 4 April 1819 

5 Maria Catharina Johanna, gedoopt 21 April 1822 
(p) 2 Anna Jacoba Elisabeth, gedoopt 12 Maart 1780 

3 Floris, gedoopt 14 April 1782, gehuwd met Maria Catharina Johanna van 
Dijk 
(/) 1 Jaobus Theunis, gedoopt 29 April 1810 

2 Hilletjo Aletta Adriana, gedoopt 15 December 1811 

3 Floris Albcrtus, gedoopt 18 December 1814 

4 Gideon Jacobus Xicolaas, gedoopt 6 April 1817 

5 Jacobus Johannes, gedoopt 21 Februari 1819 
C Christiaan "Burgerl, gedoopt 9 September 1821 

(e) 4 Cornelia, gedoopt 8 Februari 1784, gehuwd met Theunis Hermanns 
Carstcns 

5 Jacobus Theunis, gedoopt 18 Juni 1783 

6 Anna Jacoba, gedoopt 20 Juli 1788 

7 Maatje, gedoopt 4 Juli 1790 285 SMIT.— Vervolg. (e) 8 Johanna Jaooba Elisabeth, gedoopt 1 Juli 1792, gehuwd met Abraham 
Jacobus de Klerk 
9 Elisabeth Isabella, gedoopt 10 Augustus 1794 

10 Sara Christina, gedoopt 12 Maart 1797 

11 Anna Susanna, gedoopt 1 September 1799 

(d) 2 Martha, gedoopt 6 April 1749, gehuwd met Coenraad Hendrik Faasen 

3 Elisabeth, gedoopt 11 April 1751, gehuwd met Johannes Lucas Yisser 

4 Johannes, gedoopt 1 Juli 1753, gehuwd 23 Januari 1785 met Huibrecht 

Visser 
(e) 1 Cornelia Johanna Maria, gedoopt 3 November 1793 
2 Gerhardus Theunis Jacobus, gedoopt 3 November 1799 
(d) 5 Adriana, gedoopt 6 Juli 1755 

6 Huibrecht, gedoopt 10 April 1757 

7 Huibrecht, gedoopt 13 April 1759 

8 Cornelia, gedoopt 7 December 1760, gehuwd met Daniel Lambrechts 

9 Johanna, gedoopt 8 Mei 1763 

10 Jacomina, gedoopt 23 Februari 1766 

11 Adriana, gedoopt 3 April 1768 

(c) 8 Adriana, gedoopt 2 Juli 1724, gehuwd met Marten Slabbert 

9 Huibrecht, gedoopt 14 Juli 1726, gehuwd met Gerrit Yisser, hertrouwd met Frederik 

Brand 
10 Francois, gedoopt 17 April 1729, gehuwd met Maria Johanna Loubser 
(d) 1 Elisabeth, gedoopt 21 Februari 1751, gehuwd met Johannes Slabbert 

2 Anna Catharina, gedoopt 22 October 1752, gehuwd met Marten Slabbert 

3 Maria Johanna, gedoopt 26 Mei 1754, gehuwd mot Jacobus Carstens 

4 Adriana, gedoopt 20 Juni 1756, gehuwd met Fetrus Jacobus Joubert 

5 Hillotje, gedoopt 4 Juni 1758, gehuwd met Gerrit van Schalkwijk 

6 Huibrecht, gedoopt 29 Juni 1760, gehuwd mot Gijsbert van Schalkwijk 

7 Francois, gedoopt 24 Juni 1765, gehuwd 14 Mei 1786 met Huibrecht Hendrina van 

Niekerk 
(e) 1 Elisabeth Catharina, gedoopt 25 Maart 1787 

2 Maria Johanna, gedoopt 14 December 1788 

3 Francois, gedoopt 24 October 1790 

4 Albertus Petrus, gedoopt 21 October 1792 

5 Petronella Helena, gedoopt 6 Juli 1794 

6 Nicolaas Everhardus, gedoopt 9 October 1796 

7 Hugo Hendrik, gedoopt 3 Augustus 1800 

8 Johannes Jacobus, gedoopt 19 September 1802 

9 Huibrecht Catharina, gedoopt 1 December 1805 
(d) 8 Nicolaas Everhardus, gedoopt 30 Augustus 1767 

9 Hendrina, gedoopt omtrent 1769, gehuwd met Christiaan Gobrecht 

10 Jacobus, gedoopt 20 Januari 1771 

11 Jacobus, gedoopt 3 October 1773, gehuwd met Engela Hendrika Smit 2SC> SMIT.— Vervobj. («) 1 Elisabeth Susanna Clasina, goloopt 29 Augustus 1802 

2 Maria Johanna Ilondrika, godoopt 14 Septombor 1803 

3 Engela Ilondrika Jacoba, godoopt 20 September 1812 
(d) 12 Ockcrt, gedoopt 29 October 1775 

(r) 11 Marten, gedoopt 7 October 1731, gohuwd 9 Januari 1757 met Engola Elisabeth Lonbsor 
(d) 1 Jacobus Everhardus, godoopt 13 November 1757, gehuwd 2 Januari 1791 met 
Huibreeht Elisabeth Helena Sinit 
(e) 1 Marten Jacobus Everhardus, gedoopt 6 November 1791 

2 Hilletje Alotta, gedoopt 10 Augustus 1793 

3 Engola Elisabeth, godoopt 15 Fobruari 1795, gehuwd met Matthijs Louis 

Carstens 

4 Jacobus Everhardus, gedoopt 23 April 1797 

5 Christoffol, godoopt October 1799, gohuwd met Maatjo Helena Smit 
(/) 1 Huibreeht Johanna Ilondrika, gedoopt 24 Soptombor 1826 

2 Everhardus Johannes Jacobus Marthinus, gedoopt 13 Juli 1828 

3 Jacobus Everhardus Johannes Gijsbort, godoopt 17 October 1830 

(p) 6 Hilletje Alotta, gedoopt 4 October 1801, gchuwd met Johannes nondrik 
Kellerman 

7 Marten Johannes Hendrik, godoopt 1 April 180 i 

8 Nicolaas nendrik, godoopt 5 October 1806 

(d) 2 Anna Catharina, godoopt 20 Mei 1759, gchuwd mot Johannes Christiaan 
Carstens 
3 Nicolaas Ilenlrik, gedoopt 13 September 1701, gohuwd 12 October 1781 met 
Elisabeth Susanna Grocff 
(«) 1 Engola Ilondrika, gedoopt 25 Augustus 1782, gohuwd met Jacobus Smit 

2 Matthijs Ilondrik, godoopt 25 December 1783 

3 Marten Johannes, gedoopt 11 December 1785, gohuwd 27 September 1807 

mot Francina Carolina Hillegors 
(/) 1 Elisabeth Francina, gedoopt 3 Juli 1808 

2 Charlotta Cornelia Johanna, godoopt 28 Moi 1809 

3 Prans llillogcrs, godoopt 18 Augustus 1811 

4 Anna Carolina, godoopt 3 April 1814 
(r) 4 Anna Elisabeth, godoopt 9 December 1787 

5 Nicolaas Ilondrik Everhardus, godoopt 17 Januari 1790, gehuwd 7 Februari 
1813 mot Carolina Alctta Maria Wiid 
(/) Anna Maria Jacoba, godoopt 20 Pebruari 1814 
(p) 6 Jacobus Francois, gedoopt 4 Augustus 1793 

7 Hendrik Andrios, gedoopt 5 Juli 1795 

8 Anna Elisabeth, gedoopt 12 November 1797 

9 Johannes Matthijs Engclbcrtus, gedoopt 15 November 1801 
(d) 4 Elisabeth Aletta, gedoopt 17 Pebrunri 1765 

5 Marten Johannes, gedoopt 23 Augustus 1707, gohuwd 23 Maart 1800 met Adriana 
Beatrix Smit, weduwo van Matthijs Carstens 287 SMIT.— Venolg. 

(<-) 1 Engela Elisabeth Christina, gcdoopt 5 April 1801 

2 Jacobus Christiaan, gcdoopt 25 Juli 1802 

3 Adriaua Elisabeth J ohanna, gedoopt 2 October 1803 

4 Maarteu Johannes Coonraud, gcdoopt 6 October 1805 

5 Nicolaas Matthijs, gcdoopt 13 November 1808 
{d) 6 Evcrhardus Johannes, gedoopt 15 April 1770 

7 Everhardus Johannes, gedoopt 21 Fcbruari 1773, gehuwd 3 Juni 1798 met Aletta 
Maria Sicbrits 
(e) 1 Engela Elisabeth Petronolla, gedoopt 7 April 1799 

2 Francois Jacobus Everhardus, gedoopt 14 December 1800 

3 Marten Johannes Adriaan, gcdoopt 20 Maart 1803, gehuwd met Maria 

Jacoba Burger 
(/) 1 Annetta Catharina Johanna, gcdoopt 27 Pebruari 1825 

2 Johannes Abraham, gcdoopt 30 Juli 1826 

3 Everhardus Johannes Jacobus, gedoopt 22 Augustus 1828 

4 Andries Hendrik, gedoopt 14 November 1830 
(e) 4 Anna Catharina Johanna, gcdoopt 20 Juli 1806 

5 Lauibcrtus Carel Johannes, gedoopt 29 Juli 1810 

6 Everhardus Johannes Francois, gedoopt 16 Maart 1813 

7 Aletta Catharina Johanna, gcdoopt 5 Mei 1816 
(d) 8 Engela Elisabeth, gedoopt 30 September 1775 

9 Adriana Jacomina, gcdoopt 18 April 1778 

10 Jacobus Nicolaas, gcdoopt G Pcbruari 1783 

11 Adriana Jacomina, gcdoopt 2 October 1785, gehuwd met Dirk Jacobus Coetsce 
(cj 12 Alewijn, gedoopt 4 Juli 1734 

\b) 3 Hilletje, gedoopt 1 April 1691, gehuwd met Matthijs do Beer 

4 Alewijn, gedoopt 28 September 1695, gehuwd 25 December 1718 met Hester Bokker, hcrtrouwd 
10 October 1756 met Engela Helena van Niekerk 
(c) 1 Helena, gedoopt 26 April 1722, gehuwd met Barend Burger, hertrouwd mot Bartholomeus 
van dcr Vijver 

2 Hester, gedoopt 31 October 1723, gehuwd mot Schalk Willem Burger 

3 Johanna Adriana, gedoopt 19 Augustus 1725, gehuwd met Schalk Willem van der Merwe, 

hcrtrouwd met Adriaan Lubbe 

4 Petronolla, gedoopt 23 Novomber 1727, gehuwd met Johannes Kruger, hertrouwd met 

Johan Hendrik Bakcmcijer, van Pruijsmindcii 

5 Dorothea Maria, gcdoopt 8 April 1730, gehuwd mot Barend Vorstor 

6 Johan Pietcr, gedoopt 5 Juli 1733 

7 Alewijn, gedoopt 8 April 1736, burger to Stclloubosch, gehuwd 27 Juli 1760 met Maria 

Jacoba du Prcez 
(d) 1 Hester Helena, gedoopt 17 Mci 1761, gehuwd mot Johannes Marx, hertrouwd met 
Jaoobns Meijor 
2 Hercules Philippus, gedoopt 16 October 1763, burger te Swellendam, gehuwd 
2 December 1787 met Gccrtruida Klopper 288 SUIT.— Tervuhj. {*■) 1 Alewijn Petrus, gedoopt 28 November 1790, geliuwd met Cornelia de 
Wit 
(/) 1 Gccrtruida Jacoba, gedoopt 4 October 1818 
2 Pioter Ilcndrik, gedoopt 5 November 1820 
(e) 2 Johannes Jacobus, gedoopt 30 September 1792, burger tc Tulbagh, gehuwd 5 
Januari 1811 met Anna Elisabeth Marais 
(/) Johanna Sophia, gedoopt 15 September 1811 
(c) 3 Gccrtruida, gedoopt 19 October 1794, gehuwd met Daniel Jacobus Bruore 
4 Jacoba Dorothea, gedoopt 7 Mei 1797 
(d) 3 Johanna Maria, gedoopt 14 September 1765 

4 Alewijn Jacobus, gedoopt 12 October 17G6 

5 Alewijn Johannes, gedoopt 19 Maart 17G9, gehuwd 25 September 1803 mot Susauua 

Gecrtruij Gildenhuijzcn 
(e) 1 Alewijn Johannes, gedoopt 7 October 1804 

2 Susanna Goertruij, gedoopt 31 Januari 1808 

3 Barend, gedoopt 1 October 1809 

4 Hercules Philippus, gedoopt 2 Pebruari 1812 

5 Maria Jacoba, gedoopt 7 December 1817 

6 Ilcndrik Petrus, gedoopt 2 September 1821 

(d) 6 Johanna Ilcndrina, gedoopt 16 Augustus 1772, gehuwd met Eoelof Prederik 
Klopper 

7 Jacoba Dorothea, gedoopt 8 October 1774, gehuwd met Nicolaas Meijer 

8 Bartholoniina Petronella, gedoopt 12 October 1776 

9 Cecilia Elisabeth, gedoopt 14 Pobruari 1779 
10 Schalk Stephanus, gedoopt 14 April 1781 

(c) 8 Johannes Petrus, gedoopt 2 Pebruari 1738, gehuwd 7 September 1760 met Magdalena 
13otma, hertrouwd 10 April 1773 met Elisabeth Gous 
(d) 1 Johannes Petrus, gedoopt 20 September 1761, burger te Graaff-Heinet, gehuwd 30 
Januari 1791 met Christina van Zctten 
(c) 1 Johannes Petrus, gedoopt 15 December 1793 

2 Andrics Adriaan, gedoopt 28 Pebruari 1796 

3 Helena Petronella, gedoopt 26 November 1797 

4 Hester Christina, gedoopt 4 October 1800 

5 Geertruij Jacoba, gedoopt 12 Moi 1805 
G Anna Maria, gedoopt 12 Juni 1808 

7 Alotta Dorothea, gedoopt 20 April 1809 

(d) 2 Alewijn Johannes, gedoopt 19 Juni 1774, burger te Stellenbosch, gehuwd 15 
Januari 1804 met Martha Sophia van Heerden, weduwe van Barend Prederik 
Burger 
(<■) 1 Elisabeth Jacoba, gedoopt 2 Pebruari 1805 

2 Johannes Jacobus, gedoopt 25 December 1811 

3 Alewijn Johannes, gedoopt 23 October 1814 

4 Elsie Johanna, gedoopt 6 October 1816 28i> SMIT.— Vervolg. (d) 3 Petrus Andries, godoopt 17 Sopleiubor 1775 

4 Hester Helena, gedoopt B October 1777 

6 Johannes Stephanus, gedoopt 16 Januari 1780 

6 Aletta Dorothea, gedoopt 18 November 1781, gchuwd met Johau Diederik 

Beneke 

7 Andries Adriaan, gedoopt 4 October 1783, gehuwd 5 Juli 1806 mot Louisa Sophia 

Burger 
(e) 1 Martha Johanna Jacoba, gedoopt 9 October 1808 

2 Barend Fredorik, gedoopt 3 Fcbruari 1811 

3 Elisabeth Sophia, gedoopt 7 Fcbruari 1813 

4 Louisa Maria, gedoopt 5 November 1815 
6 Aletta Wilholmina, gedoopt 8 Maart 1818 

6 Petrus Willem, gedoopt 5 October 1823 

7 Hester Sophia, gedoopt 24 Fcbruari 1828 

(d) 8 Hester Helena, gedoopt 27 Augustus 1786, gchuwd met Johan Houdrik Oostwald 
Kotze 
(c) 9 Jacobus, gedoopt 25 November 1740 

10 Andries Adriaan, gedoopt 23 December 1742, gchuwd met Anna Maria Botma 

(d) 1 Andries Adriaan, gedoopt 19 November 1769, burger to Graaff-Eeinot, gehuwd 
14 September 1794 met Johanna Aletta Lubbc 
(e) 1 Elisabeth Gcertruij, gedoopt 21 Fcbruari 1796 

2 Andries Adriaan, gedoopt 1 Juli 1798 

3 Anna Maria, gedoopt 11 September 1800 

4 Willem Stephanus, gedoopt 13 Mei 1804 

5 Carol Hercules Jacobus, gedoopt 29 Mei 180S 

(d) 2 Hester Christina, gedoopt 30 Augustus 1772, gchuwd met Jan Houdrik Eisschoff 
3 Johannes Stephanus, gedoopt 22 April 1775, burger te Graaff-Eeinet, gehuwd 
2 Mei 1802 met Eeijntje Maria Fouric, weduwo van Jacobus van Schalkwijk 
(e) Anna Maria, gedoopt 12 Mei 1805 
(d) 4 Alewijn Jacobus, gedoopt 10 Mei 1778 

5 Alewijn Jacobus, godoopt 13 Fobruari 1780, gehuwd met Jacoba Margaretha 

Geel 
(e) Andries Adriaan, gedoopt 7 December 1806 
(d) 6 Anna Maria, gedoopt 18 December 1782, gehuwd met George Frederik 
Enslin 
7 Stephanus Francois, gedoopt 16 October 1785, gehuwd met Maria Sophia 
Magdalena Liebenberg 
(e) Anna Maria, gedoopt 2 Juli 1810 
(c) 11 Johanna, gedoopt 3 Januari 1745 

12 Stephanus Christiaan, godoopt 5 October 1749, burger te Stellenbosch, gehuwd 24 
Februari 1771 met Elsie Sophia Burger 
(d) 1 Stephanus Christiaan, gedoopt 18 November 1771, burger te Stellenbosch, gehuwd 
9 April 1797 met Elisabeth Smit, weduwe van Nicolaas Eas 290 SMIT — Vervolj. (e) 1 Elsie Sophia, gedoopt 25 December 1797 

2 Hester Martha, gedoopt 12 Januari 1800 

3 Elisabeth, gedoopt 1 Maart 1801, gohuwd met Christiaaa Fredcrik 

Crause 

4 Elisabeth Hester, gehuwd met Johannes Jacobus Smit 

(d) 2 Maria Magdalena, gedoopt 21 November 1773, gehuwd met Willem Mijburgh 

3 Hester Cecilia, gedoopt 4 Mei 1777, gehuwd met Christiaan Gobrecht 

4 Alewijn Bernhardus, gedoopt 27 Februari 1780, burger te Stellenbosch, gohuwd 7 

Maart 1802 met Elisabeth Smit, hertrouwd met Hester Cecilia Smit 
(e) 1 Alewijn Stephanus Nioolaas, gedoopt 15 Januari 1801 

2 Helena Johanna Catharina, gedoopt 11 Mei 1806 

3 Anna Catharina Aletta, gedoopt 11 September 1808 

4 Johannes Petrus Tobias, gedoopt 26 Augustus 1810 

5 Beatrix Frederica Elisabeth, gedoopt 21 Februari 1813 

6 Elisabeth Beatrix Frederica, gedoopt 16 Januari 1814 

7 Hester Cecilia, gedoopt 22 October 1815 

8 Alida Beatrix Bernhardina, gedoopt 26 September 1816 
(d) 5 Elsie Sophia, gedoopt 14 April 1781 

6 Wilhelmina Jaooba, gedoopt 11 April 1784, gehuwd met Alewijn Kas 

7 Willem Andries, gedoopt 1 October 1785, gehuwd met Susanna Engelbrecht 
(e) 1 Claudina Maria, gedoopt 19 Juli 1812 

2 Elsie Sophia, gedoopt 3 December 1815 

3 Hester Cecilia, gedoopt 22 Maart 1818 

4 "Willem Andries, godoopt 14 October 1821 

5 Hermanus Engelbrecht, gedoopt 26 Maart 1824 

6 Maria Magdalena, gedoopt 15 April 1827 

7 Alewijn Bcrnhardus, godoopt 11 October 1829 

((/) 8 Johannes Petrus, gedoopt 4 November 1787, gohuwd met Anna Sophia Liebouberg 

(e) Stephanus Christiaan, gedoopt 7 April 1824 
(tZ) 9 Jacobus Adriaan, gedoopt 8 November 1789, gehuwd mot Magdalena Jacoba 
Licbcnberg 

(c) 1 Martha Jacoba, gedoopt 14 December 1817 

2 Anna Sophia, gedoopt 26 Eebruari 1819 

3 Jacobus Adriaan, gedoopt 21 October 1821 

4 Frederik Johannes, gedoopt 27 October 1822 

5 Willem Andries, gedoopt 16 October 1825 

(d) 10 Barcnd Frederik, gedoopt 24 December 1791, gehuwd met Huibrecht Elisabeth 
Smit 
(e) 1 Elsie Sophia, gedoopt 31 Juli 1814 
2 Hester Cecilia, gedoopt 12 Juli 1818 

8 Anna Catharina Gijsberta, gedoopt 6 Augustus 1820 

4 Stephanus Christiaan, gedoopt 21 September 1823 

5 Huibrecht Elisabeth Johanna, gedoopt 15 Mei 1825 291 

SMIT.— T'ervolg. 

(r) 13 Elisabeth, godoopt 25 September 1757, gehuwd mot Xicolans Ras, hertrouwd met 
Stephanos Christiaan Smit 

14 Engela Maria, gedoopt 24 December 1758, gohuwd mot "Willem Mijbnrgli 

15 Jacobus Ilendrik, gedoopt 6 April 1700, gehuwd 11 April 1784 met Margaretha 

Wilhelmina Louw 
(il) 1 Jacobus Hendrik, gedoopt 3 April 1785, gehuwd met Helena Petronella 
Louw 
(e) 1 Helena Anthonia, gedoopt 16 Juli 1809 

2 Jacobus Hendrik, gedoopt 8 Juli 1810 

3 Jacobus Adriaan, gedoopt 28 November 1813 

4 Nicolaas Stephanus, gedoopt 1 October 1816 

(d) 2 Hester Jacoba, gedoopt 4 Juni 1786, gehuwd met Willem Herman us 
Lategaan 

3 Engela Helena, godoopt 24 Juni 1787 

4 Margaretha Wilhelmina, gedoopt 15 Juni 1788, gehuwd met Jacobus Adriaan 

Louw 

5 Elisabeth, gedoopt 3 Juli 1789 

6 Fieter Johannes, gedoopt 23 Januari 1791, gehuwd met Anna Maria Jacoba 

Liebenberg 
(e) 1 Fieter Johannes, gedoopt 14 Augustus 1825 

2 Maria Magdalona Johanna, gedoopt 15 Maart 1829 
(d) 7 Alewijn Johannes, godoopt 14 October 1792, gehuwd met Martha "Wilhelmina 
Hendrika Lategaan 
. (e) Maria Margaretha Wilhelmina, gedoopt 9 November 1817 
(d) 8 Anna Catharina, gedoopt 9 November 1794, gehuwd met Johannes Hermanus 
BedelinghuiJB 
9 Willem, gedoopt 10 Juli 1796, gehuwd met Elsie Smit 

(e) 1 Jacobus Hendrik, gedoopt 22 September 1816 
2 Franciscus Albertus, gedoopt 11 October 1818 

((2)10 Aletta Catharina, gedoopt 4 Maart 1798, gehuwd met Frederik Albrecht 
Sadio 
11 Francois, godoopt 24 November 1799, gehuwd met Christina Jacoba Liebenberg 

(f) 1 Catharina Wilholmina, gedoopt 8 October 1821 

2 Margaretha Wilhelmina, gedoopt 15 Februari 1824 

3 Christina Jacoba, godoopt 7 October 1827 

4 Jacobus Hendrik, gedoopt 4 October 1829 

(d) 12 Adriana Beatrix, gedoopt 6 December 1801, gehuwd met Johannes Andreas Wilier 
Immelman 

13 Johannes Jacobus, gedoopt 25 September 1803 

14 Helena Alberta, gedoopt 27 September 1807 

15 Hendrik Jacobus, gedoopt 29 September 1811 

(c) 16 Maria Margaretha, gedoopt 31 Januari 1762, gehuwd met Albertus Mijburgh 
17 PrancoiB, gedoopt 26 Juni 1763, gehuwd 3 October 1784 met Catharina Mijburgh 20^ SUIT.— Vervnlrt. 

(d) 1 Francois, godoopt 25 Februari 1787 

2 Francois, gcdoopt 19 April 1789, gohuwd met Anna Helena Fcijt 
(e) 1 Darbara -Maria, godoopt 5 November 1809 

2 Catharina Engola, gcdoopt 28 April 1811 

3 Hcndrina Maria Alberta, gcdoopt 15 November 1812 

4 Francois Johannes, gcdoopt 9 October 1814 

5 Jacobus lVtrus Louw, gcdoopt 27 December 1819 
(d) 3 Alowijn, gcdoopt 25 December 1790 

4 Catharina, goJoopt 9 September 1792 

5 Engola, gcdoopt 31 Augustus 1794 

6 Elsie, godoopt 12 Maart 1797 

7 Elisabeth, godoopt 2L October 1798, gohuwd mot Jacobus Petrus Huijsamer 

(r-) 18 Johannes Cornells, gcdoopt 13 October 1765, gihuwd 23 October 1791 met Anna 
Catharina Gijsbcrta Smit 
(rf) 1 Helena Johanna, gohuwd 29 December 1793 

2 Johannes Jacobus, godoopt 24 September 1797 

3 Anna Catharina Sophia, godoopt 15 Januari 1804, gohuwd met Gerrit Johannes 

Yissor 

4 Nicolans Cornells, godoopt 11 Moi 1800, gohuwd met Hester Adriana Aletta 

Dippcnaar 
(e) Johannes Cornelis, gcdoopt 5 Juli 1829 
(d) 5 Alowijn Johannes, gcdoopt 5 Maart 1809 
G Jacobus Christoffel, gcdoopt 15 Maart 1812 

7 Alclta Maria Johanna, godoopt 27 Februari 1814 

8 Hondrik Johannes, godoopt October 1816 

(c) 19 Adriana Hcndrina, godoopt 18 October 1 707, gohuwd met Matthijs Carstens, hertrouwd 
met Marten Johannes Smit 

20 Aletta Catharina, godoopt 17 September 1709, gehuwd mot Hendrik Mostert, hertrouwd 

met Johannes Arnoldus Basson 

21 nuibrccht, godoopt 4 October 1772 

22 Helena Alberta, godoopt 22 October 1775, gohuwd met Theunis ncrmanus Carstens 

23 Catharina Johanna, godoopt 3 Augustus 1777, gehuwd mot Jacobus Christiaan Liebenberg, 

hertrouwd met Xiool.ias Evorhardus Lambrechts 

24 Xioolaas Albert u«, gcdoopt L7 Januari 1779, burger to Stellenbosch, gehuwd 7 December 

1800 met Johanna Cathirina Mostert, hertrouwd mot Margaretha Magdalena 
Dlignaut 
(r7) 1 Pictcr Johannes, godoopt 29 Xo\ ember 1801 

2 Alowijn Job nines, godoopt 2 October 1803 

3 Drcchic Johanna, godoopt 12 Februari 1809 

4 Engela licit na, godoopt 11 October 1812 

5 Margaretha Alberta, godoopt 9 October 1814 
{h) 5 Johanna, gedoopt 20 Juni 1700 293 SMIT.— Yervolg. Erasmus Smit, van Holstein, kwa.ni naar Zaid Afi'ika in het jaar 1717, werd 
burger te Drakenstein, en huwde 6 Mei 1731 met Cornelia van Emmenes. 

(b) 1 Anna, gcdoopt 24 Fehruari 1732, gchuwd 4 Juni 1752 mot Johannes Dicdorik Ilolnian, van 
Broekhagen 
2 Johan Erasmus, gedoopt 5 Juli 1733, gchuwd 9 Maart 1700 met Rachel Jordaan, hortrouwd 
1 Maart 1767 met Johanna Theresia Loubser 
(c) 1 Anna, gedoopt 8 Februari 1761, gehuwd met Michiel Christiaan Dippenaar 

2 Eachel Maria, gedoopt 25 April 1762, gehuwd met "Willom van Zijl, hertrouwd met 

Christiaan de Jager 

3 Elisabeth, gedoopt 3 April 1768 

4 Johannes Augustus, gedoopt 7 Augustus 1769 

5 Cornelia Maria, gedoopt 26 Augustus 1770 

6 Martha Christina, gedoopt 25 December 1771, gehuwd met Erasmus Jacobus Smit 

7 Sophia Johanna, gedoopt 3 October 1773, gehuwd mot Frederik Gideon Kotze 

8 Johanna Maria, gedoopt 3 September 1775, gehuwd met Gideon Johannes Koegelenberg 

9 Johannes Nicolaas, gedoopt 23 Augustus 1778, burger te Stellenbosch, gehuwd 26 April 

1801 mot Johanna Jacoba Kotzo 
(d) 1 Johanna Maria, gedoopt 2 October 1803 

2 Theunis Erasmus, gedoopt 25 Augustus 1805, gehuwd met Maria Helena 
Smit 
(e) Johannes Nicolaas, gedoopt 1 Augustus 1830 
(d) 3 Maatje, godoopt 24 Juli 1808 

4 Johannes Nicolaas, gedoopt 22 April 1810 

5 Martha Maria Sophia, gedoopt 27 September 1812 

6 Anna Elisabeth Margaretha, gedoopt 22 October 1815 

7 Daniel Hendrik Nicolaas, gedoopt 13 April 1817 

(c) 10 Daniel Erasmus, gedoopt 6 October 1781, gehuwd 30 September 1804 m:t Martha Maria 
Kotze 
(d) 1 Johannes Erasmus, gedoopt 30 Maart 1803 

2 Elisabeth Johanna, gedoopt 2 October 1803 

3 Dirk Jacobus, godoopt 15 Maart 1812 

(&) 3 Gesina, gedoopt 30 Januari 1735, gehuwd met Willom Botha, hertrouwd met Pioter Jordaan 

4 Martha, gedoopt 21 October 1736, gehuwd mot Gorrft van Wijk 

5 Cornelia, gedoopt 4 October 1738, gehuwd met Jan Adriaan Venter 

6 Geertruij, gedoopt 22 Januari 1741, gehuwd met Willom van Zijl, hertrouwd met Hendrik 

van Zijl 

7 Erasmus, gedoopt 14 October 1742, gchuwd 25 Augustus 1765 met Alotta Margaretha Wiese, 

hertrouwd met Maria Magdalena van'dcr Linde 
(c) 1 Erasmus Jacobus, gedoopt 28 Februari 1768, burger te Stellenbosch, gehuwd 11 Mei 1788 
met Martha Christina Smit 
(<I) 1 Aletta Johanna,'gedoopt 16 September 1789, gehuwd met Gerrit Mijburgh 
2 Johannes Erasmus, gedoopt 20 Maart 1791 294 SMIT.— 7ervolg. 

(d) 3 Johanna Theresia, godoopt 20 Maart 1796 

4 Jacobus Petrus, godoopt 20 Januari 1800 

5 Anna, gedoopt 21 Mei 1804 

6 Johanna Christina, gedoopt 17 November 1805 

7 Stephanus Albertus, gedoopt 3 April 1808 
(<•) 2 Margarctha Aletta, gedoopt 23 April 1709 

3 Petrus Erasmus, gedoopt 10 Ma-irt 1771, burgor te Stollonbosoh, gohuwd 17 Augustus 
1794 met Alida Susanna Kotzc 
(d) 1 Erasmus Johannos, gedoopt 20 September 1795 

2 Louis Daniel Nicolaas, gedoopt 18 December 1796 

3 Petrus Erasmus, gedoopt 19 Augustus 1798 

(c) 4 Cornelia Johanna, gedoopt 5 Juli 1773, gohuwd met Adriaan Piotor van Niekerk 

5 Martha, gedoopt 14 Mei 1775, gohuwd met Ploris Smit 

6 Anna, gedoopt 21 December 1777, gohuwd met Jan Ilendrik Coetseo 

7 Maria Magdalena, gedoopt 28 November 1784 

8 Erasmus, godoopt 10 September 178.5, gehuwd met Susanna Pranoina Rossouw 
(d) 1 Pctronclla Daniel ina Magdalena, gedoopt 14 Fobruari 1814 

2 Maria Magdalena Elisabeth, gedoopt 1 October 1815 

3 Susarna Johanna Calharina, gedoopt 20 September 1818 

4 Anna Aletta Jacoba, gedoopt 1 October 1820 

5 Erasmus Petrus, godoopt 25 December 1822 

6 Daniel Jiicobus, gedoopt 15 October 1820 

(4) 8 Gerrit, gedoopt 17 April 1745, gehuwd 2G Augustus 1770 met Anna Elisabeth Coetsee 

(r) 1 Gerrit Erasmus, godoopt 4 October 1772, burger te Stellenbosch, gehuwd 20 April 1794 
met Martha Magdalena Burger, hcrlrouwd 21 Pcbruari 1796 met Maria Barbara 
Visagio 
(if) Gerrit Erasmus, godoopt 8 April 1798, gehuwd met Jacoba Martha Maria Burger 
(e) 1 Jacoba "Wilhclmina, gedoopt 18 October 1817 

2 Hester Johanna Helena, gedoopt 7 October 1821 

3 Gerrit Erasmus, godoopt 10 October 1824 

(r) 2 Johanna Margarctha, gedoopt 4 Augustus 177(5, gohuwd mot Dirk Johannes Kotze 

3 Dirk Albertus, gedoopt 4 April 1779, burger to Stollonbosoh, gehuwd 9 Januari 1803 met 
Hester Helena Visagio 
(d) 1 Gcrhardus Albertus, godoopt 1 Januari 1804 

2 Maria Magdalena, gedoopt 1 September 1805 

3 Anna Elisabeth Johanna, gedoopt 11 September 1808 

4 Izaak Petrus Albertus, gedoopt 18 October 1810, gehuwd met Martha Maria Sophia 

Smit 
(e) Hester Helena Sophia, gedoopt 20 September 1829 
(d) 5 Hester Johanna Hendrina, gedoopt 3 November 1811 

6 Margaretha Magdalena, gedoopt 7 November 1813 

7 Dirk Johannes, gedoopt 12 November 1815 

8 Johanna Al'da Cornelia, gedoopt 10 November 1817 295 SMIT.— Vervolg. 

9 Magdalcna Christina, gedoopt 15 November 1820 
(c) 4 Petrus Johannes, gedoopt 16 Augustus 1789, geliuwd mot Margaretha Johanna 
Pretorius 
(d) 1 Dirk Jacobus, gedoopt 4 Juli 1812 

2 Anna Elisabeth, gedoopt 23 Juni 1814 

3 Margaretha Johanna, gedoopt 27 Juni 1816 

4 Johanna Margaretha, gedoopt 24 December 1818 

5 Maria Christina, gedoopt 16 September 1821 

6 Petrus Johannes, gedoopt 14 Maart 1824 

(4) 9 Pioter, gedoopt omtrent 1748, gehuwd 25 Pebruari 1770 met Anna Dorothea Kramer, hcrtrouwd 
mot Maria Ninaber 
(c) 1 Erasmus Johannes, gedoopt 19 Januari 1771, burger to Stolleubosch, gehuwd 12 April 
1801 met Dorothea Maria van Heerden 
(d) 1 Alewijn Schalk, gedoopt 26 Mei 1808 
2 Izaak Jacobus, gedoopt 6 Pebruari 1810 
(c) 2 Gesina Cornelia, gedoopt 22 April 1781, gehuwd met Carol Nicolaas van der Merwe 

3 Johannes Marthinus, gedoopt 23 Maart 1783 

4 Pieter Albertus, gedoopt 3 April 1785 

5 Albertus Daniel, gedoopt 4 Maart 1788, gehuwd met Martha Elisabeth Botha 
(ft) 1 Pieter Daniel, gedoopt 7 Maart 1813 

2 Johnnnes Jacobus, gedoopt 10 November 1814 

3 Elisabeth Maria, gedoopt 4 October 1817 
(c) 6 Anna Dorothea, gedoopt 4 Maart 1788 

7 Johannes Hendrik, gedoopt 22 Maart 1789 

8 Maria Jacoba, gedoopt 17 October 1790, gehuwd mot Abraham Jacobus Moutou 

9 Cornelia Margaretha, gedoopt 18 Augustus 1792 

10 Jan Adriaan, gedoopt 3 Pebruari 1794 

11 Carel Gerhardus, gedoopt 4 October 1795 

12 Anna Dorothea, gedoopt 1 October 1797 

13 Gerrit Willom, gedoopt 25 December 1799, gehuwd met Anna Margaretha Mouton 
(d) Aletta Margaretha Prancina, gedoopt 4 September 1825 

(4)10 Albert, gedoopt 17 Januari 1751, burger te Stellenbosch, gehuwd 17 November 1771 met 
Jacomina van Wijk, hertrouwd (1) 7 November 1779 met Cecilia Jacoba Coetsee, (2) 10 
Januari 1796 mot Susanna Alotta Korff 
(c) 1 Maria Margaretha, gedoopt 13 Pebruari 1774, gehuwd met Daniel du Plessis, hertrouwd 
met Christiaan Korff 

2 Jacomina, gedoopt 26 Maart 1775 

3 Cornelia Geertruida, gedoopt 19 October 1783, gehuwd met Gerrit Snijman 

4 Albert, gedoopt 27 Augustus 1786 

5 Cornelia Johannes, gedoopt 13 September 1789 

6 Martha Maria Elisabeth, gedoopt 21 September 1794 

7 Cecilia Jacoba, gedoopt 24 September 1797 

8 Hendrik Erasmus, gedoopt 9 September 1798 29(5 SMIT.— Vervolg. 

Amlries Smit, van Grimberg, burger te Kaapstad, gehuwd 19 April 1761 met 
Geertruij du Toit. 

(i) 1 Johannes, gedoopt 24 Januari 1762 

2 Maria Catharina, godoopt 31 Juli 1763 

3 Maria Margarctlia, gedoopt 5 October 1764 

4 Andreas, gedoopt 19 Juli 1767 

5 Elisabeth, gedoopt 6 November 1768 Jurgen Smit, van Hue in Holsteijn, burger te Tulbagh, gehuwd 16 Juni 1771 met 
Catharina Slabbert, weduwe van Cornelis Zaaiman. 

(6) Jurgen, gedoopt 3 October 1772, burger to GraaftVReinot, gehuwd 27 April 1794 met Maria 
Magdalena Grceff 
(c) 1 Maria Magdalena, gedoopt 10 Moi 1795 

2 Jurgen, gedoopt 25 Augustus 1799, overledcn 2 Mei 1864, gehuwd met Maria Jacoba 
Christina Welken 
(d) 1 Geertruida Maria Frcdoriea, gehuwd mot Carol Petrus de Beer 

2 Maria Elisabeth Magdalena, gehuwd met Pieter Stephanus Naude 

3 Jurgen Hendrik 

4 Frederik Jacobus 
6 Nicolaas Johannes 

6 Anna Johanna Alctta Catharina Ucndriua, gehuwd mot Jan Johannes Erasmus 

7 Maria Petrouella, gehuwd met AVillom Stopbanus Gous 

8 Gerhardus Frederik 

9 Hester Alotta "Wilhclmiua, gehuwd met Daniel Stephanus liloin 

10 Catharina Johauua Magdaloua, gehuwd met Paul Johannes Fouche 

11 Martha Susanna Johanna, gehuwd mot Jurgen Hendrik Smit 

12 Susanna Magdalena, gehuwd mot Frans Diedcrik Kannemeijer 

13 Ernst Frcderik 

14 Jurgen Stephanus Gideon 

(c) 3 Catharina Johanna, gedoopt 29 Mei 1803 

4 Anna Susanna, godoopt 11 Mei 1806 

5 Nicolaas Johannes, gedoopt 3 September 1809 2i>7 SMIT.— rervolq. 

Carol Lodewijk Smit, van "ITassendorp, golinwd 25 Augustus 1782 mot Eva 
Sophia Tamboer, hertrouwd 11 April 1790 met Rosina Dorothea Andricsso, woduwe 
van Jan Breijtel. 

(ft) 1 Jan Frederik, gohuwd 18 Scptombcr 1700 mot Johanna Jaeoraina Calitz, wcduwo van Miirthiims 
Oosthuijzen 
(p ) 1 Magdalcna Josina, godoopt 13 November 1802 

2 Carol Lodowijk, godoopt 10 Juni 1804 

3 Johan Frederik, godoopt 22 September 1805 

4 Johanna Elisabeth, godoopt 22 Fobruuri 1808 

5 Eva Louisa, godoopt 20 November 1810 
(I) 2 Johanna Jaooba, godoopt 6 April 1798 Johan Carol Smit, van Libbenan in Saxon, gehnwd mot Margaretha Jaooba 
Meijor, hcrtromvd met Anna Johanna Booijsen. 

(1) 1 Carolina 'Wilholmma, godoopt 5 Maart 1797 
2 Marthimis Pieter, godoopt 10 Fobrnari 1810 Floris Jan Smit, van Cicilien, gehuwd 12 October 1800 met Catharina .Tolianna 
Diederiks. 

(A) 1 Anna Lasija "Wilholmina Christina, gedoopt 25 October 1801, gehuwd mot Johan Gcorg Sohwarts 

2 Floris Willcm Otto, gedoopt 26 Februari 1804 

3 Frederik Hendrik, gedoopt 23 Februari 1806 

4 Maria Magdalena, gedoopt 20 November 1811 

5 Gcrrit, gedoopt 25 Januari 1814 

6 Martha Maria Helona, gedoopt 2 Maart 1817 Lodewijk Willem Smit, van Pcrmazijns, gehuwd 24 Januari 1802 met Carolina 
Fetronella Wolhuter. 

(&) 1 Christoffel Marthinus, gedoopt 24 October 1802 

2 Frederik Carel, gedoopt 22 Juli 1804 

3 Elisabeth Catharina, gedoopt 5 October 1806 

4 Ludwig TVilhclm, gedoopt 31 Januari 1808 2yx SMIT.— 1'efrolfl. 

Michiel Smit, van Stooohard, burger to Ssvollcndam, gehuwd 1 Mci 1803 mot. 
Martha Maria Wasserman. 

(i) 1 Albortina Magdalena, gedoopt 14 October 1804 

2 MiHiicl Jacob, gcdoopt 19 November 1800 

3 Maria Johanna Hendrina Paulina, gcdoopt 26 Bcwinber 1810 

4 Jolian ftoorg Marthinus, gcdoopt 21 Mei 1812 

."> Susanna Cornelia Margarollia, gcdoopt 27 Mei 1815 Johannes Smit, van Delft, gehuwd 20 September 1711 met Eva Zaaiman, 
woduwo van Herbert .lansz van dor Meijden. Jurgen ChristoiYel Smit, van Hamburg, gehuwd 16 Augustus 1733 met Hnibreeht 
Brand. Uarend Smit, van Grouningon, gehuwd L"> November 1733 mot IToster van Zijl, 
wed u wo van Hondrik Nusser. Julian Eroderik Smit, van Nordhausen, chirurgijn in dienst dor Oost Indisehe 
Compagnie, gehuwd 27 November 1768 met Catharina Backstroo. Johannes Wilhelm .Fredorik Smit, van Stoekart, apothocair in 's Compagnie's 
dienst, gehuwd 21 Doecmbor 1704 met Elisabeth du Buis, woduwe van Johan "Wilhelm 
Stcijdlee. Carol Christiaan Smit, van Trepto nan do "Reogo, gehuwd 5 September ]700 met 
Anna Elisabeth Mack. Johan Eroderik Smit, vnn ITooijn in Hanover, gehuwd 12 Juni 1803 mot Judith 
Maria do "Wit. .'00 882. -SMITH. Dirk Smith, van Nicuwburg, gehuwd 29 Maart 1711 met Maria JJuishot, miu 
LoiTaino, woiluwe van Jan du Plessis. 

(b) 1 Anthonie Lonrens, gedoopt 18 September 1712, gehuwd met Sara van La*r 

(c) 1 Dirk, gedoopt 20 Maart 1739, gehuwd 17 Maart 1765 met Anna Elisabeth lies 

(rf) 1 Sara Maria, gedoopt 12 Jauuari 1766, sjelmwd 27 Jauuari 1788 mot ILurmuuuti 
Driesman, van Amsterdam, hortrouwd met ChristofEel Jacob Kirohium 
2 Anthonie Lourena, gedoopt 24 Janaari 1768 

o Dirk, gedoopt 26 Juni 1774, gehuwd 13 December 1812 met Cathariua Elisabeth 
Bijters 
(v) 2 Jacobus, gedoopt 2 Juli 1 741 

3 Anna Jacoba, gedoopt 26 Augustus 1742 
•I Maria Sophia, gedoopt 1 9 Juli 1744 

5 Anna Jacoba, gedoopt 4 October 1748 

6 Jun Loureus, gedoopt Id Augustus 1750 

(b) 2 Anna Sophu, gedoopt 29 October 1713, gohuwd met Jau Ilcudrik Spiogolborg Christiaan Smith, geliuwd met Anna Botha 

(6) 1 Anna Catharina, gedoopt 14 December 1721 

2 Maria Magdalena, gedoopt 9 Jauuari 1721, gehuwd 10 .November 1748 mot Johannes Miirtliinu-j 

Peprcs, van Koningsbergen 
'i Anna Hosina, gedoopt 5 October 1727 

4 Christiaan, gedoopt 9 October 1729 

5 Christiaan, gedoopt 10 Juni 1731 Johannes Smith (of Sohniit) van Grimbevg. gehuwd met Johanna Ailriami ile 
Beer, hortrouwd 2(5 December 1756 met Elsie van dcr Merwe 

(b) 1 Andreas, gedoopt 30 December 1753, gelnuvd met Catharina Ealer 

(r) Johanna Petronella, gedoopt 10 Augustus 1777, gohuwd met Jan I)ani<'l Aiders 
\b) 2 Johanna Catharina, gedoopt 1C April 1758, gehuwd met Cornells lludoljhus Juuscii 
S HeDdriua Sophia, gedoopt 21 Juni 17G0, gclmwd met Jan Tromp 

4 Maria Elisabeth, gedoopt 19 September 17**3 

5 Johmncs David Schocs, gedoopt 2'6 December 1764 Johan Theobald Smith, van Nassau, gehuwd 2-") December l7f!S met .Martha 
Alargaretha Beijers, weduwe van Jacobus van Grsiun. 

(o) 1 Catharina Maria, gedoopt 30 Mei 1773, gehuwd met Johannes Niemund 
2 Jacomiua, gedoopt 7 Januari 1781 MOO SMITH. lWroh/. 

Johannes Autlionie Smith, van Delitsch, gehuwd 24 November 1771 met Johanna 
Maria Claasen. 

(h) 1 Johannes Ilondrik, gedoopt 18 December 1773, burger te GraaEf-Reinet, gehuwd 5 April 1801 met 
Anna Catharina Philippina Naude 
(c) 1 Johannes Autlionie, gedoopt 2 November 1805 

2 Johanna Maria Elisabeth, gedoopt 11 September 1808 

3 Anna Catharina Fhilippina, gedoopt 26 Augustas 1810 
(J) 2 Meijndert Adriaan, gedoopt 26 November 1777 

3 Wil'cni Cornelia, gedoopt 8 December 1783, gehuwd met Anna Mugilulu' a Smit 
(c) Johannes Anthonio, gedoopt 3 September 1809 
(6) 4 Catharina, gedoopt 30 April 1780 

5 Johanna Maria, gedoopt 30 December 1787, gehuwd met l'hilip Jauub Maude 

6 Ilondrik, gedoopt 16 Jauuari 1701 

7 Elsie Margaretha, gedoopt 7 Mci 1797 Johannes Caspar Smith, van Grimborg, gehuwd 15 Maart 1778 met Maehtuld 
(Jombrink, >voduwe van Johan Godi'ried Jacob Grabe. 

(b) 1 Johan Cociiraid, gedoopt 22 Augustus 177'J 

2 Elisabeth, gedoopt 22 Augustus 1779 

3 Geerlruida Jacoba, gedoopt 3 Augustus 1783 

4 Elisabeth, gedoopt 6 Februari 1735 

5 Anna Catharina, gedoopt 7 Mei 178G Jan Philippus Smith, van Jlauau, bodiuiiaar van God's woord, gehuwd 2i 
Augustus 1739 met Johanna Constantly Pfeil. Daniel Ilendrik Smith, van Strelitz, gehuwd 26 September 1779 met Helena 
Elisabeth Smit. Johannes Froderik Smith, van Scotland, gehuwd 29 April 1810 met Florentina 
Elisabeth Frits, hertrouwd 3 Mei 1820 met Margaretha Elisabeth Jacobs. 

(ft) 1 Christina Maria, gedoopt 31 Maart 1811 

2 James, gedoopt 1G Augustus 1812 

3 Susanna Elisabeth, gedoopt 16 Januari 1814 

4 Elisabeth. Johanna, gedoopt 10 December 1815 

5 Johannes Tloris, gedoopt 14 Joi<i 1818 301 883.-SMUTS. De stamvader van deze familie was Micbiel Cornelis Smuts, die \'66v hot jaar 1692 
naar Zuid Afrika kwam als kolonist van Middelburg in Zeeland, met zijuo vrouw Cor- 
nelia Eenmaal. 

(6) 1 Adriaan, goboron tc Maastricht, ovorledou 'J Fobruari 1717, gohuwd 20 Docoinbor 1711 met 
Jannctje Grison, van Rozenlandc 
(c) 1 Micbiel Adriaan, goboren in Docembor 1712, ovcrlodon in 171)2, gohuwd 11 Augustus 1713 
mot Maria Margarotha van Hoovon 
(rf) 1 Jannotjo, godoopt 5 Juli 1744, gohuwd mot Sorvaas do Kock, hortrouwd met 
Tobias Jurgons 

2 Adriaan, godoopt 25 April 174G, ovorlodcn in 1748 

3 Hondrik, godoopt 21 Januari 1748, gohuwd 23 September 1799 mot Jannotjo Slab- 

bort, weduwo van Johannos Vissor 

4 Adriaan, godoopt 29 Juni 1749, ovorlodcn in 1800, gohuwd 19 Juli 1772 mot Maria 

Oclofso 
(e) 1 Michiol Jnn, godoopt 20 Juui 1773, ovorlodcu 10 Augustus 1828, klork tcr 
socrctarijo van just it io alhicr, gohuwd mot Anna Rosina Ilonuing 
(J") 1 Catharina Cornelia, godoopt 7 Xovouibor 1802 

2 Adriaan, godoopt 2 Septombor 1804 

3 Johan Adam Noumcister, godoopt 1G Maart 1800, gohuwd met Alida 

Lucina Elisabeth Fischer 
(g) 1 Anna Lucina Jacoba, goboron 18 October 1829 
2 Michiol Jan, goboron 13 Januari 1835 
( /') 4 Maria Margarotha, godoopt 7 Januari 1810, gohuwd mot Johan Fio- 
dorik Schiorhout 
(e) 2 Jacobus Johannos, godoopt 11 Juni 1775, ovorlcdon 10 Juui 1834, gohuwd 4 
Docombor 1796 mot Alotta Gccrtruida Vorsfold 
[/) 1 Ilillctjc, godoopt 13 Augustus 1797, ovorloden November 1797 

2 Maria "Wilholmina, gcdoopt 28 October 1798, ovcrlodon 8 Juui 1799 

3 Adriaan, gcdoopt 1G Fobruari 1800, ovcrlodon 12 Maart 1807 

4 Uillotjo, godoopt 5 April 1801 

5 Maria Adriana, gcdoopt 1 Mci 1803, ovorlodcn 7 Juni 1803 
U Maria Wilholmina, godoopt 24 Juni 1801 

7 Alctta Gccrtruida, gcdoopt 25 Mci 180G 

8 Jacobus Johannos, gcdoopt 21 Juni 1810, ovorledou in Juni 1811 

9 Adriaan, gcdoopt 28 Juli 1811, gohuwd 5 September 1837 met Maria 

Elisabeth Barbara Xeison 
(j) 1 Jacobus Johannes, gc'ooicn o Ju.i ii>38, oveilcdcn 4 Maart 1&39 
2 Adriaan Jacobus 30'2 SMUTS.— Vervolj. (f) 10 Jacobus Johannes, godoopt 21 Fobruari 1813, overloden in Juni 
1813 

11 Jaooba Maria Johanna, godoopt 4 September 1814 

12 Margaretha Jacoba, goboren 27 Febraari 1816 

13 William Ferdinand, geborcn 7 Maart 1817, ovorlcdcn 26 Mci 1617 

14 Eono dochtor, jong overledon 

15 Catharina, goboren 31 Juli 1811) 
(r) o Adriaan, godoopt 11 Mei 1777 

4 Hendrik, gedoopt 11 Juli 1779 

5 Jan Hendrik, godoopt 21 October 1781, overloden 9 Juli 1832 

6 Xicolaas, godoopt 10 November 1783 

7 Hendrik, godoopt 10 Juli 1785, overloden in 1824, gehuwd met Wilhelinina 

Arends 
(/) 1 Adriaan, geboren 16 Mei 1814, ovorledonin 1844, gehuwd met Uoerlruida 
Clasina Elisabeth Eckard 
(g) 1 Bogina Agatha Carolina, goboren 15 Maart 1831) 
2 Josephus Johannes, goboren 15 November 1841 
( /') 2 Jan Johannes, geborcn 4 Doccmber 1815 

3 Maria Wilhelmina, goboren 4 November 1817, gehuwd in 1845 met 

Cornelis Vogolgezang 

4 Michiel Jan, geborcn 20 April 1819 

5 Michiol Jacobus, goboron 14 Mci 1 822 

(e) 8 Tobias, godoopt 17 Juni 1787, gohuwd 28 Fobruari 1808 mot Jeannetta Wilhol- 
mina Vorsfold 
(f) 1 Adriaan, godoopt 19 Maart 1809, jong overlcdcn 

2 Hillctjc, godoopt 3 Fobruari 1811, gohuwd mot Izaak do Villiers 

3 Maria Wilhelmina, godoopt 4 Octobor 1812, jong overledon 

4 William Ferdinand, gedoopt 19 Dccembor 1813, jong overlcdcn 

5 Maria Adriann, geborcn 2 Maart 1815, gehuwd mot Ockert Tobias van 

Niekerk 

6 Jcannotta Wilhelmina, geboren 29 Augustus 1816, jong ovorlcdcn 

7 Adriaan, geborcn 14 October 1817, jong overledon 

8 Tobias, geboren 30 Augustus 1819, jong overlcdcn 

Jcannotta Wilhohnina, geborcn 25 Augustus 1820, gehuwd met Wil- 
lom Joubert 

10 Tobias, geboren 4 September 1821 

11 Adriaan, geborcn G October 1822 

12 Margaretha Jacoba, geboren 2 September 1824 
{t ) 9 Maria Wilhelmina, gedoopt 19 Juli 1789, jong ovorlcdcn 

10 Maria Wilhelmina, gedoopt 25 Docembcr 1790, gohuwd mot Johannes Trump 

1 1 Bartholomeus, gedoopt 7 April 1793, overledon in 1816 

12 Margaretha Jacoba, gedoopt 2G April 1795, gehuwd met Michiel Johannes do 

Kock 3Q3 SHUTS.— rervotr/. (d) 5 Michiel, gedoopt 18 Juli 1751, overleden in 1827, gehuwd 23Junil793 met Francina 
Yisser, hertrouwd mot Huibrecht Slabbert 
(e) 1 Maria Margaretha, godoopt 30 Maart 1794 

2 Johannes, gedoopt 10 Mei 1795, overleden te Batavia in 1827 

3 Maria Margaretha, godoopt 5 Febrnari 1797 

4 Michiol, godoopt 20 October 1799, gohuwd 3 Maart 1822 met Gerharda van 

Wiolligh 
(/) MichielJohannes, geboren 27 December 1823, gehuwd 9 Febrnari 1842 met 
Anna Carolina Rotief 
(ff) 1 Margaretha Johanna, goboren 4 April 1843 
2 Michiel Johannes, geboron 12 November 1844 
(«) 5 Hendrik, gedoopt 31 Janunri 1802, overleden 27 October 1835 
G Maria Jacomina, gedoopt 20 Maart 1803 
(d) Floris Cornells, gedoopt 4 November 1753 
(«) 2 Cornelia, gedoopt 29 Juli 1714 

3 Anthonio, gedoopt 4 Augustus 1.715 

4 Cornelia, gedoopt 13 September 1710 

(f>) 2 Hermanns, geboron to Rhus in Vlaanderen, overleden in 17G3, gohuwd 8 November 171G mot 
Johanna Best, hertrouwd ^1) 31 December 1741 mot Susanna van Bovon, wednwe van Sorvnns 
de Kock, (2) in 1758 mot Agatha Blom, woduwo van Lucas Moijor 
(c) 1 Cornelia, gedoopt 7 Augustus 1718 

2 Michiol, gedoopt 13 Augustus 1719, ovoi'loden in 1755, gohuwd 24 Jannari. 1745 mot Engola 
Mei j or 
[d) 1 Johanna, gedoopt 19 December 1745 

2 Agatha, gedoopt 27 Augustus 1747 

3 Johanna, godoopt 31 Maart 1754 

(c) 3 Marthinus, godoopt 21 December 1721, gohuwd 15 December 1743 met Goertruij Moijor, her- 
trouwd 5 Maart 1747 mot Alotta Gcertruida Mostert 
(d) 1 Hermanus, gedoopt 3 Decembor 1747 

2 Hilletje, godoopt 13 April 1749, gohuwd met Willom Vorsfeld, hertrouwd met Pietcr 

van Breda 

3 Johannes, gedoopt 20 September 1750, gohuwd 24 Augustus 1777 mot Susanna Rosin a 

Wolmarans 

4 Michiel, gedoopt 9 Juli 1752, overleden in 1797, gohuwd 8 Maart 1778 met Goer- 

truida Anna de Kock 
(p) 1 Marthinus, gedoopt 25 Juli 1 779, overleden 14 September 1845, burger to Stollen- 
bosch, gehuwd 16 October 1803 met Anna Gatharina Mostert, woduwo 
vanPieter vander Bijl, hertrouwd 10 Fcbruari 1811 met Maria Mngdalena 
Loedolff 
(f) 1 Michiel, gedoopt 12 Mei 1805, jong overleden 

2 Anna Catharina, godoopt 28 Juni 1807, gohuwd mot William Ferdinand 
Bergh 301 SMUTS.— Vermin. (/) 3 Maria Magdalena, gedoopt 27 September 1812, gehuwd mot Jan Jacob 
Mostert 

4 Geertruida Anna, godoopt 28 Novombor 1813, gohuwd mot Adriaan 

Jacobus Louw 

5 Marthinus, gcdoopt 13 Augustus 1815, gehuwd met Elsie Breslcr, her- 

trouwd met Beatrix Ilendrina van dor Wosthuijzon 
(g) Marthinus 
(/) C, Johanna Ilondrika, gedoopt 25 Mei 1817, gohuwd mot Albortus du Toit 

7 Michiol, godoopt 4 April 1 81 !), gohuwd mot Hester Maria Jacoba Breslpr 

8 Johan Hondrik Locdolff, gcdoopt 20 Juni 1821, gohuwd mot Susanna 

van Aardo 

9 Hester Anna, gedoopt 5 Januari 1823, gohuwd met Albortus Johannes 

Basson 

10 Maria Elisabeth, gcdoopt 28 November 1824, gehuwd met Johannes 

Wijnand Louw 

11 Hugo Hendrik, gedoopt 1G Juli 1826 

12 Aletta Geertruida, gedoopt 28 April 1829 

13 Maria Magdalena 

(f ) 2 Maria Elisabeth, gedoopt 4 Fcbruari 1781, gehuwd mot Andreas Thomas Startler 

3 Aletta Geertruida, gedoopt 15 September 1782, ovorledon 27 Mnart 1703 

4 Josias, godoopt 28 Maart 1784, burger to Stollcnbosch, gohuwd 6 October 1811 

mot Judith Elisabeth Louw 
If) 1 Eene dochtor, jong ovorloden 

2 Hostor Aletta, gedoopt 13 Fcbruari 1814, gohuwd met Richard nenrtley 

Daneel 

3 Michiel, gedoopt 29 October 1815 

4 Adriaan Petrus, godoopt 2G April 1818 

5 Geertruida Anna 
G Judith Elisabeth 

7 Josias 

8 Marthinus 

9 Maria Elisabeth 

] Margaretha Wilhelmina 
11 Daniel Jacobus 
] 2 Helena Gatharina Aletta 
13 Gatharina Susanna Geertruida 
(e) 5 Geertruida Anna, gedoopt 30 April 178G 
G Hermanus Tobias, gedoopt 6 Juli 1788 

7 Michiel Nicolaas, gedoopt 6 Juli 1788, gehuwd 19 Juli 1812 mot Maria Magda- 
lena van der Bijl 
(/) 1 Michiel, gedoopt 27 Juni 1813, gohuwd mot Adriana Martha van Aarde 
2 Anna Catharina, gedoopt 31 Maart 1810, gohuwd met Johannes Adam 
do Kock 305 SMUTS.— Vervobj. (/) 3 Geortruida Anna, gedoopt 27 September ] 818, jong overleden 

4 Aletta Geertruida, gedoopt 27 Augustus 1820, gehuwd met Jacobus 

Izaak van Aarde 

5 Geertruida Anna, gedoopt 6 Januari 1822, gehuwd met Hendrik Jaco- 

bus Smit 

6 Maria Magdalena, gedoopt 12 Juli 1824, gohuwd met Johannes Hendrik 

Basson 

7 Pieter van der Bijl, gedoopt 15 Jannari 1826 

8 Marthinus, gedoopt 24 Juni 1827 

9 Hester Anna, gedoopt 1 Februari 1829 

10 Josias, gedoopt 21 Maart 1830 

11 Daniel Jacobus 

e) 8 Daniel Jacobus gedoopt 14 Maart 1790, gehuwd met Holena Johanna Louw 
(/) 1 Maria Magdalena 

2 Geertruida Anna, jong overledon 

3 Daniel Jacobus, jong overleden 

4 Helena Johanna Francina 

5 Cornelia Johanna Elisabeth 

6 Alotta Geertruida 

7 Michiel Nicolaas 

8 Johannes Nicolaas 

9 Marthinus 

10 Jacobus Gideon 

11 Josias Marthinus 

12 Geertruida Anna 

13 Eene dochter, jong overleden 

14 Johanna Maria Susanna 

(c) 9 Cornelia Sophia, gedoopt 18 Augustus 1792, gohuwd mot Hendrik Johannes 
Louw, hertrouwd met Lambortus Dirk Pctrus van der Pool 
(d) 5 Marthinus Nicolaas, gedoopt 3 Februari 1754, gehuwd 30 September 1781 met Gatha- 
rina Maria Yerlee, hertrouwd 15 Maart 1795 mot Susanna de Kock 
(r) 1 Maria Everdina, gedoopt 5 Juli 1782, gehuwd mot Johannes Carolus Toerien 

2 Marthinus Nicolaas, gedoopt 25 Januari 1784 

3 Marthinus Johannes, gedoopt 20 Augustus 1786, overleden 15 Juni 1834 

4 Catharina Marthina, godoopt 2 December 1787 

5 Johanna Catharina, gedoopt 20 September 1795 

6 Michiel, gedoopt 24 Juli 1796 

7 Aletta Goortruida, godoopt 24 Soptember 1797, gohuwd mot Johannes van den 

Berg, hertrouwd mot Willcin Weijdcman 

8 Jacobus, gedoopt 28 Juli 1799 

9 Herman ua Andriee, gedoopt 30 November 1800 

(d) 6 Nicolaas, gedoopt 25 Juli 1756, gehuwd 8 Me 1785 met Ho'ena Catharina la Motte 
(0 1 Marthinus, godoopt 5 Maart 178G 306 

SMVTS.— Verralff. (e) 2 Johannes Michael, gedoopt 1 Augustus 1790 

3 Willom Adriaan, gedoopt 22 Jnli 1792 

4 Nicolaas, gedoopt 8 Juni 1 794, gohuwd mot Helena Maria Walters 

{/) 1 Helena Gatharina, gedoopt 27 Augustus 1815 

2 Martha Jacoba Johanna, gedoopt 15 Maart 1818 

3 Martha Jacoba Johanna, gedoopt 24 Februari 1820 

4 Nicolaas, godoopt 27 Juni 1822 

5 Johanna Christina Helena, gedoopt 16 Mei 1824 

6 Maria Christina Oostwaldina, gedoopt 12 November 1826 

7 Stophanus Marthinus, gedoopt 5 October 1828 

8 Marthinus Hermanns, gedoopt 17 October 1830 
(e) 5 Johanna Christina, gedoopt 28 Mei 1797 

6 HormamiB, gedoopt 29 September 1799 
(d) 7 Eduard, gedoopt 25 Septembor 1767 

8 Bornhardus, godoopt 13 Januari 1760 

9 Tobias Michiel, gedoopt 30 Augustus 1761, jong ovorleden 

10 Tobias, gedoopt 24 Juni 1764, gehuwd 20 Juni 1790 mot Josina Florentina Brand 
(e) 1 Tobias, gedoopt 28 April 1791 

2 Elisabeth Johanna, gedoopt 22 Juli 1792, gehuwd met Georg Wolfgang Spong- 

ier 

3 Marthinus, godoopt 4 Augustus 1793 

4 Hendrik, godoopt 2 November 1794, gohuwd 12 Maart 1815 met Maria Fran- 

cina Hillegers, weduwe van Carel Albrecht Kemper 
(/) 1 Eduard Tobias, geboren 9 April 181G 

2 Josina Florentina, geboren 20 Juli 1817, gohuwd mot Robert Christopher 

3 Een ssoon, jong ovorleden 

4 Jacobus Johannes, geboren 11 October 1819 

5 Johan Jacob, geboren in 1820 
(i Eon zoon, jong ovorleden 

7 Hondrina Goertruida, goboron 4 Juli 1823, overloden 1 Januari 1825 

8 Eon zoon, jong ovorledon 

9 Johan Diederik, geboren 20 December 1825 

10 Hondrina, goboron in Februari 1827 

11 Eduard Hendrik Thomas, geboren G Fcbrnari 1829 

12 Eeno dochtor, jong overledon 

(e) 5 Catharina Adriana, gedoopt 20 Augustus 1797 

6 Aletta Geertruida, gedoopt 5 September 1802, gohuwd met Jan Victor Ehlors 
(rf) 11 Anna Elisabeth, gedoopt 3 April 1768, gehuwd met Douw Gorbrand Prins 
r) 4 Johanna, godoopt 7 Mei 1724, gehuwd met Gorrit Mostort 

5 Hernianus Petrus, gedoopt 5 Moi 1726 

6 Cornelia, godoopt 2 Mei 1728, gohuwd mot Johannos Boos 

7 Maria Adriana, gedoopt 23 April 1730 

8 Neeltje Maria, godoopt 15 November 1733, gehuwd mot Barcnd PiotefbCn 307 SMTJTS.— Yervdci. (c) 9 Catharina Adrians, gedoopt 1 April 1736, gehuwd met Johannes Dempers, hertrouwd (1) 
15 Februari 1789 met Christiaan Qodlieb Schildbag, van Kirchberg, (2) met Johan Michiel 
Hoist 

10 Petronella Elisabeth, gedoopt 11 Mei 1738, gehuwd met Tobias Moatert 

11 Elisabeth, gedoopt 8 Mei 1740 

(6) 3 Cornelia, geboren te Middelbnrg, gehuwd 5 Mei 1720 mot Anna van Nok 
(c) 1 Miohiel, gedoopt 8 Juni 1721 

2 Adriaan Falentijn, gedoopt 4 Juli 1723, burger te Stellenboseh, gehuwd 1 Mei 1746 met Maria 
Regina Otto 
(d) 1 Anna Margaretha, gedoopt 9 April 1747, gohuwd met Jacobus Odendaal 

2 Adriaan, gedoopt 16 Novembor 1749 

3 Oornolis Michiel, gedoopt 26 November 1752, burger te Stellenboseh, gehuwd 29 

Januari 1775 met Johanna Willemse 
(e) 1 Adriaan, gedoopt 17 Maart 1776, gehuwd met Eosina Dorothea Walondorp 
(/) 1 Elisabeth Petronella, gedoopt 21 Juni 1807 
2 Johanna Jacoba, gedoopt 23 October 1814 
(e) 2 Johanna Elisabeth, gedoopt 8 November 1777, gohuwd met Johan Hendrik 
Nottelman 

3 Maria Magdalena, gedoopt 30 April 1780 

4 Anna Margaretha, gedoopt 10 Maa<-t 1782, gehuwd met Frederik Nicolaas de 

Korte 

5 Helena Catharina, gedoopt 8 Augustus 1784, gehuwd mot Johannos Cornelia 

de Korte 

6 Maria Geertruida, gedoopt 14 Mei 1786 

7 Joel Cornelia, gedoopt 3 Augustus 1788 

8 Joel Daniel, gedoopt 18 Juli 1790 

9 Oilles Cornells, gedoopt 25 Mei 1794 

10 Cornelia Mattheus, gedoopt 5 Juni 1796 
(d) 4 Maria Elisabeth, gedoopt 5 October 1755, gohuwd met Bernhardua Lambertus Zaaiman 
(c) 3 Cornelia, gedoopt 17 Mei 1726, gehuwd met Michiol van Musscher, hertrouwd 30 Maart 
1749 met Cornells Rotteveel, van Delft 

4 Cornelia Hendrik, gedoopt 19 December 1728 

5 Tobias, gedoopt 24 September 1730 

(6) 4 Johannes, geboren te Kaapstad, overladen 30 September 1729, gehuwd 1 Juni 1721 met Judith 
Kuijp 
(c) 1 Cornelia, gedoopt 9 Mei 1723, gehuwd met Cornelia Rosendaal, van Haarlem 

2 Maria, gedoopt 30 September 1725, gehuwd met Frans Jurgens, hertronwd 15 Juli 1759 

met Joseph Koel, van Geppingen 

3 Johanna Catharina, gedoopt 12 September 1728, gehuwd met Johannes Tesselaar, 

hertrouwd met Michiel de Kook 
(5) 5 Catharina, geboren te Kaapstad, overleden in 1781, gehuwd met Pieter van Breda 

6 Nicolaas, gebcren te Kaapstad, overleden 14 Mei 1758, gehuwd 28 Jnli 1726 met Wilhelmina 
Kuijp 308 SMUTS.— Vervolg. 

(c) 1 Michiel, gedoopt 11 Mei 1727 

2 Maria Wilhelmina, gedoopt 11 December 1729, overleden 11 Januari 1812, gehuwd 9 Mei 

1745 met Jacobns Oelofse, hertrouwd (1) 28 December 1755 met Bartholomews Bosch, 
van Rotterdam, (2) met Jan Hendrik Hofmeijr 

3 Miohiel Cornelia, gedoopt SO Januari 1732 

4 Cornelia, gedoopt 9 Augustus 1733, overleden 15 Jnli 1762, gehuwd met Servaas de Kook 
(J) 7 M'oh-'el, geboren 3 September 1702 te Kaapstad, overleden in 1792, gehuwd 7 December 1727 

met Clara Anna Harmse 
(c) 1 Miohiel, gedoopt 12 Febraari 1730, adsistent in dienst der Oost Indisohe Compagnie, 
gehuwd 3 September 1752 met Susanna de Kook 
(d) 1 Clara Anna, gedoopt 26 Augustus 1753 

2 Miohiel, gedoopt 21 September 1755, overleden 17 Juli 1760 

3 Susanna Margaretha, gedoopt 23 Januari 1757, gehuwd met Marthinus Johannes 

Moller, hertrouwd met Wilhelm Buissinne 

4 Servaas Hermanns, gedoopt 30 April 1758 

5 Servaas Josias, gedoopt 17 Februari 1760 

(c) 2 Martha Cornelia, gedoopt 18 Mei 1732, gehuwd met Christiaan Aokerman 

3 Anna Margaretha, gedoopt 18 Mei 1732, overleden in 1751, gehuwd met Johannes van 

Sittert 

4 Cornelia, gedoopt!18 Juli 1734, overleden in 1755 

5 Catharina, gedoopt 14 October 1736, overleden in 1755 

6 Margaretha, gedoopt in Mei 1739, overleden in 1797 

7 Barbara, gedoopt 1 October 1741, overleden in 1785 

8 Susanna, gedoopt 5 Januari 1744, overleden 10 November 18 10, gehuwd met Cornelia 

van der Foel 

9 Johannes, gedoopt 20 Mairt 1746, overladen 1 Ootober 1809, gehuwd 20 Maart 1768 met 

Magdalena Elisabeth Wernich 
(d) 1 Anna Margaretha, gedoopt 28 Mei 1769, overleden 25 December 1780 

2 Anna Catharina, gedoopt 30 December 1770, gehuwd met Johannes Henooh 

Neethling 

3 Margaretha Jaooba, geboren 10 September 1772, overleden 19 November 1840, 

gehuwd met Hendrik Justinus de Wet 

4 Barbara Cornelia, gedoopt 22 Mei 1774, overleden 26 Januari 1782 

5 Susanna Martha, gedoopt 7 Juli 1776, gehuwd met Johannes Carolus le Pebre, 

hertrouwd met Abraham Faure 

6 Maria Magdalena, gedoopt 26 Juli 1778, overleden 20 Maart 1779 

7 Magdalena Elisabeth, gedoopt 31 Januari 1780, overleden 8 Maart 1783 

8 Miohiel Adriaan, gedoopt 6 Januari 1782, overleden 7 Augustus 1840, dootor in de 

reohten en notaris publiek, gehuwd 4 Mei 1807 in Holland met Johanna Sara le 
Sueur 
(e) 1 Magdalena Elisabeth, geboren in Holland 4 Februari 1808 

2 Jacques Jean Henrij, geboren in Holland 9 Juni 1810, gehuwd 7 Septem- 
ber 1840 met Susanna Martha de Villiers 309 SMUTS.— Yervolg. (f) 1 Miohiel Adriaan, geboren 11 October 1841 

2 Johanna Margaretha, geboren 30 Juni 1843 

3 Abraham Izaak, geboren 15 Juli 1845 
(e) 3 Jeanette Adriana, geboren 23 Jnli 1811 

4 Jean Miohiel Adriaan, geboren 4 Jnni 1813, overleden 30 September 

1833 
6 Catharina Jeanne, geboren 23 November 1815 

6 Frans Johannes, geboren 80 December 1816, gehuwd 4 Jannari 1841 met 
Josina Christina Rossouw, wedawe van Willem Frederik van Eelsdingen 
(/) Jeannetta Adriana, geboren 28 Maart 1842 
(e) 7 Maria Jaooba, geboren 14 Jannari 1820, gehuwd met Abraham Fanre 
8 Miohiel Adriaan, geboren 29 Augustus 1823 
(d) 9 Anna Barbara, gedoopt 19 Ootober 1783, overleden 4 Jannari 1841, gehuwd met 
Adriaan Moorees, van Groningen 
10 Johannes Joachim Lodewijk, geboren 9 Jnli 1785, klerk ter gouvernements 
seorefcarije albier, gehuwd 7 Juni 1807 met Cornelia Gerhard ina Fleck, over- 
leden 27 April 1823, hertronwd (1) met Esther Elisabeth de Wet, weduwe 
van Jan Adriaan van der Bijl, (2) 7 April 1830 met Maria de Villiers, weduwe 
van Fieter Woutersen, (3) 13 Januari 1857 met Margaretha Anna de Jongh, 
weduwe van Abraham Brink 
(e) Johannes, geboren 8 Augustas 1808, Math. Mag. et Fhilos. Nat Doctor, 
gehuwd 20 Maart 1833 met Susanna Margaretha Ferris 
(/) 1 Charlotta, geboren 12 Jannari 183*, overleden 23 Juni 1834 

2 Cornelia Gerhardina, geboren 18 Febmari 1835, gehuwd 26 Augustus 

1862 met Louis Anthonie Serrurier 
8 Susanna Margaretha, geboren 11 Maart 1836, gehuwd 6 November 
1858 met Jan Christoffel Berrangfi Serrurier 

4 Johannes Joachim Lodewijk, geboren 27 Juli 1838 

5 Charlotta Wilhelmina, geboren 10 October 1839, gehuwd 17 Septem- 

ber 1861 met Pie'er van Breda 

6 Joseph Ferris, geboren 29 Juli 1841, gehuwd 4 November 1864 met 

Johanna Elisabeth Berran«6 
(g) 1 Johannes, geboren 1 October 1865 

2 Louis Berrange", geboren 23 Augustus 1867 

3 Joseph Ferris, geboren 20 November 1869 
(/) 7 Johan James Grindleij, geboren 20 Januari 1844 

8 Christiaan Fleck, geboren 26 September 1845, overleden 13 October 

1858 

9 Wilhelmus Bnissinne, geboren 26 Augustus 1847, overleden 12 

December 1848 

10 Cornelius Gerhardus, geboren 29 Jani 1849 

11 Michiel Adriaan Wilhelm, geboren 13 Augustus 1851 

12 Josephine Mary; geboren 23 Mei 1853 310 SMUTS— Terrain. (d) 11 Johannes Adriaan, geboren 29 Juni 1787, klerk ter seoretarije van justitie 
alhier, gehuwd 25 Juni 1809 met Margaretha Hendiika Craijwagen 
(e) 1 Margaretha Hendrika, goboren 25 Maart 1810, overladen 4 December 1811 

2 Magdalena Elisabeth, geboren 18 Febrnari 1812 

3 Johannes Henoch, geboren 26 November 1813, overleden 1 Maart 1818 

4 Margaretha Hendrika, geboren 6 Augustas 1816, overleden 22 Febrnari 

1819 

5 Cornelia, geboren 29 September 1818, doctor in de geneesknnde, gehnwd 13 

Mei 1844 te Koppenhagen met Matilda Elisabeth EafEard 
(/) Johannes Adriaan, geboren 13 Maart 1845 
(e) 6 Johannes, geboren 25 Maart 1821 

7 Johannes Adriaan, geboren 28 November 1824, overleden 27 Jannari 1826 

8 Johannes Adriaan, geboren 7 Jnni 1827 

9 Margaretha Hendrika, geboren 21 April 1829, overleden 2 Maart 1830 

10 Miohiel Adriaan, geboren 4 Maart 1832 

11 Gerhardus Cornelis, geboren 26 Augustus 1833, overledea 22 December 

1833 
(d) 12 Maria Gondrika, gedoopt 8 November 1789, gehnwd met Miohiel Jnrgens 

13 Willem Jaoob, gedoopt 13 Mei 1792, gehuwd 2 November 1818 met Maria Johanna 
Elisabeth, Brugman 
(e) 1 Johannes, M.D., geboren 4 September 1819 

2 Eene doohter, jong overleden 

3 Carel Jacob, geboren 6 Jannari 1823 

4 Maria Johanna, geboren 14 Juli 1824 

5 Magdalena Elisabeth, geboren 28 Jannari 1826, overleden 28 Juni 1826 

6 Willem Jaoob, geboren 28 Febrnari 1828 

7 Franoisons Xaverins, geboren 20 October 1830 

8 Magdalena Elisabeth, geboren 19 Jnni 1832 

9 Michiel Adriaan, geboren 10 Jnli 1833 

10 Susanna Martha, geboren 30 September 1837, overleden 6 Mei 1839 
(d) 14 Magdalena Elisabeth, gedoopt 3 Augustus 1794, gehuwd met Daniel Denijssen 
(r) 10 Maria, gedoopt 22 September 1748, gehnwd met den eerwaarden heer Christiaan Fleck 811 884.-SNEEGANS. Johannes Sneegans, van Kreutsnach in de Pfaltse, gehuwd 30 April 1786 met 
Rosa Catharina Pitser, weduwe van Johan Adam Ulrich. 
(b) 1 Maria Elisabeth, gedoopt 31 Mei 1789 

2 Johanna Catharina, gedoopt 10 Februari 1791 885.-SN1JDER. Jan Hendrik Snijder, van Tweebrnggen, kwam naar Zuid Afrika in het jaar 1741, 
huwde alhier met Aletta Buijs, en hertrouwde 23 Mei 1756 met Susanna Delport. 

(b) 1 Jan Hendrik, gedoopt 27 October 1748 

2 Johannes Stephanas, gedoopt 7 Februari 1751 

3 Johannes Casparus Bernhardus, gedoopt 9 Jali 1752 

4 Aletta Elisabeth, gedoopt 22 September 1754 

5 Johannes Hendrik, gedoopt 3 April 1757 

6 Fetros Casparas, gedoopt 5 November 1758 

7 Johannes Jacobus, gedoopt 3 Ootober 1760, burger to Stellenbosch, gehuwd 3 September 1797 

met Catharina Elisabeth Campher 
(c) 1 Johanna Maria, gedoopt 9 September 1798 

2 Susanna Elisabeth, gedoopt 9 Juli 1799 

3 Johannes Hendrik, gedoopt 26 September 1802 

4 Anna Christina, gedoopt 22 September 1805 

5 Maria Johanna Catharina, gedoopt 26 Augustus 1807 

(i) 8 Petrus Casparns, gedoopt 20 Februari 1763, burger te Stellenbosob, gehuwd 13 Augustus 1786 
met Johanna Margaretha Snijman 
(c) 1 Magdalena, gedoopt 13 Juli 1788, gehuwd met Lourens Marthinus Jacobs 

2 Johannes Hendrik, gedoopt 20 September 1789 

3 Gerrit Christoffel, gedoopt 11 September 1791 

4 Petrus Jacobus, gedoopt 25 September 1796 

5 Jacobus Cornells, gedoopt 9 September 1798 

6 Susanna Johanna Margaretha, gehuwd met Daniel Jacobus Malan 
(b) 9 Joban Frederik Jurgen, gedoopt 24 Maart 1765 

10 Anna Elisabeth, gedoopt 15 Februari 1767, gehuwd met Pieter Frederik Hammes 

11 Johannes Stephanus, gedoopt 21 October 1770 

12 Lucas Marthinus, gedoopt 25 Mei 1777, gehuwd 28 September 1S0G met Zacharia Jacomina 

Kruger 
(c) Engela Franoina, gedoopt 24 Eeptember 1807 Jan Christiaan Snijder, van Landsberg, gehuwd 23 Mei 1745 met Maria Marais, 
weduwe van Jan Melchior Frick. 
(b) Margurelha Elisabeth, gedoopt 20 Maart 17 1U 312 886-SNIJMAN. De stamvader van deze familie was Christoffel Snijman, gehuwd met Margaretlia 
de Savoije. 

(i) 1 Jacobus Christoffel, gedoopt 10 December 1600 

2 Catharina, gedoopt 27 Januari 1692, gehuwd. met Johnnnes Viljoen 

3 Maria Magdaleua, gedoopt 9 Augustus 1693, gehuwd met Theuzris Botha 

4 Christina, gedoopt 22 Juli 1695, gehuwd met Jeremias Eonx 

5 Elsie, gedoopt 1 Augustus 1697, gehuwd met Jacobus Botha 

6 Johanna, gedoopt *6 October 1699, gehuwd met Anthonie Lombard 

7 Philippus, gedoopt 24 Juli 1701, burger te Drakenstein, gehuwd 14 April 1726 met Johanna 

Margaretha van Deventer 
(c) 1 Christoffel, gedoopt 9 Maart 1727, burger te Drakenstein, gehuwd 8 September 1748 met 
Maria Johanna Potgieter, hertrouwd 1 Maart 1750 met Anna Margaretha van Rooijen 
(<2) 1 Jacomina, gedoopt 4 April 1751, gehuwd met Daniel Marais 

2 Philippusj gedoopt 15 April 1753, burger te Swellendam, gehuwd 1 Mei 1774 met 
Amerentia Hester Potgieter 
(e) 1 Eva Catharina, gedoopt 11 Mei 1777, gehuwd met Louis Johannes Fourie 

2 Anna Margaretha Adriana, gedoopt 13 Juni 1779, gehuwd met Petrns 

Botha 

3 Christoffel, gedoopt 24 Februari 1782, burger te Swellendam, gehuwd 4 Mei 

1803 met Eva Catharina Potgieter 
(/) 1 Maria Catharina, gedoopt 31 Maart 1801 

2 Amerentia Hester, gedoopt 20 Februari 1803 

3 Stoffelina Elisabeth Johanna, gedoopt 4 April 1805 

(e) 4 Amerentia Hester, gedoopt 28 Maart 1784, gehuwd met Johannes Her- 
manns Potgieter 

5 Frederik David, gedoopt 29 Januari 1786 

6 Johanna Wilhelmina, gedoopt 16 Maart 1788, gehuwd met Petrus Wil- 

helmus Oosthuijzen 

7 Philippus Cornelis, gedoopt 29 April 1790, gehuwd met Anna Margaretha 

Snijman 
(/) 1 Amerentia Hester, gedoopt 16 Februari 1811 

2 Philippus Cornelis, gedoopt 30 Maart 1812 

3 Isabella Margaretha, gedoopt 3 April 1814 

4 Catharina Susanna, gedoopt 6 April 1817 

5 Anna Margaretha, gedoopt 31 Januari 1819 

6 Stoffelina Johanna Adriana, gedoopt 7 October 1822 

(e) 8 Jacomina, gedoopt 30 October 1791, gehuwd met Esaias Engelberfcus 
Snijman 313 SNIJMAN.— Vervolg. (e) 9 Elisabeth Anna, gedoopfc 29 November 1795, gehuwd met Johann s Her- 
manns Spies 

10 Frederik Johannes, gedoopt 3 Jali 1796 

11 Jacobus Theodoras, gedoopt 23 Febrnari 1800 
(d) 3 Cornelia, gedoopt 2 October 1754 

4 Christoffel, gedoopt 4 April 1756, burger te Swellendam, gehawd 13 Mei 1781 
met Aletta Magdalena van Bensburg 
(e) 1 Maria Catharina, gedoopt 1 December 1782, gehnwd met Pieter Johannes 
Jordaan 
2 Anna Margaretha, gedoopt 22 Augustas 1784, gehuwd met Willem Jacobus 

Prinsloo 
8 Christoffel, gedoopt 2 April 1786 
4 Elsie, gedoopt 4 Maart 1788 
6 Jaoobns Johannes, gedoopt 13 September 1795 

6 David Benjamin, gedoopt 29 April 1798 

7 Philippus Marthinus, gedoopt 28 September 1800 

8 Nicola as, gedoopt 3 Jnni 1804 

(d) 5 Cornelia Johannes, gedoopt 29 April 1759, burger te Swellendam, gehuwd 24 
Ootober 1779 met Anna Margaretha van Bensburg 
6 Gerrit, gedoopt 13 September 1761, burger te Graaff-Beinet, gehuwd 25 Febrnari 
1787 met Amerentia van Bensburg 
(e) 1 Hester Margaretha, gedoopt 10 September 1788, gehuwd met Jacobus 
Johannes Soheepers 

2 Anna Margaretha, gedoopt 21 April 1791, gehuwd met Philippus Cornelia 

Snijman 

3 Christoffel Gerhardus, gedoopt 20 Maart 1793, gehuwd met Johanna 

Susanna Strijdom 
(/) 1 Hester Johanna, gedoopt 4 Januari 1818 

2 Gerhardus Christoffel, gedoopt 12 April 1820 

3 Matthijs Beijnier Petrus Johannes, gedoopt 31 Maart 1822 

4 Amerentia Susanna Petronella, gedoopt 1 Augustus 1824 

5 Johanna Susanna Cornelia Catharina, gedoopt 12 Novembor 1826 

6 Johanna Susanna, gedoopt 1 Deoembor 1829 

(e) 4 Marthinus Philippus, gedoopt 15 November 1795, gehuwd met Johanna 
Catharina Basson 
(/) 1 Gerhardus Cornells, gedoopt 4 Januari 1821 

2 Amerentia Petronella Susanna Elisabeth, gedoopt 27 Maart 18-^5 

3 Marthina Johanna Catharina, gedoopt 6 Augustus 1826 

4 Hester Margaretha, gedoopt 23 Juli 1829 
(e) 5 Amerentia Petronella, gedoopt 2 April 1797 

6 Theunis, gedoopt 2 November 1798, gehnwd met Jaooba Susanna Marx 
(/) 1 Gerhardus Jacobus, gedoopt 25 December 1822 
2 Susanna Cornelia, gedoopt 4 Ootober 1824 314 SNIJMAN.— Vervolg. 

(/) 3 Georg Frederik, godoopt 3 Juli 1826 

4 Theunis Marthinus Petrus Johannes, gedoopt 27 Maart 1829 
(e) 7 Gerharrtus, gedoopt 28 September 1800, gehuwd met Johanna Susanna 
M oolman 
(/) 1 Gerhardus Jacobus, gedoopt 25 Jannari 1824 

2 Anna Margaretha, gedoopt 4 April 1825 

3 Amercntia Fetronella, gedoopt 26 December 1826 

4 Wessel Hendrik, gedoopt 4 Jannari 1829 
(e) 8 Cornells Johannes, gedoopt 10 Maart 1803 

9 Jacomina Dorothea, gedoopt 25 Mei 1806 
10 Josias Johannes, gedoopt 30 Ootober 1808 
(d) 7 Jesaias Eeijnier, gedoopt 1 Jannari 1764, burger te Swellendam, gehuwd 11 Mei 
1783 met Emerentia Meijer 
(e) 1 Christoffel Gerhardns, gedoopt 17 October 1784 

2 Amerentio, gedoopt 6 November 1785, gehuwd met Jan Hendrik Blignaut 

3 Jes ias Engelbert, gedoopt 22 Februari 1789, gehuwd in Mei 1809 met 

Jacomina Snijman 
(/) Jesaias Philippns Petrus, gedoopt 5 November 1809 
(e) 4 Anna Margaretha, gedoopt 21 Februari 1790 

5 Jacobns Philippns, gedoopt 22 Jannari 1792 

6 Susa na Jacomina, gedoopt 15 November 1795, gehuwd met Georg Frederik 

Jacobns Cronje 

7 Christoffel, gedoopt 5 November 1797, gehuwd 3 Juni 1821 met Alberta 

van Ronsbnrg 
(/) Jesaias Reijnier, gedoopt 16 April 1822 
(e) 8 Jacomina StofEelina, gedoopt 30 April 1799, gehuwd met Johan Jacob van 
Bensburg 
9 Cornelia Margaretha, gedoopt 9 Mei 1801, gehuwd met Daniel Benjamin 
Lombard 
(r) 2 Philippns, godoopt 22 Augustus 1728, burger te Drakenstein, gehuwd 21 Februari 1751 
met Elsie Potgioter 
(d) 1 Cornelia, gedcopt 14 Januari 1753, gehuwd 5 Mei 1776 met Marthinus Adriaan 
van Koppen 
2 Johanna Margaretha, gedoopt 20 October 1754, gehuwd met Johan Daniel van Coller 
(c) 3 Gerrit, godoopt 14 Mei 1730, burger te Swellendam, gehuwd 16 Maart 1760 met 
Masfdalena Joosten 
(d) 1 Jacobus, gedoopt 17 Mei 1761, burger te Stellonbosoh, gehuwd 2 September 1787 
met Catharina Susanna Joosten 

2 Philippus, godoopt 3 Ootober 1762 

3 Mngdalena, gedoopt 10 Maart 1765, gehuwd met Pieter van der Merwe 

4 Gerrit, gedoopt 8 Maart 1767, burger te Stellenbosoh, gehuwd 29 Maart 1795 

met Cornelia Francina Joosten, hertrouwd 3 October 1802 met Cornelia Geer- 
truida Smit 3L' SNIJMAN.— Vervolg. 

(e) 1 Gerrifc, gedoopt 2 October 1796 

2 Frans Jacobus, gedoopt 22 Augustus 1797 

5 Cornelia Susanna, gedoopt 2 November 1798 
4 Jaoobua 

6 Albertns 

6 Cornelia Gerhardus 
(ct) 5 Johanna Margaretba, gedoopt 24 December 1769, gehnwd met Pieter Snijder 

6 Christoffel Francois, gedoopt 10 April 1773, burger te Stellenbosoh, gehnwd 8 

Jannari 1804 met Engela Elisabeth Joosten, herfcrouwd 30 November 1806 met 
Anna Johanna Franoina Jacobs, weduwe van Joachim Soholtz 

7 Johannes Andries, gedoopt 2 Maart 1777 

8 Cornelia, gedoopt 16 April 1780 

9 Pieter, gedoopt 21 April 1782 

10 Anna Susanna, gedoopt 19 September 1784 
(c) 4> Jacobus, gedoopt 25 Mei 1732, burger te Drakenstein, gehnwd 1 April 1753 met Anna 
Sophia van der Merwe 
(d) 1 Elsie, gedoopt 7 April 1754, gehnwd met Johannes Bokker 

2 Anna Margaretha, gedoopt 21 December 1755, gehuwd met Sohalk Willem van 

der Merwe 

3 Philippns, gedoopt 2 i December 1757, bnrger te GraafE-Eeinet, gehuwd 6 Septem- 

ber 1789 met Anna Sophia Tenter 
(e) 1 Johanna Maria, gedoopt 27 September 1791, gehuwd met Gerrit Coetsee 

2 Jacobus Christoffel, gedoopt 30 October 1792 

3 Anna Sophia, gedoopt 2 Febrnari 1794 

4 Johannes Hendrik, gedoopt 3 December 1797 

5 Elsie Maria, gedoopt 7 Ootober 1798 

6 Philippus Stephanus, gedoopt 16 November 1800 

7 Anna Sophia, gedoopt 7 Maart 1803 

8 Hester Aletta, gedoopt 16 October 1803 
(d) 4 Maohteld, gedoopt 15 April 1759 

5 Willem, gedoopt 25 December 1760 

6 Jacobus, gedoopt 25 December 1762, burger te Swellendam, gehuwd 6 Mei 1787 

met Sara Elisabeth van Wijk, weduwe van Jan Hendrik Schoeman 
(e) 1 Anna Sophia, gedoopt 8 Maart 1789 

2 Louis Johannes, gedoopt 6 December 1789 

3 Jacobus Philippus, gedoopt 22 Maart 1791 

4 Johannes Hendrik, gedoopt 23 September 1793 

5 Gerrit Christoffel, gedoopt 23 Jannari 1798 

6 Hester Magdalen a, gedoopt 9 Maart 1803 

7 Anna Sophia, gedoopt 9 Maart 18C0 

8 Carel Petrus, gedoopt 22 April 1802 

9 Sara Susanna, gedoopt 29 Mei 1804 
(cQ 7 Christoffel, gedoopt 25_December 1764 :iltf SXLTOiX.— Tenolg. 

(d) 8 Gerrit, gedoopt 15 Februari 17^7, burger te Graaff-Reinet, gehuwd 28 Maart 1790 
met Sara Maria Sohoeman, hertronwd 8 Juni 180G met^£atharina Elisabeth 
Soholtz r "•'"mua 

(e) 1 Petronella, gedoopt 31 October 1791 

2 Johannes Hendrik Jacobus, gedoopt 14 October 1796 

3 Jacobus Philippns, gedoopt 8 April, \ l j2g t gehnwd met Johanna Marthin 

Bekker ^r 

(/) 1 Gerrit Christoffel, ge^pt 30 November 1822 
2 Johannes Jurgen, Gedoopt 22 Mei 1825 
(e) 4 Petronella Sophia, gedoopt 2 December 1799 

5 Anna Sophia Sara Maria, jgedoopt 29 Augustus 1803 
(d) 9 Willem, gedoopt 9 April l769^ ur gQ T te Swellendam, gehuwd 22 Juli 1798 met 
Petronella Wilhelmina^gfiuidenhout 
(o) 1 Anna Wi^dminaSophia, gedoopt 2 Maart 1800 

2 Willpar;' gedoopt 25 April 1802 

3 Sara Maria, gedoopt 21 October 1804 

^4 Sophia Aletta Jaooba Frederioa, gedoopt 11 Maart 1808 
5 Petronella Wilhelmina, gedoopt 27 November 1809 
G Jacobus Wilhelmns Johannes, gedoopt 27 October 1811 
(d) 10 Anna Sophia, gedoopt 31 Maart 1771, gehnwd met Marthinas Johannes Bekker 
(J) 8 Snsant a, gedoopt 28 October 1703, gphuwd met Jacob Ooetzer 

9 Elisabeth, edoopt 21 Maart 1706, gehuwd met Jan Hendrik van Helsdingen 887.-SOEK. Jacob Soek, van Habekoet, burger te Stellenbosch, gehuwd 12 Mei 1748 met 
Sophia van der Schelde. 

(70 1 Jacob Jnere, gedoopt 16 Maart 1749 

2 Lamb rtus Johannes, gedoopt 23 September 1753 888.-SOERMANS. Pi t r Soermans, van Hamburg, gehuwd 20 Mei 1764 met Aletta Susanna 
II ci • 1 nve van Dirk Wijdenaar. 
(b 1 in s Cornell's, gedoopt 3 Mei 1767 

2 P ruij Elisabeth, gedoopt 25 September 1768 :U7 889.-SOMMER. Frans Jurgen Sommer, van Bergen in Nborwegen, onder chirurgijn in 's Com- 
pagnie's dienst aan Swellendam, gehuwd 3 December 1786 met Anna Rosina Wotkij. 

(b) 1 Barbara Aletta, gedoopt 26 September 1790, gehuwd met Johannes Henricus Eckard 
2 Anna Rosina, gedoopt 19 Augustus 1792, gehuwd met Johannes Hermanns Miohiel Kock 
8 Isabella Elisabeth, gedoopt 14 September 1794 
4 Johan Willem, gedoopt 12 Maart 1797 890.-SPADENBERGH. Philip Ernst Spadenbergh, van Lingen, kapitein in dienst dor Oost Indigene 
Oompagnie, gehuwd met Agatha Henningh. 

(ft) 1 Adriaan, gedoopt 17 November 1765 

2 Frederik Anthonie, gedoopt 30 Augustas 1767 

S Anna Jacoba, gedoopt 18 Juni 1769, gehuwd met Lourens Biel 

4 Philip Ernst, gedoopt 3 November 1771 

5 Elisabeth, gedoopt 19 Deoember 1773, gehuwd met Gerhard Olthoff 

6 Aletta Cornelia, gedoopt 3 Deoember 1775 

7 Agatha Begina Juliana, gedoopt 3 December 1775 891-SPAMMER. Johannes Spammer, van Schotten in Hessen Darmstadt, gehuwd met Greertruida 
Barbara Grijvenstein. 

(b) 1 Johannes Coenraad, gehuwd 16 November 1806 met Martha Maria Elisabeth Swanepoel 
(c) 1 Johannes Petrus, gedoopt 22 November 1807 
2 Sophia Jaooba Carolina, gedoopt 29 October 1809 
(b) 2 Sophia Jaooba, gedoopt 14 Februari 1790, gehuwd 9 Augustus 1807 met Coenraad Ludwig 
Frederik, van Gentelbach 
3 Johannes Petrus, gedoopt 25 Maart 1792 31b 892 -SPAN GEN BERG. f / Johannes Marthinus Spangenberg, van SondershausKa, gehuwd 27 November 
1740 met Cornelia Mouton. ■/ 

(b) 1 Johannes Lodowijk, gedoopt 26 November 1741, gehg.^3 met Martha Franoina Mou' on 

(c) 1 David Frederik, gedoopt 26 November ]J^9, burger te Stellenbosch, gehuwd 20 Maart 
1796 met Maria Margaretha B&s,liertrouwd 3 October 1816 met Elsie Magdalena Mostert 
(d) 1 Martha PetroneUa, gedoopt 11 Maart 1798 

2 Marthinus- David, gedoopt 8 Maart 1801 

3 Christina Adriana, gedoopt 28 Febrnari 1804 

4 Maria Cornelia Margaretha, gedoopt 1 Ootober 1806, gehuwd met Tobias Mostert 

5 Johannes Petrus, gedoopt 14 December 1810 

6 Martha Francina Petronella, gedoopt 20 November 1817 

7 Begina Johanna, gedoopt 20 November 1817 

8 Jaooba Jeremia Margaretha Cornelia, gedoopt 27 Febrnari 1821 

9 Helena Johanna, gedoopt 20 Ootober 1823 

10 Isabella Christina Adriana, gedoopt 10 November 1826 
(c) 2 Jacobas Marthinus, gedoopt 3 Ootober 1772 

3 Johannes, gehuwd met Martha Elisabeth Broeksteed 
(d) 1 Johannes Matthias, geboren 8 Maart 1802 

2 Petrus Joseph Matthijs, geboren 7 November 1803 

3 Martha Dina, geboren 9 Juli 1808 

4 Dorothea, geboren 15 April 1811 

5 Helena Frederioa Louisa, geboren 12 September 1812 
(b) 2 Susanna Jaooba, gedoopt 3 November 1743 

3 Jaoobvs, gedoopt omtrent 1767, burger te Stellenbosch, gehuwd 8 November 1789 met Aletta 
Franoina Monton 
(c) 1 Martha Jaooba, gedoopt 29 Maart 1791 

2 Aletta Susanna, gedoopt 24 Febrnari 1793 

3 Susanna Cornelia, gedoopt 4 April 1794 

4 Jaoobus Marthinus, gedoopt 18 Febrnari 1798 

5 Johannes Faulus, gedoopt 28 Maart 1802 

G Jacoba Maria Elisabeth, gedoopt 22 April 1810 
7 Martha Margaretha, gedoopt 27 Maart 1814 319 893.-SPENGLER. Jurgen Wolfgang Spengler, van Butingen in het graafschap Isenburg, gehuwd 
26 November 1758 met Johanna van Schalkwijk, hertrouwd 22 October 1769 met 
Johanna Mostert, weduwe van Nicolaas Meijboom. 

(b) 1 Lodewijk Hendrik, gedoopfc 19 Augustus 1759, gehuwd 17 September 1780 met Huibrecht 
Lambrechts 
(c) 1 Johanna Georgina, gedoopt 1 9 Augustus 1781, gehnwd met Johan Georg Frederik von 
Backstrom 
2 Jaoomina Elisabeth, gedoopt 20 April 1783, gehnwd met Hendrik Brand 
(5; 2 Maria Eva, gedoopt 22 Jnli 1762 

3 Jaoomina Jnstina, gedoopt 30 Jnni 1765 Johannes Stophanus Spengler, van Bidingen, gehuwd 6 Juli 1783 mot Helena 
Maria Kerkhof . 
(£) Georg Wolfgang, gedoopt 25 Jnli 1784, gehnwd 16 Janaari 1814 met Elisabeth Johanna Smuts Frederik Wilhelm Spengler, van Frankfort aan den Main, gehuwd 4 Januari 
1789 met Huibrecht Lambrechts, weduwe van Lodewijk Hendrik Spengler. 

(6) 1 Johannes Frederik, gedoopt 25 December 1789 

2 Abraham Theodoras, gedoopt 6 November 1791, gehnwd 3 November 1811 met Anna Johanna 
Everdina Alleman 
(c) 1 Marthina Susanna, gedoopt 6 December 1812 

2 Johanna Christina, gedoopt 19 Jnni 1814 

3 Johannes Jaoobus, gedoopt 11 Februari 1816 

4 Cornelia Sophia, gedoopt 7 September 1817 

5 Fetrns Miohiel, gedoopt 2 Augustus 1818 

6 Frederik Willem, gedoopt 13 Febmari 1820 

7 Margaretha Jacoba, gedoopt 14 October 1821 

8 Marthina Maria, gedoopt 9 Febrnari 1823 

9 Susanna Alida, gedoopt 15 Augustas 1824 

10 Huibrecht Hendrika Johanna, gedoopt 25 Juni 1826 

11 Elisabeth Johanna, gedoopt 21 October 1827 

(b) 3 Georg Wolfgang, gedoopt 4 October 1793, gehuwd 9 Juli 1809 met Johanna Elisabeth Giiiiren 

(r) Johanna Helena Georgina, gedoopt 4 Juli 1813 
(6) 4 Jacobus Johannes, gedoopt 2 Augustus 1795 Lourens Spengler, van Bommel, gehuwd 14 Februari 1768 met Anna Geertruidu 
Hommel, van Batavia. 420 
894.-SP1ES. Johannes Spies, van Amberg, die naar Zuid Afrika kwam in het jaar 1745, werd 
burger te Stollenboscli, en huwde 6 April 1755 met Anna Beukes, wednwe van 
Hermanns Coertze. 

(b) 1 Appolonia Catharina, gedoopfc 9 Mei 1756, gehuwd 14 Novembpr 1790 met Jan Melis, van 
Antwerpen 
2 Johannes Jacobus, gedoopt 17 September 1758, burger te Swellendam, gehuwd 28 September 
1788 met Maria Johanna Kleijnhaus, hertrouwd 5 Jani 1701 met Susanna Maria de Jager 
(c) 1 Margaretha Maria, gedoopt 18 Ootober 1789, gehuwd met Johannes Wilhelmus van 
Niekerk 
2 Johannes Hermanns, gedoopt 4 November 1792, gehnwd met Elisabeth Anna Snijman 
(d) 1 Emerentia Jaoomina, gedoopt 13 November 1814 

2 Snsanna Maria, gedoopt 5 Mei 1816 

3 Johannes Jaoobns, gedoopt 28 Febrnari 1819 

4 Philip pus Hendrik, gedoopt 3 April 1820 

5 Elisabeth Anna, gedoopt 3 Maart 1822 

(c) 3 Susanna Maria, gedoopt 21 Januari 1705, gehnwd met Johannes Daniel van Coller 

4 Lodewijk Petrus, gedoopt 12 October 1796, gehuwd 3 September 1820 met Sara 
Johanna Gronje 
(d) Johannes Jacobns, gedoopt 26 December 1821 
(c; 5 Barend Jaoobus, gedoopt 14 October 1798 

6 Andries Theodoras, gedoopt 14 December 1800, gobawd 3 Jani 1821 met Maria 

Magdalena Fourie 
(d) Susanna Elisabeth, gedoopt 8 Augustus 1822 
(c) 7 Anna Johanna Cornelia, gedoopt 4 Jani 1803 

8 Fredcrik Johannes, gedoopt 7 April 1805 

9 Elisabeth Hermina, gedoopt 4 October 1807 

10 Anna Johanna Frcderica, gedoopt 24 Deoembor 1809 

11 Abraham Gerhardus, gedoopt 30 Maart 1812 

(b) 3 Barend Chrisfcoffol, gedoopt 14 Fobruari 1762, burger to Graaff-Iteinot, gohuwd 7 Maart 1790 
met Maria Elisabeth Vosloo 
(c) 1 Barend ChristofCel, gedoopt 25 September 1791 

2 Arnoldus Jacobus, gedoopt 10 Februari 1793 

3 Anna Catharina, gedoopt 21 September 1794 

4 Maria Elisabeth, gedoopt 14 Februari 1796, gehuwd met Dirk Vosloo 

5 Johannes Ulricb, gedoopt 18 Maart 1798 

G Francois Nicolaas Gerhardus, gedoopt 4 Augustus 1/99 

7 Apollonia Hermina, gedoopt 14 December 1809 

8 Johanna Sutanna, gedoopt November 1803 521 SPIES.— Vervolg. 

(o) 9 Arnoldus Jacobus, gedoopt 5 October 1806 

10 Andries Pieter, gedoopt 11 December 1808 

11 Martha Magdalcna, gedoopt 4 November 1810 

12 Wilhelmina Margarets a, gedoopt 4 Juli 1813 

13 Gerbrecht Christina, gedoopt 13 Februari 1815 

(b) 4 Anna Maria, gedoopt 2.5 September 1763, gehuwd mot Arnoldus Yosloo Philip Pieter Spies, van Wachenheijm, kwam naar Zuid Afrika in liet jaar 1752, 
en huwde 18 Januari 1761 met Johanna Catharina Niemand. 

(b) 1 Catharina Margaretha, gedoopt 7 Fobruari 1762, gehuwd 5 Juli 1778 met George Paulus 
Moser, van Diedenhosen, hertrouwd (1) met Johan Diedorik ChristofEel Rijnhard, (2) 22 
December 1805 met Wilke Jarts, van Bellingwolde 
2 Johan Philip, gedoopt 17 April 1763, gehuwd 24 November 1793 met Susanna Carolina Roeland 
(c) 1 Philippus Jacobus, gedoopt 28 September 1794 
2 Diedorik Johannes, gedoopt 28 Augustus 1796 
(b) 3 Hondrik Diedorik, gedoopt 19 Januari 1766 895-SPOLANDER. Andries Spolander, van Stockholm, gehuwd 21 April 1799 met Christina Greer- 
truida Hendriks. 
(b) Sophia Margaretha, gedoopt 28 Februari 1802 896-SPRUIJT. Johannes Spruijt, van Utrecht, gehuwd met Jacoha Dorothea Jacohs. 
(b) Jaoobus, gedoopt 12 Mei 1776 Remmert Spruijt, van Goslar, gehuwd 4 Juli 1790 met Geertruij Catharina Brand. 

(b) 1 Nicolaas Andries, gedoopt 24 October 1791, gehuwd met Gerbrecht Christina Dorothea Dippenaar 
(c) 1 Nicolaas Remmert, gedoopt 29 Maart 1822 

2 Gerbrecht Johanna Christina, gedoopt 1 November 1823 

3 Anna Catharina, gedoopt 26 Februari 1823 
(b) 2 Anna Maria Susanna, gedoopt 3 November 1793 

3 Goertruida Maria Petronella, gedoopt 31 December 1797 H-J-2 897 -van der SPUIJ. De stamvader van deze familie was Melt van dor Spuij, van Rotterdam, gehuwd 
14 Juni 1716 met Maria van der Poel. 

(b) 1 Johanna Crijna, gedoopfc 2 Mei 1717, gehnwd met Willem Pool 

2 Jacobus, gedoopt 30 Juli 1719, bnrgor to Drakenstoin, gehnwd met Susanna Meijer, weduwe 
van Johannes van Baarsenburg 
(c) 1 Maria Isabella, gedoopt 13 Januari 1743, gehuwd met Gerhardus Mnnnik 

2 Susanna Johanna, gedoopt 22 November 1744, gehuwd met Andries van Sittert 

3 Aletta Petronella, gedoopt 29 October 1747, gehuwd 10 December 1770 met Carol 

Frederik Brink 
(b) 3 Pieter, gedoopt 25 Deoember 1722, bedienaar van God's woord aan de Paarl, gehuwd 19 
Januari 1783 met Maria Elisabeth Adleda 
(c) 1 Maria Carolina, gedoopt 30 November 1783 

2 Johanna Ijda, gedoopt 28 Augustus 1785, gehuwd met Jan Eendrik Berrango 

3 Eermina Huberts, gedoopt 22 Juli 1787, gehuwd met Gerhardus Cornelia Deneijs 

4 Petrus Melt, gedoopt 2 Augustus 1789, gehuwd 3 Januari 1818 met Johanna Susanna 

Steijn 
(<Z) 1 Maria Elizabeth, gedoopt 28 Februari 1819 

2 Johanna Ijda, gedoopt 14 Mei 1820 

3 Cornelia Arnoldina, gedoopt 5 Augustus 1821 

4 Petrus, gedoopt 3 November 1822 

(b) 4 Maria, gedoopt 9 April 1724, gehuwd 10 Februari 1743 met Jan Frederik Priscelius, van 
Meckelenburg 

5 Johannes, gedoopt 21 Ootober 1725 

6 Marthinus, gedoopt 18 Mei 1727, burger te Stellenbo<sch, gehuwd met Maria Petronella Steen 
(c) 1 Maria Carolina, gedoopt 14 Juli 1751, gehuwd met Daniel van Beenen, hertrouwd (1) 

met Miohiel Hendrik van Niekerk, (2) met Cornells Mostert 
2 Melt, gedoopt 15 Augustus 1756, gehuwd 10 Juni 1781 met Aletta Barcndina van der 
Westhuijzen 
(d) 1 Maria Petronella, gedoopt 24 November 1782, gehuwd met Albertus Johannes 
Mijburgh 

2 Hendrik Jacobus, gedoopt 30 Januari 1785 

3 Marthinus Petrns, gedoopt 16 September 17fe7, gehuwd 15 November 1812 mot 

Aletta Engela Frederica van Niekerk 
(e) 1 Anna Maria, gedoopt 28 Januari 1814 

2 Melt, gedoopt 16 Novembor 1817 

3 Albertus Willem, gcloopt 9 Januari 1820 

4 Marthinus Petrus, gedoopt 7 Januari 1822 
(d) 4 Sijbvand Johannes, gedoopt 1 Augustus 1790 

5 Aletta Barendina, gedoopt 24 Juni 1792, gehuwd mot Thomas Frederik Dreijer 

6 Dnniel Cornelis, gedoopt 18 Mei 1794, gehuwd met Elisabeth. Anna Jacoba de 

Villiers, weduwe van Frins de Nicker 

(e) 1 Melt, gehuwd met Maria Dreijpr, hertrouwd met de Villiers 

2 Maria, gehuwd met Cornelis de Waal van dor SPUI.I. — Tervolg. 

(p) 3 Elisabeth, gehuwd met S. Mnllctt 

4 Daniel Johannos, gehuwd met Ijda Loubser 

5 David Daniel 

6 Aletta 

id) 7 Melt, gedoopt 19 Febrnari 1797, gehuwd met Elsie Jacoba Mostert 
(e) 1 Elsie Jaooba, gedoopt 29 Juli 1823 
2 Elsie Jaooba, gedoopt 9 Augustus 1829 
(c) 3 Fetrns Johannes, gedoopt 4 September 1757, bedienaar van God's woord te Malmesbury, 
gehuwd 10 Juni 1787 met Johanna Margaretha Domus 
(d) 1 Fieter, gedoopt 6 Januari 1793 

2 Fetrus Marthinus, gedoopt 14 September 1794 

3 Marthinus Melt, gedoopt 8 April 1793 

4 Jaoobus Cornelia, gedoopt 29 December 1799 

5 Sara Maria, gedoopt 31 Juli 1803 

(c) 4 Si j brand Jaoobus, gedoopt 20 Januari 17C0, gehuwd 28 November 1790 met Anna 
Judith Louw 
(d) 1 Marthinus Johannes, gedoopt 28 April 1792, gehuwd met Alida Johanna van Schoor 
(e) 1 Sijbrand Jacobus, gedoopt 19 Januari 1813 

2 Sophia Magdalena Johanna, gedoopt 24 Juli 1814 

3 Anna Judith, gedoopt 25 Februari 1816 

4 Jan, gedoopt 8 Maart 1818 

5 Marthinus Johannes, gedoopt 21 November 1819 

6 Willem Adriaan, gedoopt 27 October 1821 

7 Jaoobus Daniel, gedoopt 14 September 1823 

8 Hendrik Oostwald, gedoopt 29 October 1828 

9 Alida Johanna Elisabeth, gedoopt 28 December 1 828 

(d) 2 Anna Christina, gedoopt 23 Maart 1794, gehuwd met Marthinus Cornells van Schoor 

3 Maria Jaooba, gedoopt 15 April 1798 

4 Jacobus Daniel, gedoopt 29 Juni 1800, gehuwd 5 Maart 1820 met Anna Elisabeth 

Eotze, hertrouwd 7 April 1825 met Elisabeth Jaooba de Villiers 
(e) 1 Sijbrand Jacobus, gedoopt 21 Januari 1821 
2 Elsie Sophia Aletta, gedoopt 18 April 1830 
(d) 5 Sijbrand Jaoobus, gedoopt 25 September 1803 

6 Elisabeth Aletta, gedoopt 22 December 1805 

(c) 5 Sophia Magdalena, gedoopt 9 Mei 17*52, gehuwd met Jan van Schoor 
6 Johanna, gedoopt 20 Januari 1765, gehuwd met Daniel Brink 
(b) 7 Johannes Cornells, gedoopt 12 Juni 1729, gehuwd 15 Januari 1758 met Magdalena de Waal, 
hertrouwd 23 October 1768 met Maria Elisabeth Louw, weduwe van Jaoob van Beenen 
(c) 1 Maria, gedoopt 22 October 1758, gehiwd 1' Februari 1781 met Toger van Abo, van 
Coppenhagen 

2 El'Pabeth, L'p'onpt27 Ju i 17^ g hnw ' net d r'\ van H 9 p» » <"Y>p i rl>p o ■ 

3 Johannes Petrus, gedoopt 1 1 Febrnari 1770 
(b) 8 Willem, gedoopt 17 Mei 1733 32-1 898-STAAKMAN. Jan Frederik Staakman, van Saxenhagon, gehuwd 13 Februari 1763 met Anna 
Elisabeth Delport, weduwe van Pieter Jurgens. 

(b) 1 Catharina Maria, gedoopt 29 Januari 1764 

2 Catharina Maria, gedoopt 10 Norember 1765 

3 Johan Frederik, gedoopt 25 October 17G7 

4 Johanna Elisabeth, gedoopt 16 Juli 1769 

6 Magdalena Catharina, gedoopt 1 April 1771 

6 Magdalena Catharina, gedoopt 24 Mei 1772, gehnwd 29 November 1789 met Anthonie 
Bliesefskie, van Heusden, hertrouwd met Cornelias Brink Ludowica Jacoba Staakman, van Ylissingen, gehuwd 27 Januari 1788 met Gabriel 
Exter, van Zwijbruggen. 899.-STAAL. Hermanns Staal, van Amsterdam, gehuwd 5 Juni 1791 met Barendina Barendse, 
weduwe vanHendrik van Staden, hertrouwd (1) 14 April 1799 met Maria Jacoba van 
Coeverden, weduwe van Johan Hendrik Wiedeman, (2) 14 September 1806 met 
Abigaol Johanna Combrink, weduwe van Martin Bijleveld. 
(b) 1 Hermanus Pieter, gedoopt 5 Januari 1800 

2 Jan Carel, gedoopt 28 December 1800 

3 Pieter Jaoobns, gedoopt 14 Maart 1802 

4 Christina Hendrika, gedoopt 22 April 1804 900-van STADEN. De stamvadcr van deze familie was Maarten van Staden, van Haarlem, die naar Zuid 
Afrika kwam als kolonist voor het jaar 1686 met zijne vrouw Maria Ernesta van Ameron 
en zes kinderen. Na haren dood hertrouwde hij met Oatharina Willemse, van Gisen- 
Niekerk. 

(6) 1 Marthinns, gehuwd met Alotta ran der Merwe 
(c) 1 Martha, godoopt 27 Juni 170G 
2 Maria, gohuwd met Francois Smit 

8 Marthinus, burger te Drakenstoin, gohuwd 15 Augustus 1728 mot Gatharina Botha 
(</) 1 Alotta, godoopt 1 April 1731, gohuwd met Johannes Lombard 

2 Marthinus, godoopt 23 November 1732 

3 Ilans Jurgen, gedoopt 14 November 1731, burger te Swollcndam, gohuwd 23 Maart 

176G mot Anna Pretorius 
(e) 1 Oatharina, gedoopt 11 Maart 1770 

2 Johanna, godoopt 12 April 1772, gohuwd mot Potrus Vivior 

3 Elsie, godoopt 4 September 1774, gohuwd mot Mntthijs Strijdom 
(d) 4 Elsie, gedoopt 21 April 1737, gohuwd mot Hans Jur^on Potgiotcr 

5 Oatharina Maria, godoopt 12 April 1739, gohuwd mot Potrus Hcndrik Ferroira 

6 Jacobus Fredorik, godoopt 4 Docombor 1740, gohuwd 15 Maart 17G1 met Isabella 

Elisabeth de Jagor 
(e) 1 Marthinus, gedoopt 3 April 17G3 

2 Oatharina Maria, gedoopt 12 Augustus 17G4, gohuwd met Willom van Ronsburg 

3 Elisabeth Magdalona, gedoopt 12 Octobor 17GG, gohuwd met Samuel Jacobus de 

Beer 

4 Marthinus Jacobus, godoopt omtrent 17G8, burgor te Swollendam, gohuwd 5 

Juni 1791 met Maria Jacomina Vivior 
(/) 1 Maria Johanna, godoopt 2 Maart 1794, gohuwd met Petrus Jacobus 
Fourio 

2 Potrus Jacobus, godoopt 3 Decombor 1797 

3 Jacobus Froderik, godoopt 9 Maart 1800 

4 Johannes Hendrik, godoopt 9 Maart 1800 

5 Isabella Elisabeth, gedoopt 20 October 1801 
G Martha Gatharina, godoopt 12 Mci 1805 

7 Marthinus Petrus, gedoopt 30 Juli 1807 

8 Nicolaas Hermanns, gedoopt 2G November 1809 

(p) 5 Ohristiaan Philip, godoopt 29 Maart 1771, burgor te Swellendam, gehuwd met 
Anna Elisabeth van Nimwegen, weduwe van Tobias Mijnhardt 
(/) 1 Petrus Jacobus, godoopt 26 Februari 1797 

2 Christiaan Johannes, gedoopt 28 Juli 1799 

3 Johannes Jurgon, geborcn 4 Augustus 1803 

4 Anna Elisabeth, geborcn 4 Augustus 180-5 :tel> van STADEX— Vervolg. (c) G Jacobus Frcderik, godoopt 27 September 1772, burger to Swollondam, gohuwd 
12 Moi 1793 met Sophia Aletta Bezuidenhout 
(/) 1 Jacobus Fredorik, gedoopt 10 Augustus 1794 

2 Coonraad Fredorik, godoopt 26 November 1797 

3 Anna Wilholmina, goboren 13 Maart 1799 

4 Martbinus Jacobus, geboren 28 November 1801 

5 Petrus Jacobus, geboren 17 Docember 1804 

(e) 7 Willom Hondrik, gedoopt 2 October 1774, burger te Swellendam, gehuwd 22 
Octobor 1797 met Anna Catharina Geertruij Stolts 
(/) 1 Jacobus Frederik Petrus, gedoopt 23 Maart 1800 

2 Marin Cornelia, godoopt 20 Mei 1803 

3 Isabella Elisabeth, godoopt 20 Moi 1803 

4 Willem Hendrik, gedoopt 27 April 1806 

5 Catharina Maria, godoopt 6 November 1809 

6 Gabriel Jacobus, gedoopt 23 November 1812 

(e) 8 Johannos Jurgen, gedoopt 4 October 1776, burger te Swellendam, gohuwd 20 
Maart 1796 mot Johanna Catharina van Rensburg 
(/) Ilendrina Maria, godoopt 2 September 1798 
(e) 9 Philippus Theunis, gedoopt 20 December 1778, burger te Swellendam, gehuwd 
3 Juni 1804 met Sara Johanna Scheepers 

(/) 1 Jacobus Frederik, gedoopt 11 Moi 1806, gehuwd mot Maria Catharina 
Mullor 
(<jr) 1 Philippus Theunis, gedoopt 2 October 1825 
2 Cornelia Johannes, gedoopt 23 Docember 1827 
(/) 2 Gerhaidus Stophanus, gedoopt 30 October 1808 

3 Philippus Theunis, gedoopt 6 November 1809 

4 Isabolla Elisabeth, gedoopt 22 Juli 1814 

5 Sara Johanna, gedoopt 27 Juni 1819 

6 Susanna Jacoba, gedoopt 4 Maart 1821 

7 Aletta Maria, gedoopt 2 October 1824 

(e) 10 Petrus, godoopt 14 Moi 1780, burger te Swellendam, gehuwd 23 Maart 1800 
met Aletta van Rensburg, weduwe van Petrus van der Merwe 
(f) 1 Isabella Catharina Maria, gedoopt 12 April 1801 

2 Jacobus Fredorik, godoopt 7 November 1802 

3 Petrus Johannes, godoopt 5 Mei 1805 

(e) 11 Hermanus Johannes, gedoopt 18 November 1781, burger to Swellendam, 
gehuwd 7 Februari 1802 met Sophia Catharina Ferreijn, hertrouwd in April 
1808 mot Sara Maria Botha 
(/) 1 Jacobus Froderik, godoopt 23 Januari 1803, gehuwd met Johanna 
Catharina van Stadon 
(rf) 1 Sophia Catharina, gedoopt 27 Maart 1826 
2 Johannes Jurgen, gedoopt 25 December 1828 
(/) 2 Barend Johannes, gedoopt 24 Februari 1805 327 van STADEN .—Vervolg. 

(f) 3 Hermanus Johannes, godoopt 18 December 1806 

4 Hormanus Johannes, gedoopt 5 Jani 1S1 1 

5 Jacobus Marthinus, gedoopt 17 October 1813 

6 Isabella Hester, gedoopt 23 September 181G 

7 Sara Maria Petronella, godoopt 2 April 1820 

8 Willom Stephanus Petrus, godoopt 1 Juni 182J 

9 Maria Johanna, godoopt 3 Juli 182G 

10 Johannes Jurgcn, gedoopt 2G Doccmbcr 1828 
(c) 12 Jacoba Isabella, godoopt 6 November 1785, gehuwd mot Jacobus Barnard 
13 Alotta Frederica, gedoopt 16 Juni 1786, gehuwd met Marthinus Christoffol 
Barnard 
(d) 7 Johannos Wilholmus, godoopt 5 Mei 1743, burger to Swollondam, gehuwd 28 Juni 1772 
mot Johanna Susanna van Vuuron 
(c) 1 Marthinus, gedoopt 9 Juli 1775, burgor to Graaff-Roinot, gohuwd 2 Docombor 
1798 met Susanna Elisabeth Viljoon 
(/) 1 Johannes Willem, gedoopt 11 December 1802 

2 Marthinus Jacobus, gedoopt 21 Octobor 1804 

3 Christoffel Johannes, gedoopt 16 Maart 1807 
(e) 2 Johannes Willem, gedoopt 5 April 1778 

3 Johanna Susanna, gedoopt 22 April 1781, gehuwd mot Roolof Oolofso 

4 Gatharina, gedoopt 2 Fobruari 1783, gohuwd met Johannes Petrus Wagenaar 

5 Aletta Gatharina, gedoopt 8 Mei 1785 

6 Hendrik Petrus, gedoopt 11 April 1790, gehuwd mot Hostor Elisaboth van 

Rooijen 
Cf) 1 Johannes Willem, gedoopt 23 Juni 1819 

2 Hester Elisabeth, gedoopt 3 December 1820 

3 Susanna Johanna, gedoopt 8 Juni 1822 

4 Maria Aletta, gedoopt 4 October 1824 

5 Cornells Johannes, gedoopt 21 October 1827 

6 Hendrik Petrus, gedoopt 18 Mei 1829 

(e) 7 Sara Aletta, gedoopt 1 April 1793, gehuwd mot Gerhardus Stophanus Viljoon 
8 Roelof Jacobus, gedoopt 14 Juni 1795, gehuwd mot Anna Aletta van "Vuuron 
(/) Johannos Willem, gedoopt 30 Augustus 1818 
(d) 8 Anna Margarotha, gedoopt 6 September 1744, gohuwd mei; Pioter Christiaan do Jagcr, 
hertrouwd met Hermanus Steijn 
9 Hendrik 
(6) 2 Maria, gehuwd met Nicolaas Ras, hertrouwd met Lambert Engels 

3 Maurits, gehuwd 13 April 1710 mot Johanna van den Bosch, weduwe van Johannos Bockolonbcrg 
(c) 1 Gatharina, gedoopt 26 Juli 1711 
2 Maurits, godoopt 10 Juni 1718 
(b) 4 Jan 
5 Gaspara 
(J Willom, goboren le Utrecht, gohuwd 14 Fobruari 1717 mot Cornelia Vontor .Ufi vim STADEN.— Tervolg. 

(c) 1 Anna, gcdoopt 24 Juli 1718, gokuwd mot Johannes van Niokork, hci'trouwd mot Jurgon Hon- 
drik Engcla 
2 Marthinus, gcdoopt 5 April 17 9 1, burger to Swollondiiin, gohuw d 26 ^ovembor 1732 mot Maria 
Elisabeth Fionaar, weduwo van Jan Roij 
(rf) 1 Cutharina, godoopt 7 April 1734, gohuwd mot Johannes Potrus van Vuuron 

2 Alotta, godoopt 22 Fobruari 1730, gohuwd mot Ignatius Wilholmus Ferreira 

3 Hostor, godoopt 13 April 1760, gohuwd mot Nicolaas Prinsloo 

4 Marthinus, godoopt 2(5 September 17G2 

5 Potronolla, godoopt 12 October 17G(5, gohuwd mot Lucas Marthinus van Vuuron 
G Maria Elisaboth, godoopt 13 Novombor 17G8, gehuwd mot Daniol van Vuuren 

7 Poti-us, godoopt 1 Maart 1772, burger to Swollondam, gohuwd 8 Mei 179G met Hos- 
tor Anthoinotta Schoopors 
(r) 1 Maria Elisaboth, godoopt 15 April 171)8 

2 Susanna Johanna, godoopt 2 Maart 1800 

3 Hostor Anthoinotta, godoopt 17 April 1803 

4 Martha Alotta, godoopt 17 Novombor 1804 

5 Marthinus Johannes, godoopt 18 Mei 1807 

G Potrus Hondrik, godoopt 19 Novombor 1809 
(c) 3 Jan Hondrik, godoopt G Augustus 1724 

4 Oatharina Goortruida, godoopt 14 Juli 172G, gohuwd mot Frans Diodorik Mullor 

5 Maria Elisaboth, godoopt 3 April 1729, gohuwd met Lambort van dor Poel 

G Cornolia, godoopt 2 Docembor 1731, gohuwd met Willom Lcondort Kamcrling 

7 Willom, godoopt 6 Fobruari 1733 

8 Jan Hondrik, godoopt 21 Juli 1737 

9 Nicolaas Maurits, godoopt 29 Novombor 1739, gohuwd mot Sara Margarotha Oeloftse 

(d) Willom Johannos, godoopt 2t Docombcr 1709 
(b) 7 Elisaboth, gohuwd mot Matthijs Krugcr 

8 Potronolla, gohuwd met Nicolaas Prinsloo, hortrouwd met Louis Jourdan .*2D 901.-STADLER. Johan Grcorge Stadler, van Anspach, kwam naar Znid Afrika in het jaar 1756, en 
lmwde 30 October 1760 met Catharina Helena Huijsamer. 

(h) 1 Catharina Maria, gedoopt 15 November 1761 

2 Johan George, gedoopt 5 Juni 17G3 

3 Helena Margaretha, gedoopt 22 December 1765, gehuwd met Frederik Carel Voigt 

4 Johan George, gedoopt 24 Jannari 1768, gehuwd 5 Mei 1793 met Wilhelmina Elisabeth Wedel 
(c) Wilhelmina Margaretha, gedoopt 3 September 1797 

(b) 5 Frederik Thomas, gedoopt 11 Februari 1770 

6 Frederik Lonis, gedoopt 19 Juli 1772, gehuwd 25 September 1791 met Johanna Elisabeth van 
Eijssen 
(c) 1 Matthijs Johannes, gedoopt 14 September 1794 

2 Frederik Lonis, gedoopt 20 Angnstns 1797 

3 Catharina Helena, gedoopt 8 Se, tember 1799 

4 Helena Aletta, gedoopt 13 September 1801 

5 Johanna Elisabeth, gedoopt 19 Augustus 1804 

(fc) 7 Hondrik Anthonie, gedoopt 24 April 1774, gohuwd met Huibrecht Viaser 
(c) 1 Cttharina Helena Wilhelmina, gedoopt 10 Augustus 1800 

2 Anna Jacoba Elisabeth, gedoopt 25 December 1802 

3 Maria Magdalona Carolina, gedoopt 14 April 1805 

4 Johanna Susanna Elisabeth, gedoopt 25 September 1808 

5 Helena Charlotta, gedoopt 5 Jannari 1812 

(b) 8 Andries Wilhelmus, gedoopt 31 Maart 177G, gehuwd 2 Deoember 1798 met Elisabeth Hendiina 
van Eijpsen. 
9 Adam Decker, gedoopt 19 Juli 1778, gehuwd. 3 Mei 1801 met Maria Jaooba de Klerk 
(c) 1 Johan George, gedoopt 2 Mei 1802 

2 Huibrecht Fredorica, gedept 18 M»art 1804 

3 Catharina Magdalena, gedoopt 21 September 1806 

4 Maria Johanna, gedoopt 1G Juli 1809 

5 Helena Wilhelmina Paulina, gedoopt 6 October 1811 

(&) 10 Andries Thomas, gedoopt 9 Juli 1780, gehuwd 30 November 1801 met Maria Elisabeth Fmuts 

(c) Geertruida Anna, gedoopt 9 Februari 181 2 
(h) 11 Paul, gedoopt omtrent 1783, gehuwd met Engela Christina Kemper 

(c) 1 Theodora Christina, gedoopt 11 April 1802 

2 Christiaan, gedoopt 13 November 1803 

3 Catharina Helena, gedoopt 3 November 1805 

4 Engela Geertruida, gedoopt 11 Januari 1807 

5 Anna Catharina, gedoopt 5 Februari 1809 
G Clifirlotta Paulina, gedoopt 2 Juni 1811 yso 902.-STAGMAN. Johannes Petrus Stagnian, van Amsterdam, gehuwd 20 Maart 1791 mol Elisabeth. 
Rosina Fabritius. 

(b) 1 Johannes Potrus 

2 Elisabeth Margaretha 

3 Jacob Johannes 

4 Gerrit Zacharias, gedoopt 14 Mei 1707 

5 Johanna Catharina, gedoopt 6 Januari 1709 

6 Johannes Cornell's Hendrik 

7 Georg Coenraad 903.-STANDER. De stamvador van deze familie was Hendrik Stander, van Bremen, gehuwd 3 
September 1752 met Helena Lindeque, weduwe van Adriaan Victor, 
(b) 1 Frecierik, gedoopt 2 Soptember 1753 

2 Barend, gedoopt 18 Juli 175G, gehuwd 13 Februari 1785 met Maria Elisabeth Barnard 
(c) 1 Maria Elisabeth, gedoopt 21 Mei 1786 

2 Magdalena Hcndrina, {,edi.opt 3 April 1789, gehuwd mot Hendrik Louis Bosbof 

3 Lea Jncoba, gedoopt 8 December 1793 

4 Hendrik, gedoopt 8 December 1793, gehuwd met Lea Jacoba Botha 
(d) 1 Lea Jacoba, gedoopt 1 October 1815 

2 Maria Elisabeth, gedoopt 26 October 1817 

3 Barend Jacobus, gedoopt 25 Juni 1820 

4 Magdalona Hendrina, gedoopt 12 Januari 1823 

5 Sara Maria, gedoopt 9 Juli 1825 

(c) 5 Catharina Margaretha, gedoopt 30 April 1797 

6 Johannes Hendricus, gedoopt 30 Januari 1800 

7 Geertruida Martha, gedoopt 2 Januari 1803 

8 Barend Paulus, gedoopt 6 April 1806 
(/) 3 Paulus, gedoopt 18 Juli 175G 

4 Christoffcl, gedoopt 30 Juli 170b ;WL STANDEE.— Vcrvolg. 

(b) 5 Hendrik, gedoopfc 11 Januari 1761, burger to Swellendam, gehuwd 29 Juli 1781 mot Catharina 
Margaretha Barnard 
(c) 1 Maria Elisabeth, gedoopt 13 April 1783, gehuwd met Johannes Theodoras Pienaar 
2 Magdalena, gedoopt 16 Augustus 1795 
(i) 6 Frederik, gedoopt 27 Maart 1763, gehuwd 13 Februari 1785 met Jaoomina Mostert 
(0) 1 Hendrik, gedoopt 15 Jannari 1786 

2 Anna Magdalena, gedoopt 18 Februari 1787 
(i) 7 Helena, gedoopt 17 Maart 1765 

8 Adriaan, gedoopt 4 Mei 1766, burger te Swellendam, gehuwd 17 December 1786 met Geertmida 
Elisabeth Barnard 
(e) 1 Magdalena, gedoopt 1 Maart 1789, gehuwd met Daniel Pienaar 

2 Hendrious, gedoopt 6 Deoember 1789, gehuwd in Februari 1811 met Maria Magdalena 
Koen 
[d) 1 Adriaan Hendricus, gedoopt 9 December 1811 

2 Sara Maria, gedoopt 3 October 1813 

3 Geertruij Catharina Elisabeth, gedoopt 3 December 1815 

4 Jacobus Casparus Johannes, gedoopt 1 Februari 1818 

5 Maria Magdalena, gedoopt 27 Februari 1820 

6 Hendrik Frederik Marthinus, gedoopt 8 Juli 1821 

7 Sara Maria, gedoopt 13 Ootobor 1823 

8 Johan Hendrik, gedoopt 11 Februari 1826 
(c) 3 Maria Jacoba, gedoopt 13 October 1792 

4 Geertruij Elisabeth, gedoopt 12 Ootober 1795, gehuwd met Jan Chrisfci; an Lampreoht 

5 Johan 1 168 Hendrik, gedoopt 12 Ootober 1~95, gehuwd met L< a Magdalena Ban ard 
(d) 1 Adriaan Hendrious, gedoopt 16 Februari 1817 

2 Martha Maria Hendrina, gedoopt 19 September 1819 

3 Hendrik ChristofEel, gedoopt 13 Januari 1822 

(c) 6 Adriaan, gedoopt 25 Ootober 1798, gehuwd met Anna Dorothea Gericke 
(d) 1 Adriaan Johannes Hendrious, gedoopt 7 October 1821 
2 Johan Godfried Jacobus, gedoopt 4 Ootober 1823 
(c) 7 Barend Jacobus, gedoopt 2 Februari 1800, gehuwd met Anna Sophia de Swart 
(d) 1 Adriaan Hendrious, gedoopt 25 Maart 1821 

2 Guillaume Stephanus Jacobus, gedoopt 9 Maart 1823 
(c) 8 Lea Jaooba, gedoopt 17 September 1801 

9 Catharina Margaretha, gedoopt 14 October 1804 

10 Jacobus Matthiam, gedoopt 14 October 1804 

11 Hendrina Magdalena, gedoopt 2 Deoember 1806 

12 Adam Marthinus, gedoopt 26 Deoember 1809 

13 Frederik Fetrus, gedoopt 1 Februnri 1811 

14 Magdalena Sophia, gedoopt 3 December 1812 

15 Paul Jacobus, gedoopt 16 Octob r 1814 
(b) 9 ChristofEel, gedoopt 10 Juli 1768 

10 Johannes Jacobus, gedoopt 23 September 1770 332 904.-STAPELBERG. Frans Hendrik Stapelberg, van Stade, kwam naar Zuid Afrika in het jaar 1755, 
en huwde 28 December 1766 met Maria Elisabeth Pieterse. 

(6) Frans Petrus, gedoopt 10 April 1768, burger te Graaff-Eeinot, gehuwd 17 Januari 1790 met 
Johanna Catharina Yink 
(c) 1 Frans [Johannes Jacobus, gedoopt omtrent 1792, gehuwd met Martha Maria Magdalona 
Smit 
(d) 1 Johanna Catharina, gedoopt 23 Maart 1818 
2 Maria Elisabeth Jocoba, gedoopt 8 October 1821 
(c) 2 Nicolaas Wilhelmus, gedoopt 14 September 1794, gehuwd met Huibrecht Elisabeth 
Pretorius 
(d) 1 Jacobus Johannes, gedoopt 5 Maart 1820 
2 Nicolaas Lourens, gedoopt 16 Februari 1823 
(c) 3 Johannes Christoffel Carel, gedoopt 6 April 1800, gehuwd mot Anna Hondrina Sophia 
Vorster 
(d) Johannes Stephanus, gedoopt 14 April 1823 
(c) 4 Pieter Andries, gedoopt 28 October 1804 
5 Hendrik Marthinus, gedoopt 7 Mei 1809 905 -STARK. George Nicolaas Stark, van Amsterdam, orgelist in dienst der Oost Indische 
Compagnie, gehuwd 4 Augustus 1765 met Johanna Sophia van der Poel, weduwe van 
Gijsbert Rogier. 

(b) Calharina Elizabeth, gedoopt 27 Deoembor 1767 •tt:> 906.-STASSEN. Johan Nicolaas Stassen, van Hcijmbach, gehuwd 17 April 1788 met Catharina 
Margaretha van Zijl. 

(b) 1 Prans Johannes Nicolaas, gedoopt 11 Januari 1789 

2 Jacobus Carol Joseph, gedoopt 27 November 1791 

3 Catharina Josepha, gehuwd met Jacobus Pretorius 

4 Anna Elisabeth Johanna, gedoopt 18 Juni 1797, gehuwd mot Gerrit Johannes Strijdom 

5 Carel Christiaan, gedoopt 18 November 1798 907.-STEENBERG. Jan Jooat Stecnberg, van Hesson Cassel, gehuwd 30 October 1751 mot Christina 
de Vries, hertrouwd (1) met Anna Maria Knoetzen, (2) 21 Februari 1773 met Aletta 
Catharina Ferreijn, wednwe van Ernst Frederik Wepener. 

(6) 1 Flora Wilhelmina, gedoopt 18 Juni 1752 

2 Catharina, gedoopt 20 Januari 1754 

3 Johannes, gedoopt 9 Soptembor 1764, gehuwd 22 Mei 1785 mot Geortruij Grobbelaar 
(c) 1 Anna Elisabeth, gedoopt 16 Juli 1786, gehuwd mot Hcndrik Jacobus Griesel 

2 Catharina Elisabeth, gedoopt 5 October 1794 

3 Sara Susanna, gedoopt 3 Maart 1799 

4 Johanna "Wilhelmina, godoopt 3 Januari 1802 

(b) 4 Anna Elisabeth, godoopt 14 September 1766, gehuwd met Piotcr Ilcndrik Roux 

5 Maria Catharina, gedoopt 25 September 1768 

6 Catharina Elisabeth, gedoopt 16 September 1770 

7 Petrus, gedoopt 3 Juli 1774, burger to Swellondam, gehuwd 28 September 1794 mot Maria 

Johanna Maritz 

8 Johan Jurgen, gedoopt 25 Augustus 1776 

9 Willcm Predcrik, gedoopt 10 Mei 1778 

10 Aletta Catharina, gedoopt 10 October 1779, gehuwd met Piotcr Carol Theron 

11 Willein Proderik, gedoopt 3 Pobruari 1782, burger te Stollcnboich, gehuwd met Anna Maria 

Prinsloo 
(e) 1 Johannes Joost, geboren 11 December 1802 

2 Anna Maria, gedoopt 12 Juli 1806 

3 Aletta Catharina, gedoopt 4 Juli 1808 

4 Nicolaas Jacobus, gedoopt 3 December 1800 AM 908-STEENKAMP. De stamvader van deze f amilie was Jan Steenkamp, van N/ieuwkerk, gehuwd 14 
October 1714 met Gesina Visser, hertrouwd 19 Mei 1720 met Jannetje van Eck. 

(J) 1 Margaretha, gedoopt 1 September 1715, gehuwd met Floris Smit 

2 Johanna, gedoopt 4 October 1716, gehuwd met Gorrit Nieuwoudt 

3 Jan, gedoopt 18 September 1718 

4 Gijsbert, gedoopt 18 Septomber 1718 

5 Jan, gedoopt 19 October 1721 

6 Gesina, gedoopt 4 Juli 1723, gehuwd met Jan Labuschagne, hertrouwd met Jan Nel 

7 Jan Harmon, gedoopt 3 December 1724, gehuwd 26 September 1756 met Helena van Heerden, 

hertrouwd 12 October 1760 met Susanna Minnaar 
(c) 1 Helena, gedoopt 28 Januari 1759 

2 Jan Harmse, gedoopt 9 Augustus 1761, burger te Swellendam, gehuwd 6 April 1783 met 
Anna Elisabeth van Vuuren, hertrouwd 3 Februari 1788 met Johanna Helena du 
Plossis 
(d) 1 Johannes Luoas, gedoopt 20 Februari 1785 

2 Johannes Harmen, gedoopt 25 Februari 1790, gehuwd met Maria Petronella 
Potgieter 
(e) Jan Harmen, gedoopt 2 Juli 1810 
(d) 3 Thomas Ignatius, gedoopt 29 Mei 1791, gehuwd met Clara Isabella Potgieter 
(c) 1 Jan Harmen, gedoopt 26 December 1818 
2 Hermanus Philippus, gedoopt 8 October 1821 
(d) 4 Johanna Helena, gedoopt 1 April 1793 

6 Philippus Lourons, gedoopt 9 Augustus 1795, gehuwd met Johanna Dorothea 
Geertruida du Plessis 
(ej 1 Jan Harmen, gedoopt 6 October 1817 

2 Lourens Stephanus, gedoopt 29 Januari 1821 
(d) 6 Pctrus Stephanus, gedoopt 12 November 1797, gehuwd met Isabella Cornelia 
Potgieter 
(e) 1 Jan Harmen, gedoopt 25 Januari 1821 

2 Jacobus Christoffel, gedoopt 16 Februari 1823 
(d) 7 Susanna Catharina, gedoopt 23 Deoember 1798 

8 Susanna Catharina, gedoopt 24 Augustus 1800 

9 Geertruida Maria, gedoopt 25 November 1801 

10 Barend Willem Jacobus, gedoopt 28 October 1804 

11 Catharina Sophia, gedoopt 26 December 1806 

12 Eoelof Christiaan, gedoopt 1 Mei 1808 

13 Anna Maria Petronella, gedoopt 26 December 1809 

(?)) 8 Caspar Jan Hondrik, gedoopt omirent 1726, gehuwd met Leonora Catharina van Aarde 

(c) 1 Jan Harmse, gedoopt omtrent 1752, burger te Stellenbosch, gehuwd 24 October 1779 met 
Magdalena de Klerk 
(d) 1 JanHarmse, gedoopt omtrent 1781, burger te Graaff-Eeinet, gehuwd 9 September 
1798 met Johanna Maria van dcr "Walt, weduwe van Andries van der Walt 
(<•) 1 Johanna Maria Magdalena, gedoopt 22 September 1799 335 STEENKAMP.— Vervolg. 

(e) 2 Alida Barendina, godoopt 10 November 1801 

3 Caspar Jan Heiidrik, gedoopt 4 November 1801 

4 Alida Barendina Hondrina, gedoopt 8 Fobruari 1807 

5 Andries Johannes Hendrik, gedoopt 3 Juli 1809 

(d) 2 Lavina Catharina Magdalena, gedoopt 7 Maart 1784, gehuwd met Eoolof Vorstor 

3 Anna Elisabeth, gedoopt 13 Februari 1785, gehuwd met Barond Christoffcl du 

Flessis 

4 Magdalena Johanna, gedoopt 5 October 1787, gehuwd met Christoffcl Alowijn 

Kruger 

5 Hilletje Maria, gedoopt 27 October 1789, gehuwd mot Johannes David Gricscl 

6 Jan Harmse, gedoopt 16 December 1792 

7 Elisabeth Lavina Wilhelmina, gedoopt 5 Juli 1795 

8 Johanna "Wilhelmina, gedoopt 15 October 1797 

(c) 2 Hilletje Maria, godoopt 19 Moi 1754, gehuwd met Daniol Ficnaar 

3 Caspar Jan Hendrik, gedoopt 28 November 1736, burger to Stcllcubosoh, gehuwd 25 Maart 
1781 met Maria Magdalena Futter 
(d) 1 Sophia Margaretha, gedoopt 30 Maart 1782, gehuwd mot Stcphanus Johannes 
Kruger 
2 Lavina Catharina, gedoopt 15 Augustus 1784, gehuwd mot Louis Johannes van 
Wijk 
(c) 4 Gerrit, gedoopt 18 November 1759 

6 Theunis Gerrit, gedoopt 12 September 1762, burger te Graaff-Eoiuot, gehuwd 15 Moi 1791 

mot Catharina Wilhelmina de Klerk 
(d) Catharina Wilhelmina Lavina, gedoopt 30 September 1792, gehuwd met Jacobus 
Cornelia Kruger 
(c) 6 Johanna, gedoopt 29 September 1765, gehuwd met Willom Jacobus Foltzor 

7 Marthinus Gerrit, gedoopt omtrent 1767, burger te Graaff-Ecinot, gehuwd 5 Moi 1793 met 

Wilhelmina Christina Durand 
(d) Maria Johanna Magdalena, gedoopt 22 Januari 1797 
(c) 8 Lavina Catharina, gedoopt 26 Augustus 1770, gehuwd met Barond Johannes Vorstor, hor- 
trouwd met Louis Johannes van Wijk 
9 Sara, gedoopt omtrent 1772 

10 Anna Catharina, gedoopt 27 Maart 1774, gehuwd met Hendrik Kruger 

11 Maria Margaretha, gedoopt 23 Februari 1777 
(J) 9 Anna, gedoopt 30 Maart 1727 

10 Lucas, gedoopt 24 Juli 1729, burger te Stellonbosch, gehuwd 13 Maart 1768 met Johanna Zaal 
(c) 1 Maria, gedoopt 3 Maart 1776, gehuwd met Johannes Abraham Korff 
2 Lucas, gedoopt 27 Februari 1780, gehuwd met Geertruida van Zijl 
(d) Anna Johanna Geertruida Wilhelmina, gedoopt 19 October 1823 
(c) 3 Jan Harmse, gedoopt omtrent 1783, gehuwd 25 November 1804 met Margaretha Johanna 
Wieso 
(d) Willem Michiel, gedoopt 3 November 1811 
(c) 4 Willem, gedoopt 27 Februari 1785 l\h STEENKAMP.— Vtrvolg. 

(c) 5 Johanna Margarclha, gcdoopt 29 September 1788, gchuwd met Jan Ilcndnk Durand 
6 Gesina, gcdoopt 5 October 1791 
(b) 11 "Wilhclm, gcdoopt 4 Mci 1732, gchuwd met Ilendrina Smil 
(<?) 1 "Willcm, gedoopt 27 Fcbruari 1757 

2 Johanna Sophia, gedoopt 2 April 1758, gohuwd met Michicl Nicolaas Bok 

3 Gosina, gcdoopt 2-4 Fcbruari 1760, gohuwd met Gcrrit Visagio 

4 Johau Harrnso, gcdoopt 4 October 1761, burger to Stcllcnbosch, gohuwd 15 Maart 1784 

met Maria Johanna Bok, hcrtrouwd 14 Fobruari 1802 met Margaretha Maria Carstons, 
weduwe van Nicolaas Mostort 
(d) 1 Ilendrina Johanna, gcdoopt 23 Soptcmbcr 1787, gchuwd mot ChristoJIcl Smit 

2 Maria Cornelia, gcdoopt 22 Fcbruari 1789 

3 Elisabeth Cornelia, gedoopt 23 Januari 1792 

4 Willcm Nicolaas, gcdoopt 31 Januari 1794 

5 Johanna Sophia, gcdoopt 22 Januari 1797 

6 Christiaan Jacobus, gcdoopt 10 Fcbruari 1799, gohuwd mot Maria Helena 

Niouwoudt 
(e) 1 Jan Harrnso, gcdoopt 5 Fcbruari 1821 

2 Hcrmanus Cornelis, godoopt 4 October 1824 

3 Jacoba Johanna, godoopt 4 October 1824 

4 Maria Johanna Hendrina, gedoopt 4 October 1824 
(d) 7 Margaretha Maria, gcdoopt 31 Januari 1804 

8 Jan Harmsc, gcdoopt 2 Fcbruari 1805 

9 Johannes Paulus, godoopt 6 Maart 1808 

10 Johanna Margarclha, gcdoopt 18 Maart 1810 

11 ILcndrina Maria, gcdoopt 18 Maart 1810 

12 Casper Jan Hondrik, gcdoopt 22 Fcbruari 1812 

13 Albert Nicolaas, godoopt 6 Fobruari 1814 

(c) 5 Anna Hendrina, gcdoopt 20 Fobruari 1762, gchuwd met Lucas Visagio 

6 Jacoba "Wilhclmina, gcdoopt 31 Maart 1765 

7 Maria, gcdoopt 28 Fcbruari 1768, gohuwd met Hondrik Johannes Visagio 

8 Gcrrit, gcdoopt 11 Maart 1770, burger tc Stcllcnbosch, gohuwd 7 October 1787 mot Maria 

Magdalena van "Wij'k, hcrtrouwd 11 September 1803 mot Maria Margaretha van Wijk, 
ucduwc van Dirk Jacobus Prelorius 
(<l) 1 "Willcm, gcdoopt 8 Maart 1789, gchuwd met Alotia Gccrlruida Gijsbcrla van 
Schalkw i jk 
(r) Su'-anna Jacoba, gcdoopt 9 Fcbruari 1824 
((f) 2 Elizabeth Susanna, gcdoopt 30 Maart 1791 

3 Ario Willom, gedoopt 18 Fcbruari 1793 

4 Hendrina, gcdoopt 16 November 1794 

5 Gorrit Stephanie, gcdoopt 1 October 1797 

6 llcnning Jacobus, gcdoopt 29 December 1799 

7 M iri-i Aran-dnlpna, gedoopt omtront 1800 

8 Chri tolTcl litndrik Ca^paru^, gcdoopt 7 October 1821 337 STEENKAMP.— Vervolg. 

(d) 9 Johannes Gerhardus Albertus, gedoopt 9 Februari 1824 
(c) Arie Dirk, gedoopt 6 September 1773 

10 Floris, gedoopt 27 Maart 1774, burger te Stellenbosch, gehuwd 20 Maart 1797 mot Maria 
Johanna Pienaar 
(d) 1 Willem Jacobus, gedoopt 14 Februari 1799 

2 Jacoba Margaretha, geboren 4 October 1802 

3 Casper Jan Hendrik Lucas, geboren 28 Augustus 1804 

4 Floris, geboren 22 October 1807 

5 Hendrina, geboren 6 Juli 1810 

(c) 11 Elisabeth Margaretha, gedoopt 21 Januari 1776 

12 Johanna Lavina, gedoopt 4 Januari 1778, gehuwd met Carol Gerrit Steenkamp 

13 Jan Hendrik Casparus Lucas, gedoopt 3 December 1780, burger te Stellenbosch, gehuwd 

18 November 1801 met Maria Magdalena Strauss 
(J) 12 Arie Dirk, gedoopt 19 September 1734 

13 Gerrit, godoopt 7 October 1736, gehuwd 10 April 1763 met Hendrina Cecilia Kruger 
(c) 1 Johanna, gedoopt 21 October 1764, gehuwd met Jacob de Klerk 

2 Jacob, gedoopt 5 Januari 1766, burger te Graaff-Beinet, gehuwd 2 November 1788 met 
Johanna Catharina Protorius 
(d) 1 Hendrina Cecilia, gedoopt 8 December 1793 
2 Gerhardus Petrus, gedoopt 25 October 1795 
(c) 3 Jan Harmse, gedoopt 28 Februari 1768, burger te Stellenbosch, gehuwd 22 November 
1792 met Begina Barbara Nieuwoudt 
(d) 1 Maria Margaretha, gedoopt 26 October 1794 
2 Gerrit, godoopt 19 Februari 1797 
8 Jan Harmse, gedoopt 20 October 1799 

4 Hendrina Cecilia, gedoopt 25 October 1801 

5 Begina Johanna, gedoopt 6 Mci 1805 

6 Jacob Carel, gedoopt 23 October 1811 

7 Alida Carolina Johanna, gedoopt 31 December 1815 

(c) 4 Christina, gedoopt 29 October 1769, gehuwd met Gerrit Diederik Victor 

5 Gerrit, gedoopt 24 Februari 1771, burger te Stellenbosch, gehuwd 13 Maart 1796 met 
Barbara Margaretha Griesel 
(d) 1 Anna Maria Jacoba, gedoopt 9 November 1800 
2 Johan David Gerhardus, gedoopt 7 Augustus 1808 
(c) 6 Hendrina Cecilia, gedoopt 8 Maart 1773, gehuwd met Guilliam van Niekerk 

7 Gesina, gedoopt 5 Maart 1775, gehuwd met Daniel Nel 

8 Carel Gerrit, gedoopt 31 Augustus 1777, burger te Stellenbosch, gehuwd 17 November 

1799 met Johanna Lavina Steenkamp 
(d) 1 Hendrina Cecilia, gedoopt 25 October 1801 

2 Johanna Elisabeth Margaretha, gedoopt 9 October 1803 

3 Christina Maria, gedoopt 24 November 1805 

4 Willem, gedoopt 15 November 1807 
(i) 14 Floris, gedoopt 22 Maart 1739 338 909.-STEGMANN. De stamvader van deze familie was Johan Godlieb Stegmann, van Blauwen in 
Saxen, gehuwd 15 September 1786 met Sara Susanna Roux. 

(fc) 1 Johan Godlieb, gehuwd met Jaoomina Sophia Hoppe, hertrouwd met Maria Isabella van Beenen 
(c) 1 Maria Susanna Magdalena, geboren 5 Maart 1809, gehuwd met den eerwaarden heer 
Andrew Murray 

2 Catharina Johanna, geboren 4 Mei 1812, gehuwd met Coenraad Johannes Carolus Gie 

3 George "Wilhelm, bedienaar van God's woord te Adelaide, gehuwd met Helen MoGregor 

Smith, van Aberdeen in Scotland, hertrouwd (1) met Elisabeth Maria Clementina 
Sandenbergh, (2) met Sarah Puller 
(d) 1 John 

2 Margaret Grant 

8 Helen MoGregor, gehuwd met William Kennerley 

4 George William, bedienaar van God's woord te Oudtshoorn, gehuwd met Engela 
Joubert 
(e) 1 William Joubert, gehuwd met Anne Jaokson 
2 Gertrude Henrietta 
8 Helen Margaret 

4 Anna Louisa 

5 George Andrew Peter 

6 Marie Henrietta 

7 Catharine Littleton 

(d) 5 Gertrude Aletta, gehuwd met Alexander Beid 

6 Charles Graham 

7 Anna Catharine 

8 Andrew Murray 
Frederick 

10 Henry 

11 Constance 

12 Izaak de Klerk 

(c) 4 Johan Andrew, bedienaar van God's woord te Ceres, gehuwd met Magdalena Fischer 
(ft) 2 Sara Petronella, geboren 28 April 1789 

3 Sara Fredcrica,/geboren 4 September 1792 

4 George Frederdk, gehuwd met Anna Zibe 
(«?) 1 George Frederik / 

2 Jan Augustus, gehuwd met Engela Maria Johanna van Niekerk 
8 Albertus 

4 Dirk Johannes 

5 Bernhardua 
(b) 5 Johan Albertus 

6 Albertus Alexander, gehuwd met , 

(c) 1 Johannes Alexander 
2 Albertus Alexander 
8 Cornelia 
4 Susanna 339 910.— van der STEL. Francois van der Stel, van Amsterdam, gehuwd met Johanna Weasels. 

(b) l Johanna Jacoba, gedoopt SI Augustus 1704 

2 Maria, gedoopt 9 Mei 1706 

3 Helena, gedoopt 25 Maart 1708 Oil. -STEM MET. Johannes Fredericns Stemmet, van Amsterdam, gehuwd 26 Jnni 1785 met 
Johanna Helena Janse, hertrouwd 15 Juli 1792 met Johanna Petronella Sadie. 

(b) 1 Johannes Frederious, gedoopt 13 Augustus 1786 

2 Susanna Dorothea, gedoopt 27 Juli 1788, gehuwd met Johannes Stephanus Malan 

3 Maria Johanna Geertruida, gedoopt 12 Mei 1793 

4 Anna Carolina Magdalena, gedoopt 28 September 1794 

5 Johannes Frederik, gedoopt 26 Februari 1798 

6 Jacobus Johannes, gedoopt 5 Januari 1800 

7 Johan Wilhelm, gedoopt 18 October 1801 

8 Jacobus Johannes, gedoopt 13 Januari 1805 

9 Adamus Faulus, gedoopt 24 Augustus 1806 

10 Johan Albreohfc, gedoopt 22 Januari 1809 

11 Johanna Petronella, gedoopt 2 December 1810 912-STEPHAN. Johan Daniel Stephan, van Westheijm, gehuwd met Hester If agdalena Fotgieter. 

(b) 1 Johannes Daniel, gedoopt 10 Juli 1785, gehuwd 9 April 1809 met Dorothea Florentina Enoes 
(c) 1 Johan Daniel, geboren 1 Maart 1810 

2 Johan Carol, geboren 14 April 1812 

3 Helena Susanna, geboren 12 Juni 1814 

4 Hester Magdalena Hendrina, geboren 10 September 1815 
(6) 2 Johan Frederik, gedoopt 9 Juli 1786 

3 Johan Christiaan, gedoopt 12 September 1790 

4 Barbara Hendrina Dorothea, gedoopt 16 November 1794, gehuwd 5 Maart 1809 met Joseph 

Zager, van Zaar in Duitschland 34.0 
913.-STERRENBERG. Carel Sterrenberg, van Soest, gehnwd 2 Maart 1794 met Elisabeth Louisa Heijts, 
hertrouwd met Dorothea Barendina Herman. 

(b) 1 Carolina Dorothea, gedoopt 6 December 1801 

2 Dorothea Catharina, gedoopt 10 November 1805 

3 Frederica Aletta, gedoopt 20 Mei 1810 

4 Geertruida Jacoba, gedoopt 25 October 1812 

5 Elisabeth Johanna, gedoopt 16 October 1814 914-STEIJL. Johannes Steijl, van Maulbach, gehuwd 31 Januari 1779 met Maria Christina 

Mulder. 

(b) 1 Johannes Coenraad, gedoopt 20 Februari 1780, gehuwd met Fotronella Cornelia Scheffer 
(c) 1 Johan Marthinus, gedoopt 23 Moi 1802 
2 Petrus Wilhelm, gedoopt 22 Januari 1804 
(b) 2 Johannes Lodewijk Douw, gedoopt 14 April 1782 

3 Maria Dorothea, gedoopt 21 Mei 1784 

4 Maria Ilermina, gedoopt 16 Juli 1786, gehuwd met Daniel Ludowious Cronje 

5 Susanna Elisabeth, gedoopt 2 November 1788, gehuwd met Cornells Cronje 

6 Amerentia Jacoba, gedoopt 21 Augustus 1791 

7 Johannes Christiaan, gedoopt 19 Mei 1793 

S Douw Lodewijk, gedoopt 27 November 1796 311 915— STEUN. De stamvader van deze familie was Douw Gerbrand Steijn, van Leeuwarden, die 
naar Zuid Afrika kwam in het jaar 1668, en huwde 19 Augustus 1685 met Maria 
Lozee. 

(ft) 1 Jaoobns, gedoopt omtrent 1687, gehuwd 4 October 1706 met Maria Potgieter 
(c) 1 Sibella, gedoopt 7 October 1714 

2 Emerentia, gedoopt 21 Maart 1717, gehuwd 16 December 1736 met Arnout Sohephaut, 

van Hattingen 

3 Jaoobns, gedoopt 15 October 1719 

4 Sibella, gedoopt 15 Ootober 1719 

5 Jacobus, gedoopt 25 April 1723, burger te Swellendam, gehuwd 9 Februari 1755 met 

Susanna Fourie 
(d) 1 Louis, gedoopt 22 Februari 1756 

2 Jacobus, gedoopt 28 Augustus 1757, burger te Swellendam, gehuwd 27 Februari 
1780 met Susanna Elisabeth Holtshausen, hertrouwd 8 Februari 1795 met 
Martha Catharina Vivier 
(e) 1 Franoina Jaooba, gedoopt 20 Mei 1781, gehuwd met Philip du Plessis 

2 Susanna Elisabeth, gedoopt 27 Juli 1783, gehuwd met Jan Gijabert du 

Plessis 

3 Maria Elisabeth, gedoopt 23 April 1786, gehuwd met Joseph Lodewijk 

Muller, hertrouwd met Barend Christiaan Crause 

4 Maria Johanna, gedoopt 7 Februari 1796 

5 Jacobus Marthinus, gedoopt 27 Mei 1798 

6 Petrus Hermanns, gedoopt 17 Augustus 1803 

7 Douw, gedoopt 5 Juni 1802 

8 Maitha Catharina, gedoopt 30 April 1804 

9 Susanna Francina, gedoopt 28 November 1805 

10 Maria Jacomina, gedoopt 28 Februari 1808 

11 Willem Johannes, gedoopt 15 Ootober 1812 

(d) 3 Douw Gerbrand, gedoopt 4 Februari 1759, adjutant der burger dragonders Tan 
Swellendam, gehuwd 23 November 1783 met Maria Helena Malan 
(e) I Elsabe, gedoopt 1 Augustus 1781, gehuwd met Hendrik Eijk de Vos 
2 Jaoobua, gedoopt 18 October 1785, gehuwd met Leonora Judith Hoffman 
(/) 1 Jacobus Johannes, gedoopt 28 Juni 1807 

2 Johanna Barbara, gedoopt 23 April 1809 

3 Johannes Guilliam, gedoopt 3 Februari 1811 

4 Willem Daniel, gedoopt 17 Januori 1813 

5 Jan Michiel MartiD, gedoopt 24 September 1815 

6 Helena Elisabeth Gualtera Adriana, gedoopt 2 Maart 1817 

7 Johannes Frederik, gedoopt 23 Januari 1820 

8 Maria Helena Susanna, gedoopt 28 April 1822 
■9 Elsabe Hendrika, gedoopt 8 December 1821 342 STE1JN.— Vervolg.' (e) 8 Daniel Wijnand, gedoopt 25 November 1787, gehuwd. met Helena Oatharina 
Morkel 
(J) 1 Daniel Wijnand, gedoopt 10 Febraari 1811 

2 Anna Maria, gedoopt 16 September 1812 

3 Maria Helena Jaooba Gerhardina, gedoopt 19 November 1814 

4 Willem, gedoopt 25 Augustus 1816 

5 Hendrik Bijk, gedoopt 14 Jnni 1818 

6 Helena Susanna, gedoopt 4 November 1821 

(e) 4 Pieter Wonter, gedoopt 18 Juli 1790, gehuwd in Ootober 1810 met Johanna 
Snsanna da Preez 
(/) 1 Johanna Snsanna, gedoopt 6 Ootober 1811 

2 Maria Helena, gedoopt 12 December 1813 

3 Margaretha Elisabeth Jaooba, gedoopt 5 Deoember 1815 

4 Donw Gerbrand, gedoopt 22 Febraari 1818 

5 Pieter Wijnand Gijsbert, gedoopt 24 Ootober 1819 

6 Susanna Alberta Wontrina, gedoopt 4 November 1821 

(?) 5 Hermanns Jaoobus, gedoopt 2 Maart 1794, gehuwd met Susanna Maria 
Steijn 
(/) 1 Maria Helena, gedoopt 2 November 1817 

2 Douw Gerbrand, gedoopt 8 Augustus 1819 

3 Margaretha Christina Helena, gedoopt 28 April 1821 
(e) 6 Susanna Hendrika, gedoopt 8 April 1802 

(d) 4 Susanna Maria, gedoopt 23 Maart 1760, gehuwd met Johannes de Jager 

5 Louis, gedoopt 22 November 1761, burger te Swollen dam, gehuwd 15 Ootober 
1785 met Susanna de Jager, hertronwd 20 Januari 1788 met Maria Johanna 
Streeso, weduwe van Pieter Vivier 
(e) 1 Martha Susanna, gedoopt 27 Ootober 1769, gehuwd met Johannes Jaoobus 
Jacobs 
2 Petronella Jaooba, gedoopt 23 Mei 1790 
(d) 6 Emerentia, gedoopt 3 April 1763, gehuwd met Jan Jacobs 

7 Anna Elisabeth, gedoopt 31 Maart 1765, gehuwd met Wouter de Vos" 

8 Francina, gedoopt 15 Februari 1767 <~ 

9 Petronella Jaooba, gedoopt 16 Juli 1769 

10 Maria Isabella, gedoopt 16 Juli 1769, gehuwd met Ghristiaan Albrecht Krafft, van 

Flensburg in Holstein 

11 Francina, gedoopt 29 September 1771, gehuwd met Louis de Jager 

12 Hermanns, gedoopt 10 Ootober 1773, burger te Swellendam, gehuwd 27 Septem- _ 

ber 1795 met Margaretha Christina da Preez 
(c) 1 Susanna Maria, gedoopt 20 November 1796, gehuwd met Hermanns Jaoobus 
Steijn 
2 Pieter Gerbrand, gedoopt 27 Mei 1798, gehuwd 7 April 1821 met Anna 
Maria Johanna Aokerman / 

(/) Wilhelmina Susanna Jaooba, gedoopt 21 Juli 1822 343 

8TEIJN.— Yervolg. 

(e) 3 Johanna Isabella, gedoopt 14 April 1800, gehuwd met Petrus Johannes da 
Freez 

4 Jacobus Johannes, gedoopt 3 Januari 1802 

5 Hermanns Egbertns, gedoopt 5 Februari 1804 

6 Marthinns Fhilippns, gedoopt 10 April 1806 

7 Johannes Andreas, gedoopt 4 September 1808 

8 Margaretha Woutrina, gedoopt 21 Januari 1811 

9 Maria Helena, gedoopt 23 Mei 1813 

(d) 13 Marthinns, gedoopt 16 April 1775, burger te Stellenbosch, gehnwd 7 October 
1798 met Maria Elisabeth da Preez 
(e) 1 Jacobus Hermanns, gedoopt 20 October 1799 

2 Johanna Susanna, gedoopt 23 Mei 1802, gehuwd met Petrus Melt van der 

Spuij 

3 Pieter Gijsbert, gedoopt 28 November 1804 

4 Marthinns, gedoopt 25 December 1806 

5 Susanna Salomina, gedoopt 2 April 1809 

6 Hermanus Philippus, gedoopt 5 Mei 1811 

7 Jaoobns Johannes, gedoopt 23 Mei 1813 

8 Maria Christina Franoina, gedoopt 3 December 1815 

9 Margaretha Helena, gedoopt 27 Juli 1817 
10 Franoina Alberta, gedoopt 24 October 1819 

(c) 6 Paulas, gedoopt 1 October 1724 

7 Maria, gedoopt 21 September 1727, gehuwd met Christiaan Lodewijk Hoebert 

8 Anna, gedoopt 21 Augustus 1729 

(b) 2 Hermanus, gedoopt omtrent 1689, gehnwd met Petronella Kemp, hertrouwd 26 April 1738 met 
Martha Potgieter 
(c) 1 Johannes, gedoopt 30 November 1732 
2 Petronella, gedoopt 27 December 1733 
8 Sibella, gedoopt 20 Maart 1735 

4 Hans Jargen, gedoopt 21 Februari 1740, burger te Swellendam, gehuwd 29 October 1761 
met Christina van Zijl, hertrouwd 4 Mei 1777 met Cornelia Geertrnij Kuan 
(<£) 1 Martha, gedoopt 21 November 1762, gehuwd met Philippus Wilhelmus Eoen 

2 Johannes, gedoopt 3 Februari 1765, burger te Graaff-Reinefc, gehuwd 2 Mei 1790 
met Anna Elisabeth van Vunren 
(e) 1 Christina, gedoopt 10 Februari 1793 

2 Lucas Cornells, gedoopt 10 Augustus 1794 
8 Hans Jargen, gedoopt 21 Jani 1795 

4 Johanna Sophia, gedoopt 16 September 1798 

5 Johannes Gerhardus, gedoopt 22 Deoember 1799 

6 Johanna Sophia, gedoopt 20 Mei 1805 

7 Thennis Frederik Jacobns, gedoopt 4 September 1808 

8 Anna Elisabeth Coenradina Christophelina, gedoopt 16 October 1S08 

~ [d) 3 Catharina, gedoopt 4 October 1 1766, gehuwd met Christiaan Andries de Jager 344 STEIJN.— Vervolg. 

(d) 4 Maria Johanna, gedoopt 30 September 1768, gehuwd met Adriaan Weasels 

5 Anna Christina, gedoopt 14 April 1770, gehnwd met Johannes Jnrgen Potgieter, 

hertrouwd met Gerhardas Scheepera 

6 Hermanns, gedoopt 14 November 1779, gehnwd met Elisabeth Louisa Knun 
(e) 1 Hans Jnrgen, gedoopt 4 Ootober 1807 

2 Hendrik Andreas, gedoopt 17 Augustus 1810 

3 Hermanns Stephanus, gedoopt 11 Jannari 1812 

4 Jacobus Fetrus, gedoopt 15 December 1814 

5 Elisabeth Lonisa, gedoopt 15 Deoember 1814 

6 Johan Adriaan, gedoopt 1 Jnni 1817 
(d) 7 Anna Margaretha, gedoopt 28 November 1784 

8 Hans Jnrgen, gedoopt 6 Jannari 1788 

9 Cornelia Geertruij, gedoopt 80 October 1791, gehnwd met Hermanns Steijn 

10 Stephanus Johannes, gedoopt 20 April 1794 

11 Donw PetruB Jacobus, gedoopt 29 Jannari 1797 
(c) 5 Jacobus Arnoldus, gedoopt 26 Maart 1742 

6 Hermanns, gedoopt 15 Deoember 1743, gehnwd 10 Maart 1765 met Anna Margaretha 
▼an Staden, wednwe van Pieter Christiaan de Jager 
(d) 1 Hermanns, gedoopt 15 Februari 1767, burger te Swellendam, gehuwd 14 Ootober 
1787 met Maohteld Grobbelaar 
(e) 1 Hermanns, gedoopt 9 Augustus 1789, gehnwd met Johanna Hendrina 
Fonrie 
(/) 1 Hermanns, gedoopt 22 Mei 1809 

2 Louis Johannes, gedoopt 18 November 1810 
(e) 2 Johanna Hendrina, gedoopt 2 Juni 1791, gehuwd met Nioolaas Johannes 
Grobbelaar 
8 Nicolaas Johannes, gedoopt 26 Jannari 1794 
4 Anna Margaretha, gedoopt 14 Februari 1796 
(<£) 2 Marthinus, gedoopt 25 Maart 1769, burger te Swellendam, gehnwd 14 Ootober 
1787 met Maria Susanna Nel 
(e) 1 Hermanns, gedoopt 8 Jannari 1792 
2 Cecilia Johanna, gedoopt 29 Juni 1794 
(d) 3 Martha Catharina, gedoopt 3 Maart 1771, gehuwd met Johannes Frederik Fonrie 

4 Johanna Margaretha, gedoopt 7 Februari 1773, gehnwd met Philip Fonrie 

5 Aletta Maria, gedoopt 16 April 1775, gehuwd 1 November 1795 met Hendrik 

Sievers, van Amsterdam 

6 Susanna Cornelia, gedoopt 12 October 1777, gehuwd met Pieter van der West- 

hnijzen 

7 Jacobus Frederik, gedoopt 30 April 1780, burger te Swellendam, gehnwd met 

Beatrix Steijn, hertrouwd 3 Mei 1818 met Elisabeth Johanna Colijn 
(e) 1 Barbara Wilhelmina, gedoopt 7 Juli 1799, gehuwd met Nioolaas Gerhardns 
Pentz 
2 Hermanus, gedoopt 14 December 1800 STEIJN.— Vervolg. 3 Johannes, gedoopt 25 Jnli 1802 

4 Marthinus, gedoopt 19 September 1804 

5 Jacobus Frederik, gedoopt 7 December 1 806 

6 Jacobus Arnoldns, gedoopt 2 October 1803 

7 Marthinus, gedoopt 17 Februari 1811 

8 Pieter Christiaan, gedoopt 4 Augustus 1813 

9 Beatrix Magdnlona, gedoopt 21 April 1816 

10 Johannes Lambert Ferdinandas, gedoopt 23 Mei 1819 

11 Bnrend Bastiaan, gedoopt 18 Juni 1820 

12 Hondrik Jacobus, gedoopt 18 November 1821 

(c) 7 Maria Johanna, gedoopt 7 November 1745, gchuwd mot Matthijs de Jager 

8 Douw Gerbrand, gedoopt 1 April 1747, burger te Swollendam, gohuwd 5 October 1765 
met Cornelia Potgieter, hertronwd (1) 8 Augustas 1773 met Margaretha Aletta Botha, 
(2) 7 Januari 1770 met Catharina Maria Potgieter 
(d) 1 Elsie, gedoopt 4 October 1767 

2 Martha, gedoopt 13 November 1768 

3 Cecilia Johanna, gedoopt 22 April 1770, gehuwd mot Nicolaas Johannes Grob- 

belaar 

4 Elisabeth, gedoopt 18 September 1774, gehuwd met Philip Rudolph Botha 

5 Douw Gerbrand, gedoopt 18 Moi 1777, burger te Graaff-Reinet, gehuwd 19 April 

1795 met Alida Barendi .a van der Walt 
(e) 1 Anna Martha, gedoopt 19 Manrt 1797 

2 Catharina Maria, gedoopt 2G November 1797 
8 Tjaart, gedoopt 6 April 1800 

4 Alida Barendina, gedoopt 29 November 1801 

5 Johanna Maria, gedoopt 21 Mei 1804 

G Elsie Francina, gedoopt 23 November 1S06 

7 Susanna Hendrika Barendina, gedoopt 3 Jnli 1809 

8 Hester Hendrina Catharina, gedoopt 25 November 1810 

(d) 6 Elsie Josina, gedoopt 20 December 1778, gehuwd met Stephanas Johannes van der 
Merwe 

7 Catharina Maria, gedoopt 29 December 1778, gehuwd met Petrus Johannes van 

der Walt, hertronwd met Izaak Marais 

8 Cornelia Aletta, gedoopt 4 Maart 1781, gehuwd met Johannes Carolus Lombard 

9 Hans Jurgen, gedoopt 8 Juni 1783, burger te Graaff-Heinet, gehuwd 28 December 

1800 met Anna Aletta Muller 
(e) 1 Douw Gerbrand, gedoopt 12 Mei 1805 

2 Johannes Andreas, gedoopt 1G September 1810 
(c?) 10 Hermanun, gedoopt 26 Juni 1785, gehuwd met Sophia Dorothea de Kock 
(e) 1 Douw Gerbrand, gedoopt 27 December I6O7 
2 Daniel Jacobus, gedoopt 2 October 1809 
(rf) 11 Martha gelo-pt 18 April 1788 

12 Susanna Maria, gedoopt 3 Januari 1790 346 STEIJN.— Vvrvolg. (e) 9 Cornelia, gedoopt 6 April 1749, gehuwd met Jan Wesselfl, hertrouwd met Matthew 
Willemse 

10 Sibella, gedoopt 29 November 1750, gehuwd met Pieter Fourie 

11 Daniel, gedoopt 27 Augustus 1752, barger te Swellendam, gehuwd 30 October 1774 met 

Hester Rog, hertrouwd (1) 30 Jani 1782 met Dorothea Elisabeth Koen, (2) 3 April 1791 
met Cornel'a Gildenhuijzen 
(d) 1 Johan Christoffel, gedoopt 19 November 1775 

2 Martha Magdalen a, gedoopt 6 April 1777, gehuwd met Johan Adam Metzenaar 

3 Martha Maria, gedoopt 3 Ootober 1778 

4 Johan Christoffel, gedoopt 3 December 1780, burger te Swellendam, gehuwd 3 

April 1803 met Martha Susanna Fitzer 
(e) 1 Johannes Christoffel, gedoopt 7 Ootober 18 "H 

2 Daniel Frederik Jaoobns, gedoopt 17 Jali 1808 

3 Martha Maria Christophelina, gedoopt 27 November 1811 

(d) 5 Hermann*, gedoopt 8 Februari 1781, gehuwd in December 1807 met Cornelia 
Geertruida Steijn 
(e) 1 Daniel Johannes, gedoopt 25 December 1808 

2 Johannes Jurgen, gedoopt 7 Juli 1811 

3 Hermanns Theodoras, gedoopt 27 Miart 1814 

4 Cornelia Margaretha, gedoopt 28 April 1816 
6 Dorothea Elisabeth, gedoopt 17 Mei 1818 

(d) 6 Maria, gedoopt 20 September 1786, gehuwd met Gideon Brits 

7 Daniel, gedoopt 27 Jaquari 1788 

8 Maria Elisabeth, gedoopt 30 September 1792, gehuwd met David Nicola as Beukes 

9 Cornelia Dorothea, gedoopt 10 November 1793 

10 Barend, gedoopt 21 October 1795 

11 Johannes, gedoopt 17 April 1803 

12 Martha Susanna, gedoopt 17 April 1803 

(e) 12 Johannes, gedoopt 25 December 1753, burger te Swellendam, gehuwd 16 Maart 1777 met 
Barbara Wilhelmina Vogel 
(d) 1 Maria Martha, gedoopt 18 October 1778 

2 Beatrix, gedoopt 21 November 1779, gehuwd met Jacobus Frederik Steijn 

3 Johanna Wilhelmina, gedoopt 6 October 1781, gehuwd met Frederik Jacobus van 

Zijl 

4 Hermanns, gedoopt 26 September 1781, burger te Stellenbosch, gehuwd 23 

October 1803 met Maria Catharina Vogel 
(e) 1 Johannes, gedoopt 23 Juni 1805 

2 Johan Christiaan, gedoopt 18 Januari 1807 

3 Hermanns Lodewions, gedoopt 17 April 1808 

4 Pieter Christiaan, gedoopt 23 December 1810 

5 Marthinns Cornelis, gedoopt 4 Juli 1813 

6 Jacomina Maria, gedoopt 29 December 1816 

7 Barbara Wilhelmina, gedoopt 14 Juni 1818 5H7 

reij^.— Vervolg. 

{&) 8 Maria Catharina, gedoopt 7 Mei 1620 
9 Aletta TTrederica, gedoopt 17 Maart 1822 
{d) 5 Barbara Cathaiina, gedoopt 24 December 1786, gehuwd met Pieter Christiaan da 
Jager 

6 Cornelia, gedoopt 27 September 1789, gehuwd met Frederik "Willem Koch 

7 Isabella Elisabeth, gedoopt 25 September 1791 

8 Christina "Frederics, gedoopt 10 TTebruari 1793, gehuwd met 'Matthias Pieter Taute 

9 Maria Martba, gedoopt 29 Maart 1795, gehuwd met Chriatoffel Coetsee 

10 "Regina Jaodba, gedoopt 1 October 1797 

11 Elsie, gedoopt 10 September 1799 

(c) 18 Petras Paulas, gedoopt 25 December 1755, burger te Swellendam, gehuwd 22 November 
1789 met Susanna Orobbelaar, weduwe van Dirk Cornelia TJi}8 
(d) 1 Hermanns, gedoopt 8 Eebruaii 1791, gehuwd met "Elsie Petronella Cranse 
(e) 1 Petrua Paulus, gedoopt 21 April 1816 

2 Johannes IPraacisous, gedoopt 14 Juni 1818 
8 Magdalena Margaretha, gedoopt 26 December 1820 
(d) 2 Petrus Paulus, gedoopt 11 "November 1792, gehuwd 10 December 1820 met Hen- 
drina Jacoba Boob 
(«) Petrus Paulus, gedoopt 26 December 1821 
{d) 8 Susanna "Maria, gedoopt 29 October 1795, gehuwd met Jan "Bnstiaau Rabie 
4 Theunis Lodewijk, gedoopt 16 October 1796, gehuwd met "Elsie Sophia van Zijl 
(e) 1 Petrus Paulus, gedoopt 8 Ootober 1820 

2 Jacobus Albertus Bernhardus, gedoopt 27 October 1822 
(d) 5 Martha "Elisabeth, gedoopt 10 September 1799, gehuwd met Gerrit Chriitiaau tan 
Eeden 

6 Johannes Jacobus, gedoopt 80 Ootober 1802 

7 Daniel Marthinus, gedoopt 12 Ootober 1806 
(c) 14 Theunis "Lodewijk, gedoopt 8 Januari 1758 

15 "Frederik Theodoras, gedoopt 80 September 1759 

16 Jaoobus Arnoldus, gedoopt 7 Febtuari 1762 

(b) 3 Anna, gedoopt 24 Augustus 1692, gehuwd met Marthinus Prina 
4 Maria, gedoopt omtrent 1(95, gehuwd met Hermanns Eriel J6Kan.Micb.iel Steijn, van Koningsberg, kwam naar Zuid Airika in net }aar 1752, 
en "huwde met Hendrina Steenbrngge, -weduvre van "Frederik "Lni^t. 

(6) 1 Johannes Miohiel, gedoopt 24 Jauuari 1762 

2 Maria Christina, gedoopt 8 Ju.lv 1768 

3 Simon Caspaius, gedoopt 16 Eebraari 1766 3*8 STEIJN.— Vervolg. 

Johannes Steijn, van Darmstad, vaandrig in dienst der Oost Indisohe Compagnie, 
gehuwd 1 Juni 1760 met Anna Elisabeth Diemer. 

(6) 1 Johanna, gedoopt 21 Juni 1761, gohuwd 14 April 1782 met Hendrik Pieter Wiifcingsohull, van 
Satnbeek 
2 Gabriel Pieter, gedoopfc 19 December 1762, gehuwd G Jali 1788 met Beatrix Greeff 
(c) 1 Johannes Elbert, gedoopt 9 Augustus 1789 

2 Hendrik, gedoopt 18 November 1790, gehuwd met Catharina Elisabeth Fourie, hertrouwd 
met Sophia Johanna Plant efober 
(d) 1 Catharina Elisabeth, gedoopt 21 September 1817 

2 Plantefeber, gedoopt 11 Juli 1824 

3 Maria Catharina, gedoopt 18 Pebruari 1827 

4 Hendrika, gedoopt 12 April 1830 

(c) 3 Elbert Luoas, gedoopt 29 Juli 1792, gedoopt met Aletta Petronella van Niekerk 
(d) 1 Gabriel Pioter, gedoopt 30 November 1817 

2 Jaooba Elisabeth, gedoopt 6 Februari 1820 

3 Hendrik Albertus, gedoopt 19 Januari 1823 

4 Elbert Luoas, gedoopt 17 October 1824 

5 Jaoobus van Aarde, gedoopt 5 Februari 1826 
(r) 4 Beatrix Susanna, gedoopt 21 Februari 1796 

5 Anna Petronella, gedoopt 8 Februari 1798 

6 Gabriel Hendrik, gedoopt 27 April 1830, gehuwd met Sophia Johanna Lombard 
(d) 1 Gabriel Pieter, gedoopt 8 Mei 1823 

2 Johannes Gerhardus Lombard, gedoopt 31 October 1824 

3 Elbert Luoas, gedoopt 13 Augustus 1826 

4 Elsie Maria, gedoopt 13 Juli 1828 

5 Beatrix, gedoopt 26 September 1830 

(J) 3 Elbert Luoas, gedoopt 25 Maart 1764, vertrokken naar China 

4 Anna Christina, gedoopt 12 Januari 1766 

5 Petronella Jaooba, gedoopt 1 Maart 1767, gehuwd 15 April 1787 met Joban Ulrioh Kiebourg, 

van Basel 

6 Alida Elisabeth, gedoopt 16 April 1769 

7 Catharina Elisabeth, gedoopt 18 Augustus 1771, gehuwd met Hendrik Westerhofl 

8 Johannes Abraham, gedoopt 24 April 1774 Arie Steijn, van Aalsmeer, gehuwd 24 Februari 1788 met Anna Elizabeth 
Paulsen. 

(fc) Maria Cornelia Wilhelmina, gedoopt 12 Juli 1789 319 
916.-STEIJTLER. De stamvader van deze familie was Joban Georg Steijtler, van Millhausen aan de 
Nekker, die naar Zuid Afrika kwam in bet jaar 17G6, en huwdo 18 October 1772 met 
Geertruida Johanna Herholdt. 

(6) 1 Johannes Jacobus, gedoopt 19 September 1773 

2 Johanna Sophia, gedoopt 21 Mei 1775, gehuwd met Abraham Pieter de Villiers 
8 Jacob Johannes, gedoopt 4 Mei 1777, gehuwd 23 Octobor 179G met Petronolla Johanna Morgen- 
daal 
(c) 1 Petronolla Margaretha, gedoopt 1 October 1797 

2 Johanna Sophia, gedoopt 24 Maart 1799 

3 Geertruida Johanna, gedoopt 24 Maart 1799 

4 Margaretha Geertruida, gedoopt 7 September 1806 

5 Gatharina Jacoba, gedoopt 14 Februari 1808 

(6) 4 Catharina Jacoba, gedoopt 21 Maart 1779, gehuwd met Michiol Fredorik Borning, hortrouwd met 
Jan Moijor 

5 Anna Catharina Dorothoa, gedoopt 29 April 1781 

6 Johan Willem, gedoopt omtrent 1783, gehuwd met Josina Maria Berning 
(c) 1 Anna Elisabeth, gedoopt 27 November 1803 

2 Anna Elisabeth, gedoopt 31 Mei 1807 

3 Geertruida Johanna, godoopt 23 April 1809 

4 Josina Maria, gedoopt 21 October 1810 

(b) 7 Johan Georg, gedoopt omtront 1785, gehuwd 14 December 1806 mot Louisa Sophia Hiebner 

(c) Catharina Elisabeth, gedoopt 21 Augustus 1808 
(6) 8 Margaretha Geortruida, godoopt 19 Maart 1786, gehuwd met Hondrik Gerhardus Muntingh 917-STIGLING. Johannes Michiel Stigling, van Erfurt, kwam naar Zuid Afrika in het jaar 1752 als 
weduwnaar, en huwde 13 Augustus 1758 met Ilendrina Cecilia Ilessen. 

(A) 1 Johanna Maria, gedoopt 19 April 1761, gohuwd 11 Mei 1783 met Christiaan van Veerden, van Am- 
sterdam 
2 Johannes Michiel, gedoopt 30 Juni 1 765, gohuwd 19 Augustus 1787 met Maria Christina Lamotte 
(c) 1 Johannes Christiaan, gedoopt 11 Januari 1789 

2 Johanna Hendrika, godoopt 16 September 1790, gehuwd 14 Maart 1808 met Philip Louis 

Newton, van London 

3 Catharina Helena, godoopt 29 Juli 1792, gohuwd met Hermanus do Goede 

4 Michiel Abraham, godoopt 20 April 1794 

5 Jacobus Hendricus, gedoopt 15 Mei 1796 

6 Andries, gedoopt 18 Maart 1798 

7 Hendrik Pieter, gedoopt 30 November 1800 

8 Cocilia Carolina, godoopt 7 Februari 1802 350 STIGLIXG.— Vervolg. 

Johan Salomon Stigling, van Erfurt, burger te Stellenbosch, gehuwd 3 Mei 1778 met 
Magdalena Rooij. 

(&) 1 Johan Salomon, gedoopt 5 November 1780, gehuwd met Anna Christina Minnie 
(c) 1 Anna Christina, gedoopt 29 Jul! 1798 

2 Sara Maria, gedoopt 29 Juni 1800 

3 Johannes Salomon, gedoopt 30 Januari 1803 

4 Petronella Elisabeth Johanna, gedoopt 28 October 1804 

5 Salome Johanna Magdalena, gedoopt 14 Juni 1807 

6 Christina Margaretha Elisabeth, gedoopt 2 Juli 1810 
(b) 2 Adam Job, gedoopt 3 Maart 1782 

8 Fetrus Miohiel, gedoopt 25 September 1785 

4 Oatharina Magdalena, gedoopt 2 December 1788, gehuwd met Paulus Johannes Jacobus Loots 

5 Johanna Susanna, gedoopt 17 November 1793 

G Johan Christiaan Elardus, gedoopt 27 Juli 1798 

7 Reijnier Jacobus Adam, gedoopt 11 Mei 1806 

8 Adam Paul Jacobus Job, gedoopt 3 April 1808 Michiel Stigling, van Erfurt, gehuwd 8 April 1798 met Cornelia Wilken. Jan Stigling, van Erfurt, gehuwd 13 Augustus 1809 met Dina Nicolaasen. 918 -de ST. JEAN. Renaud Berthault de St. Jean, van Sanoere in Frankrijk, chirurgijn in dienst der Oost 
Indische Gompagnie, kwam naar Zuid Afrika in het jaar 1710 met zijne vrouw Anna 
Fourdrinier, en hertrouwde 14 December 1721 met Martha Sellier. 

(6) 1 Rijno Berthault, geboren te Amsterdam, boekhouder in dienst der Oost Indische Compagnie, 
gehuwd 28 Juni 1744 met Aletta Susanna Eksteen 
(c) 1 Aletta Martha, gedoopt 4 Juli 1745 

2 Anna Hendrina, gedoopt 26 Mei 1748 

3 Rijno, gedoopt 12 Mei 1750 

4 Susanna Salonica, gedoopt 26 September 1751 

5 Hendrik Oostwald, gedoopt 7 April 1754 

(6) 2 Martha, gedoopt 4 October 1722, gehuwd met Hendrik Oostwald Eksteen 

3 Durand, gedoopt 3 September 1724 

4 Maria, gedoopt 9 Juni 1726, gehuwd met Johannes van der Riet 

5 Pieter, gedoopt 21 Augustus 1729 

6 Heater, gedoopt 27 Januari 1732 35l 
919.-STOCKENSTROM. De stamvader van deze familie was Andries Stockenstrom, van Stockholm, adsistent 
id dienst der Oost Indische Compagnie en later landdrost van Graaff-Reinet, die op 2 
December 1782 aan de Kaap is geitrriveerd, en op 1 Juni 1786 huwde met Maria Geer- 
truida Broeders. 

(6) 1 Elsabe Erica, gedoopt 11 Januari 1789 

2 Johanna Maria Christina, gedoopt 2 Mei 1790 

3 Andries, luitenant-gouverneur van de Oostelijke Provincie van de Kaap Kolonie, en later Sir 

Andries, geboren 6 Juli 1792, overleden 15 Maart 1864, gehuwd 8 December 1828 met Elsabe 
Helena Maasdorp 
(c) 1 Elisabeth Maria Henrietta, gehnwd 11 Maart 1852 met Charles William Hutton, lid van de 
uitroerende raad van de Kaap Kolonie 

2 Maria Susanna, gehnwd 19 Januari 1864 met Sir Sidney Godolphin Alexander Shippard, 

K.O.M.G. 

3 Ella Helena 

4 Gijsbert Henry, geboren 11 Maart 1841, gehnwd met Harriet Catherine Fuller 

5 Andries, geboren 22 April 1844, gehnwd 24 December 1867 met Maria Henrietta Hartzenberg 

(d) Andries 
(o) 4 Olof Godfried 

5 Petronella Benedicta Frederic a, gedoopt 7 October 1798 

6 Petrus Fredericus Egbertus, gedoopt 26 Juni 1801 

7 Maria Carolina, gedoopt 30 October 1802, gehuwd met Johannes Jacobus Meintjes 

8 Eric Egidius, gedoopt 11 November 1805 920.-STOEDER. Hendrik Stoeder,. van Zurich, sergeant in dienst der Oost Indische Compagnie, gehuwd 
30 October 1791 met Anna Barbara Eap. 

(b) 1 Anna Maria, gedoopt 4 November 1793, gehuwd met Salomon Terblans 

2 Johannes Hendrik, gedoopt 10 Augustus 1794 

3 Ernst Frederik, gedoopt 8 April 1798 H.rZ 921.-STOFBERG. Jacobus Stofberg,van Nieuwkerken aan den Yssel, baas van 's Conipagnie's post te 
Saldanha Baai, gehuwd 2 November 1783 met Anna Catharina Olwagen. 

(b) 1 Frans Jacobus, godoopt 31 October 1784, gehuwd 19 April 1807 mot Magdalena Hendrika de Goede 
2 Loonardus Dirk, gedoopt 20 Augustus 1786, burger te Stellenbosch, gohuwd 13 Juli 1806 met 
Martha Hondrina van Eijssen 
(c) 1 Johanna Elisabeth, gedoopt 26 Maart 1809 

2 Catharina Johanna Frederica, gedoopt 16 December 1810 

3 Alida Alotta, godoopt 18 April 1813 
(b) 3 Cornells, gedoopt 10 Februari 1788 

4 Christiaan Martin, gedoopt 24 September 1789, gehuwd met Johanna Susanna Yorwoij 
(c) 1 Johanna Elisabeth, gedoopt 28 April 1811 

2 Catharina Johanna, gedoopt 3 Januari 1813 

3 Jacobus, gedoopt 10 April 1814 

(b) 5 Jacobus Arnoldus, gedoopt 24 Juli 1791, gohuwd met Margaretha Catharina Mostert 

(c) Margarotha Catharina, gedoopt 6 December 1812 
(6) 6 Johanna Maria, gedoopt 3 Maart 1793 

7 Anna Catharina, gedoopt 25 October 1795, gehuwd mot Johannes Christiaan de Goede 

8 Lodewijk August, gedoopt 5 November 1797, gohuwd met Anna Christina van Dijk 

(c) Anna Christina, godoopt 27 Octobor ] 822 
(6) 9 Alotta Louisa, godoopt 3 Maart 1799, gohuwd mot Eduard Wium 
10 Cornelia Maria Magdalena, gedoopt 15 Fobruari 1801. 922.-STOHRER. Johan JVIichiel Stohrer, van Kirchheim, gehuwd 12 September 1790 met Jacoba 
Petronella Hugo. 

(i) 1 Catharina Jacoba Rosina, gedoopt G Januari 1793 

2 Johanna Dorothea, gedoopt 30 November 1794 

3 Anna Maria, gedoopt 30 September 1796 

4 Michiol Cornells, gedoopt G April 1798 

5 Jacoba Christina, gedoopt 15 Juli 1804 923.-STOLL. 13ogiislaus Diedei'ik Stoll, vau Wul»ust, jreliuwd 1 ESoptuinbur 1771 met Johanna 
Dorothea Hoffman. 

(6) 1 Anna Christina, godoopt 31 Mci 1772 

2 Johau Joaohini, gcdoopt 15 Augustus 1773 

3 Johanna Elisabeth, gcdoopt 30 Juli 1775 

4 Dorothea Maria, godoopt 16 Maurt 1777 924.-STOLTS. dodfried Stolts kwaui uuai' Zuid Afrika in Let jaar 1712 in dionst van de Oust 

lndisehc Couipagnie, en Iiuwdo alhier met Jollier du JJuiason, weduwe van Jan 

Ilendrik Carnak. 

(6) Willcui, burger to Drakonstcin, gchuwd 13 Mci 173."i met Johanna van Helen 
(c) 1 Christiaan, gcdoopt 13 Mci 1 730 

2 Gabriel, gcdoopt April 1738, burger tc .Swcllendani, gchuwd 27 Mci 1770 met Marin 
Cornelia Minnie, hcrtrouwd 20 September 17*J0 met Isabella Elisabeth de Jagcr, wednn? 
van Jacobus van Stadcu 
(d) 1 Gabriel, gcdoopt 1JJ Januari 1772, burger tc Swellcudain, gchuwd 8 Jauuari I7'.»2 
met Magdalcna Bczuidenhout 
(c) 1 Gabriel, gcdoopt 23 Maarl 17U1, gchuwd met Elkalielh Jacuuiiiia Uollia 
(/) 1 Gabriel Gcrhardus Frcderik, godoopt IS October I8IH 
2 Gcrrit Cocnraad, gcdoopt 2 April 1822 
(u) 2 Cocuraad Frcderik, gcdoopt 4 Juli 17D8, gchuwd met Gecrlruidu Elisabeth 
Frauuiua van dcr Scbijlf 
(/) Elsie Johanna Catharina, gcdoopt 20 November 1805 
((/) 2 >Villuw, gcdoopt 7 Xoveuibor 1773, burger le Swollcndaiu, gchuwd 28 lebruari 
17UG met Anna Elisabeth Catharina Cloetc :W+ NTOI/rs. Ven-ohj. (e] 1 Anna Calliiu-Iiiu Elisabeth, gedoopt 29 October 1797 
2 (Jabriol, gedoopt 17 'November 1799 

:\ Willem, gedoopt 7 November 1802, gehuwd met Maria WilhclniUia Erasmus 
(./') AYilleni, gedoopt 7 Augustus 1825 
{<■) 4 Maria Cornelia Gecrtruij, gedoopt 15 Januari 1804 
5 (Jerhiirdus Hcudrik, gedoopt 27 April 1806 
(i Christina Sophia, gedoopt 13 Maart 1808 
(d) 3 Christina, gedoopt 25 Fcbruari 1776, gehuwd met Ilermanus Lucas Crause 

4 Theodoras Frederik, gedoopt 6 December 1778 

5 Anna Catharina Gcertruij, gedoopt 1 April 1781, gehuwd met "VVillem Ilendrik vau 

Stadeu 
(5 Maria Catharina, gedoopt 6 April 1783, gekuwd met Eeijnicr Johannes Carelso 
7 Coenraad Pctrus, gedoopt 30 October 1785, gehuwd 13 Fcbruari 1814 met Hester 
Susanna Elisabeth Botha 
(e) Gabriel Jacobus Petrus, gedoopt 12 November 1815 
(d) 8 Geertruij Sophia, gedoopt 13 Januari 1788, gehuwd met Johannes Gcorgius Crause 
9 Fredcrik Petrus, gedoopt 21 Maart 1790 

10 Daniel Jacobus, gedoopt 15 September 1790, gehuwd met Johauna "Wilhelmina 
Viljocn 
(e) Johanna Wilhelmina Christina, gedoopt 28 Mei 1827 
(c) 3 Catharina, gedoopt 19 Maart 1740, gehuwd met Christiaan Frederik Herbst 

4 Petronella, gedoopt 9 September 1742 

5 Willcm, gedoopt 15 November 1744 

Anna, gedoopt 13 November 1746, gehuwd 12 Maart 1769 met Frederik Zeele 
7 Johannes, gedoopt 17 September 1748 925.-STORCK. Fi-ederik "Willi elm Storck, van Embden, gehuwd 6 April 1777 met Sophia 
Hcudriua van dei* Heijdcn. 
(h) Otto Constant, gedoopt 23 December 1777 926-STORM. Hendrik Storm, van Leeuwarden, vaandrig in dionst dor Oost Indische Com- 
pagnie, kwam naar Zuid Afrika in het jaar 1734, en huwde 10 Juni 1742 met 
Magdalena van den Heever. 

(J) 1 Pieter, gedoopt 9 Augustus 1744 

2 Maria Magdalena, gedoopt 6 Maart 1746, gehuwd met Christiaan Ludolph Noathling, hortrouwd 

met Nicolaas van Es 

3 Johanna Jacoba, gedoopt 3 Maart 1748 

4 Henricus Jacobus, gedoopt 18 Mei 1749, gehuwd 5 September 1779 mot Itijkjo van der Bijl 
(c) 1 Elisabeth, gedoopt 3 Februari 1782, gehuwd met Paul Roux 

2 Hendrik, gedoopt 21 Maart 1784 
(J) 5 Jurgen Francois, gedoopt 21 Februari 1751 

6 Magdalena Josina, gedoopt 1 April 1753 

7 Elisabeth Margaretha, gedoopt 13 October 1754 Johan David Storm, van Allendorf, adsistent in diensfc van de Oost Indische 
Compagnie, gehuwd 4 Juli 1756 met Elisabeth Posthumus. 

(i) 1 Christiaan Andreas, gedoopt 15 Mei 1757, gehuwd 4 Mei 1777 met Johanna Margaretha Pcrsoou 
(c) 1 Elisabeth Wilhelmina, gedoopt 15 Maart 1778 

2 Johan David, gedoopt 5 December 1779, gehuwd 3 Augustus 1806 mot Cornelia van 
"Billion 
(d) 1 Elsie Sophia, gedoopt 25 Augustus 1807 

2 Johanna Margaretha Elisabeth, gedoopt 8 October 180!) 
(c) 3 Carol Philip, gedoopt 2 December 1781, gehuwd 13 November 1808 met Jacoba Ilcndriks 

4 Daniel Hendrik Johannes, gedoopt 26 Februari 1797 

5 Jacob Johannes Andreas, gedoopt 8 Juni 1800 

6 Jan Andries Christiaan, gedoopt 13 December 1801 

(J) 2 Catharina Elisabeth, gedoopt 27 April 1760, gehuwd 6 Augustus 1780 met Johannes Franoiscus 
Domis, van Samarang Hendrik Storm, van Leijden, gehuwd met Aletta Jacoba Potgieter, wednwe van 
Johannes Jacob Maas. 

(I) 1 Cornelia Johanna, gedoopt 11 Juni 1797 

2 Hendrik Willem, gedoopt 20 Augustus 1797 

3 Aletta Magdalena, gedoopt 31 Maart 1799 

4 Maria Magdalena, gedoopt 11 Jammri 180] 

5 Maria, gedoopt 8 April 1803 

6 Hendrik, gedoopt 5 Mei 1805 

7 Hendrik Froderik, gedoopt 20 Juli 1807 Abraham Storm, van Ultenvallo, gehuwd 3 Juni 1781 mot Christinn Johanna 
Muller, wednwe van Fredcrik Muller. :tf<; 927.-STOUTE. lrciuli'ions Johannes Stonte, vnti Regenfiburg, gohmvd 25 Augustus 1754 met 
Joliiniwi Monton. wpdvnve van Cleorg Frederik Strauss. 
(A) Jacobus Cooni-adus, godoopl 10 November 1755, gohmvd mot Johanna Iiegina Arends 

(<■) 1 Johanna Lijdia, godoopt Januari 1782, gehuwd mot Zacharias Andreas do Boor 

2 Jacobus Marthinus, gedoopt 12 October 1783 

3 Jaeoba Susanna, gcdoopt 2 October 1785, gehuwd met "Dirk Coetsoe 928.-STRANG. Cnrol SI rang, van CJottonburg, gehuwd met Anna Maria Swart, van Stockholm, 
wcrtnwo van Marten Mecklenburg. 

(A) 1 Maria 

2 Christ ina, godoopt 14 September 1721, gohmvd mot Jacob Krngcr 

3 Sophia, gedoopt 26 Soptember 1723 929-van STRATEN. •Tun van Strafen, van Vlissingen, gehmvd met Maria Claasen, hortrouwd 9 
November 17 10 met ITcwictta Wilhelmina Wiederholt. 

{!>) I Jacob, gedoopt Maart 1738, gehuwd 28 November 1762 met Martha van Aardo, hortromvd (l ) 
7 Januari 1786 met Sara Catharina Erasmus), i2) met Adriana Smit 
(r) 1 .Jacob Al)raham, gcdoopt 28 October 1787, gehuwd met Johanna Elisabeth Prinsloo 

((?) Johanna Elisabeth Maria, gcdoopt J 5 Februari 1807 
(v) 2 Abraham Stephanas, gcdoopt 1 November 1789 
3 Willem Jacobus, godoopt 23 September 1701 
1 Jacobus Totrus Lodowieus, godoopt 17 Augustus 1701 
o Catharina Elisabeth Petronolla, godoopt 1 October 1707 
(5 lVtrus Francois Johannes, gedoopt 1 Xovoml)or 1708 
7 Adriana Susanna, godoopt 4 October 1800 
S Francois Cornclis, godoopt 13 Mci 1801 
Sara .Maria, godoopt 20 Mei 180.", 

10 Ha rend Johannes, godoopt 22 Fobruari 1807 

1 1 Thounis Christiaan, godoopt 4 Maart 1810 
(/,) -1 (ii-ertrnij Elizabeth, gedoopt 2 Fobruari 1710 

3 Cornelia Johanna, godoopt 22 November I7o0 357 930.-STRAUSS. Georg Frederik Strauss, van Strasburg, barger te Drakenstein, kwam naar Zuid 
Afrika in het jaar 1723, en huwde 10 April 1729 met Johanna Monton. 

(b) 1 Johanna Fclisida, gedoopt 4 Maart 1731, gohuwd 17 Augustus 1749 met Jaoob van der Horst, 
■van 's Gravenhage 
2 David Frederik, gedoopt 3 Juli 1733, burger te Stellenbosch, gehuwd 1 April 1770 met Sara van 
Dijk, hertrouwd 11 Februari 1776 met Martha Margaretha Lubbe 
(c) 1 Johanna Francina, gedoopt 19 Januari 1772, gehuwd mot Daniel Theron 

2 Maria Magdalena, gedoopt 23 Februari 1777, gehuwd met Ghristiaan Gabriel Theron 

3 Martha Margaretha, gedoopt 1 November 1778, gehuwd met Johannes Willem Liebenborg 

4 David Jacobus, gedoopt 18 Februari 1781, burger te Stellenbosch, gehuwd 17 October 

1802 met Elisabeth Louisa Liobenberg 
(d) 1 David Christiaan Dirk, gedoopt 4 November 1804 
2 Maria Johanna, gedoopt 6 November 1806 
(c) 5 Andrios Froderik, gedoopt 12 Januari 1783 

6 Jacob Johannes, gedoopt 14 November 1784 

7 Abraham Froderik, gedoopt 21 Dcoombcr 1788, gohuwd mot Elisabeth Cecilia van 

Hcordon 

8 Johannes Matthias, gedoopt 25 December 1790 

9 Andrios Jacobus, gedoopt 26 Fcbrnari 1793 
(//) 3 Johannes Matthias, gedoopt 25 Novembor 1736 

4 Johannes Matthias, gedoopt 29 December 1743, burger te Stellenbosch, gehuwd 21 Februari 
1773 met Anna van Dijk 
(c) 1 Frederik Johannes, gedoopt 13 Maart 1774, burger te Stellenbosch, gehuwd 5 October 
1800 met Christina Alida Has 
(d) 1 Christina Alida, gedoopt 30 Januari 1803 

2 Johannes Matthias, gedoopt 4 November 1805 

3 Marthinus David, gedoopt 7 Februari 1808 

4 Maria Magdalena, gedoopt 23 October 1811 

5 Freierik Johannes, gedoopt 24 October 1813 
(\ Susanna Elisabeth, gedoopt Ifl October 1817 

7 Johanna Margaretha, gedoopt 8 October 1819 

8 Ilendrik TVillern, gedoopt 15 November 1821 
(<•) 2 Sara Adriana, gedoopt 30 September 1775 

3 Jacobus Coenradus, gedoopt 23 TVbniiiri 1777, burger to Stellenbosch, gehuwd 8 October 
1797 met Johanna Nieuwoudt 
(<7) 1 Maria Margaretha, gedoopt 20 October 1799 

2 Anna Oatharina, gedoopt 25 October 1801, gchmvd met Philip Frederik Lock 

3 Johanna Uogina, gedoopt 29 Januari 1804 sr>b STRAUSS.— Yervolg. 

(d) 4 Johannes Jacobus, gcdoopt 10 November 1805 

5 Frcdcrik Johannes, godoopt 23 October 1811 

6 Alida Helena Arnolda, gcdoopt 21 October 1814 

7 Johanna Aletta, gedoopt 20 October 1816 

8 Christina Jacoba, gcdoopt 24 November 1818 

9 Jeremias Cornolis, gcdoopt 14 October 1821 

(c) 4 Sijbrand, gcdoopt 3 April 1770, burger to Stellenbosch, gohuwd 4 December 1803 mot 
Johanna van Zijl 
(d) TTillom, gedoopt 25 November 1804 
(f) 5 Johannes Matthias, gcdoopt 4 Maart 1781 

6 Johanna Catharina, gedoopt 30 Maart 1783 

7 Maria Magdalena, gedoopt 12 Maart 1786, gehuwd met Johannes Ilendrik Casparus 

Lucas Steenkamp 

8 Johannes Matthias, gedoopt 18 Januari 1789, gehuwd met Anna Maria Christina Botma 
(d) 1 Anna Catharina, geboren 18 December 1824 

2 Johanna Elisabeth, geboren 13 October 1826 
(p) 9 David Joseph, gedoopt 16 Januari 1793, burger te Tulbagh, gehuwd 3 October 1816 met 
Alida Niouwoudt 
(d) Johannes Harmse, gcdoopt 11 October 1818 
(l>) 5 Maria Martha, gedoopt 26 Fcbruari 1747 931.-STREESO. Aiidries Stroeso, van Bovlijn, gohuwd met Catharina Beijors. 

(/-) 1 AYillein, gcdoopt 22 October I7,t7, gehuwd mot Elisabeth Catharina Pcltzer 

2 Jan Andrios gedoopt J 8 Moi 1719 

3 Maria Johniina, gedoopt 23 Augustus 1750, gehuwd met Pictcr Vivicr, hertrouwd met Louis 

Stcijn 

I Frodcrik Jacobus gcdoopt 4 Fcbniiiri 1759, gehuwd met Martha Maria van Nimwegcn 
(<•) TYodorik Jacobus, gedoopt 8 April 1781, gehuwd met Margaretha Aletta Potgieter 
(d) Hosier Marin, godoopt 28 November 1809 :i.VJ 932.-STREICHER. Simon JjVederik Streicliei*, van liet graafsehap Bukkcnburg, geliuwd 16 October 
1796 met Elisabeth Hermina do Jager, hertrouwd 4 Mei 1800 met Elsie Margaretlia 
Coetsee. 

(&) 1 Pieter Diedcrik Enxilius, gcdoopt 20 Mci 1798, gehuwd 2 November 1817 met Johanna Catharina 
Blom 
(c) 1 Simon Prcderik, gcdoopt 26 December 1819 
2 Johannes Gerhardus, gcdoopt 4 November 1821 
(6) 2 Erederica Elisabeth, gcdoopt 7 October 1798 

3 Elisaboth. Hcrnriua, gcdoopt G April 1800, gehuwd met Wijiiund Lodewijk C'roivje 

4 Susanna Alctta Ercdcrioa, gcdoopt 9 Augustus 1805 

5 Johanna Wilhclinina, gcdoopt 31 Mci 1807 933.-STRIEGEL. Coenraad Striegol, van ITessen Cassol, gohnwd 20 November 1739 mot Alalia van 
Wijk, -weduwe van Jan Joubert. 

(7j) 1 Anna Christina, gcdoopt 12 November 17-11, gehuwd met lloolof Coetsee 

2 Maria, gedoopt 14 October 1742, gehuwd mot Jacob Breed, hertrouwd met Gcrrit van Zijl 

3 Arie Dauiel, gcdoopt 31 Mei 1714 :wo 934.-STROEBEL. llcndrik Stroebcl, van Ilimcrcn, kwam naar Zuid Afrika in hoi jaar 17G4, on 
huwdc met Martha Botha. 
(A) 1 Johannes Frcdorik, gcdoopt 27 October 177(5 

2 llcndrik Jacobus, gcdoopt 31 Januari 1779 

3 Anna Catharina, gcdoopt 2 September 1781, gchuwd met Gcrrit van Sohalkwijk 

4 Martha Jacoba, gcdoopt 31 October 1784, gchuwd met Stcphanus Esuias Terblans 

5 Pctrus Philippus, gcdoopt 31 October 1784, gchuwd met Anna Margarctha van Huijstocn 
(c) 1 Martha Alctta Catharina, gcdoopt 15 Augustus 1813 

2 Anna llosina Pctronella, gcdoopt 13 Augustus 1815 

3 Alotta Frodorica, gcdoopt 6 April 1817 

4 Johan llcndrik, gcdoopt 9 Augustus 1818 

5 ltutger Johannes, gedoopt 9 September 1821 

6 Catharina Dorothea, gedoopt 4 October 1823 

7 Johanna Margarctha Fredcrica, gedoopt 25 Juli 1824 

8 Elisabeth Cornelia, godoopt 15 October 1826 

(A) G Dorothea Hcrmiua, gcdoopt 21 April 1786, gchuwd met Johannes Stcphanus Hartzcnbcrg 

7 Elsio Eosina, gedoopt 3 Mei 1789, gchuwd met Johannes Abraham van Huijstccn 

8 Johanna Elisabeth, gedoopt 3 Mei 1789, gehuwd met Johannes Thcodorus Potgieter 

9 Willcm Daniel, gcdoopt 12 Juli 1789 

10 Johannes Godfricd Barend, gedoopt 20 Maarl 1793, gchuwd mot Maria Elisabeth Vosloo 
(c) 1 Hendrik Gerhardus Johannes, gedoopt 6 September 1821 
2 Johanna Alctta Josina, gedoopt 31 Maart 1823 
(&) 11 llcndrik Salomon, gcdoopt omtrcnt 1795, gehuwd mot Alctta Maria van dcr Wat 
(c) 1 Gcorg llcndrik, gedoopt 8 April 1821 

2 Aletta Margarctha, gcdoopt 24 Fcbruari 1822 

3 Catharina "Wilhcliniiiii, gcdoopt 3 Augustus 1825 

4 Isabella Elisabeth, gcdoopt 23 November 1828 

(&) 12 Gerhardus Jacobus Hans Jurgcn, gedoopt 16 Fcbriuiri 1800, gchuwd met Auicrcntiii van 
TVijngaarden 
(c) 1 llcndrik Carolus, godoopt I Fcbruari 181H 

2 Gerrit Johannes, gedoopt 19 Maart 1820 

3 Jan Nicolaas, gedoopt 9 September 1821 

(A) 13 .Johannes ChrislolTcl, gcdoopt 16 October 1803, gchuwd met Adriaua Ciilhamiii Sinil 
('•) 1 Georg llcndrik Johannes, gcdoopt 3 Augustus 1825 

2 Maria Elkibcth Catharina, gcdoopt 14 Augustus 1827 

3 Johanno Chrisloli'd, gcdoopt 8 November 1828 :50l 935.-STRUIJWIG. Johannes Stmijwig, vau (xrouingou, goliuwd mut Christina llondrina do Vijf. 

(6) 1 Anna Maria, gedoopt 31 Maart 1754, gclunvd li Octol)or 1770 met Julian Philip Thiol, van 
Eppiugcn, horlrouwd (1) 11 Soptembcr 1803 met Johan Jacob Muijzcnheldcr, vau Eppiugcii, 
(2) 2 April 1810 met Jacob Trcdcrik Bender, van Markrcningen in Duitscliland 

2 Lasija liaohel, gedoopt 20 Juni 1750, goliuwd met August llcndrik lleijnc, hcrlrouwd 0" 

December 1705 mot Cocuraad Wagencr, van Bremen 

3 Casper Arnoldus, gedoopt 26 Maart 1758 

4 Christina llendrina, gedoopt 2 September 1759, gehuvvd 9 Juni 1793 met Johan Jacob 

Oborinoijer, van Anspach, bertrouwd 7 Augustus 1803 met Georg Sclicinlcin, van Mciubcr- 
heim 

5 Johanna Maria, gedoopt 21 Juni 1701 
U Jan Adam, gedoopt 28 Augustus 1703 

7 Daniel, gedoopt 14 Juli 1705, burger to Girauff-lieiiiot, goliuwd 11 April 1802 met Eugcla 
Catbarina Poltzcr 
(c) 1 Jan Hcudrik, gedoopt 12 Mei 1805 

2 Martha Maria Dorothea Lcvina, gedoopt 12 Mei 1805 

3 Daniel Jacobus, gedoopt 11 October 1807 

•1 Anna Maria Johanna, gedoopt 23 April 1809 
5 Pctrus Cornells, gedoopt 28 October 181.0 
(b) 8 Willcin, gedoopt 14 Januari 1770 :i&2 936.-STR1JDOM, l)u sLamvadui- van dczo familie was Joost Strijdom, die naar Zuid Afrika van 
Holland kwaui vodr Lot jaar lGbtf. Hij was guliuwd met Marijna Kas, en liertrouwde 
11 Fulji-uari 171-1 met Susauua Groeu, weduwe van Jacobus Stecn. 

(4) ] Catharina, gedoopt 2 Maart 1687 

2 Juris, gedoopt 16 Mei 1688 

3 Malihijs, gedoopt 4 Juni 1690, gchuwd 14 Juni 1711 met Elisabeth Nortjo 

(e) 1 Daniel, gedoopt 29 Mci 1712, burger te Drakenstein, gehuwd 30 Januari 1746 met 
Elisabeth Blom 
2 Matthijs, gedoopt 14 October 1714, burger te Drakenstoin, gehuwd 11 October 1739 met 
Johanna Gous 
(d) 1 Matthijs, gedoopt 16 Juli 1741, gehuwd 5 Mei 1765 met Magdalena Josina 
Prctorius 
(e) 1 Matthijs, gedoopt omtrent 1767 

2 Wessel Johannes, gedoopt 26 Februari 1769, burger to Swellendam, gehuwd 
12 Februuri 1797 met Anna Catharina Euun 
(/) 1 Matthijs, gedoopt 9 Februari 1800 

2 Anna Catharina, gedoopt 21 Maart 1802 

3 Wessel Johannes, gedoopt 13 Januari 1805 

4 Johan Daniel Willem, gedoopt 3 Mei 1807 

5 Marthinus Lourens, gedoopt 12 Maart 1809 

6 Magdalena Josina, gedoopt 2 December 1810 

(c) 3 rioter, gedoopt 15 Maart 1772, burger te Swellendam, gehuwd 9 Maart 1800 
met Elisabeth Agatha Meijer, weduwe van Andries Brink 
(/) 1 Magdalena Josina, gedoopt 10 Maart 1801 

2 Matthijs, gedoopt 16 October 1803 

3 Anna Magdalena Saluniiua, gedoopt 28 April 1805 

4 Elsie Elisabeth Agatha, gedoopt 20 Maart 1808 

(e) 4 Andries Stephanus, gedoopt 1 April 1774, burger te Swellendam, gehuwd 
7 October 1798 met Johanna Dorothea du Freez 
(/) 1 Matthijs, gedoopt 2 Maart 1800 
2 liureulos, gedoopt 16 October 1803 

T i!-»a Dc rothea, gedoopt 28 April 1805 
•i auJ ».* .Vephunus, gedoopt 20 Maart 1808 

5 Andries b-tpuuiius, gedoopt 21 November 1813 

6 Magdalena Josina, gedoopt 16 Maart 1817 

7 Hester Margaretha, gedoopt 4 November 1818 

8 Anna Pclronclla Catharina, gedoopt 21 Maart 1823 3«3 STRIJDOM.— VereoUj. (c) 5 Daniel Jaoobus, gedoopt 4 October 1776, burger te Swellendam, gehuwd 8 
Februari 1801 met Helena Charlotta Kuun 
(/) 1 Magdalena Josina, gedoopt 16 October 1803 

2 Anna Catharina, gedoopt 16 October 1803 

3 Tobias Daniel Willem, gedoopt 27 Februari 1808 

4 Matthijs Johannes, gedoopt 20 Maart 1808 

5 Daniel Jacobus, gedoopt 19 November 1809 

6 Helena Charlotta, gedoopt 1 December 1811 

7 "Wessel Johannes, gedoopt 21 November 1813 

8 Fieter Marthinus Lourens, gedoopt 16 Maart 1817 

9 Elsie Johanna, gedoopt 6 Mei 1820 

10 Catharina Elisabeth, % edoopt 13 April 1823 
(a) 6 Marthinus Lourens, gedoopt 7 Februari 1779 

7 Johanna Magdalena, gedoopt 12 Augustus 1781, gehuwd met "Wus»el 

Vosloo 

8 Johannes Petrus, gedoopt 12 October 1783, gehuwd 7 December 1806 met 

Dirkje Olivier 
(/) 1 Matthijs Johannes,. gedoopt 20 Maart 1808 
2 Ockert Jacobus, gedoopt 2 December 1810 
8 Johannes Potrus, godoopt 17 Novombor 1811 

4 Miohiol Stephanas, godoopt 10 Juli 1814 

5 "Wessel Marthinus Lourens, gedoopt 16 Maart 1817 

6 Pipter Hercules Tobias, gedoopt 6 Augustus 1820 

7 Margarctha Alctta, gedoopt 21 Maart 1823 

8 Andrics Stophanus, gedoopt 16 October 1824 

(p) 9 Magdalena Josina, gedoopt 30 October 1785, gehuwd met Andries Stephanus 
du Procz 

10 Anna Elisabeth, godoopt 2 Maart 1788, gehuwd met Johan Daniel "Wilhelm 

Kuun 

11 Hercules Tobias, gedoopt 16 Mei 1790 

12 Barcnd "Wilhelm Julius, godoopt 30 November 1794 
(d) 2 Anna Elisabeth, gedoopt 17 Juli 1743 

3 Anna Elisabeth, gedoopt 21 Juni 1750, gehuwd met Johan Jacob Krilzinger 

4 Johanna Dorothea, gedoopt J2 Janiuiri 1755, gehuwd met Hercules du 

Prooz 
(c) 3 Johannes, gedoopt 4 April 1717, burger te Drakcnstein, gehuwd met Maria 
Nortje 
(r?) 1 Elisabeth, gedoopt 8 December 1743, gehuwd met Andries van Tonderen 

2 Maria, gedoopt 27 Juni 1745 

3 Matthijs, gedoopt 30 September 1747, burger te Swellendam, gehuwd 20 December 

1767 met Anna Susanna Cordier 
(e) 1 Maria Margaretha, gedoopt 25 Februari 1770, gehuwd met Johannes 
Jacobus Las ?M ST1HJDOM — JWrcli. (?) 2 Johannes, gedoopt 20 Maart 1774, burger te Graaff-Reinet, gehuwd 30 
December 1798 met Anna Maria Elisabeth Deijsel, woduire van Frederik 
Jacobus Botha 
(/) Johanna Elisabeth, gedoopt 15 Maart 1804 
(r) 3 Gideon, gedoopt 22 December 1776 

4 Johanna Susanna, gedoopt 23 Augustus 1778 

5 Matthijs, gedoopt 19 November 1780, burger te Graaff-Reinet, gohuwd 12 

Juli 1801 met Ilester Johanna van Rooijen 
(/) 1 Reijiiior Johannes Petrus, gedoopt 27 Juli 1806 
2 Anna Maria Elisabeth, godoopt 27 Maart 1808 
(<•) fi Daniel Jacobus, gedoopt 29 Maart 1782 

7 Franoina Christina, godoopt 22 Februari 1784 

8 Philip, gedoopt 23 October 1785, burger te Graaff-Reinet, gehuwd 6 Maart 

1803 met Ilester Maria Venter 
(/) 1 Maria Susanna Franoina Clandina, gedoopt 4 Mei 1800 

2 Johanna Susanna, gedoopt 20 Februari 1809 

3 TTcstor Maria, gedoopt 12 November 1809 
(p) 9 Piclcr, gedoopt 13 Mci 1787 

10 Jan Lodewijk, gedoopt 27 Januari 1790 

11 Gideon Lourons, gedoopt 9 Deoeml)cr 1792, gehuwd mot Cornelia Susanna 

Bczuidcnhout 
(/) 1 Petrus Stephanie Johannes, gedoopt 10 September 1820 

2 Gideon Lourons, gedoopt lfl November 1821 

3 Cornelia Susanna, gedoopt 25 Mei 182 i 

4 Murthinus Hermanns Lucas, gedoopt 17 Septomber 1820 

(if) 4 Margaretha, gedoopt 22 Februari 1750, gehuwd met Pieter Christiaan de Jnger, 
hcrtrouwd mot Christ iaan de Jngor 
5 Maria, gedoopt 10 Juli 1752, gehuwd met Frederik de Jager 
Daniel Jacobus, gedoopt 23 Mci 1754, gehuwd met Catharina Ceerlruij Botha 
liertrouwd 30 November 1788 met Anna Magdalena Calitz 
(?) 1 Maria Catharina, gedoopt 4 April 1773, gehuwd met Jan Ncl 

2 Catharina fiecrlrnij, gedoopt 10 October 1775, gehuwd met Johan Jacob 

Neethling 

3 Johannes Petrus, gedoopt 24 Mci 1778 

4 Elisabeth, gcdoopl 27 Augustus 1780, gehuwd met Frederik Johannes 

Botha 

5 "Willem, gedoopt 8 September 1782 

fl Daniel Jacobus, gedoopt 21 Juli 1785 

7 Margaretha, gedoopt 28 Mei 1788 

8 Anna Magdalena, godoopt U November 1790, gehuwd met Jacobus 

Johannes Oostliiiijzcn 

9 Johanna Machteld Pdronella, gedoopt 13 Jiinuari 1793 
10 Daniel Jacobus Johannes, gedoopt 7 September 1791 365 

STJITJDOM.— rnrnlj. 

(e) 11 Johannes Matthijs, gedoopt 9 Januari 1797, gchuwd met Anna Dorothea 
Bekker 
(/) 1 Maria Catharina, gedoopt 8 Fobruari 1818 

2 Anna Magdalcna Dorothea, gedoopt 17 Juni 1821 
(e) 12 David Jan Jacobus, gedoopt 12 Augustus 1798 

13 Hester Maria Catharina, gedoopt 11 April 1803 

14 Jan Hendrik, gedoopt 21 October 1804 

15 Jacobus, gedoopt 25 April 1807 

16 Frederik Andries, gedoopt 27 November 1809 

17 Martha Elisabeth Margaretha, gedoopt 13 Fobruari 1814 

18 Maria Elisabeth, gedoopt 22 October 1815 

(d) 7 Johanna Magdalena, gedoopt 25 April 1756, gchuwd mot Jan Cronje 

8 Johannes Petrus, gedoopt 8 April 1759, burger to Swollcndam, gchuwd 6 Juni 1784 
met Sara van Wijk 
(o) 1 Maria Johanna, gedoopt 25 Maart 1785 

2 Helena Susanna, gedoopt 30 September 1786, gohuwd met Petrus Jacobus 

Joubert 

3 Sara Elisabeth, gedoopt 13 December 1788, gehuwd met Stophanus Ignatius 

Cronje 

4 Johannes Petrus, gedoopt 2 Mei 1791 

5 Maria Johanna, gedoopt 31 Jnli 1795, gehuwd mot Roelof Jacobus van 

Wijk 

6 Margaretha Johanna, gedoopt 18 Fobruari 1798, gehuwd mot Gerhardns 

Jozua van Jsiekork 

7 Anna Cornelia, gedoopt 11 November 1798, gehuwd met Hans Jacob 

Brits 

8 Dina Johanna Adriana, gedoopt 28 Soplember 1800, gehuwd met Joremias 

Daniel Nel 

9 Elisabeth AVilholmina, gedoopt 21 Maart 1803 

(c) i Petrus, godoopl 10 December 1719, burger te Drakonstein, gohuwd 26 Fobruari 1741 mot 
llachel lioux 
(d) 1 Piotor, gedoo]it 17 J)ocember 1741 

2 Elisabeth, gedoopt 16 Juni 1743, gehuwd met Piotor de Yilliors 

3 Susanna, godoopl 27 April 1745, gohuwd mot Johannes Ludowious du 

Precz 
I Rachel, gedoopt 30 Juli 1747, gehuwd met ITans Diodorik Mohr, hcrtrouwd 
2 December 1787 met Piotor de IToogh, van Brussels 

5 Maria, gedoopt 8 Maart 1750 

6 Esther, gedoopt 3 September 1752, gehuwd met Philip le Uoux 

7 Margaretha Johanna, gedoopt 15 December 1754, gehuwd met Albcrtus Petrus 

Mijburgh, hertrouwd (1) mot Johannes Christoffel Schabort, [2) met Oodliob 
Andries Wilier 

8 Marijna Magdalena, gedoopt 22 October 1758, gchuwd met Dar.iol du Toit sow STRIJDOM.— Vermis. 

(d) 9 Potronolla Claudina, godoopt 23 November 1760 
10 Pieter, gedoopt 7 November 1762 
(<•) 5 Maria Elisabeth, gedoopt 25 Januari 1722, gehuwd met Lourens de Jager 
6 Elisabeth Catharina, godoopt 30 Juli 1724, gehuwd met Barond Boeiens 
(A) 4 Johannes, gedoopt 2 Novembor 1692, gehuwd 4 Pebruari 1720 met Judith Sohreuder, van 
Mauritius 
(c) 1 Marijna, gedoopt 9 Maart 1721, gehuwd met Diederik Mulder 

2 Adriana, gedoopt 18 A.pril 1723, gehuwd met Jan de "Waal 

3 Hondrik Josephus, gedoopt 17 Juni 1725, burger te Stellenbosoh, gehuwd 31 Mei 

1750 met Sara Delport 
(d) 1 Anna Elisabeth, gedoopt 11 April 1751, gehuwd met Gerrit Cloote 

2 Johannes, gedoopt 22 April 1753, burger te Stellenbosoh, gehuwd 10 April 1774 
mot Susanna Soheepers, hertrouwd 13 Maart 1803 met Dorothea Regina Nel, 
weduwe van Piotor Labuschagne 
(e) 1 Maria Elisabeth, gedoopt 5 Maart 1775, gehuwd met Jacobus Johannes 
• Piek 
2 Hendrik Josephus, gedoopt 13 Juli 1777, burger te Graaff-Reinet, gehuwd 
11 Mei 1800 mot Sara Johanna Soheepers 
(/) 1 Maria Elisabeth, godoopt 20 Docombcr 1801 

2 Johannes, gedoopt 30 October 1803, gehuwd mot Maria Elisabeth 
Combrink 
(d) 1 Anna Gccrtruida, gedoopt 28 Maart 1824 

2 Hendrik Josephus, gedoopt 20 Miiart 1825 

3 Jan Hendrik, gedoopt 2 October 1826 

4 Sara Johanna, godoopt 12 October 1828 

(/) 3 Susanna Josina Dorothea, gedoopt 2 November 1805 

4 Susanna Josina Dorothea, gedoopt 20 December 1807 

5 Stephanus Jacobus, gedoopt 9 Doccmber 1810 
(p) 3 Jacobus Stephanus, gedoopt 21 November 1779 

4 Johannes, gedoopt 8 Juni 1783, burger te Graaff-Reinet, gohuwd 30 October 
1803 met Susanna Jacomina Nel 
(/) 1 Johannes Andries, gedoopt 28 October 1804 

2 Pctrus Willem Josephus, gedoopt 21 September 1806 

3 Hendrik Jacobus, gedoopt 16 October 1808 

4 Willem Adriaan, gedoopt 18 Pebruari 1810 

5 Susanna Elisabeth, gedoopt 19 Septembor 1813 

(<•) 5 Pctrus Jacobus, godoopt 2 Mei 1784, gehuwd mot Anna Cecilia Coetseo 
(/) 1 Jan IT endrik Jacobus, gedoopt 28 December 1806 

2 Johannes Stephanus Cornolis, gedoopt 4 Juli 1808 

3 Hester Carolina, gedoopt 8 October 1810 

(p) 6 Jacobus Stephanus, gedoopt 12 Pebruari 1786, gehuwd met nondrina 
Corncl'a Nel 
(/) Johannes Jacobus, gedoopt 18 Maart 1810 367 STUIJDOM.— Vervoly. (e) 7 Susanna Elisabeth, gedoopt 16 Mei 179U 
8 Sura Marijna, gcdoopt 1G Mei 1790 
Gcrliardus Jau, gcdoopt 31 October 1790 
(d) 3 Pctrus Jacobus, gcdoopt 20 April 1755, burger le Swelloudain, gohuwd 16 October 
1774 met Anna Margarctha du Prccz 
(c) 1 Jlcudi-ik Joscphus, gcdoopt 8 October 1775, burger te Sweileudam, gehuwd 
28 Juui 1795 met Margaretha Elisabeth Botha 
(/) 1 Elisabeth Isabella, gcdoopt 11 December 1790 

2 Petrus Jacobus, gedoopt 1 Juni 1798 

3 Anna Margaretha, gedoopt 15 December 1799 

4 Hendrik Joscphus, gedoopt 20 April 1807 

5 Theunis Jacobus, gcdoopt 23 October 1808 

(e) 2 Isabella Elisabeth, gedoopt 1 September 1777, gchuwd met Louis Joliauuos 
Botha 

3 Sara Marijna, gcdoopt 1 November 1778, gohuwd met Jacobus Petrus 

Delport 

4 Anna Margaretha, gedoopt 12 November 1780, gchuwd met Gcrrit 

Scheepers, hertrouwd met Christiaah Erust Schutto 

5 Hester Catharina, gcdoopt 3 November 1782, gehuwd met Johannes Marcus 

Pourio 
Judith Jacoba, gcdoopt 8 rcbruari 178 4, gehuwd met Johan Adam llaubcu- 
hoimor 

7 Maria Martha, gcdoopt 14 October 1786 

8 Cecilia Johanna, gedoopt 15 Moi 1788, gehuwd mot Pctrus Mattbcas 

le Roux 

9 Emoreutia Frodcrica, gedoopt 11 October 1789, gchuwd mot Daniol 

Tcrblans 
10 Petrus Jacobus, gcdoopt 11 Docombcr 1791, gehuwd 4 September 1814 met 
Johanna Beatrix Lombard 
(/) 1 Pctrus Jacobus, gcdoopt 24 Augustus 1815 

2 Daniel Benjamin, gcdoopt 8 September 1818 

3 Fredcrik Hendrik, gedoopt 3 December 1820 

4 Johannes Adam Eaubeuheiiner, gedoopt 29 September 182^ 

5 Margarctha Isabella Christina, gcdoopt 17 April 1825 

(d) 4 Hendrik Joscphus, gedoopt 11 Pebruari 1759, burger tc Swelloudaui, gchuwd 
17 Juni 1781 met Maria Elisabeth Scheepers 
(e) 1 Maria Elisabeth, gcdoopt 18 September 1785, gehuwd met Stcplmnus Lucas 
Scheepers, hertrouwd met Jacobus Johannes van ltensburg 

2 Sara Susanna, gedoopt 11 September 1788 

3 Sara Susanna, gedoopt 14 April 1791, gohuwd met Jacobin Petrus 

Botha 
((/) 5 Judith, gedoopt 6 November 17(33, gehuwd met Jacobus Johannes \un 
Rcusburg 3Gb STlilJJ)OM — rervolf/. 

(d) 6 Sara Marijna, gedoopt 22 Maart 1767, gehuwd met Jacob Pieuaar 
(»•) 4 Cornelia Elisabeth, gedoopt 30 November 1727, gehuwd met Louis Mostert 
3 Catharina, gedoopt 13 November 172$) 

(> Johannes, gedoopt 14 .lamiari 1731, burger te Stellcnbosch, geliuwd 14 Mei 1758 met 
Gccrtruij Magdalona Scheepers 
(d) 1 Johannes, godoo])t 3 Februari 17(50, burner te Swcllendam, geliuwd 26 October 1783 
met (icsiun van Zijl 

(e) 1 Johanna, gedoopt 12 Jnni 1785, geliuwd met Froderik Calitz 

2 Johannes, gedoopt 3 April 1787, geliuwd in Februari 1810 met Johanna 

Wilhelmina Swiinepoel 
(/) 1 Johannes Jacobus Gerrit, gedoopt 4 November 1812 

2 Jacobus Johannes, gedoopt 26 Maart 1815 

3 Gerrit Johannes, gedoopt 17 Augustus 1817 

4 Anna Maria, gedoopt 5 December 1819 

5 Ileudrik, gedoopt 17 Maart 1 822 

6 Coenraad, gedoopt 1 2 Augustus 1825 

(c) 3 Jacobus, gcdoopl 14 Februari 1780, gehuwd in Augusta* 1807 mot Cornelia 
Johanna la Grange 
(/) .1 Jacobus Johannes, gedoopt 19 Februari 1809 

2 Louis, gedoopt 14 November 1810 

3 Gerrit Johannes Jacobus, gedoopt 4 November 1812 

4 Johaunos, gedoopt 13 Februari 1814 

5 Coenraad, geborcn 6 October 1817 

6 Gerrit Johannes, geboren 6 September 1819 

7 Cornelia Susanna Johanna, geboren 26 November 1821 

(is) 4 Gccrtruij Auna Magdalcna, gedoopt 14 Februari 1789, gehuwd met Matthijs 
Christiaan Calitz 

3 Gcsiua, gedoopt 17 Februari 1791, gehuwd met l'ictcr Cornelia Oost- 

huijzen 
6 Gcn-it Johannes, gedoopt 24 Februari, 1793, gehuwd 3 April 1814 met Auua 
Elisabeth Jcanncttu Stasscn 
(/) 1 Gerrit Johannes, gedoopt 17 November 1816 
2 Catharina Margaretha, gedoopt 22 Maart 1817 
(if) 2 Susanna, gedoopt 3 Januari 1762, geliuwd met Andrics van Toudcrcn 

3 Gerrit, gedoopt 30 October 1763, burger te Stellcnbosch, gehuwd 14 Augustus 1786 
met Christina Helena 01i\icr 

(f) 1 Anna Maria, gedoopt omtrenl 1788, gchuud met Slcphanus Gous 

2 Johannes Jacobus, gedoopt 13 October 1790, gehuwd met Johanna 
Jonkcr 
(/) 1 Johannes Jacobus, gedoopt 5 April 1818 
2 Christina Tlclcna. gedoopt 9 September 1821 
(r) 3 Gcn-it Cornclis, gedoopt 19 Februari 1792, gehuwd met litlcua Johanna 
Olivier yon ST11IJD0M.— Vervolg. (/) 1 Christina Helena, gedoopt 10 April 1819 

2 Gcrhiirdus Johannes Cornelia, gedoopt 13 October 1821 

3 Christina Helena, gedoopt 18 Januari 1824 

4 Anna Maria, gedoopt 18 October 1826 

5 Aletta Susanna Margaretha, gedoopt 25 Moi 1828 
(e) 4 Geertruij Anna Magdalena, gedoopt 2 October 1795 

5 Barend Hendrik Josephus, gedoopt 24 Eobruari 1797 

6 Coenroad Jacobus Stophanus, gedoopt 3 December 1797 
(d) 4 Judith, gedoopt 13 April 1766, gehuwd met Hcrmanus Grobbclaar 

5 Marijnu, Adriana, gedoopt 22 November 1772, gehuwd met Trcderik Geijser 

6 Hendrik Josephus, gedoopt 22 September 1776 

7 Jacobus Stephauus, gedoopt 6 November 1780, burger to Swcllcudam, gehuwd 

met Magdalena Maria Calitz 
(e) 1 Hendrik Josephus, gedoopt 9 October 1803 

2 Magdalena Maria Adriana, gedoopt 16 April 1806 

3 Geertruida Magdalena, gedoopt 1 Maart 1808 

4 Erederica Jacoba Elisabeth, gedoopt 8 November 1812 

(d) 8 Coenraad, gedoopt 5 October 1783, gehuwd met Cecilia Johanna Hattingh 
(e) 1 Johannes Hendrik, gedoopt 13 Augustus 1815 

2 Diederik Johannes, gedoopt 17 Augustus 1817 

3 Coenraad Josephus, gedoopt 30 April 1820 

4 Cecilia Johanna, gedoopt 17 Maart 1822 

(c) 7 Maria Elisabeth, gedoopt 2 Augustus 1733, gehuwd met Johannes Ferdinandus 
Colijn 

8 Judith, gedoopt 31 Juli 1735, gehuwd met Johan Adam Hartmau 

9 Catharina, gedoopt 8 September 1737 
(ft) 5 Simon, gedoopt 20 Maart 1695 r,70 937.-Ie SUEUR. De starnvader van deze familio was de wel eerwaarde beer Franciscus le Sueur, 
van Ooijen, die naar Zuid Afrika kwam in Let jaar 1729, en bedionaar van Gods 
woord in de Kaapstad blccf tot Augustus 174G, toen hij een klein plaatsje te Ronde- 
bosch koclit, alwaar hij zich met ter woon stelde, en overleed. in 1758. Hij huwde 2 
April 1730 met Johanna Catharina Swellengrebel. 

(J) 1 Jan Jacob, gedoopt 14 Jannari 1731 

2 Johaniia Engela, gedoopt 10 Februari 1732 

3 Hendrina Helena, gedoopt 27 September 1733 

4 JaoobuB Johannes, gedoopt 24 Ootober 1734, overleden in 1807, landdrost van Stellenbosoh en 

Drakenstein en later advokaat te Kaapstad, gehuwd 18 September 1763 met Johanna 
Uillegonda de Wet 
(c) 1 Franoi80US, gedoopt 6 Mei 1764 

2 Johannes Carolus, gedoopt 22 December 1765 

3 Bijlr, gedoopt 16 Augustus 17C7, overleden in 1822, advokaat te Kaapstad, gebuwd 11 

Maart 1792 met Helena Maria Geertraida Karnspek 
(d) 1 Jacobus Johannes Petrus, gedoopt 11 Augustus 1793, overleden ia 1873, civiele 
commissaris, gehuwd met Rijkje Catharina Arnoldina Fisoher 
(e) 1 Rijk Arnoldus Cornelis, geboren 10 April 1822 

2 Johannes 

3 Jacobus Johannes 

(d) 2 Engela Maria, gedoopt 18 Jauuari 1705 

3 Maria Cornelia, gedoopt 19 Februari 1797 

4 Dorothea Henrietta, gedoopt 4 Augustus 1799 

5 Johannes Adriaan, gedoopt 28 Augustus 1801 

Johannes Adriaan, gedoopt 16 Januari 1803, overleden in 1876, postmeester 
generaal, gehuwd 

7 Sophia Magdalena, gedoopt 16 Januari 1803 

8 Oelof Godlieb, gedoopt 24 Februari 1805 

9 Johanna Sara Catharina, gedoopt 10 Mei 1807 

10 Margaretha Jacoba, gedoopt 26 Juni 1808 

11 Bijk, gedoopt 7 October 1810 

12 Magdalena Maria, gedoopt 23 Mei 1813 
(t) 4 Frans, gedoopt 27 November 1768 

5 Petrus Ludowicus, gedoopt 8 October 17G9 

6 Johannes Carolus, gedoopt 28 Januaii 1771 

7 Maria Magdalena, gedoopt 2 Februari 1772, gehuwd met Cornelis de Jongh 

8 Johanna Catharina Hcndrika, gedoopt 8 Moi 1774 

9 Frederik Johannes Wilhelm, gedoopt 17 December 1775 ;*7i JeST'EUR.— Veriwlg. 

(c) 10 Hendrik, gedoopt 23 Febrnari 1777 

11 Catharina Christina, gedoopt 29 Maarfc 1778 

12 Johanna Maria, gedoopt 2L Januari 1781 

13 Jacob as Johannes, gedoopt 19 Mei 1782 

14 Johanna Sara, gedoopt 1 Februari 1784 

15 Frans Jacobus, gedoopt 2 Januari 1785 

16 Christina Magdalena, gedoopt 2 Januari 1785 

17 Mariana Jacoba, gedoopt 29 Januari 1786 

18 Elisabeth, gedoopt 9 Maart 1788 

(b) 5 Christina Johanna, gedoopt 23 Deoember 1735 

6 Fetrus Ludowious, gedoopt 30 Maart 1739, gehuwd 2 Juni 1765 met Catharina Jacoba de Wet 

7 Hendrik, gedoopt 28 Augustas 1710, doctor ia medeoijnen, gehuwd 3 Juni 1770 met Dorothea 

Elisabeth Scheller 
(r) 1 Frans Sebastiaan Falentijn, gedoopt 27 October 1771, kapitein van het 22ste bataillon 
infanterie alhier, gehuwd 7 Juni 1795 met Anna Jaooba Crnijwagen, hertronwd 1 
April 1804 met Aletta Jaooba Blankenborg 

2 Jacobus Johannes, gedoopt 16 Mei 1773 

3 Gesina Catharina Jacoba, gedoopt 6 November 1774, gehuwd mot John Duncan Lowrie 

4 Wilhelmina Catharina, gedoopt 11 Febrnari 1776, gehuwd met Jan Hendrik Brand 

5 Sebastiaan Jacob, gedoopt 22 Jnni 1777 

6 Johanna Catharina, gedojpt 7 Februari 1779, gehnwd met Johannes Christoffel Flock 

7 Hendrik, gedoopt 24 September 1780 

8 Pieter Ludowicus, gedoopt 12 October 1783 

9 Catharina Aletta Cornelia, gedoopt 10 Mei 1789 938-van der SWAAN. Gerrit van dor Svraan, gehnwd f> September 170.") met Agnit-n Camfers. 

(b) 1 Anna, gedoopt 20 Jnni 17()G 

2 Mnria, gedoopt 19 Mei 1709, gehuwd mer Hendrik Kruger 372 939.-SWANEPOEL. De stamvader van doze familie was Pieter Svvanepoel, die kwam naar Zuid 
Afrika voor het jaar 1700, en huwde 1 Mei 1712 met Maria Sibella Sax, weduwe van 
Christoffel Haak. 

(6) 1 Jan, gedoopt 15 October 1713 

2 Jan, gedoopt 4 Augustus 1715, burger te Dratenstein, gehnwd met Margaretha Pijl, 
weduwe ran Cbristiaan Rabie 
(c) Maria Sibella, gedoopt 29 Juni 1738 
(J) 3 Pieter, gedoopt 10 Juli 1718, burger te Drakenstein, gehuwd 11 Februari 1742 met Martha 
Elisabeth Botha 
(c) 1 Pieter, gedoopt 31 Maart 1743, burger te Swellendam, gehuwd 19 Mei 1771 met Martha 
Jacobs 
(d) 1 Maria Elisabeth, gedoopt 31 Mei 1772, gehuwd met Pieter Andreas Hanekom 

2 Petrus Johannes, gedoopt 24 October 1773, gehuwd met Dina Carolina Johanna 
Catharina van den Bank 
(<?) 1 Jacoba Cornelia Johanna, gedoopt 2 Februari 1817 
2 Johanna Susanna, gedoopt 8 April 1822 
(d) 3 Pietor, gedoopt 1 .Tanuari 1775, burger te Graaff-Reinet, gehuwd 4 Januari 1795 
met Martha Elisabeth Swanepoel 
(«) 1 Martha Elisabeth, gedoopt 25 Februari 1798, gehuwd met Gerrit Jacobus 
Moller 

2 Petronella Johanna, gedoopt 2 November 1800, gehuwd met Johannes 

Stephanus Marais 

3 Pieter Andries, gedoopt 13 Maart 1803 

4 Susanna Catharina, gedoopt 11 October 1807 

5 Martha Aletta, gedoopt 21 Januari 1810 

6 Jan Jacobus, gedoopt 31 Mei 1812 

(rf) 4 Daniel Johannes, gedoopt 29 September 1776, burger te Swellendam, gehuwd 19 
Maart 1797 met Johanna Wilhelmina Buitendag 
(?) 1 Catharina Louisa, gedoopt 7 October 1798 

2 Peti us Johannes Joachim, gedoopt 3 Augustus 1800 

3 Frederik Wilhelm, gedoopt 7 November 1802 

4 Daniel Johannes, gedoopt 22 April 1804 

5 Carel Hendrik, gedoopt 8 Maart 1807 

6 Willem Johannes Coenraad, gedoopt 19 Februari 1810 

7 Martha Johanna, gedoopt 27 Ootober 1811 
(d) 5 Abraham Christoffel, geloopt 11 Ootober 1778 

6 Johannes Joachim, gedoopt 27 Augustus 1780, burger te Stollenbosch, gehuwd 15 
Mei 1803 met Catharina Margaretha de Beer 
(r) 1 Petru* Johannes Eduard, gedoopt 13 April 1836 
2 Maria Cntharinn, gedoopt 3 Januari 1808 373 SWANEPOEL.— Vervolg. 

(<i) 2 Willem, gedoopt 5 December 1744 

3 Jan Andries, gedoopt 17 December 1747, burger te Swellendam, gehuwd 13 Febrnari 
1774 meb Maria Rous 
(d) 1 Esther, gedoopt 15 Janaari 1775, gehawd met Joseph Fourie 

2 Fieter Andries, gedoopt 21 November 1776, burger te Swellendam, gehuwd IS 
Febrnari 1801 met Maria Elisabeth Malan 
(e) 1 Geertruij Margaret ha, gedoopt 14 November 1802 
2 Maria Elisabeth, gedoopt 5 Febrnari 1804 
(d) 3 Jan Hendrik, gedoopt 7 Juni 1778, burger te Swellonddm, gedoopt 27 October 
' 1799 met Magdalena Susanna Koux 
(e) 1 Johannes Eduard, gedoopt 29 Maart 1807 

2 Magdalena Susanna, gedoopt 7 Maart 1809 

3 Esther Johanna, gedoopt 6 Maart 1814 

4 Jan Hendrik Johannes, gedoopt 8 Maart 1818 

5 Martha Maria Magdalena, gedoopt 25 Augustus 1822 

(d) 4 Martha Elisabeth, gedoopt 29 October 1780, gehuwd met Fieter Swanepoel 

5 Johannes Jacobus, gedoopt 16 Maart 1783, gehuwd met Elisabeth Maria Susanna 
Loots 
(e) Jan, gedoopt 25 Febrnari 1810 
(d) 6 Anthonie Eduard, gedoopt 19 November 1784, gehuwd met Susanna Jacoba Rons 
(e) 1 Anna Susanna, gedoopt 10 Mei 1812 

2 Jan Andries, gedoopt 22 Mei 1814 

3 Daniel Johannes Jacobus, gedoopt 17 Maart 1816 

4 Maria Johanna, gedoopt 2 Augustus 1818 

5 Louisa Jaooba, gedoopt 7 Juli 1822 

C Hester Johanna, gedoopt 23 December 1825 
7 Anthonie Eduard Weasels, gedoopt 3 Ootober 1828 
(d) 7 Willem Christoffel, gedoopt 14 Ootober 1767, gehuwd met Alida van den Berg 
(e) 1 Jan Andries, gedoopt 24 April 1814 

2 Alida Jaoomina, gedoopt 17 Deoember 1815 

3 Jaoobus Daniel, gedoopt 8 Maart 1818 

4 Hester Johanna, gedoopt 26 Deoember 1819 

5 Anna Elisabeth, gedoopt 20 Ootober 1822 

6 Magdalena Wilhelmina, gedoopt 5 September 1824 
(c) 4 Frederik, gedoopt 26 April 1750 

5 Jacobus, gedoopt 14 Januari 1753 

C Johannes Joachim, gedoopt 29 Maart 1755, burger te Swellendam, gehuwd 6 Deoember 
1778 met Cecilia Anna Cootsee 
(d) 1 Anna Cecilia, gcboren 23 September 1779, gehuwd mot Anthonie Willem Ester- 
huijzen 

2 Martha Elisabeth, gedoopt 8 April 1782 

3 Pieter Andries, geboren 7 Mei 1784 

4 Johannes Joachimus, geboren 30 Mei 1786 374 8 WANEPOEL.— Vervolg. 

(d) 5 Dirk Jacobus, geboren 1 5 Augustus 1788 

6 Cornelia Geertruida, geboren 9 September 1790, gehuwd met Johan Willielm Rieker 

7 Cornelis Johannes, geboren 9 September 1790 

8 Maria Sibella, geboren 20 Mei 1793 

9 Sibella Margaret ha, geboren 4 Deoembe" 1795 

10 Catharina Johanna, geboren 18 October 1797, gehuwd met Pieter Johunuos 

Swancpoel 

11 Jan Stephanus, geboren 30 Juni 1801, overleden 21 Juni 1880, gehuwd 13 April 

1823 met Anna Catharina Philippina da Preez, hertrouwd (1) 23 Juni 1815 met 
Magdalena Catharina Ilendriks, (2) 7 Januari 1867 met Maitha Maria Jacobs, 

weduwe ran van Lingen, (3) 4 Juli 1870 met Maria Wilhelmina 

Lehman 
(e) 1 Stephanus Johannes, geboren 24 Juli 1824 

2 Johanna Elisabeth, geboren 7 Juni 182G 

3 Johannes Joaohimus, geboren 10 October 1828, gedoopt 27 Ootober 1850 

met Elisabeth van Jaarsveld 
(/") 1 Herculina Johanna Petronella, geboren 30 Juli 1851, overleden 30 
Januari 1853 
2 Anna Catharina Elisabeth, geboren 3 Maart 1853 
8 Jan Stephanus, geboren 12 Juni 1854 

4 Elisabeth Johanna, geboren 16 September 1859 

5 Igoatins, geboren 16 September 1859 

6 Johanna Elisabeth, gebcren 25 Juni 18G2 

7 Margaretha Maria, geboren 2 Deoember 1864 

8 Johannes Joachimu", geboren 5 April 1 869, overleden 8 Juni 1870 

9 Johannes Stephanus, geboren 29 November 1870 
10 Paul us Albertus, geboren 15Februari 

(«) 4 Cecilia Anna, geboren 23 December 1831 

5 Anna Catharina Philippina, geboren 13 Mei 1835, overleden 13 Augustus 

1836 

6 Francois Johannes, geboren 17 Augustus 1837, overledon 26 Juli 1853 

7 Anna Catharina Magdalena, geboren 8 Mei 1840 

8 Jan Stephanus, geboren 31 December 1868, overleden 27 Januari 18G9 
(d) 12 Will em Abraham, geboren 18 December 1*01 

(r) 7 Willem Barend, gedoopt 1 Ootober 1758, burger te Graaff-Hoinet, gehuwd 19 December 
1790 met Anna Fourie 
(rf) 1 Elsie Petronella, gedoopt 29 December 1702 

2 Martha Catharina, gedoopt 11 Mei 1794 

3 Anna Johanna Wilhelmina, gedoopt 28 November 1790 

4 Pieter Andries, gedoopt 22 April 1793 

5 SuBanna Magdalena, gedoopt 22 Augustus 1800 

(p) 8 Abraham Christoffel, gedoopt 25 Deoember 1760, burger to Stellenbosch, gehuwd 21 
December 1783 met Geertruida Bronkhorst m SWANEPOEL— Vervolg. 

((/) 1 Martha Alida, gedoopt 12 November 1786,'gohuwd met Heudrik Johauneb van Wjjk 

2 Goertruida Maria, gedoopt 30 Maart 1700 

3 Fietcr Andries, gedoopt 1 April 1793 

4 Aletta Johanna Jacoba, gedoopt 16 April 1797 

5 Maria Cornelia, gedoopt 24 Februari 1799 

6 Abraham Christoffel Johannes, gedoopt 4 November 1804 

(c) 9 Catharina, gedoopt 25 December 1762, gehuwd met Matthijs Johannes de Beer 

10 Maria Sibella, gedoopt 10 November 1765 

11 Maria Sibella, gedoopt 1 Maart 1767, gehuwd met Cornells Jacobus Coetsee 

12 Hendrik Jaoobas, gedoopt 6 October 1770, barger te GraaS-Eeinet, gehuwd 28 November 

1790 met Isabella Jacoba EBterhuijzen, hertrouwd 23 Maart 1800 met Maria Jacoba 
Smit 
(d) 1 Fieter Andries Jacobus, gedoopt 4 Maart 1792 

2 Anna Franoina, gedoopt 14 April 1793 

3 Martha Johanna Margaretha, gedoopt 17 Februari 1795, gehuwd met Fietor 

Hendrik Coetsee 

4 Isabella Johanna Adriana 

5 Hendrika Jacobs, gedoopt 24 Februari 1799 

6 Willem Jacobus, gedoopt 20 October 1801 

7 Hendrik Nicolaas Jacobus, gedoopt 23 October 1803 

8 Christoffel Johannes, gedoopt 12 Mei 1805 

9 Johannes Andries, gedoopt 8 Maart 1807 
10 Harmina Christina, gedoopt 5 Ootober 1810 

(&) 4 Rosa, gedoopt 13 April 1721, gehuwd met Johannes Hendrik Conradie 

5 Johannes, gedoopt 2 Moi 1723, burger te Drakenstein, gehuwd 29 September 1743 met Dina 
Brits 
(c) 1 Susanna Maria, gedoopt 26 Juli 1744, gehuwd 26 November 1769 met Philip Raats, van 
Blankenberg 

2 Maria Sibella, gedoopt 29 Mei 1746, gehuwd met Theodoius de Kooker 

3 Martha Elisabeth, gedoopt 1 September 1748, gehuwd 2 Januari 1761 met Jan Bonseel, 

van Haarlem, hertrouwd (1) 6 December 1778 met Philip Daniel Bicker, van Bendorf, 
(2) 3 April 1791 met Johannes Godlieb Lourens flasholt, van Spadou, (3j met Jacobus 
Fretorius 

4 Johannes, gedoopt 7 November 1751, burger te Stellenbosob, gehuwd 5 April 1789 met 

Maria Magdalena van den Berg, hertrouwd 7 Maart 1802 met Johanna Catharina van 
der Nest, weduwe van Jurgen Meijer 
(d) 1 Dina Susanna, gedoopt 24 Ootober 1790, gehuwd met David Matthijs de Kooker 

2 Anna Maria, gedoopt 19 October 1792 

3 Johannes Hendricus, gedoopt 20 April 1794 

4 Maria Magdalena Johanna, gedoopt 25 Deoember 1796, gehuwd met Johannes 

Hermanns Brits 
6 Petrus Jacobus, gedoopt 12 November 1797, gehuwd met Louisa Johanna van 
Heerden :{7(5 SWAXErOEL.— Vervolg. (e) Sohalk Willem Pctrus, gedoopt 14 Maart 1825 
(c) 5 Pieter, gedoopt 10 Maart 1754 

6 Rudolph, gedoopt 17 Maart 1757, burger te Stellenbosoh, gohawd 2 Mei 1784 met 

Johanna Adriana ran Eck 

7 Dina Alida, gedoopt 3 October 1762, gehnwd met Jaoobna Louw 

8 Johanna Christina, gedoopt 18 Augustus 1765, gehnwd met Philippus Jacobs 

9 Johannes Hendrik, gedoopt 7 October 1770 

(b) 6 Jacobus, gedoopt 25 November 1725, burger te Stellenbosoh, gehuwd 13 October 1748 mot 
Susanna Catharine Rabie, hertrouwd 21 September 1766 met Francina Vosloo, weduwe Tan 
Hans Jurgen Kelber 
(c) 1 Margaretha, gedoopt 28 September 1749, gehuwd met Johannes Carolus Minnie, her- 
trouwd 15 Ootober 1797 met Hendrik Broaker, van Wallonheijm in Duitschland 
2 Pieter, gedoopt 29 October 1751, burger te Swellendam, gehnwd 13 April 1783 met 
Magdalena Gons 
(d) 1 Pieter Jacobus, gedoopt 16 October 1785 

2 Magdalena Susanna, gedoopt 16 September 1787, gehuwd met Pieter Cornolis 

Oosthuijzen 

3 Susanna Magdalena, gedoopt 30 Maart 1790, gehuwd met Johannes Bernhardus 

van der Sohijff 

4 Jacobus Petrus, gedoopt 25 September 1791 

5 Maria Magdalena, gedoopt 4 September 1796, gehuwd met Francois Philippus du 

Toit 

6 Dina Johanna Magdalena, gedoopt 9 Januari 1797, gehuwd met Johannes Jacobus 

du Toit 

7 Catharina Susanna Magdalena, gedoopt 20 Januari 1799, gehuwd met Gideon 

Jacobus Joubert 

8 Jacoba Susanna, gedoopt 15 Februari 1801 

9 Aletta Catharina Jacoba, gedoopt 10 April 1803 

10 Johanna Susanna Magdalena, gedoopt 1 December 1805 

11 Johannes Cornelis Christiaan, gedoopt 5 Januari 1812 

12 Daniel Christoffel, gedoopt 20 Juoi 1817 

(c) 3 Susanna Magdalena, gedoopt 23 September 1753, gehuwd met Jacob Diederiks, her- 
trouwd met Hendrik Johannes Nieuwenhuijzen 

4 Jacobus, gedoopt 25 December 1755 

5 Christiaan, gedoopt 26 Maart 1758 ; burger te Swellendam, gehuwd 25 April 1784 met 

Maria Sibella Swanepoel 
(d) I Judith Catharina, gedoopt 1 October 1785 

2 Jacobus, gedoopt 11 Maart 1787, gehnwd met Johanna Catharina van Tonderen 
(e) Christiaan Hendrik, gedoopt 26 December 1808 
(d) 3 Susanna Catharina Jacoba, gedoopt 13 September 1789 

4 Christiaan Hendrik, gedoopt 6 November 1791 

5 Hendrik Frederik, gedoopt 13 April 1794 

6 Jan Abraham, gedoopt 26 November 1797 

7 Pieter Johannes, gedoopt 11 Augustus 1799, gehuwd 8 Maart 1818 met Catharina 

Elisabeth Swanepoel 

8 Maria Susanna, gedoopt 25 Maart 1804 3// SW AXEPOEL.— 7 Weolg. 

(c) 6 Jan, gedoopt 15 Manrl 1761, burgoi' te SwollenJam, gohuwd 28 December 1783 met 
Johanna da Preez, weduwe van Carolus Mint ie 
(d) 1 Jacobus Johannes, gedoopt 11 October 1785 

2 Johanna Magdalena, gedoopt 29 September 1786 

3 Jan, gedoopt 7 Mei 1788, gehuwd met Anna Maria Elisabeth Bezuidouhout 
(e) 1 Cornelia Maria Sophia, gedoopt 17 Juli 1814 

2 Susanna Catharina, gedoopt 24 Mei 1818 

3 Elsie Maria Sophia, gedoopt 5 Augustus 1822 

4 Anna Maria Elisabeth, gedoopt 22 Juli 1824 

5 Wijnand Frederik Wilhelm, gedoopt 26 November 1820 

6 Johanna Jaooba, gedoopt 12 October 1828 

(d) 4 Johannes Godlieb, gedoopt 25 September 1791, gehuwd hi April 181 1 mot Johanna 
Elisabeth Susanna Gloete 
(e) 1 Anna Elisabeth, gedoopt 5 September 1813 

2 Gerrit Johannes, gedoopt 25 December 1816 

3 Sara Marijna Susanna Judith, gedoopt 27 December 1818 

4 Jan Jacobus, gedoopt 28 April 1820 

5 Johannes Godlieb, gedoopt 8 April 1822 

(d) 5 Pieter Frederik Beijnier, gedoopt 9 October 1792, gehuwd 5 September 1813 met 
Judith Gloete, hertrouwd 4 October 1813 met Johanna Dorothea Goetzer 
(e) 1 Judith, gedoopt 6 November 1814 

2 Johannes Jacobus, gedoopt 17 Jani 1821 
(d) 6 Johannes Christoffel, gedoopt 9 October 1796, gehuwd met Elsie Sophia Maria 
Slabbert 
(e) Petrus Johannes, gedoopt 9 Febrnari 1817 
(b) 7 Hendrik, gedoopt 16 December 1731, burger te Swellendam, gehuwd 23 Maart 1755 met Judith 
van Eeden 
(c) 1 Frederik Hendrik, gedoopt IS April 1756, burger te Stellenbosch, gehuwd 9 November 
1800 met Johanna Adriana Lier 
(d) 1 Judith Jacoba Maria Geertruida Susanna, gedoopt 17 October 1802 

2 Frederik Hendrik, gedoopt 1 December 1805 

3 Hendrina Catharina Maria, gedoopt 12 December 1809 

(c) 2 Pieter Andries, gedoopt 24 Maart 1758, burger te Stellenbosch, gehuwd 1G Mei 1784 met 
Jacoba Johanna Gous 
(d) 1 Houdrik, gedoopt 24 Juni 1785, gehuwd met Helena Magdulcna Poltzer 

(e) Pieter Andries, gedoopt 3 Juli 1809 
(d) 2 Catharina Froderica, gedoopt 15 April 1787, gehuwd met l'iolcr Cornelia Peltzor 
3 Fieter Andries, gedoopt 29 April 1789, burger te Uitenhage, gehuwd 15 Mei 1808 
met Geertruij Magdalena Keijneke 
(e) Pieter Andries Johannes, gedoopt 23 April 1810 
(d) 4 Judith Susanna, gedoopt 26 September 1791 

5 Stephanus Johannes Marthinus, gedoopt 23 Juni 1793 

6 Frpderik Hendrik, gedoopt 6 September 1795 

7 Christiaan Adriaan, gedoopt 26 November 1797 

8 Andries Johannes, gedoopt 26 November 1797 

9 Jan Abraham Christoffel, gedoopt 16 Febrnari 1800 

10 Jacobus Johannes Petrus Cornelia, gedoopt 2 November 18C3 378 SWANEfOEL.— Vcreolg. 

(c) 3 Jan Paul, gedoopt 24 December 1758 

4 Keijntje, gedoopt 30 Augustus 1761, gehuwd met Hendrik Josephus Hartman 

5 Johannes Jacobus, gedoopt 25 December 1762, burger te Swellendam, gehuwd 6 Januari 

1788 met Anna Maria van Zijl 
(d) 1 Johannes Jacobus, gedoopt 1 Juni 1792 

2 Johanna Wilhelmina, gedoopt 28 Maart 1794, gehuwd met Johannes Strijdom 

3 Johannes Jacobus, gedoopt 25 Juni 1798 

4 Anna Maria, gedoopt 31 Ootober 1802 

(cl 6 Maria Sibella, gedoopt 25 December 1764, gehuwd mot Christiaan Swanepoel 

7 Abraham Christoffel, gedoopt 5 October 17G6, burger te Swellendam, gehuwd 1 Decern, 
bcr 1793 met Anna Cornelia van Tonderen 
(d) 1 Hendrik Frederik, gedoopt 18 October 1795 

2 Anna Cornelia, gedoopt 12 Januari 1707 

3 Judith Dorothea, gedoopt 19 Januari 1800 

4 Maria Elisabeth, gedoopt 21 Maart 1803 

5 Abraham Christoffel, godoopt 21 Maart 1803 

G Johanna Catharina, gedoopt 28 September 180G 
(a) 8 Rosa Catharina, gedoopt 8 Ootober 17G9, gehuwd met Johannes Abraham Gerber 
(6) 8 Abraham Christoffel, gedoopt 19 December 1734 940.-SWANEVELDER. De stamvader van deze familie was Jan Jacob Swanevelder, van Utrecht, die 
door de Oost Indische Compagnie als schepen naar Batavia gezonden werd, van waar 
hij naar Znid Afrika kwam. Hij was gehnwd vddr zijne aankomst hier, doch de 
naam van zijne vroirw is ons niet bekend. Hij is alhier hertrouwd 23 December 1781 
met Wilhelmina Maria van der Poel, weduwe van Sebastiaan Falentijn Scheller. 

(b) 1 Jacoba Henrietta, geboren te Batavia, gehuwd 28 April 1793 met kapitein-luitenant ter zee 
Johan Ernst van Ollenhansen, van Saltbommel 
2 Jan Jacob, geboren te Batavia, kapiteiu-luitenant ter zee in dienst der Oost Indische Com* 
pagnie, gehuwd 20 Augustus 1797 met Martha Maria Greeff, hertrouwd omtrent 1802 met 
Maria Elisabeth Seijfert 
(c) 1 Beatrix Wilhelmina, geboren 13 Februari 1799 

2 Jan Jacob Hendrik, geboren 1 Augustus 1800 

3 Martha Louisa Wilhelmina, geboren 25 April 1804 

4 Hendrik Erard, geboren 26 November 1806 

5 Anna Johanna Geertmida, geboren 15 Februari 1809 

G Maria Elisabeth, geboren 24 November 1810, gehuwd met Nicolaas Johannes Ylok 

7 Margaretha Christina, geboren 22 December 1812 

8 Justus Ludolph Christiaan, geboren 24 September 1815 

9 Carolina Johanna Hondrika 941.-SWART. De stamvader van deze familie was Johannes Swart, van Waterland, gehuwd mot 
Margaretha ClaaBen. 

(A) 1 Nioolaas, gehuwd 24 Juli 1712 mot Alotta Yisscr 
(c) 1 Johannes, gedoopt 24 Pobruari 1715 

2 Johannes Jacobus, gedoopt 4 September 1718, gehuwd met Maria Nioraand 
(d) Johanna Jaooba, gedoopt 1 April 1759 
(c) 3 Nioolaas, gedoopt 20 October 1720 

4 Nioolaas, gedoopt 18 Juli 1723 

5 Margaretha, gedoopt 21 Juli 1726 

6 Gerrit, gedoopt 1 Octobor 1730, burger te Stollenbosch, gehuwd 13 Moi 1764 mot Johanna 

Adriana Appel 

7 Petrus, gedoopt 1 October 1730 

(b) 2 Johannes, gehuwd 29 Januari 1719 met Zacharia Niemand 

(c) 1 Cornelia, gedoopt 4 Pebruari 1720, gehuwd met Hendrik Gildenhuijzen 

2 Johannes, gedoopt 24 Augustus 1721, burger te Stellenbosch, gehuwd met Maria Eranoina 
Meijhuijzen, hertrouwd 1 September 1765 met Johanna le Rous 
(d) 1 Geertruij, gedoopt 28 December 1750, gehuwd mot Jan Barend van Blork 
hertrouwd met Hendrik Badonliorst 

2 Jan Andries, gedoopt 13 April 1755 

3 Jacobus Michiel, gedoopt 20 Maart 1757, burger to Stollenbosch, gehuwd 5 April 

1789 mot Maria Susanna van Doventcr 
(ft) 1 Maria Francina, gedoopt 19 September 1790 

2 Gerrit, gedoopt 20 November 1791 

3 Maria Susanna, gedoopt 19 Januari 1791 

4 Magdalena Wilhelmina, gedoopt 9 Pobruari 1800 

5 Johanna Alberta, gedoopt 9 Fcbruari 1800 

6 Geertruida Jacoba, gedoopt 28 Pobruari 1802 

7 Zacharia Elisabeth, gedoopt 20 Mci 1 804 

8 Jacoba Hendrika, gedoopt 13 November 1808 

9 Johannes, gedoopt 28 April 1811 

(rf) 4 Zacharia, gedoopt 10 Pebmari 1760, gehuwd met TVesscl "Wossols 

5 Maria, gedoopt 26 September 1762, gehuwd met Jacobus Johannes Swart 

6 Geertruij Helena, gedoopt 21 September 1706 

(r) 3 Jacobus, gedoopt 1 Augustus 1723, burger to Stellenbosch, gehuwd 20 April 1712 met 
Elisabeth Pieterso 380 SWATH 1 .— Ten-ohj. (d) 1 Alida, gedoopt ointrcnt 1745, gehuwd met Cornells Uijs 

2 Jacoba Margaretha, gedoopt 28 December 1749, gehuwd met Pieter Swart 

3 Elisabeth Helena, gedoopt 11 April 1761, gehuwd met Matthijs Appel 

4 Jacobus Nicolaas, gedoopt 2 Maart 1755, burger te Stellenbosoh, gehuwd 14 

November 1779 mot Johanna Swart 
(c) 1 Jucobus Nicolaas, gedoopt 12 November 1780, burger te Swellendam, 
gehuwd 4 Juli 1802 met Johanna Wilhelmina Moolman 
( /) 1 Johanna Wilhelmina, gedoopt 24 April 1803 

2 Jacobus Nicolaas, gedoopt 17 Februari 1805 

3 Folrus Lafras, gedoopt 23 December 1809 
l<?) 2 Johannes Faulus, gedoopt 29 Maart 1782 

3 Elsabe Hcndrina, gedoopt 11 Januari 1784, gehuwd met Johannes Gcrhardus 

Uijs 

4 Gcrhardus Jacobus, gedoopt 17 Juli 1785 

5 Pctrus Hermanus, gedoopt 25 December 1787, gehuwd met Anna Margaretha 

Swart 
(/) Sophia Margaretha, gedoopt 28 Juni 1818 
(c) 6 Elisabeth Helena, gedoopt 25 December 1790 

7 Johanna Catharina, gedoopt 1 Juli 1792, gehuwd met Johannes Joachimus 

Swart 

8 Margaretha Maria, gedoopt 16 Februari 1794, gehuwd met Jacobus Malan 

9 Daniol Johannes, gedoopt 18 October 1795, gehuwd met Sara Johanna 

Swart 
(/) 1 Jacobus Nicolaas, gedoopt 14 Maart 1819 

2 Elisabeth Catharina, gedoopt 11 Februari 1821 

3 Johannes Nicolaas, gedoopt 26 December 1822 

(e) 10 Hermanus Bornhardus, gedoopt 20 September 1797, gehuwd met Cornelia 
Hester Moolman 
(/) 1 Jacobus Nicolaas, gedoopt 27 Januari 1822 

2 "Wosscl Hondrik, gedoopt 27 Juli 1823 

3 Hermanus Bernhardus, gedoopt 3 October 1824 

(c) 11 Hcndrina Pctronella, gedoopt 13 Januari 1799, gehuwd met Johannes 
Lourons 
12 Nicolaas Jacobus, gedoopt 4 Ootober 1801, gehuwd met Marijna Susanna du 
Toit 
(/) 1 Jiicobus Nicolaas, gedoopt 6 Juli 1823 

2 Francois Daniel, gedoopt 20 November 1825 
(e) 13 Gcrhardus Jacobus, gedoopt 9 September 1804 
(tl) 5 Johannes Paulus, gedoopt 21 Maart 1762, burgor te Stellenbosch, gehuwd 15 
Januari 178G met Aletta Maria Nol, hcrtrouwd mot Jacoba Maria Blom 
00 1 Jacobus Nicolaas, gedoopt 2 October 1789 
2 Jacobus Nicolaas, gedoopt 29 December 1805 
00 6 norm-inn* Potms, godoopt 14 October 1704 381 SWART.— Vervolg. 

(c) 4 Nicolaas, godoopt 1 October 1721, burger to Stellenboseli, goliuwd mot Geertruij Brits, 
hertrouwd in April 1769 mot Jacomina Beijers 
(d) 1 Johannes Bernkardus, gedoopt 19 April 1750, burger te Stellenboseli, gehuwd 14 
April 1776 mot Luijtje Swart 
(e) 1 Goertruida Jacomina, gedoopt 23 Augustus 1778, gehuwd met Johannes 
Wilhelmus Wesscls 
2 Johannes Bernhardus, gedoopt 15 April 1781, gehuwd met Judith Magdalena 
Groenowald 
(/) 1 Johannos Bornhardus, gedoopt 19 Mei 1811 

2 Susanna Elisabeth, gedoopt 7 Maart 1813 

3 Coenraad Johannes, godoopt 26 Februari 1815 

4 Christoffel Johannes, godoopt 29 Maart 1818 

5 Luijtje Geertruij Jacomina, gedoopt 9 Juli 1820 

6 Judith Susanna Magdalena, gedoopt 1 December 1822 

7 Susanna Elisabeth Jacoba, gedoopt 6 Februari 1825 

(fi) 3 Nioolaas Gerhardus, gedoopt 6 Juli 1783, gehuwd met Johanna Maria Maree 
(/) 1 Luijljo Margarotha Johanna, gedoopt 1 October 1809 

2 Anna Jacoba, gedoopt 21 April 1811 

3 Clasina Goertruida Susanna, gedoopt 14 Maart 1813 

4 Nicolaas Gerhardus, godoopt 2 April 1815 

(e) 4 Elsabe Maria, gedoopt 25 November 1787, gehuwd met Cornolis Jacob Swart 
5 Cornolis Jacob, gedoopt 21 April 1793, gehuwd met Jacomina Geertruida 
Swart 
(/) 1 Christina Geertruij, gedoopt 7 Januari 1816 

2 Johannes Bornhardus, godoopt 20 Juli 1817 

3 Cornelia Johanna, gedoopt 15 Augustus 1819 

4 Geertruij Maria Margaretha, gedoopt 14 October 1821 

5 Nicolaas Johannes Gorhardus, gedoopt 5 October 1823 

6 Luijtje Maria Jacoba Fetronella, gedoopt 16 October 1825 

(d) 2 Cornells, gedoopt 14 November 1751, burger te Stellenbosoh, gehuwd 30 October 
1774 met Sara Swart 
(a) 1 Nicolaas Bornhardus, gedoopt 26 November 1775, burger te Stellenbosoh, 
gehuwd 2 November 1800 met Maria Magdalena Maree 
(/) 1 Sara Elsabe, gedoopt 20 September 1801 

2 Elisabeth Johanna, gedoopt 18 Maart 1804 

3 Cornells Nicolaas, gedoopt 18 Mei 1806 

4 Maria Magdalena, gedoopt 12 Maart 1810 

5 Johannes Pctrus Daniel, gedoopt 1 Maart 1812 

6 Nicolaas Marthinus "Wilhelmus, gedoopt 19 Juni 1814 

7 Sophia Goertruida, gedoopt 10 Augustus 1817 

8 Geertruida Margaretha, gedoopt 27 Januari 1822 

9 Johanna Maria, gedoopt 17 October 1824 

10 Nicolaas Fctrus Johannes, gedoopt 15 Juli 1828 3*2 SWART.— Vervolg. (e) 2 Elsabe, gedoopt 16 Februari 1777 

3 Johannes, gedoopt 4 October 1778, burger te Stellenbosoh, gehuwd 6 April 
1800 met Hendrina Wilhelrnina Havinga 
(/) 1 Cornelis Jacob, gedoopt 20 September 1801 

2 Barend Hermanus, gedoopt 30 September 1803 

3 Johannes Jacobus, gedoopt 25 Augustus 1805 

4 Johannes Jacobus Nicolaas, gedoopt 4 December 1808 

5 Sara Fetronella Magdalena, gedoopt 14 April 1811 

6 Hendrina Jacoba, gedoopt 9 Mei 1813 

7 Nicolaas Jacobus, gedoopt 24 December 1815 

8 Maria Magdalena Johanna, gedoopt 19 Juli 1818 

9 Geertruida Cornelia Susanna, gedoopt 15 October 1820 

10 Miohiel Daniel Hermanus, gedoopt 17 November 1822 

11 Susanna Johanna Barendina, gedoopt 6 Januari 1828 

(e) 4 Geertruij Jacomina, gedoopt 31 October 1779, gehuwd met Johannes 
Jacobus Swart 

5 Geertruida Jacomina, gedoopt 9 September 1781 

6 Sara Maria, gedoopt 14 Maart 1784 

7 Cornells Jacob, gedoopt 23 December 1785, gehuwd met Susanna Elisabeth 

Otto 
(/) 1 Michiol Daniel Otto, gedoopt 18 Juli 1824 
2 Cornelis Hermanus, gedoopt 25 Juni 1826 
(e) 8 Luijtje Petronella, gedoopt 21 Maart 1788 

9 Jacobus Gerhardus, gedoopt 30 Soptembor 1790, gehuwd met Susanna 
Elisabeth Swart 
(/) 1 Cornelis Daniel, gedoopt 10 Januari 1819 

2 Nicolaas Johannes Fetrus, gedoopt 15 October 1820 

3 Sara Petronella Maria, gedoopt 7 Augustus 1825 

4 Barend Hermanus, gedoopt 26 October 1828 

(e) 10 Petrus Daniel, gedoopt 22 Juli 1792, gehuwd met Susanna Geertruij 
Havinga 
(/) 1 Cornelis Jacob, gedoopt 9 October 1814 

2 Barend Hermanus, gedoopt 11 Mei 1817 

3 Petrus Barend, gedoopt 4 April 1819 

4 Sara Jacomina Geertruida, gedoopt 14 Ootober 1821 

5 Maria Christina, gedoopt 14 September 1823 

6 Lucas Marthinus Jacobus, gedoopt 23 October 1825 

7 Susanna Jacoba, gedoopt 30 Maart 1828 
(e) 11 Maria Margarotha, gedoopt 10 Augustus 1794 

12 Jacomina Geertruida, gedoopt 14 April 1797 

13 Hans Jacob, gedoopt 3 Ootober 1802 

(d) 3 Jacobus, gedoopt 1 Juli 1753, burger te Swellendum, gehuwd 10 Augustus 1788 
met Susanna Maria "Weasels 383 SWABT.— Vervolg. (e) 1 Petrus Hennanus, gedoopt 20 September 1789 

2 Johannes Nicolaas, gedoopt 2 Augustus 1795 

3 Jacobus Nicolaas, gedoopt 20 Augustus 1797 

4 Cornelia Isabella, gedoopt 6 Juli 1800 

5 Jacoba Margaretha, gedoopt 16 April 1802 

6 Johannes "Wilhelmus, gedoopt 22 Juli 1804 
(d) 4 Maria Magdalena, gedoopt 2 Maart 1755 

5 Zacharia, gedoopt 20 Maart 1757 

6 Geertruij, gedoopt 15 October 1758, gchuwd met Pietor Swart 

7 Nioolaas, gedoopt 12 October 1760, burger te Stellenbosch, gehuwd 17 April 1785 

met Christina Geertruida Gildenhuijzen 
(e) 1 Nicolaas, gedoopt 20 Juli 1786 

2 Christina Magdalena, gedoopt 14 September 1788, gchuwd mot Lucas 

Marthinus Havinga 

3 Barend, gedoopt 14 November 1790, gehuwd in November 1812 met Gosina 

Johanna Marais 
(/) 1 Anna Jacoba Helena, gedoopt 17 December 1815 

2 Christina Geertruida Petronella, gedoopt 7 December 1817 

3 Helena Christina Maria, gedoopt 4 Februari 1821 

4 Johannes Petrus, gedoopt 13 October 1822 
(e) 4 Geertruida, gedoopt 22 September 1793 

5 Maria Margaretha, gedoopt 22 November 1795 

6 Jacomina Geertruida, gedoopt 15 October 1798 

7 Susanna Elisabeth, gedoopt 4 Ootober 1801 

8 Johannes Petrus, gedoopt 2 September 1804 

9 Anna Dorothea Magdalena, gedoopt 13 December 1807 

10 Nicolaas Johannes Bernhardus, gedoopt 20 September 1809 
(d) 8 Cornelia, gedoopt 12 September 1762, gehuwd met Coenraad Metzler 

9 Hans Jacob, gedoopt 22 Juli 1764, burger te Swellendam, gchuwd 5 Juli 1789 met 
Elisabeth Christina Weasels, hertrouwd 23 September 1804 met Christina 
Magdalena Pas, weduwe van Jurgen Wessels 
(e) 1 Hans Jacob, gedoopt 10 Augustus 1794 

2 Margaretha Maria, gedoopt 16 October 1796 

3 Nicolaas Johannes, gedoopt 21 Juli 1799 

4 Wessel Cornells, gedoopt 4 October 1801 

5 Geertruij Johanna, gedoopt 26 December 1803 

6 Hans Jacob, gedoopt 14 September 1806 

7 Jurgen Johannes, gedoopt 14 September 1806 

8 Hans Jurgen, gedoopt 2 October 1808 

(d) 10 Maria Magdalena, gedoopt 13 April 1766, gehuwd met Cornelis de Kock 

11 Dina Margaretha, gedoopt 24 April 1768, gehuwd met Jan van der 

Hoeven 

12 Margaretha 384 SWAM.—Vervottf. 

(c) 5 Catharina Elisabeth, gcdoopt 19 October 1727, golnmd met Pietcr Moolinan, hcrtrouwd 
met Hans Jurgeu Linde 

6 Wilhelmina, gedoopt 6 November 1729 

7 Gerrit, gedoopt 30 Juli 1731 

8 Maria Susanna, gedoopt 29 November 1733, gchuwd met Gerrit van Dcvcntcr 

9 Micbiel Hendrik, gedoopt 14 October 1736 

10 Hondrik, gedoopt 7 December 1738, burger te Stellcnbosch, gchuwd 16 December 1759 
met Maria du Plessis 
(d) 1 Johannes, gedoopt 1 Februari 1761, burger to Stellcnbosch, gehuwd 23 November 
1783 met Susanna Elisabeth Gildenhuijzen 
(e) 1 Hendrik Johannes, gedoopt 5 Februari 1786, gchuwd mot Catharina 
Elisabeth Johanna Blomerus 
(/) 1 Johannes Petrus, gedoopt 10 Februari 1811 

2 Zacharias Blomerus, gedoopt 6 Juli 1814 

3 Hendrik "Willem Jacobus, gedoopt 28 Januari 1816 

4 Catharina Elisabeth Christina, gedoopt 11 Januari 1818 

5 Hendrik Willem Jacobus, gedoopt 31 Maart 1822 

6 Susanna Elisabeth Elsabe, gedoopt 24 Maart 1824 

(e) 2 Barend, gedoopt 7 October 1787, gehuwd in Juni 1812 met Helena 
Catharina Wesscls 
(/) 1 Johannes Petrus, gedoopt 6 Juni 1813 

2 Sara Johanna, gedoopt 2 Juli 1815 

3 Wijnand Gabriel, gedoopt 2 November 1817 

4 Susanna Elsabe Elisabeth, gedoopt 23 Juli 1820 

5 Helena Maria Catharina, gedoopt 13 October 1822 

(e) 3 Johannes Petrus, gedoopt 17 Januari 1790, gchuwd met Elsabe Maria 
Swart 
(/) 1 Sophia Margaretha Cornelia, gedoopt 27 Januari 1822 

2 Susanna Elisabeth Elsabe, gedoopt 22 October 1823 

3 Cornelia Goertruij, gedoopt 19 Februari 1826 

4 Elsabe Maria, gedoopt 17 Augustus 1828 

(c) 4 Jurgeu Johannes, gedoopt 19 Februari 1792, gchuwd met Pctronclla 
Johanna Fourio 
(/) 1 Johannes Petrus, gedoopt 7 Maart 1819 

2 Philip Coenraad, gedoopt 15 October 1820 

3 Petronella Hendrika Catharina, gedoopt 4 Mei 1823 

4 Jurgen Johannes Jacobus, gedoopt 2 October 1825 
(e) 5 Maria Magdalcua, gedoopt 12 Januari 1794 

6 Christina Magdalena, gedoopt 6 September 1795 

7 Susanna Maria, gedoopt 12 September 1^98 
(rf) 2 Geortruij, gedoopt 14 November 3762 

3 Zacharia, gedoopt 22 Juli 1764 

4 Geertruij, gedoopt 15 April 1770 38.*) SWART.— Vervolg. (c) 11 Diederik, gedoopt 8 Januari 1741 
12 Margaretha, gedoopt 17 Maart 1743 
(i) 3 Fieter, gehuwd 15 Juni 1721 met Sara du Buis 

(c) 1 Johannes, gedoopt 22 Maart 1722, burger te Stellenbosch, gehuwd 19 Juli 1750 mot 
Elsabe Jansen 
(d) 1 Luijtje, gedoopt 23 Mei 1751, gehuwd met Johannes Bcrnhardus Swart 

2 Petrus, gedoopt 25 Pebruari 1753, burger te Stollenbosch, gehuwd met Geertruida 
Swart 
(e) 1 Dirk Hermanus, gedoopt 31 Januari 1773, burger te Stellenbosch, gehuwd 
30 September 1804 met Maria Catharina Swart 
(/) 1 Maria Catharina, gedoopt 5 October 1806 

2 Pieter Jacobus, gedoopt 3 September 1809 

3 Jaooba Margaretha, gedoopt 20 October 1811 

4 Elisabeth Helena, gedoopt 22 Augustus 1813 

5 Dirk Hermanus, gedoopt 19 November 1815 

6 Daniel Andries, gedoopt 8 Pebruari 1818 

7 Susanna Johanna, gedoopt 1 Decomber 1819 

8 Jacobus Nioolaas, gedoopt 27 Januari 1822 

9 Johannes Cornelis, gedoopt 13 Maart 1825 
10 Catharina Susanna, gedoopt 9 September 1827 

(e) 2 Johannes Jacobus, gedoopt 17 Augustus 1777, burger te Stellenbosch, 
gehuwd 26 April 1801 met Geertruij Jacomina Swart 
(/) 1 Petrus Hendricus, gedoopt 1 October 1802 

2 Sara, gedoopt 21 October 1804 

3 Geertruida Elisabeth, gedoopt 3 April 1808 

4 Cornelis Jacob, gedoopt 22 April 1810 

5 Cornelis Johannes, gedoopt 1 September 1811 

6 Johannes Cornelis, gedoopt 9 October 1814 

7 Elsabe, gedoopt 13 Juli 1817 

8 Nioolaas Daniel, gedoopt 7 Mei 1820 

(e) 3 Nioolaas, gedoopt 4 October 1778, gehuwd met Johanna Susanna Groene- 
wald 
(/) 1 Maria Magdalena Geertruida, gedoopt 13 December 1807 

2 Coenraad Barend Johannes, gedoopt 29 Maart 1812 

3 Christina Magdalena Geertruida, gedoopt 30 Moi 1813 

4 Johanna Marthina Christina Susanna, gedoopt 13 .Augustus 1815 

5 Christina Geertruida Johanna, gedoopt 14 October 1821 

6 Coenraad Johannes Petrus, gedoopt 1 Augustus 1824 

(e) 4 Elsabe, gedoopt 26 November 1780, gehuwd met Barend Gildonhuijzen 
6 Petrus Hendricus, gedoopt 21 December 1783, gehuwd met Johanna Alida 
Delport 
(/) 1 Petrus Elijnmens Beens, gedoopt 22 Mei 1814 

2 Johanna Petronella Susanna, gedoopt 22 December 1816 386 SWART.— Vervolg. (/) 3 Goortruida Christina Susanna, gcdoopt 25 April 1819 

4 Michiol Lourcns Frodcrik, gedoopt 3 December 1820 

5 Anna Helena, gcdoopt 16 Maart 1823 

6 Hans Lourcns, gedoopt 17 Juli 1825 

7 Maria Hendrina Barendina, gedoopt 9 September 1827 

(e) 6 Cornelis Jacob, gedoopt 12 Maart 1786, gehuwd met Elsie Maria Swart 
(/) 1 Sara Johanna, gedoopt 4 December 1808 
2 Luijtje Johanna, gedoopt 4 December 1808 

8 Elsabe Maria, gedoopt 26 December 1810 

4 Cornelis Jacob, gedoopt 20 November 1814 

5 Geertruida Jacomina, gedoopt 9 Mei 1819 
(e) 7 Geertruij, gedoopt 25 November 1787 

8 Luijtje Petronella, gedoopt 20 November 1791 

9 Hans Jacob, gedoopt 30 Maart 1794 

10 Daniel, gedoopt 29 Januari 1797, gehuwd met Catharina Johanna 
Swart 
(/) 1 Elisabeth Catharina, gedoopt 7 November 1819 
2 Geertruida Susanna, gedoopt 29 Juli 1821 
(e) 11 Maria Magdalena, gedoopt 30 November 1798 
12 Gerhardus Jacobus, gedoopt 20 September 1800 
(d) 3 Johannes Joachimus, gedoopt 24 November 1754, burger te Stellenbosch, gehuwd 8 
Februari 1778 mot Maria Magdalena Brils 
(e) 1 Johannes Joachimus, gedoopt 7 Februari 1779 

2 Cornelia Susanna, gedoopt 7 October 1781, gehuwd met Petrus Lafras 

Moolman 

3 Elsabe Luijtje, gcdoopt 15 Februari 1784, gehuwd met Jurgen Johannes 

Gildenhuijzen, hertrouwd met Johannos Swart 

4 Hans Jacob, gedoopt 9 Februari 1786, gehuwd met Catharina Elisabeth 

Moolman 
(/) 1 Johannes Joachimus, gedoopt 6 Juli 1806 

2 Hans Jacob, gedoopt 17 April 1808 

3 Petrus Jacobus, gedoopt 4 Maart 1810 

4 Barend Nicolaas, gedoopt 29 December 1811 

6 Jurgen Johannes Zacharias, gedoopt 29 Augustus 1813 

6 Anna Christina Elisabeth, gedoopt 2 April 1815 

7 Maria Magdalena, gedoopt 12 Januari 1817 

8 Jacobus Philippus, gedoopt 10 Januari 1819 

9 Catharina Elisabeth, gedoopt 6 Mei 1821 

10 Louis Johannes, gedoopt 21 April 1822 

11 "Wessel Johannes, gedoopt 25 Februari 1824 

12 Dirk Cornells, gedoopt 10 Mei 1825 
(e) 5 Maria Magdalena, gedoopt 3 October 1788 

6 Petrus Jacobus, gedoopt 30 September 1790 m SWART.— Vervolg. (e) 7 Maria Magdalena, gedoopt 27 November 1791 
8 Sara Johanna, gedoopt 7 Maart 1794 
(d) 4 Johanna Angenita, gedoopt 2 Februari 1755 

5 Sara, gedoopt 81 October 1756, gehuwd met Cornells Swart 

6 Potronella, godoopt 12 November 1758, gehuwd met Philip Fourio 

7 Daniel, gedoopt 13 April 1760, burger le Stollenbosoh, gehuwd 24 April 1803 met 

Maria Magdalena Maree, weduwe van Barend Gildenhuijzen 
(e) 1 Anna Margaretha, gedoopt 22 April 1804 

2 Johannes Daniel, gedoopt 22 April 1810 
8 Lucas Marthinus, gedoopt 17 Mei 1812 

4 Maria Magdalena, gedoopt 20 Februari 1814 

5 Sophia Geertruida, gedoopt 4 Februari 1816 

6 Daniel Jacobus, gedoopt 21 December 1817 

7 Geertruij Hendrina, gedoopt 17 October 1819 

8 Margaretha Johanna, gedoopt 14 October 1821 

9 Jurgen Fetrus Gerhardus, gedoopt 26 September 1824 

(<2) 8 Johanna, gedoopt 15 November 1761, gehuwd met Jacobus Nicolaas Swart 
9 Elsabe, gedoopt 25 September 1763, gehuwd met Cornelis Jan Lourens 

10 Hendrina, gedoopt 14 April 1765, gehuwd met Eendrik Albertus Swart 

11 Margaretha Maria, gedoopt 23 November 1766, gehuwd met Hendrik Jacobus 

Lourens 

12 Gerhardus Jacobus, gedoopt 26 Maart 1769 

13 Jacobus Johannes, gedoopt 28 October 1770, burger te Stellenbosoh, gehuwd 10 

Februari 1793 met Sophia Margaretha Maree, hertrouwd 16 October 1803 met 
Cornelia Geertruij Gildonhuijaon 
(r) 1 Johannes Joachimus, gedoopt 4 Januari 1795, gehuwd met Johanna 
Catharina Swart 
(/) 1 Jacobus Johannes, gedoopt 8 Februari 1818 

2 Johanna Catharina Hendrika, godoopt 3 October 1819 

3 Jacobus Nicolaas, gedoopt 25 Augustus 1822 

(e) 2 Anna Margaretha, godoopt 25 December 1796, gehuwd met Petrus 
Hermanus Swart 

3 Elsabe Maria, gedoopt 26 December 1798 

4 Lucas Marthinus, godoopt 5 Juli 1801 

5 Johannes Albertus, gedoopt 18 Augustus 1805 

6 Jacobus Nicolaas, godoopt 12 September 1807 

7 Johanna Magdalena, gedoopt 2 Juli 1809 

8 Cornelia Geertruida, gedoopt 28 April 1811 

9 Sophia Margaretha, gedoopt 18 Juli 1813 

10 Petrus Hermanus, godoopt 4 Februari 1816 

11 Hendrik Lucas, gedoopt 3 Januari 1819 

12 Daniel Gerhardus, gedoopt 14 October 1821 

(c) 2 Margaretha, gedoopt 23 Januari 1724, gehuwd met Pieter "Wjese 388 SWART.— Vervolg. 

(e) 3 Piolcr, godoopt 9 Juni 1726, burger te Stcllenbosoh, gehuwd met Maria Catharina Buree, 
hertrouwd 2 November 1766 met Jacoba Margaretha Swart 
(d) 1 Petrus Gerhardus, gedoopt 15 Juli 1753 

2 Johannes Nicolaas, gedoopt 6 October 1754, burger te Stellenbosch, gebuwd 1 
Pebruari 1778 met Elisabeth Catharina Blom 
(e) 1 Petrua Johannes, gedoopt 28 Maart 1779, gehuwd met Maria Johanna 
Taljard 
(/) 1 Dina Elisabeth, godoopt 13 November 1808 

2 Johannes Nicolaas, gedoopt 25 December 1810 

3 Elisabeth Catharina, gedoopt 1 Januari 1813 

4 Maria Johanna, gedoopt 7 Mei 1815 

5 Johanna Catharina, gedoopt 21 September 1817 

6 Louis Cornells, gedoopt 2 Januari 1820 

7 Petrus Johannes, gedoopt 8 April 1822 

(e) 2 Johanna Catharina, gedoopt 2 September 1781, gehuwd mot Lourens 
Badenhorst 
3 Johannes Gerhardus, gedoopt 3 October 1783, gehuwd met Catharina 
Elisabeth Lourens 
(/) 1 Johannes Nicolaas, gedoopt 2 Juli 1809 

2 Matthijs Johannes, gedoopt 11 October 1812 

3 Petrus Johannes, gedoopt 25 September 1814 

4 Jacobus Nicolaas, gedoopt 15 Pebruari 1818 

5 Catharina Elisabeth Johanna, gedoopt 29 April 1820 

6 Dirk Cornells, gedoopt 21 Juli 1822 

(e) 4 Maria Johanna, gedoopt 20 Augustus 1786, gehuwd met Petrus Johannes 
Moolman 
5 Jacobus Nicolaas, gedoopt 3 October 1788, gehuwd in November 1812 met 
Anna Margarotha Blom 
(/) 1 Adriana Alborta, gedoopt 2 Januari 1814 

2 Johannes Nicolaas Gerhardus, gedoopt 3 September 1815 

3 Elisabeth Catharina Petronella, gedoopt 6 April 1817 

4 Anna Margaretha, gedoopt 28 Pebruari 1819 

5 Jacobus Nicolaas, gedoopt 10 Pebruari 1822 

(a) 6 Elisabeth Catharina, gedoopt 13 Maart 1791, gehuwd met Dirk Cornelia 
Taljard 
7 Ilcndrik Albortus, gedoopt 20 October 1793, gehuwd met Susanna Hermina 
Klijnsmit 
(/) 1 Maria Catharina, gedoopt 5 Maart 1815 

2 Elisabeth Catharina Jacoba, gedoopt 5 Ootobor 1817 

3 Johannes Nicolaas, gedoopt 24 October 1819 

4 Adriaan Hondrik, gedoopt 11 November 1821 
(p) 8 Matthijs Lourens, gedoopt 31 Augustus 1795 

9 Catharina Johanna, gedoopt 1 Juli 1798, gehuwd met Daniel Swart 380 STV T A"BT.— Vervolg. (e) 10 Susanna Johanna, gedoopt 6 Juli 1800, gohuwd met Daniel Johannes Swart 
11 Jacoba Margarctha, gedoopt 26 December 1802, gehuwd met Cornelia Janse 
Taljard 
(d) 3 Jacobus Johannes, gedoopt 22 Augustus 1756, burger te Stellenbosoh, gehuwd 22 
April 1781 met Maria Swart 
(e) 1 Maria Catharina, gedoopt 25 Augustus 1782, gehuwd met Dirk Hermanus 
Swart 

2 Christina Magdalena, gedoopt 1 Ootober 1784, gehuwd met Matthijs 

Johannes Taljard 

3 Jacobus Nicolaas, gedoopt 24 September 1786, gehuwd met Maria Elisabeth 

Swart 
(/) 1 Jacobus Johannes, gedoopt 1 Ootober 1809 
2 Hendrik Albcrtus, gedoopt 7 Juli 1811 
8 Johannes Bernhardus, gedoopt 24 April 1813 

4 Fetrus Arnoldus Gerhardus, gedoopt 24 September 1815 

5 Hendrina Elsabe Johanna, gedoopt 18 October 1818 

6 Matthijs Johannes, gedoopt 26 December 1820 

7 Maria Elisabeth, gedoopt 26 December 1822 

(e) 4 Hendrik Albertus Jacobus, gedoopt omtrent 1788, gehuwd met Sara 
Johanna Matthee 
(/) 1 Hendrik Albertus Jacobus, gedoopt 14 Februari 1819 
2 Abraham Jacobus, gedoopt 5 Augustus 1821 
(e) 5 Jacoba Petronella, gedoopt 5 Februari 1792, gehuwd met Johannes 
Gerhardus Lourens 

6 Johanna Catharina, gedoopt 24 Augustus 1794 

7 Stephanus Andries, gedoopt omtrent 1798, gehuwd met Susanna Magdalena 

Kuun 
(/) Johannes Jacobus, gedoopt 8 December 1822 
(e) 8 Fetrus Arnoldus, gedoopt 5 Maart 1803 
(d) 4 Catharina Johanna, gedoopt 29 Januari 1758, gehuwd met Johannes Matthijs 
Lourens 
5 Daniel Johannes, gedoopt 28 October 1759, burger te Stellenbosoh, gehuwd 10 
October 1784 met Maria Elisabeth van Zijl 
(p) 1 Cornelia Margaretha, gedoopt 5 October 1787, gehuwd met Abraham 
Jacobus le Boux 
2 Fieter Charl Gerhardus, gedoopt 9 Juni 1793, gehuwd 5 Juli 1818 met 
Susanna Petronella Margaretha Kuun 
(/) Catharina, gedoopt 26 December 1820 
(e) 3 Frederik Jacobus, gedoopt 2 Augustus 1795 

4 Maria Catharina, gedoopt 8 April 1798, gehuwd met Fieter Christiaan Jonker 

5 Daniel Johannes, gedoopt 13 Februari 1801, gehuwd 7 Mei 1820 met Alida 

Maria Gunter 
(/) Elizabeth Helena Jacoba, gedoopt 19 Augustus 1821 300 SWART.— Vervolg. («) 6 Jaooba Margaretha, gedoopt 27 Juni 1802 

7 Johannes Cornelia, gedoopt 27 November 1803 

8 Gideon Georg, gedoopt 9 Juni 1805 
(<T) 6 Sara Johanna, gedoopt 23 Januari 1763 

7 Hendrik Albertus, gedoopt 30 September 1764, burger te Stellenbosch, gehuwd 15 
Januari 1786 met Hendrina Swart 
(e) 1 Fetrus Jacobus, gedoopt 24 September 1786 

2 Johannes Bernhardus, gedoopt 3 Augustus 1788, gehuwd 2 November 1806 
met Lavina Catharina Matthee 
(/) 1 Hendrik Albertus, gedoopt 17 April 1808 
2 Susara Johanna, gedoopt 5 Augustus 1810 
8 Hendrina, gedoopt 1 Januari 1813 

4 Abraham, gedoopt 1 Januari 1815 

5 Johannes Bernhardus, gedoopt 30 Maart 1817 

6 Lavina Catharina, gedoopt 14 Februari 1819 

7 Maria Elisaboth, gedoopt 6 Mei 1821 

(«) 8 Maria Elisaboth, gedoopt 7 Maart 1790, gehuwd mot Jacobus Nicolaas 
Swart 

4 Elsabe Cornelia, gedoopt 16 September 1792, gehuwd met Matthijs Johannes 

Lourens 

5 Hendrik Albertus, gedoopt 2 Mei 1796 

6 Fetrus Gerhardus, gedoopt 1 Juli 1798 

7 Hendrina Elsabe, gedoopt 6 Juli 1800 

8 Jacobus Johannes, gedoopt 23 December 1804 

(d) 8 Nicolaas, gedoopt 7 Februari 1768, burger te Stellonbosch, gehuwd 22 April 1804 
met Elisabeth Maria Foggenpoel 
(e) 1 Elisabeth Carolina, gedoopt 17 Februari 1805, gehuwd met Wessel Jacobus 
"Weasels 

2 Fetrus Blomerus, gedoopt 15 Maart 1807 

3 Fhilippus Johannes, gedoopt 24 October 1808 

4 Geertruida Maria Jaooba, gedoopt 26 Augustus 1810 

5 Willem Fieter, gedoopt 15 Juli 1812 

6 Stephanus Buissinne, gedoopt 14 Maart 1817 

7 Andrietta Carolina Marthina, gedoopt 13 October 1822 

8 Maria Magdalona, gedoopt 23 October 1825 
(cQ 9 Hermanns Johannes, gedoopt 17 September 1769 

10 Elisabeth Helena, gedoopt 22 October 1775, gehuwd met Dirk Cornelis Uijs 

11 Fieter, gedoopt 18 Januari 1778, burger te Stellenbosch, gehuwd 17 Maart 1799 

met Catharina Elisabeth Blom 
(e) 1 Fieter, gedoopt 4 Ootober 1801 

2 Johannes Nicolaas, gedoopt 26 December 1802, gehuwd met Geertruij 
Johanna Swart 
(/) Pieter, gedoopt 5 October 1828 ,M SWART.— Vervolg. (e) 3 Jacoba Margaretha, godoopt 18 Augustus 1805 

4 Picter, gedoopt 27 December 1807 

5 Jacobus Nicolaas, gedoopt 11 Augustus 1811 

6 Johanna Catharina, gedoopt 12 Maart 1815 

7 Catharina Elisabeth, gedoopt 18 October 1818 

8 Matthijs Johannes, gedoopt 14 October 1821 

(d) 12 Jan Cornells, gedoopt 24 Maart 1780, gehuwd met Susanna Dorothea Gildenhuijzen 
(e) 1 Geertruij Johanna, gedoopt 31 Maart 1807 

2 Jacoba Margaretha, gedoopt 25 Juli 1808 

3 Fieter Johannes, gedoopt 29 October 1809 

4 Susanna Dorothea, gedoopt 9 Juni 1811 

5 Hendrik Jacobus, gedoopt 4 October 1812 

6 Elisabeth Helena, gedoopt 17 April 1814 

7 Cornelia Margaretha, gedoopt 7 Januari 1816 

8 Johannes Cornells, gedoopt 18 Januari 1818 

9 Jacobus Nicolaas, gedoopt 11 April 1819 
10 Elsie Johanna, gedoopt 24 Februari 1822 

(<£) 13 Jacoba Catharina, gedoopt 17 November 1782 

14 Nicolaas Barend, gedoopt 15 Januari 1786, gehuwd in September 1809 met Elsie 
Johanna Gildenhuijzen 
(e) 1 Geertruij Johanna, godoopt 7 October 1810 

2 Pieter Arnoldus, gedoopt 5 Juli 1812 

3 Hendrik Jacobus, gedoopt 11 September 1814 

4 Jacoba Margaretha, gedoopt 8 Juni 1817 

5 Elsie Johanna, gedoopt 25 Juli 1819 

6 Elsie Catharina, gedoopt 19 Augustus 1821 

(d)15 Gerhardus Paulus, gedoopt 21 December 1788, gehuwd met Johanna Christina 
Human 
(e) 1 Cornelia Susanna, gedoopt 22 April 1810 

2 Pieter Gerhardus, gedoopt 25 December 1811 

3 Jurgen Johannes, gedoopt 2 Januari 1814 

4 Jacoba Margaretha, gedoopt 1 December 1816 

5 Gerhardus Paulus, gedoopt 7 Maart 1819 

6 Johannes Urbanus, gedoopt 14 October 1821 

(c) 4 Sara Johanna, gedoopt 31 October 1728, gehuwd met Hendrik Gildenhuijzen 

5 Maria Elisabeth, gedoopt 26 Augustus 1731, gehuwd met Hermanns Pietersen, hertrouwd 

(1) met Casparus Bosfor, (2) mot Johannes Gideon do "Woge, (3) mot Bornhardus 
Jacobus Pictcrse 

6 Cornelia, gedoopt 18 October 1733, gehuwd met Hans Jacob Brits 

7 Jacobus Johannes, gedoopt 22 Juli 1736, burger te Stellenbosch, gehuwd 16 April 1759 

met Lavina Catharina Appel, hertrouwd 30 September 1770 met Johanna Elisabeth 
Human 
(d) 1 Adriana, gedoopt 14 September 1760, gehuwd met Pieter Johannes van 
"Wijngaarden 
2 Petrus, gedoopt 22 Augustus 1762, burger te Stellenbosch, gehuwd 20 April 1788 
met Maria le Soux 392 SWAliT.— Vertotg. (e) 1 Jacobus Francois, godoopt 12 April 1789 

2 Pieter Johannes, gedoopt 25 Maart 1792 

(d) 3 Sara Johanna, gedoopt 2 December 1764, gehuwd met Abraham Matthee 

4 Johannes Jacobus, gedoopt 18 Januari 1767, burger to Swellendam, gehuwd 13 
Februari 1791 met Anna Margarctha Kuun 
(e) 1 Jacobus Johannes, gedoopt 12 April 1794, gehuwd met Martha Magdalena 
Celliers 
(/) 1 Martha Magdalena Beatrix, gedoopt 5 Juli 1818 

2 Johannes Fetrus, gedoopt 28 April 1820 

3 Fieter Jozua, gedoopt 29 December 1822 
(e) 2 Stephanus Andries, gedoopt 23 October 1796 

3 Anna Margarctha, gedoopt 16 Augustus 1801 

4 Johannes Jacobus, gedoopt 1 April 1805 

(c) 8 Susanna Hermina, gedoopt 16 November 1738, gehuwd met Dirk Cornelis Uijs 

9 Daniel Andries, gedoopt 19 Februari 1741, burger te Stellenbosch, gehuwd 11 September 
1768 met Elsie Botha, hertrouwd met Maria Catharina Cordier, weduwe van Matthijs 
Nortje 
(d) 1 Catharina Maria, gedoopt 10 September 1769, gehuwd met Nicolaas Christoffel 
Botha 
2 Fetrus Jacobus, gedoopt 24 Maart 1771 
8 Fetrus Jacobus, gedoopt 2 Mei 1773 

4 Daniel Andries, gedoopt 13 Maart 1774 

5 Jacobus Johannes, gedoopt 18 Mei 1783, burger te Swellendam, gehuwd met 

Susanna Catharina Minnie 
(e) 1 Jacobus Johannes, gedoopt 14 October 1804 

2 Daniel Andries, gedoopt 24 Juni 1807 

3 Johannes Carolus, gedoopt 24 Maart 1809 

4 Dirk Adrianus Hendricus, gedoopt 21 October 1811 

5 Jan "Willom, gedoopt 21 October 1811 

6 Margaretha Maria Susanna, gedoopt 9 October 1814 

7 Fetrus Johannes, godoopt 4 Augustus 1816 

8 Andries Louis, gedoopt 21 Juni 1818 

9 Fetrus Johannes, gedoopt 16 September 1821 
10 Susanna Catharina, gedoopt 2 Maart 1823 

(d) 6 Dirk Cornelis, gedoopt 20 November 1785, gehuwd met Christina Josina Minnie 
(e) 1 Margaretha Maria Hendrina, gedoopt 6 December 1805 

2 Daniol Andries, gedoopt 25 September 1808 

3 Johannes Carolus, gedoopt 26 Novembor 1810 

4 Maria Catharina Jacoba, gedoopt 5 December 1813 

5 Dirk Cornelis, gedoopt 22 October 1815 

6 Jacobus Johannes, gedoopt 24 Augustus 1817 

7 Jan Louis, gedoopt 10 Juni 1821 

(d) 7 Sara Johanna, gedoopt 24 October 1787, gehuwd met Dirk Cornelis Klijnsmit 

8 Maria Catharina, gedoopt 18 October 1789 

9 Daniel Andries, gedoopt 20 Februari 1791 

10 Elsie Susanna, gedoopt 25 November 1794, gehuwd met Andries Vosloo 393 942.-de SWART. Ernst Frederik de Swart, van Thiel, gehuwd met Catharina Abrahamso, ran 
Amsterdam, hertrouwd met Helena dxi Toit. 

(6) 1 Louis, gedoopt 18 Febrnari 1714, gehuwd 31 Maart 1736 met Johanna de Maker 

(c) Johanna Helena, gedoopt 5 Mei 1737, gehuwd 10 Febrnari 1760 met Jurriaan Huudrik 
Bentingh, van Nietegemende in Darmstad 
(b) 2 Alida Maria, gedoopt 13 October 1715, gehuwd met Andries du Toit, hertrouwd mot Nicolaat; 
Godfried Heijns 

3 Ernst Frederik, gedoopt 25 April 1717 

4 Catharina, gedoopt 4 Juni 1719, gehuwd met Jacobus Pienaar Guilliam de Swart, van Bergen op Zoom, burger te Swellendam, gehuwd 6 April 
1794 met Anna Sophia Weijers. 

(6) 1 Maria Susanna, gedoopt 25 October 1795 

2 Petronella Esther, gedoopt 22 October 1707 

3 Abraham Jacobus, gedoopt 14 October 1798 

4 Anna Sophia Frederics, gedoopt 5 Juli 1801 

5 Stephanus Jan, gedoopt 2 Juni 1803 

6 Sophia Wilhelmina Maria, gedoopt 26 Mei 1807 

7 Jacoba Johanna Geertruida, gedoopt 10 Jannari 1809 

8 Guilliam Johannes Hendricns, gedoopt 6 December 1812 943.-SWARTS. Hendrik Swarts, van Zurich, gehuwd 27 Mei 1759 met Engela Margaretha 
Bruijns. 

(b) 1 Margnretha, gedoopt 15 Mei 1760 

2 Johannes Hendrik, gedoopt 20 September 1761 

3 Johannes Ulrioh, gedoopt 1 December 1765 

4 Andries Albertus, gedoopt 1 December 1765 

5 Margaretha Elisabeth, gedoopt 28 Februari 1768, gehuwd met Bomhardus Mulder 

6 Headrik, gedoopt 31 December 1769 

7 Engela Margaretha, gedcopt 10 Februari 1771, gehuwd met Johannes Hermanns Mulder 394 SWAKTS.— Vervolg. 

Jacob Swarts (of Swartz), van Flosburg, gehuwd 24 April 1779 met Sophia 
Thiart. 

(J) 1 Jacomina Elisabeth, gedoopt 8 October 1780 

2 Geertruida Johanna Jaooba, gedoopt 4 November 1781 

3 Johannes Jacobas 

4 Begina Sophia Jaooba, gedoopt 15 Februari 1789 

5 Hendricus Johannes, gedoopt 20 Maart 1791 

6 Jacobus Johannes, gedoopt 29 September 1793 

7 Cafcbarina Jaccba, gedoopt 29 September 1793 Jolian Georg Swarts (of Schwarts), van Goslar, gehuwd 18 Augustus 1782 met 
Johanna Magdalena de Vaal. 

(b) 1 Wilhelmina Frederica, gedoopt 24 Mei 1789 

2 Maria Johanna, gehuwd met Johannes Gerhardus Treurniet 

3 Johan Georg, gedoopt met Anna Lasija Wilhelmina Christina Smit 
(c) 1 Maria Catharina, gedoopt 6 Mei 1820 

2 Johan Georg, gedoopt 6 Mei 1820 

3 Florian Willem, gedoopt 21 October 1821 Carel Frederik Swarts, van Minden, gehuwd met Hendrina Magdalena Mijnhardt 

(6) 1 Johannes Carel Christiaan, gedoopt 14 Mei 1797 

2 Johanna Elisabeth, gedoopt 9 September 1798 

3 Elias Andreas Christiaan, gedoopt 14 December 1800 

4 Anna Charlotta Louisa, gedoopt 17 Juli 1803 

5 Hendrina Wilhelmina, gedoopt 2 Februari 1806 Christiaan Frederik Theodore Swarts, van Aaltzents, gehuwd 14 Januari 1798 
met Johanna Harrins. 844.-SWEBELAAR. Johannes Marthinus Swebelaar, gehuwd met Adriaua Weijers 
(A) Maria Magdalena, gedoopt 6 Februari 1752, gehuwd met Willem Burger 395 945.-SWELLENGREBEL. Johannes Swellengrebel, geboren te Moscow, oud-onderkoopman en dispensier, 
gehuwd met Johanna Cruse, hertrouwd (1) met Christina Stants, (2) 19 September 
1728 met Engela ten Damme. 

(i) I Hen-Ink, gouvernenr van de Kaap Kolonie, gehuwd 15 Jali 1727 met Helena Wilhelmina ten 
Damme 
(c) 1 Johannes Willem, gedoopt 13 Jnni 1728 

2 Helena, gedoopt 30 April 1730 

3 Barbara, gedoopt 13 Januari 1732 

4 Johanna Engela, gedoopt 22 November 1733 

5 Hendrik, gedoopt 28 November 1734 

6 Willem Manrits, gedoopt 8 Februari 1737 

7 Claudina Constantia, gedoopt 3 Juli 1739 

8 Ertman Balthasar, gedoopt 14 October 1742 

(ft) 2 Elisabeth, gehuwd met Bijk Tulbagh, gonvernenr van de Eaap Kolonie 

3 Johannes Balthaaar 

4 Johanna Catharina, gehuwd met den eerwaarden heer Francois le Sneur Sergius Swellengrebel, een brooder's kind van Johannes Swellengrebel, gehuwd 
met Anna Fothergill. Thomas Swellengrebel, van Archangel, boekhonder in dienst der Oost Indische 
Gompagnie, gehuwd 26 Juli 1744 met Johanna de Wit. 946.-SWICHTING. Jan Joachim Swichting, van Stendal, gehuwd met Martha du Preez. 

(ft) 1 Maria Sophia, gedoopt 10 Augustas 1749, gehuwd met Jan Hendrik Zinn 

2 Martha Ceoilia, gedoopt 12 September 1751, gehuwd met Stephanus Petrus Jordaan 
8 Hieronimns, gedoopt 29 Juni 1755 

4 Anna Elisabeth, gedoopt 12 Mei 1757 

5 Elisabeth, gedoopt 17 April 1763, gehuwd met Johau Gerhard Wagener, van Bariith 

6 Jan Abraham, gedoopt 4 November 1770 396 947.-SWIGER. Johannes Falcntijn Swigor, van Hadersleben, gehuwd met Louisa Abrahamse, 
hcrtrouwd (1) 27 Februari 1763 met Elsie Sophia Visser, (2) 5 Februari 1769 met 
Maria Retief . 
(i) 1 JohanneB Jacobus, gedoopt 12 December 1762 

2 Johanna, gedoopt 12 December 1762 

3 Godlieb, gedoopt 27 November 1763, gehuwd 10 Maart 1785 mot Cornolia Johanna van 

Jaarsveld 
(c) 1 Jan Falentijn, gedoopt 5 Januari 1787 

2 Reijnier Adriaan, gedoopt 18 November 1792 
(b) 4 Elsie Sophia, gedoopt 27 Jannari 1765, gehuwd met Willem van der Merwe 
5 Johannes Fetrns, gedoopt 27 April 1766 948-SUBERS. Willem Willemse Sijbers, gehuwd met Alida Moesbergen. 
(1)) Johannes Anthonie, gedoopt 21 Juli 1737 949.-van TAAK. Willem van Taak, van Deutekom, gehuwd 14 Juli 1715 met Emma Martha van 
der Bijl. 

(5) 1 Theodora, gedoopt 18 Ootober 1716, gehuwd met Abraham Decker 

2 Pieter, gedoopt 12 Jnni 1718, gehnwd 27 Jannari 1743 met Susanna Mnller 

(<■) 1 Andreas Willem, gedoopt 7 Februari 1745, gehuwd 22 Maart 1778 met Helena 
Nieuwondt 
(d) 1 Pieter Andreas, gedoopt 12 Maart 1780, gehuwd met Hester Elisabeth van Zijl 
(e) 1 Gideon Petrus, geboren 6 Jnni 1810 

2 Helena Wilhelmioa, geboren 22 Juni 1814 

3 Emma Theodora, geboren 28 September 1819 

4 Pieter Andreas, geboren 18 Juni 1823 397 van TAAK. — Vervolg. 

(d) 2 Qerrit, gedoopt 22 Jannari 1782, gehuwd mob Martha Margaretha Elisabeth 
Tan Zijl 
(e) Alicia, geboren 15 Februari 1818 
(d) 3 Andreas Willem 

4 Susanna Maria, gedoopt 8 Maart 1786, gehuwd met Gerrit van Zijl 

5 Jannetje, geboren 14 Februari 1787, gehuwd met Willem van Zijl 

6 Jan Harmse, gedoopt 8 Jannari 1790, gehuwd met Gesina Helena van Zijl 
(c) Martha Margaretha Elisabeth, gaboren 21 November 182G 

(d) 7 Emma Dorothea, geboren 27 Jannari 1791 
(c) 2 Emma Theodora, gedoopt 7 Augustus 174G 
3 Emma Theodora, gedoopt 9 November 1749 
(6) 3 Anna Sophia, gedoopt 6 Ootober 1720 950-TAILLEFER. Isaac Taillefer, Fransche vluchteling, van Thierry, vertrok van Middelburg aan 
boord net schip Oosterland op den 29sten Jannari 1688 met zijne vrouw Susanne Briet 
en zes kinderen, en kwam als kolonist naar Zuid Afrika. 

(b) 1 Elisabeth, gehuwd met Pierre de Yilliers 

2 Jean 

3 Izaak 

4 Pierre, gehuwd met Marie Marais, weduwe van Etienne Nel 

(c) 1 Maria, gedoopt 13 Jannari 1714, gehuwd met Pieter van Niekerk 

2 Suaanna, gedoopt 14 Jnli 1715 

3 Pieter, gedoopt 28 Jun't 1717 

4 Elisabeth, gedoopt 11 December 1718, gehawd met Hendrik Albertus Gildenhaijzen 

5 Susanna, gedoopt 31 Augustas 1721, gehawd met Edaard Christiaan Hanman 

(I) 5 Susanna, gehuwd met Jean Garde, hertrouwd (1) met Pierre Cronje (2) mot Jacob Naude 
6 Marie 3U8 
951.-TALJARD. De stamvader van deze familie was Jacob Taljard, (of Taillard) van Doornik, 
burger te Drakenstein, die naai' Ztrid Afrika kwam in het jaar 1749, hnwde 29 Jali 
1753 met Maria Petronella Jordsan, en hertrouwde 4 December 1763 met Elisabeth 
Johanna Buijs. 

(b) Louis Francois, gedoopt 26 Mei 1754, burger te Swellendam, gehuwd 20 April 1777 met Dina 
Elisabeth Lourens 

(c) 1 Jaoobus, gedoopt 12 Juii 1778, burger te Stellenbosoh, gehuwd 10 Februari 1799 met 
Maria Elisabeth Lourens 
(d) 1 Louis Matthijs, gedoopt 5 Ootuber 1800 

2 Catharina Johanna, gedoopt 12 September]1802 

3 Dina Maria; gedoopt 23 December 1804 

4 Matthijs Johannes, gedoopt 27 December 1807 

5 Jacob Cornelia, gedoopt 24 December 1809 

6 Maria Susanna, gedoopt 17 Mei 1812 

7 Elisabeth Magdalena, gedoopt 16 April 1815 

8 Jacoba Margaretha, gedoopt 9 Maart 1817 

9 Dirk Louis, gedoopt 29 Augustus 1819 

10 Sara Catharina Eendrika, gedoopt 14 October 1821 

11 Fetrus Hendrik, gedoopt 4 April 1824 

12 Johannes Louis, gedoopt 4 April 1824 

(c) 2 Matthijs Johannes, gedoopt 30 Juli 1780, burger te Stellenbosoh, gehuwd 29 October 
1802 met Christina Magdalena Swart 
(d) 1 Maria Magdalena, gedoopt 2 April 1804, gehuwd met Fetrus Gerhardus Lourens 

2 Dina Maria, gedoopt 5 Ootober 1806 

3 Jaoobus Johannes, gedoopt 7 Augustus 1808 

4 Louis Cornells, gedoopt 5 Augustus 1810 

5 Matthijs Johannes, gedoopt 5 April 1811 

6 Jaooba Susanna Johanna, gedoopt 1 Mei 1814 

7 Jaoob Dirk, gedoopt 4 Augustus 1816 

8 Fetrus Arnoldns, gedoopt 5 Juli 1818 

(e) 3 Louis Cornelis, gedoopt 18 Augustus 1782, gehuwd met Margaretha Elisabeth Lourens 
(d) 1 Louis Cornelis, gedoopt 2 Juli 1809 

2 Maria Elisabeth, gedoopt 7 Juli 1811 

3 Hendrik Francois, gedoopt 14 Augustus 1813 

4 Jaoob Cornelis, gedoopt 11 Februari 1816 

5 Johannes Joaohimus, gedoopt 3 Januari 1819 

6 Daniel Fetrus, gedoopt 14 Ootober 1821 

(<■) 4 Dirk Cornelis, gedoopt 24 October 1784, gehuwd met Elisabeth Catharina Swart 
(d) 1 Elisabeth Catharina, gedoopt 25 December 1808 

2 Dina Maria, gedoopt 7 Ootober 1810 

3 Johanna Catharina, gedoopt 7 Juni 1812 399 TAL JAM).— Vervolg. 

(d) 4 Dirk Cornelia, gedoopt 2 Januari 1814 

5 Johannes Nicolaas, gedoopt 14 Jannari 1816 

6 Dina Elisabeth Sd sauna, gedoopt 19 October 1817 

7 Maria Johanna, gedoopt 22 September 1819 

(c) 5 Maria Johanna, gedoopt 5 October 1787, gehuwd met Petrus Johannes Swart 

6 Johannes Joachimos, gedoopt 4 Aptil 1790, gehuwd in November 1812 met Maria 
Catharina Gildenhnijzen 
(d) Dina Maria Elisabeth, gedoopt 3 Octobpr 1819 
(c) 7 Dina Maria, gedoopt 7 October 1792, gehuwd met Daniel Johannes Blom 

8 Joaohimns Jacobus, gedoopt 3 April 1795, gehuwd met Sara Susanna Loareua 
(d) 1 Catharina Johauna, godoopt 25 September 1814 

2 Dina Elisabeth, gedoopt 7 Jannari 181G 

3 Catharina Johanna Margaretba, gedoopt 5 Juli 1818 

4 Sara Susanna, gedoopt 27 Augustus 1820 

5 Maria Johanna Elisabeth, gedoopt 25 Augustus 1822 
(c) 9 Elisabeth Catharina, gedoopt 10 Jannari 1798 

10 Cornelig Jansen, gedoopt 5 April 1801, gehuwd 1 Jaauari 1820 met Jacoba Margaretba 
Swart 
(d) 1 Elisabeth Catharina, gedoopt 31 December 1820 
2 Dina Elisabeth, gedoopb 11 Augustus 1822 952.-TAS. Adam Tas, van Amsterdam, kwam naar Zuid Afrika vdor het jaar 1691, huwde 
7 Jtmi 1703 met Elisabeth van Brakel, wednwe van Hans Jnrgen Grimpe, en her- 
tronwde 25 November 1717 met Johanna Koeval, van Leerdam. 
(b) 1 Joan, gedoopt 11 Meil704 

2 Sara, gedoopt 6 Deoember 1705 

3 Adam, gedoopt 25 October 1706 

Adam Tas, van Amsterdam, gehuwd 19 April 1772 met Jacoba Wagenaar. 
(b) 1 Johannes, gedoopt 4 April 1773, burger te Graaff-Reinet, gehuwd 4 October 1801 met Dorothea 
Maria Campher 
(c) 1 Adam Johannes, gedoopt 20 November 1803 
2 Johannes Jacobus, gedoopt 2 November 1805 
(b) 2 Johanna Cornelia, gedoopt omtrent 1775, gehuwd met Jacob de Klerk 

3 Jacoba Elisabeth, gedoopt 27 April 1777, gehuwd met Joseph de Beer 

4 Maria Adriana, gedoopt 21 Fobruari 1779, gehuwd met Gerritvan Niekerk 

5 Adam, gedoopt omtrent 1781, burger to Graaff-Roinet, gehuwd 5 Febroari 1804 met Chariot ta 

Susanna Naude 400 
953.-TAUTE. De stamvader van deze familie was Matthijs Taute, van Oldenburg, die naar 
Znid Afrika kwam in het jaar L734, burger te Stellenbosch werd, en huwde 20 
Maart 1748 met Elisabeth Bruijns. 

(J) 1 Elisabeth, gedoopt 24 Maart 1749 

2 Johannes Hendricus, gedoopb 13 Juni 1751 

3 Maria Dorothea, gedoopt 31 December 1752 

4 Matthija Pieter, gedoopt 16 November 1754, gohuwd 15 Augustus 1779 met Sara Maria 

Smalberger 
(c) 1 Matthija Jacobus, gedoopt 11 Juni 1780 

2 Elisabeth Barendina, gedoopt 5 Mei 1782 

3 Petrus Johannes, gedoopt 10 Augustas 1783, gehuwd in 1804 met Hester Jaooba 

Elisabeth de la Harpe, hertrouwd in 1816 met Sophia Albertina Meeding 
(d) 1 Sara Johanna Elisabeth, gedoopt 16 Augustus 1807 

2 Jean Charles, gedoopt 28 October 181.0 

3 Matthias Petrus, gedoopt 12 Janunri 1812 

4 Christina Anna Marthina, gedoopt 4 September 1814 

5 Maria Johanna, gedoopt 2 November 1817 

6 Johan Frederik, gedoopt 20 Juni 1819 

7 Tobias Benjamin, gedoopt 3 Jnui 1821 

8 Henry Pieter, gedoopt 3 Juni 1821 

9 Maria Johanna Albertina, gedoopt 4 October 1823 

(e) 4 Marthinus Johan, gedoopt 17 Jnli 1785, gehuwd 8 October 1807 met Rachel Elisabeth 
Mohr 
(d) 1 Catharina Marthinetta Elisabeth, gedoopt 14 Augustas 1808 

2 Sara Elisabeth, gedoopt 22 October 1809 

3 Catharina Elisabeth, gedoopt 9 December 1810 

4 Hermanns Gerhardus, gedoopt 19 April 1812 

5 Johannes Marthinus, gedoopt 2 Ootober 1814 
(c) 5 Hermanus Gerhardus, gedoopt 17 Februari 1788 

6 Anna Jacoba, gedoopt 30 Augustus 1789, gehuwd met Johannes Marthinus de Kook 

7 Een doohter, jong overleden 

8 Matthias Gijsbert, gedoopt 24 Jani 1792 

9 Aletta Johanna Adriana, gedoopt 25 Augustus 1793 

10 Johannes, gedoopt 15 Februari 1795 

11 Sara Petronella, gedoopt 14 Mei 1797 

(b) 5 Barend Hendricus, gedoopt 27 Jnni 1756, lnitenant in dienst der Vereenigde Nederlanden, 
gehuwd 13 December 1789 met Geertruida Johanna Herholdfc, weduwe van Johan Georg 
Eteijtler 
(c) Matthias Pieter, gedoopt 7 November 1790, gehuwd met Christina Frederioa Steijn 
(d) 1 Barbara Wilhelmina, gedoopt 13 November 1814 

2 Geertruida Johanna, gedoopt 30 November 1815 

3 Magdalena Clanelia, gedoopt 8 Februari 1818 

(2>) 6 Maria Elisabeth, gedoopt 12 Februari 1758, gehuwd met Pieter Broeders 

7 Magdalena Clanelia, gedoopt 20 Jnli 1760 

8 Aletta Dorothea, gedoopt 16 April 1764, gehuwd met Adriaan van Hall 

9 Anna Catharina, gedoopt 30 Maart 1766, gehuwd met Johannes Sigismundus Grove 

10 Magdalena Clanelia, gedoopt 29 Januari 1769, gehuwd met Hermanns Gerhardus Keeve 401 
954 -TERREBLANCHE, thans TERBLANS. De stain vader van deze familie was Etienne Terreblanche, van Toulon, die naar 
Zuid Afrika kwam v6*6*r het jaar 1700, en liuwde 3 December 1713 met Martha le 
Febre, weduwe van Jacqnes Pienaar. 

(b) 1 Stephanas, gedoopt 10 Maart 1715 

2 Geertruij, gedoopt 5 December 1717 

3 Martha, gedoopt 5 December 1?17 ( gehuwd met Ignatius Ferreira 

4 Pieter, gedoopt 16 November 1721, overleden 27 Januari 1795, burger te Swellendam, gehuwd 

25 Augnstus 1748 met Petronella Botma 
(o) 1 Stephanus JesaiaB, gedoopt 22 Februari 1750, burger te Swelloodam, gehuwd 20 October 
1771 met Hester Marx 
(d) 1 Petrns, gedoopt 7 Februari 1773 

2 Johannes Ernst, gedoopt 9 Ootobor 1774, burger te Swellendam, gehuwd 15 
October 1797 met Hester Jacoba Jordaan 
(e) 1 Stephanus Jesaias, gedoopt 19 Maart 1799, gehuwd met Maria Magdalena 
Lindeque 
(/) Jan Ernst, gedoopt 28 October 1821 
(0) 2 Johannes Ernst, gedoopt 11 Maart 1801 

3 Hestor Stephensina, gedoopt 20 Maart 1803 

4 Louisa Gatharina, gedoopt 14 October 1804 

5 Frederik Salomon, gedoopt 18 Juni 1807 

6 Hendrina Philippina Marthinetta, gedoopt 24 Maart 1809 

7 Petrua Gerhardus, gedoopt 15 November 1811 

8 Petronella Stoffelina Johanna, gedoopt 21 November 1813 

9 Johan Qeorg Cornells Marthinus, gedoopt 3 November 1816 

10 Louis Cornells Adriaan, gedoopt 12 Februari 1819 

11 Catharina Susanna Marthinetta, gedoopt 17 Januari 1822 

12 Maria Albertina Dorothea, gedoopt 24 Jnli 1824 

(d) 3 Dorothea Maria, gedoopt 21 April 1776, gehuwd met Daniel Petrua Marais 

4 Stephanus Jesaias, gedoopt 22 Maart 1778, burger te Swellendam, gehuwd 3 
Maart 1799 met Margaretha Geertruida Marais 
(e) 1 Jaoomina Cornelia, gedoopt 12 Juni 1800 

2 Stephanus Jesaias Lodewijk, gedoopt 27 Juni 1803 

3 Hester Margaretha, gedoopt 20 Jnni 1806 

4 Margaretha Maria, gedoopt 30 Deoember 1807 

5 Daniel Johannes, gedoopt 25 November 1810 

6 Hester Frederica Johanna, gedoopt 15 Augustus 1813 

7 Petrua Johannes, gedoopt 30 April 1815 

8 Stephanns Jesaias Dirk, gedoopt 8 Juni 1817 

9 Anna Dorothea, gedoopt 3 Juni 1820 

10 Petronella Christina Elisabeth, gedoopt 15 Juni 1823 i02 TEEUEBLAXCnE.— Vervolg. 

(d) 5 Petrus, gedoopt 23 April 1780, burgor to Swellendam, gehuwd 4 Mei 1800 met 
Petronella Terbluns 
(e) 1 Helena Elisabeth Frederica, gedoopt 25 Jnli 1802 

2 Stephanas Jcsaias, gedoopt 31 Jnli 1803, gehuwd met Magdalena Petronella 

Barnard 
(/) Pieter Ilendrik, gedoopt 14 Fcbrnari 1827 
(e) 3 Hester Susanna, gedoopt 1 April 1800 
4 Johannes Gerhardns, gedoopt 18 Juni 1807 

3 Petronella Dorothea Maria, gedoopt 7 Januari 1809 

6 Salomon Pieter Marlhinns Abraham, gedoapt 23 November 1812 

7 Pieter Daniel, gedoopt 23 November 1812 

8 Martha Jaooba Johanna, gedoopt 7 Jnli 1814 

9 Frederica Johanna Wilhelmina Philippina, gedoopt 3 November 1816 

10 Catharina Maria Margaretha, gedoopt 2 April 1820 

11 Johannes Gerhardus, gedoopt 23 September 1821 
(d) 6 Petronella, gedoopt 9 December 1781 

7 Salomon, gedoopt 1 Juni 1783, burger to Swellendam, gehuwd 12 April 1807 met 
Hester Helena Marx 
(e) 1 Hester Maria Susanna, gedoopt 19 Augustus 1808 

2 Stephanns Salomon Petrus Johannes, gedoopt 29 November 1812 

3 Johannes Nicolaas Christoffal, gedoopt 24 November 1813 

4 Salomiua Dorothea, gedoopt 14 Augustus 1815 

(d) 8 Petronella, gedoopt 28 November 1784, gehuwd met Nioolaas Cornelia van 
Huijsteen, hertrouwd met Johannes Nicolaas Knoop 
9 Charl, gedoopt 6 Mei 1786 

10 Hester, gedoopt 25 October 1 789, gehuwd met Ghristoffel Lombard 

11 Maria Johanna, gedoopt 4 December 1791 

12 Johan Frederik, gedoopt 23 Febrnari 1794 

(c) 2 Pieter, gedoopt 27 Februari 1752, burger te Swellendam, gehuwd 19 April 1772 met 
Maria Magdalena Haarbof 
(d) 1 Petrus Johannes, gedoopt 20 Januari 1773, burger te Swellendam, gehuwd 22 
Maart 1795 met Hester Elisabeth du Preez 
(fi) 1 Hester Adriaua, gedoopt 3 Februari 1797 

2 Petrus Johannes, gedoopt 2 September 1798 

3 Maiia Magd jlenu, gedoopt 23 Februari 1800 

4 Andries Lodewijk, gedoopt 23 October 1803 
Martha Susanna, gedoopt 3 Mei 1807 

6 Frans Frederik, gedoopt 6 November 1809 

7 Hendrik Jacob Adriaan, gedoopt 12 November 1815 

8 Ignatius Salomon, gedoopt 26 Januari 1818 

9 Johannes Abraham, gedoopt 7 November 1819 
10 Carel Frederik, gedoopt 14 Juli 1822 

(J) 2 Francois Frederik, gedoopt 4 December 1774 4m TEllEEBLANCHE.— Vervolg. 

(d) 3 Stephanns Jesaias, gedoopt 18 Moi 1777, burger te Swellendam, gehuwd 12 April 
1807 met Martha Jaooba Strowbel 
(e) 1 Mirtha Maria, gedoopb 29 November 1808 

2 Petraa Hendrik, gedoopb 25 November 1810 

3 Petronella Catharina, gedoopt 2 October 1811 

4 Stephanns Jesaias, gedoopt 4 Juli 1813 

5 Fraus Frederik, gedoopt 22 November 1815 

6 Susanna Magdalena, gedoopb 29 October 1820 

7 Georg Hendrik, gedoopt 17 October 1822 

8 Georg Hendrik, gedoopt 28 Mei 1826 

9 Martha Jacoba, gedoopt 28 December 1823 

(d) 4 Ignatius Wilhelmns, gedoopt 27 September 1778, burger to Swellendam, gehawd 15 
Juni 1800 met Maria Magdalena Lindoqne 
(e) 1 Anna Elisabeth, gedoopt 20 Moi 1804 
2 Petraa Hendrik, gedoopt 20 Maart 1808 
(d) 5 Maria Magdalena, gedoopb 24 September 1780 

6 Petronella, gedoopt 9 December 1781 

7 Martha, gedoopt 25 April 1784 

8 Johannes, gedoopt 23 April 1786 

9 Salomon, gedoopb 26 April 1789, gehuwd met Anna Maria Stoeder 
(e) 1 Petrns Willem, gedoopt 5 Juli 1812 

2 Hendrik Ignatius, gedoopt 3 Juli 1814 

3 Salomon Godfried, gedoopt 27 Juni 18 17 

4 Anna Christina, gedoopt 8 Maart 1818 

5 Stophanas Johannes, gedoopt 9 September 1821 

6 Maria Magdalena, gedoopt 31 Maart 1823 

7 Sara Elisabeth, gedoopt 9 Juli 1825 

(d) 10 Susanna, gedoopt 5 December 1790, gehnwd met Willem Hendrik Barnard 
11 Hester, gedoopt 4 November 1792 
(e) 3 Maria Martha, gedoopt 17 Maart 1754, gehawd mot Job an Frederik Meeding 

4 Martha, gedoopt 15 Febrnari 1756, gehuwd met Johannes Jaoobus Kook, hertrouwd met 

Stephanns Janse Weijers 

5 Johannes Gerbardus, gedoopb 5 November 1758, burger te Swellendam, gehuwd 21 Maarb 

1779 met Helena Elisabeth du Plessis 
(d) 1 Helena Aletta, gedoopt 15 October 1780, gehuwd met Johannes Jacobus Soholtz 

2 Petronella, gedoopt 12 Mei 1782, gehuwd met Pieter Terblans 

3 Petrus, gedoopt in 1783, gehuwd in April 1808 met Johanna Isabella Olaasen 
(«) 1 Maria Dorothea Hendrika Johanna, gedoopt 30 Augustus 1810 

2 Helena Maria Cornelia, gedoopt 6 Juni 1813 

3 Johannes Gerhardus, gedoopt 16 April 1815 

4 Nicolaas Petraa, gedoopt 4 Januari 1818 

5 Pieter Johannes, gedoopt 16 April 1820 

6 Daniel Cornells, gedoopt 12 Januari 1823 ^04 TK R RE13L A.XC11E.— Vtnolg. 

(e) 7 Stephanas Marthinns, gedoopt 12 Augustus 1825 
('I) 4 Daniel, gedoopt 16 Ootober 1785, gehuwd in Mei 1808 met Emerentia Frederioa 
Strijdom 
(e) 1 Johannes Gerhardus Bernhardus, gedoopt 15 September 1810 
2 Petrus Jacobus Stephanas Jesaias, gedoopt 29 November 1812 
8 Anna Margaretha Susanna, gedoopt 5 Juni 1811 

4 Daniel Johannes, gedoopt 6 April 1817 

5 HeleDa Elisabeth, gedoopt 2 April 1820 

6 Hendrik Joseplius Jacobus, gedoopt 4 November 1821 

7 Emerentia Frederica Johanna, gedoopt 4 October 1823 

8 Stephanas Jesaias, gedoopt 9 Jali 1826 

(d) 5 Johannes Gerhardus, gedoopt 20 April 1788, gehuwd 6 Juni 1813 met Sara Jaooba 
Ferreira 
(e) 1 Johannes Gerhardus, gedoopt 5 Juni 1814 

2 Maria Dorothea, gedoopt 22 Deoember 1816 

3 Helena Elisabeth, gedoopt 5 Juli 1818 

4 Jaooba Maria Andrietta, gedoopt 2 April 1820 

5 Thomas Ignatius, gedoopt 20 Juli 1823 

(d) 6 Martha Susanna, gedoopt 3 April 1790, gehuwd met Lambertns Fetras Zaaiman 

7 Maria, gedoopt 14 Ootober 1792 

8 Cecilia Catharina, godoopt 10 Mei 1795 

9 Stephanus Jesaias, gedoopt 11 Mei 1797, gehuwd met Susanna Jacoba Marx 
(e) 1 Martha Maria Paulina, gedoopt 1 October 1820 

2 Helena Elisabeth Frederioa, gedoopt 7 Juli 1822 
(c) 6 Salomon, gedoopt 26 Ootober 1760, burger te Svrellendam, gehuwd 14 October 1781 met 
Martha Dorothea Sohoeman 
{d) 1 Petrus Johannes, gedoopt 9 Februari 1783 

2 Johannes Hendrik, gedoopt 28 November 1784 

3 Stephanus Jesaias, gedoopt 11 Maart 1787, gehuwd in Februari. 1807 met Sara 

Wilhelmina Boelofse 
(e) 1 Salomon Johannes, gedoopt 13 November 1808 

2 Gornelis Roelof, gedoopt 5 November J.809 

3 Elisabeth Anna Stephasina, gedoopt 12 December 1811 

4 Martha Dorothea, gedoopt 3 j u k 1314 

5 Baltherina Frederioa, gedoopt 14 April 1819 

6 Sara Wilhelmina, gedoopt 7 Ootober 1821 
(<7) 4 Petrus Johannes, gedoopt 28 October 1789 

5 Petronella Maria, gedoopt 25 Mnart 1792 

6 Johannes Hendrik, gedoopt 29 Maart 1795, gehuwd met Anna Christina 

Klopper 
(e) Johanna Hondrina, gedoopt 9 Juli 1826 
(<Z) 7 Martha Dorothea, gedoopt 11 Mei 1797 

8 Salomon Petrus, gedoopt 1 September 1799, gehuwd met Susanna Magdalena 
Claasen 
(e) 1 Salomon Jesaias, gedoopt 31 Januari 1819 
2 Susanna Magdalena, gedoopt 2 Juli 1820 
(c) 7 Pioter, gedoopt 12 October 1763 405 955.-TERMIJTELEN. Casper Termijteleu, van Amsterdam, gehuwd 4 December 1774 met Greertruida 
Sophia Sandenbergh. 
(6) Anna Geertruida, gedoopt 3 December 1780 956— TERRIER. Daniel Terrier, Fransche vluchteling, kwam naar Znid Afrika v66r het jaar 1690, 
en huwde alhier met Sara Jacobs. 

(fl) 1 Johanna, gehuwd met Jean Cordier, hertrouwd met Fieter Fienaar 

2 Maria, gedoopt 25 Jnni 1695 

3 Susanne, gedoopt 10 Januari 1G97, gehuwd met Jasper Baats 

4 Fierre, gedoopt 4 October 1699 957— TESSELAAR. Johannes Tesselaar, van Neurenburg, kwam naar Znid Afrika in het jaar 1741, 
en huwde 4 Jnni 1747 met Johanna Catharina Smuts. 

(b) 1 Johannes Jacobus, gedoopt 28 April 1748, gehuwd 23 Januari 1774 met Alida van der Heijden 

2 Johanna Catharina, gedoopt 13 Juli 1749 

3 Franoiaous, gedoopt 2 Mei 1751 

4 Judith, gedoopt 11 Februari 1753 

5 Jacobus, gedoopt 29 December 1754, gehuwd 14 Maart 1779 met Wilhelmina de Eook, her- 

trouwd 26 October 1783 met Marthina Maria Bierman 
(c) 1 Johanna Jannetta, gedoopt 9 December 1780, gehuwd met Josias Godlieb Blankenberg 

2 Johannes Jacobus, gedoopt 26 September 1784 

3 Johannes Jacobus, gedoopt 18 Februari 1787 

4 Fetrus Miohiel, gedoopt 31 Mei 1789, gehuwd 8 Ootober 1809 met Elisabeth. Maria 

BU880UW 

(d) 1 Frederik, gedoopt 20 Januari 1811 

2 Jaoobus Johannes, gedoopt 28 Juni 1812 

3 Frederik Russouw, gedoopt 24 Ootober 1813 

(c) 5 Susanna Alida, gedoopt 7 Augustus 1791, gehuwd met Daniel Cornelia Hoffman 
(b) 6 Michiel, gedoopt 1 Augustus 1756 
7 Johanna, gedoopt 19 Februari 1758 406 958.-TESSENAAR. Hendrik Tessenaar, van Elbing, burger te Swellendam, gehuwd met Francina 
Cordier, hertrouwd 17 Maart 1765 met Maria Vermeulen, weduwe van Gideon de 
Wege. 

(b) 1 Hendrik Louis, gedoopt 2 Maart 1749 

2 Hendrik Jacobus, gedoopt 29 Augustus 1751, burger te Swellendanij gehuwd 28 December 1783 
met Maria Catharina Looberenberg 
(o) 1 Geertruij Abigael, gedoopt 4 December 1791 
2 Johannes Nioolaas, gedoopt 28 October 1792 
S Nicolaas Cornelia Simon, gedoopt 13 September 1795 
4 Maria Christina, gedoopt 4 Juni 1797 
(b) 3 Simon Gideon, gedoopt 30 September 1753 

4 Anna Elisabeth, gedoopt 11 Mei 1755, gehuwd mob Anthonie do Wege 

5 Maria Christina, gedoopt 10 Mairt 1757, gehuwd met Jacobus Gildonhuijzen 

6 Martha Magdalena, gedoopt 18 Mei 1760, gehuwd met Barend Adriaan Eeukes 

7 Elisabeth Louisa, gedoopt 23 Mei 1762, gehuwd met Hendrik Euun 959-TEUBES. Andreas Georg Hendrik Teubes, van Wolfenbuijtel, chinirgijn bij de burgerij 
alhier, kwam naar Zuid Afrika vdor het jaar 1769, huwde 22 Januari 1775 met Josina 
Catharina van Wielligh, en hertrouwde 17 April 1791 met Anna Catharina Bosman. 
{b) 1 Henrions Mattheus, gedoopt 17 December 1775 

2 Alida Maria, gedoopt 27 Juli 1777, gehuwd met Nioolaas Kossouw 

3 Anna Christina, gedoopt 23 November 1794 

4 Johan Andreas 

6 Maria Elisabeth, gedoopt 24 Mei 1801 
6 Andreas Georg Hendrik 407 960.-THERON. De stainvader van deze farnilie was Jacques Therond, Fransche vluchteling, van 
Nismes, hoofdstad van Languedoc, die naar Zuid Afrika kwam voor het jaar 1690 f en 
burger werd te Klein Drakcnstein, alwaar hij overleed 2 December 1739. Hij was gehuwd 
met Marie Jeanne du Preez. 

(6) 1 Marie, gedoopt 24 Augustus 1698, gehuwd 5 December 1717 met Fieter Janse van Marseveen, hor- 
trouwd met Francois du Toit 
2 Jacques, gedoopt 22 Augustus 1700, gehuwd met Elisabeth du Toit 
(c) 1 Susanna, gedoopt 19 September 1723 

2 Maria Susanna, gedoopt 3 Augustus 1724, gehuwd met Jacobus du Preez, hertrouwd met 

Jan Gijsbert Olivier 

3 Elisabeth, gedoopt 20 April 1726, gehuwd mot Pioter de "Vos 

4 Jacobus, gedoopt 3 April 1728, burger to Stollenbosch, gehuwd 23 Maart 1749 mot Hostor 

Blignaut, hertrouwd 3 November 1771 met Anna Sophia de Von 
(d) 1 Jacobus, gedoopt 22 Maart 1750 

2 Jan, gedoopt 15 April 1752, burger te Stellenbosch, gehuwd 25 April 1779 met 
Maria Susanna do Vos, weduwe van David Theron, hertrouwd 9 April 1797 mot 
Anna Hugo 
(e) 1 Jacobus Petrus, gedoopt 29 April 1798 

2 Anna Elisabeth, gedoopt 22 Juli 1799, gehuwd met Ghristiaan Botma 

3 Johannes Daniel, gehuwd 5 September 1829 met Maria Magdalena Theron 

(/) 1 Jan Daniel, geboren 20 Juli 1830 

2 Maria Magdalena, geboren in 1832, overlcden in 1833 

3 Anna Petronella Johanna, geboren 6 Juli 1833 

4 Maria Magdalena, geboren 8 Januari 1835 

5 Pioter Francois, geboren 27 Mei 183G, overleden in 1837 

6 Jan Daniel, geboren 1 Januari 1838 
(e) 4 Gabriel Bernhardus 

5 Hestof J 
(d) 3 Anna Elisabeth, gedocpt 12 October 1755, gehuwd met Albert Mijburgh 

4 Pieter, gedoopt 2 Juli 1758 

5 Elisabeth Maria, gedoopt 29 Juni 1759, gehuwd met Petrus du Toit 

6 Petrus Francois, gedoopt 1 Februari 17G2, burgor te Stellenbosch, gehuwd 5 Mei 1787 

met Anna Geertruij Marais, hertrouwd mot Susanna de Wet 
(p) 1 Hester Jacoba, gedoopt 17 Februari 1788, gehuwd met Andries Johannes Burger 

2 Petrus Francois, gedoopt 5 April 1789 

3 Aletta Sophia, gedoopt 18 Juli 1790 

4 Jacobus Wouter, gedoopt 19 Februari 1792 

5 Johannes Stophanus, gedoopt 5 October 1793 

6 Elisabeth Petronella, gedoopt 12 Juli 1795 

7 Anna Margaretha, gedoopt 23 October 1797 

8 Jacobus Woutor, gedoopt 14 Juli 1799 408 THERON.— Fervolg. (d) 7 Hester Margaretha, gedoopt 14 October 1764, gehuwd met Garel Marais 

8 Daniel Stephanus, gedoopt 22 Maart 1767 

9 Maria Magdalena, gedoopt 27 Mei 1770 

10 Jacobus Petrus, gedoopt 23 Augustus 1772 

11 Maria Susanna, gedoopt 17 April 1774 

12 Jacobus Wonter, gedoopt 9 Juli 1775, burger te Stellenbosoh, gehuwd 22 Augustus 

1802 met Helena Johanna de Klerk 

13 Wouter, gedoopt 3 October 1777, burgor to Stellonbosch, gehuwd 8 Maart 1801 met 

Hester Marais 

14 Maria Susanna, gedoopt 24 October 1779 

15 Geertruij Petronella, gedoopt 24 November 1782, gehuwd 8 Maart 1801 met Andries 

Jacobus Burgor 

16 Magdalena Maria, gedoopt 15 Moi 1785, gehuwd mot Johannos Potrus van der Merwe 

17 Philippus Stephanus, gedoopt 26 Augustus 1787 

18 Thomas Arnoldus, gedoopt 3 Octobor 1789, gehuwd met Oocilia van Heordcn, hor- 

trouwd met Louisa Meijer 
(c) 5 Pieter, gedoopt 14 Mei 1730, gehuwd 13 Februari 1752 mot Hondrina Janso 
(d) 1 Petrus Johannes Hendricus, gedoopt 4 Februari 1753 

2 Johanna Jacoba, gedoopt omtrent 1755, gehuwd met Jacob Marais 

3 Johannes Joachim, gedoopt 3 April 1757, gohuwd met Alida Adriana Mostert 

(e) 1 Petrus, gedoopt 5 Juli 1778 

2 Johannes Joachim, gedoopt 15 Mei 1780 

3 Johannes Joachim, gedoopt 5 Augustus 1781 

4 Alida, gedoopt 25 Augustus 1782 

5 Anna Oatharina Hendrina, gedoopt 15 Februari 1784 

6 Hendricus Tobias, gedoopt 18 Septembor 1785 

7 Hendrina Oharlotta, gedoopt 22 October 1786 

8 Wilhelmina Louisa Fredorica, gedoopt 25 December 1787 

9 Johannes Bernhardus, gedoopt 7 Juni 1789 

10 Frederik Garolus, gedoopt 25 December 1790 

11 Jacobus, gedoopt 29 Januari 1792 

12 Magdalena, gedoopt 3 Augustus 1794 

13 Oharlotta, gedoopt 19 Februari 1797 

(6) 3 Elisabeth, gedoopt 9 Augustus 1705, gehuwd met Hercules du Preoz 

4 Pierre, gedoopt 22 Septembor 1709, gehuwd 19 April 1732 met Anna Pretorius, hcrtrouwd 29 
Januari 1741 met Anna du Plessis 
(c) 1 Pieter Lodewijk, gedoopt 25 October 1733, gehuwd 15 Maart 1761 met Anna Bockelenberg, 
hertrouwd 10 April 1773 met Johanna Wilholmina Maasdorp 
(d) 1 Anna Magdalena, gedoopt omtrent 1762, gohuwd mot Jan Jooston, hortrouwd mot Jan 
Hugo 
2 Potrus Jacobus, gedoopt 29 Januari 1764, burger te Stellenbosoh, gehuwd 14 October 
1787 met Anna Maria van der Westhuijzon, hertrouwd (1) 2 October 1791 met Anna 
Maria Cloete, (2) met Susanna Aletta Korff, woduwe van Albert Smit 409 THERON.— Vervolg. 

(e) 1 Petrus Jacobus, gedoopt 12 October 1788 

2 Johannes, gedoopt 29 Augustus 1790 

3 Anna Maria, gedoopt 31 Augustus 1794 

4 Jacob, gedoopt 30 Augustus 1795 

5 Daniel Johannes, gedoopt 18 September 1796 

6 Johanna Christina, gedoopt 6 September 1798 

7 Jacobus Lodewicus, gedoopt 2 Februari 1800 

(d) 3 Daniel Johannes, gedoopt 15 September 1765, gehuwd met Johanna Francina Strauss 
(e) 1 David Johannes, gedoopt 21 September 1792 

2 Petrus Lodewicus, gedoopt 25 December 1793, gehuwd met Engela Jacoba 
Esterhuijzen 
(/) 1 Willem Johannes, gedoopt 5 Februari 1819 

2 Christina Magdalona, godoopt 18 Novombor 1821 

3 l'otrus Jacobus, godoopt 23 Novombor 1823 

4 Johanna Lodowica, gedoopt 1 5 Januari 1826 

(e) 3 Anna Margaretha Frodorica, gedoopt 10 Januari 1796, gehuwd met Georg 
Sebastiaan Nieuwoudt 

4 Daniel Johannes, gedoopt 10 Februari 1799 

5 Elisabeth Johanna Maria, gedoopt 6 December 1804 
(d) 4 Thomas Rudolphus, gedoopt 3 October 1767 

5 Jacobus Lodewicus, gedoopt 11 December 1768, gehuwd 15 Maarl 1789 met Francina 

Joosten, weduwe van Johannes Erasmus 

6 Elisabeth Johanna, gedoopt 12 Juni 1771, gehuwd met Godlieb Johannes Opperman 

7 Christiaan Gabriel, gedoopt 17 April 1774, burger to StellonboHch, gehuwd 19 October 

1794 met Maria Magdalena Strauss, hortrouwd 13 Maart 1796 met Maria Magda- 
lena van Heerden, weduwe van Willem van Heerden 
(e) 1 Maria Magdalena Christina, gedoopt 29 November 1795 
2 Petrus Lodewicus, gedoopt 26 Augustus 1798 
(d) 8 Helena Christina, gedoopt 13 Juli 1776, gehuwd met Gerrit Jacobus du Toit 

9 Thomas Arnoldus, gedoopt 7 November 1779, burger te Stollenbosch, gehuwd 8 
December 1799 met Helena Hendrina Visagie 
(e) Petrus Lodewicus, gedoopt 19 Januari 1806 
(tf) 10 Anna Margaretha Geertruida, gedoopt 1 September 1782, gehuwd met Carol du Toit, 
hortrouwd met Willem du Toit 
11 David Carel, gedoopt 17 October 1784, gehuwd met Anna Sophia Pienaar 
(e) Petrus Lodewicus, gedoopt 6 Moi 1808 
(d) 12 Johanna Wilhelmina, gedoopt 25 October 1789, gohuwd met Willem Joosten 
(c) 2 Jacobus, gedoopt 6 November 1735, burger te Stellenbosch, gehuwd 19 Maart 1758 mot Anna 
Barbara Keijser 
8 Maria Johanna, gedoopt 6 April 1738, gehuwd met Carel Buitendag 

4 Anna Magdalena, gedoopt 10 April 1740 

5 Jan, gedoopt 29 December 1741, gehuwd 6 Mei 1770 met Maria Justina Rijkroet, hortrouwd 

(1) 1 Mei 1774 met Hester Magdalena de "Villiers, (2) 11 December 17S1 met Geertruij 
Magdalena du Plessis 110 THE RON*.— T'ervolff. 

(d) 1 Pietor Carol, gedoopt 30 Jtmi 1771, burger to Stellenbosch, gehuwd 14 October 1798 

met Alotta Catliarina Stconborg 
(c) Pietor Andreas, godoopt 11 Augustus 1799 
(d) 2 Magdalena Goertruida, godoopt 4 Juni 1775, gehuwd mot Frodorik Hondrik Israol, hor- 

trouwd met Siebort Dormohl 

3 Anna Elisabotb, gedoopt 8 Augustus 177G, gehuwd mot Gerrit Booijsen 

4 Jan Gabriel, godoopt 1G Augustus 1778 

3 Thomas Arnoldus, godoopt 20 Docombor 1782 

G Carol David, godoopt 25$ Mei 1784, burgor to Tulbagb, gohuwd 17 Moi 1807 met Maria 
Susanna Fourio 
(c) 1 Jonathan Jacobus, godoopt 5 Deccmbor 1812 
2 Carol David, gedoopt 22 Jnnuari 1815 
8 Martha Sophia Magdalcna, godoopt 5 Maart 1820 

4 Maria Goertruida Charlotta, gedoopt 10 Fobruari 1822 

5 Maria Susanna, gedoopt 9 Juli 1 825 
(d) 7 Jan Louis, gedoopt 80 Juli 178G 

8 Goortruij Carolina, godoopt 7 Maart 1790, gohuwd met Jan Gijsbort Rigter 

9 Maria Susanna, gedoopt 22 September 1793, gehuwd met Jacobus Remmerus Vorstor 
10 Izaak Gorhardus, gedoopt 20 Docombor 1795, gehuwd met Johanna Goertruida Bar- 
nard, woduwo van 

(e) 1 Geortruida Magdalona, godoopt 31 Maart 1815 

2 Jacobus Matthiam, gedoopt 13 October 1816 

3 Geortruida Johanna Philippina, godoopt 1 Maart 1818 

4 Johannes Hondricus Barnard, gedoopt 12 Scptombor 1819 

5 Maria Magdalona, godoopt 27 Moi 1821 

6 lzaak Gorhardus, gedoopt 25 Dccombcr 1822 
(<t) 11 Gabriel Jacobus, godoopt 2 September 1798 

12 Charlotta, gohuwd mot Rocco Catorzia 
(r) G Carol, gedoopt 8 December 1743, gohuwd 28 Augustus 17G3 met Susanna du Plessis 

(d) 1 Pclrus Johannes, gedoopt G Jnnunri 17G5. burger le Stcllonbosch, gehuwd 2 Mei 1784 
met Johanna Maria Niouwoudt 
(c) 1 Dorothea Eliaaboth, gedoopt 8 Moi 1785, gehuwd mot Jan Carol Winterbach 

2 Carol Johannes, gedoopt 29 December 1787 

3 Susanna Magdalona, godoopt 11 December 1791 

(d) 2 Anna Francina, gedoopt 28 September 17GG, gehuwd met Pieter Goorg Marcus 
Vorstor 

3 Magdalona Potronella, gedoopt 4 Soplomber 17G8, gohuwd mot Andrios de Wot 

4 Carol Wijnand, gedoopt 18 April 1772, burgor te Stellenbosch, gohuwd 3 October 1790 

mot Sara Rous, hortrouwd mot Helena Joosten 
(c) 1 Sara Gecrtruij, godoopt 17 Juli 1791 

2 Susanna Alida, gedoopt 19 Mei 1793 

3 Magdalena Johanna, godoopt 3 Juli 1796 

4 Sarcl Gorhardus, gedoopt 10 Scptombor 1797 
(if) o Thomas Philippus, godoopt 20 Oetobcr 1774 411 ETtON.— Tervolg. 

(o) 7 Thomas Arnoldus, gedoopt 9 April 174(1, burgor te Drakonstoin, gehuwd G November 1708 
mot Elisabeth du Toit 
(d) 1 Jacobus Arnoldus, gedoopt 10 Soptoinbor 1769, gehuwd 26 Februari 1702 met Elsnbo 
Johanna Duvenago 
(e) 1 Elisabeth Margaretlia, gedoopt 16 December 1792, gohuwd met Willem Jacobus 
van Heorden, hertrouwd met Barend Burger 

2 Elsie Margaretlia, gedoopt 23 Maart 1794 

3 Jacoba Johanna, gedoopt 1G Augustus 1795, gehuwd mot Barend Jacobus 

Johannes Burger 

4 Thomas Francois, gedoopt 7 Mei 1797, gehuwd met Martha van dor Merwo 

5 Elsie Maria, gedoopt 7 October 1798, gehuwd met Schalk van der Merwe 

6 Anna Catbarina, gehuwd mot Theunis Botha 

7 Jacobus, gehuwd met Jacoba Pretorius, hortrouwd mot Elsie Liebenberg 

8 Susanna 

9 Petrus Francois, gehuwd met Margaretha Retief 
10 Margaretha Maria, gehuwd met Petrus Retief 

(rf) 2 Petrus Francois, gedoopt 30 Juni 1771, burgor te Stollonbosch, gohuwd 27 November 
1796 met Maria Magdalena Hugo 
(t>) 1 Jacobus Francois, gedoopt 18 Maart 1798, gohuwd 2 April 1826 met Margaretha 
Johanna Nando, weduwe van ...... Malan 

(/) 1 Maria Magdalena Petronolla, goboron 6 Januari 1827, overleden 3 De- 
cember 1827 

2 Pieter Francois, goboren 19 Juni 1828 

3 Jacobus Daniel, geboren in April 1829 

4 Martha Magdalena, geboren 21 Mei 1831 

5 Jacobus Christiaan Daniel, geboren 13 Soptember 1833 
G Margaretha, goboren 16 Augustus 1838 

(e) 2 Elisabeth Margaretha, gedoopt 4 Augustus 1799, gehuwd 15 Juli 1820 mot 
David Johannes de Yaal 
3 Thomas Arnoldus, geboren 15 April 1801, gohuwd 4 Maart 1827 met Johanna 
Catharina Lotter 
(/) 1 Pieter Francois, geboren 21 April 1828 

2 Johan Georg, geboren 20 Maart 1830 

3 Thomas Arnoldus, geboren 29 Maart 1831 

4 Jacobus Gerhardus, geboren 29 April 1832 

5 Johanna Wilhelmina, geboren 12 April 1833 

6 David Goraelis, goboren 18 Januari 1836 

7 Maria Magdalena, goboren 19 November 1837 

(e) 4 Pieter Johannes, geboren 15 Maart 1803, gohuwd 3 Novomber 1833 met Elisabeth 
Hendrina Moller 
(/) 1 Elisabeth Hendrina, geboren 22 Februari 1 835 
2 Maria Magdalena, geboren 5 November 1837 
\e) 5 Anna Magdalena, geboren 29 Maart 1806 

6 Maria Magdalena, geboren 22 Mei 1809, gehuwd met Johannes Daniel Theroa 412 THEEON.— Vervolg. 

(e) 7 Anna Johanna Diedorica, geboren 8 Augustus 1819 
(d) 8 Anna Petronella, gedoopt 25 December 1772, gohuwd mot Jacobus Pietor Hugo 

4 Mai'garctha Jacoba, godoopt 2 Juni 1776 

5 Margaretha Jacoba, gedoopt 23 November 1777, gehuwd met Petrus Francois Hugo 

6 Elisabeth Susanna, gedoopt 21 Januari 1781 

7 Elisabeth Geertruij, godoopt 28 December 1783, gehuwd met Johannes Diederik Mohr 

8 Magdalena Susanna, gedoopt 13 Juli 1788, gehuwd met Jacobus Francois de Wet, her- 

trouwd met Thomas Gabriel Verstar 

9 Thomas Philippus, gedoopt 22 April 1792, gehuwd in Maart 1814 met Catharina Maria 

Bossouw 
(e) 1 Thomas Arnoldus 
2 Daniel 
8 Pieter Willem 

4 Elisabeth Margaretha 

5 Jacobus Francois 

6 Anna Elisabeth 

7 Catharina Maria 

8 David Johannes 

9 Margaretha 

10 David r 

11 Magdalena 

12 Maria 

(c) 8 David, godoopt 7 April 1748, gehuwd 13 Augustus 1769 met Maria Susanna de Yos 

(d) 1 Pioter Wouter, gedoopt 12 Augustus 1770, burger te StellenboBch, gehuwd 27 Novem- 
ber 1791 met Maria Moller 
(e) 1 Maria Johanna, gedoopt 6 October 1792, gehuwd met Johannes Marthinua de 
Wet 
2 Hendrik Francois, gedoopt 6 April 1794 
8 David, gedoopt 4 September 1796 
4 Anna Susanna, gedoopt 13 Mei 1798 
(d) 2 Anna Maria Davina, gedoopt 10 April 1773, gehuwd met Bernhardus de Vaal 
(r) 9 Gabriel, godoopt 9 Augustus 1750, burger te Stellenbosch, gehuwd 25 April 1779 met Geer- 
truij Woutrina de Vos, weduwe van Izaak van Heerden 
(d) 1 Pieter Jacobus, gedoopt 20 Augustus 1780, burger te Stellenbosch, gehuwd 28 October 
1804 met Hilletje Maria de Waal 

2 David Johannes, gedoopt 16 December 1781, burger te Stellenbosch, gehuwd 7 October 

1804 met Martha Maria de Wet, hertrouwd met Martha Smit 

3 Maria Susanna, gedoopt 13 Juli 1783 

4 Wouter, gedoopt 30 Januari 1785 

5 Anna Magdalena, gedoopt 13 Juli 1788, gehuwd met Oornelis de Waal, hertrouwd met 

Frans Bossouw 

6 Maria Susanna, gedoopt 10 October 1790 

(0 10 Mng.lalena Judith, gedoopt 21 Mei 1752, gehuwd met Jacobus Verster, hertrouwd met Pieter 
BooijBen 413 THEROX.— Vervolg. 

(b) 5 Jean, gedoopt 9 Juli 1712, gohuwcl 9 Moi 1734 met Maria Pretorius 

(c) 1 Maria Johanna, godoopt 29 Moi 1735, gehuwd met Schalk Willem Tan der Merwe 

2 Anna Elisabeth, gedoopt 24 November 1737, gehuwd met Christoffel Carl Bergman, hortrouwd 

met Arend de Lange 

3 Lodewijk, gedoopt omtrent 1739 

4 Magdalena, gedoopt 4 Augustus 1743, gehuwd met Izaak van Heerdon 

5 Johanna, gedoopt 1 Januari 1747, gehuwd met Jacobus van Heerden 

6 Josina Oecilia, gedoopt 20 Juli 1749 

7 Cornelia, gedoopt 7 Maart 1752, gehuwd met Jurgen Miohiel Elser 

8 Jaooba Margaretha, gedoopt 9 Februari 1755, gehuwd met Pieter Pienaar 

9 Johannes Arnoldus, gedoopt 16 Mei 1762, gehuwd 1 December 1782 met Elisabeth Aletta da 

Preez 
(d) Maria Johanna, gedoopt 17 December 1786, gehuwd met Roelof Erasmus le Rous 
(6) 6 Thomas Arnoldus, gedoopt 7 Juni 1716, gehuwd 11 October 1739 met Elisabeth du PlesBis, hertrouwd 
1 September 1765 mot Elisabeth Zeijts 
7 David, gedoopt 9 October 1718, burger te Drakenstein, gehuwd 11 November 1742 met Magdalena 
Marais 
(c) 1 Maria Elisabeth, gedoopt 23 Augustus 1744, gehuwd met Jacobus du Preez 

2 Anna Magdalena, gedoopt 20 Februari 1746, gehuwd met Abraham Jozua le Rous 

3 Johanna Cecilia, gedoopt 23 April 1747 

4 Martha Cecilia, gedoopt 5 Januari 1749, gehuwd mot Dirk Protorius, hertrouwd met Johan 

Ricke 

5 Johanna Jacoba, gedoopt 30 Mei 1751 

6 Jacobus Petrus, gedoopt 31 December 1752, burger te Stellenbosch, gehuwd 22 September 

1776 met Regina Catharina Yogel, weduwe van Hercules Christiaan du Preez 
(rf) 1 Maria Martha, gedoopt 11 October 1778, gehuwd met Jacob de Villiers 

2 David Abraham, gedoopt 30 Juli 1780, gehuwd met Geertruij Yiljoen 

3 Jacobus Arnoldus, gedoopt 1 December 1782 

4 Sarel Petrus, gedoopt 27 Maart 1785, gehuwd met Anna Magdalena van der Merwe 

(e) 1 Susanna Wilhelmina, gedoopt 27 Maarb 1808 

2 Maria Catharina, gedoopt 25 Juni 1809 

3 Anna Magdalena, gedoopt 16 Augustus 1812 

(d) 5 Daniel Philippus, gedoopt 3 Juni 1787, gehuwd met Johanna van der Merwe 

6 Magdalena Elisabeth, gedoopt 25 October 1789 

7 Regina Johanna,, gedoopt 4 Maart 1792 

8 Anna Catharina, gedoopt 4 Mei 1794, gehuwd met Johan Sibonie Nicolaas Franciscus Thirion (of Theron, of Thiron), van Lurgamain in Duitschland, 
gehuwd met Maria Magdalena Johanna Liebenberg. 

(b) 1 Johannes Frederik Willem, gedoopt 2 December 1810 

2 Maria Magdalena Elisabeth Christina, gedoopt 19 September 1812 

3 Christiaan Rudolph Jacobus, gedoopt 16 Augustus 1816 

4 Helena Wilhelmina Louisa Sophia, gedoopt 80 September 1821 

5 Wilhelmina Frederica Barendina, gedoopt 16 October 1823 

6 Johanna Jacoba Adriana, gedoopt 21 Augustus 1825 414 961.-THEUNISSEN, Jan Theunissen, van Amsterdam, gczaghebber van de hoeker Neptunus, gehawd 

5 Februari 1764 met Johanna Rosina Greijling. 

(J) Anna Jacomina, gedoopt 23 December 1764, gehuwd met Ckristiaan Fiok, herirouwd met Hondrik 
Oostwald Coraelissen Jan Marthinus Theunissen, van Maastricht, gehuwd met Anna Maria Lourens. 

(i) 1 Aletta Johanna, gedoopt 5 November 1769, gehuwd met Theuuis Hollshausen 

2 Marthinus Wilholmus, godoopt 9 April 1773, gehuwd 19 Moi 1793 mot Sara Cathariua Malan 
(o) 1 Marthinus Wilhelmus, gedoopt 16 Februari 1794 

2 Jacobus Marthinus, gedoopt 16 September 1795, gehuwd met Susanna Elsabe Meijer 
(d) 1 Marthinus "Wilhelmus, gedoopt 11 Januari 1818 
2 Nieolaas Jacobus Hendrik, godoopt 18 October 1819 
(c) 3 Marthinus "Wilhelmus, gedoopt 9 April 1797 

4 Johannes Gabriel, gedoopt 3 Juni 1798 

5 Willem Hendricus, gedoopt 19 Januari 1800 

6 Daniel Johannes, gedoopt 27 September 1801 

7 Catharina Jacoba, gedoopt 18 September 1803 

8 Anna Maria, gedoopt 15 September 1805 

9 Sara Catharina, gedoopt 31 October 1807 

10 Amerontia "Wilhelmina, gedoopt 30 October 1808 

11 Anna Aletta, gedoopt 29 October 1809 

12 Rudolph Johannos, gedoopt 4 Augustus 1811 

13 Philip Hondrik, gedoopt 4 Augustus 1811 

14 Elisabeth Johanna, gedoopt 7 November 1813 

15 Hendrik Nieolaas, gedoopt 10 September 1815 

(6) 3 Johanna Magdalena, gedoopt 4 December 1774, gehuwd mot Matthijs van Wielligh 

4 "Wilhelmus Hondricus, gedoopt 8 Juni 1777, gehuwd 5 November 1797 met Emerentia Elisabeth 
Malan 
(c) 1 Marthinus Johannes, gedoopt 16 September 1798 

2 Jacobus Daniel, gedoopt 23 Juni 1800, gehuwd met Hester Anna Morkol 
(d) 1 Amerentia Elisabeth, gedoopt 21 Maart 1824 

2 Jacobus Adam, gedoopt 23 October 1825 

3 Anna Wilhelmina, gedoopt 9 September 1827 
(c) 3 Marthinus "Wilhelmus, gedoopt 24 April 1803 

4 Catharina Jacoba, gedoopt 18 Januari 1806 

5 Wilhelmus Hendricus, gedoopt 12 December 1808 

6 Sara Catharina Jacoba, gedoopt 4 April 1811 

7 Daniel Jacobus, gedoopt 7 November 1813 

8 Jan Hendrik Gebelaar, gedoopt 21 September 1816 415 THBUNISSEN.— Vervolg. 

(b) 5 Anna AHda Geertruij, gedoopt 7 Juli 1782 

6 Eijda Christina Gesina, gedoopt 25 December 1783, gehuwd met Johannes Albertus Loubser 

7 Johannes Hubertus, godoopt 13 Maart 1785 

8 Johannes Frederik Hubertus, gedoopt 25 December 1787, gehuwd 1 Maart 1807 met Emerentia 

"Wontzel 
(c) 1 Marthinus Adrianus, godoopt 7 Fcbruari 1808 

2 Sophia Carolina Aletta, gedoopt 8 Januari 1812 

3 Susanna Marthina Wilhclmina, gedoopt 26 Mci 1814 

4 Eracrontia Elisabeth, godoopt 7 Juli 1816 

5 Hester Catharina, gedoopt 19 September 1819 

6 Anna Eijda Johanna, gedoopt 3 December 1820 
(&) 9 George Nicolaas, gedoopt 13 Januari 1790 

10 Jacobus, gedoopt 15 Moi 1791, gehuwd met Wilholmina Susanna Wium 
(c) 1 Marthinus Wilhelinus, gedoopt 18 September 1814 

2 Elisabeth Cornelia Johanna, gedoopt 23 Juni 1816 

3 Anna Christina, gedoopt 10 Mei 1818 

4 "Willem Pietor, gedoopt 8 October 1820 

6 Anna Christina, gedoopt 12 December 1822 
Eijda Johanna, gedoopt 5 Soptcmbor 1824 

7 Pieter Hendrik, gedoopt 27 Augustus 1826 

(/>) 11 Sara Hondrina Oolofliua, gedoopt 4 October 1792, gehuwd met Pietor Gerhard "Wium 
12 Nicolaas, gehuwd met Johanna Hamman 

(c) 1 Maria Geortruida, gedoopt 2 Maart 1817 

2 Jacobus Johannes, gedoopt 27 September 1818 

3 Anna Susauna Johanna, gedoopt 15 Octobor 1820 

4 Nioolaas Hendrik, godoopt 13 October 1822 

5 Miohiol Wilholm, gedoopt 3 April 1825 Jan Godlieb Thounibscn, van Runimclsburg, burger te Graaff-Reinet, gehuwd 
24 Augustus 1794 met Elisabeth Sinit. 

(b) 1 Nicolaas Jacobus, gedoopt 21 Fcbruari 1796, gehuwd met Catharina Susanna Hattingh 

(c) Johannes Godlieb, gedoopt 14 April 1822 
(b) 2 Jasper Johannes, gedoopt 4 Mei 1800 Johannes Theunissen, van Lagertlandbist, gehuwd 21 September 1794 met 
Johanna Helena Scholtz. 416 
962.-THIART. Hendrik Thiart, van Eoosteren, gehuwd met Regina Elisabeth Alhabama, van 
Batavia. 

(J) 1 Sophia, gedoopt 22 Januari 1764, gehuwd met Jacob Swart 

2 Maria Elisabeth, gedoopt 22 Januari 1764 

3 Johan Hendrik, gedoopt 6 Januari 1765, gehuwd 2 December 1787 met Johanna Catharina 

Niemand, hortrouwd 19 April 1801 met Adriana Johanna Catharina Vermeulon 
(c) 1 Hendrik Johannos Christiaan, gedoopt 15 Fobruari 1789, gehuwd met Calharhia Helena 
Swart 
(d) 1 Johannes Hendrik, gedoopt 21 Juli 1819 

2 Sophia Johanna, gedoopt 10 Mei 1821 

3 Catharina Johanna Maria, gedoopt 15 April 1824 

(c) 2 Jacobus Johannes, gedoopt 20 Maart 1791, gehuwd met Belia Johanna Jacoba 
Brand 
(d) 1 Hendrik Johannes Nicolaas, gedoopt 28 September 1817 

2 Frederik Moris Johannes Georg, gedoopt 15 April 1824 

3 Belia Maria Johanna Franoina, gedoopt 19 November 1826 

4 Elisabeth Johanna Maria, gedoopt 27 September 1829 

(c) 3 Johan Nicolaas Fetrus, gedoopt 23 September 1792, gehuwd met Maria Catharina 
Boonzaaier, hertrouwd met Maria Catharina Jacoba Scholtz 
(d) 1 Johannes Hendrik Albertus, gedoopt 21 Juli 1819 

2 Jacobus Francois Johannes Fetrus, gedoopt 18 Maart 1821 

3 Catharina Johanna Jacoba, gedoopt 15 April 1824 

4 Christiaan Fetrus Erasmus, gedoopt 20 Augustus 1826 

5 Johannes Daniel Casparus Hermanus, gedoopt 28 October 1827 

6 Hendrik Johannes Christiaan, gedoopt 27 September 1829 
(c) 4 Elisabeth Maria, gedoopt 21 September 1794 

5 Floris Jacobus, gedoopt 12 Maart 1797 

6 Sophia Catharina Jacoba Johanna, gedoopt 28 October 1810 

7 Maria Catharina Jacoba Johanna, gedoopt 30 November 1817 

8 Adriana Johanna Jacoba, gedoopt 10 Mei 1821 

(b) 4 Jacob, gedoopt 12 November 1769, burger te Stellenbosch, gehuwd 4 November 1798 met Anna 
Catharina Mostert 
(c) 1 Hendrik Johannes, gedoopt 1 December 1799, gehuwd met Maria Margaretha 
Kotze 
(d) 1 Jacobus Francois, gedoopt 27 Februari 1825 

2 Anna Francina, gedoopt 24 Augustus 1828 

3 Johanna Catharina, gedoopt 12 September 1830 417 THIART.— Vervolg. 

(c) 2 Johannes Christiaan, gedoopt 1 November 1801, gehuwd met Johanna Jaooba Boonzaaier 
(d) 1 Johanna Catharina Hendrina Jacoba, gedoopt 21 Maart 1824 

2 Jacobus Frederik Johannes, gedoopt 26 Maart 1826 

3 Maria Catharina Johanna, gedoopt 5 October 1828 
(c) 3 Johanna Catharina, gedoopt 28 October 1804 

4 Jacobus Dirk Johannes, gedoopt 4 April 1806, gehuwd met Johanna Frederica Huijsamcr 
(d) Jacobus Nioolaas Johannes, gedoopt 1 Februari 1829 
(c) 6 Alida Hendrika Fetronella, gedoopt 13 November 1808, gehuwd mot Jacobus Franeiseus 
Boonzaaier 

6 Anna Hendrika Christina, gedoopt 80 October 1814 

7 Maria Dorothea Margaretha Frederioa, gedoopt 30 November 1817 

(i) 5 Johanna Catharina Isabella, gehuwd 9 Maart 1788 met Johan Ernst Broens, van Auitogt iu 
Hessen 
6 Catharina Helena, gedoopt 5 November 1775, gehuwd met Frederik Brand 963.-THIBAULT. Louis Michiel Thibault, van Picquigny, luitenant ingenieur in 's Compagnie's 
dienst, gehuwd 2 April 1786 met Elisabeth van Schoor. 

(&) 1 Catharina Everdina, gedoopt 7 Januari 1787 

2 Maria Johanna Louisa, gedoopt 30 November 1788 

3 Elisabeth Mijnhardina, gedoopt 12 September 1790 

4 Louis Michiel Adriaan, gedoopt 16 December 1792 418 

964 -THIELE. Hendrik Tliiele, vau Dondorp, geliuwd met Susanna van Wijk. 

(ft) 1 Johanna Magdalena, gchuwd met Hendrik Eijnhard 

2 Frederik Wilhelmus, gedoopt 26 September 1773 

3 Helena Maria 

4 Hcndrina TTilhelinina 

5 Barbara Christina, gedoopt 3 Juli 1774, gehuwd 14 Juui 1795 met Christoffel Slosser 

6 Johanna Catharina, gedoopt 2 Februari 1777, gehuwd 21 Februari 1796 met Johannes Frederik 

Strikkert Johan Andreas Thiele, van Berlijn, gehuwd met Wilhelmina Louisa Elisabeth 

"Wcgstaan. 

(i) 1 Louisa Johanna Frederioa, gedoopt 28 October 1798 
2 Johan Andreas, gedoopt 28 October 1798 Wilhclm Thiele, vau Vlegcnzhi bij Hamel, gehuwd 4 Maart 1798 met Christina 
Magdalena Nieuwcnhuijzen. Johannes Thiele, van Eppen, gehuwd 16 September 1798 met Catharina 
Elisabeth Thijsen. Johan Frederik Thiele, van Westouvelen in Heasen, gehuwd 23 Juli 1797 met 
Paulina Frederica Komop. Jacobus Thiele, van Bergen in Noorwegen, gehtiwd 11 Januari 1807 met 
Catharina Justina Enlook. Johan Gerhard Thiele, van Sithart, chirurgijn in dienst der Oost Indische 
Corapagnie, gehuwd 15 Januari 1797 met Sara Johanna Madras. an 965.-THUIJNSMA. Frans Thuijnsma, van Bolswaard, quartiermeester in dienst der Oost Indische 
Compagnie, gehuwd 3 Januari 1773 met Geertruij Wilhelmina Pittelier. 

(ft) 1 Jan Francois, gedoopt 27 Maart 1774, gehuwd 9 Maart 1794 met Elisabeth Catharina Bestbier 
(c) 1 Anna, gedoopt 25 Augustus 1799 

2 Francois Jan, gedoopt 12 April 1801 

3 Geertruida Wilhelmina, gedoopt 11 December 1803 

4 Elisabeth Catharina, gedoopt 9 Februari 1806 

5 Isabella Cornelia,"gedoopt 31 Juli 1808 

6 Jan Francois, gedoopt 10 Maart 1811 
(ft) 2 Anna Helena, gedoopt 25 Februari 1776 

3 Frans, gedoopt 11 April 1779 

4 Wijbraud Elias, gedoopt 12 Augustus 1781, gehuwd met Margaretha Anna Slabbert 
(c) 1 Fctrus Johannes Adriaan, goboren in 1807 

2 Wijbraud Elias, geboren in 1810 
(ft) 5 Catharina Geertruida, gedoopt 29 Juni 1783 

6 Dirkje Alida, gedoopt 23 December 1785 

7 Geertruida Johanna, gedoopt 2 Maart 1788 966.-THIJS. Johannes Jacobus Thijs, van Groldenstedt, gehuwd met Anna Johanna Wilhel- 
mina Briel. 

(ft) 1 Hendricus Jacobus Wilhelmus, gedoopt 10 September 1797 

2 Johanna Hendrina Dorothea, gedoopt 18 Augustus 1799 

3 Frederik Johan Georg, gedoopt 17 Mei 1801 

4 Johanna Christina, gedoopt 20 Mei 1804 

5 Jacobus David Hendricus, gedoopt 4 Mei 1806 

6 Christina Godliebina, gedoopt 9 April 1809 

7 Christiaan Samuel, gedoopt 6 September 1812 420 967.-TIELHEIM. Jurgen Tielheim, van Koningsberg, gehuwd 14 October 1759 met Catharina 
Jacoba Liebenbcrg. 

(b) 1 Barbara Catharina, gedoopt 25 October 1760, gehuwd met Pieter Bossouw 
2 Elisabeth Jacoba, gedoopt 2 April 1763 968.-TIMM. Jan Rudolph. Timm, van Hamburg, gehuwd 4 Juni 1752 met Eva de Vries, 
hevtrouwd 24 Februari 1760 met Maria Magdalena Maartens. 

(i) 1 Johannes Hendrik, gedoopt 22 April 1753 

2 Francina Elisabeth, gedoopt 4 Januari 1761, gehuwd 7 April 1782 met Jacob Cube, van Dantzig 

3 Johannes Christoffel, gedoopt 19 Juni 1763 

4 Johannes Rudolph, gedoopt 13 October 1765 

5 Gabriel, gedoopt 1 Mei 1768, burger te Graaff-Eeinet, gehuwd 21 April 1799 met Martha van 

Heerdcn, weduwe van Jan Lodewijk van Heerden 
Beatrix Hendrina, gedoopt 27 Mei 1770 

7 Cornelia Maria, gedoopt 28 Juni 1772, gehuwd met Georg Anthonie Swartsenburg, hertrouwd 

met Jacobus Marinus Sinit, van Middelburg 

8 David Christiaan, gedoopt 16 Juli 1775 i21 969.-T1NNER. George Hendrik Tinner, gehuwd 7 November 1779 met Maria Fetronella Hartog. 

Q>) 1 Maria Fetronella, gedoopt 15 October 1780, gehuwd met Coenraad Johannes Fiok 

2 George Marthinus, gehuwd met Gecrtruida Johanna Lingenfelder, weduwe van Hendrik Johan- 
nes de Wet 
(c) Maria Johanna Philippina, gedoopt 4 Juli 1813 970.-TOERIEN. Arie Lourens Toerien, van Gottenburg, quartiermeester in dienst der Oost 
Indische Compagnie, gehuwd 23 October 1785 met Agatha Helena Heijns. 

(b) 1 Lourens Arnoldus 

2 Johannes Cornells 

3 Helena, gehuwd met Arie Fourie 

4 Mattheus Carolus 

5 Johanna Helena, gedoopt 20 Juli 1794 {■■12 971-du TOIT. De stamvader van deze familie was Francois du Toit, van Bijssel, die naar Znid 
Afi-ika kwam vdor hot jaar 1690, en burger werd te Drakenstein. Hij huwde 12 
Febraari 1690 met Snsanne Seugnet, van St. Onge. 

(i) 1 Andries, gedoopt in 1691, gehuwd 7 Maart 1717 met Martha Rossouw 
(c) 1 Pietor, gedoopt 19 December 1717 

2 Francois, gedoopt 18 Fcbruari 1720 

3 Andries, gedoopt 26 October 1721, burger te Drakenstein, gehuwd 15 Juli 1742 met Alida 

do Swart 
(d) 1 Martha Susanna, gedoopt 23 Juni 1743, gehuwd met Hendrik Anthonie van 
Vollenhoven 

2 Ernst Frederik, gedoopt 24 September 1747, gehuwd 15 October 1769 met Anna 

Blignaut 
(c) 1 Jan Hendrik, gedoopt 2 December 1770 

2 Alida Maria, gedoopt 18 October 1772 

3 Andreas Potrus, gedoopt 27 Maart 1774 

4 Johan David, gedoopt 18 Pebruari 1776 

5 Anna Maria, gedoopt 16 Ootober 1779, gehuwd met Johannes Petrus Koen 

6 Rachel Maria, gedoopt 2 Januari 1785 

(c) 4 Stephanus, gedoopt 18 Juni 1724, burger to Drakenstein, gehuwd 3 September 1747 met 
Sura Susanna Mollor 
(d) 1 Johannes Stephanus, gedoopt 14 Juli 1748, burger te Drakenstein, gehuwd 8 Mei 
1772 met Martha Joubert 
(e) 1 Stophanns Johannes, gedoopt 9 Mei 1773 

2 Pietcr, gedoopt 26 Juni 1774, gehuwd 6 September 1795 met Anna 
Margarctha do Villiors 
(/) 1 Johanna Elisabeth, gedoopt 11 September 1796 

2 Martha Maria, gedoopt 8 Juli 1798 

3 Johannes Stephanus, gedoopt 13 Juli 1800 

4 Anna Margaretha, gedoopt 14 November 1802 

5 David Jacob, gedoopt 12 Augustus 1804 

6 Pietor Daniel, gedoopt 13 September 1807 

7 Stephanus Petrus, gedoopt 2 April 1809 

(e) 3 Maria Susanna, gedoopt 28 Januari 1776, gehuwd met Arnoldus Hendrik 
Louw, hertrouwd met Daniel Collier 
4 Martha Maria, gedoopt 13 Mei 1781, gehuwd met Joseph Daniel le Riohe 
(d) 2 Martha Maria, gedoopt 18 October 1730 

3 Maria Hendrina, gedoopt 6 October 1753, gehuwd met Carel Christoffel Frick 

4 Andries Carols, gedoopt 28 Maart 1756, burger te Stellenbosch, gehuwd 14 April 

1786 met Elizabeth Catharina Lonw 423 du TOIT.— Vervolg. (a) 1 Stephanas Johannes, gedoopt 12 Augustus 1787, gehuwd 5 October 1806 
met Elisabeth Louisa de Villiors 
(/) 1 Andrios Johannes, gedoopt 11 Juni 1809 

2 Aletta Maria Magdaloua, gcdoopt 8 Februari 1812 

3 David Jacob Daniel, gedoopt 7 Augustus 1814 

(e) 2 Beatrix Maria, gedoopt 20 Februari 1791, gehuwd mot Jacob Dauiel Collier 
(d) 5 Sara Susanna, gehuwd mot Pioter du Toit 

6 Alida Claudina, gedoopt 24 April 1768, gehuwd met Daniel du Toit 
(c) 5 Anna, gedoopt 3 November 1726, gehuwd met Carel du Plossis 

6 Gabriel, gedoopt 2 Juli 1729, burger le Drakenstein, gehuwd met Claudina van 
Hoeting 
(d) 1 Claudina, gedoopt 21 Maart 1751, gehuwd mot Ignatius Maree 

2 Andries Stephanus, gedoopt 30 April 1752, burger te Stellenbosoh, gehuwd 4 Juni 
1775 met Johanna Margaretha le Eoux, hortrouwd 11 October 1778 met Susanna 
Claudina Joubert 
(e) 1 Johanna Claudina, gedoopt 20 Juli 1777, gehuwd met David Benjamin 
Kuuhl 

2 Magdalcua Margaretha, gedoopt 26 September 1779 

3 Gabriel Stephanus, gedoopt 16 Juni 1782, gehuwd met Susanna Elisabeth 

Grijbe 
(/) 1 Andries Stephanus, gedoopt 7 September 1806 

2 David Fredorik, gedoopt 5 Juni 1808 

3 Johau Hendrik, gedoopt 1 April 1810 

4 Maria Susanna, gedoopt 20 Februari 1814 
(e) 4 Susanna Johanna, gedoopt 13 Februari 1791 

(d) 3 Gabriel Gerhardus, gedoopt 1 Juli 1753 

4 Martha Magdalena, gedoopt 29 September 1754, gehuwd met Josias Hendrik 

Hamman 

5 Alida Maria7 gedoopt 5 September 1756, gehuwd met Pieter Jacobs 

6 Gabriel Fredorik, gedoopt 29 November 1757, gehuwd 21 Mei 1780 met Anna 

Geertruij du Toit 
(e) 1 Maria Claudina, gedoopt 13 Moi 1781 

2 Anna Aletta, gedoopt 4 Juni 1786, gehuwd mot Guillaume Johannes du 

Toit 

3 Gabriel Guilliam, gedoopt 15 Mei 1803 
(d) 7 Anna Elisabeth, gedoopt 7 October 1769 

8 Guilliam Francois, gedoopt 17 Mei 1761 

9 Louisa, gedoopt 5 December 1762 

10 Gerhardus Johanues, gedoopt 19 Februari 1764, burger te Stellenbosoh, gehuwd 16 
Februari 1794 met Johanna Adriana Otto 
(o) 1 Gabriel Miehiol, gedoopt 12 April 1795 

2 Boelof Petrus, gedoopt 13 November 1796, gehuwd 5 Juli 1818 met Sara 
Johanna Dorothea Gous 424 du TOIT.— Vervolg. 

(/) Gerliardus Johannes, godoopt 16 Moi 1819 
(e) 3 Elisabeth Susanna, gedoopt 20 October 1799 
(d) 11 Sara Susanna, gedoopt 10 November 1765, gehuwd met Jacob Maree 

12 Johanna Margaretha, gedoopt 29 November 1767, gehuwd met Petrus Johannes 

Delport 

13 Boelof, gedoopt 5 November 1769, burger te Stelleubosch, gehuwd 22 November 

1789 met Magdalena Johanna le Eoux 
(e) 1 Anna Susanna, gedoopt 26 September 1790 

2 Gabriel Petrus, gedoopt 18 November 1792 

3 Abraham Gabriel Elisa, gedoopt 15 Juli 1804 

4 Claudina Martha, gedoopt 4 Mei 1806 

5 Boelof Gerhardus, gedoopt 13 Februari 1808 

(<2)14 Anna Louisa, gedoopt 26 September 1773, gehuwd met Hendricus Leonardus 
Aspeling 
(c) 7 Guillaume, gedoopt 26 December 1733, overleden 29 November 1788, gehuwd 7 December 
1755 met Maria van Billion 
(d) 1 Andries Bernhardus, gedoopt 26 September 1756, burger te Drakenstein, gehuwd 17 
Ootober 1779 met Martha Elisabeth Marais, hertrouwd met Elisabeth du Toit 
(e) 1 Maria Magdalena, gedoopt 2 December 1781 
2 Martha Geertruij, gedoopt 12 October 1783 

8 Martha Maria, gedoopt 4 December 1785, gehuwd met Jan Pietersen, 
hertrouwd met Jan Nieuwoudt 

4 Anna Aletta, gedoopt 28 October 1787 

5 Maria Magdalena, gedoopt 1 November 1789 

6 Guilliam Johannes, gedoopt 4 September 1791, gehuwd met Anna Aletta du 

Toit 
(/) Anna Martha, gedoopt 3 Mei 1812 
(e) 7 Magdalena Martha, godoopt 22 September 1793 

8 Andries Bernhardus, gedoopt 27 September 1795, gehuwd met Maria 

Ylotman 

9 Charl, gedoopt 8 October 1797 

10 Aletta Cooilia, gedoopt 22 December 1799 

11 Johannes Stephanus, gedoopt 14 Maart 1802, gehuwd met Sophia Christina 

Ylotman 

(d) 2 Guillaume, gedoopt 19 November 1758, burger te Stellenbosoh, gehuwd 8 April 
1787 met Martha Maria Hough 
(e) 1 Guilliam, gedoopt 22 Juni 1788 

2 Andries Gerhardus, gedoopt 15 Augustus 1790, gehuwd met Susanna Pourie 

3 Guilliam, gedoopt 3 Juni 1792, gehuwd met Johanna Jacobs, hertrouwd met 

Hester Theron 

4 Maria Christina, gedoopt 4 Mei 1794 

5 Maria Prancina Johanna, gedoopt 3 Juli 1796, gehuwd met Marthinus 

Joaohim Moller 425 du TOIT.— Vervolg. (e) 6 Martha Magdalena, gedoopt 23 September 1708, gehuwd met Johannes 
Stephanus Mellet 

7 Gabriel, gedoopt 14 September 1800, gehuwd met Anna Fourie 

8 Aletta Cornelia Susanna, gedoopt 13 Februari 1803, gehuwd met Johannes 

Nicolaas de Villiers 
(d) 3 .Anna Geertruida, gedoopt 28 December 1760, gehuwd met Gabriel Frederik du 
Toit 

4 Martha Maria, gedoopt October 1763, gehuwd met Francois Marais, hertrouwd 

met Fetrus Malherbe 

5 Ernst, gedoopt 4 Mei 1766, burger te Stollenbosch, gehuwd 29 October 1789 met 

Leonora Elisabeth Malan, hertrouwd met Martha Elisabeth Eotief 
(e) 1 Daniel Francois, gedoopt 23 Januari 1791 

2 Guilliam Johannes, gedoopt 8 September 1792, verongelukt 

3 Leonora Elisabeth, gedoopt 22 December 1793, gehuwd met Fetrus Jacobus 

Malherbe 

4 Daniel Francois, gedoopt 15 November 1795, gehuwd met Elisabeth 

Catharina Eoux 
(/) 1 Ernst Johannes, geboren 28 Mei 1821 

2 Anthonie Eduard, geboren 16 April 1823, gehuwd met Martha 

Elisabeth Charlotta Hauptfleisoh 

3 Elisabeth Maria, geboren 6 September 1825, gehuwd met Eduard 

Christiaan le Eoux 

4 Daniel Francois, geboren 19 Juni 1828, gehuwd mot Maria Magdalena 

Malan 
(e) 5 Maria Aletta, gedoopt 8 Augustus 1797, gehuwd met Johannes Eetief 

6 Ernst Stephanus, gedoopt 20 October 1799, gehuwd met Esther Margaretha 
le Eoux 
(/) 1 Ernst Zacharias, geboren 2 Augustus 1823 

2 Stephanus Abraham, geboren 11 Augustus 1825 

3 Esther Margaretha, geboren 18 Mei 1827, gehuwd met Sijbrand 

Johannes van der Spuij 

4 Leonora Geertruida, geboren 5 Juni 1829 

6 Leonora Elisabeth, geboren 15 October 1830, gehuwd met Marthinus 
Fetrus van der Spuij 

6 Daniel Servaas Andries, geboren 16 Juni 1833 

7 Gabriel Fetrus, geboren 26 October 1835 

8 Susanna Geertruida, geboren 30 Januari 1838 

(e) 7 David Fetrus, gedoopt 19 Juli 1801, gehuwd met Helena Elisabeth du (/) 1 Martha Elisabeth, geboren 10 Mei 1830 
2 Ernst Stephanus, geboren 6 Juli 1831 

8 Leonora Elisabeth, geboren 27 Augustus 1832, gehuwd met Miohiel 
Fenta 426 du TOIT.— Vervolg. 

(/ ) -1 Debora Geertruida, geborcn 13 Februari 1834, gehuwd met Daniel 
Francois Malherbe 

5 Charl Wijnand, geboren 30 October 1835 

6 David Andries, geboren 7 April 1837 

7 Martha Elisabeth, geboren 10 October 1838 

8 Maria Aletta, geboren 18 Juni 1840 

9 Charl Wijnand, geboren 21 Februari 1842 

10 Geertruida Margaretha, geboren 21 Augustus 1843 

11 Martha Elisabeth, geboren 11 December 1844 

12 Daniel Francois, geboren 15 Januari 1846 

13 Stephanus Jacobus, geboren 9 October 1847 

(e) 8 Geertruida Margaretha, gedoopt 8 Juli 1804, gehuwd met Albertus "Wijnand 
Louw 
9 Guilliam Jacobus, gedoopt 31 Augustus 1806 

10 Andries Francois, gedoopt 1 Juli 1811, gehuwd met Maria Magdalena 
Berning 
(/) 1 Magdalena Leonora, geboren 13 Februari 1842 

2 Ernst Frederik, geboren 21 Juni 1843 

3 Maria Magdalena, geboren 10 Maart 1849 

4 Frederik Simon Berning, geboren 18 Augustus 1854 

(d) 6 Aletta Bogina, gedoopt 26 November 1769, gehuwd met David Jacobus Malan 

7 Gabriel, gedoopt 28 Maart 1773 

8 Anna Aletta, gedoopt 19 November 1784 
(c) 8 Fieter, gedoopt 31 Maart 1736 

9 Martha Elisabeth, gedoopt 3 Augustus 1736, gehuwd met Johannes Stephanus Marais 

(6) 2 Stephanus, gedoopt in 1693, gehuwd mot Debora Marais, hertrouwd 13 Februari 1757 met Maria 
Jacobs, weduwe van Fieter Barend Blom 
(c) 1 Anna Susanna, gedoopt 12 September 1727, gohuwd met Jacob Naude 

2 Martha, gedoopt 19 Juni 1729, gehuwd met Pieter Joubert 

3 Hester, gedoopt 4 Maart 1731 

4 Hester, gedoopt 7 September 1732, gehuwd met Gideon Joubert 

5 Carel Francois, gedoopt 15 Augustus 1734 

6 Debora, gedoopt 5 Februari 1736, gehuwd met Barend Pieter Blom, hertrouwd met Jacob 

de Villiers 

7 Geertruida, gedoopt 19 December 1738, gehuwd met Johannes de Villiers 

8 Helena Maria, gedoopt 22 Januari 1741, gohuwd met Petrus Jacobus Malherbe 

9 Stephanus, gedoopt 22 Juli 1742 

10 Francois, gedoopt 23 Augustus 1744, burger te Drakonstein, gehuwd 31 Mei 1767 met 

Maria Retief 
(d) 1 Anna Debora, gedoopt 3 April 1768, gehuwd met Abraham Bosman 

2 Maria, gedoopt 19 November 1769, gehuwd met Francois Joubert 

3 Francois Jacobus, gedoopt 14 April 1771, burger te Stellenbosch, gehuwd 18 Maart 

1792 met Hester Elisabeth le Rous 427 du TOIT.— Vervolg. 

(e) 1 Francois Jacobus, gedoopt 27 Januari 1793 

2 Helena Debora, gedoopt 20 Juli 1794 

3 Maria Francina, gedoopt 22 Moi 1796, gebuwd met Fetrus Johannes 

Eetief 

4 Daniel Fetrus, gedoopt 17 December 1797 

5 Francois Bartholomew, gedoopt 6 Januari 1799 

6 Daniel Fetrus, gedoopt 12 October 1800 

7 Hester Elisabeth, gedoopt 18 April 1802 

8 Fieter Hermanus, gedoopt 15 September 1805 

9 Bartholomeus Johannes, gedoopt 31 December 1809 

(d) 4 Stephanus, gedoopt 6 Januari 1773, burger te Stellenbosch, gehuwd 8 April 1798 
met Anna Eetief 
(e) 1 Hester Francina, gedoopt 17 Fobruari 1799 
2 Maria Johanna, gedoopt 14 Juni 1800 
8 Anna Debora, gedoopt 5 October 1806 

4 Anna Magdalona, gedoopt 11 December 1808 

5 Stephanus Francois, gedoopt 14 April 1811 
(d) 5 Martha Geertruij, gedoopt 14 Mei 1775 

6 Hester, gedoopt 3 November 1776 

7 Martha Geertruij, gedoopt 13 Mei 1781, gehuwd met Bartholomeus Johannes le 

Bioux 

8 Daniel, gedoopt 6 October 1782, burger te Stellenbosch, gehuwd 29 November 1801 

met Maria Elisabeth Marais 
(e) 1 Francois Jacobus, gedoopt 12 Februari 1804 

2 Fieter Hermanus, gedoopt 15 Juni 1806 

3 Daniel Jacob, gedoopt 13 November 1808 

4 Margaretha Elisabeth, gedoopt 17 Februari 1811 
(c) 11 Elisabeth, gedoopt 22 Mei 1746, gehuwd met Fhilippus Botha 

12 Carel, gedoopt 25 Mei 1749, burger te Drakenstein, gehuwd mot Gesina Maria 
Nieuwoudt 
(d) 1 Stephanus Francois, gedoopt 15 Juli 1770, burger te Stellenbosch, gehuwd 2 Ootober 
1791 met Sara Coetsee 
(e) 1 Gesina Maria, gedoopt 11 November 1792, gehuwd met Gerrit Nieuwoudt 

2 Maria Margaretha, gedoopt 5 Ootober 1794, gehuwd met Georg Sebastiaan 

Nieuwoudt 

3 Carel, gedoopt 12 Februari 1797, gehuwd met Maria Margaretha Kotze 
(/) 1 Sara Debora, gedoopt 14 December 1823 

2 Jeannetta, gedoopt 17 September 1826 
(e) 4 Jacobus Gerrit, gedoopt 4 Ootober 1801 

5 Stephanus Francois, gedoopt 21 November 1802 

6 Johannes Harmse, gedoopt 29 December 1805, gehuwd met Anna Cornelia 

"Wilhelmina Aggenbaoh 
(/) 1 Stephanus Franoois, gedoopt 3 November 1827 428 rlu TOIT.— Vervolff. 

(/) 2 Anna Cornelia "Wilhelmina, gedoopt 8 October 1829 
(e) 7 Sara Debora Johanna, gedoopt 8 November 1807 

8 Johanna Jacoba, gedoopt 30 September 1810 

9 Gerrit Jeremias, gedoopt 14 November 1813 

(d) 2 Johanna, gedoopt 1 September 1771, gehuwd met Gerrit Coetzer 

3 Gerrit Jacobus, gedoopt 17 Januari 1773, burger te Stellenbosoh, gehuwd 19 
October 1794 met Helena Christina Theron 
(e) 1 Carel, gedoopt 13 December 1795 

2 Johanna Wilhelmina, gedoopt 4 November 1798 

(<0 4 Carol, gedoopt 29 October 1775, burger te Stellenbosoh, gehuwd 8 December 1799 
met Anna Marguretha Geertruida Theron 

5 Debora, gedoopt 24 September 1777 

6 Jan Harmse, gedoopt 23 April 1780 

7 Gesina Maria, gedoopt 23 Maart 1783, gehuwd met Carel Petrus du Plessis 

8 Anna Helena, gedoopt 14 October 1787 

(1) 3 Helena, gedoopt 8 Mei 1695, gohuwd met Ernst Prederik de Swart, hertrouwd (1) met Arend 
Olivier, (2) met Johannes Botha 
4 Pietor, gedoopt 24 Maart 1697, gehuwd met Elisabeth Eossouw 
(c) 1 Pranoois, gedoopt 23 Mei 1717, burger te Drakenstein, gehuwd 22 Januari 1741 met 
Petronella van der Merwe, hertrouwd 13 December 1750 met JAnna Jordaan, weduwe 
van Jacobus van Heerdon 
(d) 1 Pieter, gedoopt 13 Ootober 1741, burger te Drakenstein, gehuwd 21 April 1765 met 
Maria Catharina Botha 
(e) 1 Pranoois, gedoopt 29 Maart 1766, burger te Stellenbosoh, gehuwd 5 
December 1790 met Johanna Geertruida Jacomina Conradie 
(/) 1 Pieter Jacobus, gedoopt 25 September 1791 

2 Pranoois Philippus, gedoopt 25 Augustus 1793, gehuwd met Maria 
Magdalena Swanepoel 
(sr) 1 Pieter Eduard, gedoopt 20 Juni 1817 

2 Martha Elisabeth, gedoopt 3 October 1819 

3 Willem Johannes, gedoopt 7 Ootober 1821 
(/) 3 Willem Johannes, gedoopt 20 September 1795 

4 Catharina Maria, gedoopt 17 September 1797 
(e) 2 Catharina Elisabeth, gedoopt 29 November 1767, gehuwd met Philip 
Rudolph Botha 

3 Petrus Jacobus, gedoopt 9 Juli 1769, gehuwd met Eachel Eossouw 
(/) 1 Petrus Jacobus, gedoopt 29 September 1793 

2 Gabriel Pranoois, gedoopt 15 Pebruari 1795, gehuwd met Maria 
Elisabeth Viljoen 
(g) Eachel Susanna, gedoopt 9 Juli 1812 
(/) 3 Eachel Jacoba, gedoopt 2 Juli 1796 

4 Maria Elisabeth Margaretha, gedoopt 21 Januari 1798 

5 Jacobus Johannes, gedoopt 6 Ootober 1799 429 (in TOIT.— Vervolg. (e) 4 Philip Budolph, gedoopt 20 Juli 1771, burger te Stellenbosoh, gehuwd 4 
September 1791 met Johanna Begina Moller, hertrouwd 2 November 1800 
met Martha Hendrina van der Merwe 
(/) 1 Maria Catharina, gedoopt 9 December 1792 

2 Anna Petronella, gedoopt 10 Augustus 1794 

3 Petrus Johannes, gedoopt 9 Ootober 1796 

4 Hendrik Francois, gedoopt 28 Ootober 1798 

(e) 5 Christoffol, gedoopt 25 December 1773, burger te Stellenbosoh, gehuwd 4 
September 1796 met Aletta Elisabeth Viljoen 
(/) 1 Petrus Jacobus, gedoopt 2 Juli 1797 

2 Christoffel Francois, gedoopt 13 Januari 1799 
(e) 6 Willem, gedoopt 13 Juni 1779, burger te Stellenbosoh, gehuwd 10 Mei 1801 
met Geertruida Jaoomina Viljoen 

7 Andries Stephanus, gedoopt 5 Juli 1783 

8 Jacobus Francois, gedoopt 30 Mei 1790 

(eZ) 2 Sohalk Willem, gedoopt 3 Ootober 1743, burger te Stellenbosoh, gehuwd 3 Maart 
1765 met Maria Magdalena Botha, hertrouwd (1) 23 Februari 1777 met Maria de 
Bruijn, weduwe van Philippus Lodewicus du Preez, (2) 26 Februari 1786 met 
Maohteld van Hoerden, weduwe van Sohalk Willem van der Merwe, 13; 21 
November 1790 met Aletta Sibclla van der Merwe, weduwe van Nioolaas van der 
Merwe 
(e) 1 Hester Petronella, gedoopt 29 Maart 1766 

2 Maria Catharina, gedoopt 19 Juli 1767, gehuwd met Willem Petrus van der 

Merwe, hertrouwd met Budolph Johannes Brits 

3 Anna Magdalena, gedoopt 11 September 1768, gehuwd met Sohalk Willem 

van der Merwe, hertrouwd met Gerrit Jacobus Olivier 

4 Sohalk Willem, gedoopt 16 Augustus 1772, burger te Stellenbosoh, gehuwd 

29 April 1792 met Hester Cecilia Burger, weduwe van Carel van der 
Merwe 
(/) Willem Francois, gedoopt 22 Maart 1795, burger te Tulbagh, gehuwd 
21 Maart 1813 met Anna Margaretha Geertruida Theron, weduwe 
van Wijnand Carel du Toit 
(e) 5 Margaretha Elisabeth, gedoopt 23 April 1775, gehuwd met Johannes 
Pienaar 
6 Pieter, gedoopt 15 Februari 1778, burger te Stellenbosoh, gehuwd 30 April 
1797 met Maria Johanna Viljoen 
(/) Sohalk Willem, gedoopt 3 Juni 1798 
(e) 7 Margaretha Louisa, gedoopt 25 Maart 1780 

8 Francois, gedoopt 11 November 1781 

9 Hester Petronella, gedoopt 10 Augustus 1783 
10 Maria Christina, gedoopt 13 Maart 1785 

(d) 3 Anna Susanna, gedoopt 27 April 1745, gehuwd met Pieter Abraham Botha, 
hertrouwd met Izaak Marais 430 du TOIT.— Vervolg. 

(d) 4 Johannes, gedoopt 26 December 1751 

5 Elisabeth, gedoopt 3 Augustus 1755, gehuwd met Andries du Plessis, hertrouwd 

met Christiaan Eudolph Opperman 

6 Maria Magdalena, gedoopt 4 Deoember 1757, gohuwd mot Jacobus de "Wet 

7 Franoois, gedoopt 7 October 1769 

8 Johannes Jacobus, gedoopt 8 November 1761, burger te Stellenbosoh, gehuwd 

met Elisabeth Johanna du Toit 
(e) 1 Francois Johannes, gedoopt 15 Februari 1788 

2 Susanna Marijna, gedoopt 12 Februari 1792 

3 Anna Elisabeth, gedoopt 4 October 1795, gohuwd met Michiel Josias de 

Eock 

4 Marijna Magdalena, gedoopt 28 October 1798 

(d) 9 Andries Stephanus, gedoopt 2 September 1764, burger te Stellenbosoh, gehuwd 
met Margaretha Johanna de Kock 
(e) Francois Johannes, gedoopt 20 Januari 1798 
(d) 10 Johanna Sophia, gedoopt 19 Juli 1767, gehuwd met Pieter Bernhardus Marais 
11 Daniel, gedoopt 20 Januari 1771, burger te Stellenbosoh, gohuwd 19 November 
1797 met Jaooba Elisabeth van der Merwe 
(e) Francois Bartholomeus, gedoopt 7 October 1798 
(c) 2 Pieter, gedoopt omtrent 1719, burger te Drakenstoin, gehuwd 31 Januari 1740 met 
Susanna de Swart 
(d) 1 Helena Elisabeth, gedoopt 5 November 1741 

2 Pieter, gedoopt 2 Juli 1746 

3 Helena, gedoopt 2 Juni 1748, gehuwd met Pieter van der Merwe 
(c) 3 Anna, gedoopt 2 Augustus 1722, gehuwd met Eoelof van der Merwe 

4 Andries, gedoopt 31 December 1724, burger te Drakenstein, gehuwd 16 Februari 1749 
met Alida Margaretha Moller 
(d) 1 Petrus Johannes, gedoopt 4 Januari 1750, burger te Stellenbosoh, gehuwd 5 April 
1772 met Margaretha Blignaut 
(e) 1 Eaohel Maria, gedoopt 11 Juni 1775 

2 Andreas Adriaan, gedoopt 13 Juli 1777, burger te Stellenbosoh, gehuwd 

29 April 1798 met Sophia Catharina Basson 

3 Alida Margaretha, gedoopt 18 Juni 1780, gehuwd met Philip Petrus van der 

Merwe 

4 Johanna Elisabeth, gedoopt 2 Februari 1783 

5 Johannes Francois, gedoopt 12 Februari 1786 

6 Daniel Jacobus, gedoopt 4 October 1789 

(d) 2 Maria Susanna, gedoopt 2 Januari 1752, gehuwd met Daniel du Plessis, hertrouwd 
met "Willem Burger 

3 Elisabeth, gedoopt 13 Januari 1754, gehuwd mot Adriaan Louw 

4 Andries Francois, gedoopt 28 Maart 1756, burger te Drakenstein, gehuwd 16 Maart 

1777 met Johanna Christina Botha 
(e) 1 Johanna Magdalena, gedoopt 8 Mei 1791 431 du TOIT.— Vervolff. (e) 2 Andries Francois, gcdoopt 5 Moi 1793 

3 Alida Catharina, gcdoopt 27 Augustus 1793 

(d) 5 Anna Magdalena, gcdoopt 17 September 1758, gehuwd mot Jan Stephanus 
Joubert, hortrouwd met Johannes Grobbelaar 
6 Johannes Jacobus, gedoopt 15 Maart 1761, burger te Drakenstein, gehuwd 2 Maart 
1783 met Agatha Geertruij Joubert 
(e) 1 Agatha Maria, gedoopt 14 December 1783, gehuwd met Gustavus 
"Wilhelmus Fouche 
2 Andries Stephanus, gedoopt 13 Februari 1785, gehuwd met Anna Susanna 
Naude 
(/) Johannes Stephanus, gedoopt 15 April 1810 
(e) 3 Aletta Elisabeth, gedoopt 6 Mei 1787, gehuwd met Izaak Johannes Marais 

4 "Willem Jacobus, gedoopt 8 Februari 1789, gehuwd met Anna Magdalena 

Haasbroek 
(/) Martha Margaretha, gedoopt 3 October 1819 
(e) 5 Susanna Leonora, gedoopt 7 Maart 1790 

6 Johannes Jacobus, gedoopt 10 Juli 1791, gehuwd 7 Februari 1821 met Dina 
Johanna Swanepoel 
(/) Magdalena Susanna, gedoopt 8 April 1822 
(e) 7 Maria Louisa, gedoopt 28 Juli 1793, gehuwd met Cornells Jacobus Joubert 

8 Elisabeth Catharina, gedoopt 17 Januari 1796, gehuwd met Leendert 

Johannes Haasbroek 

9 Anna Magdalena, gedoopt 5 November 1797, gehuwd met Jan Gabriel 

Cellier 
10 Petrus Jeremias, gcdoopt 25 Mei 1800 
(d) 7 Jacobus Stephanus, gedoopt 31 Juli 1763, gehuwd met Eegina Margaretha 
TToolfaart 
(e) Margaretha Alida, gedoopt 24 Januari 1813 
(d) 8 Daniel Jeremias, gedoopt 18 Mei 1766, burger te Stellenbosoh, gehuwd 31 Mei 1789 
met Leonora Elisabeth Malan 
(«) 1 Anna Margaretha, gedoopt 27 Maart 1791, gehuwd met Joseph Tobias 
Adriaan de Klerk 
2 Alida Jacoba, gedoopt 29 September 1793 
(d) 9 David, gedoopt 11 September 1768, burger te Stellenbosoh, gehuwd 15 Mei 1796 
met Anna Susanna Fouche 
10 Stephanus Andries, gedoopt 29 Maart 1772, burger te Stellenbosoh, gehuwd 15 Mei 
1796 met Magdalena Grobbelaar 
(e) 1 Andries Jacobus, gedoopt 2 April 1797 

2 Cornells Johannes, gedoopt 28 October 1798 

3 Magdalena Maria, gedoopt 9 November 1800 
(d) 11 Elisabeth, gehuwd met Andries Bernhardus du Toit 

(?) 5 Susanna, gedoopt 10 Augustus 1727, gehuwd met Willem van der Merwe, hertrouwd met 
Jeremias Coetzer 432 du TOIT.— Vervolg. (c) 6 Daniel, gedoopt 25 December 1729 

7 Johannes, gedoopt 26 December 1731, burger te Drakenstein, gehuwd 23 Mei 1751 
met Johanna Fienaar 
(d) 1 Petrus Jacobus, gedoopt 23 Juli 1752, burger te Stellenbosoh, gehuwd met 
Elisabeth Maria Theron 
(e) 1 Johannes Francois, gedoopt 22 Juni 1777 

2 Jacobus Petrus, gedoopt 3 Januari 1779 

3 Petrus Jacobus, gedoopt 13 Mei 1781 

4 Esther Elisabeth, gedoopt 16 Maart 1783 

5 Johanna Petronella, gedoopt 13 Februari 1785 

6 Johannes Jacobus, gedoopt 13 Augustus 1786, gehuwd met Jaoomina 

Christina Potgieter 
(/) 1 Petrus Jacobus, gedoopt 3 Januari 1808 
2 Johannes Frederik, gedoopt 2 October 1809 
(e) 7 Petrus Jaoobus, gedoopt 29 December 1787 

8 Andreas Francois, godoopt 19 Juli 1789 

9 Elisabeth Maria, gedoopt 17 Juli 1791 

10 Jaoobus, gedoopt 2 November 1794 

11 Anna Maria, gedoopt 7 Augustus 1796 

12 Esther Woutrina, gedoopt 15 April 1798 

13 Daniel Stephanus, gedoopt 9 Maart 1800 

(d) 2 Maria Louisa, gedoopt 9 September 1753, gehuwd met Carel Jacobus du Plessis 

3 Elisabeth, gedoopt 2 Mei 1756, gehuwd met Francois de Wet 

4 Johannes Francois, gedoopt 9 October 1757 

5 Johanna Susanna, gedoopt 12 November 1758, gehuwd met Johan de Yilliers 

6 Anna Sophia, gedoopt 28 September 1760, gehuwd met Gideon Joubert 

7 Johannes Stephanus, gedoopt 1 Augustus 1762, burger te Stellenbosoh, gehuwd 19 

December 1784 met Cecilia Geertruij du Plessis 
(e) 1 Johannes Francois, gedoopt 19 November 1786 
2 Philippus Petrus, gedoopt 22 Augustus 1790 
(d) 8 Andries Francois, gedoopt 1 Augustus 1762, burger te Stellenbosoh, gehuwd 29 
October 1786 met Josina Hendrina de Wet 
(e) 1 Martha Helena, gedoopt 2 Maart 1788 

2 Johanna Elisabeth, gedoopt 2 Augustus 1789, gehuwd met Pieter Cassimier 
8 Jacobus Francois, gedoopt 12 Moi 1793, burger te Stellenbosoh, gehuwd 1 
November 1812 met Geertruida Johanna Buijskes, van Eijssel in 
Vkanderen 
(/) 1 Andries Francois, gedoopt 22 Augustus 1813 

2 Gerrit, gehuwd met Elisabeth Louw 

3 Jacobus, gehuwd met Elisabeth Faure 

4 Hermina Geertruida 

6 Josina Arnoldina Henrietta, gehuwd met Sir David Tennant 433 du TOIT.— Veruobj. (d) 9 Daniel, gedoopt 4 November 1764, burger te Stellenbosoli, gchuwd 7 December 
1783 met Elisabeth Buija 
(c) 1 Johannes Petrus, gedoopt 3 April 1785, burger te Stellenbosch, gchuwd 8 
November 1807 met Maria Barbara Basson, hcrtrouwd met Hilletje 
Geertruida Basson 
(/) 1 Elisabeth Christina Francina, gedoopt 15 Juli 1810 

2 Daniol Matthijs, gedoopt 12 April 1812 

3 Maria Helena Johanna, gedoopt 11 September 1814 

4 Anna Susanna Abrahamina, gedoopt 14 November 1816 

5 Helena Johanna, gedoopt 9 Augustus 1818 

6 Matthijs Miohielse, gedoopt 27 Februari 1820 

7 Johannes Petrus, gedoopt 3 September 1821 

8 Johannes Hilbertus, gedoopt 15 November 1822 

9 Hilletje Geertruida, gedoopt 1 Februari 1824 

10 Johannes Petrus, gedoopt 10 Juli 1826 

11 Hilletje Anna Geertruida, gedoopt 4 November 1827 

12 Johanna Catharina Wilhclmina, gedoopt 6 December 1829 

(e) 2 Stephanns Francois, gedoopt 22 Maart 1789, gchuwd met Elisabeth Wilhcl- 
mina Basson 
(/) 1 Daniel Johannes, gedoopt 17 Juni 1814 

2 Elisabeth Christina Francina, gedoopt 20 April 1817 

3 Matthijs Michielse, gedoopt 27 Februari 1820 

4 Maria Barbara, gedoopt 4 November 1821 

5 Helena Johanna Abrahamina, gedoopt 13 November 1825 

6 Susanna Hondrika, gedoopt 4 November 1827 

7 \Anna Christina, gedoopt 11 Juli 1830 

(e) 3 Daniel Jacobus, gedoopt 10 April 1791, burger to Stellenbosch, gohuwd 4 
Augustus 1811 met Alida Susanna Bauermeestcr 
(/) 1 Maria Elisabeth Hendrikn, gedoopt 10 Joniiiiri 1813 

2 Elisabeth Johanna Susanna, gedoopt 23 October 1814 

3 Alida Susanna Andrietta, gedoopt 20 October 1816 

4 Johanna Aletta Andrietta, gedoopt 19 April 1818 

5 Alida Petronella Abrahamina, gedoopt 29 October 1820 

6 Daniel Jacobus, gedoopt 15 September 1822 

7 Susanna Jacoba Johanna, gedoopt 29 October 1824 

8 Johannes Stephanus Hendrik, gedoopt 14 Januari 1827 

9 Stephanus Andries Willem, gedoopt 28 December 1828 

(e) 4 Petrus Gideon, gedoopt 2 Juni 1793, burger te Stellenbosch, gehuud 3 April 
1814 met Susanna Francina Louw, hertrouwd met Johanna Magdalena 
Petronella "Wagner 
(/) 1 Daniel Jan, gedoopt 26 Februari 1815 

2 Elisabeth Martha, gedoopt 28 Augustus 1819 431 (lu TOTT.— Ver-nlg. 

(/) 3 Petrus Daniel, gedoopt 27 Augustus 1820 

4 Christina Margarotha, godoopt 15 September 1822 

5 Maria Elisabeth, gedoopt 6 Maart 1825 

6 Johannes Petrus Arnoldus, gedoopt 25 Maart 1827 

7 Johanna Hendrika, gedoopt 24 Augustus 1828 

8 Stephanus Francois, gedoopt 4 April 1830 
(e) 5 Maria Susanna, gedoopt 25 September 1796 

6 Johanna Abrahamina, gedoopt 5 Mei 1799, gehuwd met Louis Albertus 

Greeff 

7 Abraham Barend, gedoopt 1 November 1801 

8 Susanna Margaretha, gedoopt 7 Juli 1803 

9 Elisabeth Hester, gedoopt 30 Maart 1806 
10 Hondrik Dirk Izaak, gedoopt 25 Juni 1809 

(d) 10 Martha Magdalena, gedoopt 4 October 1766, gehuwd met Pieter Pienaar 

11 Jacobus, gedoopt 6 October 1770, gehuwd mot Maria de Vos 

12 Francina Aletta, gedoopt 8 October 1774, gehuwd met Philippus Minnaar 

13 Susanna Geortruij, godoopt 13 Juli 1776, gehuwd met Johannes Francois du Toit 
(e) 8 Daniel, gedoopt 4 April 1734, burger te Stellenbosch, gehuwd 11 April 1756 met Susanna 

Cellier, hertrouwd 29 Juni 1783 met Marijna Magdalena Strijdom 
(d) 1 Anna, gedoopt 4 September 1757, gehuwd met Barend Burger 

2 Petrus Stephanus, gedoopt 12 November 1758, gehuwd 25 Juni 1780 met Sara 
Susanna du Toit 
(e) 1 Susanna Elisabeth, gedoopt 13 Mei 1781, gehuwd met Floris Johannes de 
Eock 

2 Stephanus Petrus, gedoopt 14 September 1783 

3 Daniel Johannes, gedoopt 1 Januari 1785 

(d) 3 Johannes Francois, gedoopt 21 December 1760, burger te Stellenbosch, gehuwd 23 
Maart 1783 met Anna Catharina de Wet 
(e) 1 Susanna Magdalena, gedoopt 29 Mei 1785 

2 Petrus Johannes, gedoopt 19 Februari 1788 

3 Daniel Carel, gedoopt 3 Maart 1790, gehuwd met Hester Sophia Burger 
(/) Anna Catharina, godoopt 11 November 1810 

(e) 4 Johannes Francois, gedoopt 17 October 1792 

5 Hester Petronella, gedoopt 17 Augustus 1794 

6 Petrus Stephanus, gedoopt 29 Januari 1797 

7 Magdalena Marijna, gedoopt 6 October 1799 

8 Gabriel Jacobus, gedoopt 11 Mei 1806 

9 Maria Elisabeth, gedoopt 8 October 1810 

(dj 4 Daniel, gedoopt 13 Juni 1762, burger te Drakenstein, gehuwd 23 October 1785 met 
Alida Claudina du Toit, hertrouwd met Magdalena Josina van der Merwe 
(e) 1 Daniel Johannes, gedoopt 28 Januari 1787 

2 Sara Subauna, gedoopt 16 November 1788 

3 Susuina Maria, gedoopt 16 October 1791 435 du TOIT.— Vervolff. (e) 4 Daniel Francois, gedoopt 26 April 1795 

5 Martha Catharina, gedoopt 11 December 1796 

6 Stephanus Petrus, gedoopt 14 April 1799 

7 Helena Marijna, gedoopt 17 April 1808 

8 Johannes Francois, gedoopt 19 November 1809 

9 Willem Jacobus, gedoopt 7 Juli 1811 
10 Gabriel, gedoopt 18 Juli 1813 

(d) 5 Gabriel, gedoopt 29 April 1764, burger te Stellenbosch, gehuwd 30 September 1787 
met Johanna Franoina de Wet 
(e) 1 Susanna Magdalena, gedoopt 27 December 1788, gehuwd met Jacobus 
Stephanus de Wet 

2 Pieter Johannes, gedoopt 18 November 1792 

3 Daniel Stephanus, gedoopt 18 Mei 1794 

4 Gabriel Jacobus, gedoopt 4 October 1795 

5 Magdalena Johanna, gedoopt 20 Januari 1799, gehuwd mot Burgert Wijnand 

van Dijk 
(d) 6 Susanna Elisabeth, gedoopt 25 Januari 1767, gehuwd mot Hondrik de Wet 

7 Francois, gedoopt 2 April 1769, burger te Stellenbosch, gohuwd 17 April 1791 met 
Elisabeth Johanna le Boux 
(e) 1 Daniel Petrus, gedoopt 5 October 1793 

2 Jacobus Francois, gedoopt 10 Januari 1796, gehuwd mot Cornelia Margaretha 
Lourens 
(/) Francois Daniel, gedoopt 3 November 1816 
(e) 3 Martha Magdalena, gedoopt 1 October 1797 
(d) 8 Elisabeth Johanna, gedoopt 10 Maart 1771, gehuwd met Jacobus du Toit 

9 Andries, gedoopt 13 Februari 1774, burger te Stellenbosch, gehuwd 26 Augustus 
1798 met Christina Louisa Erasmus, hertrouwd met Hester le Boux 

10 Hester Maria, gedoopt 24 Maart 1776, gehuwd met Carol Stephanus 

Erasmus 

11 Carel, gedoopt 3 Mei 1778 

12 Maria Magdalena, gedoopt 27 Augustus 1780, gehuwd met Gabriel Hugo 

13 Stephanus, gedoopt 29 December 1782 

14 Rachel Elisabeth, gedoopt 6 Juni 1784 

15 Marijna Magdalena, gedoopt 15 April 1786, gehuwd met Petrus Yiljoen 

16 Margaretha Johanna, gedoopt 13 Juli 1788, gehuwd met Willem Yiljoen 

17 Susanna, gehuwd met Gabriel le Boux 

18 Rachel Elisabeth, gedoopt 19 Juni 1792, gehuwd met Pieter Botha 

(c) 9 Elisabeth, gedoopt 6 Januari 1737, gehuwd met Wensel Christoffel Coetzer, hertrouwd 
17 Juli 1791 met Johan Christoffel Yolker, van Kaffenroth 
10 Stephanus, gedoopt 7 Mei 1739, gehuwd 28 September 1760 met Elisabeth de 
Yilliers 
(d) 1 Petrus Johannes, gedoopt 9 Juli 1761, burger te Drakenstein, gehuwd met Susanna 
Elisabeth Coetzer 136 da TOIT.— Vermlg. (e) 1 Stephanus Jeremias, gedoopt 5 Juni 1785, burger te Stellenbosch, gehuwd 
met Martha Margaretha Wagener 
(/) 1 Stephanus Pctrus Johannes, gedoopt 14 November 1802 

2 Elisabeth Martha, gedoopt 8 Juli 1804 

3 Stephanus Potrus Johannes, gedoopt 15 November 1807 

4 Petrus Frederious Jacobus, gedoopt 22 Mei 1811 
(e) 2 Petrus Johannes, gedoopt 3 December 1786 

3 Susanna Elisabeth, gedoopt 1 Juni 1788 

4 Johannes Jacobus, gedoopt 6 December 1789 

5 Elisabeth Elsabe, gedoopt 13 November 1791 

6 Eloonora Esther, gedoopt 24 Januari 1796 

(d) 2 Esthor Elisabeth, gedoopt 4 September 1763, gehuwd mot Pieter de Villiers 

3 Elisabeth Susanna, gedoopt 15 Maart 1767, gehuwd met Philippus Minnaar 

4 Stephanus Hendrik, gedoopt 25 Januari 1770, gehuwd 26 Juni 1791 met Elisabeth 

Maria Vos, hertrouwd 26 Augustus 1792 met Henrietta Coenradina van Kervel, 
van Wagcningcn 
(e) 1 Henrietta Elisabeth Susanna, gedoopt 4 Augustus 1793 
2 Stephanus Hendrik, gedoopt 5 April 1795 
(d) 5 Eleonora Johanna, gedoopt 12 Juli 1772, gehuwd met Lambertus Philippus van der 
Poel 
6 Johannes Francois, gedoopt 16 Juli 1775, gehuwd 27 Juni 1796 met Susanna 
Gcertruij du Toit, hertrouwd 9 November 1806 met Engela Christina Haupt 
(e) 1 Elisabeth Sophia, gedoopt 25 Juni 1797 

2 Johannes Pieter, gedoopt 26 April 1799 

3 Stephanus Daniol, gedoopt 26 April 1801 

4 Susanna Johanna Geertrnij, gedoopt 27 November 1803, gehuwd met Carol 

Wilholm Licbontrau 

5 Albertus Johannes van der Poel, gedoopt 28 Augustus 1808 

6 Johannes Jacobus, gedoopt 18 November 1810 

7 "Willom Morkcl, gedoopt 14 Juni 1812 
(d) 7 Anna Maria, gedoopt 8 November 1778 

8 Daniol Jacobus, gedoopt 23 Juli 1780, burger te Stellenbosch, gehuwd 1 November 
1801 mot Maria Margaretha Mellet 
(e) 1 Stephanus Albertus Johannes, gedoopt 29 Januari 1804 

2 David Hendrik, gedoopt 23 November 1806 

3 Albertus Johannes, gedoopt 28 Augustua 1808 

4 Daniel Jacobus, gedoopt 22 Juli 1810 

(c) 11 Maria Magdalona, gedoopt 16 Juni 1743, gehuwd met David de Villiers 
(b) 3 Francois gedoopt 28 Juni 1699, gehuwd 12 April 1722 met Maria Theron, weduwe van Pieter 
Jan«e van Marseveen 
(0 1 Jacobus gedoopt 18 April 1723, burger te Stellenbosch, gehuwd 10 Maart 1748 met 
Margaretha Blignaut L;?7 du TOTT.— Verrolg. (d) 1 Elisabeth, gedoopt 29 December 1748, gehuwd met Thomas Arnoldus 
Theron 
2 Francois, gedoopt 9 Augustus 1750 
(c) 2 Elisabeth, godoopt 8 Juli 1725, gehuwd met Carel Marais, hertrouwd met Philippus du 
Plessis 

3 Maria Susanna, godoopt 10 Augustus 1727, gehuwd met Pieter de Vos 

4 Martha, gedoopt 21 Augustus 1729, gehuwd met Jacobus de Wet 

6 Geertruida, gedoopt 18 November 1731, gehuwd met Andries Smit, hertrouwd (1) 16 
September 1770 mot Jan Jacob Dooksteon, van Magdeburg, (2) 14 Deoember 1783 met 
Franciscus van Heordcn, van Utrecht 

6 Helena Cecilia, gedoopt 5 September 1734, gehuwd met Jacobus Verster 

7 Francois, gedoopt 7 Juli 1737, gehuwd 9 Januari 1763 met Sara Bookelenberg 

(d) 1 Francois Jacobus, gedoopt 20 October 1763, burger to Stellenbosch, gohuwd 19 
December 1784 met Anna Elisabeth le Eoux 
(e) 1 Francois Jacobus, gedoopt 2 Juli 1786, gehuwd met Elsie Susanna 
Grobbelaar 
(/) 1 Anna Elisabeth, gedoopt 10 November 1805 

2 Johannes DZermanus, gedoopt 27 September 1807 

3 Francois Jacobus, gedoopt 27 November 1809 

4 Albertus Hendrik Adriaan, godoopt 26 November 1810 

5 Jacobus Fetrus, gedoopt 5 November 1815 
(e) 2 Martha Magdalena, gedoopt 17 Januari 1790 

3 Jacobus Petrus, gedoopt 16 November 1794 

4 Sara Elisabeth, gedoopt 11 Maart 1798 

5 Anna Cecilia, gedoopt 20 Juni 1802 

(d). 2 Daniel Eudolph, gedoopt 24 November 1765, burger te Stellenbosch, gehuwd 
14 October 1787 mot Martha Magdalena le Eoux 
(e) 1 Jacobus Petrus, gedoopt 12 October 1788, gehuwd met Hendrina Petronella 
le Eoux 
(/) 1 Aletta Margarctha, gedoopt 28 Januari 1816 

2 Daniel Eudolph, gedoopt 23 Maart 1818 

3 Hendrik Jacobus, gedoopt 12 December 1819 

4 Martha Magdalena Carolina, gedoopt 26 December 1821 
(e) 2 Sara Petronella, gedoopt 2 October 1790 

3 Francois Arnoldus, gedoopt 20 November 1791 

4 Martha Magdalena, gedoopt 2 October 1796 

5 Daniel Eudolph, gedoopt 20 Januari 1799 

6 Martha Carolina, gedoopt 30 September 1804, gehuwd met Petrus Johannes 

Badenhorst 
(d) 3 Thomas Arnoldus, gedoopt 17 Januari 1768, burger te Stellenbosch, gehuwd 14 
October 1792 met Margarctha Elopper 
(e) 1 Sara Johanna, gedoopt 13 October 1793 438 du TOIT.— Vei-volp. 

(e) 2 Johannes Jacobus, gedoopt 29 Maart 1795 

3 Francois Petrus Jacobus, gedoopt 21 Januari 1798 

4 Thomas Arnoldus 

5 Geertruida Magdalena, gedoopt 7 November 1802 

6 Christiaan Petrus, gedoopt 9 September 1804 

7 Margarotha Elisabeth, gedoopt 16 Soptombor 1806 

8 Catharina Margaretha, gedoopt 3 October 1808 

(d) 4 Petrus Johannes, gedoopt 24 December 1769, gehuwd mot Elisabeth Oberholster, 
"weduwe van Christiaan Jacobus Liebenberg 
5 Jacobus Andries, gedoopt 16 Februari 1772, burger te Stellenbosch, gehuwd 13 
April 1800 met Anna Elisabeth Eossouw 
(e) 1 Petronella Margaretha, gedoopt 26 Februari 1804 

2 Anna Elisabeth Magdalena, gedoopt 30 November 1807 

3 Daniel Francois Petrus, gedoopt 19 November 1809 
(d) 6 Christiaan Godlieb, gedoopt 12 Februari 1775 

7 Elisabeth Maria, gedoopt 3 October 1777, gehuwd mot Paul du Plessis 

8 Sara Geertruij, gedoopt 25 Juli 1779, gehuwd met Pietor van der Merwe 

9 Anna Helena, gedoopt 28 April 1782, gehuwd met Pieter Gabriel van Zijl 
10 Jan Alewijn, gedoopt 28 Moi 1786 

(c) 8 Thomas Arnoldus, gedoopt 7 Augustus 1740 
(A) 6 Martha, gedoopt 4 November 1701, gehuwd met Johannes Mollor 

7 Geertruida, gedoopt in 1703, gehuwd mot Johannes Bastiaans 

8 Elisabeth, gedoopt 9 Augustus 1705, gehuwd met Jacques Theron 

9 Maria, gedoopt 21 September 1709, gehuwd met Jan Frederik Bierman Guillaume du Toit, van Rijssel, burger to Stellenbosch, gehuwd 16 Mei 1688 met 
Sara Coehet, ran 't dorp Oosterhocbrugh op 't eiland "Walcheren, weduwe van Pieter 
de Klerk. 

(b) 1 Helena, gedoopt 6 Augustus 1790, gehuwd met Jan Oberholster, hertrouwd met Burgert Pieter 
van Dijk 

2 Geertruij, gehuwd met Pierre Eossouw, hertrouwd mot Carol van der Merwe 

3 Susanna, gehuwd met "Willem Elberts 439 
972.-van TONDEREN. Andries van Tonderon, Cornells zoon, gelruwd 19 Mei 1703 met Catharina Grison, 
van Grijpskerke, hertrouwd 28 Juni 1711 met Cornelia Vrij. 

(b) 1 Cornells, gedoopt 11 September 1712 

2 Johannes, gedoopt 3 September 17 IS 

3 Cornells, gedoopt 24 Jnni 1715, burger te Stellenbosoh, gehuwd met Anna Scbeepers, weduwe 

van Abel Pienaar, hertronwd (1 ) 4 Ootober 1749 met Susanna Yan Wijk, (2) 24 Novembor 
1765 met Anna Cornelia Botha 
(c) 1 Cornelia, gedoopt 1 September 1737, burger te Swellendam, gehuwd 8 Febrnari 1761 met 
Gerbreoht Bezuidenhout 

(<Z) Gerbreoht, gedoopt 30 Januari 176.3 
(c) 2 Andries, gedoopt omtrent 1751, gehuwd 17 Ootober 1779 met Susanna Strijdom 

(<£) 1 Andries, gedoopt omtrent 1781, gehuwd 5 Ootober 1806 met Catharina Fetronella 
Horn 
(e) 1 Michiel Jaoobus, gedoopt 19 Febrnari 1809 

2 Matthijs Cornelia, gedoopt 15 April 1810 

3 Maria Elisabeth, gedoopt 25 Ootober 1812 

4 Elisabeth Margaretha, gedoopt 8 December 1816 

5 Engela Susanna, gedoopt 1 Ootober 1820 

(d) 2 Susanna, gedoopt 8 Juli 1784, gehuwd met Christiaan Cloete 

3 Johannes, gedoopt 23 Januari 1788, gehuwd 6 Juli 1806 met Helena Catharina 

Nortier 
(e) 1 Andries Johannes, gedoopt 26 Maart 1808 

2 Cornelia Susanna, gedoopt 8 October 1809 

3 Jacob Johannes Petrus, gedoopt 6 Ootober 1811 
(d) 4 Geertruij Anna Magdalena, gedoopt 15 Mei 1790 

5 Cornells, gedoopt 10 Febrnari 1793 

6 Andries, gedoopt 8 Mei 1795 

7 Maria Adriana, gedoopt 16 Maart 1800 

8 Petrus Jaoobus Hercules, gedoopt 10 Juni 1806 

(c) 3 Adriaan, gedoopt 25 Febrnari 1753, burger te Swellendam, gehuwd 12 Maart 1785 met 
l~va Catharina Breitenbaoh 
(d) 1 Gerbreoht Susanna, gedoopt 1 December 1786, gehuwd met Jaoobus Nel 
2 Cornells, gedoopt 25 April 1788, gehuwd met Maria Catharina Potgieter 
(e) 1 Adriaan Jacobus, gedoopt 16 Juli 1809 
2 Sophia Elisabeth, gedoopt 8 Ootober 1810 
(d) 3 Maria Magdalena, gedoopt 22 Mei 1789 

4 Johannes Jacob, gedoopt 19 Juni 1791, gehuwd met Martha Jacoba van Wijk 
(e) 1 Levin a Catharioa, gedoopt 21 September 1817 

2 Gerbreoht Susanna, gedoopt 18 April 1819 

3 Hester Helena Dorothea, gedoopt 4 Maart 1821 

4 Louisa Maria, gedoopt 7 Ootober 1822 440 van TOXDE11EX.— Vewolg. 

(d) 5 Adriaan, gedoopt 19 Jani 1701 

G Catharina Anna Johanna, gedoopt 28 April 1796, gehuwd met Willem Muai ten 
Oosthnijzen 

7 Sara Jacomina, gedoopt 7 Angustus 1797 
(t) 4 Johannes Jaoobus, gedoopt 1G Febrnari 1755 

5 Cornelia, gedoopt 26 September 1756, gehuwd met WijnaudBreitenbaoh 

6 Fieter, gedoopt 2 April 1758 

7 Sara, gedoopt 4 November 1759, gohuwd met Johannes Izaak Orouje 

8 Eoelof, gedoopt 26 April 1761, burger te Graaff-Rcinet, gehuwd 29 Juni 1788 met Maria 

Magdalena van den Berg 
(d) 1 Cornelia Jacobus, gedoopt 24 Maart 1793 

2 Magdalena Christina, gedoopt 24 Februari 1796, gehuwd met Barend Jaoobus van 

Wijk 

8 Susanna Cornelia, gedoopt 28 Maart 1798 

4 Daniel Coenraad, gedoopt 22 December 1799 

5 Maria Magdalena Margaretha, gedoopt 19 Juni 1801 

6 Eoelof Christoffel, gedoopt 5 April 1807 

7 Jacobus Coenraad, gedoopt 11 November 1810 

8 Sara Charlotta, gedoopt 2 November 1812 

(c) 9 Susanna Catharina, gedoopt 20 Februari 1763, gehuwd met Ookert Oosthnijzen 

10 Abigael, gedoopt 18 Augustus 1765, gehuwd 1 Augu tus 1784 met Jaoob van Antwerpen, 

van Gouda 

11 Cornells, gedoopt 20 September 1767, burger te Swellendam, gehuwd 8 September 1782 

met Petronella Oosthnijzen 
(d) 1 Cornells Johannes, gedoopt 21 Maart 1784, burger te Swellendam, gehuwd 22 
Maart 1801 met Engela Carolina Viljocn 
(e) 1 Cornelis Johannes Hercules, gedoopt 10 December 1802 

2 Jan Hendrik, gedoopt 6 Mei 1801 

3 Hercules Johannes, gedoopt 16 Augustas 1807 

4 Barbara Jacomina, gedoopt 26 Februari 1809 

(d) 2 Maria Elisabeth, gedoopt 17 Jani 1787, gehuwd met Gerrit Jaoobus van der 
Merwe 

3 Andries Petrus, gedoopt 9 Januari 1789, gehuwd in Deoember 1807 met Petronella 

Bekker 
(e) 1 Elsie Sophia Maria, gedoopt 5 Maart 1809 
2 Andries Petrus, gedoopt 16 November 1812 
('0 4 Willem Marthinus, gedoopt 12 Mei 1793, gehuwd met Maria Anna Catharina 
Peltzer 
(e) 1 Jacoba Johanna Carolina, gedoopt 9 Mei 1819 

2 Petronella Catharina Anna Cornelia, gedoopt 23 April 1821 
('') 5 Johannes Jaoobus Petras, gedoopt 9 Augustus 1795, gehuwd met Anna Maria van 
der Merwe 
(») 1 Anna Cornelia Elisabeth, gedoopt 11 Januari 1821 441 van TONDEKEN.— Vervolg. 

(e) 2 Cornelia Johannes Petrus, gedoopt 20 October 1823 
(d) 6 Garel Johannes, gedoopt 3 Augustus 1798 

7 Anna Cornelia Petronella, gedoopt 10 December 1802 

8 Gerrit Jacobua Petrus, gedoopt 6 December 1807 

(0) 12 Willem, gedoopt 1 Mei 1768, burger te Graaff-Reinefc, gehuwd 31 Mei 1788 met Elisabeth 
Johanna Pelier 
(d) 1 Anna Cornelia, gedoopt 14 November 1790 

2 Johanna Catharina, gedoopt 14 November 1790, gehuwd met Jacobus Swanepoel 

3 Hester Maria, gedoopt 20 December 1793 

4 Elsie Johanna, gedoopt 10 Maart 1796 

5 Willem Jacobus Petrus, gedoopt 5 November 1797 

6 Hendrika Petronella, gedoopt 9 Maart 1800 

7 Wilhelmina Jaooba, gedoopt 2 November 1805 

8 Cornells Petrus Johannes Marthinus, gedoopt 26 December 1808 

(c) 13 Johanna Catharina, gedoopt 12 November 1769, gehuwd met Johannes Marthinus Els 
14 Anna Cornelia, gedoopt 11 April 1773 
(6) 4 Abigael, gedoopt 30 November 1717 

5 Pieter, gedoopt 28 April 1720 

6 Catharina, gedoopt omtrent 1722, gehuwd met Adolph Borgertz, hertrouwd mot Melohior Bust 

7 Andries, gedoopt 25 Maart 1725, gehuwd 23 Mei 1756 met Elisabeth Strijdom 

(c) 1 Andries, gedoopt 14 Jnli 1761, burger te Swellendam, gehuwd 29 Juli 1787 met Johanna 
van Wijk 
[d) 1 Elisabeth Maria, gedoopt 13 December 1788 

2 Johannes Willem, gedoopt 25 December 1789 

3 Helena Johanna, gedoopt 6 Februari 1791, gehuwd met Gerrit Johannes Jacobus 

Oosthuijzen 

4 AndrieB Johannes, gedoopt 27 September 1792, gehuwd in October 1810 met 

Charlotta Maria Geertruij van den Berg, hertrouwd met Maria Magdalena Joubert 
(e) 1 Andries Johannes Jaoobas, gedoopt 10 November 1811 

2 Maria Magdalena, gedoopt 8 April 1821 

3 Matthijs Cornelia, gedoopt 26 December 1822 

(d) 5 Johannes Willem, gedoopt 1 November 1794, genu wd'8] April 1821 met Magdalena 
Johanna Joubert 
(e) Andries Johannes, gedoopt 26 December 1822 
(d) 6 Elisabeth Adriana, gedoopt 16 Ootober 1796 

7 Sara Maria, gedoopt 26 November 1797 

8 Cornells Daniel, gedoopt 22 December 1799 

9 Adriaan Jacobus, gedoopt 2 Augustas 1801 

(c) 2 Johannes Petrus, gedoopt 25 Maart 1764, burger te Swellendam, gehuwd 28 September 
1794 met Sibella Jaoomina van den Berg 
(d) 1 Elisabeth Maria, gedoopt 10 Januari 1798 

2 Magdalena Christina, gedoopt 22 November 1801 

3 Sibella Jaoomina Elisabeth Maria, gedoopt 7 NovemberU808 442 tan TONDEB.EN — Vervolg. 

(<Z) 4 Cornelia Johanna, gedoopt 11 November 1810 
(c) 3 Cornelia, gedoopt 16 Maart 1766, gehawd met Gideon Joubert 

4 Cornelia, gedoopt 9 Ootober 1768, burger te Swellendam, gehawd 29 Mei 1791 met 
Helena Susanna van Wijk 
(d) 1 Elisabeth Maria, gedoopt 18 Maart 1792, gehnwd met Ookert Jaoobas yan den Berg 

2 Helena Snsanna, gedoopt 1 November 1794, gehuwd met Barend Jacobus van Wijk 

3 Cornelia Margaretha, gedoopt 2 October 1796 

4 Johannes, Willero, gedoopt 20 Augustas 1797 

5 Johanna Adriana, gedoopt 30 Maart 1800, gehuwd met Gerrit van Wijk 

6 Andries Johannes, gedoopt 2 April 1805 

7 Cornells Barend Jacobus, gedoopt 7 December 1806 

8 Sara Isabella Jaoomina, gedoopt 19 Februari 1809 

9 Fetronella Louisa, gedoopt 5 November 1809 

(o) 5 Matt hens, gedoopt 16 Februari 1772, burger te Swellendam, gehuwd 20 Ootober 1793 met 
Maria Margaretha de Jager 
(d) 1 Elisabeth, gedoopt 30 November 1794 

2 Frederik Johannes, gedoopt 8 Ootober 1797, gehuwd 8 December 1816 met Cornelia 
Carolina Oosthtujzen 
(e) 1 Matthijs, gedoopt 1 Maart 1818 

2 Oatharina Petronella, gedoopt 21 Juli 1822 
(d) 3 Elisabeth Johanna, gedoopt 29 Maart 1801, gehnwd met Johannes Willem 
Oosthuijzen 

4 Maria Margaretha, gedoopt 11 Mei 1803, gehuwd met Jacobus Fetrus Jonker 

5 Cornelia Christina, gedoopt 22 Juli 1805 

6 Judith Jaooba, gedoopt 29 Januari 1809 

7 Matthijs Jacobus, gedoopt 11 November 1810 

(e) 6 Maria Elisabeth, gedoopt 13 Juni 1779, gehuwd met Jozua Joubert 
(b) 8 Abigael, gedoopt 30 November 1727 
9 Samuel, gedoopt 30 November 1732 Adolpk van Tonderen, gehuwd 17 April 1707 met Cornelia Cornelisse, weduwe 
van Abraham Sebastiaan Pijl. J4:< 973.-TRAUT. Pieter Traut, van Eotterdam, prokureur voor den edelen achtbaren raad van 
justitie, gehuwd 4 September 1 796 met Johanna Jacoba Loubser. 

(b) 1 Jan Pieter Adrianus, gedoopt 28 Mei 1797 

2 Susanna Elisabeth, gedoopt 26 Augustus 1798 

3 Carel Willem, gedoopt 11 Augustus 1799 

4 Pieter Wentzel, gedoopt 21 September 1800 

5 Godlieb Philip, gedoopt 18 Ootober 1801 

6 Jaoob Wentzel Theodoras, gedoopt 8 November 1807 974.-TREDOUX. Jacques Gideon Tredouz, van 'a Gravenhage, luitenant in dienst der Oost Indische 
Compagnie, gehuwd 5 April 1789 met Maria Dorothea de Nicker, 
(ft) 1 Maria Dorothea, gedoopt 7 November 1790, gehuwd met Hendrik Andreas Truter 

2 Helena Oatharina, gedoopt 18 December 1791, gehuwd met Marthinus Jaoobus van Dijk 

3 Francois Pieter, gedoopt 20 Januari 1793, gehuwd met Hilletje Ehlers 
(c) Daniel Marthinus, gedoopt 22 September 1829 

(b) 4 Adriaan Johannes, gedoopt 7 December 1794 
5 Lebon Covereur, gedoopt 8 Januari 1797 975.-TREURNIET. Hendrik Treurniet, gehuwd met Catharina Goningshoven. 

(b) 1 Dirk Theodorus, gedoopt 7 Mei 1713 

2 Dirk, gedoopt 80 Augustus 1714 

3 Hendrik, gedoopt 31 Januari 1717 

4 Hermanus, gedoopt 13 November 1718 TREURNIET — Vervolg. 

Johannes Gerhardus Treurniet, van OoBt Vriesland, gehuwd 13 Februari 1775 
met Dorothea van der SchijfE, hertrouwd met Maria Johanna Schwarts. 
(6) 1 Jan Fredorik, gedoopt 24 Jantiari 1779 

2 Jacobus Albertus, gedoopt 24 Februari 1793 

3 Godlieb Willem, gedoopt 10 Augustus 1794 

4 Willem Georg, gehuwd met Elisabeth Margaretha Eossoaw 
(c) 1 Johannes Jaoobns, gedoopt 17 Februari 1823 

2 Daniol Fieter Johannes Eossouw, gedoopt 28 Januari 1830 
(6) 5 Johanna Magdalena Elisabeth, gedoopt 25 Juli 1812 976-TRIEGARD. Carel Grustaaf Triegard, van Uddevalla, gehuwd 11 October [1744 met Susanna 
Kuun. 
(V) 1 Jaoobus Gnstavus, gedoopt 4 Juli 1745, gehuwd 5 Mei 1771 met Wilhelmina Durand 

(c) 1 Susanna Carolina, gedoopt 5 Juni 1774, gehuwd met Christoffel Andries Sohoeman 

2 Johanna Gustava, gedoopt 11 Mei 1777, gehuwd met Ghristiaan Hattingh 

3 Wilhelmina Lodewioa, gedoopt 28 Januari 1781 

4 Maria Cornelia, gedoopt 13 November 1783, gehuwd met Christiaan van Niekerk 

(4) 2 Carel JohannoB, gedoopt 30 September 1753, burger te Stellenbosoh, gehuwd 30 November 
1777 met Anna Elisabeth Nel, hertrouwd 26 Ootober 1788 met Martha Helena Basson 
(c) I Maria Susanna, gedoopt 10 Januari 1779, gehuwd met Willem Adriaan van Aarde 

2 Susanna Wilhelmina, gedoopt 17 September 1780, gehuwd met Frans Johannes van 

Aarde 

3 Carolus Gustavus, gedoopt 18 April 1783, gehuwd met Maria Elisabeth Erasmus 
(d) 1 Carolus Johannes, gedoopt 5 Ootober 1807 

2 Lourens Johannes, gedoopt 2 September 1810 
(c) 4 Louis, gshuwd met Martha Elisabeth Susanna Bouwer 145 977.-TROMP. Jan Tromp, van Hoorn, kapitein ter zee in dienst der Oost Indische Compagnie 
aan boord het schip Java, huwde 9 Maart 1783 met Hendrina Sophia Smit. 

(6) 1 Johannes, gedoopt 14 December 1783, gehuwd met Anna Elisabeth Zeeman, hertronwd 
met Maria Wilhelmina Smuts 
(e) 1 Johannes Adriaan, gedoopt 26 Februari 1808 

2 Maria Johanna, gedoopt 7 April 1811 

3 Adriaan Miohiel, gedoopt 10 Jannari 1813 

4 Maria Adriana, gedoopt 30 October 1814 

6 Hendrina Sophia, geboren 22 Jannari 1817 

6 Nicolaas Johannes, geboren 19 Mei 1818 

7 Jeannetta Wilhelmina, geboren 23 September 1819 

8 Elisabeth Maria Frederioa, geboren 15 Jannari 1823 

9 Cornelia Fetronella, geboren 4 November 1824 Bastiaan Tromp, gehuwd met Zetje Nieuwes Bakker. 

(b) 1 FloriB, gedoopt 30 November 1807 

2 Nieuwes Jans, gedoopt 3 April 1808 

3 Jan Cornelia, gedoopt 3 Jnli 1811 

4 Engelje Jans, gedoopt 22 November 1812 
Bastiaan, gedoopt 31 October 1813 

G Jacobus Johan, gedoopt 3 September 1815 978-TROSKIE. Christiaan Troskie, van Dantzig, gehuwd 30 December 1792 met Aletta Louisa 
Enslin. 

(6) 1 Jaoobus Johannes, gedoopt 30 Jnli 1797 

2 Catnarina Frederioa, gedoopt 5 Augustus 1798 

3 Johanna Wilhelmina, gedoopt 27 Maart 1808 JkJ4i 979.--TRUTER, De stamvader van deze familie was Jan Andries Tniter, van Oosterhout, baas 
van 's Oompagnie's tnin alhier, gehuwd 7 Maart 1728 met Margaretha Hasewinkel, 
hertrouwd 28 September 1732 met Maria Cnijperman. 

(&) 1 Johan Barend, gedoopt 26 Juli 1733 

2 Daniel Bartholomeas, gedoopt 23 Jannari 1735 

3 Hendrik Andries, gedoopt 13 Jannari 1737, gehnwd 21 Juni 1761 met Catharina Borgertz, 

weduwe van Maximilian Hendrik Mulder, hertrouwd 24 October 1762 met Susanna Catharina 
Viotor 
(c) 1 Isabella Maria, gedoopt 11 April 1762 

2 Hendrik Andreas, gedoopt 30 October 1768 

3 Susanna Hendrina, gedoopt 9 Maart 1766 

4 Wijnand Lambertus, gedoopt 3 Jannari 1768 

5 Maria Johanna, gedoopt 3 December 1769 

6 Johannes Andries, later Sir John Andries Truter, gedoopt omtrent 1771, hoofdrechter 

van de Kaap Kolonie, gehnwd 22 November 1789 met Sophia Alida de Wet 
(d) 1 Hendrious Andreas Justinus, gedoopt 23 October 1791 

2 Johannes Andreas, gedoopt 27 Jannari 1793 

3 Sophia Alida, gedoopt 17 April 1796 

4 Oelof Johannes, gedoopt 3 September 1797 
(c) 7 Susanna Hendrika, gedoopt 8 Augnstns 1773 

8 Johanna Fetronella, gedoopt 1 September 1776 

9 Anna Catharina, gedoopt 7 December 1777 

10 Hendrik Andreas, gedoopt 4 Mei 1780 

11 Wijnand Jacobus, gedoopt 30 September 1781 

12 Petrus Johannes, gedoopt 4 Mei 1783, gehuwd met Esther Susanna de Villiers 
(<£) 1 Anna Susanna Hendrika, gedoopt 80 Maart 1806 

2 Hendrik Andreas, gedoopt 19 April 1807 
8 Johannes Andreas, gedoopt 10 Jnni 1810 

4 Petrus Johannes, gedoopt 24 November 1811 

5 Abraham Pieter, gedoopt 17 Jannari 1813 

(c) 13 Frederik Hercules, gedoopt 20 Maart 1785, gehuwd 5 Mei 1805 met Susanna Wilhelmina 
Loubser 
(d) 1 Susanna Catharina Victoria, gedoopt 25 Jannari 1807 

2 Hendrika Susanna, gedoopt 13 Maart 1808 

3 Hendrik Andreas Oostwald, gedoopt 18 Febraari 1810 

4 Anna Barbara, gedoopt 6 December 1812 

5 Frederik Hercules, gedoopt 31 Juli 1814 
(i) 4 Gerhardus Marthinus, gedoopt 24 Augustus 1738 

5 Andries Jacobus, gedoopt 24 Augustus 1738 

6 Maria Dorothea, gedoopt 24 April 1740, gehuwd met Adriaan de Nicker Itf TEUTEE.— Vervolg. 

(6) 7 Catharina Christina, gedoopt 21 Januari 1742 

8 Carol Willem, gedoopt 7 Juli 1743 

9 Aletta Carolina, gedoopt 8 April 1746 

10 Petrna Johannes, gedoopt 17 December 1747, adsistent in diensfc der OoBt Indische Compagnie, 
gehuwd 18 April 1773 met Johanna Ernestina Blankenberg 
(c) 1 Johannes Christoffel, gedoopt 1 Mei 1774, gehuwd met Johanna Joubsrt 

(d) Johanna Maria, gedoopt 14 Juli 1811 
(c) 2 Petrna Johannes, gedoopt 19 November 1775, doctor in do geneeskunle, gehuwd 14 
September 1800 met Catharina Adriana Sohindeler 
(d) 1 Johanna Catharina, gedoopt 6 September 1801 

2 Petros Johannes, gedoopt 3 Jali 1803 

3 Anthoinetta Bartholda, gedoopt 16 Juni 1805 

4 Petrns Johannes, gedoopt 1 Febraari 1807 

5 Elisabeth Henrietta, gedoopt 1 Januari 1809 

6 Hendrious Sohindeler, gedoopt 17 Febrnari 1811 

7 Sophia Catharina, gedoopt 3 Januari 1813 
(o) 3 Anna Maria, gedoopt 17 Augustus 1777 

4 Daniel Bartholomeus, gedoopt 18 April 1779 

5 Daniel Bartholomeus, gedoopt 17 September 1780, gehuwd 23 November 1800 met 

Johanna Wilhelmina Blankenberg 
(d) 1 Petras Johannes, gedoopt 81 Augustus 1801 

2 Hendrik Andreas, gedoopt 22 Mei 1803 

3 Daniel Jacob, gedoopt 10 Febrnari 1805 

4 Josias Qodlieb, gedoopt 22 Maart 1807 

5 Wilhelmina Anna, gedoopt 11 December 1809 

6 Francois Johannes, gedoopt 23 Juni 1811 

7 Johanna Emerentia, gedoopt 25 September 1814 
(c) 6 Jacobus Wilhelmus, gedoopt 18 Augustus 1782 

7 Henrious Andreas, gedoopt 3 Juli 1785, gehuwd 6 November 1 808 met Maria Dorothea 
Tredouz 
(ji) 1 Maria Dorothea, gedoopt 10 September 1809 

2 Petrns Johannes, gedoopt 14 Juli 1811 

3 Johanna Maria, gedoopt 13 December 1812 

4 Elisabeth Jaooba, gedoopt 2 October 1814 

(6)11 Frederik Christoffel, gedoopt 21 December 1749, gehuwd met Martha Rossouw, weduwe vau 
Pieter Joubert, hertrouwd 8 April 1781 met Johanna Elisabeth Bussouw 
(c) 1 Jan Andries, gedoopt 4 October 1778, gehuwd met Hilletje Aletta Smit 
(d) 1 Martha Johanna Hendrika, gedoopt 22 September 1811 

2 Aletta Helena Jaooba, gedoopt 21 Maart 1813 

3 Anna Susanna Wilhelmina, gedoopt 25 September 1814 

4 Johanna Adriana Petronella, gedoopt 10 Januari 1819 

5 Johannes Andreas Diederik, gedoopt 26 November 1820 

6 Jacobus Gijabertus, gedoopt 17 November 1822 us TB.TTTEB.— Vervolg. 

(d) 7 Frederik Christoffel, gedoopt 81 Ootober 1824 

8 Hendrik Johannes, gedoopt 17 September 1826 

9 Hilletje Gerrendina Frederica, gedoopt 5 Ootober 1828 
'c) 2 Beatrix, gedoopt 16 Juni 1782 

3 Frederik OhriBtoffel, gedoopt 5 Ootober 1783, gehuwd 17 Maart 1805 met Beatrix 
Hendrina Huijsamer 
(d) 1 Johanna Elisabeth, gedoopt 8 November 1807 

2 Beatrix Hendrina, gedoopt 28 Juli 1811 

3 Johanna Elisabeth, gedoopt 13 Maarb 1814 

4 Jan Andries, gedoopt 31 Maart 1816 

5 Christina Maria, gedoopt 10 September 1818 

6 Anna Gatharina, gedoopt 22 Febrnari 1822 

7 Frederik Christoffel, gedoopt 19 April 1825 
(c) 4 Abraham, gedoopt 8 Mei 1785 

5 Hendrik Andreas, gedoopt 12 November 1786, gehnwd met Beatrix Hendrina Lam- 
breohts 
(dQ 1 Johanna Elisabeth, gedoopt 9 Febrnari 1817 

2 Hngo Johannes, gedoopt 22 Augustus 1819 

3 Catharina Helena Elisabeth, gedoopt 25 November 1821 

(c) 6 Petrus Jurgen, gedoopt 25 Mei 1788, gehuwd met Susanna Maria Wernioh, hertrouwd 
met Anna Catharina Buhsouw 
(d) 1 Frederik Christoffel, gedoopt 19 Maart 1815 

2 Beatrix Helena, gedoopt 22 Maart 1818 

3 Petrus Jurgen, gedoopt 19 November 1820 

4 Johanna Beatrix Elisabeth, gedoopt 20 April 1825 

5 Anna Petronella, gedoopt 25 Febrnari 1827 

6 Hendrik Andries, gedoopt 20 September 1829 
(c) 7 Maria Magdalena, gedoopt 23 Mei 1790 

8 Johanna Elisabeth, gedoopt 29 Januari 1792 

9 Christina Maria, gedoopt 27 Ootober 1793 

10 Anna Dorothea Catharina, gedoopt 16 Augustus. 1795 

11 Helena Beatrix, gedoopt 23 April 1797, gehuwd met Alewijn Jaoobus CarstenB 

12 Abraham Johannes, gedoopt 14 April 1799 

13 Daniel Gerhardus, gedoopt 3 Augustus 1800, gehuwd met Anna Aletta Rust 
(d) Johanna Maria, gedoopt 14 December 1830 

(e) 14 Beatrix Helena, gedoopt 21 Febrnari 1802 
15 Willem Andries, gedoopt 12 Februari 1804 
(b) 12 Johanna Dorothea, gedoopt 3 Ootober 1751, gehuwd 25 Januari 1767 met Lambertus Uijting, 
van Delftshaven 

13 Anna Oeloffina, gedoopt 29 April 1753, gehuwd met Johannes Simon Keijser, hertrouwd met 

Jurriaan de VrieB, van Amsterdam 

14 Johannes Barend, gedoopt 20 Jul! 1756 419 980— TUCHIE. Wentzel Martin Tuchie, gehuwd met Lavina Vreedenburg. 

(b) 1 Johan Christoffel, gedoopt 29 Juni 1759 
2 Johanna Maria, gedoopt 18 April 17G2 
8 Margaretha, gedoopt 13 Mei 1764 
4 Jan Christoffel, gedoopt 17 Januari 1768 TULBAGH. Rijk Tulbagh, van Utrecht, goiiverneur van de Kaap Kolonie, gehuwd 26 
Augustus 1725 met Elisabeth Swellengrebel. 
(i) 1 Johannes Dirk, gedoopt 16 Januari 1729 

2 Willem, gedoopt 4 Maart 1731 981.-TULLEKEN. Johannes Tulleken (of Teelken), van Bremen, olfiuier aanboord het schip Castor, 
gehuwd 6 Maart 1796 met Sara Johanna Smit, weduwo van Hcndrik Boucr. 
(6) 1 Jan Hendrik, gedoopt 29 Januari 1797 
2 Jan Hendrik, gedoopt 10 Jnni 1798 982.-TIJSEN. Paul Tijsen, van Schoonberg, gehuwd met Catharina Cloppenburgh, hertrouwd 
18 Januari 1756 met Alida Visagie, weduwe van Gterrit Boos, 
(b) 1 Jaooba, gedoopt 18 October 1744 

2 Elsabe, gedoopt 17 Juli 1746 

3 P aulas, gedoopt 24 September 1747 

4 Magdalena, gedoopt 27 Jnli 1749 

5 Jacob, gedoopt 14 Maart 1751 

6 Joachim, gedoopt 4 Febrnari 1753, gehuwd 12 September 1773 met Anna Maria Bnijgrok 
(c) Catharina Elsabe, gedoopt 5 Februari 1775 

(6) 7 Paulus, gedoopt 11 September 1757 

8 Jacob, gedoopt 8 April 1759 

9 Guilliam, gedoopt 6 Augustus 1761 450 983.-UNGERER. Samuel Frederik lingerer, van "Wiltshoijm, ohirurgijn van Let corps der artillerie 
alhicr, geliuwd met Anna Elisabeth Bergli. 

(b) 1 Johan Diederik, gedoopt ti Mei 1708 

2 Oelof Abraham, gedoopt 13 October 179!) 
o Samuel Fredorik, gedoopt 5 December 1802 Johan Hendrik lingerer, van Wiltsheijm, gehuwd 1 Juli 1798 met Elisabeth 
Margaretha Fourie. 

(4) 1 Eva Maria Magdalena, gehnwd met Petrus Ignatius Maree 

2 Johmnes Diederik 

3 Louis 984.-UWENS. Dirk Uwens, van Zandberg, gehnwd 7 April 1760 met Maria Magdalena 
Claasen. 

[b) 1 Gerrit, gedoopt 22 April 1761, burger te Swellendam, gehnwd 29 Juli 1787 met Johanna 
Pienanr 
(c) Johanna Isabella, gedoopt 6 September 1789, gehuwd met Louis Hendrik Jordaan 
(b) 2 Alctta, gedoopt 2(5 October 1706, gehuwd met Joban Christiaan Lamprecht 
3 Catharina, gedoopt 1+ October 1770 4ol 985.-U1JS. De stain vader van. dezo familie was Cornelis Uijs, Jans zoom/van Levjden, die 
naar Zuid Afrika kwam als kolonist vdor het jaar 1704 met zijne vrouw Dirkje 
Matthijsen, van Westerhout, en drie kinderen. 
(6) 1 Dirk, geboren te Leijden, gehuwd 15 November 1722 met Dina le Hoax 

(c) 1 Maria Elisabeth, gedoopt 17 Ootober 1723, sjehuwd met Samael Mulder 

2 Johannes Gerhardus, gedoopt 28 December 1727, burger te Stelleubosch, gehuwd 1 April 
1759 met Catharina Nel 
(d) 1 Dina Catharina, gedoopt 30 Maart 17G0 

2 Johannes Jaoobns, gedoopt 23 Augustus 1761, burger te Stellenbosoh, gehuwd 22 
October 178G met Johanna Roeland 
(e) 1 Susanna Catharina, gedoopt 27 Januari 1788, gehuwd met Petrua Johannes 
de Wit 
2 Johannes Jaoobns, gedoopt 12 Jnli 1789, gehuwd 14 Januari 1810 met 
Isabella Catharina do Wit 
(/) 1 Johannes Jacobus Fredericks, gedoopt 22 December 1811 
2 Petrus Johannes, gedoopt 28 December 1823 
(<■>) 3 Dirk Frederik, gedoopt 26 Juni 1791 

4 AndreaB Johannes, gedoopt 5 Mei 1793 

5 Jacobus Wilhelinus, gedoopt 5 Mei 1793, gehuwd met Maria Margaretha 

Sohabort 
(/) Andries Johannes, gedoopt 6 Maart 1825 

(e) 6 Hendrik Johannes, gedoopt 30 Juni 1799 

7 Johanna Frederica, gedoopt 26 April 1801 

8 Barbara Maria, gedoopt 17 Juli 1803 

9 Frederik Ferdinand, gedoopt 9 September 1804 
10 Wilhelmus Frederik, gedoopt 8 November 1807 

{d) 3 Catharina Maria, gedoopt 13 Maart 1763, gehuwd met Hendrik de Waal 

4 Hendrik Oostwald, gedoopt 8 Juli 1764, burger te Stellenboscb, gehuwd met 
Johanna Wilhelmina Vlotman 

(f) 1 Wilhelmina Magdalena, gedoopt 22 Februari 1795 

2 Catharina Johanna, gedoopt 5 Juni 1796 

3 Hendrik Johannes, gedoopt 26 November 1797, gehuwd met Wilhelmina 

Judith Uijs 
(/) 1 Johanna Wilhelmina, gedoopt 7 Ju'i 1822 

2 Wilhelmina Magdalena, gedoopt 29 Februari 1824 

3 Maria Susanna, gedoopt 25 Juni 1826 

4 Hendrik Johannes, gedoopt 6 Januari 1828 
(p) 4 Johanna Dorothea, gedoopt 9 Juni 1799 

5 Dina Elisabeth, gedoopt 29 Juni 1800 

6 Judith Maria, gedoopt 18 Ootober 1801 452 UIJS.— Vervolg. (d) 5 Dirk Cornelia, gedoopt 27 October 1765, bnrger te Stellenbosch, gehuwd 23 Mei 
1790 met Marttia Christina Scholtz 
(e) 1 Johanna Cathariua. gedoopt 25 April 1791, gehnwd met Johannes Jaoobus 
Graaf 
2 Johannes Gerhardus, gedoopt 11 November 1792, gehnwd met Elisabeth 
Maria Fick 
(/) Dirk Johannes, gedoopt 8 September 1816 
(e) 3 Christina Maria, gedoopt 31 Augustas 1794 

4 Catharina Elisabeth, gedoopt 24 December 1797 

5 Wilhelmina Judith, gedoopt 20 Jannari 1799 

6 Dirkulina Catharina, gedoopt 30 October 1803 

7 Elisabeth Johanna, gedoopt 24 November 1805 

(d) 6 Maria Elisabeth, gedoopt 4 Jannari 1767, gehnwd met Willem Bernhard Johannes 
Geeringh 
(c) 3 Dina Maria, gedoopt 27 November 1729, gehuwd met Matthijs Lonrens 

4 Dirk Cornelia, gedoopt 14 Maart 1734, bnrger te Stellenbosch, gehnwd 18 April 1756 met 
Susanna Hermina Swart 
(d) 1 Sara Johanna, gedoopt 10 Juli 1757, gehnwd met Wijnand Weasels 

2 Dirk Cornelia, gedoopt 28 October 1759, burger te Swellendam, gehuwd 25 
November 1781 met Susanna Grobbelaar 
(e) 1 Dirk Cornell's, gedoopt 19 Januari 1783, gehuwd 6 April 1806 met Barbara 
Johanna Cranse, hertrouwd met Anna Dorothea Vermaak 
(/) 1 Magdalena Margaretha, gedoopt 31 Mei 1807 

2 Susanna Petronella, gedoopt 20 Mei 1810 

3 Gerrit, gedoopt 28 September 1812 

4 Dirk Cornells, gedoopt 31 Januari 1813 

5 Barbara Johanna, gedoopt 13 November 1814 

6 Elsie Maria Diederica, gedoopt 17 November 1816 

7 Martha Elisabeth, gedoopt 7 Maart 1819 

(e) 2 Petrus Johannes, gedoopt 81 October 1784, gehuwd in Mei 1811 met Cornelia 
Margaretha van Eeden 
(/) 1 Dirk Cornelis, gedoopt 3 Augustus 1814 

2 Cornelia Margaretha, gedoopt 5 Mei 1816 

3 Susanna Petronella, gedoopt 8 Maart 1818 

4 Frederik Jacobus, gedoopt 18 Maart 1820 

5 Petrus Johannes, gedoopt 11 November 1821 

(d) 3 Dina Maria, gedoopt 14 Pebruari 1762, gehuwd met Petrus Arnoldus Gilden- 
huijzen 

4 Susanna Rebecca, gedoopt 22 April 1764, gehuwd met NioolaaB Linde 

5 Petrns Johannes, gedoopt 12 October 1766, burger te Stellenbosoh, gehuwd 1 

October 1786 met Catharina Grobbelaar 
(e) 1 Susanna Maria, gadoopb 30 September 1787, gehuwd met Mattheus Johau- 
nes van Papendorp 453 UIJS.— Vervohj. (e) 2 Sara Johanna, gedoopt 7 September 1789, gehuwd met Fetrus Jacobus da 
Villiers 

3 Catharina Elisabeth, geJoopt 10 Augustas 1791 

4 Elisabeth Hermina, gedoopt C Januari 1793, gehuwd met Hermanns 

Johannes de Milauder 

5 Dirk Cornelia, gedoopt 2 November 1794, gehuwd met Elisabeth Dirktina 

Cloete Blomerus 
(f) Catharina Elisabeth, gedoopt 19 Augustas 1821 
(e) 6 Fetras Johannes, gedoopt 11 Ootober 1797, gehuwd met Susanna Hermina 
Uijs 
(/) 1 Fetrus Johannes, gedoopt 24 Augustus 1823 

2 Cornells J arise, gedoopt 20 November 1825 

3 Dirk Comelis, gedoopt 28 September 1828 
(e) 7 Cornelia Dina, gedoopt 10 Februari 1799 

8 Johannes Cornells, gedoopt 27 Ootober 1800 

9 Geertruij Dorothea, gedoopt 27 Jnni 1802 

(d) 6 Maria Catharina, gedoopt 5 Februari 1769, gehuwd met Adriaan Arend Klijnamit 

7 Helena Catharina, gedoopt 10 Januari 1773, gehuwd met Willern Jacobus 

Odendaal 

8 Johannes Jacobus, gedoopt 12 Februari 1775 

9 Cornell's Janse, gedoopt 28 September 1777 

10 Cornells Janse, gedoopt 26 November 1780, burger te Stellenbosoh, gehuwd 15 
Maart 1801 met Cornelia Geertruij Human 
(e) 1 Cornelia Susanna, gedoopt 23 December 1804 

2 Susanna Hermina, gedoopt 5 October 1806 

3 Johanna Maria, gedoopt 2 October 1808 

4 Dirk Cornells, gedoopt 7 October 1810 

5 Sara Johanna, gedoopt 9 Augustus 1812 

6 Maria Magdalena, gedoopt 8 Mei 1814 

7 Jurgen Johannes, gedoopt 25 Augustus 1816 

8 Cornells Janse, gedoopt 7 Februari 1819 

9 Dina Maria, gedoopt 13 Augustus 1820 

10 Fetrus Johannes, gedoopt 11 Augustus 1822 
(c) 5 Cornells Janse, gedoopt 17 Juni 1736, burger te Stellenbosoh, gehuwd in Maart 1766 met 
Alida Maria Swart - 

(<£) 1 Dirk Cornelia, gedoopt 17 September 1769, burger te Swellendam, gehuwd 6 Maart 
1796 met Elisabeth Helena Swart, hertrouwd in Mei 1807 met Alida Maria 
Blom 
(c) 1 Jaooba Margaretha, gedoopt 25 Februari 1798, gehuwd met Hendrik 
Fetrus Odendaal 

2 Alida Maria, gedoopt 29 September 1799, gehuwd met Fetrns Lafras Uijs 

3 Cornelia Janse, gedoopt 24 Augustus 1801, gehuwd 4 Maart 1821 met Dina 

Louisa LourenB 451 UIJS.— Vervoh,. (f) Dirk Cornells, gedoopt 10 Maart 1822 
(e) 4 Petrus Johannes, gedoopt SJ October 1803 

5 Elisabeth Catharina, gedoopt 6 Juli 1806 

6 Catharina Margaretha, gedoopt 22 April 1810 

7 Dina Maria, gedoop* 6 Ootober 1811 

8 Dirk Cornells, gedoopt 25 September 1814 

(rf) -» Jaoobns Johannes, deberoemde voortrekker uit de Kaap Kolonie in 1837, gedoopt 
3 Februari 1771, burger te Swellendam en later te Uitenhage, gehawd 10 Maart 
1793 met Susanna Margaretha Moolman 
(e) 1 Johanna Jacobs, gedoopt 12 Februari 1794 

2 Cornell's Janse, gedoopt 15 Mei 1796 

3 Petrns Lafras, de beroemde kommandant, gedoopt 23 Ootober 1797, ge- 

snenveld in Zululand 11 April 1838, gehawd m t Alida Maria Uijs 
(/) 1 Jacobus Johannes, gedoopt 11 April 1819 

2 Dirk Cornelis, gedoopt omtrent 1823, gesneuveld in Zululand 11 April 

1838 

3 Pieter, gesneuveld te Hlobane in Zululand 28 Maart 1879 
(r) 4 Jacobus Johannes, gedoopt 21 September 1800 

5 Alida Maria, gedoopt 9 September 1802 

Johanna Susanna, gedoopt 23 September 1804, gehuwd met Petrns 
Gerhardus Human 

7 Susanna Margaretha, gedoopt 5 Ootober 1806 

8 Susanna Maria, geloopt 15 April 1808 

9 Dina Maria, gedoopt 24 December 1809 

10 Catharina Elisabeth, gedoopt 24 Deoember 1809 

1 1 Elisabeth Helena, gedoopt 1 Maart 1812 

12 Dirk Cornell's, gedoopt 6 Maart 1814 

13 Maria Catharina, gedoopt 13 Juli 1817 

1 4 Johannes Zacharias, gedoopt 4 Juli 1819 
(d) 3 Cornelis Janse, gedoopt 31 October 1773, gehuwd in Juni 1809 met Sara Johanna 
Gildenhnijzen 
(e) 1 Dina Maria, gedoopt 5 Augustus 1810 

2 Cornelis Janse, gedoopt 5 Maart 1813 

3 gedoopt 7 Mei 1815 

4 Sara Johanna, gedoopt 4 Ootober 1818 

Id) 4 Elisabeth Helena, gedoopt 4 Februari 1776, gehuwd met Christiaan Frans Gunter 

5 Dina Maria, gedoopt 15 Februari 1778, gehuwd met Lourens de Jager 

6 Johannes Gerhardus, gedoopt 31 Ootober 1779, burger te Swellendam, gehuwd 29 

Maart 1801 met Elsabe Hendrina Swart 
(?) 1 Cornelis Janse, gedoopt 9 September 1802 

2 Jaoobns Nicolaas, gedoopt 1 Juli 1804 

3 Johannes Gerhardus, gedoopt 2 November 1806 

4 Dirk Cornelis, gedoopt 4 Deoember 1808 455 TTIJS. — Vervolg. 

(e) 5 Gerhardus Jaoobus, gedoopt 5 Augustus 1810 

6 Johanna Catharina, gedoopt 4 October 1812 

7 Barend Petrn<", gedoopt 13 November 1814 

8 Petrns Hermanns, gedoopt 17 November 1816 

(d) 7 Barend Petrns, gedoopt 7 October 1781, burger te Swellendam, gehuwd 4 Maart 
1804 met Jaooba Maria de Jager 
(e) 1 Cornelia Janse, gedoopt 22 April 1810 

2 Matthijs Johannos, gedoopt 19 April 1813 

3 Barend Petrns, gedoopt 21 Jnli 1816 

(d) 8 Matthijs Johannes, gedoopt 3 October 1783, gehuwd met Judith Magdalena 
Moolman 
(e) 1 Cornell's Janse, gedoopt 31 Mei 1807 

2 FetruB Laf ras, gedoopt 1 April 1809 

3 Matthijs Johannes, gedoopt 6 Januari 1811 

4 Johanna Wilhelmina, gedoopt 11 October 1812 

5 Dirk Cornelia, gedoopt 13 November 1 814 

6 Alida Maria, gedoopt 1 September 1816 

7 Judith Magdalena, gedoopt 4 October 1818 

8 Susanna Catharina, gedoopt 1 October 1820 

(<Q 9 Petrns Johannes, gedoopt 13 November 1785, gehuwd met Jaooraina Aletta van 
Eensbnrg 
(e) 1 Cornelia Janse, gedoopt 2 Juli 1809 

2 Elisabeth Sophia, gedoopt 7 Juli 1810 

3 Johannea Frederik, gedoopt 4 Juli 1813 

4 Petrns Johannes, gedoopt 28 Januari 1816 

5 Dirk Cornelia, gedoopt 15 Febrnari 1818 

6 Jacobus Johannes, gedoopt 26 December 1819 

7 Nicolaaa Johannes, gedoopt 3 Maart 1822 

{d) 10 Maria Aletta, gedoopt 13 April 1788, gehuwd 29 Maart 1801 met Johan Casper 
Lemmer, van Wiedenest, hertrouwd met WiUem Adriaan Odendaal 
11 Johanna Jacoba, gedoopt 5 October 1792 
(b) 2 Elisabeth, gehuwd met Gerrit Mos 
3 Maria, gehuwd met Johannes Moller 156 986.-UIJTING. Lanibertus Uijting, van Delftshaven, chirurgijn, gehuwd 22 Februari 1761 met 
Anthonia Alida Weasels, hertrouwd 25 Januari 1767 met Johanna Dorothea Truter. 
(6) Christina Margaretha, gedoopt 16 Februari 17G6 987 -de VAAL. Bernhardns de Vaal, van Utrecht, kwam naar Zuid Afrika in het jaar 1773, en 
huwde 7 Februari 1790 met Anna Maria Davina Theron. 

(&) 1 David Johannes, gedoopt 3 Mei 1791, gehuwd 15 Juli 1820 met Elisabeth Margaretha Theron, 
hertrouwd 22 Jnni 1841 met Anna Dorothea Lotter. 
(c) 1 Maria Magdalena, geboreo 24 Mei 1821, overleden 17 Juni 1823 

2 Elisabeth Johanna, geboren 16 November 1822, overleden 29 April 1825 

3 Anna Davina, geboren 5 Augustus 1824, overleden 16 Maart 1825 

4 Maria Magdalona, geboren 4 Juni 182G, gehuwd met den eerwaarden heer Hubertus 

Adrianus Moorrees 

5 Bernhardas Jacobns, geboren 4 September 1828 

6 Elisabeih Margaretha, goboren 14 Maart 1831, overleden 30 October 1833 

7 Anna Maria Davina, geboren 1G Peptember 1833 

8 Fieter Francois, geboren 12 September 1835, overleden 25 Juli 1836 
(b) 2 Jacobus, gedoopt 29 Juni 1794 988 -VALCKENBURG. Cornells Valckenburg, van Amsterdam, luitenant ter zee, gehuwd 4 Augustus 
1791 met Johanna Maria van der Heijde. 

(l>) 1 Hendrina Helena, gedoopt 3 Februari 1793 
2 Cornelia, gedoopt 9 December 1798 

Jan Valckenburg, van Amsterdam, waarschijnlijk een broeder van boven- 
genoemden Cornelis Valckenburg, gehuwd mot Henrietta Johanna Helt, van 
Essequibo. 

(J) Heater Johanna Henrietta, gedoopt 9 October 1790 457 989 —van der VEEN. Jan van der Veen, van Arnliem, geliuwd 6 October 1715 met Elisabeth Rusteen. 

(i) 1 Johannes, gedoopt 20 September 1716 
2 Johanna, gedoopt 29 Mei 1718 990.-van VELDHOVEN. Hurjbert van Veldhoven, geliuwd met Faronica Regina Hamman. 

(o) 1 Huijberb, gedoopt 17 Januari 1768 

2 Hendrik Lodewijk, gedoopt 2 Februari 1769 

3 Johanna Elisabeth, gedoopt 21 April 1771 

4 Faronica Magdalena, gedoopt 16 Januari 1774, gehuwd met Joseph Smit 

5 Anna Hendrika, gedoopt 10 Maart 1776, gehuwd met Jacob Alexander Franke 991.-VELDMAN. Jan Hendrik Veldman, van Rindlen in Hessen, kwam naar Zuid Afrika in het 
jaar 1757, en huwde 24 November 1771 met Judith van Eeden, weduwe van Hendrik 
Swanepoel. 
(i) Johan Hendrik, gedoopt 15 December 1772 458 992.-VENTER. De stamvader van deze familie was Hendrik Venter, van Hameln, die naar 
Zaid Afrika kwam, toen bij nog jonkman was, als kolonist. Hij huwde alhier op 17 
Juli 1690 met Johanna Mostert, en hertrouwde 9 December 1691 met Anna Viljoen. 
Hendrik Venter moct overleden zi^n omtrent 1713, in welk jaar een inventaris van 
zijn boedel werd opgemaakt. Hierin werd als zijn vast eigendom opgegeven de plaats 
Vleescbbank, gelegen aan de Berg rivier. 

(b) 1 BouifaciuB, gedoopt 1 December 1692 

2 Francois, gedoopt 10 October 1604 

3 Pieter, gedoopt 18 October 1609, gehuwd 30 November 1721 met Hester Nel 

(c) 1 Jan Hendrik, gedoopt 26 December 1723, burger te Drakenstein, gehuwd 7 Febraari 
1745 met Johanna Maria Buija 
(d) 1 Petrus, gedoopt 6 Deoember 1745, gehuwd 8 Maart 1767 met Anna Elisabeth 
Coetzer, hertronwd 6 November 1768 met Johanna Franoina Kruger 
(e) 1 Johanna Maria, gedoopt 28 Deoember 1769, gehuwd met Jaoobus fetrns 
ErasmuB 
2 Hendrik, gedoopt 22 December 1771, burger te Graaff-Beinet, gehuwd 26 
September 1790 met Anna Sophia Kruger 
(/) 1 Johanna Alida, gedoopt 16 September 1792, gehuwd met Jan Viljoen 
Coetsee 

2 Franoina Christina Adriana, gedoopt 23 Febrnari 1800 

3 Anna Susanna, gedoopt 27 Maart 1803 

4 Fetrns Jan Hendrik, gedoopt 30 April 1809 
(e) 3 Johannes Petrus, gedoopt 27 Juni 1773 

4 Franoina, gedoopt 1 Januari 1775, gehuwd met Hendrik Bernhardus 

Kruger 

5 Petrus Stephanus, gedoopt 20 April 1777, burger te Graaff-Reinet, gehuwd 

26 Augustus 1798 met Anna Sophia Fretorius 
(/) 1 Petrus Jaoobus, gedoopt 20 Febrnari 1803 

2 Johanna Francina, gedoopt 28 October 1804 

3 Johanna Adriaua, gedoopt 27 December 1807 

4 Stephanus Lodewijk, gedoopt 4 Febrnari 1810 

(e) 6 Gerrit, gedoopt 16 Mei 1779, burger te Graaff-Beinet, gehuwd 1 Ootober 
1797 met Catharina Maria Smit 
(/) 1 Martha Louisa, gedoopt 28 Juli 1799 

2 Johanna Franoina, gedoopt 10 November 1801 

3 Anna Sophia Maria, gedoopt 21 Mei 1804 

4 Maohteld Margaretha, gedoopt 30 Augustus 1807 
3 Cecilia Catharina, gedoopt 3 December 1809 45$ VENTEll.— Vervolg. (e) 7 Hester Aletta, gedoopfc 25 Maart 1781, gehawd met Jan Hendrik Venter 
8 Jacob, gedoopt 4 Februari 1784, burger te Graaff-Eeinet, gehawd 9 Novem- 
ber 1800 met Maria Magdalena Sophia Pretorius 
(f) 1 Hilletje Johanna, gedoopt 31 October 1802 

2 Fetrns, gedoopt 21 Mei 1804 

3 Johanna Franoina, gedoopt 28 December 1806 

4 Hendrina Cecilia, gedoopt 30 April 1809 

(e) 9 Lasija Christina, gedoopt 18 Maart 1787, gehnwd met Abraham Pretorius 
10 Johannes Bernhardus, gedoopt 80 November 1788, gehuwd met Johanna 
Maria Fonrie 
(/) Fetrns Jacobus, gedoopt 1 Mei 1808 
(0) 11 Hendrina Cecilia, gedoopt 8 November 1795 
(d) 2 Johannes Bernhardns, gedoopt 11 Februari 1748 

3 Hester, gedoopt 1 Febraari 1750, gehawd met Hendrik van der Walt 

4 Anna Martha, gedoopt 4 Maart 1762, gehawd met Tjaart van der Walt 

5 Alida Johanna, gedoopt 5 October 1755, gehawd met Johannes Petrns van der 

Walt 

6 Maria Aletta, gedoopt 14 Mei 1753, gehawd met Oharl da Plessis 

7 Lasija Christina, gedoopt 6 September 1760, gehawd met Hendrik Erager, her- 

troawd met Johannes Chriatiaan Lessing 

8 Heroules, gedoopt 5 Deoember 1762 

9 Stephanas, gedoopt 10 Febraari 1765, burger te Stellenbosoh, gehawd 24 October 

1784 met Franoina Johanna Susanna Kroger 
(e) 1 Jan Hendrik, gedoopt 22 Janaari 1786 

2 Stephanas Hendrik Krager, gedoopt 16 September 179U 

3 Petras Jacobus, gedoopt 13 September 1792 

4 Christiaan, gedoopt 2 Februari 1794 

5 G-errit, gedoopt 14 Juni 1795 

6 Johanna Maria, gedoopt 22 Maart 1797 

7 Jacob, gedoopt 19 November 1797 

8 Anna Sophia, gedoopt 22 September 1799 

9 Johannes Alidaras, gedoopt 21 Mei 1S04 

10 Susanna Hendrina Franoina Dorothea, gedoopt 8 Febraari 1807 
(d) 10 Jacob, gedoopt 28 Febraari 1768, burger te Stellenbosoh, gehnwd 14 Deoember 
1786 met Martha Brechje Venter, hertroawd 27 September 1795 met Anna 
Catharina Mijburgh 
(e) 1 Martha Petronella, gedoopt 13 September 1787, gehawd met Jan Johannes 
Petras da Plessia 

2 Johanna Maria, gedoopt 5 Febraari 1790 

3 Brechje Sophia, gedoopt 6 Janaari 1793, gehawd met Willem Abraham da 

Klerk 

4 Anna Cecilia, gedoopt 19 November 1797 
6 Hester Lasija, gedoopt 22 September 1799 460 VENTER.— Vervolg. 

(e) G Anna Catharina, gedoopt 29 November 1801 

7 Jan Hendrik, gedoopt 21 Mei 1804 

8 Gerrit, gedoopt 11 Mei 1806 

9 Johanna Maria, gedoopt 16 September 1810 

(d) 11 Anna Sophia, gedoopt 28 Deoember 1769, gehuwd met Philip Sm j man, hertrouwd 
met Gerrit Ernger 
(c) 2 PetniB, gedoopt 19 Mei 1726, burger te SteJlenbosoh, gehuwd 14 October 1753 met Martha 
da Plessis 
(d) 1 Jan Lonis, gedoopt 9 Augustus 1754, burger te Stellenbosoh, gehuwd 27 April 1777 
met Johanna Jaoomina Smit 
(e) 1 Catharina Pefcronella, gedoopt 24 Ootober 1779, gehuwd met Wijnand 
Frederik Beznidenhoat 
2 Martha Jacoba, gedoopt 23 Januari 1784, gehuwd met Jeremias Jesaias 

Bezuidenhout 
S Maria Catharina, gedoopt 28 Jannari 1784 

4 Petrus Jacobus, gedoopt 19 Maart 1786, gehuwd in Ootober 1807 met 
Cornelia Petronella Oosthuijzen 
(/) Petrus Jacobus Stephanas, gedoopt 18 Juni 1 809 
(e) 5 Jacobus Daniel, gedoopt 15 Februari 1788, gehuwd met Aletta Sophia 
Bezuidenhout 
if) 1 Jan Louis, gedoopt 27 November 1809 

2 Pieter Johannes Lodewijk, gedoopt 8 November 1812 
(e) 6 Maria Magdalena, gedoopt 15 Februari 1788 

7 Elisabeth Johanna, gedoopt 22 October 1790, gehuwd met Barend Matthijs 

Boeiens 

8 Jan Louis, gedoopt 22 Ootober 1790, gehuwd in Mei 1811 met Dina Magda- 

lena Oosthuijzen 

9 Adriana Ceoilia, gedoopt 25 November 1792, gehuwd met Ookert Almaro 

Oosthuijzen 

10 Johanna Jacomina, gedoopt 1 December 1795 

11 Johannes Hendricus, gedoopt 28 Mei 1797 

(d) 2 Hester, gedoopt 26 September 175G, gehuwd met Jan Lonis dn Plessis 

3 Petronella, gedoopt 15 April 1759 

4 Magdalena Maria, gedoopt 29 Augustus 1762, gehuwd met Gabriel da Plessis 

5 Petrns Albertus, gedoopt 21 April 1765, burger te Stellenbosoh, gehuwd 26 Maart 

1786 met Johanna Maria van der Walt 
(e) 1 Petrus, gedoopt 15 Februari 1788 

2 Hester Hendrina Aletta, gedoopt 11 Februari 1790, gehuwd met Johannes 

Coetsee 

3 Hendrik, gedoopt 16 Juli 1792 

4 Jan Charl Marthinus, gedoopt 9 September 1793 

5 Martha Magdalena, gedoopt 28 Augustus 1796 

6 Andries Albertus, gedoopt 19 November 1797 4(31 VENTER.— Vervolg. 

(e) 7 Maria Jaooba Sophia, gedoopt 22 September 1799 

8 Laaija Sophia Petronella, gedoopt 2 October 1801 

9 Tjaarfc Adriaan Nicolaas, gedoopt 28 October 1801 

10 Johannes Hendrions, gedoopt 11 Mei 1806 

11 Andries Petrns Jaoobus, gedoopt 3 October 1808 

(d) 6 Martha Brechje, gedoopt 17 April 1768, gehawd met Jacob Venter 

7 Maria Elisabeth, gedoopt 29 September 1771, gehnwd met Tjaart van der Walt, 

hertrouwd met Willem Albertas Botha 

8 Johannes Hendrions, gedoopt 27 Maart 1774, burger te Swellendam, gehawd 18 

November 1792 met Hester Jacoba van Jaarsveld 
(e) 1 Petrns Johannes, gedoopt 18 Jannari 1795 
2 Johanna Hendrika, gedoopt 2 Ootober 1796 
(d) 9 Gharel Daniel, gedoopt 5 April 1777 

10 Jan Adriaan, gedoopt 24 Ootober 1779, burger te Graaff-Reinet, gehawd 28 
Ootober 1798 met Aletta Sophia Beznidenhont 
(e) 1 Jan Adriaan, gedoopt 1 September 1799 
2 Aletta Sophia, gedoopt 25 April 1802 
8 Martha, gedoopt 11 Maart 1804 

4 Maria Cornelia, gedoopt 4 November 1804 

5 Petrns, gedoopt 29 Mei 1806 

(c) 8 Wilhelmus Wouterus, gedoopt 6 Juni 1728, burger te Stellenbosoh, gehnwd 2 November 
1777 met Christina Booijsen 
(d) 1 Petrns Wilhelmus, gedoopt 24 December 1780 

2 Petrns Gerhardus, gednopt 1 September 1782 

3 Johanna Maria, gedoopt 25 Juli 1784 

(e) 4 Jan Adriaan, gedoopt 14 Mei 1730, gehnwd met Maria Jonrdan, hertrouwd 30 Jannari 
1763 met Cornelia Smit 
(d) 1 Pieter, gedoopt 25 Maart 1753, burger te Stellenbosoh, gehnwd 2 Februari 1775 
met Anna Barbara Opperman, hertrouwd 16 Ootober 1803 met Aletta Elisabeth 
Viljoen, wednwe van Hendrik Adriaan Roets 
(e) 1 Jan Adriaan, gedoopt omtrent 1776, burger te Gra aff-Reinet, gehuwd 19 
October 1794 met Anna Catharina van Jaarsveld 
(/) 1 Elisabeth Johanna, gedoopt 11 December 1796 

2 Petrns Jacobus, gedoopt 27 October 1797 

3 Anna Barbara, gedoopt 27 November 1799 

4 Catharina Elisabeth, gedoopt 25 November 1801 

5 Albertns Johannes, gedoopt 4 November 1804 

6 Jan Adriaan, gedoopt 30 Maart 1807 

7 Susanna Alberta Johanna, gedoopt 3 April 1809 

(e) 2 Godlieb Christiaan, gedoopt 26 Juli 1778, burger te Graaff-Reinet, gehawd 
11 December 1796 met Alberta Johanna van Jaarsveld 
(/) 1 Pieter Jaoobus, gedoopt 16 September 1798 
2 Albertas Stephanns, gedoopt 27 November 1799 io-> YENTEK.— Vereotf,. (/) 3 Godlieb Eudolph, gedoopt 2 Januari 1803 

4 Elisabeth Johanna, gedoopt 4 November 1801 

5 Fieter Johannes, gedoopt 11 Mei 1806 

6 Anna Barbara, gedoopt 3 October 1808 

7 Dorothea Catharina, gedoopt 26 December 1810 

(e) 3 Albertns Johannes, gedoopt 7 Mei 178"), burger te Graaff- Reinefc, gehuwd 
22 Maart 1801 met Anna Catharina Botha 
(/) 1 Pieter Jacobug, gedoopt 16 October 1803 

2 Christoffel Rudolph, gedoopt 4 November 1804 

3 Albertns Johannes, gedoopt 19 April 1807 

4 Anna Catharina, gedoopt 19 April 1807 

5 Jan Adriaan, gedoopt 23 April 1810 

(e) 4 Maria Fetronella, gedoopt omtrent 1782, gehuwd met Frederik Jacobus 
Botha 

5 Anna Jacomina, gedoopt 9 November 1783, gehuwd met Philip Eudolph 

Botha 

6 Elisabeth Marg'rethi, gedoopt 19 Maart 1786, gehuwd met Diederik 

Johannes Opperman 

7 Pieter Jaoobus, gedoopt 9 Maart 1788 

8 Catharina Helena, gedoopt 3 April 1791 

9 Pieter Jacobus, gedoopt 10 November 1805 
10 Paulus CbristoSel, gedoopt 10 April 1808 

(d) 2 Paul, gedoopt 28 Juli 1754, burgor te Stellonbosoh, gehuwd 21 Mei 1780 met Anna 
Catharina Fourie 
(e) 1 Maria Catharina, gedoopt 30 Maart 1782, gehuwd met Johannes Jacobus 
Klopper 
2 Marcus Albertns, gedoopt 30 Mei 1784, burger te Graaff-Eeinet, gehuwd 22 
April 1804 met Johanna Adriana Botha 
(/) 1 Hester Catharina, gedoopt 13 Juli 1806 
2 Paul Stephanus, gedoopt 4 September 1808 
(e) 3 Wilhelmina Frederica, gedoopt 17 December 1786 

4 Jan Adriaan, gedoopt 9 Mei 1790, gehuwd met Hendrina Magdalena Pre- 
torius 
(/) Hondrik Stephanus, gedoopt 2 October 1807 
(<•) 5 Paulus Stephanus, gedoopt 16 December 1792 
(rZ) 3 Hester, gedoopt 24 October 1756, gehuwd met Frederik Botha 

4 Maria Elisabeth, gedoopt 22 October 1758, gehuwd met Jan Kruger, van Straal- 

sund 

5 Willem, gedoopt 23 Augustus 1761, burger te Stellenbosch, gehuwd 7 April 1782 

met Christina Wilhelmina Coertse 
(e) 1 Jan Adriaan, gedoopt 30 Mei 1784 

2 Wilhelmina Catharina, gedoopt 16 December 1786 

3 Maria Christina, gedoopt 16 December 1786, gehuwd met Christiaan Hattingh 463 VENTER.— Vervolg. 

(e) 4 Roelof Hendrik, gcdoopt 30 Moi 171)0, gehuwd in Jannari 1811 met Anna 
Susanna Joubert 

5 Hester Elisabeth, gedoopt 14 Ootober 1792, gehuwd met Care! Johannes de 

Jager 

6 Jan Adriaan, gedoopb 14 September 1794 

7 Anna Christina, gedoopb 3 Febrnari 1799 

(d) 6 Anna Cornelia, gedoopt 22 April 1764, gehuwd met Pieter du Flessis 

7 Johanna, gedoopt 23 Febrnari 1766, gehuwd met Mozes Davids 

8 Cornelia, gedoopt 2 April 1769, gehuwd met Maarten Coetsee 

9 Jan Adriaan, gedoopt 8 September 1771, burger te Graaff-Reinet, gehuwd 30 

September 1787 met Catharina Joaohimina Koekemoer 
(e) 1 Joachim Marthinus, gedoopt 1 Febrnari 1 789 

2 Cornelia Adrians, gedoopt 1 April 1792, gehuwd met Johan Christiaan 

Eruger 

3 Johanna Catharina Joachitnina, gedoopt 6 October 1793 

4 Jan Adriaan, gedoopt 28 Juni 1795 

5 Diederik Johannes, gedoopt 19 November 1797 

6 Anna Sophia, gedcopt 8 December 1799 

7 Catharina Joaohimina Davina, gedoopt 4 Ootober 1801 

8 Marthn, gedoopt 16 October 1803 

9 Adriana Maria Hendrina, gedoopt 15 Mei 1805 

(d) 10 Martha, gedoopt 3 October 1773, gehuwd met Frans Eruger 

11 Rasmus Albertas, gedoopt omtrent 1775, burger te Graaff-Reinet, gehuwd 24 
Augustus 1794 met Johanna Susanna Ninaber 
(e) 1 Cornelia Catharina, gedoopt 28 Jnni 1795 
2 Jan Hendrik, gedoopt 3 December 1797 
8 Maria Adriana, gedoopt 10 November 1801 

4 Jan Adriaan, gedoopt 21 Mei 1804 

5 Erasmus Albertas, gedoopt 25 Januari 1807 

6 Johanna Susanna, gedoopt 23 April 1809 

(<2) 12 Jan Hendrik, gedoopt 25 December 1777, gehuwd met Anna Maria Henning, 
weduwe van Zacharias Booijsen 
(e) 1 Jan Adriaan, gedoopt 13 April 1805 

2 Anna Johanna Maria, gedoopt 19 Febrnari 1809 
(c) 5 Johanna Sophia, gedoopt 28 Ootober 1731, gehuwd 4 Mei 1758 met Jan Diederik Holman 
6 Francois, gedoopt 7 Februari 1734, burger te Stellenbosoh, gehuwd 25 April 1779 met 
Maria Susanna Friok 
(d) 1 Hester Maria, gedoopt 11 Maart 1781, gehuwd met Philip Strijdom 

2 Bernhardus Gerhardus, gedoopt 2 Februari 1783 

3 Maria Claudina, gedoopt 1 Juli 1786 

4 Johanna Sophia, gedoopt 7 November 1790, gehuwd met Jan Goua 
(c) 7 Jacob, gedoopt 22 Juli 1736 

8 Frederik, gedoopt 29 Juni 1738, gehuwd 2 April 1768 met Frederica Elisabeth Dampen 461 VENTER.— Vervolg. 

(d) 1 Elisabeth Jacomina, gedoopt omtrent 1770, gehuwd met Carel van Heerden, her- 
trouwd (1) met Lodewijk Prctorius, (2) met Frederik Willem de Beer 

2 Hester Carolina, gedoopt 9 Juni 1771, gehuwd met Willem Cornelia Coetsee 

3 Frederioa Wilhelmina, gedoopt omtrent 1774, gehuwd met Marthinus Budolph 

Jaoobus Oosthuijzon 

4 Johanna Maria, gedoopt 7 Jauuari 1776, gehuwd met Andries Jaoobus de Beer 

5 Maria Elisabeth, gedoopt 25 December 1777, gehuwd met Willem de Beer, her- 

trouwd (1) met Paulas Jacobus van der Merwe, (2) met Gideon Johannes 
Slabbert 

6 Alida Jaooba, gedoopt 24 October 1779, gehuwd met Carel Christoffel de Beer 

7 Anna Cornelia, gedoopt 10 Maart 1782 

8 Pieter, gedoopt 15 Maart 1787 

9 Willem Lebrecht, gedoopt 15 Maart 1787 
10 Johannes Lambertns, gedoopt 13 April 1789 

(c) 9 Jacob, gedoopt 15 Mei 1740, burger te Stellenbosch, gehuwd 9 November 1766 met Anna 
Booijsen 
(d) 1 Johanna, gedoopt 20 December 1767, gehuwd met Johannes Augustus Breed 

2 Hester, gedoopt 12 Maart 1769 

3 Maria Susanna, gedoopt 28 October 1770 

4 Petrus Jacobus, gedoopt 28 Juni 1772 

5 Wilhelmina Christina, gedoopt 5 Juni 1774, gehuwd met Nioolaas Vosloo 

6 Anna Cornelia, gedoopt 9 Maart 1777, gehuwd met Johannes Nioolaas Boets 

7 Martha Wilhelmina, gedoopt 28 Maart 1779, gehuwd met Dirk Christoffel Benade 

8 Gerrit, gedoopt 20 Maart 1781 

9 Jacob, gedoopt 21 Maart 1784, gehuwd met Adriana Elisabeth Bester 
(•) Gesina Wilhelmina, gedoopt 7 Ootober 1810 

(c) 10 Anna Cornelia, gedoopt 14 October 1742, gehuwd met Johannes Viljoen 

11 Jan, gedoopt 15 November 1744, gehuwd 1 April 1770 met Johanna Catharina van der 
Walt 
(d) 1 Petrus, gedoopt 15 Maart 1772 

2 Johanna, gedoopt 27 Maart 1774, gehuwd met Carel Nioolaas van der Merwe 
8 Andries, gedoopt 12 November 1775, burger te Graaff-Eeinet, gehuwd 22 December 
1799 met Huibreoht Kruger 
(e) 1 Francina Hendrina Magdalena, gedoopt 10 November 1801 

2 Jan Michiel Andries, gedoopt 27 Maart 1803 

3 Johanna Catharina, gedoopt 21 Mei 1804 

4 Hendrik Petrus, gedoopt 10 November 1805 

5 Jacobus Johannes, gedoopt 29 November 1807 

6 Andries Philippus, gedoopt 3 April 1809 

(d) 4 Hester, gedoopt 3 Januari 1782, gehuwd met Philip Arnoldus Olivier 

5 Jan, gedoopt 3 Januari 1782, burger te Graaff-Eeinet, gehuwd 27 Maart 1803 met 
Lasija Sophia van der Walt 
(e) 1 Jan Ignatius, gedoopt 21 Mei 1804 465 VENTEB.— Vervolg. 

(e) 2 Jan Ignatius, gedoopt 27 October 1805 
8 Hendrik Nioolaas, gedoopt 8 Februari 1807 

4 AndrieB Petrus Albertus, gedoopt 30 April 1809 

5 Willem Gerbr&nd, gedoopt 16 September 1810 

6 Willem Gerbraud 

7 Johanna Lasija 

(cQ 6 Hendrik, gedoopt 18 December 1783, burger te Graaff-Reiuefc, gehuwd 14 Decem- 
ber 1800 met Jacoba Petronella van der Walt 
(e) 1 Johan, gedoopt 18 November 1801 
2 Hester Maria, gedoopt 21 Mei 1804 

8 Johanna Catharina, gedoopt 28 October 1804 

4 Hendrik Tjaart Nioolaas, gedoopt 5 October 1806 

5 Hendrina Margaretha, gedoopt 1 Mei 1808 

(<Q 7 Willem Adriaan, gedoopt 1 October 1792, gehuwd met Gerbrecht Elisabeth 
Potgieter 
(e) 1 Jan Hendrik, gedoopt 26 Maart 1809 

2 Gerbrecht Elisabeth, gedoopt 18 Maart 1810 
(d) 8 Tjaart Petrus, gedoopt 1 October 1792, gehuwd met Johanna Elisabeth Venter 

(e) Anna Maria, gedoopt 80 April 1809 
(d) 9 Hercules Frederik, gedoopt 1 October 1792 

10 Nioolaas Albertus, gedoopt 1 October 1792 

11 Jacobus Christiaan Franoois, gedoopt 5 Februari 1796 

(0) 12 Johannes Albertus, gedoopt 27 Mei 1747, gehuwd 28 Februari 1768 met Anna Maria van 
der Walt 
(d) 1 Pieter, gedoopt 15 Ootober 1769, burger te Swellendam, gehuwd 23 September 
1787 met Hester Sophia van der Walt 
(e) 1 Jan Albert, gedoopC 5 Februari 1790, gehuwd met Anna Maria du Plessis 

(/) Hester Sophia, gedoopt 2 Ootober 1809 
(e) 2 Johanna Maria, gedoopt 16 November 1792 
8 Michiel Andries, gedoopt 16 Maart 1794 

4 Jan Hendrik, gedoopt 7 Mei 1797 

5 Johanna Catharina, gedoopt 19 November 1797 

6 Anna Maria, gedoopt 7 Juli 1799 

7 Hendrik, gedoopt 28 September 1800 

8 Jan, gedoopt 7 December 1806 

(d) 2 Andries, gedoopt 19 September 1773, burger te Graaff-Reinet, gehuwd 28 Septem- 
ber 1794 met Johanna Margaretha van der Walt 
(e) 1 Maria Jacoba, gedoopt 10 Februari 1796 166 VENTER.— Vereulg. 

(t) 2 Jan Albert, godoopt 19 November 1797 
8 Nicolaas, gedoopfc 22 September 1799 

4 Pieter, gedoopt 10 November 1801 

5 Anna Maria, gedoopt 31 October 1802 

G llester Johanna Margaretha Sophia, gedoopt 20 Mei 1805 

7 Andries Johannes, gedoopt 25 Jannari 1807 

8 Dirk Floris Jacobus, gedoopt 4 Jnni 1809 

9 Johannes Jacob, gedoopt 23 April 1810 

(d) 3 Hester, gedoopt 12 November 1775, gehuwd met Gabriel du Plessis 

4 Jan Hendrik, gedoopt 5 April 1777, bnrger te Graaff-Heinet, gohuwd 28 Mei 1797 
met Hester Aletta Venter 
(e) 1 Anna Maria, gedoopt 12 Augustus 1798 

2 Petrns Jan Hendrik, gedoopt 3 Novembor 1799 

3 Jan Albert Nicolaas, gedoopt 11 Ootober 1801 

4 Johanna Francina, gedoopt 15 Jannari 1804 

5 Andries, gedoopt 21 Mei 1804 

6 Hendrik, gedoopt 20 April 1806 

7 Hester Maria, gedoopt 4 September 1808 

8 Hendrina Cecilia, gedoopt 16 September 1810 

Id) 5 Johanna Maria, gedoopt 20 December 1778, gehuwd met Johannes Petrns Venter 
6 Jan Adriaan, gedoopt 14 October 1781, bnrger te Graaff-Beinet, gehuwd 27 Maart 
1803 met Hester Lasija van dor Walt 
(e) 1 Jan Albert, gedoopt 21 Mei 1S04 
2 Alida Johanna, gedoopt H Mei 1806 
(d) 7 Tjanrt Nicolaas, gedoopt 1 Februari 1784, gehnwd met Maria Elisabeth van der 
Walt 
(e) Jan Albert, gedoopt 30 April 1809 
(d) 8 Anna Cornelia, gedoopt 18 Febrnari 1787, gehuwd met Frans Kruger 

9 Johannes PetrBS Albertns, gedoopt 17 Febrnari 1789, gehnwd met Martha Sophia 
Pretorius 
(e) Geertruij Lasija Catharina, gedoopt 16 September 1810 
(<2) 10 Renske, gedoopt 22 Februaii 1791, gehnwd met Dirk Jacobus Coetaee 

11 Johanna Elisabeth, gedoopt 16 December 1792, gehuwd met Tjaart Petrns Venter 

12 Wilhelmina Catharina Franoina, gedoopt 10 Februari 1796 

13 Frederik Jacobus, gedoopt 3 Deoember 1797 

(c) 13 Hercules, gedoopt 26 Juli 1750, burger te Stellenbosch, gehuwd 2 Februari 1783 met 
Anna Sophia Fick 
(d) 1 Maria Claudina, godoopt 12 Deoember 1784, gehuwd met Johannes Erasmus im VENTEK.— Y&wlg. 

(d) 2 Hester Susanna, gedoopt 18 Februari 1787, gehnwd met Willem Broodrijk 

3 Martha Sophia, gedoopt 18 Februari 1787 

4 Lasija Hendrina, gedoopt 19 April 1789 

5 Petrus AlbertuSj gedoopt 26 Februari 1792 

6 Anna Sophia, gedoopt 24 Februari 1793 

7 Bernhardus Gerhardus, gedoopt 14 December 1794 

8 Johanna Susanna, gedoopt 20 December 1796 

9 Gesina Olaudina, gedoopt 24 October 1797 

10 Anna Sophia Catharina, gedoopt 16 Maart 1800 

11 Willem, gedoopt 2 October 1802 

12 Frederica Louisa, gedoopt 2 November 1805 

(&) 4 Cornelia, gedoopt 15 October 1701, gehnwd met Willem van Staden, hertrouwd 25 Maart 1742 
met Carel Titus Just, van Stendal 

5 Maria, gedoopt 3 Augustus 1704, gehuwd met Fieter Matthijs de Yries, hertrouwd (1) met 

Jan Frederik Hartogh, van Brunswijk, (2) met Johannes Riga, van Soherenbergh 

6 Jan Hendrik, gedoopt 7 November 1706 

7 Jan Hendrik, gedoopt 17 November 1709 

8 Frederik, gedoopt 25 October 17U 468 993-VERBEEK. Jan Verbeek, gehuwd met Catharina Jacobs. 

(6) 1 Bartholda, gedoopt 18 Augustus 1715 
2 Dirk, gedoopt 3 Juli 1718 Jan Verbeek, van Rotterdam, gehuwd met Dorothea Raats. 

(A) 1 Johanna, godoopt 16 Juli 1729 

2 Catharina, gedoopt 2 Maart 1732, gehuwd met Pieter Zeeman 

3 Wilhelmina, gedoopt 4 April 1734, gehuwd met Francois van Nierop 

4 Johannes, gedoopt 4 Maart 1736 

5 Johanna, gedoopt 10 Augustus 1738, gehuwd 16 Juli 1775 met Daniel Brand, M.D., van Gneek in 

Yriesland 

6 Jacobus, gedoopt 17 September 1741 

7 Alida, gedoopt 23 Juni 1743 Johannes Verbeek, gehuwd 27 Maart 1729 met Johanna Hasselaar, hertrouwd 6 Juni 
1734 met Geertruij Loots, weduwe van Adam Albertijn. 

(6) 1 Johannes Jacobus, gedoopt 28 Mei 1731 

2 Catharina Elisabeth, gedoopt 28 November 1734 

3 Johanna Geertruij, gedoopt 9 September 1736, gehuwd met Johan Hendrik Baumeester, hertrouwd 

met Johan Georg Lochner 

4 Catharina Magdalena, gedoopt 12 Juli 1739, gehuwd met Johannes Jacobus Warnick, hertrouwd met 

J. G. Ernst 

5 Martha Bartholda, gedoopt 10 Juni 1741, gehuwd met Hermanus van Wielligh 
G Jan Adolph, gedoopt 12 Juli 1744 Gerhardus Verbeek, namen van ouders onbekend, gehuwd met Catharina Cornelia 
Caspers. 

(b) David Cornelis, gedoopt 13 Februari 1752 469 i994.-VERCUEIL. Jacobus Vercueil, van Amsterdam, adsistent in dienst der Oost Indische Compagnie, 
gehuwd 6 Februari 1785 met Catharina Louisa Witsche. 

(6) 1 Samuel Hendrik, gedoopt 7 Mei 1786, gehuwd 23 Juli 1809 met Aletta Elisabeth Aegidius 
(c) 1 Solon yan Haght, gedoopt 2 December 1810 
2 Elisabeth. Geertruida, gedoopt 23 Februari 1812 
8 Elisabeth Geertruida, gedoopt 19 December 1813 
(A) 2 Andries Johannes, gedoopt 10 Jnni 1787* gehuwd met Sophia Jacoba Elisabeth Walters 
(c) 1 Susanna Jacoba, gedoopt 26 December 1824 
2 Johanna Maria, gedoopt 8 April 1826 
(6) 3 Susanna Catharina, gedoopt 4 September 1788, gehuwd met Nicolaas Everhardns Mostert 

4 Cornelia Johanna, gedoopt 12 Februari 1792, gehuwd met Nicolaas Johannes Loubser 

5 Marthinus Johannes, gedoopt 21 April 1793 

6 Georg Frederik, gedoopt 23 Augustus 1795 

7 Georg Frederik, gedoopt 5 Maart 1797, gehuwd mot Susanna Wilhelmina van der Westhuijzen 
(c) 1 Nicolaas Johannes, gedoopt 6 Januari 1822 

2 Jacobus Bartholomeus, gedoopt 13 Maart 1824 
(b) 8 Bartholomeus Jacobus, gedoopt 15 April 1798 
9 Johan Frederik, gedoopt 19 Januari 1800 995.-VERDEAU. Hercule Verdeau, Fransche vluchteling-, kwam naar Zuid Afrika in het jaar 1688. 
Hij huwde alhier met Catharina Ilusibos, en hertrouwde met Maria Catharina Bibon. 

(6) 1 Magdalena, gedoopt 27 Maart 1703, gehuwd 30 Mei 1723 met Maximilian de Huveter, yan Brugge, 
hertrouwd met Gijsbert Bogiers 
2 Maria, gedoopt omtrent 1705, gehuwd met Pieter Jordaan, hertrouwd met Daniel Malan 
8 Susanna, gedoopt 2 October 1707, gehuwd met Wijnand Victor 996-VERGOES. Nicolaas Vergoes, van Altona, gehuwd met Catharina Jacquemina Beukes. 

(6) 1 Anna Margaretha Geertruida , gedoopt 4 Februari 1776, gehuwd 7 Augustus 1796 met Andries Kraaij, 
yan Deventer 
2 Catharina Jacomina-, gedoopt 31 October 1779 470 997.-VERLEE. Johannes Verlee, van Rotterdam, gehuwd 21 December 1755 met Maria van Wielligh, 
weduwe van Johannes Hoffman. 

(i) 1 Michiol, gedoopt 26 November 17C8 

2 Johannes Casparus, gedoopt 22 Februari 17G1 

8 Johannes Wilhelmus, gedoopt 15 Augustus 17G2, gehuwd 27 Juni 1784 met Johanna Cecilia Rasp 
(c) 1 Johannes Marthinus, gedoopt 24 April 1785 

2 Christiaan Andries, gedoopt 27 April 1788 

3 Maria Christina, gedoopt 29 April 1700 

(ft) 4 Catharina Maria, gehuwd mot Marthinus Nicolnas Smuts 998.-VERMAAK. Gerrit Augustinus Vermaak, gehuwd met Catharina van Colombo, hertrouwd 22 Juli 
1714 met Sophia van Nek, van Amsterdam. 

(b) 1 Hermanns, gedoopt 25 Juni 1713, burger te Stellenbosch, gehuwd 11 Juni 1740 met Era Bastiaanse 
(c) 1 Maria Isabella, gedoopt 15 October 1741 

2 Johanna Catharina, gedoopt 21 April 1743, gohuwd 28 Januari 1770 mot den chirurgijn 

Christiaan Esselbrugge, van Dordrecht 

3 Christina Petronella, gedoopt 14 Juni 1744 

4 Hermanns Augustinus, gedoopt 4 Februari 1748, gehuwd 19 Juli 1778 met Helena Catharina 

de Kock 
(d) 1 Maria Elisabeth, gedoopt 23 Mei 1779 

2 Hermanus Johannes Jozua, gedoopt 18 Fobruari 1781, gehuwd 13 April 1801 met 
Johanna Wilhelmina Hoffman, hertrouwd 12 Dooember 1808 met Johanna Sophia 
Dempers 
(c) 1 Holena Catharina, gedoopt 9 Mei 1802 

2 Anna Emerentia, gedoopt 5 Augustus 1804 

3 Hermanus Augustinus, gedoopt 5 November 1809 
(d) 3 Josias Augustinus, gedoopt 15 Augustus 1784 

4 Susanna Maria, gedoopt 3 Juni 1787, gehuwd met Hendrik van der Poll 

5 Johannes Adrianus, godoopt 23 October 1791, gehuwd 12 November 1809 met Johanna 

Frederica Moijer 
(c) 5 Johannes Adriaan, gedoopt 16 Mei 1751, gehuwd 18 Juni 1780 met Emerentia Hoebert 471 
VEEMAAK.— Vervblg. (J) Jolianna Catharina, gedoopt 8 April 1781 
(c) 6 Jacoba Johanna, godoopt 6 Moi 1753 
(6) 2 Cornells, gedoopt 19 Moi 1715, b turgor to Drakonstoin, gehuwd 23 Maart 1745 met Susanna Elisa- 
beth Scheopors 
(c) 1 Susanna, godoopt 19 Juni 1746, gehuwd met Joremias Jesaias Bouwer, hertrouwd 6 Juni 1784 
mot Ohristoffel Linker, van Grimburg 
2 Sophia Elisabeth, gedoopt 31 Maart 1748 

8 Cornells Tobias, gedoopt 5 April 1750, gehuwd 22 Mei 17G8 met Petronella Oosthuijzen, her- 
trouwd 8 April 1781 met Aletta Maria Potgieter 

4 Hester, gedoopt 19 December 1751, gehuwd met Theunis van Schalkwijk 

5 Gerrit, gedoopt 2 Juni 1754, burger te Swellendam, gehuwd 23 Mei 1773 met Jacoba Pienaar 

(d) 1 Cornelis Jacobus, gedoopt 4 December 1774, burger te Swellendam, gehuwd 22 Novem- 
ber 1795 met Cornolia Johanna Pienaar 
(e) 1 Johanna Catharina, gedoopt 25 Februari 1797 

2 Jacoba, gedoopt 2G Januari 1800 

3 Gerhardus Jacobus, gedoopt 12 October 1807 

4 Salomon, gedoopt 28 December 1812 

(d) 2 Sara Salomina, gedoopt 2 Februari 1777, gehuwd met Salomon Pienaar 

8 Salomon, gedoopt 16 Mei 1779, burger to Swellendam, gehuwd 9 Mei 1802 met Maria 
Elisabeth Oosthuijzen 
(e) 1 Gerhardus, gedoopt 23 December 1803 
2 Anna Sophia, gedoopt 17 Juni 1806 
8 Jacoba Dorothea, gedoopt 23 Maart 1809 

4 Maria Susanna, gedoopt 28 Januari 1811 

5 Nicolaas Jacobus, gedoopt 8 Juli 1813 

((/) 4 Susanna Sophia, gedoopt 20 Mei 1781, gohuwd mot Abel Pienaar 

5 Gerrit, gedoopt 14 Maait 1784 

6 Jacoba Dorothea, gedoopt 24 Juli 1785, gehuwd 1 Juni 1800 met Dirk Lus, van Esburg 

7 Jacob, gedoopt 14 September 1788 

(c) 6 Jacobus Stephanas, gedoopt 31 October 1756, burger te Swellendam, gehuwd 24 Mei 1778 met 
Dorothea Pienaar 
(d) 1 Cornelis Johannes, gedoopt 2 Mei 1779, burger te Swellendam, gehuwd 20 April 1800 
met Maria Catharina Meijer 
(r) 1 Jacobus Stephanas, gedoopt 14 April 1803 

2 Johannes Cornelis, gedoopt 18 Februari 1805 

3 Hester Anna, gedoopt 7 December 1808 

4 Izaak Johannes, gedoopt 11 Mei 1809 

5 Cornelis Johannes Gerhardus, gedoopt 5 September 1812 

(d) 2 Salomon, gedoopt 29 September 1782, gehuwd 28 October 1804 met Anna Jacoba van 
Vuuren 
(e) 1 Jacobus Stephanus, gedoopt 11 Augustus 1806 

2 Johannes Gerhardus, godoopt 6 Juni 1808 

3 Salomon Cornelis Johannes, gedoopt 6 November 1809 m VEBMAAK.— Venolg. 

(d) 3 Sam Salomina, gedoopt 24 Juli 1785 

4 Jacobus Stephanus, godoopt 30 November 1788, gohuwd met Agatha Catharina Pot- 
gioter 
(e) Agatha Catharina, gedoopt 3 November 1809 
(d) 5 Susanna Johanna, gedoopt 25 Juli 1790 

6 Jacob Gerhardus, gedoopt 3 Moi 1794 

7 Petrus Theodorus, gedoopt 27 November 1790, gehuwd met Hester Jacomina du Preez 

(«) Maria Isabella, gedoopt 5 Maart 1819 
(e) 7 Johannes, gedoopt 11 Februari 1759, burger te Swellendam, gehuwd 6 Juni 1779 met Catha- 
rina Scheepers, hertrouwd 13 Januari 1782 met Martha Elisabeth van Kooijen 
(d) 1 Catharina Johanna, gedoopt 18 Maart 1781, gehuwd met WiUem Abraham van Rens- 
burg, hertrouwd met Adriaan Lodewicus van Wijk 

2 Martha Jacoba, gedoopt 7 September 1783, gehuwd met Marthinus Stephanas Ferreira 

3 Susanna Sophia, gedoopt 25 Maart 1785, gehuwd met Jacobus Botha 

4 Cornells Johannes, gedoopt 5 Maart 1786, gehuwd 24 Mei 1807 met Anna du Plessis 
(e) Martha Elisabeth, gedoopt 6 November 1809 

(d) 5 Jacomina Johanna, gedoopt 16 November 1788, gehuwd met Gideon Jacobus Kock 

6 Gerrit Thomas, gedoopt 2 Juni 1791 

7 Jacobus Stephanas, gedoopt 10 Maart 1793 

8 Hester Catharina, gedoopt 9 November 1793, gehuwd met Marthinus Jacobus Pot- 

gieter 

9 Ignatius Marthinus, gedoopt 27 November 1796 

10 Petrus Hendrik, gedoopt 1 April 1798 

11 Adriana Maria, gedoopt 16 Februari 1800 

12 Johannes Beijnier, gedoopt 14 November 1802 

(O 8 Coenraad, gedoopt 81 Juli 1763, burger te Stellenbosch, gehuwd 5 October 1783 met Maria 
Magdalena Olaasen 
(rf) 1 Maria Jacomina, gedoopt 20 Maart 1785, gehuwd met Johannes Hendricus Oosthuijzen 
2 Cornells Tobias, gedoopt 2 November 1788, gehuwd met Johanna Magdalena Scheepers 
(e) Elsie Cornelia Petronella, gedoopt 16 Februari 1811 
(cQ 3 Susanna Sophia, gedoopt 3 Maart 1791, gehuwd met Coenraad Frederik Meijer 

4 Clasina Magdalena, gedoopt 26 Augustus 1792 

5 Nicolaas Jacobus, gedoopt 22 Juni 1795 

6 Coenraad Marthinus, gedoopt 22 Mei 1799 
(c) 9 Stephanus Jeremias, gedoopt 27 April 1766 473 
999.-VERMEULEN. De stamvader van deze familie was Jan Willemsc Vermoulen, van Utrecht, gehuwd 
met Catharina Opklim. 

(*) 1 Sijbrand, gedoopt 27 Moi 1685, gchuwd mot Susanna van Koningskoven 
(c) 1 Johannes, gohuwd mot Magdalona Toll 
(d) 1 Johanna Magdalena 

2 Susanna Catharina, gedoopt 22 Mei 1740 

3 Johannes, gedoopt 13 Mei 1742 

4 Helena Wilhelmina, gedoopt 28 Maart 1745 

5 Hendrik, gedoopt 14 Juli 1748 

6 Jacobus, gedoopt 10 Augustus 1750 

(c) 2 Sijbrand, gedoopt 10 September 1713, gehuwd 12 April 1744 met Franoina Groenewald 
(d) 1 Sijbrand Coenraad, gedoopt 5 September 1745 

2 Catharina Susanna, gedoopt 26 November 1747, gehuwd met Willem Petrus van 

Niekerk, hertrouwd met Matthias Jacobus van der Westhuijzen 
8 Christoffel Johannes, gedoopt 2 November 1749, burger te Stellenbosch, gehuwd 
8 September 1771 met Cornelia Johanna van Straaten 
(e) 1 Henrietta Wilhelmina, gedoopt 23 Augustus 1772, gehuwd met Hans Jacob 
Smal, hertrouwd met Abraham Matthee 
2 Sijbrand Johannes, gedoopt 26 Januari 1777, gehuwd met Sara Johanna 
Matthee 
(/) 1 Elizabeth Maria, gedoopt 4 September 1808 

2 Cornelia Johanna, gedoopt 10 December 1809 

3 Sara Johanna, gedoopt 13 October 1811 

4 Christoffel Johannes, gedoopt 14 Augustus 1813 

5 Henrietta Wilhelmina, gedoopt 24 September 1815 

6 Sophia Margaretha, gedoopt 28 September 1817 

7 Sijbrand Johannes, gedoopt 28 Januari 1819 

8 Anna Susanna, gedoopt 27 Januari 1821 

9 Francina Elizabeth, gedoopt 11 April 1824 
10 Elias Jacobus, gedoopt 23 September 1826 

(e) 3 Johannes Jacobus, gedoopt 26 Maart 1780 

4 Christoffel Johannes, gedoopt 2 December 1781, gehuwd met Sara Johanna 
Smal 
(/) Hans Jacob, gedoopt 25 November 1804 
(e) 5 Francina Elizabeth, gedoopt omtrent 1783, gehuwd met Guilliam Visagie, 
hertrouwd met Fieter van der Linde 

6 Emerentia, gedoopt 2 October 1785 

7 Johan Hendrik, gedoopt 7 Februari 1790 

8 Cornelia Johanna, gedoopt 17 Maart 1793 

9 Hendrik Johannes, gedoopt 27 Maart 1796, gehuwd met Anna Susanna 

Matthee 474 VEBMETJLEN.— Vervolg. 

(f) 1 Christoffel Johannes, gedoopt 27 Januari 1822 

2 Elias Jacobus, gedoopt 25 Mei 1823 

3 Hendrik Johannes Cloete, gedoopt 6 Maart 1825 

4 Abraham Johannes, gedoopt 28 Januari 1827 
(c) 3 Cornelia, burger te Stcllenbosch, gehuwd met Adriana du Flooij 

(d) 1 Johanna Catharina, gedoopt 6 Juni 1744 

2 Jan Gabriel, gedoopt 22 Januari 1747, burger te Stellenbosch, gehuwd 1 November 
1772 met Johanna Intrapniet, hertrouwd 19 November 1797 met Johanna Maria 
van Vreede 
(•) 1 Johanna Catharina, gedoopt omtrent 1773, gehuwd met Jacobus van den 
Berg 
2 Fetrus Cornelia, gedoopt omtrent 1775, burger te Graaff-Beinet, gehuwd 
19 Maart 1797 met Hendrina Johanna Marais 
if) 1 Johanna Fetronella, gedoopt 1 Juli 1798 

2 Hendrina Johanna, gedoopt 22 December 1799 

3 Jan Gabriel, gedoopt 9 October 1803 

4 Petrus Cornelis, gedoopt 2 November 1805 

5 Matthijs Adriaan, gedoopt 18 Mei 1807 

6 Maria Adriana, gedoopt 16 April 1809 
(•) 3 Jan Gabriel, gedoopt 12 October 1776 

4 Jan "Walters, gedoopt 7 Fobrnari 1779, burger te Graaff-Eeinet, gehuwd 12 
Januari 1800 met Catharina Gerbreoht Preterms 
(/) 1 Johanna Catharina, gedoopt 10 November 1801 

2 Anna Christina, gedoopt 18 Mei 1806 

3 Christina Gerbreoht, gedoopt 27 December 1807 

(e) 5 Maria Adriana, gedoopt 25 Fobruari 1781, gehuwd met Charl Marais 

6 Catharina Elisabeth, gedoopt 9 Fcbruari 1783, gehuwd met Barend van den 

Berg 

7 Gabriel Jacobus, gedoopt 27 November 1785, gehuwd met Elsie Elisabeth 

Jansen 
(/) Elsie Elisabeth, gedoopt 8 October 1810 
(e) 8 Guilliam Christoffel, gedoopt 5 November 1788, gehuwd met Johanna Wol- 
faart 
(/) Jan Gabriel, gedoopt 13 Augustus 1809 
(e) 9 Anna Margaretha, gedoopt 4 November 1790, gehuwd met Johannes 
Matthijs Benade 

10 Dirk Johannes, gedoopt 23 December 1792 

11 Carel Beijnier, gedoopt 14 December 1794 

12 Jacoba Fetronella, gedoopt 22 November 1797 

13 Anna Maria, gedoopt 4 November 1798 

14 Hendrina Johanna, gedoopt 24 November 1799 

15 Rachel Aletta, gedoopt 11 October 1801 

16 Hendrina Johanna, gedoopt 13 Mei 1804 * 475 

VERMEI7LEN.— Vervotg. 

(e) 17 Hendrik Johannes, gedoopt 20 Mei 1805 
18 Adriana Petronella, gedoopt 18 Mei 1807 
(d) 3 Dirk Cornelis, gedoopt 18 Januari 1750, burger te Drakenstein, gehuwd 1 Novem- 
ber 1778 met Jaooba Johanna Landman 
(«) 1 "Willem Cornells, gedoopt 16 Juli 1780, gehuwd met Johanna Gatharina 
Smit 
(/) Christoffel Johannes Christiaon, gedoopt 1 November 1812 
(e) 2 Johanna Adriana, gedoopt 20 April 1783, gehuwd met Miohiel Johannes 
Lucas 
8 Adriana Johanna Catharina, gedoopt 6 November 1785, gehuwd met Johan 

Hendrik Thiart 
4 Dirk Jacobus, gedoopt 18 Januari 1789, gehuwd met Sophia Christina Gous 
(/) 1 Hester Johanna Dorothea, gedoopt 12 April 1812 

2 Johanna Jaooba, gedoopt 21 Augustus 1814 

3 Dirk Willem, gedoopt 30 September 1817 

4 Johannes Fetrus Jacobus, gedoopt 7 October 1821 

5 Abraham Erasmus, gedoopt 8 Mei 1825 

(e) 5 Jan Gabriel, gedoopt 25 Maart 1791, gehuwd met Elisabeth Maria Thiart 
(/) 1 Johanna Jaooba, gedoopt 21 Juli 1819 

2 Catharina Johanna Susanna, gedoopt 11 October 1822 

3 Adriana Catharina Johanna Cornelia, gedoopt 23 September 1824 

4 Maria Elisabeth, gedoopt 12 November 1826 

5 Maria Catharina, gedoopt 24 Augustus 1828 

6 Sophia Jaooba Hendrika, gedoopt 10 September 1830 

(d) 4 Guilliam, gedoopt 5 November 1752, burger te Stellenbosoh, gehuwd 17 December 
1780 met Maria Elisabeth Coetsee, hertrouwd 23 Februari 1800 met Anna Elisa- 
beth Hough 
(e) 1 Ookert Cornelis, gedoopt 11 Augustus 1782 
2 Adriana Elsie, gedoopt 10 October 1784 

8 Maria Geertruij Elisabeth, gedoopt 24 Augustus 1788 

4 Guilliam, gedoopt 31 Januari 1790 

5 Cornelis Frans, gedoopt 16 September 1791 

6 Elsie, gedoopt 22 September 1795 

7 Geertruij Bachel, gedoopt 2 October 1796 

8 Maria Elisabeth 

9 Guilliam Jan Gabriel, gedoopt 19 September 1802 

10 Anna- Christina Magdalena, gedoopt 1 Augustus 1807 

11 Petrus Jacobus, gedoopt 20 October 1811 

(d) 5 Maria Elisabeth, gedoopt 2 Juli 1758, gehuwd met Johannes ChriBtoffel Ester- 
huijzen 

6 Maria Adriana, gedoopt omtrent 1760, gehuwd met Jan Andries Esterhuijzen, her- 

trouwd met Jan Gerrit Bantjes 

7 Bachel, gedoopt 6 Maart 1763, gehuwd met Gilles de Korte 

8 Jaooba Johanna, gedoopt 19 October 1766 
(S) 2 Anna, gedoopt 8 December 1686 

3 Maria, gedoopt 20 Februari 16S9, gehuwd met Johannes Eogier 

4 Wilhelmina, gedoopt 10 Maart 1691, gehuwd met Jasper Eaats 176 l.OOO.-VERSCHUUR. Hendrik Verschuur, Gijsberts zoon, van Amorsfoort, huwde 12 Juli 1671 met 
Gesina Visser. 

(6) 1 Jannetje, godoopt 29 Ootober 1673, gehuwd mot Matthijs Wigman 

2 "Willem, gedoopt 5 Januari 1676 

3 Martha, gedoopt 25 April 1677, gehuwd mot Coenraad Cloote 

4 Aeltie, gedoopt 20 Augustus 1679, gehuwd met Dirk Yroomhof 

5 "Willem, gedoopt 26 October 1681 

6 Hilletje, gedoopt 24 September 1684, gehuwd met Ooert Pijper 

7 Gerrit, godoopt 1 September 1686 

8 Anna, gedoopt 13 Juui 1688 

9 Anna, godoopt 19 Maart 1690, gehuwd met Johannes Vlok 1,001-VERSFELD. De stamvader van dezo familie was Willem Ferdinand Versfeld, Arnoldus zoon, 
geboren 12 October 1745 te ' s Hertogenbosch in Holland, ovorleden in Maart 1787 te 
Kaapstad. Hij kwam van Holland naar dezc kolonie in het jaar 1771, *en huwde te 
Malmesbury met Hilletje Smuts. 

(J) 1 Aletta Geertruida, gedoopt 11 October 1778, gehuwd mot Jacobus Johannes Smuts 

2 "Willem Ferdinand, gedoopt 31 Januari 1780, ovorleden 15 September 1827, gehuwd 25 April 
1802 te Malmesbury met Maria van Eoonen 
(c) 1 Jacob, geboren 6 Januari 1803 te Ganzcnkraal, ovorleden 23 Maart 1877, dokter in mede- 
cijnen te Stellenbosch, gehuwd 7 Juni 1833 mot Aletta Jaooba Cloete 
(d) 1 Willem Ferdinand, geboren 10 Fobruari 1836 

2 Anna Gesina, geboren 13 December 1838, gehuwd met den landmeter James Gideon 

Beitz 

3 Maria, geboren 17 November 1839, gehuwd mot "Willem Cornells Kuijs 

4 Aletta Jacoba, geboren 19 Maart 1842, gehuwd met den procureur Gijsbert Reitz 

5 Hendrik, geboren 9 November 1844 

6 Jacob Jan, geboren 10 Fobruari 1847, dokter in medecijnen te Stellenbosch, gehuwd 

14 November 1872 te Edinburgh met Elizabeth Fanny Hall Terris 
(e) 1 Emelina Georgina 

2 Ernest "William Ferdinand 

3 Aynesley Chanteville 

4 James Lewis 

5 Aletta Hillegonda 477 VERSFELD.— Vervolg. 

(d) 7 Hillegonda Johanna, geboren 3 Mei 1852, gehuwd met Frederik Hermann Kun- 
hardt 
8 Dirk, geboren 12 Augustus 1854, prooureur en notaris te Eiversdale 
(c) 2 Jan Willem Janssens, geboren 23 Mei 1804 te Ganzenkraal, overleden 2 November 1875 

te Classenbosoh, gohuwd met Maria Catharina van Eeenen, hertrouwd 

1 November 1847 met Franoina Maria Baijlis 
(d) 1 Maria Elisabeth 

2 Mary Anna 

3 Georgina Wilhelmina 

4 Jan Willem Janssens 

5 Francis Ferdinand 

6 Frederik Albert 

(c) 3 Maria Catharina Elselina, geboren 28 December 1805, gehuwd met Philippus Albertus 
Cloete 

4 Hillegonda Johanna, geboren 19 Januari 1808, overleden 6 April 1865, gehuwd met Fre- 

derick Duckitt 

5 William Ferdinand, geboren 7 November 1809 te Glassenbosch, overleden 

gehuwd 23 Februari 1836 met Johanna Paulina Eksteen, hertrouwd 24 Mei 1871 met 
Elisabeth Johanna van Niekerk 
(d) 1 Johannes Paulus Eksteen, geboren 21 Januari 1838, gehuwd 30 December 1863 te 
Caledon met Mary Elizabeth Metcalf 
(e) 1 Marianne Elizabeth, geboren 13 November 1864, gehuwd met Eobert 
Gordon, M. D. 

2 Johanna Paulina, geboren 23 October 1866 

3 William Ferdinand, geboren 18 September 1868 

4 Jessie Mary, geboren 4 Juli 1870 

5 Frederick, geboren 25 October 1871, gehuwd met Johanna Adriana VisBer 
(/) Johannes Paulus Eksteen, geboren 8 Januari 1893, overleden 4 

Februari 1894 
(c) 6 Elizabeth Johanna, geboren 23 Juli 1873 

7 Francis John, geboren 28 December 1874 

8 Harry Metcalf, geboren 25 November 1876, ovorleden 15 Januari 1878 

9 Catherine Anna, geboren 8 October 1878 

10 Maude Frost, geborea 3 Juni 1880 

11 Edith Ellen Marion, geboren 19 April 1883, overleden 12 Februari 1887 

12 Maximilian Jaokson, geboren 17 Juni 1885 

13 Geoffrey Gordon, geboren 22 Februari 1887 

14 John Paulus Eksteen, geboren 19 Juni 1889 

15 Walter Henry Swift, geboren 11 Januari 1892 

(d) 2 Johanna Paulina, geboren 12 Mei 1839, gehuwd met William Duckitt 
8 Elizabeth Wilhelmina, geboren 4 April 1842, ongehuwd gestorven 
4 William Ferdinand, geboren 20 Juli 1843, gehuwd met Elizabeth Anna Catharina 
Kirsten 478 VEBSFELD.— Vervolg. 

(e) 1 "William Ferdinand, geboren 18 Juli 1872 

2 Fetronella Anna, geboren 10 Augustus 1873 

3 Francois, jong gestorven 

4 Elizabeth Johanna, geboren 30 Maart 1880 
(d) 5 Maria Catharina, geboren 10 Maart 1845 

6 Sebastiua Catharina, geboren 8 December 1846, gehuwd met Pieter van Breda 

7 Hendrik Cornelis, jong gestorven 

8 Jacob Marthinus, jong gestorven 

Marthinus, geboren 28 Augustus 1855, gehuwd met Caroline Jessie Metcalf 
(e) 1 Muriel Marion, geboren 25 November 1886 

2 Josephine Maria, geboren 18 December 1888 

3 Elanie Miriam, geboren 22 Juni 1890 

4 Joshua Metcalf, geboren 30 Januari 1892 

(c) 6 Marthinus, geboren 4 September 1811, gehuwd 23 Juli 1835 mot Maria Johanna Gie 
(d) 1 Maria Josina 

2 William Ferdinand 

3 Jan Willem Coenraad 

4 Marthinus 

5 Anna Margaretha 

6 Hillegonda Johanna 

7 Elizabeth Maria 

8 Frederik Michiel 

9 Philippus Albertus 

10 Christiaan Daniel Dirk 
(c) 7 Christiaan Daniel Dirk, geboren 18 Februari 1814, ongehuwd gestorven 
(J) 3 Elselina, godoopt 27 Juni 1781, ongehuwd gestorven 

4 Jeanetta Wilhelmina, gedoopt 21 Juli 1782, gehuwd mot Tobias Smuts 

5 Marthinus, godoopt 4 April 1784, overleden 31 Maart 1859 te Lijdenburg, Transvaal, gehuwd 16 

April 1809 te Kaapstad met Catharina Maria Hofmeijr 
(r) 1 Jan Hendrik, geboren 8 Maart 1810, overleden 3 Mei 1884, gehuwd 13 Mei 1833 met 
Johanna Susanna Elizabeth Stadler 
(d) 1 Huibrecht Elizabeth, geboren 29 September 1834, gehuwd met Johan Frederik 
Dreijer 

2 Jan Hendrik Hofmeijr, geboren 23 September 1836, overleden 3 September 1859 

3 Hendrik Paul, geboren 8 Maart 1839, gehuwd 19 Augustus 1861 met Maria Petro- 

nella Mi j burgh 
(c) 1 Jan Hendrik, geboren 29 November 1862 

2 Melt van der Spuij, geboren 27 Juli 1864 

3 Hendrik Paul, geboren 24 Augustus 1866 

4 Sophia Catharina Maria, geboren 25 Ootober 1868 

5 "YYillem, geboren 27 Juli 1870 

6 Marthinus, geboren 29 November 1872 

7 Maria Petronella Hendrika, geboren 21 November 1885 479 VERSFELD.— Vervolg. 

(d) 4 Marthinus, geboren 5 Januari 1811, gehuwd 5 Augustus 1869 to Kaapstad met 
Johanna Wilhelmina Christina Louw 
(e) 1 Jan Hendrik, geboren 28 Jnni 1870 

2 Martha Jacoba, geboren 6 November 1871 

3 Adriaan Johannes Louw, geboren 5 November 1873 

4 Marthinus, geboren 2 Augustus 1875 

5 Hendrik Anthonie, geboren 18 Februari 1877 

6 Johanna Susanna Henrietta, geboren 8 April 1878 

7 Nioolaas Smuts, geboren 1 Mei 1880 

8 Helena Maria, geboren 2 October 1881 

9 Willem Ghristiaan, geboren 26 Juni 1884 

(<2) 5 Catharina Maria, geboren 3 September 1844, gehuwd met Henry Anthony Cooke 
6 Johanna Henrietta Maria, geboren 23 Maart 1847 
(c) 2 Willem Ferdinand, geboren 16 Augustus 1811, gehuwd 6 September 1848 te Lijdenburg, 
Transvaal, met Anna Maria Neethling, weduwe van Johannes F. Erasmus 
(d) 1 Willem Hendrik, geboren 11 Juli 1849, gehuwd 11 Maart 1871 met Maria Martha 
van der Merwe 
(e) 1 Willem Ferdinand, geboren 18 Mei 1872 te Constantia 

2 Barend Jacobus, geboren 24 September 1873 

3 Jacoba Cornelia, geboren 18 Februari 1875 

4 Anna Maria, geboren 30 Juli 1877 

5 Maria Martha, geboren 28 April 1881 

6 Jacob, geboren 6 November 1885 

(d) 2 Anna Sophia, geboron 22 April 1852, gehuwd met Izaak Johannes van der 
Merwe 

3 Catharina Maria Hofmeijr, geboren 13 Februari 1854, gehuwd met Martin Hogen 

4 Marthinus, geboren 9 Juni 1855, gehuwd 16 Februari 1880 te Lijdenburg met Ca- 

tharina Maria Jordaan 
(e) 1 Elsie Maria Margaretha, geboren 1 November 1880 

2 Willem Ferdinand, geboren 21 December 1881 

3 Jan de Bruijn, geboren 12 Augustus 1883 

4 Anna Maria, geboren 1 Mei 1885 

(d) 5 Jan Hendrik, geboren 8 Maart 1857, gehuwd 22 Mei 1883 te Lijdenburg met 
Anna Johanna Jordaan 
(e) 1 Elsie Maria Margaretha, geboren 22 Maart 1884 
2 Willem Ferdinand, geboren 8 Januari 1886 
(d) 6 Hilletje Magdalena, geboren 9 Februari 1860, gehuwd met Hendrik Abraham ran 
der Merwe 480 VERSFELD.— Vervolg. 

(e) 3 Marthinus, goboren 28 Februari 1814, overlcdon 3 Januari 1870, gehuwd 12 Augustus 
1859 met Johanna Hillegonda Caroliua Owen 
(d) 1 Marthinus, geboren 15 Mei 1860 

2 Helena Elizabeth, geboren 10 September 1861 

3 Robert Loftus Owen, goboren 7 December 1862 

4 Jan Hendrik Christoffel, goboren 9 December 1864 

5 Charles, geboren 24 November 1867 

6 "Willem, geboren 6 Maart 1870 

(c) 4 Elizabeth Margaretha, geboren 8 November 1815, gehuwd 31 Maart 1838 met "Wouter 
Eduard "Wium 
5 Hilletje, geboren 1 November 1819, ongehuwd 
(b) 6 Hilletje, gedoopt 30 September 1785, gehuwd met Johan Leonard Wahl 
7 Arnoldus Lambertus, gedoopt 26 November 1786 1,002-VERSTER. Jacobus Verster, van 's Hertogenbosch, adsistent in dienst der Oost Indische 
Compagnie, gehuwd 15 November 1761 met Helena Cecilia du Toit, hertrouwd 6 
November 1768 met Magdalena Judith. Theron. 

(J) 1 Maria Cornelia, gedoopt 15 Augustus 1762 

2 Pieter Georg Marous, gedoopt 21 April 1765, burger te Stellenbosoh, gehuwd 18 September 1785 
met Anna Francina Theron 
(e) Anna Francina, gedoopt 3 September 1786, gehuwd met Pieter Christiaan Berning 
(i) 3 Jacobus Remmerus, gedoopt 15 October 1769, burger te Stellenbosoh, gehuwd 23 September 1792 
met Susanna Brink 
(e) 1 Jacobus Petrus Johannes, gedoopt 21 Juni 1795 
2 Andries Daniel, gedoopt 18 September 1796 
(J) 4 Johannes Louis, gedoopt 30 Juni 1771 

5 Daniel Francois, gedoopt 28 November 1773 

6 Adriaan Lodewijk, gedoopt 11 Augustus 1776 

7 Izaak Charl, gedoopt 18 Januari 1778, burger te Stellenbosoh, gehuwd 30 Augustus 1801 met 

Susanna Philippina van der Merwe 
(c) 1 Eachel Jacoba, gedoopt 17 April 1803 

2 Magdalena Judith, gedoopt 23 September 1804 
8 Jacobus Pieter, gedoopt 4 October 1807 
4 Francina Hendrina, gedoopt 2 Juli 1809 
6 "Willem Carel, gedoopt 18 November 1811 
(h) 8 Thomas Gabriel, gedoopt 2 Juli 1780 
9 Bijno Johannes, gedoopt 14 April 1782 481 1,003-VERVOORT. Mariuus Vervoorfc, vau Middelburg, kapiteiu luitenant iu dieuat dor Oust InditKjhe 
Compagiiie, geliuwd met Anna Jacoba vau As. 

(b) 1 Wilhelmiua Josina Maria, gedoopt 8 Juli 1798 

2 Anna Jaooba, gedoopt 30 Maart 1800 

3 Wilhelmiua Jacoba, gedoopt 20 December 18ul 

4 Jozina Elisabeth, gedoopt 19 Augustus 1804 

5 Arend Bijuhard, gedoopt 28 Juni 1807 1,004.-VERWEIJ. De stamvader van deze familie -was Gijsbert Verweij, vau Milliugeu, die uaar 
Zuid Afrika kwam v<56r het jaar 1668 met zijne vrouw Cathariua Ganzevanger en 
drie kiudereu. 

(b) l Beatrix, geboren te Woerden, gehuwd met Hendrik Olivier 

2 Alida, geboron te Woerden, gehuwd met Ockert Olivier 

3 Dirk, geboreu te Molanen, gehuwd 26 December 1693 met Gosiua "Visser, woduwo van Hendrik 

Verschuur 
(c) 1 Cathariua, gehuwd met Johannes Frank 

2 Maria 

3 Gijsbert, gehuwd 2 April 1724 met Maria van Nek 

(d) 1 Elisabeth, gedoopt 26 Augustus 1725, gehuwd met Eduard Mostert 

2 Dirk, gedoopt 2 Maart 1727, gehuwd 7 April 1754 met Susanna Trancina van 
Aarde 
(e) 1 Dirk Gijsbertus, gedoopt 13 Juli 1755, burger tc Slclleubosch, gehuwd 3 
November 1776 met Maria Johanna vau dcr Wcjlhuijzcu 
(/) 1 Su*anna Franouia, gedoopt 12 October 1777, gehuwd met Johau 
Chribtiaan Brevier 

2 Maria Margaret ha, gedoopt 2 April 1780 

3 Maria Johanna, gedoopt 21 Juli 1782 

4 Beatrix Hendrinu, gedoopt 3 April 1785 

(e) 2 Susanna, gedoopt 16 Jauuari 1757, gehuwd met Johannes MaLlkeus 
Hcrtzog 182 VEinYEIJ— J'ereolff. (e) 3 Maria, gedoopt 21 Januari 1759, gehuwd met Christiaan Erasmus Wentzel, 
hertrouwd met Jacobus Johannes van den Berg 

4 Ilcurious, gedoopt 15 Juni 1760 

5 Dirk, gedoopt 7 Augustus 17G3, gehuwd 18 September 1785 mot Johanna 

Calbarina Pictcrscn 
(J) 1 Susanna IVauuina, gedoopt 23 Juli 1786 

2 Maria Johanna, gedoopt 8 Vebruari 1789 

3 Johanna Susanna, gedoopt 23 October 1791, gehuwd met Christiaan 

Marthinus Stofbcrg 

4 Pictjo Maria, gedoopt 9 Maart 1794 

5 Dirk Gijsbort, gedoopt 17 Januari 1796 

6 Maria Jacoba, gedoopt 23 April 1797 

7 Jacoba Johanna, gedoopt 22 April 1798 

8 Elizabeth Johanna, gedoopt 20 October 1799 

9 Calharina Susanna, gedoopt 20 October 1799 

10 Maria Elisabeth, gedoopt 24 Januari 1802 

11 Johannes TVilleni, gedoopt 5 Docembor 1802 

(e) 6 Martha Angelina, gedoopt 27 Moi 1765, gehuwd met Jacobus Gideon Louw 
(d) 3 Cornells, gedoopt 12 December 1728, gehuwd 27 Januari 1760 met Maria Adriana 
Olivier 
(c) 1 Maria, gedoopt 30 November 1760 

2 Coruelis, gedoopt 31 October 1762 

3 Maria Magdalena, gedoopt 15 Januari 1764, gehuwd met Johannes Faulus 

Eksteen 

4 Elisabeth Gosina, gedoopt 15 Maart 1767, gehuwd 21 December 1788 met 

"Wilhelni Christiaan Schiichard, van Hessen Cassel 

5 Gesina Maria, gedoopt 27 Mei 1770 

6 Cornells Gijsbcrtus, gedoopt 17 April 1772, gehuwd met Maria Verweij 
(/) Maria Cornelia, gedoopt 7 October 1792 

(e) 7 Gorhardus Hcndrik, gedoopt 1 Augustus 1773 

8 Gesina Christina, gedoopt 9 Juli 1775 

9 Daniel Johannes, gedoopt 29 September 1776, gehuwd 24 Augustus 1800 

met Maria Jacoba Knoctzcn 
(/) 1 Daniel Gorhardus, gedoopt 7 Augustus 1808 
2 Maria Jacoba Adriana, gedoopt 11 Juni 1810 
(e) 10 Gijsbcrt Dirk, gedoopt 31 Januari 1779 

11 Johanna Gcertru'da, gedoopt 3 Soptcmbor 1780 
(d) 4 Johannes, gedoopt 3 September 1730, gehuwd 26 Moi 1754 mot Alotta Olivier, lier- 
trouwd 26 Maart 1775 met Maria Magdalena Erasmus, woduwe van Christiaan 
Beslcr 
(s) 1 Gijsbcrtus, gedoopt 20 April 1755 

2 Maria Magdalena, gedoopt 21 April 1757, gehuwd met Hcndrik Olwagen 

3 Johannes, gedoopt 2(3 November 1758 483 VEBWEIJ.— Vervolg. (e) 4 Gerhardus, gedoopt 21 September 1760, gehuwd 25 November 1798 met Hui- 
brecht Visser 
(/) 1 Johannes Dirk, gedoopt 8 November 1801 
2 Floris Gerhardus, gedoopt 17 November 1805 
(e) 5 Gesina Maria, godoopt 10 October 1762 

6 Nioolaas, gedoopt 9 October 1763 

7 Johannes Albertus, gedoopt 27 Januari 1765 

8 Dirk, gedoopt 12 April 1767 

9 Andries Stephanus, gedoopt 18 Juli 1779 
(d) 5 Tobias, gedoopt 5 October 1732 

6 Gijsbert, gedoopt 24 October 1734, gehuwd 22 September 1765 met Hermina Booijsen, 
hertrouwd 18 Augustus 1776 met Anno Catharina Volsohenk, weduwe van Jan 
van der "Wat 
(e) 1 Maria, gedoopt 20 Juli 1766, gehuwd mot Cornelis Gijsbert Verweij 

2 Gerhardus, gedoopt 4 October 1767, burgor to Stellenbosch, gehuwd met 
Christina Johanna Brand 
(/) 1 Gijsbert Cornelis, godoopt 11 Fobruari 1798 
2 Christiaan Pieter, gedoopt 10 Februari 1799 
8 Gesina Christina, gedoopt 31 Augustus 1800 

4 Hermina Johanna, gedoopt 22 Augustus 1802 

5 Maria Elisabeth, gedoopt 10 November 1805 

6 Christina Johanna, gedoopt 14 October 1810 

(e) 3 Johanna Elisabeth, gedoopt 18 Juni 1769, gehuwd met Philippus Jacobus Smit 

4 Gesina Christina, gedoopt 1 September 1771, gehuwd mot Jacob de Bruijn 

5 Gijsbertus, gedoopt 17 Januari 1773, burger to Stollonbosoh, gohnwd 1 Sep- 

tember 1801 met Hester Maria Rademan 

6 Cornolis Johannes, godoopt 8 Januari 1775, gehuwd 3 December 1795 met 

Johanna Maria Olwagen 
(/) 1 Maria Magdalena, gedoopt 22 December 1796, gehuwd met Barend 
Godfried Bredenkamp 
2 Daniel Cornelis, gedoopt 7 October 1798 
(d) 7 Gesina, gedoopt 14 October 1736 

8 Gesina Maria, gedoopt 2 October 1739, gehuwd met Christiaan Pieter Brand 

9 Tobias, gedoopt 30 December 1742, gehuwd 26 Augustus 1787 met Maria Magdalena 

van dor Linde, weduwe van Erasmus Smit 
(r) 1 Tobias Johannes, gedoopt 13 Juli 1788 

2 Sara Maria, gedoopt 23 Januari 1791, gehuwd met Johannes Jacobus Boshof 

3 Maria Elisabeth "Wilholmina, gedoopt 15 September 1793 

4 Gijsbert Leendert, gedoopt 13 Maart 1796 

5 Cornolis Tobias, gedoopt 28 Mei 1798 

6 Anna Catharina Hoster, gedoopt 26 Januari ISOO 

7 Gesina Maria, gedoopt 29 October 1803 

(d) 10 Daniel, gedoopt 1 October 1745, gehuwd 7 Mei 1769 met Sara Lumbrechts 484 1,005,-VlCTOR. De stamvader van deze familie was Gerrit Victor, van Amsterdam, kranken- 
bezoeker alhier, gehuwd Id Januari 1667 met Christina van den Berg. 

(&) Cornelia, gedoopt 26 October 1667, gehuwd 8 Augustus 1688 met Cornelia Jacoba Junius, van 
Amersfoort 
(r>) 1 Johanna, gedoopt 26 Juni 1689 

2 Johanna, gedoopt 15 April 1691 

3 Agatha, gedoopt 25 December 1693 

4 Gerrit, gehuwd 15 Juni 1721 met Susanna Bookelenberg 
(d) 1 Johannes Michiel, gedoopt 26 April 1722 

2 Jacobus, gedoopt 19 September 1723, gehuwd 23 December 1759 met Sara Koe- 
kemoer 
(*) 1 Jacobus, gedoopt 22 Maart 1761 

2 Gerrit Diederik, gedoopt 29 Januari 1764, burger te Stellenbosoh, gehuwd 
12 November 1786 met Christina Steenkamp, hertrouwd in Juli 1807 met 
Margaretha Elisabeth Eouz 
(/) 1 Jacobus Adman, gedoopt 22 Februari 1788, gehuwd in Augustus 
1807 met Magdalena Boux 
(g) 1 Christina Maria, gedoopt 2 October 1808 

2 David Jacob, gedoopt 30 Augustus 1810 

3 Martha Johanna, gedoopt 5 Februari 1815 

4 Gerrit Diederik, gedoopt 15 Februari 1818 

5 Magdalena Christina, gedoopt 8 April 1822 

(/) 2 Gerhardus Johannes, gedoopt 15 October 1789, gehuwd met Cornelia 

Nel 
(gj Marthinus Francois, gedoopt 2 Juli 1810 
(/) 3 Sara Maria, gedoopt 14 September 1791, gehuwd met Michiel 

Frederik Horn 

4 Hendrina Cecilia, gedoopt 11 December 1793, gehuwd met Petrus 

Gabriel Conradie, hertrouwd mot "Wilhelm Johan Jordaun 

5 Theunis Gerrit, gedoopt 5 September 1795 

6 Theunis Gerrit, gedoopt 3 September 1797 

7 Christina Johanna, Igcdoopt in 1799, gehuwd met Abraham Jacobus 

Kruger 

8 Susanna Magdalena, gedoopt in 1801, gehuwd m»t Abraham Chris- 

tiaan Duvenage 4-S.") VICTOH.— Vervnlg /) 9 Jannetje, gedoopt in 1803, f gehuwd. met Johannes Theunis Duven- 
age 

10 Gesina Christina Eogina, gedoopt 29 Maart 1807 

11 Maria Johanna, gedoopt 2 September 1809 

12 Catharina Margaretha Elisabeth, gedoopt 25 December 1810 

13 Martha Johanna, gedoopt 13 Maart 1813 

14 Joachim Jan Hendrik, gedoopt 21 Juli 1816 

15 Cornelia Zaoharia, gedoopt 4 October 1818 

16 Susanna Elisabeth, gedoopt 26 December 1820 

(e) 3 Joachim Jan Hendrik, gedoopt 20 October 1765, burger te Stellenbosch, 
gehuwd 25 Mei 1788 met Zaoharia Cornelia van Aswegen, hertrouwd 18 
October 1793 met Jaooba Johanna Griesel 
(/) 1 Sara Christina Johanna, gedoopt 15 October 1789 

2 Johanna Catharina, gedoopt 14 September 1791 

3 Zacharias Hendrious, gedoopt 27 September 1793 

4 Theunis Gerrit, gedoopt 2 November 1794 

5 Anna Maria Jacoba, gedoopt 29 September 1796 

6 Jacobus Adriaan, gedoopt 20 September 1798 

7 Maria Sara, gedoopt 9 November 1800 

8 Joachim Johannes Hendrik, gedoopt 28 November 1806 

9 Gerrit Diederik, gedoopt 21 September 1809 

(0) 4 Jacobus Adriaan, gedoopt 5 Maart 1769, burger te Stellenbosch, gehuwd 22 
December 1793 mot Zacharia Petronolla Olivier, hertrouwd 10 September 
1797 met Susanna Magdalona Yiljoen 
(/) 1 Zacharia Fetronella, gedoopt 5 September 1795, gehuwd met Jacobus 
Francois Rossouw 

2 Johanna Elisabeth, gedoopt 9 September 1793 

3 Jacobus Adriaan, gedoopt 19 September 1802 

4 Theunis Gerrit, gedoopt 19 Februari 1804 

5 Sara Jacomina Catharina, gedoopt 19 Augustus 1808 

6 Albertus, gedoopt 30 Augustus 1810 
(d) 3 Johanna Magdaiena, gedoopt 6 Mei 1725 

4 Adrianus Johannes, gedoopt 24 Augustus 1727, burger te Stellenbosch, gehuwd 23 

November 1749 met Helena Lindeque 

5 Maria, gedoopt 22 Januari 1730 

6 Gerrit, gedoopt 1 September 1732, burger te Stellenbosch, gehuwd 2 Maart 1760 

met Magdalona van Hooting, weduwe van Pieter Joubert 
(<•) 1 Gerhardus Jacobus, gedoopt 7 December 1760 

2 Susanna Magdalona, gedoopt 1 Augustus 1762, gehuwd 30 December 1804 

met Johan Georg Lodewijk Fleischakkcr, van Amsterdam 

3 Johanna Margaretha, gedoopt 25 Augustus 1765, gehuwd 5 Januari 1800 

met Pieter Huijbcrts Kuijper van der Helden 

4 Maria Hendrina, gedoopt 8 Mei 1768 480 VICTOR.— Vervolg. 

(e) 5 Adriaan, gedoopt 81 December 1769 
6 Elizabeth Maria, gedoopt 19 Juli 1772 
(d) 7 Maria, gedoopt 23 Januari 1735, gehuwd 25 November 1753 met Jan Frederik 
Koegelenberg, van Zutphon 
8 Agatha, gedoopt 12 Mei 1737 
(r) 5 Christiaan, gehuwd 17 October 1728 mot Margaretha van Wielligh, hertronwd 4 Juni 1730 
met Catharina Kervel 
(d) 1 Elizabeth Magdalena, gedoopt 18 September 1729 
2 Anna Catharina, gedoopt 15 April 1731 
8 Christiaan, gedoopt 13 Mei 1742 

4 Anna Catharina, gedoopt 27 Octobor 1743, gehuwd met Hendrik de Jongh, her- 

trouwd met Frederik Jacob Bernhardi 

5 Christiaan, gedoopt 20 Augustus 1747 

6 Maria Magdalena, gedoopt 31 Augustus 1749, gehuwd met Georg Wilhelm 

Hoppe 
(c) 6 Wijnand, gehuwd 27 Februari 1729 met Susanna Verdeau 
(d) 1 Magdalena Maria, gedoopt 12 Februari 1730 
2 Jacobus Daniel, gedoopt 1